Page 1


Til mamma og pappa

© CAPPELEN DAMM AS 2016 ISBN 978-82-02-50753-4 1. utgave, 1. opplag 2016 Illustrasjoner, omslag og design: Lisa Aisato Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2016 Satt i 14/18 pkt. Caslon 540 og trykt på 150 g Arctic Volume. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


I kulda sover våren under pledd av frossen jord. Han puster liv i dype røtter, frø og alt som gror. På taket glitrer skaresnø, men senga hans er lun. Et rede kledd i gåsunger og myke lerkedun.

Haddy Njie og Lisa Aisato Snart sover du  

Barn sover. Voksne sover. Dyr sover. Og årstidene sover, de også. Når vinteren er våken, sover de tre andre. Og når vinteren skal få sove, d...

Haddy Njie og Lisa Aisato Snart sover du  

Barn sover. Voksne sover. Dyr sover. Og årstidene sover, de også. Når vinteren er våken, sover de tre andre. Og når vinteren skal få sove, d...