Page 1


Sykkelturer i Oslomarka


Olav Harlem Erik Unneberg Eivind Molde

Sykkelturer i Oslomarka


Innhold Forord

7

Kjekstadmarka 8 Vestmarka 18 Bærumsmarka 28 Krokskogen 40 Nordmarka 60 Lillomarka og Gjelleråsen 82 Romeriksåsene 92 Østmarka 104 Sørmarka og Follomarka 122 Nyttig informasjon 136 Kilder 138 Register 140

Romstjern


Forord Oslomarka – dette eventyret av et naturområde – er et fantastisk landskap å ferdes i. Dype skoger, blinkende vann, myke åser, vakre setervoller og koselige markastuer er bare noe av det du kan oppleve – rett utenfor hovedstaden. Et omfattende nett av skogsbilveier og trillestier gjør området lett tilgjengelig med sykkel. Du kan komme deg inn til Markas aller innerste i løpet av en dagstur, eller ta deg en hyggelig runde gjennom kulturlandskapet nær bebyggelsen. Sykkelturen kan gjerne kombineres med en avstikker til fots til et kulturminne eller et utsiktspunkt – eller du kan ta en rast på et vakkert sted. Kanskje ønsker du å la turen gå over flere dager? Da kan du sykle fra hytte til hytte eller telte underveis. Sykler du om våren, kan du kjenne duften av hegg og rogn, mens markblomstene pynter opp i veikanten i et lysegrønt landskap. På varme sommerdager er kanskje et badevann et naturlig mål for turen, mens en klar høstdag i Marka kan være mer fargesprakende enn det vakreste maleri. Tøff eller rolig tur, du får uansett anledning til å nyte naturen i fulle drag fra sykkelsetet. Oslomarka er stor – kanskje du bare har opplevd en liten del av den? Med denne boken inviterer vi deg til å oppdage «nytt land»! Gjennom 55 turforslag håper vi å inspirere deg til å legge ut på mange flotte sykkelturer. Fyldige beskrivelser, oversiktlige kart og en rekke bilder fra turene er supplert med spennende informasjon om steder du kommer til. GPS-koordinater (UTM32V) gjør det lett å finne frem til stedet hvor turen starter. Ta gjerne boken med i sykkelvesken! God lesning, og god tur! Varm sommerdag ved Sander gård

7


Kjekstadmarka ligger lengst mot sørvest i Oslomarka. Området er avgrenset av jernbanelinjen Asker–Spikkestad i sør, Lierdalen i vest og E18 Asker–Lier i nord. Det består av variert skogsterreng med Brennåsen som høyeste punkt (361 moh.). Kjekstadmarka er lett tilgjengelig fra stasjonene langs Spikkestadbanen, fra Rv23 og fra E18. Skogsbilveier og trillestier gjør det enkelt å ta seg frem med sykkel. Heggedal, Spikkestad, Liertoppen og Dikemark er blant de mange fine startstedene her.

Romeriksåsene Nordmarka Krokskogen

Bærumsmarka

Lillomarka og Gjelleråsen

OSLO Vestmarka Østmarka

Kjekstadmarka

Sørmarka

Follomarka

8

På svabergene sør for Dikemark


Kjekstadmarka


Prestegårdsjordet – nær skogen

Kjekstadmarka rundt Skal du ha en treningstur på over tre mil i Asker, Røyken og Lier, er denne turen rundt Kjekstadmarka en sikker vinner. Selv om bare en liten del av turen går inne i skogen, har vi nærkontakt med den fra sykkelsetet. Vi sykler gjennom vakkert kulturlandskap, forbi vann og utsiktspunkter, og i en nedlagt jernbanetrasé. Rundturen starter ved Verkensvannet på Dikemark. Vi tråkker av gårde gjennom Dikemarkveien og Heggedalsveien. Det går lett unna her, og ved Skjellestad tar vi til høyre og sykler Gamle Heggedalsvei ned til Heggedal. Vi følger Underlandsveien mot Hallenskog. Før stasjonen tar vi til høyre, opp Plankedalsveien, og svinger så inn i Oppsals vei. Like før veien er slutt, holder vi til venstre, inn på en god sti. Vi krysser bekken og er snart inne på en traktorvei, som vi følger mot venstre. 10

Vi kommer inn i Kleiverfeltet og tar til venstre i rundkjøringen. Nå går det lett unna på gang- og sykkelvei langs Heggveien. På vei nedover passerer vi et område der det finnes tre gravhauger som trolig er fra jernalderen. Spikkestadveien leder oss frem til Røyken stasjon. Vi krysser jernbanelinjen og fortsetter gjennom Prestegårdsjordet. Her gikk en gang Oldtidsveien. Vi passerer avkjøringen til golfbanen, og er så tilbake langs Spikkestadveien. Snart tar vi inn på Transetveien. Videre sykler vi Askestadveien – en fin grusvei – gjennom vakkert kulturlandskap i retning Spikkestad. Vi tar farvel med Oldtidsveien når vi svinger av til venstre her, og holder oss på Industriveien et lite stykke. Det er ikke lenge før vi får grus under dekkene. Litt bak oss ligger Spikkestad stasjon, den


Kjekstadmarka

RUTE

Dikemark Heggedal Røyken Reistad Liertoppen Dikemark AD KO MST

Buss eller bil til Dikemark Start: 576717Ø 6630045N LENGD E

31 km VANS KELIGHETS GRAD

Middels

Dikemark sykehus Det psykiatriske sykehuset på Dikemark ble åpnet i 1905. Tanken var at pasientene skulle bli bedre av å være beskjeftiget i frisk luft og i landlige omgivelser. De mannlige pasientene ble satt til gårds- og hagearbeid, mens de kvinnelige fikk sysle med husarbeid og søm. Sykehuset drev gårdsbruk og verksted og hadde egen kraftstasjon. Nå er Dikemark sykehus underlagt Oslo universitetssykehus.

Høstkveld ved Damtjern

siste på Spikkestadbanen. Frem til 1973 fortsatte den gamle Drammensbanen der vi nå sykler. Vi skal holde oss på denne veien i over 5 kilometer. Ved Gullaugkleiva sykler vi gjennom en tunnel. Den er ikke lang, og hele tiden ser vi en av åpningene. Etter tunnelen får vi strålende utsikt mot Drammensfjorden, Drammen og Lierdalen. Fra Reistad sykler vi opp Lierbakkene på asfaltert gang- og sykkelvei. Ved Damtjern er mesteparten av stigningen unnagjort – hvorfor ikke ta et bad her?

Turen går videre forbi kjøpesenteret på Liertoppen. Et par hundre meter senere tar vi opp Tveitabakken og kommer inn på Gamle Drammensvei. Etter hvert tar vi en sving under E18 og bort til Heia. Etter noen hundre meter på Gamle Drammensvei sykler vi over broen og fortsetter østover mot Dikemark. Vi følger Grobråtenveien gjennom boligområdene ved Ulvenvannet, og får Nordvannet og Verkensvannet på hver sin side av veien. Dermed er ringen sluttet. 11


Sørover fra Kjos

Fra nord til sør – og tilbake igjen Denne runden tar oss gjennom Kjekstadmarka fra nord til sør – og tilbake igjen. Vi starter fra parkeringsplassen på Asker-siden av Liertoppen kjøpesenter og sykler østover et lite stykke før vi tar inn på Østre Kjennervei. På toppen av bakken tar vi til høyre og svinger så inn på skogsbilveien. Etter ca. 2 kilometer er vi fremme ved Heggsjø der vi tar til høyre. Snart er vi ved et nytt kryss. Nok en gang tar vi til høyre og kommer frem til Stuvstjern. På vei dit får vi en bratt motbakke, og kommer opp til turens høyeste punkt, 275 moh. Etter en rast, og kanskje et bad, sykler vi 12

tilbake til forrige veikryss. Her tar vi til høyre og sykler mot Skapertjern. Det er litt steinete langs vannet. Fra Skapertjern til Spikkestad er det flatt og utforbakke. Vi følger Gullaugkleiva og Gamle Drammens­ vei frem til Kjosveien, der vi tar til venstre. Etter 1,5 kilometer kommer vi inn på skiltet bomvei. Rundt 1 kilometer senere passerer vi bommen og fortsetter på skogsbilveien langs elven i ca. 2 kilometer til en snuplass ved Kjosmyra. Herfra følger vi skiløypetrasé og skogsbilvei videre mot Heggsjø, Kjenner og Liertoppen.


Glasåsen 456

AD KO MST

481

Liertoppen Stuvstjern Spikkestad Kjosmyra Liertoppen

Høgås

Buss eller bil til Liertoppen Start: 573334Ø 6631175N

Kraft

LENGD E

324

E18

21 km

Heia VANS KELIGHETS GRAD Ulvenvannet

Kjenner

O

Slo

Ulven

Gjellebekk

KJEKSTADMARKA

Damtjern

282

Nord v

anne

t

Middels

Tranby

Kjekstadmarka

R U TE

Bergsma

Kraftkollen

Dikema

Heggsjøbakken Heggsjø

Reistadvollen

Reistadåsen 334 Stuvstjern

Småvannsb Bertelsmyråsen

Reistad

338

ROShytta

E18

Bertelsmyr

Kjosmyra Sørum

Tra

Sørumåsen

Stordammen

Skape rtj

e rn

261

Gyriåsen

Kjos

268

Myrvoll Linneslia

Kjekstad golfbane

Spikkestad 23

Stuvstjern Stuvstjern, vest i Kjekstadmarka, har svaberg og gode bademuligheter for barn og voksne. Det går skiløype langs vannet vinterstid. Navnet kommer av ordet stufr som betyr trestubbe. Vil du ha utsikt med deg på turen, tar du stien opp til høyre 200– 300 meter før Stuvstjern på veien fra Heggsjø, og går opp til Reistadåsen. Herfra kan du se helt til Horten og Drøbak.

Transet

Gullaugkleiva

Gullaug

På god sti nordøst for Skapertjern

Rud

Muserud Høgåsen

Lahell

Solumstrand

Hygg

Dra mm ens fjo rde n Grunnvik Tørkopp

Grønlia Trestiklevannet

13

Profile for Cappelen Damm AS

Olav Harlem, Erik Unneberg og Eivind Molde Sykkelturer i Oslomarka  

Legg ut 55 på fantastiske sykkelturer i den vakre naturen rundt Oslo! Detaljerte turbeskrivelser, kartutsnitt og bilder til hver sykkeltur g...

Olav Harlem, Erik Unneberg og Eivind Molde Sykkelturer i Oslomarka  

Legg ut 55 på fantastiske sykkelturer i den vakre naturen rundt Oslo! Detaljerte turbeskrivelser, kartutsnitt og bilder til hver sykkeltur g...