Page 25

fikk jeg det ikke til å virke. Etter ei stønn ba jeg Miss Watson prøve for meg, men hu sa jeg var en tosk. Hu forklarte aldri hvoffor, og jeg skjønte ikkeno. En gang satte jeg meg ned i skauen og tenkte lenge over det. Jeg sa til meg sjæl at hvis en kan få alt en ber om, hvoffor få’kke pastor Winn igjen penga han tapte på flesket da? Hvoffor få’kke enka igjen sølvsnusdåsa som blei stjælt? Hvoffor bli’ kke Miss Watson litt tjukkere? Nei, sa jeg til meg sjæl, det stemmer ikke. Jeg gikk og snakka med enka om det, og hu sa at det en kunne få ved å be om det, var «åndelige gaver». Det gikk over huet på meg, men hu forklarte hva a mente – jeg måtte hjælpe andre, og gjøre alt jeg kunne for andre, og være oppmerksom på dem hele tida og aldri tenke på meg sjæl. Det gjaldt visst Miss Watson også, skjønte jeg. Jeg gikk ut i skauen og tenkte lenge og grundig over’e, men jeg kun’ke se noen fordeler med det – unntagen for dem andre, da – så til slutt fant jeg ut at jeg ikke trengte å gruble mere over det, men bare kunne glemme det. Det hendte at enka trakk meg til side og snakka om Forsynet på en måte så en kunne få vann i munn’, men allerede dagen etter kunne Miss Watson slå til og rive ned hele greia igjen. Jeg kunne ikke skjønne bedre enn at det var to Forsyn, og at en stakkar ville ha betydelig større sjanser hos Forsynet til enka, men hvis Forsynet til Miss Watson fikk kloa i en, var alt håp ute. Jeg regna det ut, alt samma og fant ut at jeg ville tilhøre Forsynet til enka, om’n ville ha meg, enda jeg ikke kunne skjønne hva’n sku ha å tjene på det, så uvitende og ussel og vanskelig som jeg var. Far min hadde ikke vist seg på over ett år, og det gjorde ikke meg no, jeg ville helst ikke se’n igjen. Han pleide alltid å denge meg når’n var edru og greide å få kloa i meg, enda jeg stort sett pleide å stikke til skogs når’n var i nærheten. Omtrent på denne tida blei’n hvertfall finni drukna i elva, nesten tjue kilometer ovafor byn, etter hva folk sa. Dem mente det var han, hvertfall, og sa at denne drukna karn var akkurat like stor som han, og fillete, og hadde uvanlig langt hår – og alt det stemte med far min – men dem kjente 24

Profile for Cappelen Damm AS

Huckleberry Finns opplevelser  

For å forstå den amerikanske sjel, bør man lese Huckleberry Finn av Mark Twain. Fortellingen om fattiggutten med alkoholisert far som reiser...

Huckleberry Finns opplevelser  

For å forstå den amerikanske sjel, bør man lese Huckleberry Finn av Mark Twain. Fortellingen om fattiggutten med alkoholisert far som reiser...