Page 3

Ayad Akhtar Originalens tittel: American Dervish Oversatt av Tor Edvin Dahl Copyright © 2012 by Ayad Akhtar Norsk utgave: © CAPPELEN DAMM AS, 2012 This edition published by arrangement with Little, Brown and Company, New York, NY, USA through Sane Toregard Agency. All rights reserved. ISBN 978-82-02-36714-5 1. utgave, 1. opplag 2012 Omslagsdesign: Julianna Lee Omslagsfoto: Marc Yankus Forfatterportrett: Nina Subin Sats: Type-it AS, Trondheim Trykk og innbinding: ScandBook AB, Sverige 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no

Profile for Cappelen Damm AS

Begynnelsen på et farvel av Ayad Akhtar  

Lenge før han så henne første gang var Hayat forhekset av Mina. Hun viser ham Koranens skjønnhet, hun får moren hans til å le og hun treffer...

Begynnelsen på et farvel av Ayad Akhtar  

Lenge før han så henne første gang var Hayat forhekset av Mina. Hun viser ham Koranens skjønnhet, hun får moren hans til å le og hun treffer...