Page 1


© CAPPELEN DAMM AS 2011 ISBN 978-82-02-34371-2 1. utgave, 1. opplag 2011 Illustrasjoner, omslag og design: Bendik Kaltenborn Trykk og innbinding: UAB BALTO print, Litauen 2011 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. www.cappelendamm.no


HVEM BLIR DU 1 Hvem blir du? En gartner med bladlus i håret? En vektløfter som er en meter rundt låret? Pingvinjeger? Punker? Et postbud? En prins? En dame fra Hamar som samler på pins? Hvem blir du? En prest! Du som banner så lite! En duknakka type som jobber med IT? Spion? Diakon? Makaronibaron? En juletreselger med vårdepresjon? Jeg spør og jeg spør, men du svarer jo ikke! En nyhetsoppleser som alltid har hikke?


En ambassadør som det lukter likør av? En taxisjåfør som vet allting fra før av? Hvem blir du? Jeg spør til du gir meg et svar! En dame som synger og sovner på bar? En pokerprinsesse som samler på spar? En evig vikar? Ett ess på gitar? Hvem blir du? Nei, gi meg et svar før du blar! Her har du sigar! Og god kaviar! Og alt det jeg ber om å få, er et svar!


NÅR PAPPA BYGGER SANDSLOTT Når pappa bygger sandslott, har han ganske dyre vaner han bygger kun for dronninger og konger og sultaner. Når pappa bygger sandslott, blir det alltid åtte fløyer og egen fuglefløy for kongens åtti papegøyer. Så graver han en meter ned: et fuktig fangekammer der alle kongens fiender skal dø med skrik og jammer. På takterrassen støper han et dypt basseng for barn hvor prinsene kan dykke og prinsessa sette garn. Så snekrer pappa hestestall for fem-og-femti hester og ekstrastall for føll i fall at hestene får gjester. Og helt til slutt så lager han en femfeltsaveny to parker og et sirkus og en landingsplass for fly så kongen kan ta fly fra stua bort til fuglefløyen hvis han vil mate Øyunn (det er yndlingspapegøyen). Når pappa bygger, er vi glad hvis vi får være slaver han sier vi kan bære unna sanda mens han graver. For pappa, han vet alltid, alltid hvordan han vil ha det så nåde den som rører ved hans bøtte og hans spade. (Å, lurer du på hvordan du kan bygge sånne slott? Du tar et spann med sand og vann, så blander du det godt. Så klapper du, så stapper du, så gjør du noe rart så går du to skritt bakover, og så er slottet klart.)


KJELL OG ANNABELL Hei, her er jeg, her er Kjell, rett og slett klar som en klokke og rett som et spett. La meg nå synge en sang for en skilling: sangen om Annabell Olsen, min tvilling. Annabell, Annabell er hennes navn mitt hår er hvitt, hun er svart som en ravn. Der jeg går ut, der går Annabell inn drikker jeg vann, drikker Annabell gin. Hvis jeg vil kose, vil Annabell slåss vil jeg til Horten så vil hun til Moss. Ber jeg om solskinn, så ber hun om regn bærer jeg fjær, bærer Annabell stein. Hun feier pipa når jeg vasker gulv jeg elsker sauer og hun elsker ulv. Jeg er revisor, hun er kriminell hun arva penger, mens jeg arva gjeld. Hun spiller poker, jeg spiller klaver hun står og banner når jeg står og ber. Når jeg har lagt meg fordi jeg er trett vil hun marsjere og spille kornett. Annabell Olsen, min tvilling på jord. lagd av min far og født av min mor. Jeg elsker Annabell, sann mine ord. Da er det synd at hun hater sin bror.


MENN MED PROBLEMER 1 Jølle, en bølle drakk masse av ølet og fant ut at han skulle ri litt på føllet. Men Jølle var stor og hoppa var mor og Jølle blei sparka dit brennesla gror.


SNORKERNE Snorkeren Pedersen By snorker som brølende fly. Han snorker så høyt at hans hekk visna og døde av skrekk. Så høyt at hans datter på Møre prøvde å dra av seg øret. Sånn snorker Pedersen By.


Snorkeren Kaspersen Strand snorker som hvaler på land. Han snorker så høyt at hans frue faktisk ble kokko i huet. Så høyt at hans nabo, fru Vig våkner og tror det er krig. Sånn snorker Kaspersen Strand.

Men ...


Profile for Cappelen Damm AS

Pling i bollen av Ingvild H. Rishøi  

Rim for en ny generasjon! Velkommen inn i et eget univers, der steiner i en ur kan havne i heftig diskusjon og en dachs uten videre kan bli...

Pling i bollen av Ingvild H. Rishøi  

Rim for en ny generasjon! Velkommen inn i et eget univers, der steiner i en ur kan havne i heftig diskusjon og en dachs uten videre kan bli...