Page 21

som er bindeleddet mellom disse menneskene, men jeg leder ikke samtalen. Jeg sitter bare og kikker på dem» (s. 20). «Jeg», «mitt» og «mine» er uthevet i romanteksten, som for å understreke at det er nettopp det å være et aktivt subjekt i eget liv som er problemet. I Terje Holtet Larsens Home is where you die, Mr. Saunders (2008) lider hovedpersonen av en sykdom han, inspirert av en novelle av Jorge Luis Borges, gir diagnosen «uvirkelighet». I Hanne Ørstaviks 48 rue Defacqz (2009) må hovedpersonen se seg i speilet for ut fra ansiktsuttrykket å tolke seg frem til hva hun føler: «Alt var bare kulisser. Kulisser over det virkelige» (s. 130). I Ørstaviks Hyenene (2011) knyttes hovedpersonens følelse av fremmedgjøring direkte til en avstand fra medievirkeligheten som en felles definert realitet: «Det er som om hun er langt inne i seg, og det som skjer der ute, det de kaller virkelighet, det som står på forsiden av avisene, ansiktene til menneskene hun passerer, det er så langt unna» (Hyenene, s. 96). I en tidligere roman av Ørstavik er det hovedpersonen opplever Like sant som jeg er virkelig (1999). Når utsagnet er blitt til bokens tittel, antyder det at vi bør undersøke forholdet mellom ideer som sannhet og virkelighet i romanen. Og sannheten må i sannhet være vanskelig å fange om den skal basere seg på virkelighet i en fortelling der tilværelsen konsekvent fremstilles som uvirkelig. Karl Ove Knausgård reflekterer i Min kamp (2009) over tendensen til å omtale de sterkeste opplevelser, ulykker og kriser som uvirkelige: «De sier alltid det samme, det var helt uvirkelig, selv om det de mener er det motsatte. Det var så virkelig. Men den virkeligheten lever vi ikke lenger i. For oss har alt blitt snudd på hodet, for oss er det virkelige uvirkelig, det uvirkelige virkelig» (Min kamp 1, s. 225). Gjennom hele Min kamp fremstilles uvirkeligheten som noe mer enn en individuell erfaring, som et uttrykk for noe som gjennomsyrer hele kulturen. Poeten Cathrine Grøndahl har eksplisitt hevdet at holdningen er karakteristisk for en hel forfattergenerasjon: «Hvis det finnes en felles sensibilitet blant unge forfattere i dag, så er det en følelse av uvirkelighet. En nummenhet overfor omgivelsene, en opplevelse av 22

Profile for Cappelen Damm AS

Herfra til virkeligheten av Ane Farsethås  

Ane Farsethås har lest det meste av Norsk samtidslitteratur. I Herfra til virkeligheten leser hun grundig de bøkene og forfatterne som har g...

Herfra til virkeligheten av Ane Farsethås  

Ane Farsethås har lest det meste av Norsk samtidslitteratur. I Herfra til virkeligheten leser hun grundig de bøkene og forfatterne som har g...