Page 11

ringer vekkerklokker på hele den nordre halvkulen. Det er ingen til å slå dem av. Jeg kan drive allting videre. Men kommer ikke løs. Det er solide reimer. Jeg har ikke en sjanse. Jeg er avhengig av dem som ikke lenger fins. Jeg er det som blir igjen om alle andre forsvinner. Jeg har språket igjen i munnen. Lyd i strupen. Men ikke tilgang til noen ører. Jeg roper igjen. Vet ikke hva annet jeg skal gjøre. Jeg har mål i munn, men til ingen nytte. Kommer jeg til å be min siste bønn høyt, eller stille inni meg?

12

Profile for Cappelen Damm AS

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...

En dåre fri av Beate Grimsrud  

I denne romanen åpner Beate Grimsrud døren til en verden som er ukjent for de fleste; en tung og til tider maktesløs tilværelse, men også ti...