Page 3

Mohammed Hasan Alwan Originalens tittel: (Al-Qundus) Oversatt av Oda Myran Winsnes og Øyvind Bjøru Copyright © 2011 Dar al saqi, Beirut, Lebanon, 2011 All rights reserved. Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2014 This book is published by arrangement with Raya Agency for Arabic literature, France, and Literary Agency Wandel Cruse, France. ISBN 978-82-02-42604-0 1. utgave, 1. opplag 2014 Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Sats: Type-it AS, Trondheim 2014 Trykk og innbinding: UAB PRINT-IT, Litauen 2014 Satt i Sabon 10/12 og trykt på 70 g Enso Lux Cream 1,8.

Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Profile for Cappelen Damm AS

Beveren av Mohammed Hasan Alwan  

Beveren handler om Ghalib, en mann i 40-årene født og oppvokst i Riyadh. Han har nettopp flyttet til Portland, Oregon. Ghalib er eldst av ti...

Beveren av Mohammed Hasan Alwan  

Beveren handler om Ghalib, en mann i 40-årene født og oppvokst i Riyadh. Han har nettopp flyttet til Portland, Oregon. Ghalib er eldst av ti...