Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-35719-1 1. utgave, 1. opplag 2011 Illustrasjoner: Helena Ohlsson Sats: Nika Grafisk Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2011 Satt i Satt i 14 pkt. Goudy Oldstyle og trykt på 150 g Arctic Volume White Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Endelig er sommerferien over! Odd har gledet seg i mange dager til å begynne i barnehagen. Han gleder seg til at alt skal være VANLIG igjen. Han gleder seg til å være sammen med de vanlige voksne og de vanlige vennene. – til å leke de vanlige lekene – til å male med de vanlige malesakene og til å kikke i de vanlige bøkene med ville dyr. Men aller mest gleder han seg til å fortelle at HAN ikke er den vanlige Odd, lenger…


«Josse! Jeppe! Sally!» roper Odd, «jeg har sluttet med bleie!» «Så spennende,» sier Sally. «Det har du øvet og prøvet på ekstra lenge!» «Da gjør vi det som vanlig,» sier Josefine. «Alle som slutter med bleie får velge seg en dovakt. Hvem vil du ha?» «Jeppe!» roper Odd. «Jippi!» roper Jeppe.


På solskinnsdager, når han bare har på shorts og trøye, går alt riktig så bra.

HURRA!!!


Andre dager går det ikke riktig SÅ bra. «Shit happens!» sier Jeppe.

SHIT HAPPENS!


Når Lilledoen er opptatt, må Odd sitte på Storedoen. Men en gang han kikker i den skumleste villdyrboken, glemmer han hvor han er –

– så i stedet for en liten bæsj

blir det en diger

SPLÆSJ!


Siden finner Odd og Jeppe en trekasse som de maler, og vips har de en dokasse til 책 ha beina p책. Odd er glad han valgte Jeppe som dovakt!


Profile for Cappelen Damm AS

Plommegrot  

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2011 Satt i Satt i 14 pkt. Goudy Oldstyle og trykt på 150 g Arctic Volume White www.cappelendamm...

Plommegrot  

Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia, 2011 Satt i Satt i 14 pkt. Goudy Oldstyle og trykt på 150 g Arctic Volume White www.cappelendamm...