Carl-Johan Forssen Ehrin Elefanten som gjerne ville sove

Page 1


Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 2

28.07.16 14.04


Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 3

28.07.16 14.04


Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 4

28.07.16 14.04


ELEFANTEN SOM GJERNE VILLE SOVE EN ANNERLEDES GODNATTHISTORIE

Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 1

28.07.16 14.04


Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 2

28.07.16 14.04


ELEFANTEN SOM GJERNE VILLE SOVE EN ANNERLEDES GODNATTHISTORIE

En del av en serie med usedvanlig søvndyssende eventyrbøker Carl-Johan Forssén Ehrlin Illustrert av Sydney Hanson Oversatt av John Grande

3

Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 3

28.07.16 14.04


Takk til: Alle testpiloter som har lest manuskriptet for barna sine og gitt meg verdifulle tilbakemeldinger! Korrekturleserne mine Eva Hyllstam, Fredrik Praesto, Elin Westerberg og Julia Angelin med kolleger på Salomonsson Agency, og fremfor alt min fantastiske kone Linda Ehrlin, som har bidratt med mange kloke tanker.

Originalens tittel: Elefanten som så gärna ville somna Oversatt av John Grande Copyright © Carl-Johan Forssén Ehrlin 2016 Published by agreement with Salomonsson Agency Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2016 1. utgave, 1. opplag 2016 ISBN 978-82-02-51186-9 Illustrasjoner: Sydney Hanson Omslagsdesign: Cappelen Damm AS, Joachim Murstam Sats: Cappelen Damm AS Trykk og innbinding: Livonia Print Sia, 2016, Latvia 2016 Satt i Mercury Text G1 11,5/16 og trykt på 150 g Garda Matt Art 0,9. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 4

28.07.16 14.04


Veiledning til leseren Advarsel: Les aldri denne boken høyt i nærheten av noen som kjører bil eller et annet kjøretøy. Eventyret er ment å få den som hører på til å sovne. Denne boken er skrevet med et tydelig søvndyssende formål, og derfor kan språket noen ganger være litt uvant. Dette skal hjelpe barnet med å slappe av og føle seg klar til å sove godt om kvelden. Noen barn må høre boken flere ganger for å føle seg fortrolig med fortellingen og sovne. For å kunne lese denne eventyrboken med best mulig resultat bør du selv lese gjennom den først, slik at du får en fornemmelse for teksten og lettere kan leve deg inn i historien når du leser for barnet. Jeg vil også anbefale deg å lese tipsene bakerst for å få mest mulig ut av denne søvndyssende eventyrboken. Elefanten som gjerne ville sove finnes også som lydbok, hvis du eller barnet ditt skulle foretrekke det. Noen steder i teksten blir du anbefalt å tilpasse tonefallet eller å gjespe. Prøv deg frem og se hva som fungerer best for ditt barn. • Når teksten står med fet skrift, kan du legge ekstra trykk på disse ordene. • Når teksten står i kursiv, kan du lese ordene litt langsommere. • Når det står [Navn], kan du lese barnets navn. • Når det står [Gjesp], kan du gjerne gjøre nettopp det. Lykke til og sov godt!

Carl-Johan

Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 5

28.07.16 14.04


6

Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 6

28.07.16 14.04


Dette er et eventyr om elefanten Ellen. Hun er verdens snilleste og modigste elefantunge, og hun vil gjerne bli venner med deg og lære deg nye ting. Nå er Ellen Elefant trett, og hun vil at du skal bli med henne når hun går for å finne sengen sin på den andre siden av den magiske skogen, der hun kommer til å sove godt hele natten. Ellen Elefant er akkurat på din alder, [Navn]. Hun liker å gjøre de samme tingene som deg, å leke og ha det moro både alene og sammen med venner. Når hun leker, går tiden noen ganger så fort at det plutselig er leggetid. På sett og vis er dere veldig like og tenker på samme måte, [Navn]. Derfor blir det lett å gjøre som Ellen når hun også sovner av eventyret. «Jeg begynner å bli trett og vil gå og legge meg,» sier Ellen Elefant til Mamma Elefant. [Gjesp] «Det er klart du kan gå og legge deg nå,» svarer Mamma Elefant. Hun sier: «Ta med deg vennen din som hører på eventyret, gjennom den magiske skogen til sovestedet ditt, så kan dere sove godt sammen. Den magiske skogen er fantastisk søvndyssende, vakker og trygg for trette barn. Jeg lurer på hvor snart du velger å sovne til eventyret, nå med det samme eller om en liten stund.»

7

Elefanten som gjerne ville sove_materie.indd 7

28.07.16 14.04


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.