Page 18

1 Hvordan anvendes boken?

19

superselgere er et godt bevis på. Ikke sjelden støter jeg på selgere som hopper høyde og som er fornøyd med sine prestasjoner og sine ferdigheter, til tross for at de med enkle forbedringer og endringer kan bedre sine resultater vesentlig. Jeg ønsker dessuten at boken blir benyttet til å tilegne seg en teoretisk kompetanse som gir studiepoeng. En teoretisk for­ståelse av salg og relasjonsbygging som boken representerer, er ikke en tilsvarende garanti for å ha suksess i salg. Å anvende bokens teori dokumenteres kun i form av oppnådde resultater og personlig utvikling, som krever forpliktende, systematisk trening og praktisering over tid, sammenlignet med den uforpliktende prøve & feile-metoden som er altfor utbredt. Jeg møter ikke sjelden kommentarer etter foredrag om at tilhørerne «har hørt det før». Altfor ofte blir de meg svar skyldig når jeg konfronterer dem med å spørre om hvordan de anvender teorien i praksis. Slik sett er dette en bok som skal medvirke og inspirere til økt real­kompetanse fremfor teoretisk viten.

102299 GRMAT Kunsten å selge 120501.indd 19

10.05.12 14:41

Profile for Cappelen Damm AS

Kunsten å selge av Petter A. Berg  

Dette er femte utgave av Kunsten å selge, en bok bygget på forfatterens egne erfaringer med salg gjennom flere tiår. Gjennom raffinering av...

Kunsten å selge av Petter A. Berg  

Dette er femte utgave av Kunsten å selge, en bok bygget på forfatterens egne erfaringer med salg gjennom flere tiår. Gjennom raffinering av...