Page 6

Jeg vil gjerne rette en takk til førsteamanuensis i geologi og meteorologi Neal Iverson ved Iowa State University for hans omvisning i breobservatoriet ved Svartisen i Norge. Bøkene til H. Rider Haggard og Ben Bova ga meg enestående perspektiver på følgene av udødelighet. Og det er også på sin plass med en takk til SEAmagine Hydrospace Corporation for anledningen til å bruke en av deres enestående SEAmobiler.

Profile for Cappelen Damm AS

Den forsvunne by av Clive Cussler  

Et enzym som kan forlenge livet er funnet nord i Atlanterhavet. De som forsøker å komme til bunns i hemmeligheten dør, og forskere forsvinne...

Den forsvunne by av Clive Cussler  

Et enzym som kan forlenge livet er funnet nord i Atlanterhavet. De som forsøker å komme til bunns i hemmeligheten dør, og forskere forsvinne...