Page 1


THE

GOLDEN YEAR TA MAKTEN OVER LIVET DITT


HANNAH WIDELL & AMANDA SCHULMAN

THE

GOLDEN YEAR TA MAKTEN OVER LIVET DITT

Oversatt av Ann Høydalsnes


Hanna Widell & Amanda Schulman Originalens tittel: The Golden Year Oversatt av Ann Høydalsnes Published in arrangement with lennart Sane Agency AB Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2016 ISBN 978-82-02-53062-4 1. utgave, 1. opplag 2016 Denne boken ble først utgitt i 2015 på norsk av CAPPELEN DAMM AS Omslagsdesign: Miriam Edmunds Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Scandbook UAB, Litauen 2016 Trykt på 55 g Enso Creamy 2,0 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Innhold

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7

Hvordan begynner du? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

Livslisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

Kjærlighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Når er det på tide å gå? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

Å finne den rette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

Gjør mest mulig ut av forholdet . . . . . . . . . . . . . . .

44

Føle seg vel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53

Angst og hvordan det er å slite . . . . . . . . . . . . . . . .

55

Bli kvitt dritten din!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

Ta vare på sutteklutene dine . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

Ulvetimen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

Jeg er best, eller? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75

Et diettfritt liv! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

Ditt liv som bløtkake – å finne balansen . . . . . . . .

89

Fuck Carpe Diem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

Rydd opp! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

99

Overflaten er også viktig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108


Venner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

125

Pelargoniatrikset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

Finn dine beste venner!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

130

Knekk kodene, finn dine dårligste venner . . . . . . .

135

Jobb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149

Å ha drømmene sine som mål . . . . . . . . . . . . . . . .

151

Takk demonene dine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

161

The power of now . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

163

The Golden Year – et helt liv. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

169


Forord

Det er så lett å bare være. Å la dagene gå uten å reflektere over at livet skjer rundt deg og at du kanskje ikke har det spesielt bra. Iblant er det noe som gnager, en følelse av at det kanskje burde være bedre. Men det er ikke så akutt at du må gjøre noe med følelsen. Nei, du kjemper videre med den der panikkangsten som dukker opp i tide og utide. Du blir værende hos den typen som du ble opp over ørene forelsket i for et par år siden, men som siden har vært mer en sorg enn lykke. Jobben din er grei, men ikke det du drømte om da du sluttet på skolen. Og hjemmet ditt har fremdeles den fondveggen som var tøff da du flyttet inn, men den er jo egentlig ikke deg. Så herlig at du står med denne boken i hånden din! Du står overfor noe helt fantastisk, og det heter forandring. Boken handler om deg, om oss og om alle som vil at livet skal være godt og så lykkelig som det kan bli. Den er til for at du skal våge å forandre livet og ta makten over livet ditt. Kvitt deg med alt som ikke gjør deg godt – fra gamle skinny jeans til dårlige venner. Å forandre er både spennende og skremmende. Det kan gjøre vondt iblant, men det kan også være helt fantastisk forløsende. Vår forandring begynte med at vi våget å følge våre drømmer og sluttet på jobben for å skape forutset-

7


ninger for det vi alltid har drømt om: å starte et eget forlag. Når man begynner å forandre på én ting, følger alt det andre etter. Det er som når man kjøper et nytt møbel til stua. Plutselig ser de andre møblene så triste ut og skritt for skritt har man til slutt byttet ut alle møblene som egentlig ikke passet inn. Vårt jobbytte fikk oss ikke bare til å ta makten over hvordan arbeidslivet vårt skulle se ut, det inspirerte oss også til å forandre alt på alle plan. Da vi begynte å forstå hva vi hadde satt i gang og oppnådd i vårt eget liv, kalte vi det The Golden Year. The Golden Year er det viktigste året du kan ha i livet ditt. Det vil legge grunnlaget for at resten av livet ditt skal bli godt og at du skal føle deg vel. Vi har samlet alle våre erfaringer i denne boken. Vi tar alltid utgangspunkt i oss selv, noe som gjør at boken kanskje føles veldig tradisjonelt heterogen. Det er ikke for å utelukke noen. Den er for alle. Vi håper at vi kommer til å inspirere deg til å ta tak i livet ditt. Vår bok er et forsøk på veiledning, men jobben må du gjøre selv. Vi tror at vi og du kan gjøre den jobben. Du skal leve et liv som passer nettopp deg og det du vil være eller gjøre. Vi våger å tro på det. Velkommen, nå begynner ditt Golden Year!

8


Hvordan begynner du?


Tenk deg at du står på en teaterscene og spiller samme rolle hver dag i hele livet. Du står på samme sted og motspillerne dine – familien, partner, venner og kolleger – vet nøyaktig hvordan de skal spille dette stykket med deg. Lysmannen vet hvordan han skal styre lampene, publikum vet når de skal le, gråte og applaudere, og scenografen vet hvordan hun skal møblere scenen din. Så skjer det noe. Du merker at du ikke vil spille din rolle i dette stykket en eneste gang til. Du kjenner deg frustrert over at stykket om ditt liv ble akkurat slik. Du vil skrive det om, kanskje spille en annen rolle eller du vil forandre alt. Frustrasjonen får deg til å påbegynne en reise til forandring. Du går over til den andre siden av scenen og begynner å levere nye hendelser og replikker. Du overtar makten. Nå skjer det ting. Enkelte av motspillerne skjønner hva som skjer, går til din side av scenen og begynner å spille det nye stykket sammen med deg. En del tar det lengre tid for og andre kommer dessverre aldri til å følge etter deg, og det er kanskje like bra. Men sånn vil du ikke føle det i begynnelsen. Det kommer øyeblikk når du ikke vil annet enn å gå tilbake og stille deg der du først sto på scenen. Vanens makt er større enn alt. Men det er ikke mulig, og du avskyr det. Vi lover deg at når alt er over, vil du ikke føle det slik. Du vil føle deg modig og lykkelig som aldri før. Så hold ut. Plutselig klapper publikum når du vil det, lysmannen har skjønt hva som skjer og kopler til noen lyspæ-

11


rer så du skal få det lyset du egentlig er verdt. Scenografen møblerer på din side av scenen og legger dessuten til nye farger, former og blomster. Det nye stykket er mer enn dobbelt så bra som det gamle, for du har bestemt hvordan det skal være. Så ikke vær redd, du er snart der. Men akkurat nå står du på den vanlige plassen din. Du føler at det meste er galt og at du ikke vil spille dette gamle stykket en gang til. Dermed kommer du til å begynne å tenke på alt som ikke er topp i livet ditt, begynne å analysere og finne det som faktisk slett ikke er bra. Det er en viktig fase. Du tror kanskje at du står stille, men inni deg holder du på å formulere frustrasjonen din. Og det er ofte nøkkelen til forandring. Det fins to forskjellige typer frustrasjon: brennende frustrasjon og ulmende frustrasjon. Den brennende frustrasjonen er lettest å håndtere. For det som brenner må slokkes. Da handler du, og det er bra. Du holder ganske enkelt ikke ut og påbegynner en endring for å gjøre noe med saken. Du bytter omgående side på scenen fordi du må. Det er den ulmende frustrasjonen som er skikkelig farlig. Den du kan leve med lenge. Du kan gå i årevis og føle at noe halter litt, men ikke tilstrekkelig for at du skal gjøre noe med det. Alt er ikke topp, tenker du, men hvem har det topp? Og

12


det er nettopp disse tankene som gjør at du kan gå med den ulmende frustrasjonen i et helt liv. Men så snart du virkelig har begynt å tenke etter og innrømmet for deg selv at noe i livet ditt ikke er bra, da skjer det noe. Den ulmende frustrasjonen blir til brennende frustrasjon. Det blir akutt og du må ta tak i det. Og nå begynner ballen å rulle. En forandring føles på så mange måter, og mye av det er skremmende. Det setter deg ut av spill til du har kommet over på den andre siden. For nøyaktig som vi beskrev det på teaterscenen, kommer du til å ønske at frustrasjonen skal forsvinne når du er midt i endringsøyeblikket. Jobben var kanskje ikke så morsom, men det har vel ingen dødd av. Forholdet ditt er vel bedre enn mange andres selv om det ikke er hundre prosent. Hvis du er singel og har begynt å bli frustrert over det, tenker du: «Æsj, hvem er jeg som tror at jeg kan finne noen? Jeg har det vel ganske bra alene.» Du slåss livet av deg for å skru klokka tilbake og glemme alle onde tanker om forandring. Men det er for sent. Toget har forlatt perrongen og du sitter på første klasse. Vær glad for frustrasjonen som satte i gang den indre motoren din. Ikke noe er sterkere enn den kraften, og forandring er det mest spennende man kan være med på. Du er nå klar til å begynne å tenke på om noe ikke er så bra som du vil at det skal være i livet ditt. Du forstår at hvis

13


du er frustrert over noe, så er det den kraften du skal benytte på din reise. Du er altså klar for å forandre livet ditt! Vi skal forsøke å hjelpe deg på vei. Denne boken tar opp fire viktige områder i livet ditt. I hvert hovedkapittel er det flere underkapitler der vi går mer i detalj. Alt vi skriver i denne boken har ett eneste mål; det handler om hvordan du skal få det bedre. En del ting er tyngre og dermed vanskeligere, mens andre er lettere, men alle er like viktige. I neste kapittel blir vi mer praktiske. Der begynner grunnarbeidet, og vi kommer til å guide deg gjennom det. Denne reisen skal ikke skje for raskt. Du kommer til å stå fast iblant, trenge hvile og så sette i gang igjen. Iblant må man rygge for å kunne ta sats. Enkelte ting tar lang tid (kanskje mye mer enn et år), andre krever bare et nytt tankesett. Denne boken er til for at du skal sette i gang en forandring i løpet av dette året, ikke bli ferdig med alt. Det klarer nok ingen. Dette er det livet du har, så ta det på alvor og gi forandringene i livet ditt tid. Vær snill mot deg selv i løpet av dette året, det er du verdt. Scenen er din!

14

Profile for Cappelen Damm AS

Hannah Widell og Amanda Schulman The golden year- Ta makten over livet ditt  

Du lever bare en gang! Kvitt deg med alt som ikke gjør deg godt – fra gamle skinny jeans til dårlige venner. The Golden Year handler det om...

Hannah Widell og Amanda Schulman The golden year- Ta makten over livet ditt  

Du lever bare en gang! Kvitt deg med alt som ikke gjør deg godt – fra gamle skinny jeans til dårlige venner. The Golden Year handler det om...