Page 5

Mark Twain Originalens tittel: Adventures of Huckleberry Finn Oversatt av Bjørn Alex Herrman Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2013 ISBN 978-82-02-24040-0 1. utgave, 1. opplag 2013 Innkjøpt av Norsk kulturråd. Illustrasjoner av E. W. Kemble og John Harley Omslag: Aud Gloppen | Blæst design Sats: Type-it AS Trykk og innbinding: ScandBook AB, Sverige 2013 Satt i Sabon 10/12 og trykt på 80 g Holmen Book Cream 1,6. Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Profile for Cappelen Damm AS

Huckleberry Finns opplevelser  

For å forstå den amerikanske sjel, bør man lese Huckleberry Finn av Mark Twain. Fortellingen om fattiggutten med alkoholisert far som reiser...

Huckleberry Finns opplevelser  

For å forstå den amerikanske sjel, bør man lese Huckleberry Finn av Mark Twain. Fortellingen om fattiggutten med alkoholisert far som reiser...