Page 1


P H I L I P PA L U B B O C K

HELBRED DITT LIV MED

LIFE ALIGNMENT JEFF LEVINS banebr ytende healingsystem

Oversatt av Kari Kahrs


Philippa Lubbock Originalens tittel: Life Alignment This edition published in the UK 2010 by Watkins Publishing, Sixth Floor, Castle House 75-76 Wells Street, London W1T 3QH Text copyright © Philippa Lubbock Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2013 ISBN 978-82-02-39205-5 1.utgave, 1. opplag Omslag: Design: benyttet med tillatelse av Watkins Publishing Typografi: Hanne Marie Kjus Sats: Type-it AS, 2013 Trykk og innbinding: UAB Print-it, Litauen Satt i Satt i 11/13 Sabon og trykt på 80 g Munken Print Cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillat gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


I evig takknemlighet mot alle mine lÌrere, og foreldrene mine, som var mine første lÌremestere.


Innhold Oversikt over illustrasjoner Forfatterens takk Forord av Jeff Levin Innledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8 9 11 14

Forbindelsen: Jeff Levins historie Leteprosessen Ditt høyere selv Å forstå vibrasjonsmedisin Det fysiske og de subtile legemene Body Spin, Body Alignment og Life Purpose Alignment Vortex Alignment, Home Alignment og Organization Alignment Forandringen Skattejakt: Slik pendulerer du Healing: Reisen hjem Det er her, og det er gratis

19 47 67 81 103

181 225 255 273 291

Noen tanker til slutt Ordliste Henvisninger Register

309 312 316 318

141


Oversikt over illustrasjoner Figur 1 Life Alignment-treet Figur 2 Et utdrag av en oversikt over følelsesmessige mønstre Figur 3 De sju viktigste chakraene Figur 4 Auraen – det menneskelige energifeltet Figur 5 Det menneskelige energifeltet – det eteriske legemet Figur 6 Det menneskelige energifeltet – det emosjonelle legemet Figur 7 Det menneskelige energifeltet – det mentale legemet Figur 8 Det menneskelige energifeltet – det åndelige legemet Figur 9 Svingdøren Figur 10 Kroppspunkter for kroppens systemer Figur 11 Vortexsentrene Figur 12 Livets aspekter Figur 13 Hexagon-kortet plassert over punktet for oksygenering av cellene Figur 14 Blodceller før og etter behandling med vortexkort Figur 15 L-formede søkepinner Figur 16 Slik holder du pendelen Figur 17 Klometoden Figur 18 Armmetoden

18 58 89 105 114 119 128 132 142 150 153 175 204 207 263 266 272 272


Forfatterens takk

Denne boken er i sannhet et fellesprosjekt. Det ville ikke ha vært mulig å skape den uten bidrag fra mange mennesker rundt om i verden. Jeg retter en stor takk til hver eneste en. En spesiell takk til lege Abi Berger, Annie Cave, dr. og ph.d. Stephane Flasse, Diana MacLellan, dr. og ph.d. Linda Tyfield, som leste de første utkastene og kom med uvurderlige tilbakemeldinger. Takk også til dr. og ph.d. Joy Manné for kontinuerlig støtte og oppmuntring; en takk til David Pasikov for vennlighet og tillatelse til å innlemme hans metode «Svingdøren» i boken; takk til Olivia Thomas og Grania O’Brien for all støtte og gode råd, og til Merlée Harris for at hun innviet meg i dette arbeidet. Jeg står i takknemlighetsgjeld til to spesielle kvinner som har åpnet avgjørende dører for meg: Logan Lewis-Proudlock, hvis åndelige og litterære blikk har inspirert meg, og hvis vennskap bar meg over målstreken; til Julia McCutchen for varme, innsikt og veiledning på bokturneen min – jeg er utrolig takknemlig. Til forlagsredaktøren min, Susan Clark, en litterær arkitekt, hvis kompetente omplasseringer av «rom» og «møbler» har bidratt til at denne boken har en enhetlig flyt – tusen takk! 9


Mange takk til Penny Stopa og teamet ved Watkins Publishing for veiledning og støtte, og en spesiell takk til Michael Mann, som helt fra starten av «forsto» trodde på prosjektet, og var villig til å gjøre det som måtte være nødvendig for å få alt til å skje. Fremfor alt takker jeg mannen min, Richard Wallstein, som levde sammen med meg gjennom det strevet og de mindre dramaene som gjerne følger med det å skrive en bok, og hvis evige kjærlighet og støtte blant annet omfattet at han med sin sedvanlige tålmodighet og teft helbredet de lidelsene datamaskinen min ble rammet av underveis. Og til Jeff og Merle Levin: Takk for det vennskapet og den tilliten dere viser meg. Det har vært en ære å få lov til å fortelle historien deres.


Forord av Jeff Levin

I 1991, etter å ha arbeidet som healer i 20 år, i en periode da jeg studerte flere forskjellige healingmetoder, ble jeg ledet til å reise alene til healingstedet vårt nord for Toronto i Canada. Der tilbrakte jeg flere dager i meditasjon, og mottok det som den gangen ble kjent som Body Alignment-teknikken. Etter å ha integrert det som ble «lastet ned» i bevisstheten min, satt jeg igjen med en dyp fornemmelse av at dette var noe som lå langt utenfor min mentale fatteevne, spesielt da jeg begynte å anvende teknikken og ble vitne til den gjennomgripende, dype healingen som skjedde. Det var helt klart at jeg koblet meg til en energikilde og en bevissthet som var enorm, og at jeg hadde min rolle å spille i denne. Flere år senere begynte jeg å forstå at det faktisk forelå en svært omfattende plan som utfoldet seg gradvis. Etter hvert som Life Alignment-systemet vokste fra den ene modulen til den neste, ble jeg forbløffet over å se hvordan hver enkelt del, som hadde virket komplett i seg selv der og da, begynte å avdekke en stadig voksende energimatrise. Den største utfordringen jeg støtte på, var å ha tillit til det som lå utenfor min mentale fatteevne, å akseptere at det 11


var tilstrekkelig å vite at det ganske enkelt fungerte, gjennom mine egne observasjoner og de erfaringene jeg gjorde når jeg arbeidet med klienter. Da Philippa Lubbock for mange år siden sa ja til å skrive denne boken, er jeg ganske sikker på at hun ikke hadde den minste anelse om hvilken gigantisk oppgave hun påtok seg: å beskrive det ubeskrivelige. Innledningsvis hadde hun tilbudt seg å omskrive en bok om Body Alignment som jeg selv hadde skrevet tidlig i 1990-årene, en bok som til tross for mange oppfordringer om opptrykk hadde vært utsolgt fra forlaget i årevis. Materialet var blitt fullstendig utdatert, og jeg ønsket ikke å utgi det på nytt i dets opprinnelige form. Derfor foreslo jeg for Philippa at hvis hun skulle skrive en bok om Life Alignment, måtte den gjenspeile arbeidets nåværende status, som er blitt betraktelig utvidet, og hun var så vennlig å si seg enig. Jeg kjente til hennes kvaliteter når det gjaldt uttrykksform, og ikke minst hennes personlige egenskaper, og ble veldig glad. Hun er i sannhet en klar kanal for oppgaven, og hun er utvilsomt også en integrert del av den større planen. Denne boken kommer i rett tid. Life Alignment rommer mange løsninger på dagens problemer, inkludert den dramatiske økningen i stress og sykdom, miljøforurensning – i luft, mat og vann – som ikke bare påvirker oss mennesker, men også dyre- og planteriket, samt eksplosjonen av elektromagnetisk stråling (EMR) i vår hverdag, og selvfølgelig også den økonomiske krisen. Disse utfordringene – mange av dem er blitt forutsagt av seere opp gjennom historien – befinner seg nå på et forhøyet nivå og krever nye løsninger. Vi trenger løsninger som faktisk har som mål å løse verdenskrisen ut fra et virkelig holistisk perspektiv, som tar tak i de årsaksmessige faktorene mer enn å tenke løsninger som egentlig ikke er noe annet enn fragmentariske forsøk på å reparere symptomene. Jeg er sikker på at mange vil være enige i at de ytre 12


problemene er en gjenspeiling av vår indre tilstand, og at vi etter hvert som vi foretar de nødvendige forandringene i bevissthet og livsstil, vil påvirke vår verden i positiv retning. Life Alignment er ikke bare en healingteknikk. Det er en oppdagelsesreise mot å avdekke vår sanne hensikt her på vår vakre planet. Gjennom Life Alignment får vi hjelp til å ta tak i tilværelsens mange fasetter, og vi ser da også at systemet er blitt en stadig voksende global familie med utøvere som til dags dato arbeider i 14 forskjellige land. Alle er forbundet gjennom kjærlighetens og samarbeidets kraft, og alle tar et visst ansvar for å helbrede vår indre og ytre verden. Systemet har vokst så langt utover meg selv at det har ført til at jeg i likhet med alle andre kan opptre som deltager i denne kollektive bevissthetsutvidelsen. Vi er lik musikere i et storslått orkester som består av millioner av mennesker over hele verden; alle kommer fra forskjellige yrkesområder, men til felles har de det samme sterke ønsket om å tilby nye løsninger. Vi spiller alle i harmoni med mesterdirigenten og utfører vår «del» for å bringe en fornemmelse av harmoni til vår kaotiske verden. Jeg håper at denne boken, som omfatter essensen av Life Alignment, og som forteller den sanne historien om hvordan teknikken ble gitt til oss alle, vil tenne en gnist av håp hos alle som leser den. Selv føler jeg meg i hvert fall enormt privilegert over å ha fått spille min rolle i denne prosessen, og jeg er meget takknemlig for de mange andre som spiller sin rolle. Jeg er også takknemlig for Philippas engasjement og glød når det gjelder å bidra til at dette kan skje, slik at Life Alignment nå kan spre sin forvandlende effekt til enda flere mennesker og til selve kloden. Dr. Jeff Levin (DNM), Canada


Innledning

Nyttårsdag 2006 satt jeg på en kafé i London og nøt en sen frokost sammen med en Life Alignment-kollega da det evige spørsmålet dukket opp: Hvordan kan vi spre budskapet om dette nye og kraftfulle arbeidet raskere? «Det vi egentlig trenger,» sa min venn, «er en bok.» Jeg vet ikke hvem som skrudde på bryteren, men i mitt flombelyste sinn hørte jeg meg selv tenke: Den skal jeg skrive! I noen måneder holdt jeg denne tanken for meg selv, for jeg var ikke sikker på om jeg hadde den utholdenheten som skulle til for å gjennomføre det. Ville den innledende entusiasmen vare? Og ville jeg virkelig være i stand til å opprettholde den fremdriften jeg ville trenge for å fullføre boken, samtidig om jeg opprettholdt min egen travle praksis som Life Alignment-behandler? Jeg bestemte meg for at ettersom inspirasjon er den mest dyrebare gaven det guddommelige sinn skjenker det bevisste sinn, ville det være smart å ha tillit til det flyktige øyeblikket da jeg tenkte at jeg kunne gjøre det. Dermed satte jeg min lit til det millisekundet da en gnist fra universets «smelteovn» hadde beveget meg til skapende handling. Følgelig spurte jeg Jeff Levin om han var villig til å la meg få skrive en bok om ham og Body Alignment-teknik14


ken (min opprinnelige intensjon var kun å skrive om Body Alignment), og han ga meg et meget klart svar: Ja, det ville glede ham stort om jeg ville skrive en bok, men ikke hvis den kun skulle handle om Body Alignment. Han sa at boken måtte handle om hele systemet, som snart skulle omdøpes til «Life Alignment». Da jeg hørte dette, måtte jeg ta et ordentlig dypt åndedrag! Ved nærmere ettertanke kan det virke som om jeg ubevisst unngikk det jeg var klar over ville bli en svært komplisert oppgave: å skrive om det splitter nye systemet energimedisin, eller, om du foretrekker det, vibrasjonshealing. Hvordan skulle jeg noensinne kunne forklare alt dette? Men Jeffs målbevisste visjon for denne boken var selvfølgelig helt korrekt, og jeg er ham dypt takknemlig. Dette glimtet av inspirasjon ble starten på en forfatters reise som tøyde meg langt utover alt jeg kunne ha forestilt meg. I forvissningen om at jeg hadde vært en Life Alignmentbehandler i relativt kort tid da jeg bega meg ut på dette prosjektet, tok det ikke lange tiden før jeg erkjente den uvurderlige gaven jeg var blitt gitt: For å kunne dele den absolutte bredden i denne holistiske healingmetoden med andre, og for å kunne forklare hvordan den fungerer på en tilfredsstillende måte, måtte jeg selv forstå den på et langt dypere nivå. Jeg ville bli nødt til å lese, forske, observere og, fremfor alt, fortsette å praktisere Life Alignment til jeg forsto metoden i mitt innerste. Den enkleste måten å betrakte Life Alignment på, spesielt hvis du er ukjent med prinsippet, er å forestille deg metoden som et samlebegrep for en healingteknikk som i løpet av 20 år har vokst til å utgjøre en integrert samling energihealingsystemer, som også kan praktiseres som fjernhealing (se ordlisten). Også mens boken ble skrevet, ble ny informasjon «lastet ned» og innlemmet i Life Alignment-systemet. Derfor gir jeg etter hvert som vi arbeider oss gjennom boken, detaljerte forklaringer på hver av de 15


forskjellige teknikkene, hvordan de fungerer, og hvordan man benytter dem. For å gjøre det enkelt har jeg også lagt inn en ordliste du kan slå opp i til du er blitt kjent med de forskjellige begrepene. Hos svært mange av oss snor en felles, men skjult tråd seg usynlig gjennom de fysiske og følelsesmessige symptomene våre. Den er vår ubalanse med sjelens sanne hensikt. Et eller annet sted, dypt i vårt indre, bare vet vi at det er noe som unngår vår oppmerksomhet, men vi er ikke sikre på hvordan vi skal finne det vi leter etter. Selv når vi vet hva vi ønsker å skape i livet, kan det hende vi av og til føler at vi står fast på grunn av følelsesmessige blokkeringer som hindrer oss i å nå våre mål og forventninger. Denne teknikken, som vi kan betrakte som en form for åndelig satellittnavigasjon som vil lede oss tilbake på vår sjels sanne vei, utgjør et kart over den reisen som kan lede oss gjennom mange nivåer av forvandling. Etter hvert som våre mentale og følelsesmessige filtre og blokkeringer blir avdekket og frigitt, vil positive energier manifestere seg og innstille oss med vår sanne hensikt. For min del har det å benytte Life Alignment-teknikkene i hverdagen ført til at evnen til å heale alle sider ved mitt liv er lagt tilbake i mine egne hender. Jeg har lært hvordan jeg skal spørre kroppen min hva den ønsker, hvordan jeg skal få sinnet mitt til å vise meg de selvbegrensende trossystemene som holder meg fastlåst, og hvordan jeg skal lytte til hjertet mitt, hvis visdom leder sjelen min på denne jordiske reisen. Mitt daglige virke som behandler gir meg det privilegium å være vitne til episoder som skaper dyptpløyende og rask forandring i andre menneskers liv, og se med egne øyne at de kommer i harmoni med kilden når de til slutt får tillit til sitt høyere selv. De historiene jeg har benyttet for å illustrere dette arbeidet, er sanne. De er klienthistorier fra det virkelige liv, fra mennesker rundt om i verden som sjenerøst har sagt ja til å 16


dele sine erfaringer med Life Alignment. For å sikre privatlivets fred har jeg naturligvis forandret navn og visse andre detaljer i historiene. Vi står på terskelen til en vesentlig forandring i vår utvikling. Den verdensomspennende krisesituasjonen vi står overfor, er vekkesignalet ved daggry som river oss ut av selvsentrerthetens søvn og driver oss til å komme i gang, til å ta ansvar for vårt eget liv gjennom å minnes at vårt høyere selv sitter inne med de svarene vi søker. Vi trenger bare å spørre. Vi kan forbedre helsen, gjenopprette miljøet vårt og bringe mer glede og fred inn i tilværelsen når vi husker det vi har glemt: Vi er deler av et innbyrdes forbundet hele, og i behandlingsformer som er gjennomført holistiske, behandles kroppen og omgivelsene som ett. Life Alignment er blitt gitt oss på et kritisk tidspunkt i vår utvikling, for å hjelpe oss med å få innflytelse på de forandringene som ligger foran oss, med visdom og selvsikkerhet.


li g

nm en

e

os

eA

li g n

m ent

Body Alignment

rp

Al ign m en t

xA

Li f

Pu

Org an iza tio n

Home A lignment

e Vort

t

Figur 1 Life Alignment-treet

Body Spin


kapittel en

Forbindelsen: Jeff Levins historie Tro er en viten i hjertet, hinsides bevisføringens rekkevidde. – kahlil gibran Velsignet med etterpåklokskapens gave kan vi når som helst vi måtte ønske det, se oss tilbake og forstå at det som virket som en rekke tilfeldige møter og katastrofale, eller rett og slett mirakuløse, hendelser, egentlig var livshistorien vår som utfoldet seg i fullkommen orden. Slik var det også for den unge tenåringen som i 1961 forlot Sør-Afrika og reiste til Israel på jakt etter opplevelser som ville tøye sinn og kropp til det ytterste. Det Jeff Levin ikke kunne ha forutsett, var de fysiske vanskelighetene han skulle bli stilt overfor de påfølgende 20 årene, og hvor avgjørende disse ville bli for tilblivelsen av Life Alignment. Det var først med tiden den unge arkitekten ble i stand til å erkjenne at et tilfeldig møte med en amerikansk healer og kiropraktor i Sør-Afrika, ble den U-svingen som skulle lede ham til Canada og gjennom flere skjebnens luner harmonisere ham med hans livs hensikt: å «kanalisere» en banebrytende healingteknikk som var forutbestemt til å bli studert og benyttet av vanlige mennesker over hele verden. Ettersom kanalisering er et fenomen som ikke bare ofte blir misforstått, men som i mange tilfeller også blir møtt med 19


vaktsomhet, lar vi Jeff fortelle sin personlige historie om hvordan hans livsreise forberedte ham på overføringen av den kunnskapsmengden som utgjør Life Alignment.

I BEGYNNELSEN En kveld i 1970 satt jeg og leste, med et nytt album med pianokomposisjoner av Liszt som bakgrunnsmusikk. Min kone Merle og jeg var blitt de stolte eiere av et splitter nytt stereoanlegg som besto av en platespiller, en forsterker og to høyttalere. Det, pluss to stoler, var summen av innholdet i dagligstuen vår i den første tiden vi var gift. Da jeg hørte stemmer komme gjennom høyttalerne, gikk jeg ut fra at platen var defekt, og tenkte at jeg fikk levere den tilbake til butikken. Jeg reiste meg for å ta den av platespilleren, og la merke til at nålen sluret over rillene rundt hullet. Platen var ferdigspilt. Jeg ringte til kameraten min som hadde hjulpet meg med å montere lydsystemet, og fikk klar beskjed om at det var umulig at stemmene hadde noe med anlegget å gjøre. Det fantes kun én forsterker, og det fantes ingen mottager som stemmene kunne ha kommet gjennom. Det eneste han kunne tenke seg å foreslå, var å presentere meg for et par han kjente, og som forsto den slags underlige hendelser. Det var de som fortalte meg at jeg hadde opplevd et «elektronisk stemmefenomen», noe som hører inn under det oversanseliges forskningsområde. Møtet med dette kraftfulle mediet og mannen hennes – selve innbegrepet av en «klok gammel mann» – ledet meg inn på den veien som med alle sine svinger etter hvert skulle forene meg med min sanne hensikt. Jeg var medlem av en meditasjonsgruppe som møttes trofast en gang i uken, og nå ba jeg dette paret om å bli lærerne våre i ett år. I løpet av den tiden de tilbrakte med gruppen vår, arbeidet jeg som assistenten deres, og fulgte dem over hele landet 20


hver gang de ble tilkalt for å frigjøre eksistenser eller rense hjemsøkte boliger. I den ukentlige samlingen gikk læreren vår i dyp transe og overførte lærdom fra mestere som vi omhyggelig nedtegnet. Etter noe over et år følte jeg at en eller annen form for kraft forsøkte å komme gjennom meg, noe jeg motsatte meg i begynnelsen. Det som fulgte, var noen sterkt foruroligende uker. Jeg ble kastet fra det ene til det andre av stemmer som ba meg om å gå hit og dit. Jeg følte meg krenket og lettlurt; jeg led av søvnforstyrrelser, og det hendte jeg våknet og var redd. Jeg henvendte meg selvfølgelig til læreren min for å få hjelp, men fikk bare vite at hun ikke kunne gripe inn. Jeg søkte råd hos andre medier, som også avslo å hjelpe meg. Dette var min innvielse i kanalisering. For at jeg skulle bli i stand til å utvikle sann dømmekraft, var jeg nødt til å oppleve denne siden ved teknikken på egen hånd. Selv om de kreftene som kom gjennom meg ikke var «mørke», skaffet de meg en masse bry. Jeg var uerfaren, og hadde ennå ikke tilegnet meg de nødvendige virkemidlene for å kunne skille mellom hva som var og hva som ikke var av lyset. Etter hvert forsto jeg at disse ukene med dyptgripende forstyrrelser i kropp og sjel var blitt arrangert av de høyere riker som en måte å lære meg rett dømmekraft på – et absolutt nødvendig steg på veien i det arbeidet jeg ble kalt til å utføre. Jeg hadde lært på den vanskelige måten at en kanal lett kan bli trukket inn i lumske farvann om man ikke har utviklet den dømmekraften som er nødvendig for å vite hva som er og hva som ikke er av lyset. Deretter, helt uten forvarsel, forlot de forstyrrende kreftene kropp og sinn. Med fortsatt veiledning fra læreren min gikk jeg inn i ett år med meditasjon. For å fordype forbindelsen med kilden tillot jeg ingenting å bli kanalisert gjennom meg. Denne avsluttende og kraftfulle innvielsen markerte avslutningen på opplæringsgruppen vår og slutten på min egen læretid. Det var først nå som jeg fullt 21


ut hadde integrert en klar dømmekraft, jeg følte meg sikker nok til å kaste meg ut i å kanalisere for den nydannede gruppen vår. Jeg var ikke et medium som gikk i dyp transe, slik læreren min gjorde. Ikke desto mindre kom det gjennom dyptpløyende lærdom som var verdifull i sitt innhold, og som forsterket erfaringsgrunnlaget mitt. Gruppen levde videre til 1977, da jeg forlot Sør-Afrika. En «kanal» er et slags ledningsrør. Nøyaktigheten i en kanalisert overføring avhenger av graden av ubevisste filtre som informasjonen må passere gjennom. Begrepet kanalisering dekker et bredt spekter, fra enkeltpersoner som oppretter forbindelse med og bringer gjennom avdøde familiemedlemmer eller åndelige veiledere, til de få, sjeldne individene som er «indirekte stemmekanaler», der det overhodet ikke finnes filtre. Kanalisering til enkeltpersoner har aldri vært mitt felt. Helt fra begynnelsen av har jeg kanalisert med en gruppe lysvesener, hvis eneste mål er å overføre et nytt healingsystem og praktisk vitenskapelig kunnskap til vår verden for å bidra til å heve massebevisstheten. Det er min kontrakt. Nå for tiden er folk flest blitt mer bevisst på at det er mulig å motta informasjon fra en høyere kilde, om vi kan si det slik, gjennom å lære å lytte til sin egen indre stemme – men dette er ikke det samme som kanalisering. Life Alignment-systemet setter oss faktisk i stand til å opprette forbindelse med stemmen til vårt høyere selv gjennom å fjerne de filtrene historien vår har pålagt oss, og bringe vår indre kritiker til taushet. Dette starter med bruk av pendel og muskeltesting for å gjenvinne informasjon fra vår høyere bevissthet. Med tiden, etter gjentatt forbindelse med kilden, vil vi imidlertid begynne å fornemme og gjenkjenne informasjonen, å «bare vite», og da blir pendelen overflødig.

22


ET BUDSKAP Det gikk aldri et øyeblikk uten at jeg var sterkt bevisst på dimensjoner hinsides det fysiske nivået. Det var som om jeg nektet å glemme hvor jeg var kommet fra, og det hjemmet jeg en dag ville vende tilbake til. Mors beste venninne var healer, og jeg ble trukket mot henne lik en magnet, som om jeg forsto at der var det også en som visste at den tredimensjonale verdenen kun er en brøkdel av virkeligheten. Som barn var jeg intenst opptatt av healing. I 1955 døde onkelen min brått, og tante ble stående igjen med ansvaret for to små barn som sto meg veldig nær. Jeg opplevde deres smerte som om den var min egen. Hver kveld i flere måneder ba jeg med stor entusiasme, og gjennom mitt ti år gamle hjerte opprettet jeg for første gang bevisst forbindelse med en høyere kraft. Denne forbindelsen fortsatte å intensivere seg inn i voksenlivet og videre, idet en indre veiledning ledet meg gjennom den labyrinten livets erfaringer utgjør, og som til sist ville lede meg til min sanne hensikt. Da jeg var 17, ble jeg drevet ut av mitt behagelige og beskyttede hjemmemiljø for å utfordre kropp og sjel til det ytterste. En usynlig finger pekte meg i retning av en israelsk kibbutz, der jeg arbeidet på åkeren, men jeg følte at det ikke var hardt nok. Jeg lot meg verve som fallskjermsoldat i et regiment i den israelske hæren, og var stasjonert på grensen nær Gaza i flere måneder. I løpet av de første seks månedene ble jeg valgt ut til det nasjonale svømmelaget med fristende beskrivelser av et liv på reisefot, og kanskje også en plass på laget ved OL i Tokyo. Nå sto jeg overfor et dilemma. Jeg hadde drevet med konkurransesvømming hele livet, så dette ville neppe være å tøye grensene mine verken fysisk eller åndelig. Jeg meldte meg frivillig til fallskjermsoldattrening på høyere nivå, det strengeste systemet jeg kunne finne frem til, til tross for at svømmetre23


neren min i hæren bønnfalt meg om ikke å verve meg. Dermed tenkte jeg ut det perfekte kompromiss: I stedet for de lovfestede seks månedene ville jeg legge inn en søknad om å få gjennomgå to måneder med trening på høyere nivå, men skjebnen tildelte meg et uventet kort. En kveld mens jeg satt sammen med en liten gruppe likesinnede, mottok jeg et budskap: «Det kommer til å skje noe med deg som vil påvirke deg resten av livet.» Jeg var bevisst på at den intensive treningen jeg presset på for å få delta i, ville føre meg ut i ekstremt farlige situasjoner, så jeg bestemte meg for å oppgi tanken på den krevende opplæringen. Jeg ringte til treneren min for å si fra at jeg var villig til å delta i svømmeprogrammet, men dagen før hadde han mistet sin mor, og den rituelle sørgeperioden på sju dager etter dødsfallet innebar at det ikke ville være mulig å få kontakt med ham i løpet av disse dagene. Anmodningen min ble sendt videre til befalshavende, som ikke var kjent med situasjonen, og som heller ikke hadde noen sympati for det han betraktet som en myk valgmulighet. Han befalte meg å verve meg til hele seksmånedersprogrammet for trening på høyt nivå. Da svømmetreneren min kom tilbake, var det for sent. Jeg var 18 år gammel. Budskapet om at noe illevarslende ville skje meg, gjenlød i underbevisstheten min, og jeg forsto at jeg ble nødt til å utvikle et høyt nivå av tro og tillit. I likhet med så mye annet i livet mitt trakk jeg det til det ytterste. Jeg var så sterk i troen at jeg kunne ha vandret rett gjennom et minefelt i visshet om at jeg var beskyttet av en høyere kraft. I hele treningsperioden opplevde jeg flere situasjoner der det var på hengende håret – jeg hoppet ut i fiendtlig territorium, jeg ble beskutt, og fallskjermen min åpnet seg ikke. Ved flere anledninger var jeg en hårsbredd fra å bli drept, men hver dag påkalte jeg den støtten jeg bare visste fantes der, og uansett hvilke farer jeg møtte, følte jeg meg fullstendig beskyttet. Og så, helt i tråd med budskapet, 24


skjedde det noe. Enheten min ble brukt i et militært eksperiment som omfattet meget streng begrensning av vann i ørkenlignende forhold. Med faretruende lav tilgang til rent vann ble kroppen uttørret, og vi vasket blikkserviset vårt i sølevann. Jeg og flere andre pådro oss dysenteri, som ledsaget av andre mage–tarmproblemer gjorde oss forferdelig syke. Dette kunne ikke stemme. Hvor var det blitt av den åndelige inngripen som hadde reddet livet mitt ved så mange anledninger? Hvordan i all verden kunne jeg ha opplevd så mange nære møter med døden for bare å bli slått ut av alvorlig sykdom rett før avmønstring? Det gikk flere år før jeg innså at det at jeg pådro meg denne tilstanden, var en hendelse av avgjørende betydning, en hendelse som skulle komme til å lede meg i retning av mitt endelige bestemmelsessted. Tilbake i det sivile liv led jeg fortsatt av intense magesmerter og ekstrem tretthet i flere timer hver dag. Jeg gikk fra den ene legen til den andre, men anstrengelsene var nytteløse, og som arkitektstudent hadde jeg ikke råd til å gjennomgå tester og behandlinger som ikke førte til forandring. Smerten ble en daglig følgesvenn.

ET DOBBELTLIV I 1969, åtte år etter at jeg hadde forlatt Sør-Afrika, reiste jeg tilbake dit på ferie og tok kontakt med en ung kvinne jeg hadde truffet i Israel. En felles bevissthet om en åndelig virkelighet førte oss sammen, og i løpet av få uker var Merle og jeg gift. Vi vendte tilbake til Israel slik at jeg fikk fullført arkitektstudiene mine, og etter eksamen året etter dro vi tilbake til Sør-Afrika i håp om at jeg ville komme ubemerket inn i landet igjen, men jeg dukket opp på regjeringens radar, og ble umiddelbart innkalt til den sørafrikanske hæren. Nå var jeg blitt en fredselskende far til en 25


seks uker gammel datter, og startet en andre tjenesteperiode i det militære. Livet og maten i hæren gjorde ingenting for å forbedre den svekkede fysiske tilstanden min, men allikevel, som med alt annet som hadde skjedd, fornemmet jeg at også dette var en del av en guddommelig plan. Møter med spesielle personer inspirerte meg til å forene meg med min egen kraft i den hensikt å heale meg selv og andre. Senere er jeg blitt bevisst på at livet mitt er en fortsettelse av mange liv med undervisning og healing, men jeg kan huske at jeg følte meg totalt utilstrekkelig da jeg var ung. Jeg klarte ikke å få frem et ord i offentlige sammenhenger, og jeg var til og med redd for å gifte meg fordi jeg da ville bli nødt til å holde tale. Da jeg ble dimittert, levde jeg et dobbeltliv. Om dagen drev jeg en travel arkitektpraksis, om kvelden arbeidet jeg med healing. Merle og jeg gledet oss over ankomsten til det andre barnet vårt, en sønn, og etter at jeg hadde fått barna i seng og de sov, gikk jeg til det hellige stedet mitt, et lite rom nederst i hagen, der jeg mediterte en time og deretter tilbød healing til dem som måtte dukke opp. Jeg var økonomisk sikret gjennom jobben min og kunne tilby gratis healing, og snart dukket folk opp til alle døgnets tider. Jeg ble nødt til å sette grenser. Jeg begrenset healingen til to eller tre kvelder i uken og tok imot omkring 20 personer hver kveld. Ryktet spredte seg, og leger og psykiatere som ikke lenger kunne hjelpe pasienter med uhelbredelige fysiske og mentale lidelser, begynte å sende pasientene sine til meg i all hemmelighet. Jeg hadde ingen kunnskap om noen av de kjente healingteknikkene, så jeg hadde bare min indre veiledning å stole på, noe jeg hadde gjort hele livet. Naiviteten var mitt største aktivum! Jeg forventet alltid mirakler, men ble allikevel stadig forbløffet når personer som ble sendt til meg fordi de ikke var i stand til å gå, vandret ut av rommet på sine egne ben ti minutter etterpå.

26


ET LYKKEBRINGENDE MØTE Etter hvert som fremstående leger fortsatte å henvise de vanskeligste tilfellene sine til meg, begynte jeg å studere forskjellige healingretninger og lot meg påvirke av anerkjente healere rundt om i verden – aller mest av Harry Edwards, den verdensberømte åndelige healeren fra England. Jeg hadde arbeidet med en av Harry Edwards’ fjernhealingpasienter – en ung ufør gutt som var en av flere hundre personer verden over som mottok fjernhealing fra ham. Det var helt vanlig at denne mesterhealeren behandlet opptil 2000 personer i en og samme sal uten at han berørte noen av dem, men under et besøk i Sør-Afrika gjorde han et unntak og sa ja til å treffe denne unge gutten personlig. Han visste at jeg også hadde arbeidet med gutten, og jeg fikk det sjeldne privilegium å bli invitert til å arbeide side om side med den store healeren. Etter å ha blitt påvirket av Harry Edwards’ energifelt og forent meg med dette nivået av healingkraft, opplevde jeg en umiddelbar og massiv forsterking av min egen healingenergi. Flere år etter denne helt spesielle hendelsen, mens jeg fremdeles arbeidet som arkitekt og drev med healing utenom kontortid, ble jeg invitert til å delta ved en forelesning av en annen verdenskjent healer (og kiropraktor), dr. William Bahan. Vi fikk kontakt umiddelbart, og da han inviterte meg til å studere og arbeide sammen med ham i USA, svarte jeg «ja» uten å nøle. Merle var i sjokk. Den gangen hadde jeg etablert, og ledet, et arkitektkontor for et stort utviklingsselskap. I tillegg til det faglige ansvaret jeg hadde, var Merle dypt engasjert i sitt arbeid ved et barneteater, og familien vår hadde slått seg til ro. Det rasjonelle sinnet mitt diskuterte høylytt med mitt høyere selv. Men slik det så ofte skjer når neste paragraf i livets kontrakt er klar til å bli fullbyrdet og sinnet avbryter med sine innvendinger, trer ånden inn og gjør det sinnet er overbevist om 27


er umulig, mulig. Slike hendelser kaller vi gjerne mirakler. Året etter kom vi til USA med to små barn, noen få kofferter, et seksmåneders visum og det lille beløpet i rand det var tillatt å ta med ut av Sør-Afrika. Det var et mirakel. Etter tre måneders studier i New York hos dr. Bahan, der jeg lærte bevissthetsgjøring (se ordlisten), en healingretning som er knyttet til Emissaries of Light, ble Merle og jeg invitert til å tilbringe en kortere periode hos et av de åndelige samfunnene deres i Canada, som hadde en pedagogisk gren der de arbeidet med vanskeligstilt ungdom. Den dagen vi ankom, fikk Joy, datteren vår, vannkopper, og det som skulle ha vært et seks ukers opphold, ble til tre år, der Merle og jeg ble kastet inn i lederroller. I denne perioden, mens jeg fortsatt var ute av stand til å lindre mine egne symptomer som magelidelsen medførte, ga jeg tusenvis av bevissthetsgjøringshealinger samtidig som jeg arbeidet som arkitekt, underviste og utformet alternative energiprosjekter i hele Nord-Amerika. Det jeg ikke forsto den gangen, var at den ekspertisen jeg var i ferd med å utvikle på områdene økologi og energisparing, skulle komme til å utgjøre en integrert del av fremtiden min. Da jeg vant førstepremie i en konkurranse om et solenergianlegg som var sponset av regjeringen, ble jeg samtidig invitert til å bli partner i selskapet og bli med i et annet åndelig samfunn i nærheten av Toronto. Jeg begynte å se det åpenbare: Hver gang jeg var i ferd med å bli dypere engasjert i arkitektjobben min, klarte jeg ikke å se mitt livs hensikt som healer, og som lyn fra klar himmel dukket det opp et annet valg. Nok en gang takket vi ja til invitasjonen om å bli med i et nytt samfunn, der jeg fortsatte å praktisere bevissthetsgjøring og arbeide som arkitekt.

28


DRØMMEN En morgen kjørte jeg lastebil med min ti år gamle sønn Dan. Fra det store intet hørte jeg en buldrende stemme som sa at jeg måtte forlate samfunnet vårt og reise til Toronto og åpne et healingsenter. Rystet vendte jeg meg mot Dan og spurte: «Sa du noe … hørte du noe?» Dan hadde ikke hørt noe som helst! Da vi kom hjem, sa jeg til Merle at vi måtte forlate samfunnet vårt og flytte inn til byen. Hun ble sjokkert. Hele livet og familien hennes var falt til ro, og vi hadde absolutt ingen penger. Men en uke senere pendlet jeg til Toronto og fant til slutt en bygning og et sted der vi kunne bo. Restaureringsarbeidet startet i 1983, og i løpet av et par måneder ledet vi 22 alternativbehandlere pluss en avdeling for miljøstudier ved vårt Natural Health Institute. Jeg fortsatte å gi bevissthetsgjøringshealinger mot donasjoner, og lånte penger for å overleve. Etter et par år følte jeg at jeg ble kallet til å vende tilbake til min intuitivt veiledede healingmetode. Bevisstgjøringsterapien hadde fininnstilt fornemmelsessansene mine, og nå, uten at mitt bevisste sinn hadde noen egentlig følelse av det, ble jeg forberedt til å gå i en ny retning, som innebar at jeg valgte å studere til en akademisk grad innenfor ernæring. Dette valget skulle forandre tilværelsen min. Det var umulig å studere ernæring uten å oppdage dr. Bernard Jensens arbeid og hans Seven Day Tissue Cleansing Programme, som frembrakte forbløffende resultater for pasientene hans verden over. Merle og jeg bestemte oss for å forsøke. Vi lånte det lille huset til en venn av meg og dro av gårde for å gjennomføre en ukes dyprensing. Det var da det skjedde. 24 år med magesmerter forsvant! Merle, som hadde vært plaget av astma fra hun var tre år gammel, kunne puste dypt og fritt igjen. Hva hadde drevet kroppen til å akseptere å helbrede seg selv etter så mange år? 29


I likhet med folk flest var heller ikke jeg bevisst min sjels reiseplan da jeg var ung. Beslutningen om ikke å trene meg opp til konkurransesvømmer innebar at jeg uten å vite om det fulgte kontrakten min. At jeg valgte å plassere meg midt i veien for mulig fare, innebar at jeg var nødt til å utvikle ikke bare tro, men en absolutt visshet om at jeg ikke var alene. Denne spesielle åndelige muskelen ble høyt utviklet da jeg overga meg til en høyere makt. Da jeg oppga arkitektpraksisen min og harmoniserte meg med mitt sanne kall på sjelenivå, kombinert med en dyptgripende utrensing på det fysiske nivå, skrudde jeg tenningen «på». Healingen skjedde umiddelbart. Sykdommen hadde vært guruen min. «Læreren» min ble ikke en dag lenger enn nødvendig for å følge meg gjennom de trinnene som ugjenkallelig ledet meg mot min sanne hensikt. Da jeg hadde «tatt eksamen», forsvant læreren min. Jeg hadde oppfylt del én av min sjels kontrakt, og var smertefri for første gang på 25 år. Del to startet med en annen drøm: å kjøpe et lite hus ved en innsjø der folk kunne legge det travle bylivet bak seg og i dyp hvile gi kroppen en vårrengjøring. I virkeligheten fikk vi knapt nok endene til å møtes økonomisk sett, og fast eiendom lå ikke engang i kortene så langt vi kunne se.

ET NYTT «MIRAKEL» Sommeren 1986 tok vi vår første familieferie på åtte år. Det regnet uopphørlig; kvikksølvet falt så mye at vi hadde sokker på hendene da vi var ute i kano! Ettersom det ikke var stort annet å foreta seg, åpnet jeg en ettermiddag et kart over Ontario og tok et overblikk over de tusenvis av innsjøer i området. Jeg ble trukket mot en liten «kvise» av et vann – Bass Lake. Hvorfor? Ikke vet jeg. Med drømmen vår svevende i bakgrunnen dro vi av gårde for å 30


utforske området. Stedet virket folketomt. Da vi stanset i et veikryss med veier i fire retninger, kom en bil midt imot oss. Jeg hoppet ut av bilen og spurte den kvinnelige sjåføren om det fantes noen hus til salgs i området. «Ja,» svarte hun, «jeg tror naboen vår skal selge huset sitt.» Vi fulgte anvisningene hennes gjennom skogsområder, langs en ensomt beliggende smal vei til et lite steinhus i enden av veien. Selv om vi fikk en merkelig følelse av å ha «kommet hjem», minnet jeg den begeistrede familien min på at det «bare var en drøm». Eierens sønn, som tilfeldigvis akkurat hadde kommet for å åpne huset, viste oss eiendommen, som også omfattet et stort båthus. Neste dag inspiserte vi det igjen sammen med eiendomsmegleren, og tegnet noen raske skisser for å finne ut hvor mange soverom huset kunne romme med tanke på at det skulle fungere som et behandlingssted. Så traff virkeligheten oss. Vi hadde funnet det perfekte huset, men det fantes ingen mulighet for at vi kunne ta oss råd til å kjøpe det. Med tungt hjerte lot vi det være. Tre måneder senere ringe eiendomsmegleren og sa: «Eieren er desperat etter å få solgt. Han ønsker ikke å holde huset gjennom nok en vinter her. Hvorfor ikke legge inn et bud på det dere kan klare?» Jeg lånte et mindre beløp til nedbetaling og la inn noe som tilsynelatende var et latterlig bud. Ikke bare ble det akseptert – eieren lot innholdet, inkludert en antikk mahognibåt, stå igjen. En egen veiledning hadde tilrettelagt hvert trinn på veien mot det tilsynelatende umulige resultatet. I januar året etter, mens vi arbeidet i Israel, traff Merle og jeg et anerkjent nederlandsk medium som også var akupunktør som ikke visste et dugg om Canada, men som fortalte at hun «så» en kamp på vårt nyervervede landområde der en indiansk høvding ble spiddet til døde i nærheten av et vanningshull. «Finnes det en gammel steinbrønn på eiendommen deres?» spurte hun, og sa navnet på india31


nerstammen. Det fantes en slik brønn der. «Høvdingen er glad for at dere har kommet,» sa hun. «Han har ventet lenge, og vil bistå dere i det healingarbeidet som kommer til å finne sted.» Merkelig nok så vi aldri mer den antatte «naboen» som hadde vist oss veien til huset. Men flere år senere, på et lokalt museum, ble disse opplysningene bekreftet. Under gravearbeidet i forbindelse med en ny vei i nærheten ble en av de eldste indianske svettehyttene avdekket. Det er denne kraftfulle energivortexen som har frembrakt kanalen for den informasjonsstrømmen som er blitt kanalisert gjennom meg i årenes løp, informasjon som har ført til utviklingen av Life Alignment i alle dets former.

TILBLIVELSE Opphavet til Life Alignment sprang ut av de én ukes lange utrensingsoppholdene Merle og jeg ledet over en seksårsperiode i vårt nye hjem ved innsjøen. I den febrilske aktiviteten med oppussing hadde vi knapt nok rukket å skylle tresponene ut av håret før den første gruppen ankom. Etter hvert som nyheten om dyptgripende, varig helbredelse av fysiske og følelsesmessige tilstander spredte seg, kom deltagere fra hele verden. Mange års erfaring fra en rekke healingmetoder, inkludert radioni og kinesiologi, hadde lært meg to viktige prinsipper: for det første at alle deler av kroppen vibrerer på forskjellig frekvens, og at alle delene samarbeider som en integrert helhet. For det andre at det store flertallet av fysiske lidelser er mentale-emosjonelle i sin natur. Muskeltesting viste meg hvilke kroppsdeler som var svekket på grunn av giftstoffer eller sykdom, men hvis de følelsesmessige ladningene som var nedlagt i de subtile legemene, ikke ble frigjort, ville all verdens utrensingsteknikker og fysiske behandlingsformer kun ha en begrenset effekt. 32


Som et resultat av å anvende disse to grunnleggende prinsippene utviklet jeg en enkel metode for å sette fingeren på følelsesmessige mønstre, den grunnleggende årsaken til dem og en prosess for å frigjøre dem. En dyptgripende utrensing av systemet var av avgjørende betydning, for etter hvert som kroppen kvitter seg med grovere giftstoffer, øker den vibrasjonsmessige frekvensen i kroppens energi. Dette trekker de dypt undertrykte følelsesmessige giftstoffene (mønstrene) til overflaten, og den økte livskraften i kroppen bygger opp under utdrivelsen av giftstoffene. Mens jeg fortsatte å reise i Israel, USA og Europa, økte det indre presset i meg om å undervise, men på grunn av den høyt intuitive beskaffenheten i arbeidet mitt visste jeg ikke hvordan det kunne la seg gjøre. Jeg burde ganske enkelt ha stolt på at jeg ville bli vist hvordan, for det tok ikke lange tiden før jeg ble ledet til å vandre for meg selv i områdene omkring innsjøen, der jeg tilbrakte flere dager i dyp meditasjon mens jeg ventet på svar. I løpet av disse dagene opprettet jeg forbindelse med en gruppe lysvesener (se ordlisten) og mottok intuitivt et kart over reflekspunkter på kroppen. Noen av dem sammenfalt med andre systemer jeg hadde lært, men det var avgjørende forskjeller i den prosessen som skulle bli kjent som Body Alignment. Når jeg fungerer som kanal, blir informasjon overført fra høyere dimensjoner og «lastet ned» av kroppssinnet mitt. Resultatet er at jeg kontinuerlig stilles overfor en skremmende oppgave: å forstå informasjonen, og vite hva det er meningen jeg skal gjøre med den. Menneskeheten befinner seg midt i en åndelig og skapende oppvåkning. I de senere årene har denne forvandlingen gått stadig raskere. Da jeg startet meditasjonsprosessen på min egen åndelige vei, måtte jeg meditere i flere timer for å få kontakt med lysvesener og kanalisere de energiene som ble overført til meg. I dag kan vi få til33


gang til disse healingfrekvensene og arbeide med dem uten meditasjon og uten å opprette bevisst forbindelse med de høyere dimensjonene. Det Life Alignment-systemet jeg fikk formidlet, frembringer denne forbindelsen. I løpet av flere år da universet har brakt disse frekvensene stadig nærmere jordens dimensjon, har menneskeheten løftet seg for å møte dem. Jo kortere avstanden mellom de nedstigende og de oppstigende energiene blir, jo raskere vil integrering og harmonisering skje, både fysisk og miljømessig. Jeg innså at Life Alignment var mye enklere enn de metodene jeg hadde studert tidligere, og at prosessen så ut til å fungere raskere og på høyere vibrasjonsmessige frekvenser. De fleste teknikkene jeg hadde benyttet, hadde en mekanisk beskaffenhet der en eller annen form for fysisk justering ble benyttet, det være seg lett banking på kroppen, forskyvning, press eller kun berøring. Body Alignment kombinerte aspekter av vibrasjonsarbeid uten berøring av kroppen. Anvendt kinesiologi gjorde det mulig for meg å koble meg til kroppens biologiske datamaskin og fastslå nøyaktig den grunnleggende årsaken til lidelsene, og etter hvert som denne metoden utviklet seg, fremkom en annen bemerkelsesverdig forskjell: De fleste av de justeringene som ble utført ved hjelp av Body Alignment, syntes å «vare», mens andre teknikker jeg hadde benyttet tidligere, ofte måtte gjentas. Ytterligere to faktorer bidro til betydningsfull og varig helbredelse: For det første kunne de viktigste problemene som trengte energijustering, eller balansering, bli avdekket direkte fra personens egen kropp gjennom muskeltesting, uten at det var nødvendig å vite noe om vedkommende på forhånd. For det andre kunne man arbeide med alle dimensjoner av personen samtidig.

34

Profile for Cappelen Damm AS

Helbred ditt liv med Life Alignment av Philippa Lubbock  

Et banebrytende nytt healingsystem basert på symboler som snakker med energien vår, er i løpet av de siste 20 årene blitt overlevert naturme...

Helbred ditt liv med Life Alignment av Philippa Lubbock  

Et banebrytende nytt healingsystem basert på symboler som snakker med energien vår, er i løpet av de siste 20 årene blitt overlevert naturme...