Page 19

18

Påta l e r e t t

6 Handlingsrom for prioriteringer i og under etterforsking............... 403 6.1 Prioritering ved iverksetting av etterforsking. . ........................... 403 6.2 Politiets og påtalemyndighetens «handleplikt» og «etterforskingsplikt»........................................................ 405 6.2.1 Handleplikter og etterforskingsplikten begrenser adgangen til å prioritere.................................................................. 405 6.2.2 Pliktsubjekt og beslutningsansvar....................................... 407 6.3 Prioritering og begrensninger i etterforskingen i pågående saker («tilskjæring»).......................... 410 6.4 Avslutning........................................................................ 412 Kilder........................................................................................... 413 Lover og forskrifter. . ........................................................................ 427 Domsregister................................................................................. 455

100983 GRMAT Paatalerett 190201.indb 18

11/07/2019 10:02

Profile for Cappelen Damm AS

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...

Påtalerett  

Påtalerett er en angivelse av det rettsområdet som omfatter rettslige prinsipper og lovfestede og ulovfestede rettsregler av særlig betydnin...