Page 12

Forord til 5. utgave

Tre år etter forrige utgave av Kunsten å selge har salgsyrket forandret seg på grunn av utviklingen av Internett som salgs-, service- og markedsarena. Disse endringer har påvirket kundenes kjøps- og beslutnings­­atferd og selgernes arbeids­situasjon i form av redusert ansikt til ansikt-tid med kundene. Dette utfordrer selgernes evne til å arbeide på lag med sine kollegaer i markeds- og serviceavdelingene og til å utnytte blant annet: Leverandørs nettløsning LinkedIn

Bloggmuligheter Twitter

Facebook YouTube

Selgerne må ta hensyn til hvordan situasjonen er hos konkurrentene, og de må: • snakke med kundene om hva de ønsker i den multikanale virkeligheten • sette av nødvendig tid til å lære hva internett betyr for salget • sette i gang egne tiltak for å delta på Facebook, LinkedIn, Twitter og YouTube Samtidig er det ikke til å underslå at en rekke leverandører allerede i dag er i utakt med sine kunders ønsker. Deres nettløsninger er ikke organisert i forhold den multikanale virkeligheten, og de beholder gammeldagse siloorganisasjoner hvor salgs-, markeds- og serviceavdelinger arbeider hver for seg, fremfor som en felles organisasjon. Nesbru, april 2012 Petter A. Berg

102299 GRMAT Kunsten å selge 120501.indd 13

10.05.12 14:41

Profile for Cappelen Damm AS

Kunsten å selge av Petter A. Berg  

Dette er femte utgave av Kunsten å selge, en bok bygget på forfatterens egne erfaringer med salg gjennom flere tiår. Gjennom raffinering av...

Kunsten å selge av Petter A. Berg  

Dette er femte utgave av Kunsten å selge, en bok bygget på forfatterens egne erfaringer med salg gjennom flere tiår. Gjennom raffinering av...