Page 1


Oversatt av Kari Kahrs


Colette Baron-Reid Originalens tittel: Cellular Awakening Copyright © 2009 by Barbara Wren English language publication 2009 by Hay House UK Ltd. Tune into Hay House broadcasting at: www.hayhouseradio.com Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2012 ISBN 978-82-02-35563-0 1. utgave, 1. opplag Omslagsdesign: Hanne Marie Kjus Sats: Type-it AS, 2012 Trykk og innbinding: ScandBook AB, Sverige Satt i 12/14 pkt. Sabon og trykt på Norbook Cream Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

NB! Den medisinske informasjonen og de fremgangsmåtene som er nevnt i denne boken, er ikke ment å bli benyttet eller fortolket som en erstatning for profesjonell medisinsk hjelp og fagmessige råd fra lege. De som leser denne boken og tar beslutninger basert på innholdet i forbindelse med sin egen helse eller medisinsk omsorg som de mener er bygget på ideer som finnes i denne boken, gjør det på egen risiko. Forfatter og forlag tar ikke ansvar for eventuelle uheldige virkninger eller konsekvenser som måtte komme som et resultat av bruk av forslagene eller informasjonen som er beskrevet i boken, men formidler dette materialet kun som informasjon som publikum har rett til å bli kjent med og nyttiggjøre seg etter eget forgodtbefinnende.


Til bestemor Jane, som lĂŚrte meg fra jeg var ganske ung, at det er kjĂŚrlighet som holder verden i gang.


ÂŤMenneskekroppen er den beste avbildningen som finnes av universet i miniatyr. Det som ikke finnes i menneskekroppen, kan heller ikke finnes i universet; det som finnes i universet, finnes i menneskekroppen.Âť Mahatma Gandhi


Innhold

Forord av Andy Baggott

11

Del I: Slik gir vår fantastiske kropp gjenklang med universet Å oppnå forbindelse med den indre visdommen Vann: en flytende krystall fra det øvre til det nedre Lys: forbindelsesstrengen De universelle syklusene vi danser til Helbredelsesprinsipper Holdbare retningslinjer

19 37 55 67 79 97

Del II: Hvordan vi kan lære å danse til naturens rytmer Hent styrke fra din egen historie Behandlingens tre stadier Metodenes magi Noen tanker til slutt

117 141 159 205


Tillegg I: Tillegg II:

Tre korte pasienthistorier Jod

Ordliste Henvisninger Om forfatteren

213 221 225 227 235


Forord

llerede første gang jeg traff Barbara Wren, var det noe ved energien hennes som umiddelbart virket sympatisk. Hun snakker meget seriøst om helse og helbredelse, men har alltid et glimt i øyet. Det som er så fantastisk og forfriskende ved måten hun underviser på, er at det hun formidler, forbinder oss med en dyp indre viten. Det finnes en følgeriktighet og fornuft i alt hun sier som gir gjenklang med følelser vi alle har opplevd i fortiden, men som vi kanskje har avferdiget. Hun lever i tråd med sin egen filosofi i det daglige, og snakker derfor med stor integritet. Selv om jeg da jeg traff henne, allerede hadde inngående kunnskap om helse og healing, ble jeg gjennom hennes drøftelser om hvordan vi bevarer og utnytter lys, inspirert til å studere hos henne. I løpet av to år lærte jeg om kroppen og dens forbindelse med det større universet på en måte som ledet meg dypt inn i meg selv. Barbaras grunnleggende filosofi kretser omkring personlig ansvar og styrke, og det er dette som gjør arbeidet hennes så tiltrekkende. Hun inviterer alle hun underviser, til å ta kontroll over sitt eget liv og legge ut på en reise mot dypere nivåer av helse, lykke og frihet. Hvis du har vært plaget av dårlig helse, det være seg over kortere eller lengre tid, vil denne boken forene deg med en forståelse av deg selv som vil sette deg i stand til å finne ekte og

A

11


varig helbredelse. Hvis du allerede befinner deg på helbredelsens vei, vil du i denne boken finne virkemidler som i stor grad kan få opp farten på prosessen og frembringe rask og sterk forandring. Da jeg oppdaget Barbaras lære, hadde jeg kunnet glede meg over god helse og lykke i mange år. Da skulle man kanskje tro at hun hadde lite å tilby meg, men ingenting kan være fjernere fra sannheten. Jeg testet læren hun formidlet, jeg innhentet bakgrunnsinformasjon om de mange fremtredende legene, forskerne og filosofene som har inspirert henne, og den reisen dette førte meg ut på, har virkelig forandret livet mitt. Jeg har opplevd så mange endringer i bevisstheten og har foretatt så mange nye forbindelser i min forståelse av helse og helbredelse at jeg fremdeles er både begeistret og forbløffet over kraften i prosessen. Ikke bare deler Barbara sin filosofi med oss, i løpet av de siste tre tiårene har hun også brukt sin omfattende erfaring til å hjelpe mennesker med å finne helhet og styrke i tilværelsen. I løpet av denne perioden har hun samlet en fantastisk «medisinveske» full av virkemidler som hun bruker med stor effektivitet for å tilrettelegge for positiv forandring både i sitt eget liv og i tilværelsen til de mange som i årenes løp har søkt hennes visdom. I denne boken avslører hun alle disse virkemidlene for oss og oppfordrer oss til selv å forsøke dem, slik at vi kan oppleve den unike kraften som finnes i dem. Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å forsøke. Enkelheten og kraften i metodene kan forandre hele livet. Forestill deg at du eier en nydelig bil, og at du plutselig oppdager at du sitter inne med all den kunnskapen du noensinne kommer til å få bruk for for å holde bilen i fullkommen stand. Tilføy alle de redskapene du trenger for å få det til, og du ville aldri mer ha behov for å sende bilen på verksted. Barbara sammenligner kroppen med et fremkomstmiddel, og viser hvordan vi alle kan avdekke den kunnskapen som ligger skjult i hver og en av oss som kan holde fremkomstmiddelet i best mulig stand. I løpet av alle de årene jeg har studert, vil jeg si at Barbaras 12


lære er noe av de mest effektive jeg noensinne har erfart. Hun er en sann visjonær. Etter å ha anvendt og testet hennes lære i mitt eget liv og på mine egne klienter kan jeg si med sikkerhet at dette fungerer. Men ta ikke mitt ord for det – forsøk selv. Jeg er ganske sikker på at du kommer til å bli forbløffet over hvor annerledes du er i stand til å føle deg. Barbara har også en filosofi som er absolutt relevant for den tiden vi lever i. Hun hjelper mennesker med å få kontakt med den de egentlig er, og få en følelse av sann indre kraft. Det hun sier er fornuftig, og det er en helt ny måte å betrakte helse og helbredelse på. Denne boken fjerner mysteriene omkring hvordan man kan holde seg frisk og sunn. Her settes vi selv i førersetet, og boken avdekker hvem vi er og hvor vi skal. Barbara ber deg ikke om å tro på det hun sier, hun oppfordrer deg til selv å føle sannhetens gjenklang. Vi er alle født med en indre viten om hvem vi er og hva som er vår hensikt, men altfor mange av oss har glemt dette og er blitt avledet av livet. Barbara utfordrer hver enkelt av oss til å ta fullt ansvar for vårt eget liv og til å huske nøyaktig hvor fantastiske og forbløffende vi egentlig er. Vi er skapninger som blomstrer når vi får lys, og som har muligheten i oss til å bevare lyset i og omkring hver eneste celle i kroppen. Dette gir en helt ny betydning til tanken om opplysthet, og åpner sinnet for nye muligheter. Sitt ned, slapp av, og gjør deg klar til å avdekke dine forbløffende muligheter. Andy Baggott


Forfatterens takk

eg takker mine barn og barnebarn, som mer eller mindre frivillig har utgjort en stor del av læreprosessen min. Spesielt vil jeg takke sønnen min, Benjamin, som har arbeidet ved min side hele veien ved en høyskole som stadig utfordrer nåværende tenkning. Jeg vil også takke Andy Baggott for den inspirerende og intuitive måten han fører mine ord i pennen på, og jeg vil også takke ham og partneren hans, Debbie, for kontinuerlig positiv og magisk støtte i skapelsesprosessen av denne boken. Takk også til Michelle Pilley og alle ved Hay House for at de har gitt meg denne fantastiske muligheten til å uttrykke meg i en periode da det å undervise ved en høyskole er blitt mer begrenset.

J


DEL I Slik gir v책r fantastiske kropp gjenklang med universet


K A P IT T E L 1

Å OPPNÅ FORBINDELSE MED DEN INDRE VISDOMMEN

i lever i svært spennende tider. Jorden gjennomgår betydelige forandringer, og galaksen vår er på vei inn i en ny astrologisk æra. Nye oppdagelser blir avdekket innenfor vitenskap og teknologi så å si daglig. Nye arter blir oppdaget i naturens verden, gammel kunnskap som man trodde hadde gått tapt, dukker opp på nytt, og det finnes store mengder ny informasjon bare noen tastetrykk unna. Vi kommuniserer med hverandre på et nivå som aldri tidligere har vært mulig. Informasjon er nå lettere tilgjengelig for oss enn noensinne, og det er som om det finnes en hel flod av nye ideer, nye vitenskapelige oppdagelser og friske nyheter. Hver dag vet vi mer enn vi gjorde dagen før. Hver eneste dag utvides bevisstheten vår. Vi våkner hver morgen med nye spørsmål i tankene, enten vi er bevisst på dem eller ikke. For enkelte er spørsmålene jordnære, men stadig flere mennesker stiller de dypere spørsmålene om hvem vi egentlig er, og hva livet egentlig handler om. Hver dag mottar vi dagsaktuell informasjon fra mediene; en del av den inneholder kanskje de svarene vi søker. Men hvordan vurdere all denne informasjonen og bestemme hva som er relevant for oss, og hva som ikke er det? Og noe som kanskje

V

19


er enda viktigere: Hvordan skiller vi det som er sant fra det som ikke er sant? Mye av informasjonen er motstridende, spesielt når det gjelder helsen. Den ene dagen er sjokolade bra for kroppen, neste dag er det skadelig. Den ene dagen kan rødvin bidra til at vi lever lenger ved å gi beskyttelse mot hjertesykdom, neste dag forkorter vinen livet ved å gjøre oss mer mottagelige for leversykdommer. Det er vanskelig å vite hva man egentlig skal tro på. I vestlige land har vi vært utsatt for et bondefangerknep av enorme dimensjoner. Vi er blitt opplært til å tro at hvis vi søker visdom og kunnskap, må vi lete utenfor oss selv. Vi er blitt opplært til å tro at den viktige informasjonen finnes i bibliotekene, på universitetene og i andre personers sinn. Vi er aldri blitt opplært til å tro at vi kan søke i det indre. Selv om mange mennesker i de senere år har begitt seg ut på en reise tilbake til seg selv gjennom meditasjon, yoga og andre retninger fra Østen, har det fortsatt vært en tendens til å ty til andre for at de skal fortelle oss hvordan vi skal bli oss selv. Men hver gang vi går utenfor oss selv for å søke vår egen visdom, blir det umiddelbart andres visdom, ikke vår egen. Vi klarer ikke å bidra med det som er unikt ved oss selv, med vår egen visdom, til universets store bilde, til den store helheten. Og vi har behov for å leve ut det som er unikt ved oss selv, for det er dette som skaper orden i den større helheten. Idet vi opphører å søke i det indre og i stedet ser utover, vil middelmådighet, standardisering og kontroll bli det rådende over hele kloden. Svaret på alle de spørsmål du kan stille, finnes i deg selv. Sannheten finnes ikke «der ute», den finnes i ditt eget forbløffende vesen, for du er langt mer enn du noensinne kan forestille deg. Vi er ikke atskilte, isolerte individer. Vi er flerdimensjonale lysskapninger som er gjensidig forbundet med hverandre, og som lever i et univers der det ene er gjensidig forbundet med det andre. Det som utfolder seg omkring oss, har en direkte og håndgripelig innvirkning på kroppen vår, på tilsvarende måte 20


som måten vi lever på, har en direkte innvirkning på universet. Vi er skapninger bygget opp av vibrasjoner som lever i et univers bygget opp av vibrasjoner som på sitt mest grunnleggende nivå er bygget opp av en kombinasjon av energi og bevissthet. Hver enkelt av oss skaper vår egen virkelighet gjennom vår egen bevissthet, men det er kroppen som er denne bevissthetens fremkomstmiddel. Hvis kroppen ikke er i balanse, kan ikke bevisstheten komme helt og fullt til uttrykk. Resultatet er at vi blir mer sammentrukket, noe som i sin tur fører til at hele vår verden blir mer sammentrukket for oss. Det er ingenting i veien med universet i seg selv, det er i fullkommen likevekt. Det er ikke snakk om en statisk balanse, men en tilstand av dynamisk likevekt, for universet er i evig flyt og utvidelse. Det er bevisst og vet hvordan det skal utjevne seg selv, slik at fortsatt utvidelse er mulig. I sin struktur bærer det forståelsen av hvordan det skal oppnå en slik balanse. Denne forståelsen kalles universell visdom, den er harmoniens visdom. Den universelle visdommen gjennomsyrer alt. Den finnes i all materie, i hver eneste planet, i alt som lever og i hver eneste subatomære partikkel. Det er heller ikke noe i veien med moder jord, for hun er en del av dette bevisste universet, og hun bærer også i seg den visdommen som forteller hvordan man forblir i likevekt. Uansett hva vi mennesker gjør mot denne planeten, bringer naturen alltid alt tilbake i harmoni. Der vi har gravd ut jorden eller forurenset den, vil naturen over tid fylle på igjen og rense den. Dette er den store kraften som muliggjør at livet fortsetter. Rudolf Steiner sa at om vi ønsker å helbrede oss selv, må vi først helbrede jorden. Det ligger virkelig mye visdom i disse ordene. Moder jord er en sjenerøs forsørger, og jo mer omsorg og oppmerksomhet vi gir henne, jo mer gir hun tilbake. Når hun får muligheten til det, skaffer hun oss alt vi trenger i sin mest kraftfulle og livskraftige form for å legge til rette for at vi skal ha det bra, og for at vi skal fortsette å vokse. 21


Det er en naturlig tilstand for oss å være ett med jorden og universet. Fortidens vismenn forsto dette. Når vårt mikrokosmos, de energiene vi har i oss på cellenivå, stemmer overens med makrokosmos, verden utenfor kroppen vår, er det ingenting vi ikke kan utrette. Vi er født for å drømme og deretter gjøre drømmene til virkelighet gjennom å utvide bevisstheten vår. Vi er født for å ha fantastiske ideer og deretter virkeliggjøre disse ideene. Hva slags liv ønsker du å leve? Hva ønsker du å oppleve, og – noe som kanskje er enda viktigere – hva slags opplevelser vil du helst unngå? Når vi lever i harmoni med makrokosmos, er alt mulig for oss. Det er den sanne betydningen av menneskets muligheter. I vår tid hører vi relativt lite om å oppfylle sine muligheter. Det vi hører, maler et ganske utvannet bilde. Å oppfylle sine muligheter i det moderne samfunn innebærer blant annet å få gode karakterer på skolen, å skaffe seg en god jobb, å eie sin egen eiendom, å være økonomisk solvent og å spare til pensjonsalderen. Til grunn for disse tankene ligger frykten for ikke å være i stand til å oppfylle disse mulighetene på grunn av dårlig helse. Som barn har vi alle drømmer om hva vi har lyst til å gjøre når vi blir voksne, men etter hvert som vi blir eldre, blir vi som regel opplært til å gå på akkord med drømmene våre, å våkne og lære å leve i den «virkelige verdenen». Den egentlige sannheten er at vi er blitt opplært til å sovne og bli avskåret fra det livet faktisk handler om. Det finnes kun én ting som noensinne kan hindre deg i å gjøre det du egentlig har lyst til å gjøre – frykt. Det vies mye oppmerksomhet til å videreføre frykten i vårt moderne samfunn. Det er en meget effektiv måte å kontrollere massene på. Vi frykter fattigdom, dårlig helse, krig og terrorisme, og regjeringer forsikrer seg om at vi fortsetter å konsentrere oppmerksomheten vår om disse områdene, ved å fortelle oss at de erklærer krig mot alt det vi frykter. Men frykt kan aldri fjernes gjennom kamp. Krig av enhver sort tjener kun til å fremme 22


mer frykt. Kanskje er tiden inne til at vi bør velge å konsentrere oppmerksomheten om det vi ønsker fremfor det vi ikke ønsker. Kan du forestille deg hvor fantastisk det må føles å være helt fri for frykt? Ville det ikke være fantastisk å forstå din egen kropp så godt at du raskt og effektivt kan bringe den i balanse og harmoni? Hadde det ikke vært fint å være i stand til å leve i full overflod på alle nivåer, å leve det livet du drømmer om? Hvis vi kan lære å gi slipp på frykten og koble oss til vår egen indre visdom, er det faktisk ingenting vi ikke er i stand til å utrette. Det sies at vi ikke bruker mer enn ti prosent av hjernen vår. Forestill deg hva vi kunne oppnå om vi hadde klart å opplyse de øvrige 90 prosentene. Hvor ville vi da ha beveget oss i vår utvikling som rase, og hvordan ville verden ha vært om vi hadde vært i stand til å fornemme den på denne mer utvidete måten? Lykke, helse og frihet er hvert eneste menneskes medfødte rett på denne jord, og hvert eneste menneske på vår jord kan oppnå dette. Uansett hvor du befinner deg i livet, uansett hvordan helsetilstanden din er – god eller dårlig – har du mulighet til å vinne lykke, helse og frihet. Når vi lærer å opplyse våre muligheter, blir vi det som for andre kan synes å være et omvandrende mirakel. Det finnes ikke lenger «uhelbredelige» sykdommer, for vi vet at all sykdom er fullstendig og utvetydig helbredelig innenfra, uten unntak. Vi frykter ikke lenger hva fremtiden vil bringe, for vi er alltid gjennomsyret av en indre viten om at vi er herre over vår egen skjebne. Det er dette de menneskelige mulighetene egentlig handler om. Det handler om å opplyse livet på stadig mer fantastiske og spennende måter. Det handler om å tørre å drømme og deretter vandre mot disse drømmene med åpne armer, fri for frykt. Det handler om å være den vi egentlig er, den vi vet i vårt hjerte at det alltid har vært meningen at vi skal være. Det største stresset vi kan oppleve, er å ikke være i stand til 23


å være den vi egentlig er. For å kunne være oss selv må vi opprettholde den rette forbindelsen med jorden og universet, være i balanse med alt som omgir oss. Det betyr at vi må innstille vårt mikrokosmos, den vibrasjonen vi har i oss på cellenivå, med makrokosmos, den verdenen vi er omgitt av. Noe som har vært sterkt avvist i vestlige lands teorier og reduksjonisme, er det faktum at vi har en kropp. Jeg vil kalle kroppen «fremkomstmiddelet» vårt. Det er dette fremkomstmiddelet som fra sitt indre har evne til å manifestere alt det som er representert i det ytre universet. Men det er kun når vi befinner oss i en tilstand av likevekt og harmoni, vi faktisk kan koble oss til den universelle visdommen og gjøre den til vår egen kunnskap på cellenivå. En stor del av samarbeidet vårt i denne boken vil handle om hvordan vi forbereder kroppen vår, fremkomstmiddelet vårt, på å motta og holde på den universelle visdommen. Hvordan vi skal behandle fremkomstmiddelet for at det skal være i stand til å gjøre dette, er, sett fra mitt ståsted, det aller viktigste når vi snakker om helse. Når vi snakker om helse, snakker vi ikke om mangel på symptomer, men om en dyptgripende forbindelse med den vi egentlig er, og vår plass i universet. Denne forbindelsen må få anledning til å utfolde seg på et fysisk, følelsesmessig og åndelig nivå. For tiden er ikke disse tre aspektene forent i vestlige land. De står langt fra hverandre. I den ene enden har vi forvirrende og ofte motstridende informasjon om hvordan man opprettholder den fysiske kroppen gjennom ernæring, mens man i den andre enden har åndelig praksis. Når det gjelder følelsene våre, får de ganske lite oppmerksomhet på det vi kan kalle produktive måter. Hvis du har et emosjonelt problem, kan du i beste fall oppsøke en terapeut og i verste fall få foreskrevet en undertrykkende medisin som ytterligere avskjærer forbindelsen til den du egentlig er. Men det er vår følelsesmessige reise som bringer det fysiske og det åndelige sammen og forener dem. Hvordan du har det følelsesmessig, er uten tvil den aller beste indikatoren du har når det gjelder å vise om du er på vei 24


mot harmoni eller disharmoni. Det er din veileder til oppfyllelse av drømmene dine. Når du har det godt, vet du at du er på vei i riktig retning. Når du ikke har det godt, vet du at du er på vei bort fra det livet du egentlig ønsker å leve. Hvis du stadig søker bedre følelser, vil fremkomstmiddelet ditt transportere deg på ditt livs eventyr til steder hinsides alt du kan drømme om. Når vi snakker om å forene oss med følelsene våre, snakker vi ikke om å få kontakt med vårt indre raseri, den indre skyldfølelsen, skuffelsen og frykten. Vi snakker om å få kontakt både med vår indre visdom og med makrokosmos. Jorden gjennomgår mange forandringssykluser, og i vårt innerste vesen er vi forbundet med disse syklusene. Å lære å bli bevisst på og føle disse syklusene som er i stadig forandring, åpner for at vi kan komme i harmonisk forenthet med moder jord. Uansett om vi er bevisst på dem eller ikke, føler vi hver eneste forandring i jorden på cellenivå. Når vi lykkes i å navigere oss gjennom disse forandringene, er alt vel, men når vi mister den harmoniske forbindelsen med forandringene, vil lidelsen manifestere seg. Også i vårt innerste vesen er vi forbundet med de forandringene som skjer utenfor vår egen planet. Alle vet at månen har sterk innvirkning på vannet på jorden, men det mange har glemt, er at vi mennesker hovedsakelig består av vann, og dermed har månen også sterk innvirkning på oss. Alle planetene i solsystemet vårt utøver sin påvirkning på oss idet de går i sine baner. De påvirker forskjellige organer og mineraler i fremkomstmiddelet vårt. Dette er et faktum jeg har vært bevisst på i flere år, og det har vist seg å være svært nyttig, spesielt når jeg forsøker å opprette forbindelse mellom klientene mine og det som utfolder seg i deres eget fremkomstmiddel til forskjellige tider. For eksempel ble jeg oppsøkt av en herre, en pasient, og under konsultasjonen spurte jeg ham om han led av hodepine. Han fortalte at det hadde han gjort før, men etter å ha oppsøkt 25


en av mine tidligere elever, som foreslo at han skulle drikke to og en halv liter vann om dagen, hadde hodepinen forsvunnet. Han hadde ikke hatt et eneste tilbakefall siden, ikke før i det siste, da han helt uventet var blitt rammet av migrene. Jeg stanset ham på dette punktet, og sa at jeg følte at jeg visste nøyaktig hvilken dag det hadde skjedd. Jeg sa hvilken dag det var, og han ble forbløffet over at jeg hadde rett. Jeg kunne fastslå dagen fordi jeg kjente til flere fakta som hadde forbindelse med hverandre. Jeg visste at migrene og leveren i sitt innerste vesen er forbundet med hverandre, og at planeten Mars har en sterk energimessig påvirkning på leveren. Jeg visste også at på sin bane rundt solen hadde Mars nylig kommet ganske nær jorden, så jeg valgte den dagen da planeten hadde vært på sitt nærmeste og dermed hadde den sterkeste effekten. Hvis pasienten hadde kjent til denne informasjonen før han oppsøkte meg, kunne han meget vel ha vært i stand til å understøtte leveren sin med en passende metode (se kapittel 9) og dermed ha unngått å pådra seg migrene. Selv om han ikke hadde vært i stand til å klare dette, ville ikke migrenen ha kommet som en så uventet og uforklarlig hendelse. Ingenting i universet skjer tilfeldig. Alt er en del av en stadig fremskridende prosess med gjensidige forbindelser.

En tid av stor betydning for jorden Jorden gjennomgår tre spesielle forandringer for tiden som jeg mener er av stor betydning når vi tenker på den måten vi er forbundet med moder jord på. For det første blir jordens magnetfelt stadig svakere. Forskere antar at dette er et tegn på at de magnetiske polene sannsynligvis vil snu helt om i nær fremtid, slik det har skjedd flere ganger i tidligere tider. Hvis vi bare tenker på det faktum at blodet vårt består av en høy konsentrasjon av jern, og at jern påvirkes magnetisk, er denne forandringen i jorden også nødt 26

Profile for Cappelen Damm AS

Celleoppvåkning av Barbara Wren  

Når hver eneste lille celle i kroppen fungerer som den skal, blir den omgitt av lys og er mottagelig for universets visdom. Gjenforent med u...

Celleoppvåkning av Barbara Wren  

Når hver eneste lille celle i kroppen fungerer som den skal, blir den omgitt av lys og er mottagelig for universets visdom. Gjenforent med u...