Page 22

Når jeg skrur på vannet for å vaske opp, kommer Espen tilbake. Han er fremdeles seks år, mens jeg har blitt voksen. Han gråter med sølvguttstemmen sin og sier: «Velkommen til virkeligheten.» Var det ikke velkommen til galskapen? Det har blitt samme sak. Hverdag. En diktstrofe i hodet: Verklighet störtad / utan verklighet född! Espen sier: «Jeg ser deg og kommer alltid til å se deg.» Jeg forstår at det er jeg som burde si det til ham. «Du fins inni meg og kommer alltid til å fins.» Tårene hans møter mine varme hender i vannet. Han sier: «Hvorfor hilser du ikke?» Men jeg hilser. Jeg sier «ja, ja, ja», høyt for meg selv. Det betyr at jeg vet at du er her. Jeg vet at du vil ha min oppmerksomhet, og du får den. «Du må lytte, du må prate med meg», sier Espen. «Ellers!» «Ellers hva?» «Ellers kommer du til å sprekke og gå i stykker. Du gjør ikke som jeg sier, i det hele tatt», fortsetter han. «Jeg gjør sannelig som du sier. For det meste.» Men nå prøver jeg å la være å bli styrt hele tiden. Prøver å lære meg å slå av og på stemmene. Prøver å lære meg ikke å lyde, ikke å lytte hele tiden. Jeg skyver stemmene fram i pannen. Der får de ligge og vente mens jeg gjør noe annet. 23

Profile for Cappelen Damm AS

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...