Page 1


Oversatt av Reni Aleksandra Hagen


Linda Howe Originalens tittel: Healing Through the Akashic Records Copyright © 2011 Linda Howe This translation published by arrangement with Sounds True (www.soundstrue.com) Norsk utgave: CAPPELEN DAMM AS, 2012 ISBN 978-82-02-38454-8 1. utgave, 1. opplag Omslagsdesign: Hanne Marie Kjus Omslagsillustrasjon: Vilnis Lauzums/Shutterstock.com Sats: Type-it AS, 2012 Trykk og innbinding: ScandBook AB, Sverige Satt i 11.8/14 pkt. Sabon og trykt på Norbook Cream Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. www.cappelendamm.no


Til Lisa og Michael. Dere er mine yndlingsreisefeller. Jeg elsker dere begge to.


Selv om jeg går gjennom dødsskyggenes dal, frykter jeg ikke for noe vondt. For du er med meg. Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager. – Salme 23


Innhold Forord: En helbredende reise ………………………… Forfatterens takk ……………………………………… Innledning ………………………………………………

11 19 21

DEL I Selve grunnlaget Kapittel 1

Hva er Akasha-biblioteket? ……………………………

31

Kapittel 2

Hellige sår ………………………………………………

41

Kapittel 3

Slik leser du opptegnelsene dine i Akasha-biblioteket ……………………………………

47

DEL II Våre hellige sår som kraftsentre i vårt forhold til oss selv Innledning ………………………………………………

71

Kapittel 4

Selvbevissthet …………………………………………...

77

Kapittel 5

Selvaksept: betingelsesløs kjærlighet som åndelig praksis ……………………………………

89

Kapittel 6

Hensiktsmessig handling ……………………………… 103 Kapittel 7

Valg …………………………………………………….. 115


DEL III Våre hellige sår som en vei til fred i forholdet til andre mennesker Innledning ……………………………………………… 125 Kapittel 8

Fra bitterhet til tilgivelse: vandringen ……………….. 131 Kapittel 9

Frihet fra begrensende mønstre: fra underkuelse til selvstendig styrke …………………………………… 155 DEL IV Våre hellige sår som en plattform for himmelsk forvandling i verden: arbeidet med oppstigningsmatriksen Innledning ……………………………………………… 185 Kapittel 10

Takknemlighet ………………………………………… 191 Kapittel 11

Velsignelse ……………………………………………… 197 Kapittel 12

Sjenerøsitet …………………………………………….. 205 Kapittel 13

Sette i gang oppstigningsmatriksen ………………….. 215 Etterord ………………………………………………… 219 Om forfatteren ………………………………………… 229


Forord: En helbredende reise

I

min første bok, How to Read the Akashic Records, fortalte jeg om den kronglete veien som ledet meg til dette «biblioteket». Det startet med en inderlig drøm. Jeg bønnfalt Gud om å forklare meg hvordan det kunne ha seg at jeg til tross for mitt aldeles utmerkede liv – med en super utdannelse, en flott jobb og en nydelig leilighet – følte meg så elendig og ille til mote. Bønnen ble besvart så å si med det samme, og på en måte jeg aldri hadde kunnet forestille meg. Det skjedde ikke i form av et svar på spørsmålet mitt; det som skjedde, var at jeg gikk inn i en tilstand av fullstendig stillhet. Og så, uten at jeg hadde ønsket det eller overhodet vurdert noe slikt, fikk jeg en direkte og dyp opplevelse av total tilhørighet, av en ubrytelig tilknytning mellom meg og alt annet, synlig og usynlig. For første gang i hele mitt liv følte jeg at min konstante indre uro ble dempet. Nå visste jeg uten den minste tvil at Gud fantes, og jeg kunne merke at Gud kjente meg, elsket meg og til og med likte meg akkurat som jeg var. Opplevelsen varte bare i noen få øyeblikk, men den var en åpenbaring. Så var det over, og den lille smaken av Gud drev meg til å søke videre. Jeg ønsket å gjenoppleve dette for å helbrede de dype følelsesmessige sårene jeg tilsynelatende alltid hadde lidd under. Først søkte jeg Gud på de tradisjonelle stedene: i kir11


ker og templer. Deretter fordypet jeg meg i arketypisk symbolikk og tarot. Og plutselig en dag befant jeg meg – noe motstrebende må jeg innrømme – i en sjamansk trommesirkel, der jeg til tross for min egen motstand opplevde å bli satt i transe og ført til en annen dimensjon. Etter den opplevelsen dykket jeg hodestups inn i sjamanske læresetninger og ritualer. Men det var først da jeg ble oppmerksom på Akasha-biblioteket at jeg virkelig følte at jeg kom hjem: hjem til min egen sjel og mitt eget sanne jeg. Her sluttet min personlige historie i forrige bok – bare for å gi en liten redegjørelse for hvordan det hadde seg at jeg ble lærer for Akasha-biblioteket, og hvordan selve utdanningen ble til. Men det er mye mer i denne eventyrlige historien. Jeg har bestemt meg for å avsløre mer av den nå fordi den henger så tett sammen med det healingsystemet du skal i gang med å lære her. I virkeligheten har denne Akasha-healingen rot i min personlige reise. Det startet da jeg åpnet mine egen «mappe» i Akasha den aller første gangen. Jeg hadde hørt andres beskrivelser av hvordan de hadde opplevd det, og jeg var svært nysgjerrig og ivrig etter å finne ut hvordan jeg kunne gjøre det selv. Så der jeg satt i et rom sammen med noen få andre studenter og fulgte lærerens instruksjoner, full av spent forventning om hvordan det kom til å oppleves å åpne mine egne mappeopptegnelser – forutsatt, selvfølgelig, at jeg overhodet fikk det til. Min oppfatning av Akasha-biblioteket var at det dreide seg om et svært esoterisk, sofistikert orakel, og jeg innbilte meg at det ville bli en dramatisk opplevelse i samme øyeblikk opptegnelsene mine ble åpnet: et vell av fenomener og fornemmelser; kanskje en elektrisk knitring i ørene mine eller lysglimt i utenomjordisk fargeprakt. Kan hende til og med en tordnende stemme fra det hinsidige. Plutselig og helt uventet begynte lærerens stemme å bli svakere. Oppmerksomheten min vendte seg innover, og jeg kunne høre min egen indre stemme: læreren i mitt indre. Alt ble helt 12


stille – tankeskvalderet og alt følelsesmessig kaos innstilte. I den dype stillheten som oppsto, fant jeg fred, klarhet, trygghet og kjærlighet. Jeg kjente bølge etter bølge av lettelse … helt til jeg var blitt fullstendig beseiret. Og jeg visste uten det minste snev av tvil at all min søken etter den rette åndelige vei var over. t Den neste fasen i min åndelige utvikling lå nå helt åpen foran meg. Jeg hadde funnet en måte å kontakte en uendelig ressurs på som kunne gi meg veiledning i min åndelige praksis, og jeg la ut på en hellig helbredelsesreise. I de neste 16 årene arbeidet jeg grundig med mine egne Akasha-opptegnelser, og jeg fant løsninger på problemer jeg hadde hatt hele livet, og nådde langt i personlig vekst. Selv om jeg hadde brukt atskillig tid i min søken andre steder, ga den første opplevelsen meg stort håp om at jeg endelig hadde kommet fram til en måte for å krysse den åndelige ørkenen jeg hadde vandret omkring i, og ville oppnå dyp healing. Det var ikke et øyeblikk for tidlig: Jeg trengte sårt hjelp. Jeg hadde behov for å finne veier ut av frykt og dyp uro. Jeg måtte lære meg å slutte å være så avhengig av andres bifall og støtte. Jeg trenge å bli mer åndelig moden og stødig – trygg og sikker på meg selv – slik at jeg kunne ta imot fra andre. Ikke minst måtte jeg finne en pålitelig form for kontakt med den guddommelige energien i mitt indre, slik at jeg greide å slappe av og virkelig nyte livet. Jeg var ikke ute etter å utvikle et healingsystem som skulle deles med andre; jeg hadde bare ett eneste mål: å helbrede meg selv. Underveis – uten at jeg i første omgang la merke til det engang – ble et helt healingsystem avdekket for meg. En liten strime om gangen: nyttige innsikter, øvelser jeg kunne gjøre, andre former for «hjemmelekser», samt forslag til hensiktsmessige handlinger. Bit for bit samlet det seg et totrinnssystem som 13


gikk ut på å lytte og å handle, og det var ikke før det var nesten komplett, at jeg maktet å ta inn helheten og virkelig forstå hva jeg hadde mellom hendene. Det var i sannhet et system som hadde vokst seg fram fra arbeidet mitt med opptegnelsene i Akasha og brakt meg min egen healing, og som jeg nå hadde fått mistanke om hadde kraft i seg til å kunne være til glede og nytte for mange andre også. Dette innså jeg imidlertid ikke på en stund. I arbeidet med opptegnelsene mine var jeg fullstendig fokusert på meg selv: mine problemer, min smerte, min kamp, og min egen jakt på praktiske løsninger. Jeg hadde hatt mange intense åndelige opplevelser tidligere, så i starten virket Akasha-bibliotekets understreking av praktisk kunnskap merkelig på meg. Men nyttige tanker, forslag og strategier var nettopp det jeg trengte for å holde meg oppe i hverdagen. Hva var vitsen med åndelig innsikt hvis jeg ikke kunne anvende kunnskapen i dagliglivet? konkluderte jeg. Derfor ble dette det viktigste av alt: Den retningen opptegnelsene mine i Akasha-biblioteket ga meg, måtte fungere. Den måtte være til å stole på. Veiledningen måtte være akseptabel. Jeg måtte kunne stole på veiledningen i enhver situasjon. Hvert eneste element, hver innsikt og hvert redskap jeg mottok, måtte være et håndfast bidrag til healingreisen min. Først fulgte jeg veiledningen fra opptegnelsene rett og slett fordi den virket sann. Men så la jeg gang på gang merke til at den jo var akkurat det jeg hadde behov for der og da. Hver gang jeg praktiserte det jeg lærte, og la meg forslagene jeg fikk på hjertet, følte jeg meg bedre. Disse nye innsiktene førte til fornuftige, gjennomførbare handlinger som ga varige, positive resultater. Dette skjedde utallige ganger og i stort og smått. Gjennom å bringe denne årvåkenheten overfor det guddommelige med meg inn i dagliglivet, begynte jeg å modnes åndelig. Det har vært litt av en oppdagelsesferd, den rene dansen. I begynnelsen konsentrerte jeg meg mest om den teknikken jeg brukte for å få tilgang til Akasha-biblioteket (beskrevet i kapittel 3). Men etter hvert som jeg kom bedre i kontakt med min 14


egen åndelige autoritet, la jeg større vekt på den metoden som ga meg tilgang til de innsiktene, den veiledningen og visdommen dette kunne by på. For å gi et lite glimt av hvordan veiledningen fra Akashabiblioteket kan manifestere seg, skal jeg fortelle om en av de dypeste healingopplevelsene jeg har hatt, en opplevelse som også påvirket mange av mine nærmeste. Faren min led en lang og smertefull død. Du har kanskje selv opplevd å føle deg fullstendig hjelpeløs i møte med en kjær persons lidelse. Det medfølende rommet som Akasha bød på, lettet den sorgen og engstelsen jeg opplevde i den utfordrende tiden, og dette var i seg selv en enorm helbredende gave. Men fortsatt hadde jeg det vanskelig. Jeg var oppgitt over mine søskens reaksjoner, og greide ikke å la være å bekymre meg over hvordan de behandlet far, og heller ikke over hvordan hver og en av dem taklet den sønderrivende situasjonen. (Jeg hadde klump i magen for dem alle – nummer to som jeg var i søskenflokken på åtte.) Jeg var overbevist om at jeg visste best med hensyn til hva alle brødrene og søstrene mine skulle og burde gjøre, og jeg følte meg sterkt kallet til å styre dem på alle tenkelige måter. Som du sikkert kan forestille deg, var ikke disse forsøkene på styring alltid like velkomne. Krønikene viste meg en annen tilnærmingsmåte. De fikk meg til å forstå at søsknene mine måtte igjennom sin egen opplevelse av fars død. De viste meg at det ikke bare var uriktig av meg å blande meg inn og gi råd, presse dem eller prøve å inspirere dem – for i virkeligheten visste jeg jo ikke hva som var best for dem – det var også fullstendig unødvendig. Jeg forsto endelig at hver og en av oss hadde vårt helt genuine forhold til faren vår, og at det var både fornærmende og fornedrende av meg å tvinge mine egne oppfatninger på andre. Dette var på ingen måte en enkel erkjennelse å komme til: Ingen av oss ønsker vel å oppdage og innse at vi opptrer på måter som virker fornærmende og fornedrende. Men det ble vist meg over tid og med medfølelse. Hver gang jeg følte et fore15


stående «anfall» av trangen til å styre mine søskens atferd, tok jeg fatt på arbeidet med krønikene, og gradvis ble jeg befridd for den frykten som lå under denne sterke trangen som kom kastende på meg. Jeg begynte å forstå og ha tillit til at alle er i stand til å ta vare på seg selv. Første gangen jeg brakte med meg dette problemet til Akasha-biblioteket, ble klumpene i magen mindre. Neste gangen gjorde de enda mindre av seg. Til slutt var de helt borte og erstattet med en følelse av fred. Denne uvurderlige oppdagelsen – av at hver og en av mine brødre og søstre hadde sin egen fullstendig berettigede måte å møte og takle fars død på – ble helt uvurderlig for meg. Jeg har tatt den med meg, og jeg vil alltid ha den med meg. Det er dette jeg mener med åndelig vekst og modenhet. t Som du forstår av dette eksemplet kan det iblant være ganske ubehagelig å arbeide i Akasha-biblioteket, selv om det inneholder mange fantastiske muligheter for healing. Dette var tilfellet for meg, og spesielt i starten. Da jeg engasjerte meg i Akasha, tok jeg helt av – og ofte helt alene. Jeg hadde ikke evnen til ettertanke, og ingen andres å støtte meg til heller. Riktig nok ble noen utrolige mennesker plassert langs veien for å hjelpe meg med å styre rett på visse strekninger, men ingen fulgte meg hele veien. Ingen kunne fortelle meg hvordan det kom til å gå. Jeg tvang meg videre gjennom noe jeg ofte følte som et mørke, med bare akkurat nok lys til at jeg kunne ta det neste steget uten å falle. Men gradvis utviklet jeg et forhold til det guddommelige nærværet i meg selv – noe som har vært nærmest ubeskrivelig – og livet er ikke lenger en kamp. Etter gjentatte opplevelser greier jeg nå å stole på denne delen av meg: Jeg har regelmessig gått i meg selv, søkt veiledning, fulgt de rådene jeg har fått, og observert resultatene. Gjennom prøving og feiling har jeg lært meg å gjenkjenne og stole på det guddommelige nærværet, eller Gud. 16


Og jeg har skjønt at denne tilliten er selve hjertet i den healingkraften som finnes i Akasha-biblioteket. Min personlige historie fortsetter å utfolde seg, dag for dag, i mitt ekstraordinært vanlige liv. I takt med at dette åndelige helbredelsesprogrammet har utviklet seg, har jeg gjort mange oppdagelser. Den viktigste er oppdagelsen av at det guddommelige nærværet er virkelig. Det finnes en kraft som er større enn meg, og den er både i meg og utenfor meg. Å ha et bevisst forhold til denne kraften er helt avgjørende for kvaliteten på hver eneste dag i livet mitt og for forholdet til familien min, vennene mine og meg selv. Dette er dyrebar kunnskap jeg har samlet meg – helt uventet – gjennom min utforskning av Akasha-biblioteket. I dag er forholdet mitt til selve lyset i Akasha, livspulsen, den guddommelige virkeligheten, solid og god. Jeg vet at lyset alltid har vært med meg – når jeg er våken og når jeg sover, i gode dager og i de mer utfordrende og vanskelige, enten jeg har det vondt eller nyter tilværelsen, uansett om jeg får det jeg ønsker meg eller ikke. Lyset lever, det er ukuelig – og det helbreder meg. Min årvåkenhet overfor det guddommelige blir hele tiden styrket av det arbeidet jeg gjør i biblioteket, og jeg vet at det styrkes hele tiden av kontinuerlig praksis. Dette er jeg hundre prosent sikker på. Det er mitt inderligste ønske og min intensjon at du også kommer til å oppleve en dyp tilhørighet og healing gjennom visdommen og veiledningen fra Akasha-biblioteket. Derfor deler jeg dette helbredelsessystemet med deg her.


Forfatterens takk

J

eg blir hele tiden velsignet med all slags støtte, synlig og usynlig. Til den usynlige sender jeg fra dypet av mitt hjertet en stor takknemlighet for livet og for evnen til årvåkenhet. Til den synlige lyder mitt entusiastiske «Tusen takk!». Til alle inspirerende, heltemodige, medfølende studenter som har fulgt meg på veien, vil jeg gjerne si at dere har bidratt til å gjøre denne reisen helt fantastisk. Dette spesielle prosjektet brakte sammen noen helt vidunderlige mennesker. En spesiell takk går til Linda Joy Stone og Janis Portugal, som hjalp meg med å komme i gang. Takk til Karen Low, som modig tilbød meg akkurat den assistansen jeg trengte, og som hele veien viste så stor godhet. Til Rachel Guy – takk for at du tok tak i alle løse tråder og for at du lo av alle vitsene mine. Takk til Anne Horrigan – for din intrikate form for humor og dine muntre innsikter. En spesiell takk til Amy Sczepaniak, for all vennlighet og evnen til å tenke klart. Dawn Silver og Sheila Leidy fortjener evige takksigelser for søsterlig samhold. Min dypeste takknemlighet går til Susan Lucci for hennes klarhet, engasjement, visjoner og nerver av stål. Takk for at du ufravikelig holdt fast ved den høye standarden og er det sjenerøse geniet som du er. Ord strekker ikke til når jeg skal uttrykke min takknemlighet til Jean Lachowicz, denne fantastiske vidunderkvinnen – din lojalitet, hengivenhet, forståelse og tålmo19


dighet er utrolig. Takk for din overlegne dyktighet og innbitte beskyttelse. Du er den beste. Det er en sann velsignelse å ha dere alle i livet mitt som medreisende på denne ferden, og enda viktigere, som mine gode venner. Takk til dere alle! Hver og en på forlaget Sounds True er upåklagelige. Så heldig jeg er som har fått mulighet til å arbeid sammen med så talentfulle og sjenerøse mennesker. En stor takk til alle sammen. Til slutt vil jeg takke Sheridan McCarthy: Takk for at du hjalp meg med å se verdien av mitt arbeid.


Innledning

J

eg er så glad for at du har funnet fram til denne boken. Bare det at du har kommet hit, forteller en masse om deg og hvor på livsreisen din du befinner deg. Noe i deg – en liten dult fra sjelen kanskje – gjør at du vet at det er på tide å gå videre på den veien som gjør deg helere, og som gjør deg til det mennesket du egentlig er, slik at du kan leve det livet du så gjerne vil leve. Når sjelen gir beskjed om at tiden er inne, er tiden inne. Du har både evnen og visdommen i deg til å legge merke til denne meldingen fra det aller innerste i deg, og du er klok nok til å ta den alvorlig og foreta deg noe. Det er fabelaktig! Det du nå holder i hendene, er en guide til åndelig healing, og den er både praktisk og effektiv – og utrolig enkel. Den har fått meg ut av en knusende følelse av isolasjon og inn i et bevisst forhold til det guddommelige nærvær. Dette er en svært spesifikk healingpraksis, og som bokens tittel antyder: Vi arbeider i Akasha-biblioteket, der vi bruker all den smerte og lidelse vi har opplevd i livet, som middel til å bli kjent med vårt sanne jeg og oppdage vår sjels fullkommenhet. Denne tilnærmingsmåten kom til meg litt etter litt i løpet av en periode på 16 år mens jeg slet med å greie å bli mer sann og ekte, komme nærmere meg selv, og for å få større glede av kontakten med de menneskene jeg hadde i livet mitt. Jeg lette også 21


etter måter jeg kunne bidra med noe positivt i livet på uten å bli viklet inn i alt kaoset omkring meg i verden. Det healingprogrammet som utviklet seg over tid, tilfredsstilte disse behovene. Her hadde jeg funnet en måte for å vokse inn i en større tillit til at livet kunne være godt, slik at jeg virkelig greide å frigjøre meg fra gamle og ubrukelige måter å opptre på og oppdage nye og mer hensiktsmessige vaner. Jeg hadde funnet en metode som støttet opp under mitt inderlige ønske om å bli fri fra illusjonen om kontroll, overgi meg til den velgjørende livskraften og tillate denne kraften én gang for alle å forvandle alle sider ved meg. Jeg oppdaget denne veien til radikal forandring ved å bruke Akasha-biblioteket som en styrkende åndelig praksis. Når jeg fulgte den veiledningen jeg fant der, ble sårene og smerten min forvandlet fra å være hindringer til å bli innsikter om meg selv og andre, og gjennom gleden over livet fant jeg måter å knytte meg til andre på. Det som forbauset meg aller mest, var oppdagelsen av hvordan møtet med det guddommelige nærværet så åpent og direkte skjedde gjennom vanskelighetene mine og ikke til tross for dem. Jeg oppdaget at det ikke lenger kunne skje noe med meg som ville ødelegge for den guddommelige gnisten i meg. Jeg oppdaget at den kontakten jeg har med det guddommelige, og med selve livet, ikke er til å rokke ved. Og nå gir denne kunnskapen meg trygg og fast grunn under føttene. Jeg er sikker nok til å kunne la den beste sannheten om hvem jeg er, danne grunnlaget for mitt videre liv. Siden har jeg lært bort denne metoden til hundrevis av andre, i skoleklasser, på kurs og i én til én-konsultasjoner, og jeg har sett på nært hold at hver eneste en som går inn for å gjennomføre øvelsene på en ærlig og oppriktig måte, oppnår healing. Noen av historiene er dramatiske – fra total kraftløshet til det stikk motsatte. Andre er mer subtile: fremvekst av styrket selvtillit og følelse av velvære, forbedring av et viktig mellommenneskelig forhold osv. Alle som begir seg inn på denne veien med vilje og åpenhet, opplever en eller annen form for positive forandringer: forvandling av en tilstand de lenge har ønsket å bli 22


befridd fra, eller en åpning i retning av større glede i livet. Jeg har ikke sett noen unntak fra dette. Hemmeligheten er å konfrontere, i åndelig forstand, kilden til den smerten og uroen vi føler – de sårene vi uunngåelig har pådratt oss gjennom livet helt fra vi var små og som påvirker oss den dag i dag. Ved å arbeide i Akasha-biblioteket endrer vi det forholdet vi har til disse sårene. Når vi undersøker dem i lyset fra Akasha, får vi øye på all den smerten vi har hatt – all den skaden vi er blitt påført, av oss selv og av andre – som hellige muligheter til forvandling og brede avenyer til et møte med den guddommelige virkeligheten. Det er akkurat dette det handler om, som du snart vil oppdage. Vi pådrar oss sårene på et hverdagslig, jordisk plan, men i virkeligheten har de en høyere mening. Våre menneskelige opplevelser er den smeltedigelen der vi møter den uforgjengelige guddommelige kilden som er selve kjernen i vårt vesen. Hvis du er blitt trukket til denne boken, er sjansen stor for at du allerede har søkt healing på andre måter. Du har bruk tid, penger og energi på å bli fri fra ubehaget du opplever, enten det er fysisk, følelsemessig eller mentalt, eller en kombinasjon av alt dette. Kunnskapen og forståelsen du har skaffet deg gjennom de anstrengelsene du har gjort deg, har sannsynligvis vært til hjelp, men det har antakelig ikke skjedd noen forvandling: Fortsatt opplever du ubehag, i stor eller liten grad. Dette skyldes ikke at du er lat, eller at du ikke fortjener å bli befridd fra smerte og ubehag, eller at du på noen måte ønsker vanskeligheter i livet. Det betyr rett og slett at du har nådd grensen for hva du som menneske greier å finne løsninger på. Forvandling av dype sår fordrer frihet fra begrensninger, og for å oppnå dette trenger du tilgang til den uendelige virkeligheten som ligger i åndelig kraft. Åndelig healing skiller seg fra alt annet fordi den ene og alene skyldes en styrking av forholdet vårt til det guddommelige. Vi oppnår dette ved å sette i gang, og deretter kontinuerlig utvikle videre, et nært forhold til vårt aller innerste jeg, som er en fasett av sjelen. Sjelen mister aldri av syne sin samhørighet med den 23


guddommelige natur; vårt aller innerste tjener som vår personlige bro til det guddommelige. Som en følge av våre sår og vår lidelse kan det synes som om vi har mistet kontakten med de dypeste sidene av oss selv og dermed også vår sjel. Men uansett hvor langt unna vi tilsynelatende har fjernet oss fra sjelen, er den og vi faktisk uatskillelige. Dessuten vil sjelen alltid være en uendelig healingressurs. Utfordringen er å fjerne de fordreide filtrene med innarbeidede mønstre skapt av sårede tanker og følelser som avholder oss fra kontakt med vårt aller innerste og dermed også det guddommelige. Dette er kjernen i det arbeidet vi gjør i Akasha-biblioteket. Det er viktig å merke seg at selv om dette dype arbeidet finner sted i den åndelige verden, er det samtidig helt og holdent av praktisk art. Når vi blir klar over vanskelighetene våre, skaffer oss innsikt i dem og finner fram til løsninger i den virkelige verden, kan vi overføre dette arbeidet til hverdagen. Vi blir på ny kjent med den sanneste siden ved oss selv, vårt innerste jeg. I denne prosessen der vi ønsker å oppnå healing, anerkjenner vi at vi har en viktig rolle, nemlig å ta ansvar for vårt eget velbefinnende, og gjøre det vi kan for å ta vare på oss selv. Det som gjenstår, er den delen vi ikke kan makte å gjøre på egen hånd, og som vi lar det guddommelige ta seg av på våre vegne. Denne metoden viser oss veien til det trygge punktet i oss der vi får den støtten vi trenger, og der vi kan tillate denne forvandlingskraften å være nettopp det. Det er meningen at vi skal oppleve hvor fullkommen sjelen vår er, og denne strategien for å oppnå healing skal gjøre oss i stand til å møte selve kjernen i vår guddommelige natur. Når dette skjer, oppdager vi at vi er den vi alltid har håpet på å bli, og endelig kan vi leve det livet vi alltid har drømt om.

24


Forutsetninger for healing gjennom Akasha-biblioteket Det er bare to ting som kreves for å kunne helbredes gjennom Akasha-biblioteket. For det første må vi innse hvor formålsløst det er å fortsette å holde fast ved de gamle forestillingene omkring de problemene vi har, og begynne å akseptere at det vi tidligere har prøvd, ikke har fungert. For det andre trenger vi en fornemmelse – og i starten kan det godt være bare en liten antydning av en fornemmelse – av at det er trygt å gi slipp på den gamle måten å gjøre tingene på, og å åpne seg for det nye, fordi det eksisterer en healingkraft som er mye større enn oss selv. Skjønnheten i Akasha-biblioteket ligger, som du snart vil oppdage, i at det representerer livsbetingelser som er organisert spesielt for å gi den tryggheten som trengs for at vi kan møte det guddommelige nærvær på en måte som er virkelig, utelukkende nyttig og svært effektiv.

De tre komponentene i vårt healingeventyr Helbredelsesreisen vår er delt i tre hoveddeler. Den første fasen handler om våre hellige sår, og hvordan de utgjør kraftpunkter i vårt forhold til oss selv. I denne fasen tar vi for oss de destruktive problemene som er forbundet med selvfornedrelse og selvfornektelse, og vi gjør det spesifikt ved å anlegge følgende synsvinkler: årvåken observasjon av selvet, selvaksept, hensiktsmessig handling og valg. Under utforskningen av dette stadiet av healingprosessen finner vi måter å støtte oss til oss selv på samme hva som skjer i livet, og til å bevare roen også i tider med store prøvelser. Å finne fram til de sårene som har gjort det praktisk talt umulig å ha kontakt med vårt aller innerste, er i virkeligheten akkurat den åpningen som trengs for å nå inn i dypet. Deretter undersøker vi våre hellige sår for å oppnå fred i vårt forhold til andre. Dette er en svært spennende del av reisen. Vi får anledning til å finne ut hvordan vi overvinner fiendskap og 25


uvilje og opplever aksept og tilgivelse – i tillegg til at vi undersøker hva som må til for å slutte med negativ fordømming. Så følger den store ufordringen det er å kvitte seg med begrensende mønstre. Vi får anledning til å oppdage disse mønstrenes livssyklus, og overgangen fra å være slave av dem til å bli fri fra dem og styrket av dem. Dette får oss også til å innse at de samme vanskelighetene som skaper problemer mellom oss, kommer til å bli nettopp den veien vi velger for å oppnå fred i våre mellommenneskelige forhold. Til sist går vi inn i de hellige sårene og lar dem danne en plattform for forvandling og erfaringsoverskridelse. Etter å ha gjort det som kreves i de to første fasene, føles det som vi har fått mer solid grunn under føttene, vi er mer stabile og mye bedre i stand til å gi uttrykk for vårt sanne jeg. Men vi er ikke i mål ennå. Vi er uendelige vesener på evig søken. I åndelig arbeid er det alltid noe mer som venter, alltid et neste nivå og et nytt steg å ta. I denne fasen i vårt arbeid for å bli hele etablerer vi et bevisst forhold til vår indre struktur som vi trives med i vårt nye liv, et liv uten menneskelige sår og arr. Jeg kommer til å introdusere «oppstigningsmatriksen» for deg, og den vil gi deg mulighet for å oppleve overskridelse til en mer bevisst sammensmeltning med det guddommelige. Matriksen består av følgende elementer: takknemlighet, velsignelse og sjenerøsitet. Her får vi kunnskap om hvordan vi aktiverer hver av disse kvalitetene i livet og kan leve som et opphøyd vesen. Og vi oppdager hvordan vi kan leve, ikke som et offer, men både som aktiv deltaker og inspirert bidragsyter. Vi kommer til å lære hvordan vi lever et vanlig liv ut ifra et helt uvanlig perspektiv.

Reiseforberedelser For å gi deg best mulig støtte i denne tretrinnsprosessen vil jeg gjerne komme med noen forslag til måter å tilnærme seg arbeidet på. Benytt deg av det som virker nyttig for deg, og la være å bry deg om resten. 26


Kanskje er det en god idé å starte med å lese igjennom del 2, 3 og 4 for å bli fortrolig med gangen i arbeidet før du gjør noen av øvelsene. Enkelte deler kan virke mer engasjerende på deg enn andre akkurat nå, men dette er helt naturlig, så la intuisjonen din lede deg når det gjelder dette. Det kan være lurt å ha en egen notatbok til arbeidet i Akasha-biblioteket, og skrive ned alt som skjer. I hver av de tre delene kommer jeg med ideer og legger fram forslag til hvordan du kan sette dem ut i livet, og jeg presenterer gjennomtenkte spørsmål til refleksjon som du kan ta med deg inn i Akasha-biblioteket ditt. Ta dem for deg i din egen takt og rytme, og gå dit de fører deg. Eksperimenter, eksperimenter, eksperimenter for å finne ut hvordan de på beste måte kan tjene deg i din egen vekst. Det første du lærer, er å skaffe deg tilgang til biblioteket gjennom meditasjonen «Veien inn til hjertet av Akasha-biblioteket». Hvis du allerede kjenner til denne, får du en nyttig repetisjon her. Hvis dette arbeidet er nytt for deg, er denne meditasjonen selve grunninstruksjonen som kreves for å åpne Akasha-biblioteket og starte arbeidet der. (Du finner en detaljert gjennomgang av fremgangsmåten i min tidligere bok How to Read the Akashic Records.) Enkelte mennesker ønsker å skaffe seg en grundig og dyp forståelse av metoden, men det er ikke avgjørende for praktiseringen av meditasjonen eller bønnen i vår sammenheng. Instruksjonen her er nok til at du kommer i gang. Før du går i gang med arbeidet i Akasha, foreslår jeg at du bruker noen minutter på å tenke igjennom hvilke vanskeligheter som har gjort seg gjeldende i livet ditt så langt tilbake som du kan huske. Rett oppmerksomheten mot de problemene som bare ikke ser ut til å ville forsvinne – ting du har bakset med i kanskje ti, tjue eller til og med tretti år. En annen tilnærmingsmåte er å gå direkte til de mest ømtålige områdene og reflektere over de mest smertefulle opplevelsene eller væremåtene du har opplevd, de som har forårsaket så intenst ubehag at du vanligvis for enhver pris til og med unngår å tenke på dem. Jeg skjønner at ingen av disse øvelsene er lette – alle har vi gjort alt vi kan for 27


å unnslippe smerte og lidelse, og har relativt lite erfaring med å møte dem direkte. Men det er fullt mulig, og du kan gjøre det i vissheten om at hjelpen kommer – i form av den lindringen, det perspektivet og den visdommen du vil finne i Akasha-biblioteket. Stol på meg – jeg har foretatt denne åndelige healingreisen mange, mange ganger før deg, og jeg har skrevet denne boken i et forsøk på å «la lyset bli stående på» for å vise deg vei. Jeg vet hvor vanskelig det er å leve med sårede følelser og det arrvevet som har bygd seg opp rundt dem. Jeg vet hvor vanskelig det er å være fange av gamle mønstre i interaksjonen med andre mennesker. Jeg vet hvor demoraliserende det er å prøve å forandre seg, om og om igjen, og mislykkes gang på gang. Og jeg vet hvordan det er å bruke egen tilkortkomming mot seg selv. Det er fordi jeg har slitt med disse opplevelsene selv, og klart å bli fri fra dem, at jeg deler denne metoden med deg. Tro meg: Innsatsen din vil føre til en enorm frigjøring.

En invitasjon Jeg vil gjerne få gi deg en formell invitasjon til å gå i gang med denne tretrinnsreisen til frigjøring. Hvor du enn befinner deg på din livsvei, er det mulig å ta del. Jeg følger deg hvert eneste skritt på veien. Jeg kommer til å forklare fullt ut alt du trenger å forstå mens du går gjennom de ulike prosessene og metodene som vil gjøre deg hel og forvandle livet ditt fullstendig. Dette er en invitasjon til å bli fri til å kjenne sannheten om ditt innerste jeg og uttrykke den i verden. Det er en invitasjon til å overgi seg til det guddommelige og gleden over å være i live. Jeg inviterer deg til å åpne deg både i sinn og hjerte og legge godviljen til slik at Akasha-lyset kan nå deg, skinne gjennom deg og lyse opp alt rundt deg. Uansett hvor du befinner deg nå, skal du vite at det venter deg helt nye muligheter, helt andre dimensjoner både når det gjelder helse, helhet, trivsel og levende tilstedeværelse. Åndelig healing er innenfor din rekkevidde.

Akasha-healing av Linda Howe  

I Akasha-biblioteket, universets evige arkiv, kjent osm Akasha-krøniken hos blant andre Rudolf Steiner og Edgar Cayce, finner du "boken" om...

Akasha-healing av Linda Howe  

I Akasha-biblioteket, universets evige arkiv, kjent osm Akasha-krøniken hos blant andre Rudolf Steiner og Edgar Cayce, finner du "boken" om...