Page 1


Oversatt av Lisbeth Lyngaas


© CAPPELEN DAMM AS 2008 Originalens tittel: Ask and It is Given Copyright © 2004 by Jerry Hicks and Esther Hicks Original English Language Publication 2004 by Hay Hose Inc., in California USA ISBN 978-82-02-44771-7 1. utgave, 1. opplag 2014 Denne boken ble først utgitt i 2006 av N.W. DAMM & SØN AS Omslagsdesign: Ingrid Skjæraasen Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: Print-It, Litauen 2014 Trykt på 50 g Enso Bulky 2,4 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Denne boken er tilegnet alle dere som har et ønske om opplysthet og velvære, og som har stilt de spørsmålene som denne boken har svart på. Den er også tilegnet tre herlige barn av våre barn, som er eksempler på det boken forteller om: Laurel (5), Kevin (3) og Kate (2), som ennå ikke spør, for de har ennå ikke glemt. Denne læren er også spesielt tilegnet Louise Hay. Hennes ønske om å spørre og lære – og spre prinsippene for velvære rundt hele jorden – fikk henne til å be oss om å skrive denne innholdsrike boken om Abrahams lære.


Innhold

Forord av Wayne W. Dyer 13 Forord av Jerry Hicks 17 En innledning om Abraham av Esther Hicks 21

Del I TING VI VET OG SOM DU KANSKJE HAR GLEMT, MEN SOM DET ER VIKTIG FOR DEG Å HUSKE 31 Kapittel 1

Kraften i velværefølelsen nå 33

• Du hører bare det du er klar til å høre Kapittel 2 Vi holder løftet vårt til deg – vi minner deg på hvem du er 37

• Du sa: «Jeg vil leve i glede!» • Vi vet hvem du er • Det finnes ingenting som du ikke kan være, gjøre eller få Kapittel 3

Du skaper faktisk din egen virkelighet 41

• Grunnlaget for livet ditt er absolutt frihet • Ingen andre kan skape i din opplevelse • Du er et evig vesen i fysisk form Kapittel 4

Hvordan kan jeg komme meg herfra og dit? 45

• Velværet venter utenfor døren din • Du er en fysisk forlengelse av kildeenergi • Personlige preferansers verdi for utviklingen

–7–


Dette enkle grunnlaget for forståelse får alt til å falle på plass 49

Kapittel 5

• En konsekvent formel gir konsekvente resultater • Du er et vesen av svingninger i et miljø av svingninger • Følelsene dine tolker svingningene

Loven om tiltrekning, den mektigste loven i universet 53

Kapittel 6

• Du får det du tenker på, enten du ønsker det eller ikke • Når ønsker og tro har samsvarende svingninger • Gjenoppdag kunsten å tillate ditt naturlige velvære Kapittel 7

Du står i tankens forkant 59

• Hvis du kan ønske det, kan universet skaffe det • Ber du ikke om noe, får du ingen svar • Du er på helt riktig sted for å komme deg herfra og dit Kapittel 8

Du sender og mottar svingninger 65

• Sterke overbevisninger var en gang vage tanker • Jo lenger du tenker tanker, desto sterkere blir de • Du inviterer det til deg ved å gi det oppmerksomhet Kapittel 9

Den skjulte verdien bak emosjonelle reaksjoner 69

• Emosjoner er indikatorer på tiltrekningspunktet • Følelsene er indikatorer på samsvaret med kildeenergien • Bruk følelsene for å føle deg frem til velværet igjen Kapittel 10

Tre trinn til alt du ønsker å være, gjøre eller få 73

• Alle ting er to ting: ønsket og ikke-ønsket • Du må ha oppmerksomheten på ønsket, og ikke på fraværet av det • Du har nå nøkkelen til å skape alt du ønsker Kapittel 11

Ved å praktisere vil du bli en lykkelig og bevisst

skaper 79 • Det handler ikke om å kontrollere tanker, men om å styre tanker –8–


• Når en innøvd tanke blir en dominerende tanke • Hvordan du effektivt blir en bevisst skaper Kapittel 12

Du har kontroll over svingningenes fastpunkt 85

• Det er umulig å kontrollere betingelser som andre har skapt • «Men hvem sin ‘sannhet’ er den egentlige SANNHETEN?» • Stemninger som indikatorer på ditt emosjonelle fastpunkt Kapittel 13

La følelsene få veilede deg 89

• En tom følelse forteller noe viktig • Du er i stand til å styre dine egne tanker • Dine naturlige ønsker kan ikke holdes tilbake Kapittel 14

Enkelte ting du visste før du kom hit 95

• Hvordan har det seg at jeg ikke har lyktes hvis jeg vet så mye? • «Kan jeg virkelig stole på loven om tiltrekning?» • «Men jeg kan ikke komme meg til San Diego fra Phoenix!» Kapittel 15 Du er et perfekt vesen som likevel utvikler seg, i en perfekt verden som likevel utvikler seg, i et perfekt univers som likevel utvikler seg 101

• Delta bevisst i din egen deilige utvikling Kapittel 16 Du skaper sammen med andre i et vidunderlig variert univers 103

• Det som er uønsket, må tillates for at det som er ønsket, kan mottas • Tilsett ikke uønskede ingredienser i kaken din • Hvert ønske blir innvilget, så det finnes ingen konkurranse Kapittel 17

Hvor er du, og hvor ønsker du å være? 109

• Den største gaven du kan gi, er å være lykkelig • Hver tanke fører deg nærmere eller lenger vekk fra San Diego • Hvorfor betyr å si nei til noe å si ja til det?

–9–


Kapittel 18 Du kan gradvis endre frekvensen på svingningene dine 113

• Strekk deg etter den tanken som har de beste følelsene du har tilgang på Kapittel 19

Bare du kan vite hva du føler om deg selv 115

• Livet er alltid i bevegelse, så du kan ikke bli «sittende fast» • Andre kan ikke forstå dine ønsker eller emosjoner • Ingen andre vet hva som passer for deg Kapittel 20 Prøver du å hindre en annens frihet, koster det deg alltid din frihet 119

• Uønskede ting kan ikke sprette inn i opplevelsen din uten å være invitert • Bak ethvert ønske ligger ønsket om å være tilfreds • Du må være egoistisk nok til å stille deg inn på velværet Kapittel 21 Du er bare 17 sekunder unna 68 sekunder fra målet 127

• Du trenger ikke å være redd for dine ukontrollerte tanker Kapittel 22

De ulike trinnene på den emosjonelle skalaen 129

• Bare du vet om det er bra for deg å velge sinne • «Men hva med dem som ønsker å ikke ønske?» • Når du føler at du har kontroll, vil du nyte det hele

Del II PROSESSER FOR Å HJELPE DEG TIL Å OPPNÅ DET DU NÅ HUSKER 139

• 22 utprøvde prosesser som vil forbedre tiltrekningspunktet ditt 141 • Har du satt et smilefjes på det? 147

– 10 –


Prosess nr. 1 Takknemlighetsstormen 153 Prosess nr. 2 Den magiske skaperboksen 161 Prosess nr. 3 Det skapende verkstedet 165 Prosess nr. 4 Virtuell virkelighet 175 Prosess nr. 5 Velstandsleken 183 Prosess nr. 6 Meditasjonsprosessen 187 Prosess nr. 7 Drømmevurdering 195 Prosess nr. 8 Boken for positive sider 201 Prosess nr. 9 Manusskrivingen 207 Prosess nr. 10 Spisebrikkeprosessen 211 Prosess nr. 11 Periodetenkning 215 Prosess nr. 12 Ville det ikke være hyggelig hvis …? 223 Prosess nr. 13 Hvilken tanke føles best? 229 Prosess nr. 14 Å rydde rom for klarhet 235 Prosess nr. 15 Lommebokprosessen 241 Prosess nr. 16 Omdreining 245 Prosess nr. 17 Fokushjulprosessen 253 Prosess nr. 18 Finn følelsesstedet 263 Prosess nr. 19 Å oppgi motstand for å bli gjeldfri 267 Prosess nr. 20 Overlat det til disponenten 273 Prosess nr. 21 Å få tilbake en naturlig helsetilstand 277 Prosess nr. 22 Oppover den emosjonelle skalaen 285 En ting til slutt 296 Ordliste 297 Om forfatterne 301 Sagt om boken 303


Forord av Wayne W. Dyer, forfatter av The Power of Intention

D

en boken du holder i hånden akkurat nå, inneholder noe av den mest innflytelsesrike læren som er tilgjengelig på jorden i dag. Jeg er blitt dypt berørt og påvirket av de budskapene som Abraham tilbyr her i denne boken, og gjennom de lydopptakene som Esther og Jerry har gitt ut i de siste 18 årene. Jeg er faktisk dypt beæret over at Abraham har bedt meg om å skive et kort forord til denne boken, som jeg betrakter som en milepæl i bøkenes verden. Den er unik blant alle bøker som er blitt utgitt – du vil kunne kople deg på tankene til dem som hele tiden er forbundet med kildeenergien. I tillegg snakker åndens stemmer på et språk som du vil kunne forstå og straks omsette i handling. De gir deg intet mindre enn en oppskrift på hvordan du kan forstå og påvirke din egen skjebne. Min første tanke er at hvis du ennå ikke er klar til å lese og bruke denne store visdommen, kan jeg anbefale deg at du ganske enkelt har med deg boken i noen uker. La energien i den få trenge gjennom en eventuell motstand som kroppen eller sinnet ditt kunne ha. La den få gi gjenklang i det indre stedet som er formløst og grenseløst – det som ofte kalles sjelen, men som Abraham ville kalle din svingningsmessige forbindelse til kilden. Dette er et univers av svingninger. Einstein sa en gang: «Ingenting skjer før noe beveger seg.» Det vil si at alt svinger med en spesiell målbar frekvens. Når du bryter den solide verdenen ned til mindre og enda mindre bestanddeler, ser du at det som virker solid, er en dans – en dans av partikler og tomme rom. Når du går til de minste av disse kvantepartiklene, oppdager du at den strålte ut fra en kilde som svinger så raskt at det overgår vår verden av begynnelse og slutt. Denne – 13 –


høyeste/raskeste energien kalles kildeenergi. Du, alle andre og alle ting oppsto fra disse svingningene og gikk deretter videre inn i verdenen av ting, kropper, sinn og egoer. Det var da vi forlot denne kildeenergien i vår kropp og vårt sinn at vi tok på oss hele denne verdenen vår av problemer, sykdommer, knapphet og frykt. Abrahams lære dreier seg vesentlig om å hjelpe deg på alle måter til å vende tilbake til den kilden som alle ting oppstår fra, og som de vender tilbake til. Denne kildeenergien har et utseende og en følelse som jeg har omtalt i boken min The Power of Intention. Abraham kan derimot tilby deg denne opplyste visdommen ved at den hele tiden er helt og fullt forbundet med den kilden, og aldri noensinne tviler på den forbindelsen. Det er tydelig i hvert eneste avsnitt i boken. Det er derfor jeg kaller dette en milepæl i bøkenes verden. Du er i direkte og bevisst kontakt med en gruppe ærlige, oppriktige vesener som bare tenker på ditt velvære. De minner deg på at du kom fra en kilde til velvære, og at du enten kan påkalle den høyere svingningsmessige energien til deg selv og la den få strømme uhindret inn på alle sider av livet, eller du kan motsette deg den. Ved å gjøre det blir du avstengt fra det som gir deg alt, og som bare er kjærlighet. Budskapet her er ganske overraskende, og likevel så enkelt – du kom fra en kilde av kjærlighet og velvære. Når du er i samsvar med den energien av fred og kjærlighet, får du tilbake kraften i kilden din. Kilden er den kraften du har til å gjøre ønskene dine til virkelighet, påkalle velvære, tiltrekke deg overflod der det tidligere var knapphet, og få tilgang på guddommelig veiledning i form av de rette menneskene og helt riktige omstendigheter. Dette er det som kilden din gjør, og siden du kom fra denne kilden, kan og vil du gjøre det samme. Jeg har tilbrakt en hel dag sammen med Abraham personlig. Jeg har spist middag med Esther og Jerry, og jeg har lyttet til hundrevis av båndopptak med Abraham, så du har førstehånds opplysninger fra meg: Du er i ferd med å legge ut på en reise som vil forandre livet ditt. Du blir ledsaget av to av de mest ekte og åndelig rene menneskene jeg noen gang har møtt. Jerry og Esther Hicks føler like mye ærefrykt for sin rolle når det gjelder å bringe denne læren til deg, som jeg har mens jeg skriver dette forordet for Abraham. Jeg anbefaler deg å lese disse ordene omhyggelig og bruke dem med én gang. De oppsummerer noe jeg har formidlet i mange år: – 14 –


«Når du forandrer på måten du betrakter ting på, vil tingene du betrakter, forandre seg.» Du er i ferd med å få se og oppleve at en helt ny verden forandrer seg rett for øynene på deg. Dette er den verdenen som er skapt av en kildeenergi som vil at du skal gjenopprette forbindelsen til den, og leve et liv i lykkelig velvære. Tusen takk, Abraham, for at jeg får si noen ord i denne utrolig skjønne boken. Vennlig hilsen Wayne


Forord av Jerry Hicks

S

olen brer seg langs kystlinjen i Malibu idet jeg begynner på dette forordet. Og Stillehavets dype indigofarge på denne tiden av morgenen er som et speilbilde av den dype gleden jeg kjenner når jeg tenker på hvilket utbytte du vil kunne få av denne boken. Du får alltid det du ber om er en bok om hvordan «alt som er» svarer på det vi «ber» om. Men den handler først og fremst om hvordan det vi ber om, blir gitt til oss. Det er også den første boken som i så klare ordelag gir oss en enkel og praktisk oppskrift på hvordan vi skal be om det vi enn ønsker å være, gjøre eller få, og deretter hvordan vi skal motta det. For mange tiår siden lette jeg etter gode svar på det evige spørsmålet om hva «det» handler om. Jeg fant da ordet uutsigelig (i betydningen «umulig å få uttrykt i ord»). Uutsigelig passet godt til en konklusjon jeg hadde trukket når det gjaldt «det». Jeg hadde funnet ut at jo nærmere vi kommer kunnskapen om det «ikke-fysiske», desto færre ord har vi for å gi klart uttrykk for «det». En tilstand av full visshet ville også derfor være en tilstand av uutsigelighet. På dette punktet i tid- og romvirkeligheten er vi derfor ikke i stand til å uttrykke det ikke-fysiske med fysiske ord. Opp gjennom historien har vi utviklet oss til, gjennom og inn i milliarder av filosofier, religioner, meninger og overbevisninger. Milliarder på milliarder av tenkere grubler, trekker konklusjoner og formidler sine overbevisninger til de neste generasjonene. Men til tross for dette har vi ikke funnet fysiske ord som kan uttrykke det ikkefysiske, i hvert fall ikke ord vi kan være enige om. I historisk tid har vi bevart en del eksempler på dokumentasjon fra – 17 –


noen få av de mange menneskene som kommuniserte bevisst med ikke-fysisk intelligens. Noen av dem ble høyt respektert, mens noen ble fordømt av andre mennesker. De fleste som har hatt en bevisst personlig kommunikasjon med det ikke-fysiske, har riktignok bestemt seg for ikke å fortelle noen om åpenbaringene sine. (Årsaken kan være frykt for å bli fordømt eller kanskje sperret inne.) Moses, Jesus, Muhammed, Jeanne d’Arc og Joseph Smith var noen av de mer velkjente i vår del av verden. De snakket åpent om kontakt med en ikke-fysisk intelligens, og de fleste av dem led en tidlig og grusom skjebne. Det er nok slik at alle mottar en eller annen form for direkte ikke-fysisk veiledning. Men bare noen få mottar blokker av ikke-fysiske tanker som er klare nok til å bli oversatt til fysiske ord. Blant disse få menneskene er det enda færre som er villige til å dele opplevelsene sine med andre. Jeg trekker frem disse opplysningene som en innledning til det du nå skal lese. Min kone Esther er et av disse sjeldne menneskene som kan la det bevisste sinnet slappe av når hun ønsker det, og ta imot ikke-fysiske svar på spørsmål som blir stilt. På en eller annen måte mottar Esther blokker av tanker (ikke ord). Det blir som når en spansk-engelsk oversetter hører en tanke som blir presentert med spanske ord, og som oversetter tanken (ikke de nøyaktige ordene) til engelske ord. Esther oversetter umiddelbart den ikke-fysiske tanken til det fysiske (engelske) ordet som passer best. Et poeng er at det ikke alltid finnes fysiske engelske ord (Ei heller norske ord! O.a.) som uttrykker nøyaktig den ikke-fysiske tanken som Esther mottar. Hun skaper derfor av og til nye kombinasjoner av ord, og bruker også vanlige ord på nye måter for å kunne gi uttrykk for andre måter å betrakte livet på. Av den grunn har vi laget en kort ordliste bakerst i boken for å forklare den uvanlige bruken av noen alminnelige ord. Vi har for eksempel det vanlige uttrykket velvære, i betydningen lykke, sunnhet eller velstand. Men i grunnlaget for Abrahams uvanlige filosofi handler det om det større universelle og ikke-fysiske velværet som strømmer naturlig til oss alle hvis vi ikke gjør noe for å stenge det ute. (I teksten vil vi også bruke anførselstegn ved alle selvlagde ord som ikke finnes i ordbøkene, men som har en innlysende betydning, første gang de forekommer. Eksempler på dette er «overveldethet» eller «avsluttethet».) – 18 –


Siden 1986 har Esther og jeg besøkt omtrent femti byer hvert år for å holde kurs. Der kan alle deltakere diskutere eller stille spørsmål om hvilket som helst tema de måtte ønske å snakke om. Ingen temaer er irrelevante. Folk er kommet i tusenvis fra ulike etniske grupper, fra ulike samfunnslag og fra ulike filosofiske bakgrunner. Alle ønsket å forbedre livet på en eller annen måte, enten direkte for seg selv, eller indirekte ved å hjelpe andre. Og til de tusenvis som har bedt om mer, er svarene blitt gitt – gjennom Esther Hicks fra en ikke-fysisk intelligens. Som svar på spørsmålene fra dem som ønsker å vite mer, akkurat som deg, har filosofien om velvære utviklet seg til denne boken. I bunnen for denne læren ligger universets mektigste lov, loven om tiltrekning. I løpet av de ti siste årene har vi utgitt mye av Abrahams lære i magasinet vårt The Science of Deliberate Creation, som utkommer fire ganger i året. Her har vi belyst de nyeste synspunktene som er fremkommet gjennom spørsmål som deltakere på kursene Art of Allowing har stilt. Denne filosofien utvikler seg kontinuerlig etter hvert som flere og flere deler nye spørsmål og synspunkter med oss. Denne boken er som et kursopplegg i åndelige praktiske spørsmål. Det er en «gjør det selv»-bok i videste forstand, det vil si om hvordan vi kan være, gjøre eller få alt vi har lyst på. Boken lærer oss også hvordan vi ikke skal være, gjøre eller få noe som vi ikke har lyst på. Vennlig hilsen Jerry


En innledning om Abraham av Esther Hicks

H

«

un snakker med ånder!» sa vennene våre. «Hun kommer hit i neste uke, og dere kan gjøre en avtale med henne og spørre om alt dere vil!» Det er omtrent det siste på jord jeg kunne ha lyst til å gjøre, tenkte jeg. Men samtidig hørte jeg mannen min, Jerry, som sa: «Vi har virkelig lyst til å få en avtale. Hvordan gjør vi det?» Dette var i 1984, og i de fire årene vi hadde vært gift, hadde vi aldri kranglet eller utvekslet et sint ord. Vi var to glade mennesker som levde lykkelig med hverandre, og vi hadde samme syn på nesten ethvert tema som dukket opp. Det eneste jeg syntes var ubehagelig, var når Jerry underholdt venner med tjue år gamle historier om sine opplevelser med ouija-brettet. Vi kunne for eksempel sitte i en restaurant eller på et annet offentlig sted når jeg følte at en av disse historiene var på vei. Da trakk jeg meg med en høflig (eller av og til ikke så høflig) bemerkning tilbake og gikk på toalettet, satte meg i baren eller tok en spasertur til bilen. Der ble jeg til jeg regnet med at det var gått nok tid til at historien var over. Heldigvis sluttet Jerry etter hvert å fortelle de historiene når jeg var til stede. Jeg var ikke det man kunne kalle religiøs, men jeg hadde deltatt i nok søndagsskoletimer til at jeg hadde fått en svært sterk frykt for det onde og for djevelen. Når jeg ser tilbake, er jeg ikke sikker på om søndagsskolelærerne egentlig brukte størstedelen av tiden på å lære oss å frykte djevelen, eller om det var det jeg hadde festet meg mest ved. Men dette er stort sett det jeg husker fra disse årene. Jeg gjorde som jeg var blitt opplært til, og unngikk omhyggelig alt – 21 –


som kunne ha en mulig forbindelse til djevelen. En gang da jeg var ung, satt jeg i en drive-in-kino og tittet tilfeldigvis ut av bakvinduet på bilen. På et annet kinolerret så jeg en forferdelig scene fra Eksorsisten (en film jeg bevisst hadde unngått å se). Jeg hørte ikke lyden, men det jeg så, påvirket meg så sterkt at jeg hadde mareritt i flere uker. «Hun heter Sheila,» fortalte vennen vår til Jerry. «Jeg skal bestille time for dere og gi dere beskjed.» De neste dagene satt Jerry og skrev ned spørsmålene sine. Han sa han hadde noen som han hadde spart opp siden han var liten. Jeg satte ikke opp noen liste. I stedet slet jeg med tanken på å skulle dra dit i det hele tatt. Da vi kjørte inn i oppkjørselen til det vakre huset i hjertet av Phoenix i Arizona, husker jeg at jeg tenkte: «Hva er det jeg begir meg ut på?» Vi gikk opp til inngangsdøren, og en hyggelig kvinne tok imot oss og viste oss inn i en stilig stue der vi kunne vente til det var vår tur. Huset var stort, enkelt, men vakkert møblert, og svært stille. Jeg husker jeg følte en slags ærefrykt, som i en kirke. Så ble en stor dør åpnet, og to pene kvinner kledd i fargerike bomullsbluser og skjørt kom inn i rommet. Vi hadde tilsynelatende den første avtalen etter lunsj, og begge kvinnene så lykkelige og uthvilte ut. Jeg følte at jeg slappet litt av. Kanskje dette ikke kom til å bli så sprøtt likevel. Vi ble invitert inn i et vakkert soverom der tre stoler var oppstilt nær fotenden av sengen. Sheila satt på sengekanten, og assistenten hennes satt i en av stolene med en liten båndopptaker på bordet ved siden av seg. Jerry og jeg satte oss i de to andre stolene, og jeg forberedte meg på hva som nå kunne komme til å skje. Assistenten forklarte at Sheila skulle slappe av og sette til side sin egen bevissthet. Deretter ville Theo, som var et ikke-fysisk vesen, ta kontakt med oss. Når det skjedde, sto vi fritt til å snakke om alt vi måtte ønske. Sheila lå på tvers av fotenden bare et lite stykke unna oss og pustet dypt. Snart hørte vi en merkelig stemme som sa brått: «Det begynner nå, ikke sant? Har dere spørsmål?» Jeg så på Jerry og håpet at han var klar til å begynne. Jeg visste at jeg ikke var rede til å prate med den som nå snakket med oss, hvem det nå – 22 –


enn var. Jerry lente seg forover. Han var ivrig etter å stille sitt første spørsmål. Jeg slappet av da Theos ord kom langsomt ut av Sheilas munn. Jeg visste at det var Sheilas stemme vi hørte. Men jeg visste også på en eller annen måte at noe helt annet enn Sheila var kilden til disse fantastiske svarene. Jerry sa han hadde samlet opp spørsmålene sine siden han var fem år gammel, og han stilte dem så raskt han kunne. Halvtimen gikk fort. Men i løpet av den tiden forsvant den frykten jeg hadde hatt for denne merkelige opplevelsen, uten at jeg sa et ord. Jeg ble fylt med en følelse av velvære som overgikk alt jeg noen gang hadde opplevd. Da vi satt i bilen igjen, sa jeg til Jerry: «Jeg kunne virkelig tenke meg å komme igjen i morgen. Det er en del ting som jeg kunne tenke meg å spørre om nå.» Jerry var lykkelig over å kunne bestille en ny time, for han hadde også flere spørsmål på listen sin. Omtrent halvveis gjennom den tiden vi var blitt tildelt dagen etter, ga Jerry meg motvillig de minuttene som var igjen. Jeg spurte Theo: «Hvordan kan vi nå målene våre mer effektivt?» Svaret kom tilbake: «Ved meditasjoner og affirmasjoner.» Tanken på meditasjon tiltalte meg ikke i det hele tatt, og jeg visste ikke om noen som praktiserte det. Når jeg tenkte på det ordet, så jeg for meg folk som lå på spikersenger, gikk på glødende kull, sto på ett ben i årevis, eller tagg om penger på flyplassen. Så jeg spurte: «Hva mener dere med meditasjon?» Svaret var kort, og ordene gjorde meg godt da jeg hørte dem: «Sitt i et stille rom. Ha på dere bekvemme klær. Når sinnet begynner å vandre, og det vil det, gir dere slipp på tankene og fester oppmerksomheten på pusten. Det vil være bra for dere om dere gjør det sammen. Det vil virke sterkere.» «Kan dere gi oss en affirmasjon som kan være nyttig for oss å bruke?» spurte vi. «Jeg (si navnet ditt) ser og trekker til meg ved hjelp av guddommelig kjærlighet de vesener som søker opplysthet gjennom min prosess. Utvekslingen vil heve oss begge til et høyere nivå nå.» Mens ordene strømmet fra Sheila/Theo, følte jeg at de trengte inn til kjernen i meg. En følelse av kjærlighet strømmet til meg og – 23 –


gjennom meg. Noe slikt hadde jeg aldri opplevd tidligere. Frykten var forsvunnet. Både Jerry og jeg hadde det helt fantastisk. «Bør vi ta med oss datteren min Tracy for å treffe dere?» spurte jeg. «Hvis hun ber om det selv. Men det er ikke nødvendig, for dere (Jerry og Esther) er også kanaler.» Dette utsagnet virket helt uforståelig. Jeg kunne ikke tro at jeg kunne ha blitt så gammel (i trettiårene) uten allerede å vite noe slikt, hvis det var sant. Båndopptakeren klikket av, og vi følte oss begge litt skuffet over at denne usedvanlige opplevelsen var over. Sheilas assistent spurte om vi hadde et siste spørsmål. «Har du lyst til å få vite navnet på den åndelige veilederen din?» sa hun. Jeg ville aldri ha spurt om det, for jeg hadde aldri hørt begrepet åndelig veileder. Men det hørtes ut som et godt spørsmål. Jeg likte tanken på skytsengler. Så jeg sa: «Ja takk, kan du fortelle meg navnet på min åndelige veileder?» Theo sa: «Vi er blitt fortalt at det vil bli gitt direkte til deg. Du vil ha en opplevelse av klarhørsel, og da får du vite det.» Hva vil det si å ha en opplevelse av klarhørsel? tenkte jeg. Men før jeg fikk stilt spørsmålet mitt, sa Theo i en avsluttende tone: «Guds kjærlighet være med dere!» Sheila åpnet øynene og satte seg opp. Vår fantastiske samtale med Theo var over. Da Jerry og jeg forlot huset, kjørte vi til et utkikkspunkt oppe i en av fjellsidene rundt Phoenix. Vi lente oss mot bilen og stirret ut i det fjerne mens vi så på solnedgangen. Vi hadde ingen anelse om hvilken forvandling som hadde funnet sted i oss den dagen. Vi visste bare at det føltes vidunderlig. Da vi kom hjem, hadde jeg to viktige, nye forsetter: Jeg skulle meditere, hva i all verden nå det betydde, og jeg skulle finne ut navnet på min åndelige veileder. Vi skiftet til morgenkåpe, trakk for gardinene i stuen, og satte oss i to store ørelappstoler med en liten reol mellom oss. Vi hadde fått beskjed om å gjøre dette sammen, men det føltes merkelig. Av en eller annen grunn bidro reolen til å dekke over hvor underlig det var. Jeg husket Theos instrukser: Sitt i et stille rom. Ha på dere bekvemme klær og fest oppmerksomheten på pusten. Vi stilte inn et tidsur på 15 minutter. Jeg lukket øynene og begynte å puste bevisst. I det stille – 24 –


spurte jeg meg selv: «Hvem er min åndelige veileder?» Så telte jeg åndedragene, inn og ut, inn og ut. Straks føltes det som om hele kroppen ble nummen. Jeg klarte ikke å skille mellom nesen og tærne. Det var en merkelig, men beroligende følelse, og jeg nøt den. Det virket som om hele kroppen spant langsomt rundt, selv om jeg visste at jeg satt i en stol. Tidsuret ringte og fikk oss til å skvette, og jeg sa: «Vi gjør det én gang til.» Enda en gang lukket jeg øynene, telte åndedragene og følte meg nummen fra topp til tå. Igjen ringte tidsuret så vi våknet med et rykk. «Vi gjør det én gang til,» sa jeg. Vi satte tidsuret på 15 minutter til, og igjen følte jeg at hele kroppen ble nummen. Men denne gangen begynte noe, eller noen, å «puste med kroppen min». Slik jeg opplevde det, føltes det som en sterk kjærlighet som beveget seg dypt innenfra kroppen og utover. For en fantastisk følelse! Jerry hørte mine myke lyder av nytelse. Senere sa han at det lød som om jeg vred meg i ekstase. Da tidsuret ringte og jeg kom ut av meditasjonen, hakket jeg tenner som aldri før. Summet ville være et bedre ord for det jeg opplevde. I nesten en time summet tennene mine mens jeg forsøkte å slappe av så jeg kunne komme tilbake til det normale. På den tiden skjønte jeg ikke hva som var skjedd. Men jeg vet nå at jeg hadde opplevd min første kontakt med Abraham. Jeg visste ikke hva som var skjedd, men jeg visste at uansett hva det var, var det deilig! Og jeg ville at det skulle skje igjen. Jerry og jeg bestemte oss for å meditere hver dag i 15 minutter. Jeg tror ikke vi hoppet over en eneste dag de neste ni månedene. Jeg merket følelsen av å være nummen, eller distansert, hver gang, men ingenting spesielt hendte under meditasjonene våre. Så en dag, rett før høsttakkefesten i 1985, begynte hodet mitt å bevege seg rolig fra side til side mens jeg mediterte. De neste dagene beveget hodet mitt seg på samme rolige og flytende måte under meditasjonen. Det var en herlig følelse, omtrent som å fly. Omtrent den tredje dagen med denne nye bevegelsen skjønte jeg at hodet mitt ikke beveget seg tilfeldig under meditasjonen. Det var som om nesen stavet bokstaver i luften. Jeg forsto at det var «M – N – O – P». «Jerry,» ropte jeg, «jeg skriver bokstaver med nesen!» Da jeg sa dette, kom de vidunderlige følelsene tilbake. Jeg fikk gåsehud fra topp – 25 –


til tå mens denne ikke-fysiske energien bredde seg gjennom kroppen min. Jerry fant raskt frem notisboken sin og begynte å skrive ned bokstavene etter hvert som nesen min skrev dem i luften: «Jeg er Abraham. Jeg er din åndelige veileder.» I ettertid har Abraham forklart at det er mange der sammen med «dem». De omtaler seg selv i flertall fordi de er en kollektiv bevissthet. De har forklart at i begynnelsen ble ordene «Jeg er Abraham» snakket gjennom meg fordi jeg forventet at min åndelige veileder var i entall. Men det er mange der sammen med dem som på en måte snakker med én stemme, eller med en forent tanke. Abraham sier det slik: Abraham er ikke en enkeltstående bevissthet slik dere føler at dere er i hver deres kropp. Abraham er en kollektiv bevissthet. Det finnes en ikke-fysisk strøm av bevissthet. Når en av dere stiller et spørsmål, er det mange, mange punkter av bevissthet som sender svar via det som oppfattes som ett perspektiv (fordi det i dette tilfellet er ett menneske, Esther, som tolker eller setter ord på det), slik at det oppleves i entall for dere. Vi er flerdimensjonale og har mange fasetter, og vi er i høy grad flere bevisstheter. I ettertid har Abraham forklart at de ikke hvisker ord i øret på meg, og at jeg deretter gjentar dem til andre. I stedet sender de blokker av tanker, som radiosignaler, som jeg mottar på et ubevisst plan. Jeg oversetter deretter disse tankeblokkene til de tilsvarende fysiske ordene. Jeg «hører» ordene mens de blir formidlet gjennom meg. Men under selve oversettelsesprosessen er jeg ikke bevisst på hva som kommer. Jeg har heller ikke tid til å tenke etter hva som allerede er kommet. Abraham forklarte at de hadde sendt meg disse tankeblokkene en god stund allerede. Men jeg var så opptatt av å følge Theos instrukser til punkt og prikke. Han hadde sagt: «Når sinnet begynner å vandre, og det vil det, gir du slipp på tankene og fester oppmerksomheten på pusten.» Så når en av disse tankene meldte seg, ga jeg slipp på den så fort som mulig og konsentrerte meg om pusten igjen. Jeg antar at de ikke hadde noen annen måte å komme gjennom til meg på enn ved å skrive bokstaver i luften med nesen min. Abraham sa at de vidunderlige følelsene som bredte seg gjennom kroppen min da jeg forsto at jeg stavet ord, var den gleden de opplevde da jeg innså at vi hadde en bevisst forbindelse med hverandre. – 26 –


Kommunikasjonsprosessen utviklet seg raskt de neste ukene. Det gikk svært langsomt å skrive bokstaver i luften med nesen. Men Jerry var så oppglødd over denne klare og pålitelige informasjonskilden at han ofte vekte meg midt på natten for å stille spørsmål til Abraham. En kveld merket jeg en svært sterk fornemmelse som beveget seg gjennom armene, hendene og fingrene mine. Hånden min begynte å banke på Jerrys brystkasse mens vi lå i sengen og så på fjernsyn. Hånden fortsatte å banke, og jeg merket en svært sterk impuls til å gå bort til skrivemaskinen av merket IBM Selectric. Da jeg la fingrene på tastaturet, begynte hendene å bevege seg kjapt bortover tastene som om noen raskt oppdaget hva skrivemaskinen kunne brukes til, og hvor de ulike bokstavene var plassert. Så begynte hendene mine å skrive. Hver bokstav, hvert tall, om og om igjen. Ordene tok form på papiret: Jeg er Abraham. Jeg er din åndelige veileder. Jeg er her for å samarbeide med deg. Jeg er glad i deg. Vi skal skrive en bok sammen. Vi oppdaget at jeg kunne legge hendene på tastaturet og så slappe av, omtrent som når jeg mediterte. Så svarte Abraham (som vi heretter vil omtale som «dem») på spørsmål om alt som Jerry lurte på. Det var en fantastisk opplevelse. De var så intelligente, så kjærlige og så tilgjengelige! Når som helst, natt og dag, var de der for å snakke med oss om alt vi ønsket å diskutere. En ettermiddag da vi kjørte på motorveien i Phoenix, fikk jeg en fornemmelse i munnen, haken og nakken. Det var omtrent som den velkjente følelsen når man skal til å gjespe. Impulsen var så kraftig at jeg ikke kunne holde den igjen. Vi var på vei rundt en sving mellom to store lastebiler, og det så ut som om begge skulle krysse streken og kjøre inn i vårt kjørefelt samtidig. Jeg tenkte et øyeblikk at de kom til å kjøre rett over oss. I det samme øyeblikket kom de første ordene som Abraham snakket gjennom munnen min: «Ta av ved neste avkjøring!» Vi kjørte av fra motorveien og parkerte på en parkeringsplass under en bro. Jerry og Abraham snakket sammen i timevis. Jeg holdt øynene tett lukket, og hodet mitt beveget seg rytmisk opp og ned mens Abraham svarte på Jerrys strøm av spørsmål. Hvordan kan en slik vidunderlig ting ha skjedd meg? Av og til når jeg tenker på det, kan jeg nesten ikke tro at det er sant. Det virker som noe fra et eventyr – nesten som å ønske seg noe mens man gnir på den – 27 –


magiske lampen. Andre ganger virker det som verdens mest naturlige og logiske opplevelse. Innimellom husker jeg knapt hvordan tilværelsen var før Abraham kom inn i livet vårt. Med få unntak har jeg alltid vært det de fleste ville kalle et tilfreds menneske. Jeg hadde en vidunderlig barndom uten store traumer. Jeg hadde to søstre og snille og kjærlige foreldre. Som jeg nevnte hadde Jerry og jeg vært lykkelig gift i omtrent fire år, og jeg var på alle måter storfornøyd. Jeg ville ikke ha beskrevet meg selv som en person full av ubesvarte spørsmål. Jeg stilte faktisk ikke mange spørsmål i det hele tatt, og jeg hadde ikke gjort meg opp noen sterke meninger om ting. Jerry var på den annen side full av brennende spørsmål. Han leste alt han kom over, og var alltid på utkikk etter redskaper og teknikker som han kunne formidle til andre så de kunne leve et bedre liv. Den dag i dag kjenner jeg ingen som så inderlig ønsker å hjelpe andre til å leve et vellykket liv. Abraham har forklart at Jerry og jeg passer som hånd i hanske for å utføre dette arbeidet sammen. Grunnen til det er at Jerrys sterke ønske påkalte Abraham, mens jeg utgjorde en god mottaker for den informasjonen som Jerry ba om, siden jeg ikke hadde noen sterke meninger eller frykt. Jerry var entusiastisk helt fra de første møtene med Abraham, for han forsto hvor dyp visdommen deres var, og hvor klart den ble fremlagt. I alle disse årene har han ikke mistet et snev av denne entusiasmen for Abrahams budskap. Ingen i rommet gleder seg mer enn Jerry over det Abraham har å si. Den første tiden vi snakket med Abraham, forsto vi ikke egentlig hva som foregikk. Vi kunne ikke på noen måte få sjekket hvem Jerry snakket med, men det var likevel spennende og forbløffende og vidunderlig – og sprøtt. Det virket så merkelig at jeg var sikker på at de fleste jeg kjente, ikke ville forstå. De ville trolig ikke engang ha lyst til å forstå. Jeg fikk derfor Jerry til å love at han ikke skulle fortelle noen om den forbløffende hemmeligheten vår. Det er vel nå innlysende at Jerry ikke holdt dette løftet, men jeg er ikke lei meg for det. Ingen av oss ønsker å gjøre noe annet enn å sitte i et rom fullt av mennesker som har ting de ønsker å drøfte med Abraham. Det vi hører oftest fra folk som møter Abraham gjennom våre – 28 –


bøker, videoer, kassettserier, seminarer eller nettsted, er: «Takk for at dere hjalp meg til å huske det jeg på en eller annen måte alltid har visst», og «Dette har hjulpet meg til å knytte sammen alle de bitene av sannhet som jeg funnet på min vei. Dette har hjulpet meg til å få en forståelse for det hele!» Det virker ikke som om Abraham er interessert i å si noe om fremtiden vår, slik en spåkone ville gjøre. Jeg tror likevel at de alltid vet hva fremtiden vår vil bringe. De er heller lærere som veileder oss fra der vi er, til dit vi ønsker å være, hvor det nå enn er. De har forklart oss at det ikke er deres oppgave å bestemme hva vi burde ønske. Det er derimot deres oppgave å hjelpe oss til å oppnå det vi ønsker oss. Abraham sier det slik: Abraham er ikke opptatt av å veilede noen mot eller vekk fra noe. Vi ønsker at dere alle skal ta beslutninger om det dere ønsker. Vårt eneste ønske for dere er at dere oppdager hvordan dere skal få oppfylt ønskene deres. Den beste uttalelsen jeg noen gang har hørt om Abraham, fikk vi fra en tenåringsgutt som akkurat hadde lyttet til et opptak der Abraham svarte på noen spørsmål som tenåringer hadde stilt. Gutten sa: «Til å begynne med trodde jeg ikke at Esther virkelig snakket for Abraham. Men da jeg lyttet til kassetten og hørte Abrahams svar på disse spørsmålene, visste jeg at Abraham var ekte, for det var ingen fordømmelse der. Jeg tror ikke at noe menneske kunne være så klokt, så rettferdig og så fritt for fordømmelse.» For meg har denne reisen sammen med Abraham vært mer vidunderlig enn jeg kan finne ord for. Jeg setter stor pris på den følelsen av velvære som jeg har oppnådd på bakgrunn av det jeg har lært av dem. Det er herlig å merke hvordan den rolige veiledningen deres alltid gir meg en følelse av større indre styrke. Det er herlig å se hvordan livet til så mange av våre kjære venner (og nye venner) blir bedre når de tar i bruk det som Abraham har lært dem. Det er herlig å merke at disse strålende og kjærlige vesenene dukker opp i hodet mitt når jeg enn ber om det. De er alltid rede og villige til å hjelpe oss til å forstå ting. (I parentes må jeg fortelle at flere år etter møtet med Sheila og Theo slo Jerry opp navnet Theo i ordboken. «Betydningen av Theo,» forkynte han gledestrålende, «er Gud!» Alt er helt perfekt! Jeg smiler når jeg tenker tilbake på den vidunderlige dagen som ble et slikt spesielt vendepunkt for oss. Der satt jeg og var bekymret for å snakke – 29 –


med det onde, mens jeg egentlig var på vei til å føre en samtale med Gud!) Den første tiden vi arbeidet med Abraham, ville publikum gjerne høre hva slags forhold vi hadde til dem. «Hvordan skjedde dette møtet? Hvordan opprettholder dere forholdet? Hvorfor valgte de dere? Hvordan er det å være talskvinne for en så dyp visdom?» Jerry og jeg brukte da noen minutter på begynnelsen av hvert foredrag eller radio- og fjernsynsintervju til å svare på disse spørsmålene etter beste evne. Men jeg var alltid utålmodig når det gjaldt den delen av presentasjonen. Jeg ønsket bare å slappe av og la Abrahams bevissthet få begynne å strømme. Jeg ønsket å komme i gang med det som Jerry og jeg følte var den egentlige grunnen til at vi sto der i det hele tatt. Etter hvert lagde vi et gratis kassettopptak som vi kalte Introduction to Abraham, og som folk kunne lytte til i ro og mak. Her forklarer vi nærmere hvordan arbeidet med Abraham begynte og utviklet seg. (Vi har nå lagt inn den 74 minutter lange Introduction som en gratis nedlastbar fil på www.abraham-hicks.com. Dette er vårt interaktive nettsted som forklarer hvem vi er, og hva vi gjorde før vi møtte Abraham.) Vi setter stor pris på den rollen vi spiller i å få Abrahams budskap over i et format som andre kan høre og bruke. Men for oss har det alltid føltes som om Abrahams budskap var det viktigste. I dag morges sa Abraham til meg: Esther, vi er klar over de spørsmålene som stråler fra jordens massebevissthet. Og her, gjennom dere, skal vi med glede få by på svarene. Slapp av og gled deg over hvordan denne boken blir til. Jeg skal slappe av nå og straks la Abraham få begynne å skrive denne boken til dere. Jeg kan tenke meg at de vil forklare fra sitt ståsted hvem de er. Men det som er enda viktigere, er at jeg tror de vil hjelpe dere til å forstå hvem dere er. Jeg håper at møtet med Abraham vil bli like meningsfullt for dere som det fortsatt er for oss. Vennlig hilsen Esther


DEL 1

Ting vi vet og som du kanskje har glemt, men som det er viktig for deg å huske


Kapittel 1

Kraften i velværefølelsen nå

V

i kalles Abraham, og vi snakker til deg fra den ikke-fysiske dimensjonen. Du må selvfølgelig forstå at du også er kommet fra den ikke-fysiske dimensjonen, så vi er ikke så forskjellige fra hverandre. Faktum er at du og din fysiske verden er forlengelser av den ikke-fysiske kildeenergien. I dette ikke-fysiske riket bruker vi ikke ord, for vi trenger ikke noe språk. Vi har heller ingen tunge å snakke med eller ører å høre med, men likevel kommuniserer vi perfekt med hverandre. Vårt ikkefysiske språk er bygget på svingninger, og våre ikke-fysiske samfunn, eller familier, er bygget på hensikter. Med andre ord stråler vi ut det vi er i form av svingninger, og andre med samme hensikt samler seg. Det gjelder også i den fysiske verden, selv om de fleste av dere har glemt at dette er tilfellet. Abraham er en familie av ikke-fysiske vesener som er kommet sammen på bakgrunn av vår bestemte hensikt om å minne deg, som er vår fysiske forlengelse, på de universelle lovene som styrer alt. Det er vår hensikt å hjelpe deg til å huske at du er en forlengelse av kildeenergien, at du er et velsignet, høyt elsket vesen, og at du er kommet inn i denne fysiske tid- og romvirkeligheten for å skape med glede. Alle som er fokusert i det fysiske, har et ikke-fysisk motstykke. Det er ingen unntak her. Alle som er fokusert i det fysiske, har tilgang på det ikke-fysiskes bredere perspektiv. Det er ingen unntak her. Men de fleste fysiske vesener er blitt så distrahert av jordens fysiske natur at de har utviklet sterke motstandsmønstre som gjør det vanskelig å ha en klar forbindelse til sin egen kilde. Det er vår hensikt å hjelpe dem av dere som ber om å få huske den forbindelsen. – 33 –


Alle fysiske mennesker har tilgang på denne klare kommunikasjonen fra det ikke-fysiske, men de færreste er klar over det. Og selv når de er klar over at det er mulig, har de ofte tankevaner som virker som en hindring så de ikke klarer å samhandle bevisst. Av og til åpner det seg derimot en klar kommunikasjonskanal. Da blir vi i stand til å formidle vår forståelse via svingninger til noen som kan motta den og oversette den presist. Det er det som skjer her gjennom Esther. Vi tilbyr kunnskap via svingninger på en måte som likner på det du forstår som radiosignaler. Esther mottar disse svingningene og oversetter dem til tilsvarende fysiske ord. Det finnes derimot ikke passende fysiske ord for å formidle hvor tilfreds og glad vi er for å kunne tilby kunnskapen vår til deg på denne måten og i denne tiden. Vi har et sterkt ønske om at du skal være tilfreds med det stedet du er på akkurat nå, i dette øyeblikket – uansett hvor det er. Vi forstår hvor merkelig disse ordene må lyde hvis du befinner deg på et område som virker fjernt fra det du ønsker. Men det er vårt absolutte løfte til deg at når du forstår den kraften som ligger i å føle velvære nå, uansett hva som skjer, vil du ha nøkkelen til å oppnå enhver tilstand av væren, enhver tilstand av helse, enhver tilstand av rikdom, eller enhver tilstand av alt du måtte ønske. Disse sidene er spesielt skrevet for å gi deg en bedre forståelse av deg selv og av alle andre rundt deg. Du finner kanskje noe av det nyttig, men ord lærer oss egentlig ingenting. Den ekte kunnskapen kommer fra din egen livsopplevelse. Og selv om du hele tiden samler erfaring og kunnskap, handler ikke livet om bare dette. Det handler om tilfredshet og glede. Livet handler om at du hele tiden gir uttrykk for den du egentlig er.

Du hører bare det du er klar til å høre Vi snakker til deg på mange bevissthetsnivåer samtidig, men du vil bare motta det du nå er klar til å motta. Alle vil ikke få det samme ut av denne boken, men hver gang du leser den, vil du kunne få tak i noe mer. Dette er en bok som vil bli lest mange ganger av dem som forstår kraften i den. Det er en bok som vil hjelpe fysiske vesener til å forstå sitt forhold til GUD og til ALT DET DE EGENTLIG ER. – 34 –


Dette er en bok som vil hjelpe deg til å forstå hvem du egentlig er, hvem du har vært, hvor du er på vei, og alt du fortsetter å være. Denne boken vil hjelpe deg til å forstå at du aldri noen gang blir ferdig. Den vil hjelpe deg til å forstå forholdet til det du har bak deg, og det som ligger foran deg. Men det viktigste er at den vil få deg til å bli bevisst på hvilken kraft som ligger i det mektige her og nå. Du vil lære hvordan du skaper ditt eget liv, og hvorfor all kraften ligger i her og nå. Og i siste instans vil denne boken bidra til en forståelse av det emosjonelle radarsystemet og svingningenes fastpunkt. Her vil du også finne en rekke prosesser som kan hjelpe deg til å gjenopprette forbindelsen med den ikke-fysiske delen av deg. Dette er prosesser som kan hjelpe deg til å oppnå alt du ønsker. Når du bruker disse prosessene og vekker til live minnet om de mektige universelle lovene, vil den naturlige livsgleden din vende tilbake.

Profile for Cappelen Damm AS

Du får alltid det du ber om av Ester & Jerry Hicks  

Du skaper deg selv og din verden med dine følelser, uansett om du forstår at du gjør det, eller ikke. For det er verken flaks, intelligens e...

Du får alltid det du ber om av Ester & Jerry Hicks  

Du skaper deg selv og din verden med dine følelser, uansett om du forstår at du gjør det, eller ikke. For det er verken flaks, intelligens e...

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded