Page 1


Livet, lykken og pengene i Forventningssamfunnet

Micael DahlĂŠn Oversatt av Poul Henrik Poulsson

Nextopia_materie_3. korr.indd 3

05.01.11 10.34


Micael Dahlén Originalens tittel: Nextopia. Livet, lyckan och pengarna i Förväntningssamhället Oversatt av Poul Henrik Poulsson © Micael Dahlén og Volante QNB Publishing 2008 Published in agreement with Stilton Literary Agency. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2011 ISBN 978-82-02-33715-5 1. utgave, 1. opplag 2011 Illustrasjoner: Robert Hilmersson, Celebrate Design Omslagsdesign: Jesper Egemar Sats: Bente C. Bergan Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2011 Satt i 10/13,5 pkt. Palatino og trykt på 100 g Munken Print Cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Nextopia_materie_3. korr.indd 4

05.01.11 10.34


Til Tyra og Dante Jeg dør av nysgjerrighet etter å få vite hvordan fremtiden vil se ut. Men jeg lever i nået for å være sammen med dere.

Nextopia_materie_3. korr.indd 5

05.01.11 10.34


Nextopia_materie_3. korr.indd 6

05.01.11 10.34


Nextopia_materie_3. korr.indd 7

05.01.11 10.34


hø ve r

blir ventetide

n

Jo

ko

rte

re

vi

be

å vente, desto mer plagsom

gb ety r al

t–

og

helst,

Lev so

dagen

finn es ik

i dag ik

ke n oe b ed

re tidspunkt enn i morge

ke finn

bær

feil

nne

av egne

en i rden

Lær ald ri

t-ve hels Gjensta

flyktige

, forven

er evig

e

Renten

blir en

interes

sekvoti e

nt

tninger

i det

nder er

den skal bl

som

ter oss at

Å le ve i

jer i Next opia, blir v ærende i Nextopia

n vi forven

er a

t vi ka

n få h

es

astisk, side

Det som sk

n

vil bli fant

va som

m om

de t

Fremtiden

når som h

elst, hv

or som

helst

Tim in

Nextopia_materie_3. korr.indd 8

05.01.11 10.34


Det er aldri for sent å gjøre et

Glem hvem

Du

bedre er aldri

enn din

nesteinntrykk

ie

neste gre

du er – det

Guide til Forventningssamfunnet

e er

viktig

Å leve i som helst-verdenen innebærer at vi kan få hva som helst, når som helst, hvor som helst [37]

hva d r

u bli

Jo kortere vi behøver å vente, desto mer plagsom blir ventetiden [47] Renten blir en interessekvotient [60] Det som skjer i Nextopia, blir værende i Nextopia [116] Du

Lær aldri av egne feil [120]

är a

ldrig

Gjenstander er flyktige, forventninger er evige [126] n re ä bätt

Glem hvem du er – det viktige er hva du blir [147] Det er aldri for sent å gjøre et nesteinntrykk [149] nä din

Du er aldri bedre enn din neste greie [152 ] rej sta g

Timing betyr alt – og det finnes ikke noe bedre tidspunkt enn i morgen [165] Lev som om dagen i dag ikke finnes [170] Fremtiden vil bli fantastisk, siden vi forventer oss at den skal bli det [194] 9

Nextopia_materie_3. korr.indd 9

05.01.11 10.34


Innhold

Første episode

Velkommen til Forventningssamfunnet

17

Andre episode

Hvordan kom vi hit? Vi kan få alt Lek mye! Lange fingre

29 31 33 37

Tredje episode

Tid er blitt dyrere Tid er penger! Lange fingre gjør vondt! Nå er ikke raskt nok! Alternativene koster! Ingen slipper unna! Nået på billigsalg Renten blir en interessekvotient

39 46 47 48 50 56 58 60

Fjerde episode

Alle er fornøyde Hva har finske tvillinger og kanadiske pensjonister til felles? Står vi stille? Vi gifter oss – senere! Det er ikke så ille som du hadde ventet! Det er godt å være «høy»! Det er meningen at vi skal være fornøyde

63 66 69 72 73 76 79

10

Nextopia_materie_3. korr.indd 10

05.01.11 10.34


Femte episode

… men ingen forblir lykkelig

81

Eller kanskje mat eller sex? Hva så, hvis det gjør meg lykkelig? Ingen forblir lykkelig Lykken er en hump i veien Vi må alltid videre! Velkommen til lykkemotorveien! Å ta bakdøren til lykken

84 86 88 91 93 96 98

Sjette episode

Nextopia Hvorfor fortsetter vi å løpe? Livet i fremtiden er en nextopi Sett i gang! Alle veier fører til Nextopia Ikke noe annet spiller noen rolle! Det som skjer i Nextopia, blir værende i Nextopia! Å lære er døden! Se deg tilbake, og du er dødsdømt!

101 104 109 110 112 114 116 117 119

Syvende episode

Å leve og konsumere i Forventningssamfunnet 123 Forventninger er gull! Å stå i kø – et positivt paradoks Konsum som trailerisme Filmtrailere har en begynnelse, men ingen slutt Vi er mer trendy enn noen gang! Du skal få se! Alle annonserer Å ikke holde seg til tall Neste: Evig ungdom! Du er aldri bedre enn din neste greie Frem med dem? Forventninger kan oppfylle seg selv

129 131 133 135 138 143 147 149 151 152 154 157 11

Nextopia_materie_3. korr.indd 11

05.01.11 10.34


Åttende episode

Forretninger i Forventningssamfunnet Å selge fremtiden Lev for morgendagen! Abonner på fremtiden Ekspansjon blir nextpansjon Like utenfor rekkevidde Niende episode

Prolog

Vi tar kontrollen Overlydskonsum Forventninger er ressurseffektive Forventninger driver oppfinnsomheten Hvor slutter det hele? Tilbake til begynnelsen

Nextopia appendiks Listetopper Referanser Takk Ordliste Om Micael Dahlén Sagt om Nextopia og Micael Dahlén

Nextopia_materie_3. korr.indd 12

161 165 168 171 176 181

185 188 191 192 193 194

197 199 220 230 232 235 236

05.01.11 10.34


Kolumnetittel

Bok 1 Den lykkelige boken

13

Nextopia_materie_3. korr.indd 13

05.01.11 10.34


Ikke nødvendigvis bedre, men helt klart annerledes Denne boken fikk et utrolig gjennomslag da den kom. Det kan illustreres av at det svenske Språkrådet tok med «Forventningssamfunn» som et av de nye ordene som hadde satt størst spor etter seg i det svenske språket. Mange føler behov for å ta stilling til dette begrepet, enten det er i en gudstjeneste, en lykkekonferanse, et riksdagsmøte, en filosofitime på universitetet eller samfunnsfagtime på gymnaset. «Nextopia» har på lignende vis funnet veien inn i så vidt forskjellige sammenhenger som ungarske tegneserier, musikkvideoer, Harvard og til og med en østgotsk kvinnes tatovering. De mange berøringspunktene er nok en av forklaringene på at boken er blitt diskutert i de fleste radio- og tv-kanaler i Sverige – fra sofasamtaler til filosofiprogrammer. Den ble slått stort opp i ukeblader, næringslivsaviser, kvinneblader, manneblader og alle de store dagsavisene. Bokens innhold er blitt diskutert både på kultursidene og økonomisidene, den ble nevnt i moteartikler, debattartikler og til og med i musikk- og filmanmeldelser. Boken har vært et prosjekt under utvikling en god stund nå. Det hele begynte med en blogg som skulle bli svært viktig for meg – nextopia.info. På et tidlig tidspunkt skrev en næringslivsavis om alt oppstyret den «dystopiske bloggen» hadde utløst. Avisen fokuserte på bloggens materiale om vår manglende evne til å være lykkelige i mer enn tre måneder av gangen og det faktum at jo mer vi oppnår, desto hardere presser vi oss og desto mer vil vi ha tilbake. Det avisen bommet på, var ideen at 14

Nextopia_materie_3. korr.indd 14

05.01.11 10.34


selv om det blir stadig vanskeligere å forbli lykkelig, er det lettere å bli lykkelig enn noen gang. For samfunnet går fremover og gir oss en mengde nye muligheter, samtidig som vi blir flinkere til å gripe disse mulighetene. Du kan elske eller hate det – denne boken har vakt sterke følelser. Jeg tror det skyldes at den verden som boken skildrer, forandrer seg i et tempo ingen egentlig klarer å forstå. Med de mange globale forbindelsene opphører tidssonene å eksistere. «Her» og «der» blir irrelevante ord. Gårsdagen er uten interesse, hvis vi i det hele tatt klarer å forstå den. Vi lever i Forventningssamfunnet, der den eneste relevante tidshorisonten er morgendagen, og der våre liv, våre forretninger og vår kjærlighet kretser rundt forventningene vi stiller til fremtiden. Ved å omformulere en forskningsartikkel som er sitert i nest siste del av boken (der folk drikker grapefruktjuice og synes den smaker appelsin fordi de forventer seg det), kan man si at Forventningssamfunnets regler og skikker ikke nødvendigvis er bedre, men helt klart annerledes. Vi lever våre liv som nestesåper, vi slåss for å forlenge våre 15 mikrosekunder av berømmelse og er aldri i stand til å søke trøst i fortidens prestasjoner. I stedet presser vi oss selv stadig mer for å forbedre våre neste prestasjoner. Et samfunn der vi ikke klarer å være lykkelige særlig lenge, ser ut til å være et dystopisk samfunn. Men dette er en lykkelig bok. Ved hjelp av sex, dop og rock n’roll – grunnleggende for våre menneskelige funksjoner og måten vi uttrykker dem på – og alt fra iPad til Simpsons-filmer og en middag med Cameron Diaz, håper jeg å ha vist deg hvorfor når du legger denne boken fra deg. Forbered deg på en spennende tripp! 15

Nextopia_materie_3. korr.indd 15

05.01.11 10.34


Nextopia_materie_3. korr.indd 16

05.01.11 10.34


Kolumnetittel

FĂ˜RSTE EPISODE

Velkommen til Forventningssamfunnet

17

Nextopia_materie_3. korr.indd 17

05.01.11 10.34


første episode

»

Velkommen til Forventningssamfunnet

at expectations re g t o g e ’v u o «Y me your soul» You’d even sell umet Destroyer

t expectations» på alb

KISS fra låten «Grea

Analsex, hva har det til felles med Apples iPad, Disneys bilanimasjoner, Coca-Colas reklameskilt på Times Square i New York og USAs president Barack Obama? Svar: Alt dette er symptomer på vår endrede atferd og på en utvikling som har pågått i mesteparten av verden siden midten av forrige århundre – en utvikling som begynte som en hvisking, men har økt så mye i lydstyrke at den i løpet av de siste årene har tatt form av et veritabelt vræl. Disse fenomenene kjennetegner dagens samfunn, og gir oss en pekepinn på hvordan livet, pengene og kjærligheten kommer til å utvikle seg i fremtiden. De gir oss kort sagt glimt av Forventningssamfunnet. Tenk deg at du skal på en date i kveld. Hvordan føles det? Sannsynligvis er du forventningsfull og venter deg den beste daten du noensinne har hatt. I Forventningssamfunnet ser menneskene frem til stevnemøtene de har planlagt i kveld, de raser i vei mot Nextopia, der neste date er tidenes beste. Nextopia lover deg at neste stevnemøte, neste jobb, neste ting vi kjøper – ja, nesten hva som helst – kommer til å bli bedre enn alt du har opplevd før. Nextopia er utopien som hele tiden ligger et skritt foran oss. I en verden der stort sett alt er tilgjengelig, blir vi mest interessert i hva det neste vil bli, og raser av gårde mot Nextopia. Vi bygger Forventningssamfunnet, stein på stein, forventning på forventning. 18

Nextopia_materie_3. korr.indd 18

05.01.11 10.34


Velkommen til Forventningssamfunnet

«

første episode

I Forventningssamfunnet har menneskene et vell av muligheter til å bli lykkelige. Faktum er at det aldri har vært lettere å oppleve lykken. Samtidig har det aldri vært vanskeligere å forbli lykkelig. Det er i denne verdenen og i denne tiden at Andy Warhols mye omtalte «15 minutter av berømmelse» fortoner seg som en evighet. I Forventningssamfunnet er det å være gift ensbetydende med «opptatt, men åpen for forslag», hvis man da i det hele tatt har giftet seg. En tredjedel av alle italienske menn over 30 år bor hjemme hos foreldrene sine. I dagens verden er dagens mantra: you’re never better than your next performance (du er aldri bedre enn din neste greie). I Forventningssamfunnet klatrer Apple-sjef Steve Jobs opp på scenen foran en rekke spesielt inviterte journalister fra hele verden. Det er 27. januar 2010, en kjølig, men klar onsdagsmorgen midt på vinteren. Det er en kald dag, men snart skal hele verden koke. I salen hersker en forventningsfull taushet idet Steve går opp på podiet klokken ni lokal tid. Apples administrerende direktør snakker pliktskyldigst om fjorårets utvikling. Han viser frem produktoppgraderingene av selskapets tidligere suksess – iPhone. Tilhørerne sitter musestille i en snau halvtime, mens Jobs gjennomgår alt dette. Så slipper han bomben. Apple skal lansere en revolusjonerende ny innretning. Steve forklarer at den er «et fantastisk nytt produkt … en mellomting mellom en bærbar pc og en smarttelefon». Fire bokstaver dukker plutselig opp på det store lerretet bak ham, ledsaget av røyk og et øredøvende drønn – iPad! Som nyfrelste på et vekkelsesmøte overøser journalistene mannen på scenen med applaus. I samme øyeblikk farer febrilske fingre over tastaturene, og nyheten sprer seg som en løpeild på nettet. Ryktene har svirret helt siden Apple lanserte iPhone i 2007 på lignende vis. Den gang ble Apple-sjefen sitert på at iPhone bare var begynnelsen. Nå beviste iPad at han hadde fått rett. 19

Nextopia_materie_3. korr.indd 19

05.01.11 10.34


første episode

»

Velkommen til Forventningssamfunnet

I løpet av to måneder blir iPad en selvsagt del av gjennomsnittsamerikanernes vokabular. Alle oppkoblede mennesker rundt om i verden er med. I Google genererer iPad over 75 millioner treff. Straks Steve Jobs nevner lanseringsdatoen 31. mars denne kjølige januarmorgenen, er iPad et like håndgripelig produkt på markedet som alle produktene Apple har lansert tidligere, faktisk mer håndgripelig enn alle bærbare pc-er og smarttelefoner selskapet har solgt verden over – til folks fang, hender og lommer. Apparatet er så håndgripelig at da Apple åpner for forhåndsbestillinger den 19. mars, tolv dager før den faktiske lanseringen, bryter serverne sammen fordi flere hundre tusen mennesker vil betale 499 dollar for et produkt de verken har sett eller prøvd, et produkt som ennå ikke eksisterer. På eBay og alle andre auksjonssteder i verden tiltrekker produktet seg straks kjøpstilbud til ti ganger denne prisen. Produktet skaper en feberaktig etterspørsel da Apple måneden etter utsetter sin Europa-lansering noen uker og i stedet åpner for forhåndsbestillinger. Det tar ikke lang tid før de solgte enhetene av den ennå ulanserte iPad-en kommer opp i milliontall. Med iPad gjentar den moderne historien seg selv. Husker du en annen morgen med Steve Jobs bare tre år i forveien, som også hadde en treg start? Klokken 9.43 kommer han til dagens store nyhet og sensasjonen i dagene som skal følge. Steve Jobs introduserer det som er «en iPod, en telefon, en mobil internettkommunikator … De er IKKE tre separate innretninger, men én. Vi kaller den iPhone». Jøss! I mai 2007, to måneder før lanseringen, foretar et ledende amerikansk teknisk tidsskrift en forbrukerundersøkelse som viser at iPhone er den mobiltelefonen folk mener er best. Kundene gir iPhone bedre skussmål enn telefonene de faktisk eier. Før juni måned melder Apples hoveddistributør at de har fått over en million forespørsler om apparatet. Samtidig er Ap20

Nextopia_materie_3. korr.indd 20

05.01.11 10.34


Velkommen til Forventningssamfunnet

«

første episode

ples aksjepris blitt fordoblet i løpet av året. Endelig lanseres verdens til da mest ettertraktede mobiltelefon i New York City 29. juni – en regntung fredagsettermiddag. De første eksemplarene blir revet bort (tiltak må treffes for å forhindre store oppkjøp av folk som vil drive videresalg). Til prisen på 599 dollar skriker verden etter flere iPhoner. To måneder senere, den 5. september, senker Apple prisen til 399 dollar. Historiene om iPhone og iPad høres kanskje ut som rene eventyr, eller iallfall helt unormale hendelsesforløp. En gang i tiden ville de ha vært for gode til å være sanne. Men i dag overskygges de av mange andre historier og hendelser som ville blitt kalt «helt unormale» i det forrige tusenåret. Apple styrer forventningene våre bedre enn noen annen teknologibedrift. Ved å holde kortene tett inntil brystet når det gjelder fremtidige produkter, og slippe ut både informasjon og feilinformasjon litt av gangen, spenner selskapet forventningene våre til bristepunktet. Til nå er mange blitt skuffet når det konkrete apparatet er ute. Så lenge dingsen bare eksisterer i Nextopia, gjør den alt du kan drømme om. Når den er sluppet ut på markedet, kan den ikke annet enn å skuffe oss. Det er da Apple starter sitt neste forventningsspill: Når kan du få din iPad eller iPhone? Etter lange ventetider, forhåndsbestillinger, begrenset utbud og utsolgte butikker, stiger forventningene til himmels igjen. Og endelig, når du holder den fysiske gjenstanden i hånden, mangler den helt vanlige funksjoner som 3G, MMS og kalender. Da klarer Apple det enda en gang: «Bare vent på vår neste, oppgraderte versjon, den har alt du kan ønske deg. Vi må bare perfeksjonere den først.» Oppskriften er: Først ryktespredning, deretter en tid da produktet er umulig å få tak i og endelig en ny oppgradering for å oppnå det perfekte. Jeg gjentar: Fremragende nextopisk markedsføring! 21

Nextopia_materie_3. korr.indd 21

05.01.11 10.34


første episode

»

Velkommen til Forventningssamfunnet

Forventningssamfunnet er et sted der «kommer» er blitt synonymt med «nå», der en tegnefilm som ikke skal ha premiere før om fire år, allerede er en realitet som genererer milliarder av dollar. Husker du en annen morgen enn da Steve Jobs lanserte iPad? Da verdens lekebutikker åpnet dørene en aprilmorgen i 2008, visste innehaverne lite om at horder av hylende unger skulle renne dem ned før dagen var omme. Den 8. april var en ekstra kald morgen, og salget startet tregt. Sommeren virket langt unna, og å leke var ikke det de fleste barna tenkte på da de måtte ut av dyna denne dagen. Det skulle forandre seg på få timer. Styreformann Dick Cook i Disney Studios og selskapets chief creative officer, John Lasseter, hadde reist tvers over USA fra hovedkontoret i California til New York. Da de entret scenen for en nøye planlagt pressekonferanse, ble det starten på en lang ettermiddag. De to mennene avbrøt stemmesurret blant de utvalgte journalistene som var invitert fra alle verdenshjørner, og innledet det flere timer lange arrangementet. Etter tur avslører de selskapets ni nye filmer som skal ha premiere. De viser glimt av handlingen, og forteller stolt hvilke kjendiser som skal gi stemmene sine til filmene. Pressen får en tjuvtitt på flere innspilte scener. Så renser John Lasseter strupen før den store finalen: «Vi skal også lage en spennende, høyoktans fortsettelse av Biler!» Enda filmen ikke skal vises på kino før sommeren 2011, blir det i løpet av få timer store overskrifter verden over om den kommende Biler 2. De får en hel generasjon av barn til å rase av gårde til alle leketøysbutikker som holder åpent. Det faktum at de trolig vil være for gamle og har havnet utenfor målgruppen om tre år, avskrekker dem slett ikke. Forventningene får dem til å kjøpe Biler-leker og alskens tilbehør og pyntegjenstander. Det hele blir en milliardindustri i løpet 22

Nextopia_materie_3. korr.indd 22

05.01.11 10.34


Velkommen til Forventningssamfunnet

«

første episode

av få måneder. Ved å abonnere på fremtiden fortsetter barna å kjøpe nye produkter omkring hovedfigurene Lightning McQueen og Mater i flere år – i påvente av 2011-premieren.

AVATAR Avatar er tidenes største kassasuksess på film. I mai 2010 hadde den gitt en bruttoinntekt på 748 millioner dollar bare i USA, mer enn hele økonomien til et land som Gambia i 2009. Avatar er også en av tidenes mest oppreklamerte filmer. Hysteriet toppet seg i slutten av august, da filmens trailer ble vist på 300 kinoer over hele kloden. Billettene ble solgt for alt mellom 50 og 400 dollar. To billetter ble til og med solgt for 1000 dollar på eBay. Like etterpå brøt Apples servere sammen da Avatar-traileren ble lagt ut på iTunes. Det kom ikke som noen overraskelse i Nextopia at James Cameron lovet en oppfølger til Avatar. Den eneste overraskelsen var at han ikke lovet en trilogi på strak arm. Men det gjorde han senere. Og nå MÅ vi se Avatar, slik at vi kan henge med på oppfølgerne i fremtiden. Glitrende!

I Forventningssamfunnet kan til og med et reklameskilt bli en verdensbegivenhet. Spør bare menneskene som var på Times Square en varm julikveld i 2004. Den 21. juni 2004 slipper Coca-Cola endelig nyheten om at selskapets nye skilt på Times Square skal avdukes ti dager senere. Det betyr slutten på nesten to års venting for alle newyorkere og de 60 millioner turistene fra hele verden som en eller annen gang har stått nysgjerrig foran Coca-Cola-skiltet etter at fasaden ble omgjort til en tildekket byggeplass i oktober 2002. 23

Nextopia_materie_3. korr.indd 23

05.01.11 10.34


første episode

»

Velkommen til Forventningssamfunnet

Nyheten skaper overskrifter i mange medier, fra New York Times og Atlanta Business Chronicle i Coca-Cola Companys hjemby Atlanta, til Indian Herald i Mumbai i India. I dagene som følger øker forventningene i takt med medienes rapportering om fremdriften i arbeidet. New York Times rapporterer at det nye skiltet veier 30 tonn og er verdt over 6,5 millioner dollar. Over 40 ingeniører er angivelig sysselsatt med å installere over tre millioner lysdioder. Neste rykte som spres, går ut på at det til og med skal holdes en éngangsvisning av en helt spesiell «tidsreise»-film, og at selveste borgermesteren i New York skal være seremonimester. Om kvelden torsdag den 1. juli svetter folk på Times Square. Ikke på grunn av den høye sommertemperaturen som har plaget folk i byen tidligere på dagen, for nå har kveldsmørket senket seg, og temperaturen er lavere. Nei, folk svetter på grunn av alt som skal skje, all ståheien og folkemengdene som fyller plassen. Mange tusen mennesker presser seg sammen i trengselen på fortauene. Trafikken stopper nesten helt opp. Det er ingen som med sikkerhet kan si hvor mange som oppholder seg på Times Square denne kvelden. Vurderingene varierer fra et par tusen til flere titusener. I tillegg følger millioner avdukingen på tv eller på nettet. Idet borgermester Bloomberg plasserer den siste glassbiten i den flaskeformede kontrollenheten under skiltet, blir det tent, i en symfoni av røyk, fyrverkeri og musikk. Folk blir helt ville. Kameraene fanger et hav av forbløffede ansikter. Senere forteller mange til reporterne fra de største amerikanske tv-selskapene at avdukingen av Coca-Cola-skiltet har gjort et uutslettelig inntrykk på dem, og at det er noe de skal fortelle sine barnebarn om. Coca-Cola-skiltet på Times Square er ganske visst et flott neonskilt, men de færreste som ser det i dag vil si at det gjør noe «uutslettelig inntrykk». Det skyldes ikke at skiltet er blitt gam24

Nextopia_materie_3. korr.indd 24

05.01.11 10.34


Velkommen til Forventningssamfunnet

«

første episode

melt og umoderne, for reklameskiltet betraktes fortsatt som det fremste i sitt slag. Grunnen er snarere at det allerede står der. I dag er det bare et reklameskilt. Men mellom oktober 2002 og juli 2004 var skiltet en stor sak. Det sto i sentrum for verdens forventninger til et av verdens mest berømte varemerker. Historien om Coca-Colas reklameskilt sluttet dagen etter avdukingen. Samtidig begynte Coca-Cola å legge sine krefter i å fremme sine eksisterende produkter, lansere nye leskedrikker og planlegge neste «store greie» – noe som kunne overtreffe evenementet den julikvelden. I Forventningssamfunnet er verdens største leder den neste. Bare spør menneskene som samlet seg rundt National Mall i Washington D.C. en annen morgen. På slaget ti, den 27. januar 2009, starter innsettelsen av De forente staters 44. president. Midtvinters føles den solrike morgenen som en vårdag. Mye av den usedvanlige varmen må utvilsomt tilskrives de over 1,8 millioner tilskuerne som er til stede – et folkehav som satellittene senere skal sende bilder av, der det strekker seg helt fra National Mall til Washingtonmonumentet. Den enestående folkemengden på stedet får følge av et rekordmessig antall på over 60 millioner mennesker som følger med på internett og tv over hele verden. Idet Barack Obama avlegger eden foran den jublende, nesten hysteriske millionforsamlingen, markeres starten på hans presidentperiode og slutten på hans tid som historiens mest populære leder. Gjennom snaut åtte måneders presidentvalgkamp har Barack Obama skapt en interesse for sin person som overgår alt noen politiker har opplevd før. Han er i overskriftene hver eneste dag over hele verden. De 80 millioner treffene i Google på navnet hans er nesten en fordobling av det George W. Bush fikk i løpet av to fulle presidentperioder på til sammen åtte år. 25

Nextopia_materie_3. korr.indd 25

05.01.11 10.34

Profile for Cappelen Damm AS

Nextopia av Michael Dahlén  

Hvordan kan grapefruktjuice smake appelsinjuice? Hvorfor er man lykkeligere før man gifter seg enn etter? Hvordan kunne iPhone utpekes til v...

Nextopia av Michael Dahlén  

Hvordan kan grapefruktjuice smake appelsinjuice? Hvorfor er man lykkeligere før man gifter seg enn etter? Hvordan kunne iPhone utpekes til v...