Page 1


Denne fortellingen kom til i forbindelse med at Astrid Lindgren arbeidet som forlagsredaktør og skulle gi ut en bildebok med et dikt av Viktor Rydberg og illustrasjoner av Harald Wiberg. Bildeboka, med Rydbergs dikt «Nissen», kom ut både i Sverige (1960) og Norge (1961), men da det tyske forlaget så boka, ville de heller ha en prosatekst skrevet av Astrid Lindgren enn Viktor Rydbergs dikt. Lindgren tok utfordringen, lot seg inspirere av Viktor Rydbergs dikt, og skrev fortellingen «Nissen er våken». Mange andre land fulgte det tyske forlagets eksempel og publiserte bildeboka med Lindgrens tekst. Først i 2012 ble fortellingen publisert på svensk, og nå er den endelig her i norsk utgave og med illustrasjoner av den belgiske bildekunstneren Kitty Crowther.

Astrid Lindgren og Kitty Crowther Originalens tittel Tomten är vaken Oversatt av Agnes-Margrethe Bjorvand © Tekst: Astrid Lindgren, 1960. Saltkråkan AB © Illustrasjoner: Kitty Crowther, 2012 The Work is first published by Rabén & Sjögren, Sweden in 2012. Published by agreement with Rabén & Sjögren Agency. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2013 ISBN 978-82-02-42229-5 1 utgave, 1. opplag 2013 Illustrasjoner: Kitty Crowther Sats: Ingeborg Ousland Papir: 150g Arctic Volume Trykt i Polen 2013

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Astrid Lindgren & Kitty Crowther

Nissen er v책ken

Oversatt av Agnes-Margrethe Bjorvand


Det er natt. Den gamle gården og alle som bor der sover. Midt i skogen ligger den. En gang for lenge siden ryddet noen jorda her og bygde et hjem. Hvem det var, vet ingen. Stjernene gnistrer på nattehimmelen. Snøen lyser hvit. Det er iskald natt. Menneskene kryper sammen i de små husene sine, og lar ikke ilden slokne i peisen. Her ligger den ensomme gamle gården. Alle sover. Alle utenom én …


Nissen er våken. Han bor i en krok på høyloftet og kommer fram om natten, når menneskene sover. En gammel, gammel nisse er han. Mange hundre vintre med snø har han sett. Når han kom hit til gården, vet ingen.


Menneskene ser ham aldri, men de vet at han fins. Noen morgener, når de våkner, kan de se spor etter de små føttene hans i snøen. Men ennå har ingen av dem sett nissen.

Profile for Cappelen Damm AS

Nissen er våken  

En nydelig julebok med tekst av Astrid Lindgren og illustrert av ALMA-vinneren Kitty Crowther.

Nissen er våken  

En nydelig julebok med tekst av Astrid Lindgren og illustrert av ALMA-vinneren Kitty Crowther.