Page 1


DIANA COOPER & KATHY CROSSWELL

ORBER Lyskroppene fra de åndelige riker vekker og åpner din bevissthet for høyere nivåer Oversatt av Lisbeth Lyngaas


Diana Cooper og Kathy Crosswell Originalens tittel: Ascension through Orbs © Diana Cooper & Kathy Crosswell, 2009 First published by Findhorn Press, Scotland Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2010 ISBN 978-82-02-31272-5 1. utgave, 1. opplag Omslag: Guter Punkt & Thierry Bogliolo Sats: Type-it AS, 2010 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia Satt i 11.6/13.7 pkt. Sabon og trykt på Ensolux Cream Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Tilegnelser og takk

D

iana tilegner denne boken til jordens og alle beboernes oppstigning. Kathy tilegner denne boken til sin mor og far, sin mann Paul og sine barn Emily, Blake og Harry, som hun setter svært stor pris på. Vi takker følgende bidragsytere for at vi har fått lov til å bruke bildene av orber i denne boken. Vi takker også de som har sendt oss bilder av orber som vi ikke har kunnet anvende her: Lesley Whitehead Joyce Rimmell Kathy Smith Julie Kingsley Noel O’Neill Pam Raworth Einav Adir Mandy Whalley Patti McCullough Eugene McGill Tammie Stair Banita Kern Kari Palmgren

Ann-Marie Bentham Outi Seppi Dawn Gilroy Smith Carmen Reiss Gillian Barnes Alec Turner Ingrid Jorgensen Eugenie Morton Audrey og Stuart Mackie Jennifer Coombes


Notis Diana og Kathy har mottatt all informasjon om orbene fra sine veiledere og engler. Denne informasjonen representerer ikke nødvendigvis synet til de som har rettighetene til bildene av orbene.

Findhorn Press ber om unnskyldning for kvaliteten på enkelte av bildene i denne boken. Dessverre ble noen av dem tatt med lav oppløsning, mens andre måtte forstørres betraktelig. I begge tilfeller har dette ført til bilder med store bildepunkter. Vi håper du fortsatt vil være i stand til å glede deg over bildene og få kontakt med de orbene som vises der.


Innhold

Innledning

11 Del 1 – Oppstigning: et overblikk

Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

Oppstigning ved hjelp av orber 17 Oversanselig beskyttelse 23 Viktige valg for oppstigning 28 Åndelige veiledere 38 Englenes hierarki 41 Erkeengler og oppstigning 49 Maktene og karmalordene 54 Del 2 – De tolv chakraene og erkeengler

Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel

8: 9: 10: 11:

Chakraene 65 De tolv chakraene og erkeengler 68 Forberedelser for de tolv chakraene 73 Jordstjernechakraet 75 Erkeengelen Sandalfon Erkeenglene Roguel og Joules Kapittel 12: Rotchakraet, harachakraet og navlechakraet Erkeengelen Gabriel Erkeengelen Håp Kapittel 13: Solar plexus-chakraet 13 Erkeenglene Uriel og Aurora

12


Kapittel 14: Hjertechakraet 94 Erkeenglene Kamuel og Charity Kapittel 15: Halschakraet 100 Erkeenglene Mikael og Faith Kapittel 16: Det tredje øyet-chakraet 107 Erkeengelen Rafael Moder Maria Kapittel 17: Kronechakraet 111 Erkeenglene Jofiel og Christine Kapittel 18: Kausalchakraet 113 Erkeenglene Christiel og Mallory Kapittel 19: Sjelestjernechakraet 118 Erkeenglene Zadkiel og Ametyst Erkeenglene Mariel og Lavendel Kapittel 20: Stjerneportchakraet 126 Erkeengelen Metatron Serafen Serafina Kapittel 21: Erkeenglenes eteriske tilholdssteder Kapittel 22: Erkeengelen Azriel 138 Del 3 – De oppstegne mestrene Kapittel 23: De oppstegne mestrene 143 Kapittel 24: De tolv strålene 145 Kapittel 25: Stråle 1 – El Morya 147 Abraham Kapittel 26: Stråle 2 – Lanto 152 Kapittel 27: Stråle 3 – Paul venetianeren 154 Kapittel 28: Stråle 4 – Serapis Bey 157 Kapittel 29: Stråle 5 – Hilarion 159 Kapittel 30: Stråle 6 – Maria Magdalena 161 Kapittel 31: Stråle 7 – Lady Nada 164 Kapittel 32: Stråle 8 – Lord Kumeka 165 Kapittel 33: Stråle 9 – Lord Voosloo 166 Kapittel 34: Stråle 10 – Lord Gautama 169 Kapittel 35: Stråle 11 – Rakoczy 170

135


Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel Kapittel

36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44:

Stråle 12 – Kwan Yin 172 Babaji 176 St. Teresa av Ávila og St. Klara 179 Jesus, Kuthumi, St. Germain, Dwjhal Kuhl Lord Meitreya og Lord Melchizedek 189 Kommandør Ashtar 191 Nylig oppstegne mestere 194 Orion-mestere 198 Mestrenes eteriske tilholdsteder 200

182

Del 4 – Natur, dyr, stjerner Kapittel 45: Naturen 205 Kapittel 46: Trær og blomster 208 Kapittel 47: Dyr 212 Erkeengelen Fhelyai Kapittel 48: Stjernene og deres påvirkning på planeten Konklusjon 224 Meditasjoner med orbene og øvelser til hjelp i oppstigningen 225 Hvordan man gjenkjenner orber 288 Ordliste 297

219


Innledning

Hvordan Kathy og jeg ble ført sammen

I

november 2007 holdt jeg på med avslutningen av The Wonder of Unicorns og så frem til en lenge etterlengtet ferie. Noen venner forslo at jeg burde skrive om orber, som var et tema som begynte å gjøre seg gjeldende. Jeg svarte at jeg ikke var interessert i orber, og at jeg ikke hadde mottatt noen veiledning om å gjøre noe med dem. Nøyaktig en uke senere kom Kathy Crosswell hjem til meg. Hun er et medium og en åndelig lærer, så vi pratet om mange temaer. Samtidig la vi merke til at flammen på stearinlyset begynte å blafre voldsomt. Vi så på hverandre og sa i kor: «Det åndelige har et budskap til oss.» Min veileder Kumeka og hennes veileder Wywyvsil tok straks kontakt med oss. De antydet at de hadde ført oss sammen for at vi skulle skrive om orber, som er svært viktige for planetens oppstigning. De fortalte at vi kunne gå videre med prosjektet hver for oss, men hvis vi arbeidet sammen, ville vi nå en høyere frekvens. Det var grunnen til at de ønsket at vi skulle skrive boken i fellesskap. De fortalte oss også at vi hadde vært søstre og hadde arbeidet sammen i Atlantis. Jeg glemte helt at jeg egentlig var utkjørt. I seks måneder møttes Kathy og jeg to ganger i uken mens englene sendte energi gjennom oss, noe vi begge merket. Det var oppmuntrende og spennende. I løpet av denne tiden var det mange veiledere og engler som arbeidet sammen med oss og lærte oss om orber. Vi studerte tusenvis av bilder som vi fikk tilsendt, og lærte hvordan vi skulle skjelne mellom dem. Først skrev vi Enlightenment Through Orbs – The Awesome Truth Revealed, som byr på inn11


ledende informasjon og tar deg med på en oppvåknende reise. Veilederne og englene våre ga oss tittelen og var helt tydelige på at dette var det hele! Vi hadde ikke før avsluttet boken før de ba oss om å starte umiddelbart på denne boken, Ascension Through Orbs (no.tittel: Orber). Orbene gir oss en nøkkel til å oppnå høyere bevissthet for å få fart på oppstigningen. Nå starter bølger av oppstigning. Orbene ønsket derfor at denne boken skulle bli tilgjengelig, så den kunne tilrettelegge og styrke denne muligheten for så mange av oss som mulig. Kathy og jeg arbeidet på forskjellige, men utfyllende måter. Jeg betrakter orbebildene og stiller spørsmål. Sinnet mitt blir stille, og svaret bare kommer. Kathy er klarfølt og et medium, så hun mottar de samme svarene på en annen måte. Hun kan også gå inn i orbene for å få tilgang til kosmisk informasjon fra dem. Vi arbeider godt sammen, og det har vært svært spennende for oss begge å skrive denne boken. Orbene har åpnet en ny verden for oss, og vi formidler ydmykt informasjonen fra dem i denne boken, vel vitende om at vi fortsatt har uendelig mye å lære. Vi håper at du vil føle den samme ærefrykten som oss når orbene åpner deg for å ta imot de budskapene de bringer. Fotografering av orbene Orber reagerer på fotografens bevissthet. Hvis hjertet ditt er åpent og du svinger på en femtedimensjons frekvens, kan du ta orbebilder. Orber finnes overalt, dag og natt, men det er lettere å filme dem om natten når det regner! Når det er sagt, har vi begge tatt mange vakre bilder om dagen, og vi har fått tilsendt hundrevis! Hvorfor ikke bruke et digitalt kamera, åpne hjertet, kalle på englene, begynne å knipse bilder og se hva som skjer? Det er fryktelig spennende å gå ut i hagen eller en park om kvelden og knipse i vei med kameraet. Det finnes alltid orber der! Av og 12


til er det bare ånder som passerer gjennom hagen eller parken. Men hvis det blåser eller regner, finnes det ofte horder av ørsmå alver der som er beskyttet av kjærlighetsengler. Disse samler seg rundt trærne og visse busker. Selv fryder jeg meg over alle erkeenglene som besøker huset mitt, og enhjørningene som retter lyset sitt inn i hagen min. Hva Orber kan by på Da jeg oppdaterte A New Light on Ascension med den nyeste informasjonen som var tilgjengelig, var den et grunnlag for oppstigning, og det gjelder fortsatt. I Orber utvider jeg dette ved å komme med nytt, fengslende og dyptgående materiale om de tolv chakraene. Dette vil kunne bidra til at de åndelige energisentrene dine får utviklet seg. Jeg har også tatt med oppdaterte nyheter om det åndelige hierarkiet og de mest avanserte energiene som er tilgjengelige, for å hjelpe deg på din egen reise. I tillegg finner du meditasjoner og øvelser. Det viktigste av alt er at vi viser deg enkelte orber som kan sette fart i din åndelige vekst og oppstigning. Hver orb i denne boken byr på en aktivering av og tilgang til høyere energier. Jeg tror likevel at det mest spennende og nye ved denne boken har vært de oppstegne mestrene som viser seg. Dette er de storslagne vesenene vi forsøker å etterlikne, de som har gått oppstigningsveien før oss. Når vi betrakter dem i deres engleorber, kan vi trekke til oss deres lys og visdom. Dette hjelper oss svært mye i vår åndelige vekst. Vi har tatt med enkelte bilder av dem i Orber. Jeg håper du vil ha glede av å betrakte ansiktet deres, lære mer om dem og utvide din bevissthet gjennom dem. Jo flere mennesker som stiger opp, jo enklere er det for andre å følge i deres fotspor. I vår tid er det mange kloke vesener som har inkarnert for å vandre sammen med oss og vise oss veien. Det kan være at du er et av dem.

13


Denne boken vil åpne deg for den du egentlig er, slik at du kan bli en lysbærer og føre andre oppover det åndelige fjellet mot oppstigning. Det føles som om denne serien med orbebøker som Kathy og jeg skriver, er et gruppearbeid mellom dere, oss og det åndelige hierarkiet. Vi hadde ikke kunnet gjøre det uten alle dere som har sendt oss orbebilder og sjenerøst tillatt oss å bruke dem. Jeg har brukt timevis på å studere hvert enkelt bilde og lære av dem. Veilederne og englene våre har også vært med på laget. Kumeka, erkeengelen Mikael og moder Maria har særlig bidratt til å gi oss forklaringer og informasjon, og utvidet bevisstheten vår. Det pågår for tiden et viktig arbeid i det åndelige hierarkiet for å hjelpe til med oppstigningen for planeten og alle som lever på den. Orbene utgjør en stor del av dette, så vi ber deg om å våkne og utvide sinnet ditt, og la dem få føre deg til høyere nivåer av bevissthet og oppstigning. Da Kathy og jeg skrev Enlightenment Through Orbs – The Awesome Truth Revealed, følte vi at vi ble tatt med på en uvanlig bevissthetsutvidende opplevelse. Etterpå ble ingenting som før. Men Orber har utvidet og bekreftet dette. Igjen har vi fått vidunderlige forklaringer fra moder Maria, Kumeka, erkeenglene Mikael, Rafael, Roguel og Uriel, serafen Serafina og karmalorden Wywyvsil. Dette har ikke bare gitt oss mer kunnskap, men også en forklaring på et bredere spektrum av universell sannhet. Vi har bare én ting å si til det åndelige hierarkiet, og det er «takk». Orber er en opplevelse for den høyre hjernehalvdelen, så les den med hjertet, og ikke med hodet.


del 1

Oppstigning: et overblikk


k ap i t te l e n

Oppstigning ved hjelp av orber

Hva er oppstigning?

O

ppstigning innebærer å bringe ned lys fra kilden gjennom monaden din og inn i cellene i kroppen. Oppstigningen skjer når cellene er så mettet av lys at de ikke lenger kan holde på de guddommelige svingningene og fortsatt være fysiske. Det finnes mange nivåer av oppstigning. Det ypperste nivået er der den fysiske kroppen løser seg opp i lyset, og man tar den med seg inn i de høyere riker. Dette er noe som sjelen sjelden velger. Det skyldes den påvirkningen oppstigningen får på ens kjære, og den frykten som den av og til skaper. De fleste utviklede mennesker velger å dø en naturlig død og stige opp idet de dør. Hva om du er nesten klar for oppstigning når du dør, men ikke helt har nådd de lysnivåene som kreves? Hvis du dør rett før lysnivået ditt når det som er nødvendig for oppstigningen, vil mestere og engler på den andre siden hjelpe deg til å nå den lysgraden som trengs. Vi fikk tilsendt et vakkert bilde av en orb der man tydelig kunne se all den hjelpen som er til rådighet hvis man er nesten, men ikke helt klar. På bildet så man to orber. Den nedre, bleke orben var ånden til en kvinne som akkurat var død, og som nesten var på det punktet der hun kunne stige opp. Hun hadde ikke helt nådd den frekvensen som gjorde at hun kunne foreta en full oppstigning. Hvis hun hadde vært helt rede, ville mange erkeengler ha hentet henne. I stedet så man i den øvre orben at tre kjærlighetsengler og Kumeka var kommet for å møte henne. De hadde med seg 17


barnet hennes, som hadde dødd før henne. Barnet møtte moren for å oppmuntre henne til å stige opp. Dette var en påminnelse om at det finnes mye åndelig hjelp tilgjengelig. Blir lysnivået styrket for oppstigning ved at man ser på orber? Ja, når det gjelder visse orber. Alle orbene i denne boken hever lysnivået ditt hvis du ser på dem og mediterer med dem. Vi skal vise deg meditasjoner som vil hjelpe deg enda mer. Kan man stige opp hvis man fortsatt har karma? For å kunne stige opp må du ha balansert karmaet ditt. Det er mulig å få guddommelige dispensasjoner nå, så hvis du føler at du har igjen noe karma, kan du be karmalordene om å hjelpe deg til å forløse det mens du mediterer. Vil man reinkarnere hvis man har steget opp? Mange som har steget opp, velger å komme tilbake for å stå til tjeneste. I dette tilfellet vil sjelen deres ofte velge en familie der de tar på seg et familiekarma. De kan måtte håndtere svært utfordrende forhold. Åndelig praksis for oppstigning Chanting Salmer, chanter på sanskrit, buddhistiske chanter, bhajaner (lovsanger) og innfødte åndelige chanter har virkning på auraen, særlig når ens intensjon og fokus er rene. Bønn Det som er viktig, er hvilken intensjon man har med bønnen, og hvem man tilegner den til. Vær sentrert, klar og lidenskapelig og be om det høyeste gode. Mekanisk bønn som sies utenat, er 18


ikke effektivt for oppstigning. Vi ble tilsendt en praktfull orb fra en kvinne som hadde bedt sine bønner. Orben var hennes skytsengel, og den var strålende og helt hvit. Den var blitt forstørret av bønnene hennes og hadde spredd seg ut av rommet og over bilen hennes i oppkjørselen. Den førte energien i bønnene over til sjelen hennes. Den var dels for sjelens bruk og dels for verden. Den var et tydelig bevis på bønnens kraft! Meditasjon Å sette av rolig tid til kontemplasjon eller meditasjon er en viktig åndelig praksis. Tjeneste Å arbeide for andre med kjærlighet og glede i hjertet hever lysnivået. Det er fint å bli betalt for det, for det holder karmaet balansert. Du må jo leve – men gi med et åpent hjerte. Hengivenhet Uansett hva du gjør, må du gjøre det med hengivenhet og takknemlighet. Enten det dreier seg om hagearbeid, å lære barn å svømme eller å være kjørelærer, bør du vie arbeidet ditt til Gud og være takknemlig for alt du opplever. Hvis du går en tur, kan du ha som mål at det skal heve frekvensen din. Det kan være en takknemlighetstur der du takker for alt du kan tenke deg. Du kan vie en biltur til kjærlighet, slik at du under kjøreturen tenker så mange kjærlige tanker som mulig om et menneske eller en situasjon. Yoga Dette beroliger sinnet, frigjør giftstoffer fra kroppen, lysner humøret og forbereder deg til meditasjon.

19


Åndelig lesning Å lese åndelige bøker åpner deg for høyere muligheter. Åndelig samtale Når du snakker om de store helgenene og mestrene, det åndelige hierarkiet og de guddommelige energiene som er tilgjengelige og som venter på å bli brukt, blir du opplyst av deres lys. Bruk av søvntiden Hver natt forlater ånden kroppen og reiser mens du sover. Det er flere faktorer som avgjør hvor du drar. Hvis sjelen din har viet deg til healing, vil ånden din besøke ånden til syke eller sørgende for å tilby dem healing eller trøst. Du kan oppleve at folk forteller deg at du kom inn i drømmen deres og hjalp dem. Hvis du føler at dette er del av det arbeidet du utfører for å stå til tjeneste, må du gjøre det frivillig og be om hjelp og beskyttelse. Du utfører kanskje redningsarbeid på de indre planene og hjelper fastlåste sjeler til å komme seg over til den andre siden. Dette er spesielt arbeidskrevende hvis det har vært en katastrofe og mange ånder trenger hjelp fra deg. Igjen må du gjøre det frivillig, tilby din hjelp og be om å bli veiledet og beskyttet. Det kan hende du besøker læretemplene på de indre planene, eller det stedet der de oppstegne mestrene eller erkeenglene holder til, for å lære eller for å øke lysnivået ditt. Hvis du ønsker å gjøre dette, kan du lese om dem, fokusere på dem og be om å bli ført til dem før du legger deg til å sove. I denne boken gir vi deg en liste over hvilke retretter for mestere og erkeengler som er spesielt viktige for oppstigning. Orbene i bilde 1 vil også være til hjelp ved at den sender en invitasjon som sjelen din vil motta.

20


Lesley Whitehead

Bilde 1 Mestere som reiser til den sjuende himmel: Maria Magdalena, El Morya og Serapis Bey

Den hvite orben med vinger øverst til høyre i bilde 1 er Maria Magdalena, som stråler ut hjerteenergi. De to orbene som står sammen øverst, og den ene nederst til høyre er aspekter av El 21


Morya. De to på bunnen er aspekter av Serapis Bey. De er på vei til den sjuende himmel, der englene og mestrene blir opplært av Gud. De blå orbene er Kumekas engler som beskytter dem. Når du betrakter bilde 1, mottar du en invitasjon til den sjuende himmel. Holdning Det er mange aktiviteter som frigjør det gamle og åpner deg for muligheten for noe høyere og større. Sørg for at holdningen og intensjonen din er innstilt på oppstigning mens du gjør ting, for eksempel rir, svømmer, skriver eller utfører kreativt arbeid.


ka p it t e l 2

Oversanselig beskyttelse

S

å snart du åpner deg åndelig, kan lyset ditt bli sett av de som kunne ønske å stjele litt av din høyfrekvente energi.

Trenger du oversanselig beskyttelse? Dette er et av de spørsmålene som folk oftest stiller meg. Mange føler at de ikke trenger beskyttelse, for det finnes ingenting å bli beskyttet mot. Men vi lever på et dualistisk plan. For alt som befinner seg i lyset, finnes det noe tilsvarende i mørket, så det finnes åndevesener med lavere intensjoner rundt oss. Det er faktisk slik at jo mer lys du stråler ut, jo flere åndsvesener med lavere intensjoner blir trukket til deg. Auraen er det elektromagnetiske skjoldet som beskytter chakraene. Hvis negative energier eller vesener kommer inn i auraen fordi den er åpen, kan de påvirke deg, av og til kraftig, slik at de hindrer oppstigningen din. Hvis du har begge ben solid plantet på jorden og heller mot det maskuline, er lukket, praktisk, jordnær og lite fantasifull, trenger du mindre beskyttelse enn om du mangler jording, er åpen, klarsynt, sensitiv og orientert mot det feminine. Visse fenomener kan åpne auraen, som sjokk, frykt, opphisselse, sorg, oversanselig eller åndelig arbeid og visse rusmidler. Det skjer også når du vandrer i naturen, slapper av og åpner deg for den healingen naturen tilbyr.

23


Når bør du beskytte deg? Det er fornuftig å sette opp en oversanselig beskyttelse når du står opp om morgenen, før du legger deg, når du mediterer eller utøver en åndelig praksis, og hvis du trer inn på et sted der energiene er tvilsomme, eller det finnes mange ånder. Vi fikk tilsendt et bilde av en person som hadde besøkt graven til en av sine kjære. Kirkegårder er samlingsplasser for ånder, og personen på bildet var fullstendig omgitt av hundrevis som ikke var gått over til den andre siden. Alle tydde til henne for å få hjelp. Hun var ikke klar over dette. Hvis auraen hennes var åpen og ubeskyttet, kunne åndene sende all sin frykt, desperasjon, lengsel, avhengighet og alle andre lave følelser inn i henne. Hun ville ikke vite hvorfor hun følte seg syk, deprimert eller redd. Hun kunne for eksempel si: «Hver gang jeg besøker fars grav, føler jeg meg elendig i flere dager etterpå.» Hun ville ikke vite at trengende ånder hadde blottstilt energien hennes og forsynt seg av den. Hvordan kan du beskytte deg? Det viktigste å huske på er at hensikten din og fokuset ditt påvirker hvor effektiv beskyttelsen blir. Det andre er at alt du tror på, enten det er bevisst eller ubevisst, beskytter deg. Hvis du har hatt et tidligere liv der du var knyttet til Jesus eller var svært kristen, vil du oppdage at kristuslyset er svært beskyttende. Er du sterkt knyttet til erkeengelen Mikael eller erkeengelen Gabriel, vil du se at kappene deres gir god beskyttelse. De som har sterke bånd til Egypt, vil bli tiltrukket av en pyramide. Du må gjerne bruke mer enn én beskyttelse, for opplevelsene dine fra tidligere liv vil påvirke det du tror på. Dette gjelder selv om du ikke nødvendigvis er klar over denne virkningen. Nedenfor finner du noen gode måter du kan beskytte deg selv og familien din på:

24


1. Erkeengelen Mikaels kappe Erkeengelen Mikael er engelen for beskyttelse. Han bærer et sannhetens sverd og et beskyttende skjold når han kjemper for de som trenger ham. Han har også på seg en mørkeblå kappe. Når englene hans legger kappen rundt deg, vil den omgi auraen din. Energien i bønnen blir forsterket hvis du holder hendene dine samlet til bønn. Det samme gjelder hvis du tenner et stearinlys. Be inni deg om at erkeengelen Mikael skal omgi deg med sin mørkeblå, beskyttende kappe. Vent et øyeblikk, og legg merke til at englene hans legger kappen over deg. Hvis du ikke fornemmer dette, kan du visualisere at kappen legges over deg. Se for deg at du lukker den igjen fra føttene til haken, og trekk hetten opp over kronechakraet og det tredje øyet. Deretter kan du stole på at du er beskyttet. 2. Erkeengelen Gabriels reflekterende kule Påkall erkeengelen Gabriel og be ham om å legge sin rene, hvite, reflekterende kule rundt deg, slik at alle lavere energier fyker vekk og lar deg være beskyttet. 3. Kristi gylne stråle Dette er en svært kraftig beskyttelse. Påkall Kristi gylne stråle tre ganger på denne måten: «Jeg påkaller nå Kristi gylne stråle for å bli fullstendig beskyttet.» Gjenta dette tre ganger. Si deretter: «Det er gjort. Jeg er beskyttet i Kristi lys.» Kristuslyset er fullstendig beskyttende, så hvis du er så ren at du kan leve i det til enhver tid, er du helt beskyttet. Det finnes derimot ingen som er inkarnert i vår tid som har dette nivået av renhet.

25


4. Korsets symbol Dette er et annet svært sterkt symbol, som bærer kraften i kristusenergien med seg. Visualiser et kors foran deg, et bak deg, et til venstre og et til høyre for deg, et over deg og et under deg. Dette vil forsegle auraen din på en effektiv måte. For enkelte mennesker er det svært viktig å gjøre noe fysisk. I dette tilfellet kan du bruke fingeren til å tegne et kors over eller foran hvert av chakraene. Se for deg at de blir forseglet og beskyttet. 5. Gudskraften Hvis du tror sterkt på kilden eller Gud, kan du påkalle denne kraften for å beskytte deg. Visualiser at det skjer i den formen som føles behagelig for deg. 6. Speil Dette er en svært effektiv metode for å slå tilbake oversanselige angrep. Alle som sender deg sinte, ondskapsfulle eller destruktive tanker, retter energien sin mot deg på en slik måte at det kan trenge gjennom auraen din. Du kan føle at du blir tappet for energi, eller at du blir irritabel, nervøs eller syk uten å ane hvorfor. Når den kraften orbene sender mot deg treffer speilet, blir den reflektert tilbake til dem. Enkelte mennesker mener at dette ikke er åndelig, men det gir den andre personen et øyeblikkelig karma og en anledning til å vokse. Be om at det blir plassert et speil som vender utover mellom deg og den som angriper deg, slik at det blir til det beste for alle som er involvert. Deretter visualiserer du speil på alle sider av deg, slik at strålene blir sendt tilbake dit de kom fra.

26


7. Bønner Enkelte bønner som Fadervår eller Gayatri-mantraet kan beskytte deg. Hvordan kan du beskytte barn? De fleste barn er åpne og sårbare. Ofte vil den maskuline energien til faren, en onkel eller bestefar automatisk beskytte dem. Men hvis de ikke har noen sterk mannlig forelder eller slektning, vil de trenge ekstra beskyttelse. Be om beskyttelse for barnet, og be spesielt om det som du føler vil være mest nyttig. Deretter visualiserer du at det omgir barnet på alle kanter. Mange av barna som blir født nå er klarsynte og åpne og mangler jording. De kan bli hjulpet hvis du også forsegler auraen deres fysisk. I dette tilfellet gnir du hendene mot hverandre for å skape energi. Hold dem opp og be om at beskyttelsesenglene eller erkeengelen Mikael berører barnet. Deretter fører du håndflatene over barnets aura omtrent ti centimeter utenfor kroppen til du føler at auraen er blitt jevn og forseglet. Hvis du plasserer et bilde av barnet på orb 22 av erkeengelen Mikael (kapittel 15), vil det automatisk motta hans beskyttelse.


ka p it t e l 3

Viktige valg for oppstigning

Er renselse viktig for oppstigning?

A

uraen din er som en svamp som trekker til seg alt som omgir deg. Hvis du legger en svamp i skittent vann, forventer du at den blir skitten. Lar du den ligge i rent og klart vann, kan du klemme ut ren væske. Du lever i noe som kan sammenliknes med en dam av dine egne tanker og følelser. Auraen blir også påvirket av alt og alle rundt deg, fra fjernsynsprogrammet du ser på, til menneskene du omgås. Hvordan er din dam? Et bilde på renselse og oppstigning Forestill deg at du er en vakker, ren og hvit duk som er blitt dyppet i søle. Skitten kan ha trukket seg inn, eller den kan holde seg på overflaten. Hvis sjelen din er inngrodd av negativitet, vil det være behov for mye renselse. Hvis negativiteten bare er overflatisk, trenger du bare å holde deg ren. Når duken er vasket og skinnende hvit, henger du den til tørk i solskinnet, der den trekker til seg lyset. Hvis betingelsene er dårlige, kan dette ta lang tid. Er det på den annen side en solrik dag, vil denne prosessen bare ta et øyeblikk. Sjelen din dikterer betingelsene rundt deg, og du bestemmer hvordan du skal håndtere dem. En person kan storme ut for å holde duken opp mot vinden og alt det solskinnet som er tilgjengelig. En annen kan si at det ikke er bryet verdt, og dermed griper han eller hun ikke de mulighetene som byr seg for åndelig vekst. 28


Når du er lagt ren og skinnende på bordet, har du oppfylt hensikten din. En slik anledning som du har tiltrukket deg, er å lese denne boken og studere orbene. Livsvalg for oppstigning 1. Fjernsynet Velg omhyggelig hvilke fjernsynsprogrammer du skal se på. Et program med lav frekvens kan fylle deg med tunge svingninger, mens et program med lys og latter kan riste ut de gamle svingningene og virke oppløftende. 2. Litteratur Velg nøye hva du leser. En åndelig bok stråler lys ut i rommet og hever samtidig frekvensen din mens du leser den. 3. Blomster Du må ikke undervurdere kraften i blomstene. De er ikke bare vakre. De renser atmosfæren, hever frekvensen, gir deg healing og kan hjelpe deg på mange måter. Plant blomster hvis du kan. Kjøp dem inn til hjemmet og sørg for at du velsigner dem og takker dem. Dianas historie: Jeg skulle holde et seminar i utlandet, men hadde ikke hørt noe fra kontaktpersonen min. Jeg fikk senere høre at hun hadde hatt et sammenbrudd og var på sykehuset. Telefonsamtaler og e-poster fra kontoret mitt ble ikke besvart. Jeg visste ikke engang hvor jeg skulle dra. Men jeg var bekymret for alle som kunne ha meldt seg på seminaret, og dette skapte nok en sprekk i auraen min. Den dagen jeg skulle ha fløyet til seminaret, gikk jeg meg en tur i naturen. En forsytiabusk som var helt dekket av gule blomster vokste for seg selv, og jeg gikk bort til den. Da jeg var omtrent 29


en meter unna busken, strømmet det plutselig et klart, gult lys ut av den og inn i auraen min. Jeg ble så overrasket at jeg hoppet til. Erkeengelen Mikael fortalte meg at den som skulle ha vært kontakten min, sendte meg sinne, og at bekymringen min hadde gjort meg åpen for det. For å hjelpe meg hadde erkeengelen ført meg til busken med de gule blomstene. De sendte meg energi for å styrke mitt solar plexus. Blomster er fantastiske energihealere. 4. Venner Velg dine venner og ledsagere med omhu. Det er best å unngå mennesker som er deprimerte og misunnelige, som sladrer, henfaller til misbruk av et eller annet slag eller har et ubehagelig vesen. Du kan kanskje klare å heve frekvensen deres, men det kan fort skje at de kan trekke deg ned. Hvis du virkelig sikter deg inn på oppstigning, vil det være godt for din åndelige vekst om du heller er for deg selv enn sammen med mennesker du ikke liker. I de periodene du er alene, kan du heve bevisstheten din slik at du tiltrekker deg nye venner som er på din bølgelengde. 5. Ferier Det finnes mange positive steder å besøke der du kan slappe av og lade opp batteriene. Vi fikk tilsendt bilder av noen jenter som var på ferie i Las Vegas, der de drakk og spilte. De befant seg i et kasino som var fullt av åndevesener og hadde lave svingninger. Men det var tydelig at de selv hadde høye frekvenser, for store enhjørningsorber hadde lagt seg rundt dem og beskyttet dem. Det var åpenbart at det ikke var gunstig for oppstigningsprosessen deres å være der. Mennesker av femte dimensjon foretrekker ofte å tilbringe fritiden sin med aktiviteter som hever frekvensen deres. Fjell, sjøluft, natur, trim, svømming med delfiner, besøk i en ashram eller hos inspirerende venner får auraen til å gløde og funkle. Enkelte bruker fritiden på å stå til tjeneste for andre, besøke fengsler eller hjelpe folk i nød, og de trenger beskyttelse. 30


6. Hobbyer Hvis hobbyen din ikke lenger vekker begeistring hos deg, bør du finne deg noen nye. Det beste er slike som du synes er spennende, og som gjør at du kan møte likesinnede entusiaster som får deg til å lyse opp. Velg fritidsbeskjeftigelser som gir deg følelsen av fred, oppmuntring, indre ro, omsorg, kjærlighet, glede eller andre positive fornemmelser. Hvis de omfatter innsats for andre og du liker det, bidrar det også til oppstigning. 7. Å være i naturen Hagearbeid eller spaserturer er en vidunderlig måte å lyse opp cellene dine og få kontakt med moder Jord på. Dette gjelder særlig hvis du har tid til å nyte utsikten og fugler, dyr, blomster og alt liv som er rundt deg. Klem et tre. Velsigne blomstene og vannet. 8. Trim Sunn trim produserer mer endorfiner og får lyset ditt til gløde sterkere. 9. Latter Latter lyser opp auraen din. Jo mer du ler, jo lysere blir du. Det rister ut de tyngre svingningene og åpner deg for mer guddommelig energi. 10. Vann Dusj, karbad, svømming, padling og lek i vannet renser auraen. Svømming i klart vann virker svært rensende!

31

Profile for Cappelen Damm AS

Orber av Diana Cooper  

Orber er fysiske bevis på englenes energier, sier forfatterne. De er de himmelske veseners lyskropp. Boken gir svar på hvordan gjenkjenne en...

Orber av Diana Cooper  

Orber er fysiske bevis på englenes energier, sier forfatterne. De er de himmelske veseners lyskropp. Boken gir svar på hvordan gjenkjenne en...