Page 14

Jeg står på en stol på kjøkkenet og deklamerer egne dikt. De rimer. Jeg prater høyt og veiver med armene. Mamma, pappa og søsknene sitter og lytter. Jeg får enorm applaus, bukker og hopper ned fra stolen. Løper ut i gangen, og applausen fortsetter. Jeg løper inn igjen og bukker flere ganger. Jeg ser på publikums ansikter hvor stolte de er. Jeg spør mamma om jeg kan bli det når jeg blir stor, en sånn som finner på dikt og har publikum. «Forfatter», sier mamma. «Det kan du bli ved siden av.» Jeg vil bare bli forfatter, og kanskje snekker ved siden av. «Du er forfatter», sier pappa. «Bare fortsett, du.»

15

Profile for Cappelen Damm AS

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...