Page 1


Materie_2k.indd 2

01.06.15 13:32


Materie_2k.indd 3

01.06.15 13:32


AV JAN GRUE Normalia. Noveller, Gyldendal Norsk Forlag 2015 Kropp og sinn. Noveller, Gyldendal Norsk Forlag 2012 Oliver. Bildebok, illustrert av Eivind Gulliksen. Gyldendal Norsk Forlag 2012 Ubestemt tid. Noveller, Gyldendal Norsk Forlag 2011 Alt under kontroll. Noveller, Gyldendal Norsk Forlag 2010

© CAPPELEN DAMM AS 2015 ISBN 978-82-02-44009-1 1. utgave, 1. opplag 2015 Omslag og illustrasjoner: Lilian Brøgger Design: Elisabeth Vold Bjone Repro: Narayana Press, Danmark 2015 Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2015 Satt i 12/16 pkt. ITC New Baskerville og trykt på 150 g Munken Polar. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Materie_2k.indd 4

01.06.15 13:32


JAN GRUE

Illustrert av Lilian Brøgger

Materie_2k.indd 5

01.06.15 13:32


Klesapen Det bor et blått udyr i skapet som elsker å spise opp sokker. Det minner oss litt om en ape som koker og steker og wokker. Men hvorfor er apen så innmari vrang at den bare vil spise opp én sokk hver gang?  

Materie_2k.indd 6

01.06.15 13:32


Materie_2k.indd 7

01.06.15 13:32


Porselensmusen Porselensmusen tar ørsmå biter. Én etter én etter én … Den spiser så sakte og rolig til skålen slett ikke er pen. Du, musen, med skarpe små tenner: Hvorfor gnager du glupsk på vårt fat? Du vil vel egentlig heller spise ost med litt frisk, grønn salat? Men musen rister på hodet og gliser og ler høyt og sprøtt: «Porselen smaker bedre enn gulost – og knaser så deilig og søtt.»  

Materie_2k.indd 8

01.06.15 13:33


Materie_2k.indd 9

01.06.15 13:33

Profile for Cappelen Damm AS

Jan Grue Skadedyr  

Klesapen går bananas i klesskapet! Postfjesingen stapper i seg regninger og viktige brev! Fryserpingvinen bygger en gigantisk by av frossen...

Jan Grue Skadedyr  

Klesapen går bananas i klesskapet! Postfjesingen stapper i seg regninger og viktige brev! Fryserpingvinen bygger en gigantisk by av frossen...