Maiken Horn Bolset Narr

Page 1NARRMaiken Horn Bolset

NARR dikt


© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-48073-8 1. utgave, 1. opplag 2016 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Omslagsillustrasjon: Marie Vallestad Sats: Type-it AS, Trondheim 2016 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Satt i 10/14 pkt. Stempel Garamond og trykt på 115 g Munken print cream. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


(Narr inn.)

Nedover gaten med mitt bølgende hår forbi mannekengenes tyngde ett klakk fra en stiletthæl så begynner hele gaten å vibrere mennesker kommer de ligner barnetegninger med sirkelformet rødme og hudfargede lår vi går sammen om den pusteøvelse det er å ta oss til magen og gjenta GA

ZA

GA

ZA

først varmes hånden opp deretter synker samtlige ned i en henført tilstand og et hjerteformet hjerte pumpes ut i luften

5


Alltid ha i minnet at ingen tar i deg hvis du raser lid med tiltalende uttrykk, med vemodet det setter seg som en kleben, en smitte jeg drar det sørgelige humøret over meg jabber rundt som den hånddukken jeg er på bordet ligger en løk jeg deler i to med en spiss kniv øynene begynner å svømme jeg går frem og tilbake over gulvet med lutet rygg viser frem det ypperste av våt vemodig mote

6


Jeg løp fullstendig arbeidsløs rundt grep om alt jeg kunne få tak i en brokkoli, hva er det å si om den den er grønn gagner jernlageret og jeg kan sikkert ta den mellom beina for å si noe om feminisme

7