__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


L ykke ~ koden M AY - B E N T E H Ă˜ I L A N D - L O D E

FĂĽ det beste ut av livet!

7

enkle trinn


Gitt i kjærlighet til min mann og mine tre barn, Marthine, Augusta og Otelia. Ydmyk, takknemlig og dypt lykkelig for alt dere bringer inn i mitt liv.

© CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-42927-0 1. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsdesign: Sissel Holt Boniface Omslagsfoto og forfatterportrett: Julie Vold Foto: Julie Vold (side 6), Istockphoto (side 2, 12, 78, 106, 132, 152, 184, 210) og Shutterstock (side 40) Illustrasjoner: Sissel Holt Boniface Design og layout: Sissel Holt Boniface Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2014, Latvia Satt i Palatino og Myriad og trykt på 115 g G print. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Trinn

1

Hvordan er ditt liv nå, og hva er det du drømmer om? . . . . 13

Trinn

2

Trinn

3

Finn din indre styrke . . . . . . . . . . . 41 Indre forandring gir ytre forvandling . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Trinn

4

Kraften i følelsene . . . . . . . . . . . . . . 107

Trinn

5

Trinn

6

Få det som du vil ha det! . . . . . . . 133

Slik kan du realisere dine drømmer . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Trinn

7

Bli en forandringsmester . . . . . . . 185

Etterord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211


Forord Lykke og søken etter lykke har vært i menneskets fokus i lang tid. Allerede Aristoteles var opptatt av at lykke er selve meningen og formålet med livet. Hans tanke var at lykke er den følelsen som styrer tilværelsen. Mange mennesker søker etter lykken i nytt hus, ny jobb, ny kjæreste eller andre ting. Mor Teresa pekte på at lykken er noe som finnes inni oss, og at den alltid er tilgjengelig. Det vil si at vi ikke trenger å søke etter lykken, vi trenger ikke å lete etter nøkkelen til lykken. Vi trenger heller ikke å nøye oss med små glimt av lykkefølelse; døren til lykken er alltid åpen. Ifølge positiv psykologi er det slik at vi selv har ansvar for så mye som 90 % av vår lykke. Så hvordan er det med deg i ditt liv? Gløtter du inn i døråpningen til lykken, eller haster du bare forbi? Hver dag byr på mange gylne lykkeøyeblikk, men det er ikke alltid at vi legger merke til dem. Tenk etter hva lykke er for deg. Er det å holde i en varm barnehånd? Er det kanskje å blåse såpebobler, danse til fengende musikk, hoppe på trampoline, sitte ved brygga en deilig sommermorgen og se solen gå opp, ha en

7


god samtale med den du er glad i eller andre ting? Tenk etter hva som gjør deg glad! 
Når du har fått tenkt deg om og lagt merke til dine gylne lykkeøyeblikk, tenk deretter gjennom hvordan du kan være mer til stede med hele deg og kjenn etter om du kan føle den magiske lykkefølelsen. Kanskje det er slik at blodet bruser litt ekstra, sommerfuglene bobler i magen eller varmen sprer seg i brystet? For noen er det vanskelig å få tak i lykkefølelsen. Når jeg spør dem jeg har på kurs om hvor lykkelige de er i løpet av dagen i prosent, så blir de veldig ofte overrasket over å oppdage at de «bare» er 10, 20 eller 30 % lykkelige. Forskning har vist at lykke er et valg og at lykkelige mennesker lever i gjennomsnitt 10 år lengre, så kanskje det er på tide å sette lykken på timeplanen og skru opp for lykkefølelsen i hverdagen? Hvordan er det med deg i ditt liv? 
Gløtter du inn i døråpningen til lykken, eller haster du bare forbi? Forskere har funnet ut at vi har et lykkepunkt som er relativt stabilt gjennom hele livet. Lykkenivået kan endres forbigående som en reaksjon på en hendelse, men vil etter kort tid være tilbake på det opprinnelige nivået. Jeg ble så begeistret da jeg fant ut at vi selv har mulighet til å påvirke dette lykkenivået. Den gode nyheten er at selv om du er bare 20 % lykkelig nå, og har vært det i hele ditt liv, så trenger det ikke å fortsette å være slik. Jeg gir deg i denne boken enkle redskaper og verktøy til å heve ditt lykkenivå. Kursdeltakerne forteller om en utrolig dyp lettelse og stor følelse av frihet når de begynner å skru opp sitt lykkenivå og oppdager at deres lykke ikke er avhengig av ytre faktorer. De opplever indre styrke og større tilstedeværelse og fred inni seg når de forstår at det ikke handler om å forandre andre, men at når de selv endrer sine tanker, følelser, forestillinger og handlinger, så endres verden rundt dem. De føler at det hele gir mer mening når de begynner å foreta indre forandringer, og uttrykker begeistring

8


over at det får så store positive ringvirkninger i deres eget liv. Noen av disse menneskene møter du i denne boken. Navnene deres er anonymisert, men ellers er historiene uendret. Her vil jeg vise deg hvordan du kan oppleve de samme endringene som dem. Uansett hvilken situasjon du er i nå, uansett hvilken utfordring du står i, har du store muligheter til å påvirke din egen livssituasjon. Du trenger ikke å stå fast i det du ikke ønsker deg i livet. Du får her en sjutrinns guide til å forandre alt det du ikke er fornøyd med i ditt eget liv. Du får de nødvendige redskaper og verktøy, så du selv kan skape de forandringene du ønsker deg. I en undersøkelse gjort av Bronnie Ware ble en rekke døende mennesker spurt om hva de angret mest på i livet. Det som var felles for dem var at en av de tingene de angret mest på var at de ikke tillot seg å være lykkeligere. Så hvordan står det til med deg? Hvor lykkelig har du tillatt deg selv å være? Hvis det er slik at du ønsker at morgendagen skal være annerledes enn dagen i dag, trenger du å gjøre noe annerledes, du må ta andre valg enn dem du har tatt hittil. Hvis vi fortsetter å gjøre det samme om og om igjen, får vi de samme resultatene. Når vi ønsker forandring, er det noe som trengs å forandres. Du har unike indre ressurser som du kan lære å ta i bruk for å skape akkurat de forandringene du ønsker i ditt liv. Du kan glede deg til en spennende oppdagelsesreise. Mine kursdeltakere forteller om magiske forandringer i relasjoner og omgivelser når de selv gjør indre forandringer. Når kursdeltakerne får innsikt i det du skal lære i denne boken, blir de ofte både overrasket og rørt når de oppdager hvor enkelt det faktisk kan være å skape seg et nytt og bedre liv. Etter hvert opplever de at deres økte indre glede faktisk smitter over på dem rundt dem. Slik håper jeg det blir for deg også! Det føles som magi når du oppdager at din glede ikke handler så mye om hva som foregår i ditt liv, men mer om hvordan du velger å se på det som skjer og det du erfarer. Fortiden er over, og fremtiden har ingen

9


sett. Det eneste vi har, er øyeblikket. Det er hvordan du føler deg i øyeblikket som skaper ditt liv. Så når vi fyller øyeblikket med glede og lykke og det vi ønsker oss, er det dette vi får mer av. Denne boken er en gave til deg, for å hjelpe deg med å skrelle av lag av begrensninger og mønstre og åpne for at mer av den du egentlig er, kan komme frem. Du fortjener et fantastisk liv, du fortjener å ha det godt og å være lykkelig. Jeg vil gjennom øvelser, oppgaver og historier i denne boken være ditt støttehjul ut i verden. Jeg gleder meg til å følge deg mens du med stor omsorg for deg selv inntar hovedrollen i ditt eget liv, og åpner deg så lyset inni deg kan få skinne. Nå er det på tide å gi slipp på alle historier og fortellinger om hvorfor du ikke kan, ikke fortjener og ikke er god nok. Jeg gleder meg til å være din mentor i denne prosessen. Så når du er klar til å slippe støtten og sykle videre selv, vil jeg se ditt lys skinne i verden, slik det er ment å gjøre. Fra mitt hjerte sender jeg kjærlighet og glede til deg og ditt liv.

Varhaug, januar 2014 May-Bente Høiland-Lode

10


12


Trinn

1

«Det er to måter å leve livet ditt på – én er som om ingenting er et mirakel, den andre er som om alt er et mirakel.» Albert Einstein

Hvordan er ditt liv nå, og hva er det du drømmer om? Velkommen til starten på ditt nye liv! Du vil her få en oversikt over hvordan det står til i ditt liv akkurat nå. Hvis du ser deg litt rundt, finnes det mange mirakelhistorier om mennesker som har skapt forandringer og realisert drømmer og planer ingen trodde var mulig. Vi kommer til å leke med mulighetene og søke etter hva det er du drømmer om. Så får du effektive redskaper til å holde liv i drømmene dine og det du ønsker deg. Det er slik at det vi gir oppmerksomhet, vokser. Mange mennesker legger ikke vekt på drømmer og ønsker. De er mer opptatt av hva de ikke ønsker, sine bekymringer og problemer. Da er det det som vokser. I denne boken lærer du å rette oppmerksomheten mot løsninger og muligheter, slik at du får mer av det du ønsker deg og drømmer om. For noen måneder siden feiret jeg selskap sammen med gode venner. Da var det en dame som jeg har kjent i 15 år, som kom bort til meg og sa: «Det er noe jeg aldri har fått takket deg for. Jeg er

13


Trinn 1

så utrolig takknemlig for at du hørte på meg og hadde tro på meg den gangen for 13 år siden.» Jeg var litt forvirret og forstod ikke helt hva hun mente. Hun så nok forvirringen, og fortsatte: «Husker du da jeg var så lei av å ha liten utdannelse? Jeg ønsket så gjerne å ta mer utdannelse, men trodde ikke det var mulig. Jeg hadde jo bare ungdomsskolen. I tillegg hadde jeg mann, barn, hus og forpliktelser. Nå har jeg en fireårig universitetsutdannelse, og jobber med det jeg den gangen bare drømte om. Det var du som hjalp meg den gangen, du trodde på meg, du hjalp meg med å se løsninger og fikk meg til å tro på at det var mulig. Det er jeg så evig takknemlig for. Hadde det ikke vært for deg, hadde jeg og min familie vært et helt annet sted nå.» Det var et sårt og rørende øyeblikk. Å skape slike endringer er mulig for deg også, og i denne boken vil jeg vise deg hvordan.

Det er mulig! Uansett hvilken situasjon du står i nå, er det mulig å skape positiv forandring. Jeg har i de siste årene delt mine øvelser og redskaper med mange hundre kursdeltakere, og de har virkelig skapt utrolige forandringer i sine liv. Jeg kommer til å dele noen av deres historier med deg i denne boken, og vise deg hvordan du kan gjøre det samme i ditt liv. Til og med det som kan virke umulig, er mulig. Vi trenger ofte bare å gjøre små justeringer, så endres kursen, og vi havner et annet sted. Det er like magisk hver gang. Jeg vil dele et brev jeg fikk av en kvinne for litt siden. «Det hele startet med at jeg over lengre tid følte at jeg ikke mestret hverdagen, alt ble til slutt et ork. Jeg hadde utrolig lite energi og overskudd. Tidligere var jeg en dame med mye livsglede, humor, masse energi og overskudd, men dette forandret seg sakte, men sikkert over tid. Gradvis opplevde jeg at hverdagene ble tyngre og tyngre. En dag sa det pang, og utbrenthet var en realitet, enda jeg var helt sikker på at det ikke kunne ramme meg. Men slik ble det, og livet falt i grus. Dette førte meg ut på en søking. Det var da jeg var så heldig å

14


Trinn 1

treffe deg og få anledning til å komme i kontakt med den jeg egentlig er, og få redskaper og verktøy til å realisere mine ønsker. Jeg startet med så godt mot som jeg kunne ha der og da! Og jeg kjente allerede etter det første møtet at dette kunne bli redningen i mitt liv nå. Jeg har opp gjennom hele oppveksten min brukt utrolig mye tid og energi på å være opptatt av hva andre vil si, hva som kan skje hvis jeg ikke gjør som andre ønsker, og jeg erfarte på kurset hvordan det ubevisst har tappet meg for energi. Jeg ble etter hvert mye mer bevisst i hverdagen. Jeg bestemte meg for å konsentrere meg om det positive, det jeg vil, og det som gjør meg glad og fornøyd. Det gjorde at livet mitt etter hvert forandret seg totalt. Jeg kunne sikkert skrevet en bok om denne reisen jeg har vært igjennom. Det har vært en helt fantastisk reise som har gitt meg gleden over livet tilbake. Tidligere strebet jeg etter lykken og lurte på når lykken skulle komme til meg. Du har hjulpet meg til å forstå og kjenne at lykken er å leve, lykken er å få oppleve å få barn, se dem vokse opp, være til stede for mine medmennesker rundt meg og få lov til å være den jeg er. Jeg velger å fokusere på de små opplevelsene i hverdagen. Det å få være så utrolig heldig å være frisk nok til å jobbe, kunne kjøre bil, kunne lage mat, kunne gå, sykle og så videre. Jeg har etter hvert fått en lang liste over ting som jeg er takknemlig for. Denne utrolige reisen ville jeg ikke vært foruten. Jeg anbefaler alle å gjøre dette for seg selv. Det er så herlig å kjenne denne boblende gleden av å få leve og få være sammen med mine barn, venner og andre. Tusen takk til deg for din veiledning og inspirasjon. Det har gitt meg et ‘nytt’ liv og en ny hverdag.» Nå er det deg og ditt liv det handler om! Hva er det som er bra med deg og ditt liv, og hva er det du skulle ønske var annerledes? Hvordan er livet ditt akkurat nå?

15


Trinn 1

«Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der hvor han er og begynne der.» Søren Kierkegaard

Hva er din nå-situasjon? Som alltid når vi skal legge ut på en reise, trenger vi å vite hvor vi er nå. Veldig ofte når vi ønsker forandringer, begynner vi med forsetter og mål. Det er nyttig å vite hvor vi skal, men like viktig er det å vite hvor vi er nå. Tenk deg at du skal kjøre fra Oslo til Paris. Da stiller vi inn GPS-en på det stedet der vi er i Oslo akkurat nå, og på det stedet vi skal til i Paris. Vi kan kalle der vi er akkurat nå, A, i dette tilfellet Oslo, og der vi ønsker å være, B, i dette tilfellet Paris.

B

Hva ønsker jeg?

A

Hvor er jeg nå?

I løpet av denne boken skal vi finne frem til ditt B, hva det er du ønsker deg, hva du drømmer om, og vise deg hvordan du kan komme fra der du er nå, til der du ønsker å være. Men først skal vi begynne med å finne ut mer om A, der hvor du er akkurat nå. Hvem er du, hva er det du har oppnådd, og hvem er det du har blitt? Tenk over alt det som allerede er fantastisk i ditt liv. Tenk på alt du er takknemlig og glad for at du får og har fått oppleve. Det kan være at du har en fantastisk familie, sunne barn, at du selv er frisk, at du er virkelig dyktig i jobben din, og at du har en god

16


Trinn 1

utdannelse. Kanskje du er fornøyd med økonomien din, men ønsker bedre helse. Eller du er superfornøyd med helsen din, men ønsker bedre relasjoner. Kanskje du har en flott jobb og kjærlige relasjoner, men ønsker bedre helse. Eller at du synes helsen er bra, men ønsker deg bedre økonomi eller bedre relasjoner. Vi skal her kartlegge hva som allerede fungerer bra i ditt liv, og hva som kunne vært bedre. Det å sette søkelyset på hva man har fått til før, gir motivasjon for å få til nye ting fremover.

Kartlegg din nå-situasjon ved å bruke livshjulet For å få en tydelig oversikt over hvordan det står til i ditt liv akkurat nå, skal jeg gi deg et redskap som kalles livshjulet. Det gir deg en god visuell oversikt over din nå-situasjon og er en fin måte å definere A på. Det er et helt personlig redskap, så du trenger ikke å imponere noen. Det dreier seg om din egen personlige vurdering. Det handler om å finne frem til hvor fornøyd du er på ulike områder i livet. Du kan for eksempel være veldig fornøyd med den økonomiske situasjonen din selv om du ikke er millionær; du kan være veldig fornøyd med relasjonene dine selv om du for tiden er singel, og så videre. Det handler om å vende oppmerksomheten innover og stille seg selv spørsmål, kjenne etter og så svare ærlig. Til øvelsen trenger du et A4-ark. Gled deg til en interessant og kanskje litt overraskende oppdagelse. Hjulet gir deg et fint bilde av hvordan ditt liv er i dag, hvilke deler av livet ditt som fungerer bra, og hvilke som du eventuelt trenger å se nærmere på. Når du går i gang med denne øvelsen, er det ikke viktig at hjulet blir fint. Hjulet skal reflektere ditt liv akkurat nå. Ditt hjul vil være forskjellig fra andres fordi det er ulikt fra person til person. Det viktigste er at du ikke henger deg opp i at hjulet må være perfekt. Hjulet ditt skal gi et så nøyaktig bilde av virkeligheten som mulig.

17


Trinn 1 ————————————— Ø V E L S E —————————————

Livshjulet Livshjulet er et verktøy for å få et bilde av hvor tilfreds du er med livet ditt. Ved å dele livet inn i ulike områder får vi et visuelt bilde av hvordan det står til akkurat nå. Her deler vi inn hjulet i følgende områder: familie, jobb/karriere, penger/økonomi, helse (overskudd og energi), kjæresteforhold, venner, personlig utvikling og ferie/fritid. Dette er bare et forslag. Hvis det er andre områder av ditt liv som er viktige for deg, er det selvsagt fint å få med dem. Så du velger selv hvilke områder du vil ha med i ditt hjul. Denne øvelsen er først og fremst for deg selv, for at du skal få et bilde av din nå-situasjon. Den handler ikke om hva andre mener, eller hvor vellykket eller mislykket du føler deg sammenlignet med andre. Det er deg og din vurdering av hvor fornøyd du er med de ulike områdene av livet ditt, som teller. Hvor fornøyd er du med de forskjellige områdene av livet ditt? Hvordan står det til i livet ditt akkurat nå? Tenk over hvilke områder som er viktige for deg. Hvor fornøyd er du fra 1 (ikke fornøyd) til 10 (veldig fornøyd) med de ulike områdene av livet? Finn frem en penn, og sett et kryss ved det tallet som best beskriver hvor fornøyd du er akkurat nå. Sett kryss ved det første tallet som faller deg inn på hvert område.

Familie 1

5

Ikke fornøyd

Jobb/karriere 1 5 Ikke fornøyd

Penger/økonomi 1 5 Ikke fornøyd

Kjæresteforhold 1 5

10 Veldig fornøyd

Ikke fornøyd

Venner 1

10 Veldig fornøyd

5

Ikke fornøyd

Personlig utvikling 1 5

10 Veldig fornøyd

Ikke fornøyd

Helse (overskudd/energi) 1 5 10

Ferie og fritid 1 5

Ikke fornøyd

Ikke fornøyd

Veldig fornøyd

18

10 Veldig fornøyd

10 Veldig fornøyd

10 Veldig fornøyd

10 Veldig fornøyd


Trinn 1 ————————————— Ø V E L S E ————————————— Tegn deretter en sirkel, og del det opp i områdene dine. Når du har fylt ut tallene i skjemaet, skriver du inn hvert tall i livshjulet og markerer feltets størrelse for hvert område ut fra hvor fornøyd du er. Feltenes størrelse viser poengsummen du gav deg selv på hvert område. Under ser du et eksempel på hvordan et livshjul med følgende skår vil se ut: familie (7), jobb/karriere (2), penger/økonomi (5), helse (3), kjæresteforhold (4), venner (5), personlig utvikling (8), ferie og fritid (6). Jobb/

kar

rie re

ø ko e r/ ng Pe

itid

ilie Fam

6

2

nomi

Ferie o

g fr

7

5

8

4

Pe

rs o

gu nli

5

Hels e

ng tvikli

3

Kjæ

r tefo res

Venn

hold

er

Se på ditt eget hjul og tenk gjennom hva livshjulet forteller om din livssituasjon akkurat nå. På hvilke områder er du fornøyd og på hvilke områder ønsker du forandring? Velg deretter ut et område som du ønsker å fokusere på fremover. Det kan gjerne være det som har lavest poeng, men det trenger ikke å være det. Poenget er at det er lettere å begynne med et område enn å fokusere på alle samtidig. Tenk gjennom: Hvordan hadde ditt liv vært hvis det hadde vært full skår på dette området? Hva ville vært annerledes enn

19


Trinn 1 ————————————— Ø V E L S E ————————————— det er i dag? Hva er det du ønsker at skåren for dette området skal være? Hvordan er ditt liv om 1 år og 5 år på dette området? Hva vil det første steget for forbedring være? Hvis området du vil forbedre er helsen kan det første steget være å melde seg inn på et treningsstudio. Hvis det er forholdet til kjæresten din du ønsker å forbedre kan første steg være å skrive en liste over alle hans/hennes positive egenskaper eller sette deg ned og ta en prat med ham/henne. Lag et nytt hjul når du har lest gjennom boken og se hvordan hjulet ser ut da. Du kan gjerne lage nye hjul en gang i måneden eller hvert halvår. Det er motiverende å se hvordan ting endrer seg når vi begynner å bli bevisste på å fylle livet med mer av det som gjør oss fornøyd. Livshjulet er et veldig effektivt verktøy som du også kan bruke i andre sammenhenger. Du kan for eksempel lage ditt eget lykkehjul. Lag en liste over alt som gjør deg lykkelig og velg deretter ut noen av områdene. Still deg selv spørsmål ved hvor mye glede hvert av områdene gir deg fra 1 til 10. Tegn det inn på hjulet. Undersøk hvordan du kan bringe mer lykke inn i livet ditt. Hva kunne du gjort mer av allerede i dag for å fylle ditt liv med mer lykke? Hva kunne du gjort mindre av? På samme måten kan du lage hjul av hvor stresset du føler deg, hvilke mål som er viktigst for deg, for ulike relasjoner osv. Hvis du har hoppet over denne øvelsen, vil jeg absolutt anbefale deg å gjøre den. Den gir deg et veldig godt bilde av virkeligheten slik den er akkurat nå, samtidig som den er et godt redskap å se tilbake på når du har lest gjennom boken og gjort forandringer i ditt liv. Når jeg utfører denne øvelsen med kursdeltakerne mine, blir de i ettertid veldig overrasket over den store forandringen som har skjedd. Ofte skjer endringen ganske gradvis, og så er det først når de går tilbake og ser på det første livshjulet de laget, at de virkelig ser hva som har skjedd. Lag gjerne nye livshjul med jevne mellomrom, og sammenlign hjulene for å se hvilke forandringer som skjer.

20


Trinn 1

Se for deg ditt «nye liv» Når vi har kartlagt nå-situasjonen, kjenner vi startpunktet. Målet er ikke nødvendigvis å ha 9 eller 10 over det hele med en gang. Hvis utgangspunktet ditt er en 1-er, kan det første målet være å få det opp til 5. Tenk etter hva som er forskjellig fra nå og hvordan livet ditt blir da? Det handler om å se for deg det du ønsker deg. Å se for seg situasjonen på denne måten er ikke noe hokuspokus. Det handler om visualisering. La meg gi deg et eksempel: Tenk på en gul sitron. Du så en gul sitron for deg, gjorde du ikke? Det er slik det er å se for seg noe. Noen ser en tydelig gul sitron, som et bilde, mens andre tenker seg en gul sitron. Det er ikke så nøye hvordan bildet er. Det viktigste er å lage seg en forestilling som et bilde inni hodet av hvordan du ønsker at livet ditt skulle være hvis du kunne ønske uten begrensninger. Du kommer til å lære mer om visualisering i trinn 6. Her får du bare en smakebit, slik at du kan begynne å stille hjernen inn på din drøm. Tillat deg selv å forestille deg og se for deg det livet du virkelig ønsker å leve, hvordan du vil at parforholdet ditt skal være, hvordan du kan få det bedre på jobben, hvor mange penger du ønsker å ha på kontoen, hvor mye du vil tjene, og så videre. Forestill deg for et øyeblikk at du kan gjøre hva du vil, og ha alt du ønsker i livet. Forestill deg at du har alle de pengene du trenger, all den erfaringen, all den tiden, all den utdannelsen, alle de vennene, alle de kontaktene, alle de ressursene og alt du trenger til å realisere og oppnå alt du virkelig ønsker deg i livet. Hvis mulighetene var fullstendig ubegrenset, hvilket liv ville du da ha skapt for deg selv og din familie? Når vi gjør denne øvelsen på mine kurs, oppstår det ofte veldig forskjellige reaksjoner hos kursdeltakerne. Noen blir svært begeistret og lever seg lett inn i drømmen sin, mens andre strever med å finne frem til sin drøm. Begge deler er normalt, og uansett om det er vanskelig eller ikke å finne frem til din drøm, er du på

21


Trinn 1

rett spor. Det viktigste er å ikke gi seg, men å fortsette å tenke på drømmen. Noen ganger trenger vi å skrelle av noen lag med begrensninger før vi får tak i drømmen. De fleste barn jeg har snakket med, har hatt drømmer som de ønsker å realisere. Etter hvert som vi vokser opp, får mange vite at drømmen ikke er mulig å gjennomføre. Noen av oss har foreldre som forteller oss hva vi bør og ikke bør gjøre, og da kan resultatet bli at drømmen pakkes bort. Det betyr ikke at den ikke finnes, du må bare lete deg frem til drømmen igjen. Jeg har jobbet med mange mennesker som blir overrasket over å oppdage at gamle drømmer begynner å røre på seg etter hvert som de gir slipp på begrensninger og våger å tro at også det som kan virke umulig, kan være mulig. Så prøv å ikke legge noen bånd på deg, men vær i stedet åpen og nysgjerrig. Hvis mulighetene var fullstendig ubegrenset, hvilket liv ville du da ha skapt for deg selv og din familie? Nedenfor får du en god meditasjon til å søke litt dypere etter hva som er din drøm. Det er ikke sikkert du får tak i drømmen med en gang. Det er helt i orden. Men det er viktig at du tillater deg selv å være åpen, og begynner å gi deg selv lov til å drømme ut over hva du tror er mulig i dag. Grunnen til det er at når vi drømmer, bruker vi andre deler av hjernen enn vi til vanlig gjør. Når du lager et klart mentalt bilde av hvor du skal i livet, blir du mer positiv, mer motivert og mer forpliktet til å gjøre det til virkelighet. Du trigger din naturlige kreativitet og begynner å komme opp med idé etter idé som hjelper deg med å gjøre din visjon til sannhet. Det er slik at vi har en tendens til å bevege oss mot de drømmene, forestillingene og visjonene vi fokuserer på. For å begynne å trene den visuelle og skapende delen av hjernen får du her en kort meditasjon som du kan utføre hver dag.

22


Trinn 1 ————————————— Ø V E L S E —————————————

Meditasjon: Se for deg ditt drømmeliv Måten du gjør dette på, er at du holder av fem minutter daglig, setter deg ned og slapper godt av og ser for deg ditt drømmeliv – det er ditt nye liv slik du ønsker det skal være. Skap et så klart og tydelig bilde som mulig. Tenk deg at du sitter i en kinosal med et tomt lerret, og så kommer tittelen på filmen frem; den er «___________s nye liv» (fyll inn ditt navn i tittelen på filmen). Hvordan vil så ditt nye liv være? Hva er det du drømmer om, hva er det du ønsker for deg selv og ditt liv? Her er det lov å tenke utover hva du anser som mulig i dag. Faktisk er det best om du kan drømme utenfor boksen. Så snart du får en tanke om at det ikke er mulig, stopper du den forstyrrende innsigelsen og fortsetter filmen om ditt nye liv. Alt skapes to ganger: først i forestillingsverdenen og så i det virkelige liv, sa Walt Disney. Han hadde rett! Se bare hva han har skapt ut av sin drøm om en snakkende mus. Hvis det var slik at du fikk beskjed om at du har fem år igjen å leve og 20 millioner kroner å bruke, hva ville du gjort da? Det å tenke seg drømmelivet handler om å rydde unna alle grunnene til at det ikke går, og i stedet la fantasien få fritt spillerom. Ved å lage en film om ditt nye liv forbereder du underbevisstheten og gir tydelig beskjed om hva det er du ønsker deg. Se deg selv om fem år fra nå. Forestill deg at fem år er gått, og at ditt liv nå er perfekt på alle områder. Hvordan ser det ut, hva gjør du, hvordan er helsen, hvordan er dine relasjoner, hvem er du sammen med, hvor jobber du, hvor mye tjener du, hvor mye har du i banken? Hvilken livsstil har du i ditt drømmeliv? Skap en visjon om deg selv av din fremtid. Dess tydeligere du kan gjøre din drøm og ditt bilde av din helse, lykke og økonomi, dess raskere beveger du deg mot målet og dess raskere beveger det seg mot deg. Du kan lage så mange scener som du vil i filmen. Jo flere farger og sanseinntrykk filmen formidler, jo mer informasjon gir du underbevisstheten om ditt nye liv. Hvordan føles det å sitte og se på denne filmen? Når du føler at filmen er så tydelig at du virkelig lever deg inn i den, når du kjenner smilet bre seg i ansiktet ditt, beveger du deg mot skjermen, og som ved et trylleslag går du inn i filmen og er selv hovedpersonen i filmen. Nå er du deg i ditt nye liv. Hvordan føles det? Hva gjør du, hva sier du, hvordan holder du kroppen, hva legger du merke til?

23


Trinn 1 ————————————— Ø V E L S E ————————————— Når du har en klar film med lys, lyd og fargerike bilder som ruller over skjermen, lagrer du den i minnet. De kommende dagene tar du frem filmen og «ser» den to ganger daglig. La det være det første du gjør når du våkner / står opp om morgenen, og det siste du gjør om kvelden. Du kan selvsagt forandre og forbedre filmen underveis. Denne måten å skape et bilde av drømmen på er et veldig effektivt redskap som brukes med stor suksess av blant andre toppidrettsutøvere. Da kalles det mental trening. Petter Northug sa en gang at før han gikk et vinnerløp, hadde han sett det for seg 1000 ganger inni hodet. Det vil si tre ganger daglig i løpet av et år! Det å begynne å konsentrere seg om drømmen, gir kraftige signaler til underbevisstheten om hva du ønsker. I trinn 6 får du en effektiv oppskrift på å realisere dine ønsker og drømmer. Denne øvelsen skal begynne å varme deg litt opp og gjøre deg vant med å begynne å bruke din mentale evne til å visualisere og se for deg ting. Det er fordi det vi gir oppmerksomhet, har en tendens til å vokse.

24

Profile for Cappelen Damm AS

Lykkekoden av May-Bente Høiland Lode  

Hvordan har du det egentlig? Hvordan trives du i hverdagen din? Hvor glad er du det meste av tiden? Mange mennesker som får dette spørsmålet...

Lykkekoden av May-Bente Høiland Lode  

Hvordan har du det egentlig? Hvordan trives du i hverdagen din? Hvor glad er du det meste av tiden? Mange mennesker som får dette spørsmålet...