Page 1

06

ICURA: AT MODNES SOM VIRKSOMHED

10

FUNDRAISING: SAMMEN GÅR VI EFTER MÅLET

12

OPSKRIFTEN PÅ DEN PERFEKTE PITCH


Kloge penge til din virksomhed

Kloge penge til din virksomhed I Danmark er vi gode til at få gode idéer. Faktisk så gode, at vi er et af de bedste iværksætterlande i verden, ifølge det internationalt anerkendte Global Entrepreneurship Index. Desværre udmønter de gode idéer sig alt for sjældent i kommercielle succeser. CAPNOVAs mål er at være de bedste til at hjælpe iværksætter­ teams med at udvikle de innovative idéer til succesfulde virksomheder og dermed til nye danske arbejdspladser. Vi har 18 års erfaring med at investere i startups i den første kritiske fase af deres liv. Som et af fire landsdækkende innovationsmiljøer hjælper CAPNOVA iværksættere med at etablere virksomheder på basis af forretningsidéer med et højt indhold af viden og innovation.

MERE END KAPITAL Ud fra vores mangeårige erfaring ved vi, at kapital ikke gør det alene. Derfor kan iværksættere også trække på vores brede viden om forretningsudvikling og vores stærke alliancer og netværk til andre investorer og virksomheder, og vi hjælper med at søge supplerende kapital i danske og europæiske fonde. Alt det, som gør en mærkbar forskel for virksomhedernes succesrate. I dette magasin kan du møde nogle af vores iværksættere, og du kan få investment managerens råd til at pitche din idé. For evnen til at formidle sin forretningsidé er afgørende, hvis man vil fange potentielle investorers og samarbejdspartneres opmærksomhed. VI GLÆDER OS TIL AT HØRE OM DIN IDÉ!

Det betyder, at vi investerer en kombination af midler fra staten og vores egne penge i den spæde opstartsfase, hvor det ellers kan være svært at tiltrække risikovillig kapital.

2

CAPNOVA

Kim Ove Olsen & Lars Stigel, direktører i CAPNOVA A/S


CAPNOVA 

3


CAPNOVA

– Hele Danmarks investeringsog udviklingsselskab CAPNOVA har siden 1998 investeret i mere end 250 nye virksomheder, der har tiltrukket mere end 2 mia. kr. fra andre danske og internationale investorer. Vi investerer bredt inden for områder som cleantech, sundhed og industri, men vores særlige fokus er på fødevareteknologi og det interaktive og digitale område. P.t. har vi en portefølje på ca. 100 virksomheder. FOOD TECH Vi er interesserede i hele fødevareværdikæden lige fra ­håndtering af råvarer, produktion og proces til detailsalg og ­distribution. Det kan altså både handle om nye metoder, ­processer og teknikker omkring fødevareproduktion, men også om nye innovative ingredienser, distributionskanaler og koncepter.

”Opskriften på succes er, at vi hjælper virksom­ hederne med at indgå i alliancer med de store spillere. På den måde kan vi hjælpe små og ­innovative, men skrøbelige virksomheder med at overvinde mange af de traditionelle børnesyg­ domme. Et godt eksempel er vores alliancemo­ del BIOPRO, som giver vores porte­føljeselskaber mulighed for at samarbejde med store interna­ tionale spillere som Chr. Hansen, Novo Nordisk, Novozymes, CP Kelco og DONG Energy.” Kim Ove Olsen, direktør hos CAPNOVA og ­ansvarlig for ­fokusområdet Food Tech.

INTERAKTIVE MEDIER OG DIGITALISERING Området inkluderer e-learning, e-health og computerspil, samt derudover digitale løsninger og udnyttelse af big data inden for eksempelvis industri, handel og finans. Som Danmarks mest aktive investor i computerspil har vi bidraget til, at en række computerspil med succes er kommet ud på det globale marked. Det gælder blandt andet Subway Surfers og Limbo. Det samme er sket med flere af vores it-investeringer, og vi forventer at få samme aktive rolle inden for e-learning og e-health.

”It-revolutionen, der begyndte i 1970’erne, udvikler sig stadig. Der sker hele tiden væsentlige nybrud. Tænk bare på, hvad der er sket de sidste 10 år med fx smartphones og cloud computing, og hvad vi nu ser med big data, robotter, 3D-print og selvkørende biler. CAPNOVA var på banen, da computer­ spilsindustrien udviklede sig mest, og her vil vi blive ved med at være i front, når det gælder nybrud. Samtidig er vi klar med investeringer i de nye områder af den interaktive industri og inden for de nye it-baserede forretningsområder.” Lars Stigel, direktør hos CAPNOVA og ansvarlig for fokusområdet Interaktive medier og digitalisering.

HVOR MANGE PENGE INVESTERER VI? Vi investerer op til 6 mio. kr. i et selskab og starter ofte med en investering på mellem 1 og 2,5 mio. kr., hvorefter vi kan følge op med yderligere kapital, hvis udviklingen går som forventet. Vi forsøger i de fleste tilfælde at få private investorer til at investere sammen med os fra starten.

4

CAPNOVA


CAPNOVA 

5


Interaktive medier og digitalisering

At modnes

som virksomhed Stemningen er lidt hen ad New Yorker-loft: Den besøgende mødes med bordfodbold, espressokaffe og almindeligt kreativt kaos i det store lokale på 2. sal hos Icura i Njalsgade-baggården. Men trods den afslappede atmosfære finder vi her et firma, der er kommet langt ud over iværksætteriets børnesygdomme, og med en ambitiøs forretningsplan og kapital fra CAPNOVA i ryggen har markeret sig på det voksende marked for velfærdsteknologi. Faktisk rummer lokalet to virksomheder, der tilsammen beskæftiger ca. 20 personer. Begge udspringer af den samme grundlæggende teknologi, men har udviklet sig i hver deres retning. Yoke, der arbejder med interaktive udstillingsdesigns, og Icura, der i 2013 lancerede det digitalt understøttede genoptræningsforløb Icura Trainer med kapital og rådgivning fra CAPNOVA.

”Vi var tre studiekammerater, der syntes, det var sjovt at arbejde med teknologier, der kunne måle på kroppen.” Jakob Mandøe Nielsen, direktør, Icura.

De første projekter var rettet mod museer, hvor gæsterne kunne aktivere lys eller lyd gennem deres bevægelser. Senere fulgte et projektforløb med Aarhus Kommune omkring nedslidning af servicemedarbejdere; udviklingsarbejdet var centreret om beklædning med indbyggede sensorer. ”Horisonten var ca. fem år for udviklingsarbejdet, og som iværksættere var vi ikke indstillede på et så langt forløb,” siger Jakob Mandøe Nielsen. Idéen blev ikke skrinlagt, men et tilfældigt møde genoplivede den, dog nu med et andet fokus:

genoptræning, ligesom de skal gennemgå et øvelsesprogram i hjemmet. Med Icura-forløbet kan fysioterapeuten kontrollere, om programmet følges, og samtidig virker det ansporende for patienten. Men først skulle teknologien på plads, og det koster penge. ”Hvis vi skulle op i en anden liga, måtte vi have nogen, der kunne hjælpe os, dels med hensyn til kapital, men også nogen, der kunne tage os i hånden omkring det forretningsmæssige. Vi var godt med rent teknologisk, men ellers var vi ret grønne. Via Vækst­ huset fik vi kontakt med CAPNOVA, og i 2013 investerede de i os. Ved den lejlighed opstod Icura som et selvstændigt spin-off fra Yoke med en repræsentant fra CAPNOVA som bestyrelsesformand. Vi havde en forretningsplan, der omfattede en klinisk test efterfulgt af det første salg, og den milepæl har vi nu nået”. KIGGER MOD UDLANDET Navlestrengen til Yoke blev klippet, men de to firmaer deler stadig adresse i Njalsgade. Icura er den teknologitunge, mens Yoke har mange designkompetencer, og synergieffekten er til at tage og føle på. Men måske er Icura ved at vokse ud af de trygge omgivelser i det kreative kaos: ”Vi har haft stor glæde af den sparring, vi har med CAPNOVA omkring at modnes som virksomhed. Det har været uvurderligt. Nu er vi ved at få fodfæste i Danmark, den næste fase er at kigge på udlandet. Stort set alle lande i den industrialiserede verden har den samme demografiske udvikling, og derfor er der et kæmpe forretningspotentiale i vores teknologi,” slutter Jakob Mandøe Nielsen.

”Jeg var så heldig i 2011 at møde en projektleder fra Gentofte Kommune. Sammen med tre andre kommuner, Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk, havde de formuleret et koncept, de kaldte Mobil Interaktiv Genoptræning, som de gerne ville give luft under vingerne, men de manglede en teknologipartner. Det møde var virkelig udslagsgivende, og i de næste to år arbejdede vi hardcore med at videreudvikle vores sensorteknologi”. Sagens kerne er, at når patienter sendes hjem efter at have fået fx en ny hofte eller nyt knæled, skal de møde til regelmæssig

6

CAPNOVA

Jakob Mandøe Nielsen, direktør, Icura


FAKTA

Icura Trainer-teknologien rummes i en kuffert, som patienten låner med hjem. De fem bevægelses­ sensorer monteres med elastikbånd om benene og omkring livet. Signalerne modtages af en smartphone med en en app, der viser, hvilke øvelser der skal udføres, og som giver feedback om udførelsen. Resultatet samles i en statistik over træningen. Fysioterapeuten kan via Icura Manager-systemet oprette og følge patientens træning. De fire kommuner Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal har sammen lavet en evalueringsrapport for Projekt Mobil Interaktiv Genoptræning. Resultaterne viser en høj patienttilfredshed og mere fleksible og motiverende forløb for patienterne, der tager mere ejerskab for egen træning. Der opnås samme træningseffekt trods færre fremmøder på træningscentret, og teknologien har et resurse­ besparende potentiale for kommunerne, især i kraft af færre omkostninger til patientkørsel til og fra genoptræningscentret.

CAPNOVA 

7


Food Tech

Johannes Daprà, medstifter og chefudvikler hos PlastiSens

Torsten Freltoft, CEO hos PlastiSens

Håndholdt testlaboratorium øger fødevaresikkerheden

Fødevareproducenter er meget afhængige af nøjagtige og hurtige analysemetoder, når der er mistanke om forskellige ­former for kontaminering. Hos virksomheden PlastiSens arbejder man med prototypen på et håndholdt analyseapparat, der på sekunder kan afsløre rester af antibiotika i væsker. CAPNOVA tror på idéen og har investeret 4 mio. kr. i 2015. ”I første omgang satser vi på at bruge vores teknologi til at måle rester af antibiotika i råmælk, idet sensoren er beregnet til at måle på væsker,” fortæller Johannes Daprà, medstifter og chefudvikler hos PlastiSens. Antibiotika gives fx til malkekøer med yverbetændelse, og kan findes i mælken i en periode efter behandlingens ophør. CEO Torsten Freltoft supplerer: ”Teknologien er en platform, hvorfra nye applikationer vil kunne udvikles. Det er attraktivt for investorer, at der er en spydspids, som hurtigt kan kapitalisere investeringen, hvorefter forretningen vil kunne udvides til nye områder. ” Den patenterede opfindelse er vokset ud af Johannes Dapràs ph.d.-projekt, men det var ikke som et ”Heureka-moment”, snarere et led i en løbende proces, hvor det gik op for holdet bag PlastiSens, at her var tale om en uhyre følsom sensorteknologi.

8

CAPNOVA


I kontoret på DTU i Lyngby demonstrerer Torsten Freltoft og ­Johannes Daprà en foreløbig version af det håndholdte test­apparat. Udformningen minder om en computermus med en spalte i den ene ende; enheden skal fodres med engangs-­sensorer, der dyppes i den væske, der skal testes. Resultatet kan aflæses efter få sekunder, og der er udviklet flere sensorer, der kan registrere forskellige typer antibiotika. Torsten Freltoft fortæller: ”Mejerierne er selvfølgelig meget påpasselige med ikke at få antibiotika i deres mælketanke. For det første kan det havne ude hos forbrugerne og forværre resistensproblemerne, og for det andet kan det komme ind i procesanlæg, hvor der arbejdes med bakteriekulturer. Her kan det ødelægge produktionen af fx yoghurt og tykmælk. Derfor testes alle tankbilerne, når de kommer ind til mejeriet, og det sker ca. 200 gange om året, at der er en kontamineret tankbil, hvis indhold må destrueres. Vores apparat kan fange det i opløbet allerede ude i stalden.”

Opfindelsen fra PlastiSens er endnu ikke i aktiv brug, men der findes en ”working prototype”. ”Jeg har mange gode erfaringer med at samarbejde med ­CAPNOVA, som har en satsning inden for fødevarer. Det stod hurtigt klart, at det var et godt match, og med den kapital vi har fået, kan vi arbejde videre det næste års tid. Men så skal vi igen ud og finde nye midler, indtil vi kan tjene vores egne penge,” siger Torsten Freltoft. PlastiSens har licens inden for fødevarer, veterinær og bioprocessering, og Torsten Freltoft kan sagtens forestille sig, at teknologien i fremtiden også vil blive brugt til at kontrollere produktionen i forskellige procesanlæg.

FAKTA

PlastiSens’ håndholdte sensor til sporing af ­antibiotika er et hurtigt og nøjagtigt alternativ til de nuværende testmuligheder. Den muliggør et hurtigt kvalitetstjek på stedet, og kan være med til at ­begrænse madspild og kryds-kontaminering. Den patenterede teknologi er udviklet af forskere fra DTU Nanotech: Johannes Daprà, som har deltaget i udviklingsarbejdet fra begyndelsen sammen med sin ph.d.-vejleder Noemi Rozlosnik, associeret professor ved DTU Nanotech, og computerspecialisten Attila Sükösd.

CAPNOVA 

9


Fundraising

Sammen

går vi efter målet I CAPNOVA har vi de seneste fem år sikret vores porteføljevirksomheder projektmidler for over 250 mio. kr. fra de mange ­offentlige programmer og puljer, der er sat i verden for at skabe vækst og fremme særlige teknologier. Udviklingskonsulent Søren Mayland vejleder virksomheder om støtteprogrammer og fundraising. Det omfatter screening af idéer, matchning med rette støttemuligheder, vejledning om formalia og logikker i støtteprogrammerne og hjælp til at skrive ansøgningen. HVAD KAN VIRKSOMHEDERNE FÅ HJÆLP TIL? ”Vores porteføljevirksomheder er på mange forskellige stadier. Nogle har slet ingen viden om fundraising, så der opbygger vi den fra bunden. Andre er mere selvkørende, og der fungerer vi mere som et par ekstra øjne. Vi skal hjælpe virksomhederne til at opnå succes, og fundraising er et af mange instrumenter, vi benytter. Der findes rigtig mange tilskudsprogrammer i både Danmark og EU, men det kræver stor indsigt at kunne navigere i dem. Vi hjælper virksomhederne med at komme det ekstra skridt og få adgang til midlerne. Vi undersøger, hvilke puljer der kan være relevante for dem at søge, og vi snakker med virksomhederne om, hvilke krav der stilles, og afklarer, om de er parate til processen. Kan de fx klare den krævede egenfinansiering? Er deres produkt tilstrækkeligt nyt, eller skal de finde en anden vinkel?”

HVAD SKAL DER TIL FOR AT ØGE VIRKSOMHEDERNES CHANCER FOR AT HENTE PROJEKTMIDLER? ”CAPNOVA kan gå ind og vurdere, om det giver mening at gå igennem en ansøgningsproces; primært skal der være en korrekt matchning mellem program og virksomhed. Det kræver en del resurser at søge projektmidler, og indsatsen skal stå mål med beløbets størrelse. Det handler for iværksætteren om at prioritere. Kom i gang i god tid. Få altid flere til at læse ansøgningen, vær ambitiøs, konkret og målrettet, og sidst men ikke mindst så sørg for at skabe det rigtige partnerskab omkring projektet. En gang imellem må vi slukke nogle håb, men går du efter et program, skal du gøre det 100 pct., og så går vi sammen efter målet,” slutter Søren Mayland.

HVORFOR KAN VIRKSOMHEDERNE IKKE GØRE DET SELV? ”Mange virksomheder har ikke tid eller råd til at danne sig et overblik over programmerne og de mange detaljer. Hvis man kun har få personer ansat og er midt i en udviklingsproces, er det vigtigt, at man udnytter sine resurser effektivt på kerne­ opgaven. Fondsarbejde handler om at se tingene fra bevillingsgiverens synspunkt; at oversætte hvad det egentlig er, de leder efter. Og det kan være svært, når man som iværksætter er dybt optaget af sit eget projekt. Vi har den viden og erfaring, der gør, at virksomhederne ikke spilder tiden, men bruger den der, hvor den gør mest gavn.” HVILKE TYPER VIRKSOMHEDER HJÆLPER CAPNOVA? ”Det er typisk små og nystartede virksomheder. Det kan være teknologitunge projekter eller it-virksomheder, men vi kan hjælpe næsten alle virksomheder, der passer ind i vores portefølje. Vi har et dybt forankret branchekendskab og stærke netværk i miljøerne. For nystartede virksomheder er det svært at hente EU-penge, fordi de måske ikke har erfaring med at skrive ansøgninger, eller simpelthen ikke har manpower til at kunne bære sådan et projekt. Derfor begynder vi typisk med mindre projekter, og når de så har fået opbygget knowhow, kan vi tage fat på større projekter.”

10

CAPNOVA

Søren Mayland, udviklingskonsulent hos CAPNOVA


Fundraising

Service Sjælland CAPNOVA tilbyder gennem projektet ”Fundraising Service Sjælland” små og mellemstore virksomheder i Region Sjælland ny viden og vejledning om projektfinansiering, samt netværk, så de kan udvikle nye produkter og komme hurtigere på markedet.

”Region Sjælland har stillet midler til rådighed for os, så vi kan vejlede virksomheder i regionen om fundraising i forhold til danske og europæiske støtteprogrammer. Det er et led i et samarbejde med myndighederne om erhvervsfremmende aktiviteter i regionen. Vi kan fremme processen ved at komme med gode råd om, hvordan man skriver den rigtige ansøgning. Vi hjælper med at tolke mellem virksomhedernes logikker og det offentliges, og samtidig kan vi hjælpe virksomhederne med at forklare deres projekt. Vi skal få dem til at se sig selv udefra, så de ikke bliver for indforståede.” Katrine Krogh Balslev, udviklingskonsulent hos CAPNOVA

CAPNOVAs fundraising-aktiviteter begyndte i ­Region Sjælland i 2011, og en ekstern evalueringsrapport fra Oxford Research har slået fast, at initiativet har haft en positiv effekt i regionen. CAPNOVA har bidraget til, at markant flere sjællandske virksomheder har søgt og fået projekt­ midler, og der er hidtil hentet mere end 250 mio. kr. hjem i projektmidler til virksomheder i regionen.

CAPNOVA 

11


Den perfekte pitch

Den perfekte pitch CAPNOVA modtager hver dag mange henvendelser fra håbefulde iværksættere. Er idéen god, inviterer vi til en samtale, og her kræver det en krystalklar pitch for at komme gennem nåleøjet til kapital. Få investment managerens råd til, hvordan du bedst overbeviser ham om at investere i din idé. HVORDAN FORBEREDER DU DIG BEDST? Øve, øve øve. Og øve igen. Det er en fordel at have afprøvet præsentationen mindst tre gange, så du er sikker på, at du kan overholde tiden uden at blive stakåndet. Forbered dig gerne ved at træne din pitch sammen med professionelle ­tilhørere – væksthusene, Connect Denmark, KeyStones m.fl. tilbyder pitch­træning. Sæt dig grundigt ind i din målgruppe, og underbyg så vidt muligt dine påstande med fakta eller testresultater. Vær helt klar på, hvad du ved og ikke ved, og hvad du vil finde ud af ved at teste. Udvis en god balance mellem ydmyghed og tro på dig selv. Gør dig klart, hvad du ønsker at opnå.

HVILKE SPØRGSMÅL KAN DU FORVENTE AT FÅ? Vi spørger ind til din forretningsidés markedspotentiale: Hvilket problem/behov løser du? Hvorfor er det en ny og original måde at gøre det på? Hvordan vil du tjene penge på idéen? Hvad er din go-to-market strategi? Hvem er konkurrenterne? Hvad er dit kapitalbehov? Hvad tilbyder du investor til gengæld for at komme med pengene? Hvornår er du klar? Hvad er de største risici? Og hvordan vil du håndtere dem? Hvad er dine exit­ forventninger? Herudover kigger vi på, om du udviser den rette iværksætterånd og har sammensat et stærkt team omkring dig. Altså, er du villig til at løbe en risiko og investere en masse tid? Og matcher teamets kompetencer og erfaringer forretnings­ planens krav? Hvad mangler teamet for at være komplet? HVAD INDEHOLDER DEN GODE PITCH? Den gode pitch er kort og præcis og tilpasset tilhørerne – spor os lynhurtigt ind på, hvorfor netop din idé er interessant, og hvorfor det er en god investering. På 10 min. skal du helst i hovedtræk kunne gøre rede for, hvilket problem/behov din idé løser, og hvordan du vil tjene penge på den. Den gode pitch indeholder en sammenhængende plan for, hvordan du når helt i mål. Gerne med milestones/delmål. En investor vil vide, at der er en sådan plan, også selvom du måske ikke henter alle de nødvendige midler i første runde. Den indeholder herudover også et budget for omsætning, omkostninger, indtjening og likviditet.

Otto Bjerg Hausgaard, investment manager hos CAPNOVA

12

CAPNOVA

HVAD ER DE TYPISKE FALDGRUBER? Vi oplever ofte iværksættere, som fortaber sig i tekniske detaljer og bruger al tiden på det. Den anden yderlighed er, at iværksætteren selv forstår sit produkt så godt, at han helt glemmer at forklare, hvad det går ud på, men straks kaster sig ud i alt det andet. En faldgrube kan også være alt for optimistiske budgetter og mangel på realisme. Vi ser også iværksættere, der glemmer at sige, hvad de egentlig beder om i form af penge/support, og hvad de vil give til gengæld. Det kan også være manglende risikovurdering – fx en følsomhedsanalyse ved forsinkelser af planen. Ligesom man, måske af beskedenhed, ikke godt nok får forklaret de unikke kompetencer, som teamet kommer med. Herudover giver udokumenterede påstande og forkerte data præsenteret som fakta et indtryk af en generelt utroværdig pitch.


Gode idéer

Gode idéer udviklede sig

til gode forretninger sammen med CAPNOVA

”CAPNOVA kunne gå ind med kapital på det helt tidlige stadie, hvor vi ikke kunne gå til banken. Med investe­ ringen kunne vi fokusere 100 pct. på udviklingen af softwareproduktet, og det betød, at vores produkt kom hurtigere på markedet.” Camilla Ley Valentin, CCO og stifter, Queue-it. Mere end en milliard brugere har været igennem Queue-its online køsystem, der har kunder overalt i verden. Kundelisten tæller blandt andre SKAT, Det Kongelige Teater, T-Mobile og Tickets.com. www.queue-it.com

“Vi har haft stor glæde af sam­ arbejdet med CAPNOVA, der har medvirket positivt til vores frem­ gang. CAPNOVA har bidraget med risikovillig kapital på et tidspunkt, hvor EnergyCodes.dk blot var en spin-off idé. Det har været afgø­ rende for, at EnergyCodes.dk i dag er en virksomhed i god gænge.” Morten Nissen Nielsen, adm. direktør, EnergyCodes.dk. EnergyCodes.dk har udviklet en IT-platform til brug for danske energiselskaber. Platformen gør det muligt at betjene el-kunder omkostningseffektivt og med god kundeservice. EnergyCodes.dk er i dag IT-leverandør til flere danske energiselskaber. www.energycodes.dk

”Tre måneder efter lanceringen af spillet vidste vi, at det her ville blive stort. Meget stort. Vi kunne bare se download-tallene tikke ind, og vi begyndte at se, at forretningsmodellen var ekstremt holdbar.” Bodie Jahn-Mulliner, direktør, SYBO Games. Spilvirksomhedens mobilspil Subway Surfers, der er udviklet i samar­ bejde med Kiloo, er blevet en verdensomspændende succes med over en milliard downloads. SYBO Games fik i 2015 et overskud på 163 mio. kr. www.subwaysurfers.com

14

CAPNOVA


”CAPNOVAs investering i den helt tidlige fase var en vigtig hjælp til at få defineret vores marked, skaffe de første kunder og få adgang til relevante netværk, så vi kunne få ventureselskaberne med. CAPNOVAs ekspertise inden for forretningsudvikling var meget nyttig for os. Man mærker tydeligt, at de selv har praktisk erfaring med iværksætteri og ledelse og forstår, hvad det handler om.” Henrik Reif Andersen, CEO og stifter af Configit. Configit har udviklet en unik patentbeskyttet softwareteknologi til konfiguration af komplekse produkter til blandt andre Jaguar Land Rover, Fiat, John Deere, Siemens, Phillips og Vestas. Selskabet har 150 ansatte på hovedkontoret i København, og kontorer i USA, Storbritannien, Tyskland, Indien og Kina. I 2015 omsatte Configit for sammenlagt 128 mio. kr. med et afkast på 42 mio. kr. www.configit.com

”Succeshistorien viser potentialet ved fra starten at undersøge kommercielle muligheder ved forskning.” Lars Stigel, direktør, CAPNOVA.

Læs mere om vores tidligere og nuværende porteføljeselskaber på www.capnova.dk

ActionPharma solgte i 2012 sin primære lægemiddelkandidat AP214 – som skal forebygge akut nyresvigt i forbindelse med hjerteoperationer – til den ameri­ kanske medicinalgigant Abbott for 623 mio. kr. Trods modgang og finanskrise tegnede Action Pharma sig dermed for en af de største handler med et enkelt lægemiddel på globalt plan.

CAPNOVA 

15


Fra idé til virksomhed

Fra idé

til virksomhed 1: FØRSTE MØDE ELLER FØRSTE SAMTALE – SCREENING Det første, der sker, når du kontakter os, er, at vi foretager en umiddelbar vurdering af, om vi tror på din idé og på dig som iværksætter. Vi vurderer blandt andet, om din idé ligger inden for rammerne af, hvad vi må investere i som statsligt godkendt innovationsmiljø. 2: FORUNDERSØGELSE Hvis vi vurderer, at idéen er interessant nok til at gå videre med, begynder vi en forundersøgelse i tæt dialog med dig. Den kan tage op til tre måneder at gennemføre. Vi vil blandt andet analysere din forretningsidé og dens potentiale i forhold til patent, marked, teknologi, kompetencer, økonomi og juridiske forhold. Forundersøgelsen skal afklare, om det set med vores øjne er fornuftigt at foretage en investering i din forretningsidé.

3: INVESTERING Hvis forundersøgelsen viser et positivt resultat, og vi derfor ønsker at investere i din nye virksomhed, er det CAPNOVAs bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Siger vi ja til at investere, vil dit selskab blive stiftet og projektet igangsat. Investeringen sker ud fra milestones-planer. Det vil sige, at investeringen kun kommer i takt med, at de opstillede mål nås til tiden og inden for budgettet. Parallelt med investeringen deltager vi på forskellige niveauer aktivt i udviklingen af virksomheden. 4: VIDEREFØRELSE Skulle der blive brug for mere kapital, har C ­ APNOVA mulighed for at bidrage med yderligere investering. Det vil dog altid ske på baggrund af en konkret vurdering af de resultater, der er opnået.

?

2: FORUNDERSØGELSE -  Muligheder og begrænsninger - Marked/behov - Kompetencer - Teknologi - Rettigheder - Patent - Netværk - Ambitioner - Planer

?

www.capnova.dk mail@capnova.dk linkedin.com/company/capnova

3: SELSKAB (FASE 1: INVESTERING) - Udvikling af produktidéen – sandsynliggørelse af teknologi og marked - Beskyttelse -  Inden for rammerne af et selskab -  Projekt med mål og milepæle -  Yderligere kapitaltilførsel - Investering på op til 6 mio. kr. (opdelt i trancher efter milepæle)

4: VIDEREFØRELSE (FASE 2: INVESTERING) - Kommerciel udnyttelse eller videreudvikling - Virksomhed med omsætning - Salg af teknologi - Licensaftale - Yderligere finansiering

Aarhus Åbogade 15, 8200 Aarhus N Tlf.: +45 4676 0850

Roskilde Universitetsparken 7, 4000 Roskilde Tlf.: +45 4676 0880

Outsource dk • www.outsource-dk.com

1: INDLEDENDE VURDERING -  Din forretningsidé vurderes -  Vil vi være med?

Capnova magasin  

Et magasin om iværksættere, innovation og investeringer udgivet af investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA.

Capnova magasin  

Et magasin om iværksættere, innovation og investeringer udgivet af investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA.

Advertisement