Page 6

Hanna Widell & Amanda Schulman Originalens tittel: The Golden Year Oversatt av Ann Høydalsnes Published in arrangement with lennart Sane Agency AB Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2016 ISBN 978-82-02-53062-4 1. utgave, 1. opplag 2016 Denne boken ble først utgitt i 2015 på norsk av CAPPELEN DAMM AS Omslagsdesign: Miriam Edmunds Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Scandbook UAB, Litauen 2016 Trykt på 55 g Enso Creamy 2,0 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Profile for Cappelen Damm AS

Hannah Widell og Amanda Schulman The golden year- Ta makten over livet ditt  

Du lever bare en gang! Kvitt deg med alt som ikke gjør deg godt – fra gamle skinny jeans til dårlige venner. The Golden Year handler det om...

Hannah Widell og Amanda Schulman The golden year- Ta makten over livet ditt  

Du lever bare en gang! Kvitt deg med alt som ikke gjør deg godt – fra gamle skinny jeans til dårlige venner. The Golden Year handler det om...