__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1


© CAPPELEN DAMM AS, Oslo, 2020 ISBN 978-82-02-64878-7 1. utgave, 1. opplag 2021 Illustrasjoner: Karstein Volle Omslagsdesign: Karstein Volle Sats: Karstein Volle Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2021 Utgitt med støtte fra

Stor takk til Mikael Holmberg.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengelig­ gjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


6


7


8


9


10


12

Profile for Cappelen Damm AS

Likbilen  

År 81 Ny tid. Menneskene har reist nye byer. Høyest av dem er Utropolis – et sted med mange mennesker, lite plass og et umettelig energibeho...

Likbilen  

År 81 Ny tid. Menneskene har reist nye byer. Høyest av dem er Utropolis – et sted med mange mennesker, lite plass og et umettelig energibeho...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded