Page 23

Espen kommer og g책r gjennom 책rene. Oftest dukker han opp i vann. Rent fysisk p책 huden eller via lyden fra en kran, en dusj, en bekk, en foss, et hav. Jeg kan like ham og t책rene hans. Jeg kan hate ham fordi han forstyrrer. Fordi han stjeler tiden min og stenger meg ute fra livet med andre mennesker.

24

Profile for Cappelen Damm AS

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...