Page 1

Innovation NR.1 | 2014

MAGASIN FRA

Danmarks nye investeringsog udviklingsselskab

04

1

CAPNOVA: Fusionen af CAT og Østjysk Innovation gavner iværksættere i hele landet

CAPNOVA | 2014

08

Subway Surfers: App-spil blev en global succes

20

PCOVERY udvikler nyt lægemiddel mod svampeinfektioner


Leder

SAMMEN

er vi stærkest Ingen iværksætter kan klare alt selv. Ingen person opnår succes alene. Og intet innovationsmiljø kommer langt uden talentfulde mennesker med hovederne fulde af gode idéer. Hver især kan vi måske udrette en del, men det er kun, når de innovative iværksættere mødes med nytænkende og risikovillig kapital, at det kan blive stort – rigtigt stort! CAPNOVA er Danmarks nye investerings- og udviklingsselskab og er en fusion mellem de to innovationsmiljøer CAT og Østjysk Innovation. Vi investerer i innovative forretningsidéer, står klar med risikovillig kapital, deler ud af vores brede forretningsmæssige erfaring og hjælper med at skaffe yderligere funding. Alt det, som er afgørende for, at en ny virksomhed bliver levedygtig og får succes.

FEMTEN OG FEMTEN GIVER TREDIVE CAT og Østjysk Innovation har hver for sig 15 års erfaring med at investere i nye virksomheder i den første kritiske fase af deres liv. Sammen har vi i CAPNOVA en endnu bredere palet af kompetencer, et udbygget forretningsmæssigt netværk og det stærkeste team nord for Alperne. Det er vores mål at være de bedste til at hjælpe iværksætterteams igennem det risikofyldte farvand til succes. Ud fra

vores mangeårige erfaring ved vi, at kapital ikke altid er nok. En investering skal understøttes af råd, vejledning og sparring fra fagfolk, der har dybt kendskab til det marked, som iværksætteren bevæger sig ind på. Vi sikrer, at de nødvendige forretningsmæssige kompetencer hos iværksætterteamet er på plads, så de kan lykkes med deres forretningsplan. Vi har fra starten af vores samarbejde med iværksætterne fokus på at supplere CAPNOVAs investering med yderligere funding. Det gør vi igennem CAPNOVA Link, der hjælper virksomhederne med at søge midler i en række danske og udenlandske fonde.

SAMMENHOLD Vores fælles erfaring viser os også, at uden det rette team kommer man ikke langt, hverken som iværksætter eller investor. Vi har med CAPNOVA skabt et landsdækkende innovationsmiljø med et stærkt hold, der har ambitioner om og kompetence til at skabe nye, spændende og levedygtige virksomheder og dermed også nye danske arbejdspladser. I magasinet kan du blandt andet læse om makkerparret Bodie Jahn-Mulliner og Sylvester Rishøj, som er hovedaktørerne bag spil-succesen Subway Surfers, og som i den grad ved noget om vigtigheden af at have et stærkt team. De er et tydeligt bevis på, at kloge penge og kloge hoveder er en knivskarp cocktail og vejen til succes. Velkommen til magasinet Innovation, hvor du kan lade dig inspirere af inspirerende mennesker. God fornøjelse!

Kim Ove Olsen & Lars Stigel, direktører i CAPNOVA A/S


INDHOLD 4 6 6 8 11 14 16 18 20 22

 eningen med CAPNOVA – CAT og Østjysk Innovation er M fusioneret og blevet til CAPNOVA. Læs om, hvad det nye investerings- og udviklingsselskab bidrager med. Investeringsprocessen – Få et hurtigt overblik over, hvordan investeringsprocessen i CAPNOVA forløber. En vigtig investor i regionen – Hvad er det, et investerings- og udviklingsselskab kan? Det fortæller regionsrådsformændene fra Region Midtjylland og Region Sjælland, Bent Hansen og Jens Stenbæk, om.  ratis spil-app blev til millionforretning – Læs om venG nerne Sylvester Rishøj og Bodie Jahn-Mulliner, der har verdensomspændende succes med spillet Subway Surfers. ” Jeg kan slet ikke lade være med at finde på” – Mød Jacob Markussen, som fik en rigtig god idé på golfbanen og nu har egen virksomhed, der gør livet lettere for både golfspillere og golfklubber.  ladena er bindeleddet mellem forskning og industri – Ti B års forskning blev til syv patenter og en virksomhed, som både forskerverdenen og industrien lytter til. CAPNOVA baner vejen gennem tilskudsjunglen – Hvordan er det lige, man søger penge i en fond til virksomhedens udviklingsprojekt? CAPNOVA hjælper med at finde vej gennem tilskudsjunglen.  iborg har et arsenal af gode investeringsmuligheder V Et unikt, spændende og kreativt miljø har taget form i Viborg, og derfor har CAPNOVA oprettet et satellitkontor ved Arsenalet i Viborg for at holde øje med flokken af nye talenter.  ampen mod svampene – Hos PCOVERY arbejdes der K hårdt på at udvikle et nyt lægemiddel, der skal bekæmpe alvorlige svampeinfektioner og redde menneskeliv.  ye investeringer – Se, hvilke spændende investeringer N CAPNOVA har foretaget i det forgangne år.


– Danmarks nye investerings- og udviklingsselskab CAPNOVA stiller risikovillig kapital til rådighed for innovative virksomheder og iværksættere og vejleder dem i at hente supplerende kapital i danske og internationale fonde. Med kontor i Aarhus og Roskilde og satellitkontorer i Kalundborg, København og Viborg arbejder CAPNOVA for at skabe vækst og nye arbejdspladser i hele landet.

CAT OG ØSTJYSK INNOVATION BLIVER TIL CAPNOVA 1. januar 2014 fusionerede Østjysk Innovation (Aarhus) og CAT (Roskilde) og dannede CAPNOVA - Danmarks nye investerings- og udviklingsselskab. De to fusionerende parter har siden 1990’erne investeret i innovative iværksættere med henblik på at skabe succesfulde virksomheder. Siden den statslige innovationsmiljøordning blev etableret i 1998, har Østjysk Innovation og CAT etableret mere end 250 nye virksomheder og formidlet investeringer på 2 milliarder kroner. CAPNOVA er landsdækkende og samler en portefølje på 100 virksomheder, som primært ligger inden for sektorer som cleantech, computerspil, fødevarer, IKT, industriel innovation og sundhed. Direktionen består af Lars Stigel og Kim Ove Olsen.

HJÆLP TIL FUNDRAISING CAPNOVA hjælper med og vejleder virksomheder i at søge midler fra nationale og internationale fondskasser, så virksomheder, der mangler penge til at gennemføre et projekt eller sætte en konkret udvikling i gang, kan realisere deres idéer. Læs mere på side 16.

4

CAPNOVA | 2014

KLOGE PENGE TIL DIN VIRKSOMHED CAPNOVA er et af fire innovationsmiljøer i Danmark, som har til formål at hjælpe iværksættere med at etablere virksomhed på baggrund af forretningsideer med et højt indhold af viden og innovation. Det betyder, at CAPNOVA formidler statslige investeringer i nyetablerede virksomheder. Det sker i den spæde opstartsfase, hvor det ellers kan være svært at tiltrække risikovillig kapital. Ved siden af den statslige innovationsmiljøordning investerer CAPNOVA penge fra egne fonde.


KLOGE HOVEDER TIL DIN VIRKSOMHED CAPNOVA bidrager med professionel sparring og hjælp til udvikling i virksomhederne. ”Erfaringen med innovationsmiljøerne viser, at kapital ikke gør det alene. Vi kan derimod se, at kombinationen af kapital, udviklingsmidler fra fonde og sparring fra vores eksperter sammenholdt med vores stærke forretningsmæssige netværk gør en mærkbar forskel for virksomhedernes succesrate,” siger Lars Stigel, direktør for CAPNOVA.

GEVINSTER AF FUSIONEN ”Fusionen mellem CAT og Østjysk Innovation har ført til en stærkere og bredere funderet investerings- og udviklingsvirksomhed. Det er til glæde for både nuværende og kommende iværksættere, der har brug for risikovillig kapital eller en håndsrækning i forhold til udvikling af deres virksomhed. I CAPNOVA har vi endnu bredere ekspertise, flere ressourcer at trække på og kan rumme mange flere innovative idéer end i de to innovationsmiljøer hver for sig,” siger Kim Ove Olsen, direktør i CAPNOVA.

BESTYRELSEN SER FREM TIL ET SLAGKRAFTIGT INNOVATIONSMILJØ Torben Ballegaard Sørensen, formand for CAPNOVAs bestyrelse, glæder sig over, at CAPNOVA er en realitet: ”Der er mange fordele ved at samle Østjysk Innovation og CAT. Dels supplerer de to hinanden glimrende ved at have fokus på investeringer i forskellige sektorer, dels råder de to parters specialister over en meget bred vifte af kompetencer, som til sammen gør, at vi på nationalt plan kan spille en stærk rolle som vækstskaber.”

CAPNOVA | 2014

5


Baggrund

En vigtig investor i regionen Bent Hansen er regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner. Han er valgt for Socialdemokraterne. Foto: Region Midtjylland Vi har stort fokus på iværksætteri og vækstfremme i Region Midtjylland for at sikre et stærkt velfærdssamfund for regionens borgere. Vi har brug for flere iværksættere, der skaber nye arbejdspladser, vækst og beskæftigelse, og derfor er det vigtigt at have stærke aktører i regionen, der kan bidrage til det. Her spiller Østjysk Innovation en stor rolle som innovationsmiljø og investor. Det er i min optik et innovationsmiljøs opgave at tage chancer og risici og investere i de små, nystartede virksomheder og spændende forretningsidéer. Særligt i den nuværende økonomiske situation, hvor det kan være svært for iværksætterne

at finde penge andre steder til at starte virksomhed. Det gør Østjysk Innovation til en meget vigtig investor i regionen. Vækst i regionen skal ikke ske på bekostning af vækst i andre regioner, derfor skal vi i højere grad tænke på tværs af regioner og styrke og videreudvikle de regionale partnerskaber gennem et tættere samarbejde med erhvervsliv, kommuner, organisationer og viden- og uddannelsesinstitutioner. Derfor synes jeg også, at det er spændende, at Østjysk Innovation fusionerer med CAT. Jeg tror, at det vil bidrage til at skabe større sammenhæng og mere samarbejde på tværs af regionerne.

Fra idé til virksomhed

1: INDLEDENDE VURDERING – Din forretningsidé vurderes – Vil vi være med?

2: FORUNDERSØGELSE – Muligheder og begrænsninger – Marked/behov – Kompetencer – Teknologi – Rettigheder – Patent – Netværk – Ambitioner – Planer

?

6

CAPNOVA | 2014

3: SELSKAB (FASE 1: INVESTERING) – Udvikling af produktidéen – sandsynliggørelse af teknologi og marked – Beskyttelse – Inden for rammerne af et selskab – Projekt med mål og milepæle – Yderligere kapitaltilførsel – Investering på op til 6 mio. kr. (opdelt i trancher efter milepæle)

4: VIDEREFØRELSE (FASE 2: INVESTERING) – Kommerciel udnyttelse eller videreudvikling – Virksomhed med omsætning – Salg af teknologi – Licensaftale – Yderligere finansiering


En styrke for den regionale udvikling Jens Stenbæk er regionsrådsformand i Region Sjælland. Han er valgt for Venstre og har tidligere været borgmester i Tornved Kommune. Foto: Region Sjælland Vi har brug for mere vækst i Region Sjælland. I Regionsrådet og Vækstforum har vi fokus på at komme tættere på erhvervslivet og udvikle en indsats, der giver effekter i de enkelte virksomheder. Som bestyrelsesmedlem i CAT Invest Zealand og som regionspolitiker har jeg fulgt samarbejdet mellem Region Sjælland og CAT. Målet har netop været at styrke udviklingen i virksomhederne. Vi har et mangeårigt samarbejde med CAT om at forbedre finansieringsmulighederne for virksomheder. Risikovillig kapital er en væsentlig faktor for at skabe innovation og vækst. Indsatsen i CAT, som nu bliver CAPNOVA, rækker samtidig ud til resten af landet gennem de investeringer, der bliver foretaget, og den vejledning, der bliver ydet.   Vi skal udnytte vækstpotentialerne i regionen, og vi skal blive bedre til at udnytte viden og forskning, så erhvervslivet bliver endnu bedre til at konkurrere på det globale marked.  

I den sammenhæng vil jeg fremhæve BIOPRO. BIOPRO-projektet samler forskere og store virksomheder om udvikling af bioteknologisk produktion i opbygning af en klynge. BIOPRO udspringer af en efterspørgsel hos virksomhederne, og det er en stor styrke. Her er CP Kelco, DONG Energy, Novozymes, Novo Nordisk, Københavns Universitet og DTU under CAT’s ledelse samlet i en fælles indsats for at gøre Sjællands og hele Danmarks position inden for biotek endnu stærkere. Hertil kommer naturligvis de helt konkrete investeringer, som er foretaget i en række af regionens virksomheder, og hvor resultatet er flere af de arbejdspladser, vi har så stor brug for. Jeg ser derfor frem til at følge CAPNOVAs arbejde videre på både den regionale og den nationale arena.

1: FØRSTE MØDE ELLER FØRSTE SAMTALE – SCREENING

3: INVESTERING

Det første, der sker, når du kontakter os, er, at vi foretager en umiddelbar vurdering af, om vi tror på din idé og på dig som iværksætter. Vi vurderer blandt andet, om din idé ligger inden for rammerne af, hvad vi må investere i som statsligt godkendt innovationsmiljø.

2: FORUNDERSØGELSE Hvis vi vurderer, at idéen er interessant nok til at gå videre med, begynder vi en forundersøgelse i tæt dialog med dig. Den kan tage op til tre måneder at gennemføre. Vi vil blandt andet analysere din forretningsidé og dens potentiale i forhold til patent, marked, teknologi, kompetencer, økonomi og juridiske forhold. Forundersøgelsen skal afklare, om det set med vores øjne er fornuftigt at foretage en investering i din forretningsidé.

Viser forundersøgelsen et positivt resultat, og vi derfor ønsker at investere i din nye virksomhed, er det CAPNOVAs bestyrelse, der træffer den endelige beslutning. Siger vi ja til at investere, vil dit selskab blive stiftet, og projektet igangsat. Investeringen sker ud fra milestones-planer. Det vil sige, at investeringen kun kommer i takt med, at de opstillede mål nås til tiden og inden for budgettet. Parallelt med investeringen deltager vi på forskellige niveauer aktivt i udviklingen af virksomheden.

4: VIDEREFØRELSE Skulle der blive brug for mere kapital, har CAPNOVA mulighed for at bidrage med yderligere investering. Det vil dog altid ske på baggrund af en konkret vurdering af de resultater, der er opnået.

CAPNOVA | 2014

7


Computerspil

Gratis spil-app blev til

millionforretning Med 300 millioner downloads er app-spillet Subway Surfers en verdensomspændende succes. Men når downloads skal forvandles til indtjening, kræver det den helt rigtige forretningsmodel. Derfor handler det at lave apps ikke kun om spiludvikling, men i lige så høj grad om godt købmandskab, mener hovedaktørerne bag Subway Surfers, der i den grad forstod at knække koden.

SYBO Games er ved at vokse ud af den femværelses store lejlighed i hjertet af København. Virksomheden, som startede med de to venner og nuværende ejere, Sylvester Rishøj og Bodie Jahn-Mulliner, har på alle måder sprængt rammerne. Rammerne for lejligheden, investorernes forventninger og deres egne drømme og forhåbninger. ”Det var vildt. Vi vidste godt, at vi havde et godt koncept, og at spillet var både sjovt og af god kvalitet. Alligevel havde vi ikke forestillet os omfanget af succesen,” siger Bodie Jahn-Mulliner.

FORRETNINGSMODELLEN Der var allerede lignende spil på markedet, da Subway Surfers blev lanceret, men de fleste kostede penge at downloade. Subway Surfers er gratis, og man kan spille det i timevis uden at betale en øre. Inde i spillet kan man så købe sig til en række fordele for få kroner. ”Free to play var tydeligt en model, som var kraftigt på vej frem, og vi så det som den eneste holdbare strategi at være med forrest i det felt,” fortæller Sylvester Rishøj. Det var et mål for vennerne at overbyde markedet både på pris og kvalitet, og det koncept viste sig at være yderst effektivt. ”Tre måneder efter lanceringen vidste vi, at det her ville blive stort. Meget stort. Vi kunne se download-tallene bare tikke ind, og vi begyndte at se, at forretningsmodellen var ekstremt holdbar,” siger Bodie Jahn-Mulliner.

SYBO Games ApS blev etableret i 2011 med CAPNOVA som investor. SYBO Games har blandt andet udviklet den globale spilsucces Subway Surfers til smartphones og tablets. Sidste år udgjorde Subway Surfers alene en meget god del af den danske spilbranches samlede overskud.

8

CAPNOVA | 2014


Makkerparret bag spil-succesen Subway Surfers, Bodie Jahn-Mulliner (t.v.) og Sylvester Rishøj (t.h), sammen med figurerne fra spillet.

Læs mere på næste side >>

CAPNOVA | 2014

9


Computerspil

Vi kunne se download-tallene bare tikke ind, og vi kunne begynde at se, at forretningsmodellen var ekstremt holdbar.

MAKKERPARRET CAPNOVA investerede i SYBO Games i 2011, og da var det både spilkonceptet og det stærke team, som CAPNOVA fandt interessant. ”Bodie og jeg supplerer hinanden godt. Vi deler en fælles vision, men samtidigt kan vi i det daglige dele vores roller op, så Bodie primært har fokus på forretningen, og jeg holder fokus på spilproduktionen,” siger Sylvester Rishøj. Selvom succesen er i hus, så har de to venner mod på mere, og de drives stadig af lysten til at skabe en god forretning og endnu et succesfuldt spil. ”Vi kunne godt købe en palmeø og sidde der resten af livet. Men hvad sjovt er der i det? Vores mål er nu at blive dem, de andre i branchen venter på, skal udkomme med noget nyt, fordi de ved, at kvaliteten og underholdningsværdien er høj. Vi vil sætte standarden for alle de andre spil,” siger Bodie Jahn-Mulliner.

Bodie Jahn-Mulliner

ALLAN RASMUSSEN, INVESTMENT MANAGER HOS CAPNOVA, OM COMPUTERSPILSINVESTERING: Det, der kendetegner en god computerspilsidé, er, at konceptet er tilpas unikt til at skille sig ud fra eventuelt konkurrerende spil. Det skal have de egenskaber, der gør, at spillerne ikke kan lægge det fra sig. For at vi bliver interesseret i en idé som mulig investering, skal der være et sammenhængende koncept, en solid indtjeningsmodel og et godt team. Der skal også være overblik over eventuelt konkurrerende spil og en fornuftig produktionsplan med dertilhørende realistisk omkostningsbudget.

Sylvester Rishøj

10

CAPNOVA | 2014


Jeg kan slet ikke lade være med

AT FINDE PÅ

Idéerne vælter hver dag frem i Jacob Markussens hoved. Han kalder sig selv opfinder og er stolt af det, fordi det er hans natur at finde løsninger på problemer. Det er alt det nye, han hitter på hver dag, der driver arbejdet som iværksætter og direktør i den succesfulde virksomhed Ingenium Golf. Læs mere på næste side >>

CAPNOVA | 2014

11


IKT

En opfinder – alle har en idé om, hvordan sådan én ser ud. Stereotypen er Ole Opfinder med strittende hår, skjorten stukket halvt ned i bukserne og et fjernt, forvirret blik i øjnene. Sådan er Jacob Markussen ikke. Han er en kernesund, helt almindelig, ung århusianer med rødder i den sønderjyske muld. Men der er alligevel noget med de øjne, som lyser op, når han taler om at opfinde. ”Jeg elsker det. Jeg får hele tiden nye idéer, og jeg kan godt lide at realisere dem. Det giver mig et kick hver gang, folk siger, at jeg har fået en god idé,” siger Jacob Markussen, direktør for Ingenium Golf. Idéen til Ingenium Golf fik Jacob Markussen allerede i 2006, da han skulle lære at spille golf. Her viste vennen og elitegolfspilleren Per Ditlev ham, hvordan han kunne forbedre sit golfspil ved at føre statistik over sine slag. Men Jacob Markussen syntes ikke, at det harmonerede helt med en anden vigtig ting, som Per Ditlev lærte ham, nemlig at man altid skal holde fokus på sit spil. ”Golf er en koncentrationssport, og fokus er alfa og omega. Per skrev ti forskellige ting ned for hvert hul. Men jeg kunne ikke altid huske, hvad det nu var, jeg skulle skrive ned, og det ødelagde min koncentration,” siger han. Det måtte kunne gøres smartere. Så Jacob Markussen begyndte at gå og tumle med problemstillingen og brugte Per Ditlev som ekspert og sparringspartner. Han tumlede så meget med den spirende idé, at det meste af uddannelsen på Aarhus Universitet, hvor han læste it-produktudvikling, blev brugt på at gå i dybden med problematikken og udvikle forskellige prototyper til en løsning.

ET SELVTILLIDSBOOST Efter specialet var afleveret i sommeren 2012, beskæftigede Jacob Markussen sig på fuld tid med Ingenium Golf, hvor et par venner også var medejere. Én af dem var Per Ditlev, der i mellemtiden var blevet uddannet greenkeeper. Han er i dag chefgreenkeeper i Nordborg og stadig medejer af Ingenium Golf. Godt et halvt år efter specialet var afleveret, investerede CAPNOVA i projektet og sørgede for, at der kom forretningsmæssig og strategisk kompetence ind i virksomheden. ”Det var et skulderklap, at andre kunne se, at der var noget i det, som jeg havde rodet med i et halvt år. De kunne ud over en god idé se, at det også kunne blive en god forretning. Det betød enormt meget for selvtilliden,” siger Jacob Markussen. CAPNOVA solgte allerede efter et halvt år hovedparten af sin anpart i Ingenium Golf til en ny investor, der skød nye penge ind, betalte CAPNOVAs lån tilbage og gik aktivt ind i selskabet. I den

12

CAPNOVA | 2014

forbindelse var det vigtigt for Jacob Markussen at være tydelig omkring, hvor meget han tror på sit projekt. ”Folk skal kunne se og mærke på mig, at jeg brænder for det. Hvordan skulle jeg ellers kunne overbevise andre om, at jeg har en god idé? Hvordan skulle jeg ellers kunne overbevise mulige samarbejdspartnere om, at de skal hoppe med på vognen og investere i projektet?,” siger han.

LIDT SMARTERE GOLF Ingenium Golf har to fokusområder: Golfklubber: En app-tjeneste og webplatform, der blandt andet hjælper klubberne med at lave nøjagtige baneguides ved hjælp af GPS. Baneguiderne er nemme at opdatere og ændre for klubberne. Den fleksibilitet gør dem til både et solidt og kommercielt stærkt værktøj. Baneguiderne er kun én del af den digitale platform kaldet INGO Course Manager. Netop den del af Ingenium Golfs produkter er lanceret, og det går mere end godt med at få kunder i Danmark og i nærområderne Norge, Sverige og Tyskland. Golfspillere: INGO Digital Caddie er små stykker elektronik på størrelse med en 20-krone, som programmeres unikt og placeres på golfspillerens op til 14 køller. I golfbag’en lægges en modtager, som opsamler data om blandt andet slag, bevægelser og afstande på en golfrunde. Elektronikken vejer næsten ingenting og indhenter automatisk information, som skaber et scorekort og desuden kan bruges til at udvikle spillerens evner. INGO Digital Caddie er funktionsdygtig som prototype og forventes lanceret som forbrugerkit før indgangen til golfsæsonen 2014. CAPNOVA om Ingenium Golf ”Med en god idé, det rigtige team og en fornuftig plan behøver et innovationsmiljø som vores ikke være med inde over virksomheden i årevis. Holdet bag Ingenium Golf har fra starten været superdygtige og engagerede, og det har egentlig bare været en fornøjelse at arbejde sammen med dem,” siger Jens Søndergaard, investment manager hos CAPNOVA.


OPFINDER MED STORT O Jacob Markussen betegner sig selv som iværksætter og opfinder. Opfinder er for ham et adelsmærke, fordi det er hans naturlige tilgang til livet. En attitude, hvor man ikke græder over problemer, men hellere bruger energi på at løse udfordringer og gøre tingene bedre. Den verdensanskuelse og hittepåsomhed er kilden til motivation og glæde for Jacob Markussen.

”Det var ikke drømmen om mit eget firma, der gjorde mig til iværksætter. Det var drømmen om at have en dagligdag som fuldtidsopfinder, og det er nemmest at opnå gennem mit eget firma,” siger Jacob Markussen og fortsætter: ”Der er selvfølgelig 700 andre opgaver, der skal laves i en start up som Ingenium Golf. Men min primære opgave er at holde fokus på at opfinde og bygge prototyper, og det er det bedste i verden,” siger han.

Folk skal kunne se og mærke på mig, at jeg brænder for det. Hvordan skulle jeg ellers kunne overbevise andre om, at jeg har en god idé?”

CAPNOVA | 2014

13


Cleantech

Bladena er bindeleddet mellem

FORSKNING OG INDUSTRI Industrien og forskerverdenen forstår ikke altid hinanden og har derfor nogle gange svært ved at løse hinandens problemer. Det har Find Mølholt Jensen erfaret igennem 12 år som forsker og iværksætter, hvor han har haft et ben i hver lejr. I dag har han som virksomhedsejer succes med at skabe forbindelse mellem forskningen i design af vindmøllevinger og vindmølleejerne.

Bladena blev etableret i 2011 med CAPNOVA som investor og er en spin-off-virksomhed fra DTU. Bladena er i færd med at udvikle nogle af de syv patenterede teknologier, som Find Mølholt Jensen opfandt i sin tid på DTU. Indtil videre er det D-String, der er testet, sat i produktion og klar til en intensiv salgsfase. Produktudviklingen er i gang på produkt nummer to, som er et kryds, der ligeledes kan bruges til forstærkning af vindmøllevinger. Produktet forventes at komme på markedet i 2015.

14

CAPNOVA | 2014


Det er en slags snoresystem, som Find Mølholt Jensen, CTO og ejer af virksomheden Bladena, har opfundet. Snoresystemet, kaldet D-String, forstærker vinger på en vindmølle, så de kan holde i mange år. I dag kan vingerne gå i stykker og gå op i limningen efter blot få år i vinden, og en vindmølleejer kan således se frem til dyre og tidskrævende reparationer. Idéen til snoresystemet opstod, da Find Mølholdt Jensen en dag lagde hånden på en vindmøllevinge i testhallen på DTU Vindenergi, hvor han arbejdede som forsker. ”Jeg kunne mærke, at vingepanelerne nærmest stod og pumpede, og jeg tænkte straks, at det ikke kunne være godt for limningen af vingerne. Jeg gik derfor ud og spurgte i industrien, om de havde problemer med limningen, og her var svaret et klart ja. Da jeg kom tilbage til testhallen, prøvede jeg at sætte en snor i, og så holdt det op med at pumpe,” siger Find Mølholt Jensen.

KNAS PÅ LINJEN Snoren virkede altså og blev siden til grundidéen bag D-String, som er et så enkelt og indlysende princip, at Find Mølholt Jensen undrer sig over, at ingen har tænkt på det før. Men han ved også, at kommunikationen mellem forskere, tekniske eksperter og industri nogle gange er mangelfuld.

Der er ikke noget, der giver et større kick end at se sin forskning blive til et produkt, som løser konkrete problemer for mennesker og virksomheder.

”Forskere glemmer at gå ud i verden, lytte og spørge ind til, hvilke problemer man har derude. Men industrien kommer til gengæld heller ikke altid til forskerverdenen med sine problemer. Derfor får forskere ikke altid tilstrækkelig information om, hvilke problemer der er med vindmøllevingerne ude i virkeligheden,” siger Find Mølholt Jensen. Vindmølleejerne kan konstatere, at de vinger, der går i stykker først, er dem, hvor limningen er dårlig eller upræcis. Derfor konkluderer deres ingeniører, at det er produktionen, den er gal med, og de prøver at gøre produktionen af vingerne bedre, gøre limningen mere præcis eller finde bedre lim. ”Denne procedure har virket hidtil, men efterhånden som vingerne bliver større, så øges kræfterne, der er på spil, og man

CAPNOVA hjælper virksomheder med at finde vej gennem junglen til finansiering og netværk. Målet er at øge innovationskraften og sikre arbejdspladser og vækst ved at tiltrække flere eksterne midler og mere viden. Find Mølholt Jensen om CAPNOVAs hjælp til fundraising: ”Det er ikke alle, der forstår at skrive og vinkle ansøgningerne til puljer og fonde. Derfor er det et suverænt godt initiativ. Jeg lærte en masse nye puljer at kende, og CAPNOVA sikrede kvaliteten af ansøgningen. Det er en af grundene til, at jeg varmt kan anbefale CAPNOVA til andre iværksættere, der mangler finansiering.”

bliver nødt til at finde supplerende løsninger – for eksempel installere en D-String på møllevingerne, så limningen ikke går op,” siger Find Mølholt Jensen.

I MEDVIND Bladena har på blot få år formået at slå sit navn fast i vindmøllebranchen, og Find Mølholt Jensen er i dag én af de førende forskere inden for design af vindmøllevinger. Det er en af årsagerne til, at virksomheden har fået en rolle som bindeled mellem forskning og ejerne af vindmøllerne. Virksomheden leder således to store projekter, finansieret af Energistyrelsens EUDP-program, der har til formål at samle vindmøllebranchens eksperter, forskere, servicefirmaer og ejere for at skabe bedre kommunikation, dele viden og tale om forskellige problemstillinger. ”Når samarbejdet fungerer, skaber det utroligt meget værdi for alle parter. Derfor kan jeg kun opfordre til endnu mere samarbejde, så mølleejerne får løst deres problemer, og forskerne får anvendt deres forskning. Der er nemlig ikke noget, der giver et større kick end at se sin forskning blive til et produkt, som løser konkrete problemer for mennesker og virksomheder,” siger han. Bladena fik i midten af 2013 en bevilling på 14 millioner kroner gennem Energistyrelsens EUDP-program til at bringe Bladenas næste opfindelse ud til verdens vindmøller. Bevillingen kom i stand med hjælp fra CAPNOVAs fundraisings-initiativ. Næste skridt er at markedsføre D-String i Danmark, EU og USA, hvor det sælges gennem store, etablerede servicefirmaer, og at udvikle det nye produkt.

CAPNOVA | 2014

15


Fundraising

CAPNOVA baner vejen gennem tilskudsjunglen

CAPNOVA har stor succes med at vejlede virksomheder i at søge funding til udviklingsprojekter. I sin godt toårige levetid har CAPNOVA Link medvirket til at hente 190 mio. kr. til danske virksomheder og institutioner. Dertil kommer yderligere 190 mio. kr. i form af medfinansiering fra projektdeltagerne, så den samlede projektsum løber op i 380 mio. kr.

16

Ghita Wolf Andreasen, Vice President, Programme and Business Development, står i spidsen for CAPNOVAs fundraisingsaktiviteter, og hun oplever på nærmeste hold, at det kan være en udfordring for virksomhederne at finde vej gennem tilskudsjunglen til de rette puljer og fonde. Dertil kommer arbejdet med at få skrevet en god ansøgning. I hele dette forløb er der en risiko for, at virksomheden mister retningsfornemmelsen. Det er her, fundingeksperterne fra CAPNOVA kommer ind i billedet, med fokuseret og systematisk vejledning. Hvad er det, I hjælper virksomhederne med? ”Der findes rigtig mange tilskudsprogrammer i Danmark og EU, der kan give virksomheder en håndsrækning, når et udviklingsprojekt skal finansieres. Det er ikke nemt at finde ud af, hvilke programmer det giver mening for virksomhederne at søge. Og så er der selve opgaven med at formulere ansøgningen, så den har rette relevans for det program, virksomheden søger penge i. Gennem vores vejledning hjælper vi virksomhederne med at undgå, at de søger et forkert sted og på en forkert måde,” siger Ghita Wolf Andreasen. Hvorfor kan virksomhederne ikke gøre det selv? ”Mange virksomheder har simpelthen ikke tid eller råd til at afsætte en masse tid til at danne sig et overblik over fonde og

CAPNOVA | 2014


Der skal ikke meget til for at øge virksomhedernes succesrate.

tilskudsprogrammer. Hvis man kun har få personer ansat, er det en stor omkostning at bruge tid på en ansøgning, som måske ikke fører til noget. Det kan også være, at de ikke ved, hvordan man skriver en ansøgning og aldrig har prøvet det før. Vi skriver ikke ansøgningen for dem, men vi støtter dem i hele processen.” Hvilken type virksomheder hjælper I? ”Det er mange forskellige virksomheder – både store og små. Vi har en del mindre og nyere virksomheder, hvor finansiering kan være en daglig udfordring, og hvor man ikke lige kan sætte en person af til at få styr på relevante fonde. Vi har også mange veletablerede mindre og mellemstore virksomheder, der er gået i gang med et innovationsprojekt, men som aldrig har prøvet at søge en tilskudspulje før.”

CAPNOVAs fundraisingsaktiviteter blev etableret i Region Sjælland i august 2011 med projektet CAT Link, som blev finansieret af Region Sjælland og EU. I samarbejde med Business Region Aarhus og INCUBA A/S vejleder CAPNOVA nu også om funding i Østjylland. Vi har et team af eksperter, der står klar til at hjælpe virksomheder med at finde funding til deres udviklingsprojekter.

Hvad skal der til for at øge virksomhedernes chancer for at hente kapital? ”Der skal ikke meget til for at øge virksomhedernes succesrate. Det handler eksempelvis om at matche udviklingsprojektet med den rette fond, så man er sikker på at få lige præcis den funding, der giver mening og gavner ens forretningsudvikling på længere sigt. Dét kan vores team hjælpe med”, siger Ghita Wolf Andreasen.

CAPNOVA | 2014

17


CAPNOVA-satelit

Viborg har et arsenal af

GODE INVESTERINGSMULIGHEDER

18

Igor Noronha, spiludvikler og CEO hos Amazu Media, hvor computerspillet Light Apprentice udvikles.

CAPNOVA | 2014


Det gamle kaserneområde i Viborg danner rammen om et unikt miljø, hvor kreativitet og nytænkning har frit spil inden for animation, filmproduktion og app-udvikling. Det er en af årsagerne til, at CAPNOVA udvider sin hjemmebane og får kontor ved Arsenalet for at være tæt på nye talenter og spændende investeringsmuligheder.

Luften summer af kreativ energi og innovative tanker på det forhenværende kaserneområde i Viborg. I 2010 overtog Fonden Arsenalet kasernens hovedbygning og omdannede den til væksthus for animation og nye medier i samarbejde med kommunen, animationsskolen og Viborgegnens Erhvervsråd. Det giver grobund for interessante investeringer, og blandt andet derfor har CAPNOVA valgt at oprette kontor på stedet. ”Vi følger nøje de mange nye idéer og talenter fra Arsenalet, som er fuld af unikke og kreative projekter. Der er selvfølgelig altid større risiko ved at bevæge sig ud i et nyt investeringsområde, der endnu ikke har vist sit fulde potentiale. Men det er vores opgave som innovationsmiljø at risikere noget, følge med udviklingen og blandt andet medvirke til at skabe helt nye genrer,” siger Allan Rasmussen, investment manager og en af CAPNOVAs mænd i Viborg.

MASSER AF TALENT En af dem, der allerede har fået glæde af CAPNOVAs engagement i Viborg, er brasilianske Igor Noronha, der begyndte som elev på animationsskolen i Viborg og nu har egen virksomhed i Arsenalet. Her udvikler han det nyskabende computerspil Light Apprentice, der kombinerer computerspils- og tegneserieelementer til et slags digitalt tegneseriespil. Spillet er unikt og

innovativt, og derfor investerede CAPNOVA i projektet i 2013. Studierne og miljøet omkring skolen i Viborg gjorde stort indtryk på Igor Noronha og var en væsentlig årsag til, at han efter endt studie blev i Danmark og etablerede sin virksomhed. Med kontoret i Arsenalet er han stadig en del af det kreative animationsfællesskab. ”Der er lærere fra hele verden, et stærkt netværk og en masse innovative mennesker. Det er et helt unikt miljø, som jeg ikke har set lignende før. Al den kreative energi smitter selvfølgelig også af på Light Apprentice, der bliver sjovere, mere fantasifuldt og får mere kant,” siger Igor Noronha.

PLADS TIL EKSPERIMENTER CAPNOVA hjælper blandt andet Igor Noronha med at skabe en holdbar forretningsmodel og få fokus på den kommercielle del af virksomheden. Efter investeringen blev foretaget i 2013, tog spiludviklingen fart, og derfor lanceres Light Apprentice allerede i starten af 2014. ”Igor Noronha er eksemplet på, at vi har fokus på et område, hvor der er plads til lidt mere eksperimentelle investeringer. Derfor har Igor også fået chancen for at bevise, at der er kommercielle muligheder i projektet,” siger Allan Rasmussen.

CAPNOVA | 2014

19


Sundhed

Kampen mod svampene Det er en lang, sej proces at udvikle et nyt lægemiddel. Hele forløbet er brolagt med stor usikkerhed, og det kræver masser af penge og tålmodighed at komme i mål med sit produkt. Ikke desto mindre er det netop det, folkene bag virksomheden PCOVERY har kastet sig ud i. De arbejder nemlig ihærdigt på at skabe en helt ny behandling af svampeinfektioner i mennesker. Behandlingen kan potentielt redde tusindvis af liv.

I en kælder under et stort hus på Frederiksberg ligger PCOVERY. I de lange, snoede gange med lysstofrør i loftet finder man mænd og kvinder i hvide kitler og med beskyttelsesbriller på. I de små rum med lavt til loftet arbejder de koncentreret med

Det lægemiddel, som vi er på jagt efter, bliver en helt ny slags behandling mod svampeinfektioner. En behandling, som der i den grad er brug for.

pipetter, celleprøver og mærkelige maskiner. Det er forskning, og det er forsøget på at skabe noget ekstraordinært. ”Det lægemiddel, som vi er på jagt efter, bliver en helt ny slags behandling mod svampeinfektioner. En behandling, som der i den grad er brug for. De nuværende behandlingsformer er ikke effektive nok, og for nogle af dem er der opstået resistens. Derfor er det utroligt vigtigt, at der kommer noget helt nyt på markedet,” siger Casper Tind Hansen, direktør i PCOVERY.

SVAMPEINFEKTIONER Svampeinfektioner er meget almindelige, og de fleste støder på dem i form af infektioner på hud eller i slimhinder. Her er de ofte harmløse, selvom de kan være meget generende. Men den type infektioner, PCOVERY-holdet interesserer sig for, er farlige svampeinfektioner i blod og organer hos i forvejen svækkede patienter.

20

CAPNOVA | 2014

”Normalt er vores immunforsvar effektivt til at bekæmpe svampe, der forvilder sig ind i kroppens indre, men hvis kroppen og immunforsvaret er svækket, bliver de ekstremt farlige,” siger Casper Tind Hansen. Immunforsvaret er fx svækket i forbindelse med behandling af kræftsygdomme og organtransplantationer. Sådanne svampeinfektioner har en dødelig udgang for op mod 25 procent af de svækkede patienter. Derfor er PCOVERYs kamp mod svampene ikke bare en kamp for at lykkes som virksomhed, men en kamp for at redde liv.

MASKINEN I et dunkelt kælderrum står robotten og venter. Dens automatiserede armbevægelser er for en stund fastfrosset i venteposition. Når robotten er i gang, arbejder den utrætteligt med at pode svampecelleprøver for at finde det rigtige stof, der kan slå svampe ihjel. ”Vi er interesseret i en slags pumpe, der sidder i cellemembranen i svampe. Hvis vi kan finde et stof, der binder sig til pumpen og blokerer den, så dør svampen. Hvis vi finder et stof, der er effektivt og ikke giver bivirkninger, så bliver det en helt ny klasse af lægemidler til at behandle svampeinfektioner,” siger Casper Tind Hansen. PCOVERY købte robotten, efter det globale investeringsselskab Wellcome Trust tildelte virksomheden en såkaldt seeding drug discovery-pris. Det betød 32 millioner kroner i PCOVERYs pengekasse over de næste tre år og gav udviklingen i virksomheden et kraftigt skub fremad. Det er først, når virksomheden er kommet helt i mål med lægemidlet, at der begynder at komme penge på kontoen. Indtil da må finansiering findes andetsteds. ”Man skal have nogen, der tør gå ind i virksomheden baseret på en god idé og god forskning. CAPNOVA er fuldstændigt afgørende for, at vi eksisterer i dag. De har støttet os hele vejen med vejledning og vigtige startup-penge, til vi i dag kan samle en stor pose penge fra internationale investorer,” siger Casper Tind Hansen. Selvom PCOVERY er mange år fra et godkendt lægemiddel, er der en stor optimisme og tro på, at der kommer et vigtigt lægemiddel ud af det i sidste ende.


Casper Tind Hansen, direktør i PCOVERY.

PCOVERY ApS arbejder på at udvikle en ny klasse lægemidler til behandling af alvorlige svampeinfektioner hos mennesker. PCOVERY: – Er etableret i 2009 med CAPNOVA og NOVO Seeds som investorer – Er et spin-off-selskab fra Centre for Membrane Pumps in Cells and Disease, grundforskningscenter ved Aarhus Universitet – Har otte fuldtidsansatte – Samarbejder med Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Selskabet er 7-8 år fra et godkendt lægemiddel, men hvis det fortsætter den gode udvikling, kan der potentielt være stor interesse fra pharmaselskaber i løbet af de næste 3-4 år.

CAPNOVA | 2014

21


Portefølje

Nye investeringer: The Gentleman ApS er et computerspilfirma med udspring fra Cape Copenhagen ApS, som har stor erfaring med at producere spil, bl.a. mange spil for LEGO. The Gentleman er et spil om at sprede glæde, positivitet og musik. Det er en spilbar version af en Hollywood-musical fra den tid, hvor en syngende Fred Astaire stepdansede gennem regnen. www.cape.net/the-gentleman

ABseal ApS udvikler en speciel lukkemekanisme, der skal bruges til visse patienter, der er kommet ud af respiratorbehandling.

StockonDeals ApS har udviklet en digital, europæisk auktionsplatform for overskudsvarer. Idéen er, at virksomheders overskudsvarer eller varer med fejl, der ikke kan bruges af virksomheden selv, skal på auktion, så andre virksomheder kan købe dem. www.stockondeals.com

BeSure ApS udvikler en online auktionsplatform og et sagshåndteringssystem, hvor man kan styre for eksempel skade- og vedligeholdelsessager og udbyde de tilhørende opgaver. www.besure.dk

CamAgon ApS arbejder med diagnostisk test og terapi i forbindelse med arvelige hjerterytmeforstyrrelser (hjertearytmi).

Codeable ApS hjælper WordPress-brugere med at finde den helt rigtige hjælp, hvis de har problemer med WordPress-systemet på deres hjemmesidé. Det er en servicemarkedsplads, der forbinder hjemmesideejere med WordPress-eksperter med henblik på at løse mindre problemer med systemet. www.codeable.io

Urban Greenhouse ApS producerer mobile drivhuse primært henvendt til bymennesker. Der er hjul under drivhusene, så de kan flyttes rundt efter solen, eller så man kan skabe nye, spændende rum, for eksempel i en gårdhave. www.urbangreenhouse.dk

False Flag ApS blev etableret i april 2013 sammen med Logic Artist ApS og holder til i København. False Flag er et stealth/action computerspil, som forventes lanceret til PC i 2014.

Human Technologies ApS arbejder med det ”stemmestyrede plejehjem” til institutioner og private, så bevægelseshæmmede ved hjælp af stemmen kan bede om at få gardiner trukket fra, tændt lyset på badeværelset, åbnet hoveddøren og meget andet.

Icura ApS arbejder med digitale velfærdsløsninger på tværs af platforme. www.icura.dk

22

CAPNOVA | 2014


Light Apprentice ApS blev etableret i marts 2013 sammen med Amazu Media, der holder til i Viborg. Virksomheden udvikler det interaktive computerspil Light Apprentice til børn og teens. www.lightapprentice.com

Oncoral Pharma ApS arbejder med at udvikle en pille til behandling af patienter med tyk- og endetarmskræft. Selskabet vil udvikle en tablet af et kendt kræftbehandlingsstof, som kan indtages på daglig basis af patienten, selv i patientens eget hjem.

Robo Trainer ApS udvikler og markedsfører et redskab, som kan træne patienter med meget svage muskler i arme og ben. Redskabet kan måle selv meget små fremskridt.

Static Sky ApS blev etableret i august 2013 sammen med Framebunker ApS og holder til i København. Static Sky er et cyberpunkspil, hvor spilleren påtager sig rollen som operatør af et hold af high-tech snigmordere. Spillet kombinerer taktisk planlægning og koordineret real-time action. www.framebunker.com

Advanced Manufacturing Systems ApS (AMS) arbejder med at udvikle og sælge et cloudbaseret produktionsstyringsværktøj, Advanced-Manufacturing Execution System, til små og mellemstore produktionsvirksomheder. Systemet skal sikre færre fejl i produktionen, højere effektivitet og mindre spild. www.a-mes.com

Ucomposites ApS arbejder med højteknologisk glasfiber, der både er let og stærkt, til brug i bilindustrien. www.ucomposites.com

Expeditions ApS er etableret i januar 2013 sammen med Logic Artists ApS og holder til i København. Her udvikles computerspillet Conquistador, som er et taktisk rollespil med udgangspunkt i den spændende tid, da Spanien indtog Mellemamerika. www.conquistadorthegame.com

What the block ApS blev etableret i marts 2013 sammen med ALL CAPS ApS og ligger i Aalborg. Virksomheden udvikler et vanedannende hjernebryder-spil til iOS og Android, som hedder What the block. www.whattheblock.com

Zymonostics ApS er en biotek/medico-virksomhed, der arbejder med at udvikle en ny malariatest – en såkaldt point of care-test (PoC), der er en nem, hurtig laboratorietest, som er udviklet til at blive brugt tæt på patienten og det sted, hvor der skal træffes beslutninger om et eventuelt behandlingsforløb. www.zymonostics.com

CAPNOVA | 2014

23


CAPNOVA har et stærkt hold. Alle medarbejdere arbejder målrettet for at hjælpe iværksættere og virksomheder med kapital, funding, sparring og rådgivning. Vi har 15 års erfaring med at investere i nye virksomheder i den første kritiske fase af deres liv, og vi hjælper også dig med at skabe levedygtige virksomheder. Foto: Carsten Sivertsen

CAPNOVA sælger sine

CAPNOVA.DK

CAPNOVA har solgt alle sine aktier i porteføljevirksomheden TermShare a/s til tre gange den kurs, selskabet oprindeligt tegnede til. TermShare har tidligere fuldt ud indfriet CAPNOVA og statens lån til selskabet inklusiv renter. TermShare er en spin-off-virksomhed fra Aarhus Universitet, som arbejder med videndeling og sprogteknologi.

I CAPNOVA er vi stolte over at kunne præsentere vores nye hjemmeside, CAPNOVA.dk. Her kan du finde kontaktoplysninger på medarbejdere, læse om spændende investeringscases, lære om, hvordan du søger funding, og meget, meget mere.

aktier i TermShare

Succes med Subway Surfers

er i luften

Se vores flotte, nye hjemmeside på www.capnova.dk

Med investeringen to gange tilbage har computerspillet Subway Surfers været en god forretning for CAPNOVA. Netop computerspil er en sektor i vækst, og CAPNOVA indtager en unik position som den investor, der tidligst af alle har set mulighederne i branchen. Subway Surfers har i dag 26 millioner daglige brugere. Spillet er udviklet af københavnske SYBO Games, men blev via CAPNOVAs investment manager Allan Rasmussen koblet sammen med den aarhusianske spilvirksomhed Kiloo, som har leveret betalingssystemet. ”Subway Surfers er eksempel på, hvordan små virksomheder sagtens kan nå globale højder, når de bliver matchet i de rigtige partnerskaber,” siger Allan Rasmussen.

Udgiver: CAPNOVA, Tlf. 4676 0850, mail@capnova.dk, www.capnova.dk Redaktør: Lars Stigel (ls@capnova.dk) Tekst: Kristina Wulff, CAPNOVA

Layout: Maria Refsgaard, Tuen-media as, www.tuen.dk Foto: Fokus Foto, Niels Aage Skovbo, www.fokus-foto.dk Redaktionel tilrettelæggelse og produktion: Tuen-media as, www.tuen.dk

Innovation  

Et magasin om iværksættere, innovation og investeringer udgivet af investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA.

Innovation  

Et magasin om iværksættere, innovation og investeringer udgivet af investerings- og udviklingsselskabet CAPNOVA.

Advertisement