Page 8

TIL OPPLYSNING I denne boken brukes en rekke dialekter, nemlig: negerdialekt fra Missouri, den bredeste formen for nybyggerdialekt sørvestfra, den vanlige «Pike-County»-dialekten, og fire modifiserte varianter av sistnevnte. Nyanseringene er ikke gjort på noen tilfeldig måte, eller som rent gjettverk, men nitid og med personlig kjennskap til disse forskjellige taleformene som pålitelig rettesnor og grunnlag. Når jeg hitsetter denne opplysningen, er årsaken at uten den ville mange lesere gå ut fra at alle disse personene prøver å snakke likt uten å lykkes. Forfatteren

Profile for Cappelen Damm AS

Huckleberry Finns opplevelser  

For å forstå den amerikanske sjel, bør man lese Huckleberry Finn av Mark Twain. Fortellingen om fattiggutten med alkoholisert far som reiser...

Huckleberry Finns opplevelser  

For å forstå den amerikanske sjel, bør man lese Huckleberry Finn av Mark Twain. Fortellingen om fattiggutten med alkoholisert far som reiser...