Page 1

0

SLUR

July 2013

100

100

100

VOL. IV / NO. 8

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

Email: pag.ulikid.gov@gmail.com • Blogsite: capizprovincialpressbureau.blogspot.com

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

75

75,66,66

100

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ang nasambit nga pahayag sang Gobernador ang iya guinpalab-ot sa Capiznon sang sia ang mangin bisita sang Capiz Provincial Press Bureau (CPPB) sa Pag-ulikid TV

PRAYORIDAD

lain nga sektor sang komunidad sa pagdihon sang mga programa kag proyekto partikular sa iya nga 5-point development agenda nga guinalakipan sa pagpasanyog sang ekonomiya, turismo, edukasyon, ikaayong lawas kag inprastraktura. Dugang pa ni Governor Tanco nga sa paghiwat sang sundan sa pahina 6 / IMPORTANTE...

100

100

Guinpasiguro ni Gov. Victor A. Tanco ang “consultative type” nga pag-guinobierno sa idalom sang iya administrasyon sa isa ka interview sang Pag-ulikid TV Blocktime Program sang gobierno probinsyal sadtong Hulyo 1. Guinpahayag pa sang Gobernador nga daku ang bulig sang nagkalain-

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

Dellano, Rubi Ann Repil kag Marvin Jay Fajanil)

PPP para sa kauswagan. (cppb/J. Bustamante)

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

mga kaswalidad sa ti-on sang baha kag iban pa nga kalamidad sa probinsya,” suno sa guinpalab-ot nga mensahe sang Gobernador. Isa lamang ka aktibidad sang PDRRMC ang “Pagpasalamat 2013,” ini ang kabahin sa

“Importante ang PPP” – Governor Tanco

0

100

100

100

100

50

50,40,40

“volunteer” sa probinsya sang Capiz sa guinhiwat nga “Pagpasalamat 2013” sa Hall of Governors sang Kapitolyo Probinsyal sadtong Hulyo 25. “Daku ang nabulig sang mga ‘volunteer’ nga nagpahagan-hagan sa

guinasaulog nga National Disaster Consciousness Month nga may tema “Ligtas na Bayan, Maunlad na Pamayanan.” Nagtambong sa nasambit nga kahiwatan sanday Response Program Coordinator Molisol Cruz sang United States Peace Corps Philippines, Commander Athelo Ybañez sang Coast Guard Western Visayas District, Police Chief Inspector Angelo Camuyot sang Special Action Force, mga katapo sang Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Army, kag iban pa nga “volunteer organizations.” (cppb/Melinda

ni MELINDA DELLANO kag ZYCON LEISER ESCARIAN

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P1

SLUR

Pagpasalamat 2013

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

“Panay River Basin”

C M Y K

sundan sa pahina 3 / PRAYORIDAD...

50

50

100

100

100

100

Guinpasalamatan ni Gov. Victor A. Tanco, Chairman sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) pinaagi kay Vice Governor Esteban Evan Contreras ang mga “responder” kag

100

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

Guinpahayag ni Governor Victor A. Tanco nga prayoridad sang iya administrasyon nga mahatagan sang solusyon ang problema sang baha sa probinsya sang Capiz pinaagi sa pag-implementar sang P20-bilyon nga Panay River Basin Integrated Development Project (PRBIDP) nga guinsumite kay Presidente Benigno S. Aquino III.

Guinpalab-ot ni VG Contreras ang mensahe ni Governor Tanco. (cppb/RA. Repil)

100

F.S. 11 x 14.5

50

50,40,40

75

75,66,66

100

100

100


SLUR

0

100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

OPINYON

2

75

75,66,66

100

JULY 2013

PANAWAGAN Isa ka tinaga nga nagatumod sang krusada nga mangin sentro sang boluhaton sang isa ka lider sa iya pagserbisyo sa pumoluyo. Ang tagsa ka na-elihir nga opisyal sang gobierno ang may kinaiya nga panawagan kasubong ni Governor Victor A. Tanco, “Pag-ulikid: Labi sa Tanan ang Tawo,” nagalaragway sang pagpangibabaw sang serbisyo sa pumoluyo kag pagkabalaka sa buasdamlag. Ang panawagan nga nakadikit sa ngalan sang isa ka lider ang nagakinahanglan sang katumanan kasubong sang pagtuman ni Governor Tanco sang iya guinpanaad nga “5-point Development Agenda” para sa benepisyo sang Capiznon. Ang lima ka agenda nga iya guinlatag sa Capiznon ang guinalakipan sang “edukasyon, turismo, ikaayong lawas, inprastraktura kag ekonomiya.” Sa pag-atubang sang Gobernador para sa iya ikatatlo nga termino (2013-2016), iya guinsaad nga padayunon niya ang serbisyo para sa mga tawo. Sa sini nga kaangtanan, ang panawagan sadto ni Governor Vic Tanco nga “Pag-ulikid: Labi sa Tanan ang Tawo,” ang nahatagan sang katuman para sa dekalidad kag nagakasantu nga EDUKASYON sa mga pigado nga nangin iskolar sang probinsya; mangin sentro sang TURISMO para sa dugang nga trabaho kag negosyo; libre nga serbisyo medikal sa mga nabaw-ing nga lugar kag dugang nga suporta sa balay buloyngan para sa pagprotehir sa IKAAYONG LAWAS; ang nagakaangay nga sistema sa pagsuporta sa INPRASTRAKTURA nga nagaserbi nga dalan kag edipisyo para sa mas progresibo nga komunidad; kag ini tanan ang nagabunga sang isa ka mapagros nga EKONOMIYA nga amat-amat naton mabatyagan pinaagi sa pagdamo sang mga hotel, restaurant, resort, bangko, ospital, shopping mall kag iban pa nga negosyo nga halos nagpabag-o sa nawong sang probinsya sang Capiz kag sa kapital sini nga syudad sang Roxas. Ang tagsa ka panawagan indi mangin madinalag-on kon wala ang positibo nga sabat sang mga tawo nga nagtib-ong sa Capiz nga makaagum sang madamo nga pagpasidungog kalakip na ang DILG “2012 Seal of Good Housekeeping.”

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

The “Pag-ulikid: Labi sa tanan ang Tawo” newsletter is published monthly with editorial office at the Capiz Provincial Press Bureau ground floor, Capiz Provincial Capitol, Roxas City. Telephone Number: (036) 6210-042 loc.163 E-mail: pag.ulikid.gov@gmail.com

100

We encourage our readers to send their feedbacks and comments on the programs, projects and initiatives of the provincial government to this newsletter.

100

Circulation ALBERTO NATABIO RICKY IBARDOLAZA

100,100

Photographers WALTHAM MENDOZA, JR. ZYCON LEISER ESCARIAN MARVIN JAY FAJANIL

50,40,40 100,100

Graphics Design REGIE BUENO

JUDY BUSTAMANTE

50

Staff Writers MELINDA DELLANO CENDEL AGUILOS DONNAFER DOLOR MONETTE BERNAS RUBI ANN REPIL KATHLEEN MAE TUPAZ

100

FROILAN B. UNARCE Senior News Writer

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P2

cppb/J.Bustamante

TIPDAS

EDWARD B. BASILONIA Editor-in-Chief ALLEN A. HERVIAS JESSE P. DE LA CRUZ Associate Editor Managing Editor

100

Editovrial Staff

sundan sa pahina 7 / SIPLAT-PANILAG...

100

ATTY. JOSE O. VILLANUEVA Provincial Chief Legal Counsel/Concurrent Acting Provincial Administrator

75

75,66,66

100

F.S. 11 x 14.5

idalom sa eksaminasyon; samtang, sa karon nga tuig 2013, naglab-ot na lang sa 7 ka kaso. Sa sini nga kaangtanan, padayon sa guihapon nga nagapatigayon sang Door-to-Door MeaslesRubella (MR) Immunization Campaign Vaccinating ang Provincial Health Office (PHOO) kaupod ang Department of Health (DOH) paagi sa paghatag sang libre nga “immunization” ang tanan nga bata nga nagapanuigon sang 8 ka bulan tubtob 8 ka tuig nga magasugod sa bulan sang Abril 4 tubtob Mayo 4. 2011 kag ini ang guinpatigayon sa tanan nga barangay sang probinsya. “Iligtas ang ‘Pinas sa Tigdas,” pungsodnon nga tinaga sang isa ka kawsa para matapna kag malikawan ang balati-an nga tipdas sa probinsya sang Capiz.

ESLA

TINGOG

HON. VICTOR A. TANCO Governor

RAMON B.ATINON News Editor

Pag-amlig sa ikaayong lawas sang Capiznon, ang mga tinaga nga nagapahayag sang pagMONETTE A. BERNAS ulikid ni Gov. Victor A. Capiz Provincial Press Bureau Tanco sa iya ikatatlo nga termino. Isa sa balati-an nga guinahatagan sang pagulikid ang balati-an nga tipdas. pagpula sang mata, kag lagnat. Ano bala ang dapat mahibal-an Ang tipdas mahimo man sa tinaga nga tipdas? makahatag sang impeksyon Ang tipdas guinatawag man sa dulonggan, implikasyon sa nga “measles” kag ini nga sahi pulmonya kag nanarisari nga sang sakit makuha sa paghaklo atake nga guinaupdan sang sang hangin nga may dala nga pagkisay kag kombulsyon, “rubella virus” guikan sa tawo subong man makahalit ang nga may tipdas. tipdas sa paminsaron ukon Mahibaluan nga ang isa utok sang isa ka tawo nga kon ka tawo positibo sa sini nga maglala ini, maga-resulta sa balati-an kon guinatuboan sang kamatayon. “rashes” sa bilog nga lawas nga Suno sa record sang Capiz nagadugay naman sa 4 tubtob 5 Epidemiological Surveilance ka adlaw. and Response Unit (CESRU) Luas sa “rashes,” ang mga sang tuig 2012, ang kaso sang mala-trangkaso nga sintomas tipdas sa probinsya sang Capiz sang naga-angkon sang tipdas naglab-ot sa 9 sa kabilogan guinalakipan sang ubo, sip-on, nga 13 ka persona nga guinpa-

SIPLAT-PANILAG

100

Editorial Board

estudyante. Apang, ang una nga guinahapitan ang “Governor’s Mansion” nga kinatuhay ang pagkahuman kag labi sa tanan ang magpakigkita kay Governor Tanco. Maamumahon nga guina-abi-abi sang Gobernador ang mga bisita, dugang ang pagpahisayud sa ila nahanungod sa mga matahum nga lugar sa Capiz. Nasiplatan ang pagkakunyag sang mga dumoluaw sa ti-on nga magpa-picture sila kaupod ang Gobernador. Wala man nila guinapalampas nga kuhaan sang litrato ang matahum nga palibot sang ESLA. Ngaa madamo na ang nagahapit sa ESLA nga nangin kaladtuan sang mga nagapanglugayaw sa ila pag-agi diri sa Capiz?

0

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

Ang akronimo nga ESLA nagakahulogan sang “Energy System Launching Area” kag mas RAMON B. ATINON kilala sang mga Capizeño Capiz Provincial Press Bureau nga “Governor’s Mansion,” subong man nga guinkabig bilang “Little Malacañang of Capiz” nga nahamtang sa bahin Mindanao nga nagapatigayon sang barangay Lanot, syudad sang “educational tour.” Dugang nga nagabisita sang Roxas. Sugod nga nagpuyo diri ang mga grupo sang mga si Governor Victor A. Tanco propesyunal, turista kag mga bilang ika-20 nga Gobernador, opisyal sang gobierno lokal sa napanilagan nga nagadamo ang nagkalain-lain nga probinsya, iya bisita nga ang iban nakasakay syudad kag kabanwahanan sang pungsod sa ila nga “Lakbay sa dalagku nga mga bus. Halos kada bulan, may Aral.” Ang nasambit nga mga masiplatan diri sa ESLA nga mga titser, guinikanan kag bisita nagapadulong sa ESLA sa estudyante sa elementarya, malip-ot lamang nga ti-on agud sekondarya kag kolehiyo guikan makit-an ang “nursery plants” sa magkatuhay nga pribado kag mga dekalidad nga sahi sang kag publiko nga bulothuan sa kasapatan nga guinapabuad ilabi sulod kag gua sang syudad na ang pinasahi nga kadakuon sang Roxas, sa kaingod nga sang mga baboy kag urok sa diin probinsya, lakip na sa Luzon kag subong lang nakit-an sang mga

SLUR

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Editoryal

100

100


0

SLUR

100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

IKAAYONG LAWAS

JULY 2013

75

75,66,66

100

100

100

3

‘BLOOD DONORS’ “Guinpasidunggan sa Capiz” ‘CHIKUNGUNYA’

PRAYORIDAD... program live sa CPPB TV studio sadtong Hulyo 1. Suno pa kay Governor Vic Tanco ang nasambit nga proyekto ang na-presentar na niya kay Presidente “Noynoy” Aquino sang magbisita sa Capiz kag guinalauman nga mangin “funding agencies” ang Department of Agriculture (DA) kag National Irrigation Administration (NIA). “Daku ang halit nga guinatuga sang baha sa agrikultura nga naka-depende diri ang pagkaon sang mga tawo, kag nagakaguba ang mga dalanon, tulay kag iban pa nga inprastraktura, labi na ang halit sa ekonomiya sang tagsa ka komunidad,” pahayag sang Gobernador.

100

100

(cppb/Kathleen Mae Tupaz)

100

Capiz Chapter, Capiz Medical Society, Roxas Memorial Provincial Hospital, Capiz Emmanuel Hospital, Philippine Pharmacist Association-Capiz, City Health Office, Pag-ulikid Medical and Dental Mission Team, 61st Infantry BatallionPhilippine Army, kag Task Force Bantay-Bayan. Ang nasambit nga hilikuton, ang tuigan nga bulohaton agud maghatag sang libre nga serbisyo medikal, dental kag iban pa para sa ikaayong lawas, dugang pa ang pagpanghatag sang bitamina para sa kabataan kag katigulangan.

100

reading eyeglasses. Sa mensahe ni Station Manager Joseph Silvias sang dyOW Bombo Radyo-Roxas nga daku ang iya pagpasalamat kay Gov. Victor A. Tanco sa padayon niya nga pagsakdag nga nagmadinalag-on ang Bombo Medico, subong man nga guinpasalamatan ang mga pribado nga indibidwal nga naghatag sang ila hamili nga bulig para sa pag-serbisyo sa Capiznon. Ang mga grupo nga nagpakigbahin sa nasambit nga kahiwatan guinalakipan sang Philippine Dental Association-

100,100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

Guindugokan sang Capiznon ang guinpatigayon nga Bombo Medico 2013 sang dyOW Bombo Radyo kag 103.7 Star FM nga guinhiwat sa Capiz Gymnasium sang Villareal Stadium, Hulyo 14. Naglab-ot sa 1,836 ang Capiznon nga nahatagan sang libre nga serbisyo sa diin 186 sa bahin sang opthal, 105 sa cardio, 23 sa pedia, 147 sa pulmonary kag 26 OB-gyne; samtang , 253 ang nakaagum sang libre nga serbisyo sa bahin sang dental, 153 sa masahe, 92 ang nacircumcize nga kabataan, kag 85 ang nahatagan sang libre nga

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Si Governor Tanco ang chairman sang Regional Development Council (RDC) sa Rehiyon 6 (Western Visayas), sa diin kaupod niya ang mga Gobernador sang probinsya sang Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Sa matandaan, nangin problema na sadto sang mga nagligad nga administrasyon ang pagbinaha sa probinsya sang Capiz sa ti-on sang tingulan tuga sang pagnabaw sang kasubaan kag amat-amat nga pagkipot sang alagyan sang tubi bangud sa mga “illegal dike.” “Buligan naton nga mahatagan sang katumanan ang proyekto para sa aton buasdamlag,” panawagan sang Gobernador. (cppb/Melinda Dellano kag Zycon Leiser Escarian)

50,40,40 100,100

Daku nga bulig ang programa nga “Bombo Medico” sa ikaayong lawas sang Capiznon. (cppb/J. Bustamante)

(cppb/Monette Bernas, Marvin Jay Fajanil kag Rubi Ann Repil)

50

Bombo Medico guindogukan sang linibo ka tawo

100

Monette Bernas, Froilan Unarce kag Waltham Mendoza Jr.)

100

Nelia B. Cartujano sang PRC, Dr. Leah del Rosario sang PHO, kag Gov. Victor A. Tanco. Nagpalab-ot naman sang pagpasalamat ang Gobernador sa tanan nga nag-donar sang dugo paagi sa Philippine Red Cross, dugang sa pagpahayag nga daku nga bulig ini nga hilikuton sa Capiznon ilabi na sa nakaangkon sang balati-an nga dengue. (cppb/

100

Donate Blood.” Guinalakipan ang pasidungog sang galloners awards nga may 7 ka awardee, municipality awards - 9 ka awardee, minor award – 25 ka awardee, kag major award – 31 ka awardee. Ang pagtugyan sang nasambit nga awards guinpangunahan nanday Board of Directors Chairman Dr. Charlie T. Robles, Administrator

100

Ang Philippine Red Cross (PRC) kag Provincial Heal Office (PHO) naghatag sang pasidungog sa mga Local Government Unit, ahensya sang gobierno, bulothuan kag non-government organization nga naghatag sang ila boluntaryo nga dugo sa guinpatigayon nga seremonya sa Nesta’s Hilltop and Restaurant sang Hulyo 26 may kaangtanan sa pag-selebrar sang Blood Donors Month nga may tema “Give the Gift of Life:

0

Pag-amlig sa ikaayong lawas isa sa mga prayoridad ni Governor Tanco. (cppb/W. Mendoza, Jr.)

nagakahulogan sa pulong nga ingles ‘that which bends up’ nga guinkuha sa ‘Makonde,’ isa ka ethnic nga grupo sang tawo didto sa Tanzania, Africa,” sa dugang nga pahayag ni Espiritu. Ini nga sakit ang indi na bag-o sa Pilipinas bangud halin 1967 tubtob 1986, nabiktima sini ang 3 ka peace corps sang Estados Unidos nga naka-base diri sa Pilipinas. Mahibaluan ang isa ka tawo nga apektado sang “Chikungunya” kon ini sia ang nakabatyag sang sintomas nga pagsakit sang ulo, likod, buko-buko, kaso-kasuan, likod nga bahin sang mata, subong man sa pagpang-itom sang panit ukon kuko kag may ara sang lagnat, rashes, samad sa baba, arikis, guinalupot, nagahubag ang “lining” sang baba kag mahimo man makaapekto sa “lining” sang utok.

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P3

SLUR

G u i n p a nawagan ni Health Education and Promotion Officer Joeffry Espiritu sang Provincial Health Office (PHO) nga mag-andam ang pumoluyo sa balatian nga “Chikungunya” ukon guinatawag nga “Chik Virus,” isa ka sakit nga dala sang aedes nga lamok nga mahimo makahatag sang infection kaangay sang dengue fever nga maka-apekto sa lalaki man o babaye labi na guid sa mga katigulangan kag pamatan-on. Suno kay Espiritu nga wala pa sang may nabalhag nga kaso sa nasambit nga balati-an diri sa probinsya sang Capiz apang mahimo ini malikawan kon may ara sang insakto nga pagpahuway, mag-inom sang madamo nga tubi, mag-inom man sang nagakadapat nga bulong sa ti-on nga nagalain ang pamatyag, magkatulog nga may mosketiro, kag padayunon ang pagtuman sang 4’s (Search and destroy, Seek early consultation, Selfprotection measure, Say no to indiscriminate fogging). “Ang ngalan nga ‘Chikungunya’

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

“PHO nagpaandam”

F.S. 11 x 14.5

100

100

50

50,40,40

75

75,66,66

100

100

100


SLUR

0

100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

SANGGUNIANG PANLALAWIGAN

4

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK C M Y K

HON. ESTEBAN EVAN CONTRERAS Vice Governor

Cruz-Am, Eleuper Martinez, Karen Palomar, Jeffrey Layo kag Camilo Robles, dugang ang mga ex-officio members nga sanday SK Federation President Zoe Maria Felipe Herrera, Philippine Councilors League – Capiz Chapter President Maria Leobeth Delicana kag Liga ng mga Barangay President Clemente Firmalino, Jr. Nagapati si Vice Governor Contreras nga paagi sa suporta kag kooperasyon sang tagsa ka miembro sang SP, madali nga mapatuman ang mga programa kag proyekto para sa kauswagan sang probinsya nga nagasantu sa 5-point development agenda ni Gov. Victor A. Tanco. Guinpat-ud man sang bisegobernador ang suporta sang bug-os nga Sangguniang Panlalawigan kay Governor Tanco sa pagduso sang prayoridad nga mga programa para sa kaayuhan sang Capiznon. Sa nahauna nga regular session sang nasambit nga petsa, guinhiwat ang nominasyon para sa chairmanship sang nagkalain-lain nga Komitiba sang SP Capiz. (cppb/Froilan Unarce)

MR. ZOE G. HERRERA, JR. Secretary to the Sanggunian

MR. JOHN REY P. ALCONES Board Secretary V

MS. MARIA V. JAMORA Board Secretary III

MS. MARILOU I. ATINON Administrative Assistant V

MS. JOCELYN A. ERFE Administrative Assistant V

MS. JOCELYN P. CANONG Administrative Assistant III

MS. DIANA E. JOSE Administrative Assistant I

MS. MARIA R. PARREÑAS Administrative Assistant I

0

100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P4

SLUR

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Guinalauman sang Capiznon ang produktibo nga panan-awan sang mga mamalidha sang Capiz. (cppb/M. Dellano)

75

75,66,66

100

F.S. 11 x 14.5

75,66,66

JULY 2013

Bag-o nga katapo sang SP nagpangalagad na Nagsugod na sa pagpangalagad sa Capiznon ang bag-o nga mga katapo sang Sangguniang Panlalawigan (SP) nga nagdalaog sang Mayo 13 nga pinili-ay para sa termino 2013-2016. Guinpangunahan ni Vice Governor Esteban Evan Contreras bilang presiding officer ang “inaugural session” sadtong Hulyo 3 sa diin lunsay naghatag sang mensahe ang mga katapo nga nagpasalamat sa suporta kag pagsalig sa ila para sa natungdan nga palangakuan. Ang SP Capiz guinalakipan nanday Board Members Blesilda Almalbis, Emmanuel Billones Jr., Eduardo Magallanes, Roberto Ignacio kag Enrique Martin sa nahauna nga distrito. Samtang , sa segundo distrito guinabug-osan nanday Board M e m b e r s A l d w i n

75

100

100

100


100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

SANGGUNIANG PANLALAWIGAN

JULY 2013

75

HON. EMMANUEL A. BILLONES

HON. EDUARDO M. MAGALLANES

HON. ROBERTO V. IGNACIO

HON. ENRIQUE V. MARTIN

Chairman: Committee on Reorganization Committee on Social Welfare, Women and Family

Chairman: Committee on Appropriations Committee on Education, Science and Technology

Chairman: Committee on Agriculture Committee on Ways and Means

Chairman: Committee on Public Order and Security Committee on Senior Citizens and Persons with Disability

Chairman: Committee on Environment and Natural Resources Committee on Rules and Accountability

Board Member

100

100

Board Member

Board Member

HON. ALDWIN A. CRUZ-AM

HON. KAREN A. PALOMAR

HON. ELEUPER M. NARTINEZ

HON. JEFFREY L. LAYO

HON. CAMILO B. ROBLES

Chairman: Committee on Cooperatives, NGO’s and PO’s Committee on Infrastructure, Public Works and Highways

Chairman: Committee on Labor Committee on Health

Chairman: Committee on Laws and Good Government Committee on Tourism, Culture, Arts and Indigenous People

Chairman: Committee on Economic Affairs Committee on Justice and Human Rights

Chairman: Committee on Transportation, Communication and Public Utilities Committee on Zoning, Land and Coastal Use and Housing

Board Member

Board Member

HON. CLEMENTE C. FIRMALINO, JR.

HON. MA. LEOBETH D. DELICANA

HON. ZOE MARIA FELIPE A. HERRERA

Chairman: Committee on Barangay Affairs

Chairman: Committee on Local Government

Chairman: Committee on Ethics Committee on Youth and Sports

Board Member (SK Federation President)

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

Board Member (PCL-Capiz Chapter President)

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

Board Member (Liga Federation President)

100

Board Member

0

Board Member

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P5

SLUR

Board Member

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

C M Y K

Board Member

100

5

HON. BLESILDA P. ALMALBIS Board Member

75,66,66

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

0

SLUR

F.S. 11 x 14.5

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

75

75,66,66

100

100

100


0

100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

100

100

100

50

50,40,40

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

C M Y K

Source: Testimonies of Manuel A. Cañas, Eric Frial, Salvador J. Atinon, Romeo Arceno and Rems Urquiola.

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P6

(cppb/Froilan Unarce)

100

2. PCA

tuigan nga sinapol sang Provincial Development Council, ang mga suhestyon sang pribado nga sektor isa ka daku nga bagay nga labi nga mapasangkad ang natungdan nga programa bangud nagapati sia nga “importante ang PublicPrivate Partnership (PPP) sa implementasyon sang mga

100

1. TESDA

programa para mapauswag ang aton ekonomiya kag pangabuy-anan sang pumoluyo.” Nagpasalamat man ang Gobernador sa padayon nga suporta kag kooperasyon sang Capiznon agud mahatagan sang katumanan ang handum nga kauswagan sang probinsya sang Capiz.

100

THIRD FLOOR

IMPORTANTE...

100,100

10. Akari Computer 11. Wordbank Educational Therapy Center 12. Banday & Borres Law Office 13. Fuentes-Bartolome Law Office 14. Prime Cut 15. Pasenjon Blue Hauz 16. OneWorldLink Nets, Inc. 17. Acap Psychological Evaluation Center 18. Samillano Law Office 19. Darling’s Spa

50,40,40 100,100

SECOND FLOOR

1. NG Review Center 2. Stronghold Insurance Company 3. USNA Health Sciences 4. Rach-Ther Center 5. Marillac 6. Azarraga Azarraga & Azarraga Law Office 7. Circle Compubiz 8. Big Boss Internet 9. Our Lady of Miraculous Medal Clinic

(cppb/Donnafer Dolor kag Zycon Leiser Escarian)

50

12. Tono Computer Shop 13. Reysha School Supplies 14. Mariscos 15. Juan Marcus Comptuer Shop 16. MIB 17. Teens & Kiddie Parlor 18. Netwave Internet Café 19. Quianil Lending Service 20. Chat & Cut 21. Hottie Style 22. Santi’s Restaurant 23. LMH Boutique 24. Katerina 25. Cinnamon Baker’s Cafe

naman ang produkto nga guinhimo sa Kapis Shell. Subong man, nagbisita sila sa “Spanggo Café and Pasalubong Center” sa kalye Rizal, syudad sang Roxas nga isa sa guinapabugal sini nga produkto ang Buko Pie nga Tatak Capiznon. Sang damlag lang, nagpatigayon sang Lagaw Capiz ang PTCAO nga kabahin sa selebrasyon sang Provincial Tourism Week agud makilala ang mga matahum nga duog sa Capiz nga mahimo makadtuan sang mga turista. Ang pagpasangkad sang turismo sa Capiz ang guinahatagan sang pagtamod ni Gov. Victor A. Tanco nga kabahin sang iya “5-point development agenda” agud mangin dalan sa pagbukas sang madamo nga trabaho kag negosyo.

100

1. Candy Blast Enterprises 2. Capiz Vendors Multi Purpose Cooperative 3. ACDI Multi-Purpose Cooperative 4. India’s Handuman & Souvenir Shop 5. Yukivanz Place 6. Super K 7. Tangerine 8. Handuraw 9. Andrew’s Barber Shop 10. Café de Roxas 11. Carlito’s Mac Restaurant

Sa katuyuan nga mapakilala ang guinahimo nga mga produkto sang Capiz, isa ka Familiarization Tour ang guinpatigayon sang Provincial Tourism and Cultural Affairs Office (PTCAO) kaupod ang Department of Trade and Industry (DTI) sadtong Hulyo 12, 2013 nga kabahin sa selebrasyon sang Micro Small Medium Enterprise (MSME) Week. Ang Familiarization Tour guin-updan sang tri-media sang Capiz sa diin guinpadulongan nila ang Gejur Handicraft sa Poblacion, Ivisan kag guinpakita ang paghimo sang pinasahi nga produkto nga human sa “bamboo and coconut shell.” Masunod nga ila guinkadtuan ang “Kapiz Atbp” sa bahin sang barangay Banica, syudad sang Roxas kag nakit-an

Tukibon naton ang mga sinehan nga natukod sa anay banwa sang Capiz (karon syudad sang Roxas) sadtong wala pa ang ikaduha nga inaway pangkalibutanon. Ang mga pelikula kag sinehan nakalab-ot sa Pilipinas nga guinpakilala sa pag-abot diri sang mga Amerikano sa diin natukod man sadtong 1919 ang nahauna nga sinehan sang anay banwa sang Capiz sa bahin sang dalan Rizal nga malapit sa plaza kag guinhingadlan sang “Cine Capizeño.” Ini nga sinehan nga may “balcony” kag “orchestra” nahuman sa pawod kag butong. Ang nakalinya nga mga pulongkuan nahuman man sa butong. Sadtong 1922, ang ikaduha nga sinehan ang natukod kag nakilala nga “Cine Rizal” sa kanto sang dalan Legaspi kag Arellano apang sang ulihi, ini ang guinsaylo sa lugar nga guinahamtangan karon sang isa ka “gasoline station” sa dalan Legaspi. Nagtindog naman ang “Cine Oriental” sa Roxas Avenue sadtong 1929 kag guinsundan sang “Riverside Theater” sa dalan Magallanes sadtong 1930. Sa nasambit nga mga sinehan, ang guinapagua diri nga mga pelikula sadto ang guinatawag nga “silent movie” bangud ang paghinambalay sang mga artista mabasahan lamang sang mga tumalan-aw sa kapin 20 ka segundo sa kada eksena sang pelikula. Wala guid sang gahud ang pagsalida sang pelikula luas lamang sa musika nga guinalanton sang isa ka piyanista ukon guikan sa phonograph nga guinapatigayon sang sinehan. Ang mga Capizeño sadtong 1931 nakatilaw nga nakatan-aw sang nahauna nga pelikula sa diin mabati-an na ang paghinambalanay sang mga artista nga guinapagua sa telon sang “Ravila Theater” sa bahin sang dalan Rizal. Samtang, ang “Cine Cupido” nga natukod sadtong 1932 sa kanto sang dalan Taft kag Burgos nagapagua pa guihapon sang “silent movie” kag sang ulihi nabaylohan sang ngalan ang nasambit nga sinehan sang “Universal.” Nag-ulhot naman sa dalan Legaspi sadtong 1934 ang “Cine Imperial” kag natukod naman sa atubang sang nasambit nga sinehan ang “Ideal Theater” sadtong 1937. Pila ka tuig ang nagligad, nagtindog sa dalan McKinley ang “Cine Capiz.” Sadtong 1940, ang “Victoria Theater” napasad sa Roxas Avenue nga malapit sa Capiz bridge kag guinkabig bilang elegante nga sinehan sa Capiz nga ang katahum mapaanggid sa mga sinehan sa Manila. Guinkakunyagan diri sang mga tumalan-aw ang maduagon nga pagsigasiga sang suga sa kristal nga tubo sa kilid sang telon. Pag-abot sang ikaduha nga inaway pangkalibutanon, guinpangsunog ang mga puloy-an kag edipisyo kalakip ang nasambit nga mga sinehan. Sa rehimen sang Hapones, ang guinatawag nga Borda Rice Mill sa dalan Premier de Mayo nga malapit sa puloyan sang Alcazar ang nangin sinehan. Samtang, mapalaron naman ang “Victoria Theater” bangud katunga lang sini ang nasunog kag guinkay-o liwat pagkatapos sang giyera sa diin talalupangdon ang orihinal kag kongkreto nga ngalan “Victoria” nga guinpabilin kag nangin palatandaan bilang pinakadumaan nga sinehan sa Capiz nga ang guinapagua lunsay Tagalog nga pelikula tubtob nga ini ang nagsarado sang una nga tuig sang 1990. Bisan guinpatindogan na sang bag-o nga edipisyo ang guinpahamtangan sang nasambit nga sinehan, guinpabilin sa guihapon sa ibabaw sini nga bahin ang orihinal kag kongkreto nga ngalan sang sadto nga “Victoria Theater.”

100

GROUND FLOOR

Roxas Avenue, Roxas City

100

Capiz Government and Business Center

VICTORIA

100

Pasalubong Capiznon. (cppb/RA Repil)

75,66,66

SINEHAN

0

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ang “Kapis Shell,” isa sa nagapanguna nga produkto sang probinsya. (cppb/RA Repil)

75

JULY 2013

‘FAMILIARIZATION TOUR’ “PTCAO, DTI guinduso”

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

100

TURISMO

6

75

75,66,66

100

F.S. 11 x 14.5

50

SLUR

SLUR

100

100

100


50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

BALITA

Khatleen Mae Tupaz kag Waltham Mendoza Jr.)

100,100

50

talatapan sang gobierno para sa pumoluyo. Sa pagpanguna

50,40,40

100

100

100

100

50

50,40,40

ang guinapatuman nga paghatag sang dekalidad nga serbisyo sang mga

50

Land Bank

100

50

50

100

100

100

100

Liwat nga nagpatigayon sang AntiRed Tape Act of 2007 (ARTA) Watch ang Civil Service Commission (CSC) – Capiz sa Land Bank of the Philippines kag Metro Roxas Water District (MRWD) sa syudad sang Roxas para sa bulan sang Hulyo agud hibaluon

100

MRWD

ni Provincial Director Atty. Maria Lina P. Gonzaga sang CSC, kaupod ang mga katapo sang tri-media, una nga guinbisitahan ang Land Bank of the Philippines kag guinsundan sang Metro Roxas Water District para makit-an kag masiguro ang maayo nga pagtatap sang mga empleyado sang nasambit nga mga talatapan sa ila mga kliyente kalakip nga guinhibalo ang kakulangan nga dapat mahatagan sang igtalupangod. Ang ARTA Watch guinapatigayon sandig sa Republic Act No. 9485 ukon “Anti-Red Tape Act of 2007” agud malikawan ang pagpang-abuso, kagarukan kag korapsyon sa talatapan sang gobierno partikular ang may “frontline services.” (cppb/

Naglab-ot sa 25 ka organisasyon kag asosasyon sang mga mangunguma sa Capiz, subong man sang mga delegado sa sektor sang agrikultura nga naghalin sa Aklan, Antique, Illoilo kag Guimaras ang nagpasakop sa “Panay Island Launching of TOFARM – the Search and Award for the Outstanding Farmers of the Philippines” nga guinhiwat sa Hall of Governors sang Kapitolyo Probinsyal sang Capiz, Hulyo 4. Ang nasambit nga kahiwatan guinpatigayon sang Junior Chamber International, Philippines (JCIP) kag Universal Harvester Incorporated (UHI) sa pagpakigbuylog sang Office of the Provincial Agriculturist (OPA) sa katuyoan nga mahatagan sang pasidungog ang pinakamaayo nga mga mangunguma, mangingisda kag iban pa nga nagagamit sang tradisyunal kag moderno nga pamaagi sa pagpanguma nga daku ang nabulig sa

SIPLATPANILAG... Ini nga duog wala man sang ipakita nga makatalanghaga nga mga tanum kag ilahas nga kasapatan ukon makagalanyat nga istraktura apang masami guinahapitan

100

“Land Bank, MRWD guinpa-idalom”

Hepe, OPA-Capiz

100

‘ARTA Watch’ kag Zycon Leiser Escarian)

MRS. SYLVIA DELA CRUZ

100,100

ang red tide sa Capiz sadtong 1993 sa bahin sang Tinagong Dagat sa banwa sang Pontevedra kag ang pinakaulihi nga kaso nagluntad naman sadtong 1998 sa Ivisan kag Sapian. Nagpasalamat ang mga katapo sang OPA kay Gov. Victor A. Tanco sa iya padayon nga pag-suporta sa maid-id nga “red tide monitoring” sa bug-os nga probinsya. (cppb/Rubi Ann Repil

50,40,40 100,100

“discoloration” bangud mapula ang tubi sa ti-on nga masanagan. Ang red tide makahalit sa ikaayong lawas sang tawo kag magatuga sang “paralytic shellfish food poisoning” sa pagkaon sang talaba, tahong kag iban pa nga panghinason nga positibo sa toxins sang red tide. Sa datus sang AgriAqua Laboratory sang OPA, una nga nagtuhaw

50

OPA nga negatibo sa “red tide organisms” ang “water samples” nga nakuha nila halin Hunyo 4 tubtob 5 sa anum ka coastal area sang probinsya nga may 11 ka sampling stations nga guinalakipan sang Panay -1, President Roxas -2, Pilar-1, Ivisan-3, Sapian-2 kag syudad sang Roxas-2. Mahimo mahibaluan nga positibo sa “red tide” ang coastal area sang isa ka lugar kon may ara sang

Repil kag Marvin Fajanil)

bangud sa karisma ni Governor Vic Tanco nga guinakabig bilang pinakamainabyanon sa turista nga Gobernador sa rehiyon. Ang iya pag-amuma kag pag-abi-abi ang nangin halandumon nga ti-on para sa mga nagahatag sang kortesiya kag nagabisita sa “Governor’s Mansion” kag sa kabilugan sang ESLA.

100

Nagapabilin nga hilway sa red tide ang probinsya sang Capiz sa bulan sang Hunyo sini nga tuig suno sa pinakaulihi nga resulta sang guinpatigayon nga “Red Tide Monitoring and Sampling (RTMS)” sang Office of the Provincial Agriculturist (OPA) kag Capiz Red Tide Sampling Team(CRTST). Guinpahayag ni Florie May Calmorin, Laboratory Analyst sang

Guinpadulongan sang CRTST ang kadagatan sang Capiz. (cppb)

kauswagan sang sektor sa agrikultura. Sa sini nga kaangtanan, guinlatag ang kategoriya kag pagsulondan sa mangin nominado nga grupo kag indibidwal nga kabahin sang agrikultura para sa “The Most Outstanding Farmers of the Philippines.” Nagsugod ang pag-nominar sang nagligad nga Marso kag magatakop sa Septyembre sa diin 12 ka award ang natalana nga igapanghatag sa Disyembre 2013 nga sa indibidwal nga kategoriya ang guinalakipan sang “Farmer, Fisherfolk, Livestock Farmer, AgriEntrepreneur, Young Farmer, Agricultural Innovator, Urban/City Farmer and Woman Farmer, kag 5 sa grupo nga guinabugosan sang Agriculture Cooperative, Family Farmer, Local Government Unit, Agriculture Initiatives and People’s Choice.” Guinpasalamatan ni Ronald U. So, ang TOFARM 2013 Area Coordinator-Panay Island kag Presidente sang JCI Roxas Halaran, sa bulig kag suporta sang gobierno probinsyal sa pagpamuno ni Gov. Victor A. Tanco nga nangin tagbalay ang Capiz sa nasambit nga kahiwatan. (cppb/Rubi Ann

100

OPA RTMS Laboratory. (cppb)

100

100

100

Mangunguma sa Capiz pagapasidunggan

100

Capiz negatibo sa ‘red tide’

75,66,66

7

100

JULY 2013

75

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

100

C M Y K

100

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

100

0

100

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P7

SLUR

0

SLUR

F.S. 11 x 14.5

50

50,40,40

75

75,66,66

100

100

100


SLUR

0

100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

75

75,66,66

100

July 2013 VOL. V / NO.8 THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

Pag-ulikid Medical Mission.

CYANMAGENTAYELLOWBLACK

C M Y K

C M Y K CYANMAGENTAYELLOWBLACK

Ang Pag-ulikid, isa ka tinaga sang pagpalangga.

“Ang mga tawo ang inspirasyon ko,” Gov. Tanco

Padayon ang pagpalangga sang Capiznon kay Governor Tanco.

Guinpresintar ni Eduardo Apaap II (PGSO) ang “hospital bed” kay Gov. Tanco kag Atty. Villanueva para sa ikaayong lawas. CAPIZ PROVINCIAL PRESS BUREAU Printed by:

0

100

100

100

100

50

50,40,40 100,100

100,100

100

100

100

100

50

50,40,40

100,100

50

100

100

100

100

50

50,40,40

50

50

100

100

100

100

50

50,40,40

CAPIZ PROV’T CAPITOL Pag-ulikid(Newsletter) _P8

SLUR

75

75,66,66

100

F.S. 11 x 14.5

Layout by: RICO ARDEÑA BANDAS

100

100

Pag ulikid Newsletter July 2013  

Pag ulikid Newsletter July 2013 headline, "PRAYORIDAD, Panay River Basin"

Advertisement