Page 1


Materie_Fink.indd 2

07.05.14 16:08


Materie_Fink.indd 3

07.05.14 16:08


Til Emthe og Erle © CAPPELEN DAMM AS 2014 ISBN 978-82-02-39491-2 1. utgave, 1. opplag 2014 Illustrasjoner og omslag: Endre Skandfer Design: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, Latvia 2014 Satt i 14,5/18 pkt. Fink og trykt på 150 g Munken Lynx. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilg jengeligg jøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt g jennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no

Materie_Fink.indd 4

07.05.14 16:08


Ellisiv Solskinnsbakk

Illustrert av Endre Skandfer

Materie_Fink.indd 5

07.05.14 16:08


Når vekkerklokka kvekker til i huset der du bor, da starter nok en travel dag, da våkner far og mor. Nå skvetter alle voksne opp og skynder seg omkring. De skumper rundt med kaffe mens de ordner tusen ting: Smøre nisten, pakke sekken! Pusse tenner, mate katten! Lufte hunden, ordne håret! Re opp sengen etter natten!

Materie_Fink.indd 6

07.05.14 16:08


Frokosten er brått på bordet alt må skje så fort. SFO og barnehage … barna sendes bort. Så løper de til jobben sin må komme seg i gang. Det er visst veldig viktig, men HVA GJØR DE DAGEN LANG?

Materie_Fink.indd 7

07.05.14 16:08


har en egen bolle med ekstra kardemomme og smør og rømmekolle. Annes boller er berømte for den gode duften som stiger opp i nesa di og kiler bort fornuften.

Materie_Fink.indd 8

07.05.14 16:08


Hun er mor til trillinger som ruller seg i søla. De må være med på jobb, for de blir støtt forkjøla. Trillingene hjelper mor med å trille boller. Strør på søte, små rosiner, nyser så det holder. Saftige med hint av honning, spis dem om du tør. Men de grønne prikkene … det er nystekt snørr.

Materie_Fink.indd 9

07.05.14 16:08


Sykkelfikser Sivert Nakken har et verksted nedi bakken. Sivert har blitt millionær på å ha sitt verksted her. Stiene er farlig bratte, folk må holde hardt i rattet. Hele bakken må de bremse, dekket blir en rufset remse. Bremseklosser må de bytte, da er Sivert der til nytte. Sølespruten må de fjerne, Sivert Nakken hjelper g jerne. Og når løypene er glatte, flyr folk skrikende i krattet. Mens de blør fra sine sår ser de skiltet hvor det står:

Materie_Fink.indd 10

07.05.14 16:08


Materie_Fink.indd 11

07.05.14 16:08