Page 1


Maria Tryti Vennerød

REIN NATUR – skodespel –

reinnatur_Materie_4k.indd 1

15.01.16 13.51


reinnatur_Materie_4k.indd 2

15.01.16 13.51


Denne forteljinga er inspirert av verkelege hendingar og personar, ikkje minst den verste og mest frykta av nazidoktorane under andre verdskrigen, Doktor Josef Mengele, som jobba i Auschwitz og som hadde tilnamnet «Dødens engel». Stykket og personane er likevel oppdikta og på ingen måte historisk etterrettelege.

reinnatur_Materie_4k.indd 3

15.01.16 13.51


reinnatur_Materie_4k.indd 4

15.01.16 13.51


DEI SOM ER MED GUTEN DOKTOR JOSEF KO R E T MARIE H I PP O K R AT E S DOTTER A JUDITH Rテ郎ST

reinnatur_Materie_4k.indd 5

15.01.16 13.51


reinnatur_Materie_4k.indd 6

15.01.16 13.51


1944: KJØKENET

Ein liten gut i stripete drakt sit på laboratoriebenken

G U T E N Onkel D O K T O R E N Ja GU T EN

Kan vi leika

/ DOKTOR EN

GU T EN

Eg må jobba Men kan vi leika Men eg må jobba Men eg vil vi skal! Hei, kompis – Kan eg få drops

Guten smiler Doktoren smiler Guten får drops

GU T EN

Kan vi leika no Eg må jobba, sa eg

GU T EN DOKTOR EN GU T EN DOKTOR EN

DOKTOR EN

7

reinnatur_Materie_4k.indd 7

15.01.16 13.51


GU T EN

Det sa du i stad, òg

/ GU T EN

Kan vi leika doktor, Doktor DOKTOR EN Enda ein gong? GU T EN Legg deg på bordet Eg er doktor DOKTOR EN Passar ikkje, kompis GU T EN Eg skal undersøka deg Legg deg på bordet DOKTOR EN Ja vel da. Ein siste gong. GU T EN Du har vondt DOKTOR EN Har eg? Kor da? GU T EN Du må seia det D O K T O R E N Her? Og her, kanskje? GU T EN Kle av deg DOKTOR EN Må eg? GU T EN Er det vondt når eg gjer sånn? D O K T O R E N Nei GU T EN Når eg gjer sånn! D O K T O R E N Ja GU T EN Da er du sjuk Du må ha medisin D O K T O R E N Ok GU T EN Det er ikkje farleg D O K T O R E N Bra GU T EN Det er ikkje vondt D O K T O R E N Bra 8

reinnatur_Materie_4k.indd 8

15.01.16 13.51


GU T EN

Det smakar ikkje noko DOKTOR EN Kor mange? GU T EN To morgon og kveld D O K T O R E N Aha GU T EN Og så må du ha sprøyte DOKTOR EN Ikkje leik med dei GU T EN Det er for at du skal bli frisk DOKTOR EN Ja ha GU T EN Det gjer ikkje vondt D O K T O R E N Nei? GU T EN Du må gråta! D O K T O R E N Kvifor GU T EN Gråt da! D O K T O R E N Kvifor GU T EN Du er redd

Doktoren græt litt

DOKTOR EN

Kva er eg redd for?

G U T E N Gråt! DOKTOR EN GU T EN DOKTOR EN GU T EN DOKTOR EN GU T EN

Å ja Det er fort gjort Eg er ikkje redd Du har sprøyteskrekk Å ja No kjem eit lite stikk

/ GU T EN

Ser du? 9

reinnatur_Materie_4k.indd 9

15.01.16 13.51

Profile for Cappelen Damm AS

Maria Tryti Vennerød Rein natur  

Josef er nazidoktor under Holocaust. Han oppdagar at kampen mellom det gode og det vonde ikkje berre utspelar seg mellom ulike menneske, men...

Maria Tryti Vennerød Rein natur  

Josef er nazidoktor under Holocaust. Han oppdagar at kampen mellom det gode og det vonde ikkje berre utspelar seg mellom ulike menneske, men...