Page 1


M I R A KE LLE Y

DINE MANGE LIV HVA KONTAKT MED PARALLELLE VIRKELIGHETER KAN LÆRE OSS OM FORHOLD, HEALING OG FORVANDLING

Oversatt av Lisbeth Lyngaas


Mira Kelley, Dine mange liv Originalens tittel: Beyond Past Lives, What Parallel Realities Can Teach Us about Relationships, Healing and Transformation Copyright © 2014 by Mira Kelley Originally published in 2014 by Hay House Inc. Tune into Hay House broadcasting at: www.hayhouseradio.com Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2015 ISBN 978-82-02-45590-3 1.utgave, 1. opplag Omslag og tittelside: Ingrid Lindemann Sats: Type-it AS, 2015 Trykk og innbinding: UAB PRINT-IT, Litauen Satt i 11/13 pkt. Sabon og trykt på 80 g Munken Print Cream 1,5 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillat gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Til min mor, Liliana Angelova Paslieva. Din ubetingede kjærlighet og støtte til meg gjenspeiler den ubetingede kjærligheten og støtten som kilden har til hver og én av oss. Tusen takk! Jeg er glad i deg!


INNHOLD

Forord av Wayne W. Dyer ……………………………

7

En ny begynnelse………………………………………

11

Forord: Min vei til helbredelse og vekst gjennom regresjoner ……………………………………

13

Innledning ……………………………………………

17

1: Du kan helbrede nåtiden ved å utforske fortiden

23

2: Alle liv foregår samtidig …………………………

34

3: Alle valg fører til en ny virkelighet………………

59

4: Du kan snakke med ditt høyere selv ……………

89

5: Alt gjenspeiler deg ……………………………… 110 6: Tilgi deg selv og andre …………………………… 139 7: Du kan leke med tiden…………………………… 162 8: Du kan helbrede kroppen din…………………… 181 9: Du har rett til å være glad i deg selv …………… 195 10: Stol på deg selv, og følg den indre gløden ……… 215


Etterord: Et liv i strålende ekspansjon …………… 245 Vedlegg A: Tekst for en regresjon til tidligere liv … 249 Vedlegg B: Ofte stilte spørsmål om regresjoner til tidligere liv ……………………………… 257 Flere ressurser ………………………………………… 269 Takk …………………………………………………… 270


FORORD

F

or flere år siden skrev jeg en bok med tittelen 10 Secrets for Success and Inner Peace. Det første prinsippet lyder: «Ha et åpent sinn for alt, og begrens deg ikke av noe.» Jeg kan ikke få understreket sterkt nok hvor viktig dette har vært i mitt eget liv. Jeg har lenge trodd at når man stiller seg åpen, fører det til at mirakuløse hendelser blir noe dagligdags. Universets velvillige krefter begynner å komme oss til hjelp, og guddommelig synkronitet «flytter brikkene rundt». Dette viser egoet hvem som egentlig har styringen. Konen min og jeg har alltid oppdratt barna våre til å ha et åpent sinn, og vi oppfordret til diskusjoner om alle slags temaer, også reinkarnasjon og minner om tidligere liv. Jeg hadde lest boken Mange liv, mange mestre av min gode venn, psykiateren Brian Weiss, og vi hadde hatt innlegg på samme arrangementer over hele verden. Likevel hadde jeg knapt noen førstehånds erfaringer med regresjoner til tidligere liv. Så møtte jeg Mira Kelley. Mira hadde samarbeidet med Weiss, og hun tok kontakt med meg for noen få år siden for å invitere meg til å delta i en regresjon hos henne. Hun sa hun følte intuitivt at jeg ville ha nytte av sesjonen, og ønsket ikke noe annet 7


av meg enn at jeg ville ta imot denne muligheten. Jeg ble så overrasket av det hjertelige brevet at jeg bestemte meg for å ta imot tilbudet. Jeg ringte til Mira for å avtale tidspunkt for regresjonen, og da fortalte hun meg om en kvinne som het Anita Moorjani, og som hadde skrevet en utrolig beretning om sin nær døden-opplevelse. Mira sendte meg det Anita hadde skrevet, og det berørte meg så sterkt at jeg ga bort flere eksemplarer. Til slutt oppfordret jeg forlaget Hay House til å utgi en bok av denne spennende kvinnen. Anita og jeg ble nære venner, og boken hennes, Døden ga meg livet, ble etter hvert en bestselger som inspirerte utallige mennesker. Mira Kelleys beslutning om å sende Anitas nær døden-rapport til meg utløste denne fantastiske rekken med hendelser. Det gikk en tid etter at jeg hadde truffet Mira, og underveis hadde vi flere samtaler. Endelig kom hun ut for å besøke meg i Maui for å gi meg regresjonen. Jeg hadde ingen forventninger til sesjonen vår, men en snau time etter at hun var kommet, gikk jeg inn i en av de mest fengslende opplevelsene av en hypnotisk tidsreise man kan tenke seg. Mira tok opp hele sesjonen og skrev den ut ord for ord. Noe av dette gjenfortalte jeg i boken min Fra ønske til virkelighet, og Mira nevner det her i boken sin. Jeg husket nesten ingenting av det jeg sa under sesjonen, men de visuelle bildene var krystallklare. Jeg undrer meg fortsatt over alt som skjedde mens jeg befant meg i den halvhypnotiske tilstanden hos Mira. Det samme gjelder alle de synkronistiske hendelsene som fulgte etter at jeg hadde truffet henne. Dette var bare enda et eksempel på hva som skjer når vi har en innstilling der vi er åpne for alt, og ikke bundet av noe. Jeg har et yndlingssitat av Mark Twain, og det minner oss på følgende: «Det er ikke så mye de tingene vi ikke vet, som skaper proble8


mer for oss. Det er de tingene vi vet, som bare ikke er sĂĽnn.Âť Jeg vet at du vil glede deg like mye som meg over denne boken og de innsiktene som Mira legger frem. Jeg er, Wayne W. Dyer


EN NY BEGYNNELSE

J

eg vil få innlede denne boken med et gammelt bulgarsk ritual. Dette er noe som min kjære mor, Liliana Paslieva, og jeg har utført ved flere anledninger når jeg har stått foran en ny begynnelse: Moren min tar et kar med vann og legger noen friske blomster i det. Hun holder det i hendene og lukker øynene, og så fyller hun vannet med morskjærlighet. Hun ber om at jeg skal være beskyttet og veiledet på reisen. Mor og jeg står i entreen i huset vårt. Hun åpner inngangsdøren, heller vannet på bakken og sier: «Gud leder an, og du følger etter.» Jeg går over terskelen og kjenner meg fylt av spenning over en ny begynnelse. Jeg setter den ene foten i vanndammen på bakken og sier: «Gud leder an, og jeg følger etter.» Jeg tar dette første skrittet og vet at jeg er klar. Jeg tar tillitsfullt spranget ut i det ukjente. Kryssingen av terskelen er et symbol på hvordan jeg trer inn i mitt større vesen – fysisk, følelsesmessig og åndelig. Jeg setter den andre foten i vanndammen. Igjen sier jeg: «Gud leder an, og jeg følger etter.» Jeg kan kjenne hvordan føttene mine virker stødige og trygge. Jeg er nå solid forankret på livsveien min, som handler om å bidra til menneskehetens vekst ved at jeg formidler det som er blitt avdekket for meg gjennom arbeidet mitt. 11


Jeg legger ut på denne reisen i full tillit. Jeg vet at jeg vil bli veiledet. Jeg vet at jeg på hvert skritt underveis vil få all den støtten jeg trenger. Jeg er takknemlig for alle de gavene og alle de mulighetene som jeg allerede vet vil komme til meg. Jeg er takknemlig for hvordan den informasjonen jeg formidler i denne boken, allerede har endret livet mitt. Jeg vet at den også vil påvirke ditt liv, og at den vil hjelpe deg til å skape deg et liv fullt av mirakler og vekst.

Så la oss gå over terskelen sammen. Bli med meg på en utforsking av regresjoner til tidligere liv, tid, forvandling og helbredelse. Gud leder an, og vi følger etter.


FORORD Min vei til helbredelse og vekst gjennom regresjoner

J

eg var 13 år da jeg for første gang gikk tilbake i tid på egen hånd. Jeg hadde akkurat lest psykiateren Brian Weiss’ bok Through Time Into Healing, og var fascinert av hvordan klientene hans var i stand til å løse kompliserte problemer etter at de hadde sett det nåværende livets utfordringer spilt ut i tidligere liv. Jeg hadde ingen forutinntatte meninger om reinkarnasjon, for jeg vokste opp i det kommunistiske Bulgaria, så temaer som religion og åndelighet ble ikke diskutert i barndommen min. Men mulighetene nå gjorde meg nysgjerrig, så jeg fulgte instruksene i boken for å prøve en regresjon til tidligere liv på egen hånd. I denne første regresjonen gjenopplevde jeg et liv som sovjetisk spion under den andre verdenskrigen. (Jeg forteller hele historien om dette livet i kapittel 3.) Opplevelsen var svært levende og følelsesladet, og den påvirket sterkt ungdomsårene mine. Livet mitt fortsatte omtrent som for andre barn. Senere studerte jeg jus på universitetet, og jeg arbeidet som advokat i New York da temaet regresjon igjen dukket opp i livet 13


mitt. I mer enn et år hadde jeg vært plaget av fryktelige smerter, men ingen av de legene jeg oppsøkte, hadde noen lindring å by på. Plutselig husket jeg den regresjonen jeg hadde gjort som barn. I ren desperasjon ringte jeg en terapeut i nærheten, og jeg opplevde en spontan helbredelse etter bare to sesjoner. Smertene vendte aldri tilbake. Etter dette hadde jeg stor glede av å fortelle om historien min og de utrolige mulighetene som lå i regresjoner til tidligere liv. Jeg ble lidenskapelig opptatt av å studere temaet. Jeg begynte å lese alle bøker jeg kunne finne om regresjoner til tidligere liv og reinkarnasjon. Jeg begynte å gå på foredrag. Jeg delte historiene mine med vennene mine. Jeg visste at regresjoner var til hjelp, så for alle problemer som dukket opp, foreslo jeg alltid det samme: «La oss ordne opp i det med en sesjon.» Jeg utførte regresjoner på alle mine nærmeste som sa ja til å prøve det, og flest ganger på kjæresten min. Det spilte ingen rolle at jeg ikke hadde lært hvordan jeg skulle ta andre gjennom en regresjon. Det føltes behagelig og enkelt, som om jeg hadde en medfødt forståelse av hvordan jeg skulle gjøre det. Men det neste logiske skrittet på veien ble å gå på kurs, så jeg gikk hos noen av de mest fremragende utøverne på feltet, Brian Weiss og Dolores Cannon. Etter hvert opprettet jeg min egen praksis og begynte å ta imot klienter i helgene. Vendepunktet kom da jeg fikk mulighet til å gjøre en regresjon på forfatteren Wayne W. Dyer. Den opplevelsen åpnet dører slik at jeg har kunnet vie meg helt til å hjelpe folk til å forbedre sitt nåværende liv, ved å oppleve sine tidligere liv. Når jeg arbeider med klienter, forvandler de seg rett for øynene på meg. Livet deres er aldri det samme når vi har arbeidet sammen, og dette gjør meg fantastisk glad og tilfreds. Men det viktigste ved arbeidet er hvor mye jeg har lært om livet gjennom klientene. De største åndelige leksene har kommet til meg gjennom deres utforsking. Det 14


var ønsket mitt om å dele disse leksene som fikk meg til å skrive denne boken. Jeg har fått en dypere forståelse av saker jeg lenge hadde hørt om, men som ennå ikke hadde trengt helt inn. Jeg har også oppdaget hemmeligheter som jeg aldri har hørt om noe annet sted tidligere. På denne måten føler jeg meg som en ekte eventyrer som utforsker ukjente bevissthetsdimensjoner.


INNLEDNING

F

ør vi begynner på boken for alvor, vil jeg få nevne et par ting så du kan få best mulig utbytte av den. Legg merke til følgende mens du leser:

Kapitler er lekser Hvert av de ti kapitlene i boken er viet en lekse som er blitt tydelig for meg gjennom regresjoner til tidligere liv. Den mest grunnleggende leksen er at det faktisk er mulig å helbrede nåtiden ved å arbeide med fortiden. Jeg skal gå mer detaljert inn på dette i kapittel 1. Her skal jeg også forklare hvordan jeg veileder klienter gjennom en regresjon til tidligere liv. I kapittel 2 forteller jeg om min sjokkerende oppdagelse av at fra sjelens synspunkt eksisterer alle våre tidligere, nåværende og fremtidige liv samtidig i det samme «nå-øyeblikket». Jeg bygger videre på denne leksen i kapittel 3, og forklarer hvordan hvert valg vi tar, skaper en ny virkelighet. I kapittel 4 beskriver jeg forskjellen på ditt vanlige «jeg» og «det høyere selvet», og lærer deg hvordan du når som helst kan få kontakt med det høyere selvet for å få veiledning. Kapittel 5 er viet leksen om at alt rundt oss gir oss et speilbilde av oss selv, mens kapittel 6 tar for seg betydningen av tilgivelse. I kapittel 7 utforsker vi hvordan vi kan leke med tiden, før vi går inn på temaet selvhealing 17


i kapittel 8. Den sentrale leksen i kapittel 9 kan hjelpe deg til å forstå hvorfor du har rett til å være glad i deg selv, og hvordan universet støtter deg kjærlig og ubetinget. Til slutt, i kapittel 10, forteller jeg hva klientene mine har lært meg om karma, skjebne og fri vilje.

Noen nyttige definisjoner I denne boken bruker jeg ganske mange spesialiserte begreper, hvorav noen kan være velkjente, og noen ikke. Her får du noen nyttige definisjoner før vi begynner. Den grunnleggende energikilden som alt det skapte stammer fra, har ikke noe riktig eller galt navn. Alle navn vi kunne finne på, stammer fra denne kilden, så alle er riktige. Jeg vil derfor omtale kilden vekselvis som Gud, Alt som er, Den ene, kilden, skaperverket, ånden, Det uendelige og lyset. Jeg bruker ordet sjel for å referere til et menneskes essens, vesen, ånd eller bevissthetsenergi. Sjelen projiserer aspekter av seg selv inn i fysisk virkelighet, og vi kjenner disse aspektene av oss selv som kroppen og egoet, og det bevisste og det underbevisste sinnet. Enhver sjel stammer fra en oversjel, som er en sammensetning av mange sjeler. Oversjelen ønsker å oppleve skaperverket i forskjellige dimensjoner og omgivelser, og for å gjøre dette «deler» den opp energien sin – og hver del blir et separat liv. Hvert av disse fragmentene er en hel og fullstendig sjel. En annen person med en sjel som stammer fra den samme oversjelen som din, kalles motstykket ditt. En sjelegruppe består av flere oversjeler som har skapt tette bånd til hverandre gjennom mange inkarnasjoner. Medlemmene av en sjelegruppe er enige om å hjelpe hverandre til å klare de leksene som ånden inkarnerer for å lære. 18


På det nederste eksistensnivået finner vi de enkelte sjeler, og så fortsetter det videre oppover helt til nivået for gudsbevissthet. På veien opp gjennom nivåene har hvert nye nivå høyere svingninger enn det foregående. Den bevisste energien får et stadig svakere individuelt preg, og bevisstheten blir mer og mer enhetlig, inntil den når opp til Den ene. Englebevisstheten er det første nivået, eller den første fradelingen, nedenfor gudsenergien igjen. Englene er de første til å oppfatte seg selv som atskilte og individualiserte vesener utenfor kildens enhetsbevissthet. Englebevisstheten deler seg i virkeligheter med stadig tettere svingninger, helt ned til oversjelens nivå. Oversjelen deler seg videre inn i individuelle sjeler. For å forestille deg denne inndelingen visuelt kan du rett og slett tenke på en trekant. Grunnlinjen representerer en sjels fysiske inkarnasjoner som menneske, og toppen representerer kilden. Midtveis finner du oversjelen, og englebevisstheten befinner seg over der igjen. Under regresjoner til tidligere liv hjelper jeg folk til å få kontakt med sitt høyere selv for å motta veiledning og svar. Det høyere selvet er en utvidelse av sjelen og befinner seg i de høyere dimensjonene. Den er ikke engasjert i den fysiske virkeligheten på samme måte som sinnet. Det høyere selvet styrer med temaer, mål og den overordnede visjonen for det nåværende livet ditt. Det har samme energisvingninger som sjelen din, og gjør det mulig for deg å få kontakt med den svingningsmessige essensen din og livsmålet ditt, og innrette deg etter disse. Ut gjennom boken bruker jeg uttrykkene tidligere liv, samtidige liv, andre liv og parallelle liv om hverandre. Grunnen er at når man ser det fra oversjelens ståsted, foregår alle liv samtidig, akkurat her og nå, parallelt med hverandre. Fra vårt synspunkt er tiden derimot lineær, så et liv som finner sted før nåtiden, oppfattes som et «tidligere» liv. I denne boken bruker jeg alle disse begrepene for å beskrive det som egentlig er den samme opplevelsen. 19


Det jeg akkurat har listet opp her, er grunnleggende definisjoner. Du vil forstå dem bedre i løpet av boken når hvert ord blir satt inn i en sammenheng. Ta det med ro hvis det er et par begreper du ikke helt har fått med deg. Når du er ferdig med boken, vil de ha blitt en del av ordforrådet ditt.

Øvelser Ut gjennom boken viser jeg øvelser som du kan bruke for å få tilgang på den sterke healingen som er tilgjengelig for deg, med eller uten regresjoner. For å få fullt utbytte av øvelsene bør du ha en notatbok og en penn for hånden mens du leser. Skriv notater, men gjør også denne boken til din egen. Strek gjerne under de delene som gir deg noe, eller marker de setningene som berører deg. Skriv i margen eller i notatboken, og sett ord på «aha»-øyeblikkene dine. Deretter kan du dele det du lærer her, med andre. Dermed vil du fullt ut kunne forene energien i din egen bevissthet med energien i denne boken. Du skaper da et bredere grunnlag for økt oppmerksomhet, forvandling og egen vekst. Jeg vil også oppfordre deg til å prøve regresjon til tidligere liv, både for at du kan forstå prosessen innenfra, og fordi jeg vet at du vil finne stor verdi i å besøke andre liv du har opplevd. Jeg har tatt med et vedlegg med et skript du kan bruke for å føre deg selv inn i en regresjon. Det kan du bruke når du har lyst. Hvis du heller ønsker at jeg skal lede regresjonen for deg, finner du informasjon om CD-programmet Healing Through Past-Life Regression … and Beyond i avsnittet Flere ressurser.

20


Målet mitt Livet er en syklus av læring og undervisning. Målet mitt med å skrive Dine mange liv er å formidle hvordan regresjoner har hjulpet klientene mine til å oppnå bedre helse og mer trivsel, slik at du kan klare det samme for deg selv. Boken har ikke som formål å gå nærmere inn på hvorvidt inkarnasjon og regresjon er sant eller ikke. Det finnes mange vidunderlige kilder som allerede har utforsket disse spørsmålene. Helt siden min første regresjon har jeg sett hvor effektivt dette arbeidet er. Klientene mine og jeg har høstet store fordeler som har forandret livet vårt, og det er denne verdien jeg ønsker å understreke. Jeg skal presentere de mirakuløse tilfellene av følelsesmessige forandringer, fysisk helbredelse og forvandling som klientene mine har opplevd. Alle de historiene som blir fortalt på disse sidene, har virket sterkt på meg og berørt meg. Da jeg begynte å skrive, la jeg merke til at noe større var på gang. Det føltes som om denne boken var et åndelig prosjekt, og at jeg bare var et knutepunkt i skaperverkets store nettverk som informasjonen strømmet gjennom. Alt ble styrt fra det åndelige planet. Det eneste jeg trengte å gjøre, var ganske enkelt å være til stede for klientene og stille det enkle spørsmålet: «Kan jeg få dele historien din med andre?» (Med unntak av Wayne og Serena Dyer har jeg endret navnet på klientene for å beskytte identiteten deres.) Jeg håper at jeg ved å formidle disse historiene kan vise deg de leksene jeg har lært gjennom regresjoner til tidligere liv. Leksene er ikke bare mine egne. De er de leksene som vi alle lærer. De tar opp de utfordringene vi alle står overfor. Jeg håper også at du vil finne støtte, oppmuntring og nye perspektiver, og også nye muligheter og nye måter å leve på 21


i verden. Jeg ønsker at denne boken skal kunne gi næring, bedre forståelse og mer kraft til utviklingsprosessen din. Men først og fremst håper jeg den vil gi deg en følelse av å bli ønsket velkommen hjem, og finne igjen kontakten med det guddommelige som allerede er inni deg.


1

DU KAN HELBREDE NÅTIDEN VED Å UTFORSKE FORTIDEN

A

lt begynte nokså uskyldig. En gammel tannfylling hadde brukket, så jeg trengte en ny. Den tannlegen jeg gikk til, var blitt varmt anbefalt, men etter at han var ferdig, var munnen min kommet helt i ubalanse. Den nye fyllingen passet ikke godt til resten av tennene, og den føltes ikke god når jeg tygde. Tannlegen foretok den ene justeringen etter den andre, både på fyllingen og området rundt. De utallige «reparasjonene» ga meg store smerter, og jeg endte med en lidelse som kalles temporomandibulær dysfunksjon, som er problemer i kjeveledd og tyggemuskulatur. Det var ikke noe strukturelt galt med kjeven, men musklene der var kommet i ulage. Jeg kunne ikke åpne munnen uten stort ubehag, så det ble vanskelig å spise. Stikkende smerter gjorde at musklene i nakken og skuldrene hele tiden var ømme. Det var til og med vanskelig å snakke og å sove. Jeg gjorde alt jeg kunne for å finne en løsning på situasjonen. Jeg fant en ny tannlege, som hver uke gjorde enda flere tilpasninger for å lindre de stramme musklene og få kjeven til å slappe av. Jeg begynte å sove med tannbeskyt23


telse. Jeg byttet pute, og deretter seng. Jeg gikk til fysioterapeut tre ganger i uken. For å gjøre det lettere å tygge og spise la jeg helt om kostholdet. Jeg tok hele tiden piller for å dempe smertene og forhindre infeksjon. Listen er lang som et vondt år. Hele situasjonen var svært belastende på livet mitt – og bankkontoen min. Det gikk et år, men smertene var der fortsatt. En dag sa tannlegen alvorlig til meg: «Mira, vi må være realistiske.» Det var ikke noe vits i å fortsette med det vi holdt på med, og det var på tide at jeg tok et valg. Han foreslo at jeg enten skulle gjennomgå en operasjon, eller venne meg til å leve med smertene resten av livet. Operasjonen gikk ut på at man skulle bryte opp kjeven og feste den igjen med ståltråd, og det var ingen garanti for at det ville dempe smertene. Jeg så ikke noe poeng i å bryte i stykker noe som ikke var ødelagt, særlig da jeg hadde fått høre at problemet ikke lå i knoklene og leddene, men i musklene. Men utsiktene til å leve med kroniske smerter resten av livet skremte meg også. Ingen av alternativene virket akseptable. Livets synkroniteter legger seg alltid til rette. Tidligere i uken hadde jeg satt opp en avtale med fysioterapeuten rett etter besøket hos tannlegen. Da behandlingen begynte, dukket det opp spørsmål i hodet mitt. Hva gjør jeg nå? Jeg har utforsket alle tenkelige muligheter. Jeg har gjort alt jeg overhodet kan … eller har jeg det? I samme øyeblikk var det som om et lys gikk opp for meg. Jeg husket den regresjonen jeg hadde gjort som barn, og det jeg hadde lest om folk som hadde opplevd mirakuløse fysiske helbredelser etter å ha gått gjennom sine tidligere liv. Jeg visste ikke hvordan jeg ellers skulle gå videre, så jeg lette meg raskt frem til en regresjonsterapeut i New York og bestilte time. Den første sesjonen skulle vare en time, men vi hadde bare et kvarters tid til selve regresjonen. Resten av tiden brukte jeg på å bli kjent med terapeuten, fortelle om problemet og finne meg til rette før hun førte meg gjen24


nom regresjonen. Deretter gjennomgikk vi det som hadde skjedd, før jeg gikk igjen. (De sesjonene jeg leder i dag, varer ofte så lenge som fire timer.) Det føltes ganske hektisk, og vi hadde ikke etablert noe tillitsforhold ennå, så jeg fikk ikke kontakt med noe tidligere liv den dagen. Men jeg var desperat etter å få hjelp, så jeg bestilte en ny time hos henne noen få dager senere. Under den andre sesjonen fikk jeg en svært kort opplevelse av et tidligere liv. Jeg så et bilde av meg selv som en høy, sterk, svart mann. Jeg hadde en svært tung og tykk jernklave rundt halsen, og rundt håndleddene og anklene hadde jeg jernringer. Jeg hadde alltid jernklaven på meg, og den føltes svært ubehagelig, for den skrapte mot kjeven min. Jeg hadde et permanent sår på akkurat samme sted hvor jeg i dette livet slet med kjevesmertene. I livet som slave var jeg fysisk svært sterk, men den umenneskelige behandlingen hadde brutt meg ned psykisk. Det var et grelt skille mellom den sterke kroppen og den kraftløse sjelen som bodde i den. Jeg følte meg fullstendig hjelpeløs. Jeg hatet ikke eierne mine. Sant å si var jeg takknemlig mot dem. De behandlet meg ikke godt, men de ga meg mat, og jeg oppfattet det som en vennlig handling. Jeg satte virkelig stor pris på det. På terapeutens kontor lot jeg tårene strømme. Jeg syntes så synd på meg selv som denne mannlige slaven. Jeg kunne føle smerten og motløsheten hans. Hvordan kunne noen behandle et menneske på denne måten? Hvordan kunne noen holde noen lenket med en jernklave? Hvordan kunne jeg være så takknemlig mot mennesker som åpenbart mishandlet meg – bare fordi de ga meg mat? Hvordan kunne jeg ha en så sterk kropp og likevel føle meg fullstendig kraftløs? Hvorfor sa jeg ikke fra? Hvorfor prøvde jeg ikke å forandre på forholdene, gjøre opprør eller til og med rømme? Det viktigste budskapet jeg hadde med meg fra denne 25


regresjonen, var den mangelen på personlig kraft som jeg hadde opplevd. Da jeg kom ut av transen og satte meg opp på terapeutens sofa, spurte jeg henne: «Hva betyr det å være kraftfull?» Hun hadde ikke noe svar. (I dag bruker jeg spørsmål for å veilede klientene mine til høyere nivåer av forståelse, men hun arbeidet ikke på den måten.) Svaret hennes på spørsmålet mitt var bare: «Det må du finne ut av på egen hånd.» Dette var den eneste åpenbaringen jeg fikk under den andre sesjonen hos regresjonsterapeuten, og opplevelsen virket svært forløsende på meg. Resten av dagen gikk jeg rundt og spurte meg selv: «Hva betyr det å være kraftfull?» Jeg fikk ingen klare svar, men jeg slapp løs mange følelser, og tårene strømmet fritt. Når jeg ser tilbake på det nå, innser jeg at dette spørsmålet var sentralt for hvordan jeg hadde opplevd yrkeslivet mitt så langt. Jeg var en ung advokat og ble betraktet som en av de mest verdifulle medlemmene av arbeidsgruppen min innenfor selskapsrett. Under hver evaluering fikk jeg ros av mine overordnede for arbeidsetikk, juridiske ferdigheter og evne til å håndtere klienter og forretningsavtaler. Likevel fikk jeg ikke like høy lønn som mine likesinnede, og de bare overhørte mitt inderlige ønske om å bytte kontor, selv om det sto mange ledige. Heller enn å føle meg verdsatt for lojaliteten min følte jeg meg maktesløs, akkurat som slaven. Jeg var glad i kollegaene mine og hadde ikke lyst til å miste den trivselen og den tryggheten jeg hadde i firmaet, men jeg fikk ikke det jeg ønsket. Det hadde ikke hjulpet noe å si fra, og hvis jeg presset på for hardt, kunne det komme til å slå tilbake på meg selv. Alt jeg kunne gjøre, var å skjule følelsene og fortsette å være den gode ansatte som jeg var. Dette var de følelsesmessige problemene som jeg tygde på dag etter dag, mens kjeven prøvde å bli kvitt smertene. Senere innså jeg (og det skal vi snakke mye mer om i denne 26


boken) at alle de fysiske plagene våre begynner på et følelsesmessig plan. Når vi opplever ubehag i kroppen, peker det mot et eller annet som vi trenger å bearbeide og løse i oss selv. Når vi ikke klarer å ta et bevisst oppgjør med utfordringene våre, vil kroppen speile dem tilbake til oss i form av helseplager. Sammenhengene mellom problemene som slave og problemene i dette livet er åpenbare for meg nå. Regresjonsterapeuten ba ikke en bønn om at kjeven min skulle bli bra igjen, men sesjonen hjalp meg til å innse at jeg er kraftfull, og at jeg har flere valgmuligheter. Dagen etter våknet jeg uten smerter i kjeven for første gang på mer enn et år. Ganske snart vendte livet tilbake til det normale. Jeg sluttet å ta smertestillende piller og sov ikke lenger med tannbeskyttelsen, og jeg gikk aldri mer til fysioterapeuten. Neste gang jeg gikk til tannlegen, visste han ikke hva han skulle si om at jeg var blitt bra igjen. Han kalte det en mirakuløs helbredelse. Jeg forsto at jeg bare kunne flytte til et nytt firma når som helst. Jeg trengte ikke å gjenta dette mønsteret med hjelpeløshet som jeg hadde opplevd som slave. I stedet kunne jeg velge å betrakte meg selv som likeverdig og kraftfull når det gjaldt jobben min. Dette førte til at problemet ble løst både på det følelsesmessige og det fysiske planet, og jeg kunne gå videre. Fikk jeg svar på spørsmålet om hva det betyr å være kraftfull? Opplevelsen av slavelivet og situasjonen med arbeidsgiveren min fikk meg til å forstå at sann kraft er noe helt annet enn den makten jeg hadde lært om da vi hadde statsvitenskap på skolen. Jeg vet nå at det å være kraftfull handler om å være sann mot den du er, og ikke om å dominere andre. Folk som kontrollerer og manipulerer andre, gjør det bare fordi de føler seg maktesløse. De tror ikke det er mulig for dem å oppnå det de ønsker, uten å gjøre seg 27


selv eller andre vondt. Men sann kraft krever bare ønske, tillatelse og tillit. Sann kraft forutsetter bare at du er i harmoni med den mektige kreative kilden. For en ekte leder vil det å være kraftfull bety at han eller hun leder ut fra integritet og et ønske om å gjøre andre sterkere. Min smertefulle fysiske lidelse lærte meg denne enkle, men dype leksen. Jeg lærte at kraften kommer av at jeg erkjenner min sanne natur, og at jeg selv kan bli kjent med min egen kraftfulle essens. Denne historien fant sted for sju år siden. Den dag i dag er jeg fortsatt smertefri. I alle disse årene fortalte jeg aldri tannlegen om hvordan kjeven min ble frisk igjen. Den gangen syntes jeg det var ubehagelig å diskutere åpent mine åndelige interesser. Det var nok at jeg var blitt helbredet. Jeg følte ikke at det var behov for forklaringer. Men da jeg holdt på med å skrive denne boken, traff jeg tannlegen min igjen. Vi hadde ikke sett hverandre på en stund, så da vi snakket om hva som var skjedd siden sist, fortalte jeg om den nye yrkesveien min. Han lyttet interessert og fortalte at han hadde en merkelig hjemmekjent følelse hver gang han besøkte gamlebyen i Jerusalem. Han undret seg på om han hadde bodd der i et annet liv. Kommentaren hans gjorde meg nysgjerrig. Var det mulig at tannlegen hele tiden hadde vært åpen for åndelige diskusjoner? Hadde jeg kanskje projisert min egen usikkerhet over på ham i alle disse årene? Jeg følte meg oppmuntret av åpenheten hans, så jeg stakk hånden i vesken og trakk frem en utgave av CD-settet mitt, Healing Through Past-Live Regression … and Beyond og ga det til ham. «Jeg fortalte aldri hvordan kjeven min ble bra igjen,» sa jeg. Han lyttet oppmerksomt mens jeg fortalte historien. «Jeg holder på å åpne et senter der jeg skal spesialisere 28


meg på å helbrede kjeveproblemer,» fortalte han da jeg var ferdig. Han tok en liten pause, så meg inn i øynene og sa: «Vi må snakke sammen.» Jeg trenger vel ikke si at jeg gikk fra kontoret hans med en oppstemt følelse for det miraklet som regresjon har vært i livet mitt. Jeg vet det også kan hjelpe deg. Så la oss komme i gang ved å svare på det mest grunnleggende spørsmålet du kan ha: Hva er egentlig regresjoner til tidligere liv?

Innføring i regresjoner til tidligere liv Regresjoner er et svært mildt, men virksomt verktøy. I sesjonene våre leder jeg klientene inn i en tilstand av dyp fysisk og mental avslapning. Når kroppen er avslappet, flyttes den naturlige oppmerksomheten innover, og klientene kan nå dypere nivåer enn de er i stand til i våken tilstand. Vi er alltid forbundet med alle de livene vi har levd, og vil komme til å leve. De er en del av livsveien vår, vårt egentlige vesen og arven vår. Når vi lar den ytre verdens stimuli trekke seg inn i bakgrunnen, kan vi lett få kontakt med de opplevelsene som har formet oss. Historiene, bildene og følelsene fra de andre livene er straks til stede for klientene under sesjonene våre, og de strømmer levende inn i bevisstheten deres. Jeg ber dem om å beskrive for meg hva de oppfatter, og de forteller meg rett og slett historien sin. Alle sesjoner er forskjellige, men det klientene opplever, er alltid perfekt tilpasset slik at de kan få det aller beste utbyttet av dem. Livene blir aldri valgt ut på måfå. De er ikke morsomme historier man kan fortelle i selskaper. Når vi gjennomlever andre inkarnasjoner, kan det hjelpe oss til å forstå hvem vi er. Det kan gi oss veiledning i våre 29

Profile for Cappelen Damm AS

Dine mange liv av Mira Kelley  

Dukker de samme problemene opp igjen og igjen, men i nye forkledninger? Er du uforklarlig tiltrukket av bestemte steder, mennesker eller tid...

Dine mange liv av Mira Kelley  

Dukker de samme problemene opp igjen og igjen, men i nye forkledninger? Er du uforklarlig tiltrukket av bestemte steder, mennesker eller tid...