Page 1

Pag-ulikid 1

JULY 2009

VOL. 1 NO. 11 Email: pag.ulikid.gov@gmail.com

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

JULY 2009

“Ang pag-alagad sa pumoluyo kag komunidad, isa ka kawsa nga dapat hatagan sang pagulikid,” Gov. Victor A. Tanco

ni FROILAN UNARCE

KAPITOLYO, CAPIZ – Masobra sa duha ka milyon ka pesos (P2million) ang guinhatag nga bulig pinansyal sang gobierno probinsyal sa pagpanguna ni Gov. Victor A. Tanco sa mga prayoridad nga proyekto sang kabaranggayan sa probinsya sang Capiz sang damlag lang. sundan sa pahina 4/ UNAHON...

25 ka estudyante kabahin sang SEP 2009 sa Kapitolyo Probinsyal. Guinpahayag ni Governor Tanco nga ang balayaran sang mga benipisaryo sang SEP sa nasambit nga bulothuan ang pagasakdagon sang gobierno probinsyal sandig sa nakasaad nga mga kondisyon nga guinpirmahan sang magtimbang nga bahin sa MOA. Ang 25 ka estudyante nga kabahin sundan sa pahina 3/ 25 KA ESTUDYANTE...

Kuha ni JPALOMAR

Naghalad sang pangamuyo ang gobierno probinsyal sang Capiz para kay anay Pres. Cory Aquino sa iya madasig nga pag-ayo batok sa “colon cancer.”

CMYK

CMYK

Nutrisyon guinsaulog sa bulan sang Hulyo ni MANUELA BESANA

K A P I T O LY O , CAPIZ – Sa bulan sang Hulyo guinasaulog ang Nutrisyon nga may tema “Wastong Nutrisyon Kailangan, Lifestyle Diseases Iwasan,” kag ang nasambit nga hilikuton ang guinasuportahan ni Gov. Victor A. Tanco, ini ang guinpahayag ni Provincial Nutrition Action Officer sundan sa pahina 5/ NUTRISYON...

Guinpangunahan ni Gov. Tanco ang pagpatigayon sang supplemental feeding sa Libas Elem. School, Syudad sang Roxas sadtong Hulyo, 2009.

Pangamuyo ‘Halad kay Cory Aquino’

ICMC, CAPIZ – Nagdulot sang isa ka misa sa pagpangamuyo ang mga empleyado sang gobierno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Gov. Victor A. Tanco para sa madasig nga pag-ayo sang guinabatyag sang anay Presidente Corazon Cojuangco Aquino nga guinpatigayon sadtong Hulyo 29, sining tuig sa Immaculate Conception Metropolitan Cathedral, Syudad sang Roxas. Ang nasambit nga misa ang

may tigulo “a call to prayer for the immediate recovery of former Pres. Corazon Aquino,” nga guinselebrar ni Rev. Fr. Bernie Barrios kaupod nanday Rev. Noel Vincent Abalajon kag Rev. Ryan Barrios, sa diin guintambungan sang mga empleyado sang gobierno probinsyal kag pumoluyo. Suno kay Governor Tanco, “guinpatigayon ini nga pangamuyo bilang suporta para sa madasig nga pag-ayo sang anay Presidente sang Pilipinas nga si Mrs. Corazon C. Aquino nga naga-suprehir sang ‘colon cancer’ sa karon.” sundan sa pahina 7/ PANGAMUYO...

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CAPITOL-Pag-ulikid / 1

Kuha ni JPALOMAR

KAPITOLYO, CAPIZ – Malipayon ang 25 ka estudyante nga benipisaryo sang Special Education Program (SEP) matapos ang guinpatigayon nga pagpirmahanay sang Memorandum of Agreement (MOA) sa tunga sang gobierno probinsyal sang Capiz sa pagpanguna ni Gov. Victor A. Tanco kag Leonardo Eusalan sang Capiz Institute of Technology (CIE) sadtong Hulyo 15,

Kuha ni JPALOMAR

‘Unahon ang tawo’ – Gov. Tanco

C M Y K


2 Pag-ulikid

Kadalag-an

Sa ano man nga kadalag-an madamo ang nagaupod kag nagapakuha sang litrato. Apang sa ti-on sang kapaslawan dira mo palang mahibaluan kon sin-o gid ang imo matuod nga abyan. Masobra na sa 30-anyos nga nagapangalagad si Gov. Victor A. Tanco, sumugod sang sia mangin Konsehal kag Alkalde sa banwa sang Dumarao, bag-o sia napilian nga Bise-Gobernador kag ika-20 nga Gobernador sa probinsya sang Capiz. Sa malawig niya nga pagpangalagad bilang tiglawas sang pumoluyo, madamo na sia sang kadalag-an nga naagum kag nahatag para sa iya pinalangga nga banwa kag probinsya, labi na gid sa mga tawo nga nagaserbi nga iya inspirasyon sa matag-adlaw nga pagpangalagad. Nakahibalo kita tanan nga sa tagsa ka kadalag-an sa patag sang serbisyo publiko may nagatuhaw nga isyu politikal ukon pagsamad sa kadalag-an nga naangkon sang isa ka tawo kag sang iya komunidad. Apang kon ang mga naga-upang may yara interes politikal kag ang impormasyon nga kon tani mapuslanon para sa tawo lunsay pagpatalang wala sang may madangatan kon ‘di kapaslawan. Sa ngalan sang serbisyo publiko, ang kadalag-an sang isa ka lider, kadalag-an man sang pumoluyo. Apang kon ang interes sang isa ka tawo para lang sa iya personal nga kadalag-an paagi sa paggamit sa pumoluyo agud mahugasan ang iya “sala” paagi sa tubig nga nahaluan sang kontrobersiya nga nangin kabangdanan sang iya pagpakasala sa mga kubos nga pumoluyo ... indi mangin isa ka kadalag-an sang tawo sa diin isa lang ka pagtabon sa kadalag-an sang korapsyon batuk sa mga kubos nga pumoluyo. Ang kadalag-an isa ka pagkilala kag respeto sa ikasangkol nga nagakadapat tipigan agud mangin maayo nga palaanggiran sa mga lamharon nga guinalauman nga mabakod nga haligi sang aton probinsya.

O P I N YON

JULY 2009

Editoryal

C M Y K C M Y K

Pag-ulikid

“LABI

SA

TANAN

ANG

TAWO”

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

Editorial Board HON. VICTOR A. TANCO Governor ATTY. JOSE O. VILLANUEVA ZOE G. HERRERA, JR. Provincial Administrator Provincial Chief Legal Counsel

Editorial Staff ALLEN A. HERVIAS Associate Editor

EDWARD B. BASILONIA Editor-in-Chief ARNOLD B. ALARCON, JR. Managing Editor

RAMON B.ATINON News Editor

FROILAN B. UNARCE Senior News Reporter

Circulation ALBERTO NATABIO JAYNIE MORALES ZYCON ESCARIAN ROXANNIE LORRIENE DICHOSA News Correspondents MARIELLA SIBUGAN RUEL G. DOCE JOHN PHILIP D. DARNAYLA SALIM B. BICLAR SHARON D. DUMALI EDMUND DE ASIS ESPEREDION C. PELAEZ JOEFFRY ESPIRITU JONATHAN PALOMAR Photographer

RAMON B. ATINON Cartoonist

We encourage our readers to send their feedbacks and comments on the programs, projects and initiatives of the provincial government to this newsletter. The “Pag-ulikid: Labi sa tanan ang Tawo” newsletter is published monthly with editorial office at the Capiz Provincial Press Bureau ground floor, Capiz Provincial Capitol, Roxas City. Telephone Number: (036) 6210-042 loc.163

2 / CAPITOL-Pag-ulikid

E-mail: pag.ulikid.gov@gmail.com

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Dear Atty. Villanueva, Ako isa ka katapo sang Sangguniang Bayan sa isa ka ATTY. JOSE O. VILLANUEVA munisipyo diri sa probinsya Provincial Chief Legal Counsel sang Capiz. Nagakahangawa gid ako kon ang pag-angkon sang pila ka galamiton sang munisipyo isa ka legal kag suno sa layi. Sa imo kasayuran kag sulondan, ang masunod amo kabuhi ang “slogan” ni Governor ang mga kamatuoran nga akon Victor A. Tanco, Sr. nga “Pagnahibaloan: 1. Pangduha na nga ulikid: Labi sa Tanan ang Tawo.” gamit ang mga galamiton (second Ang layi nga nagadumala sa hand units); 2. Wala ko nasaksihan “acquisitions” sang mga butang ang anuman nga “bidding” nga sa kasubong sang mga galamiton kon ihibalo kinahanglanon gid ini (Cars, Vans, Pick-ups, Buses, Heavy kasubong sa pagbakal sang “office Equipments pareho sang Graders. supplies,” etc. Bulldozers, Loaders, etc) amo ang Ang iban sa akon kaupod nga Republic Act (R.A) No. 9184, mga miembro sang Sangguniang ukon mas kilala sa “Government Bayan nagahinambal tuhoy sa Procurement Reform Act” nga ilegalidad sang pagbakal nga wala nangin layi sadtong Enero 26,2003. nag-agi sa “public bidding” kag ang Ini ang kabug-osan sang bag-o malain pa kay guinapapirma kami nga layi nga nagadumala tuhoy sa sang pila ka mga dokumento subong “procurement” sang mga proyekto sang “budgetary appropriation” sa inprastraktura kag mga kag ang otoridad para sa sini nga materyal sang tanan nga sanga kag “acquisition.” instrumentalidad sang gobierno, Mahimo ayhan nga iya sini nga departamento, opisina mapaathagan mo kami sang kag ahensiya, subong man ang malip-ot nga paagi sa imo kolum LOCAL GOVERNMENT UNITS, nga “Serbisyo Legal” sa kon ano tagsubong ang mga Munisipyo. ang layi nga nagagahum sa pagIni nga layi nagakinahanglan angkon sang mga galamiton sang nga ang tanan nga “acquisitions”/ gobierno lokal kag kon bala ining purchases” sang gobierno lokal nagamnan sa amon munisipyo, dapat nagakasibo sa mga sulondan napahanugotan sang nasambit nga nahinambitan. nga layi? Suno sa sini nga layi, ang May ara ayhan nga penalidad sa pagbakal sang mga “equipment” nagalapas sini nga layi? dapat ipaagi sa “public bidding” Nagasigahum ako nga nga guinapatigayon sang “BIDS mahatagan mo sang pagtamod kag AND AWARDS COMMITTEE” pagpasulabi ining pamangkot tuhoy nga napasad sang LGU. sa sini nga kasugoan agud ang lokal Ang nasambit nga nga mga opisyal mahimo maghagan- layi nagatuyo nga malabhagan nahanungod sa pagbakal sang ot ang “TRANSPARENCY” mga galamiton para sa gobierno sa “acquisition;” lokal. “COMPETITIVENESS” sa nasambit Salamat, nga “bidding;” “STREAMLINED SB ABC PROCUREMENT PROCESS;” “ACCOUNTABILITY” sa Dear SB ABC, mga opisyal sang gobierno nga Salamat sa pagbasa mo sang nagapatigayon sang proseso sa “Serbisyo Legal,” ang bulanan nga “bidding” kag ini “OPEN TO kolum para sa serbisyo publiko nga PUBLIC” agud mapat-od nga ang guinapatuhoy sa pagsabat sang pila proseso suno sa layi. ka mga guinapangabay nga opinyon Madamo ang mga angot sa kasugoan. kinahanglanon sa proseso sang Ini ang nagapadayon namon “bidding.” Ang labi nga importante nga lihok agud mahatagan sang amo ang “PUBLICATION,”

SERBISYO LEGAL

sa guinabuko nga “acquisitions” kay ang katuyoan sini agud mapahibalo ang mga interesado nga mga suplayer sa pagpasakop. Ang madamo nga nagapasakop mas maayo para sa LGU bangud mahimo makuha ang mga presyo nga paborabli sa ila. Nahanungod sa imo pamangkot kon bala ang “acquisition” sang “equipment” sa inyo banwa nga wala sang “public bidding” suno sa layi ukon indi? Ako indi makasabat sing may kapat-uran sanglit wala sa akon mga kamot ang mga pamatuod sini. Sa kabilogan, ang pagbakal sang “equipment,” bilang sulondan magaagi gid sa “public bidding” kag kon ini matuod nga ang tanan nga guinbakal nga “equipment,” sang inyo munisipyo guinpaagi lamang sa guinpakig-angotan nga transaksyon, pat-ud gid nga sila magapangatubang sang problema sa kasugoan. Isa pa ka butang nga mahimo nga matuna-an sang problema tuhoy sa “acquisition” sang inyo munisipyo, amo sa matuod lang, ang pagbakal sang “equipment” nga isa ka “second hand units.” Ayhan, basi nakasala man ako, apang sa idalom sang regulasyon sang COA, ang “acquisition” sang “second hand units” ilabi na ang mga salakyan, bus kag “equipment” indi lang paborabli kay ini “second hand” na nga gamit, kundi wala ini sang kinaandan nga mga garantiya nga kinahanglanon sa “acquisition” sang mga propiedad sang gobierno. Ang kwestionabli nga “acquisition” sang mga galamiton ang sa karon guina-“headline” sang pangadlaw-adlaw nga mga pamantalaan kag ang OMBUDSMAN nagsulod na sa sini nga paglaragway. SB ABC, kon matuod nga ikaw seryoso sa pagtadlong sa guinahimo nga mga kasaypanan sang inyo munisipyo, mahimo mo nga i-dokumento ang tagsubong nga mga binaklan kag i-sumite ini sa OMBUDSMAN kag ang OMBUDSMAN na sini ang bahala

R.A. 9184 (Government Procurement Act of 2003)

sundan sa pahina 3/SERBISYO...

CMYK

CMYK


Pag-ulikid 3

BALITA

JULY 2009

110 ka ‘water jug’ para sa mangingisda Provincial ‘OTOP’

Congress madinalag-on

Kuha ni JPALOMAR

SAPIAN, CAPIZ– Guinpangunahan ni Gov. Victor A. Tanco ang pagpanghatag sang 110 ka “water jug” sa mga katapo sang AgSur Small Fisherfolks— Women’s MultiPurpose Cooperative (ASF-WMPC) nga guinpatigayon sa MultiPurpose Hall sang Brgy. Agtatacay Sur, Sapian, Capiz sadtong Hulyo 10, 2009. Ang nasambit nga distribusyon ang Malipayon ang mga mangingisda sa suportado sang Fishery guinbaton nga “water jugs.” Aquatic Resources and “Sa pagtinguha sang Management Council (FARMC) probinsyal nga sa tinutuyo nga mahatagan sang gobierno namon ang seguridad ang ilimnan nga tubig mapalab-ot pagserbisyo sa tawo sa 473 ka sang mga mangingisda. Suno sa mensahe ni kabaranggayan sa Capiz, ini Governor Tanco, “ang mga guinahatagan gid namon sang water jug kabahin sa akon pag- pagtamod agud mahatagan sang sabat ang kinahanglanon sang ulikid sa inyo barangay.”

aton pumoluyo,” dugang pa nga pahayag sang Gobernador. Nagtambong man sa sini nga distribusyon sanday ASFWMPC Chairman Ricardo Olano, Norberto Apaitan sang FARMC kag mga opisyal sang nasambit nga barangay. (CPPB/Jonathan Palomar)

SYUDAD SANG ROXAS, CAPIZ – Guinpanginbulahan ni Gov. Victor A. Tanco ang pagpatigayon sang “One Town, One Product” (OTOP) Congress sang Department of Trade and Industry (DTI) nga guinbugosan sang nanuhaytuhay nga mga ahensya sang gobierno sadtong Hulyo 15, 2009 sa MVW Restaurant and Tourist Inn sa dakbanwa sang Roxas. Suno kay Governor Tanco, “daku ini nga bulig para sa mga magagmay kag nagaumpisa nga negosyante agud makaangkon sang nagakaigo nga atensiyon kag mahatagan

sang dugang nga ideya ang mga negisyante.” Tinutuyo sang nasambit nga sinapol ang pagpasangkad sa panawagan sang OTOP sa pagbinuligay sang gobierno probinsyal, Provincial Micro Small and Medium Enterprise Development Council (PMSMEDC), Capiz MultiPurpose Cooperative (CMPC), Capiz SME Center, Samahang Industriya para sa Kaunlaran at Pag-asa ng Capiz (SIKAP) kag Roxas-Capiz Rich Food Producers Association Incorporated (RCRFPAI). (CPPB/ Jonathan Palomar kag Froilan Unarce)

‘Water System’ sang Mañoling nahatagan katumanan ni JONATHAN PALOMAR

NYC nagpatigayon sang sinapol sa Capiz ni MARIELLA SIBUGAN

Kuha ni JPALOMAR

Nangin kaupod sang mga lamharon si Gov. Tanco sa guinpatigayon nga NYC sa Capiz.

KAPITOLYO, CAPIZ – Madinalag-on ang konsultasyon sang mga pamatan-on sa diin natukod ang “Local Youth Development Council” (LYDC) nga guinpatigayon sang National Youth Commission (NYC) sa Hall of Governors sang Kapitolyo Probinsyal sadtong Hunyo 24, sining tuig. Sa mensahe nga guinpalabot ni Gov. Victor A. Tanco iya guinpahayag nga “yara na sa tama nga oras ang pagpatigayon

sang nasambit nga hilikuton tungod kinahanglanon naton ang bulig kag kinaalam sang mga pamatan-on para sa pagtukod sang isa ka maayo nga pungsod.” “Sa sini nga pamaagi, maganyat ang mga lamharon nga mangin aktibo sa pagpasakop sa hilikuton sang gobierno kag pribado nga mga proyekto nga makahatag sang mapuslanon nga epekto para sa ila pagsinalayo,” guindugang

pa sang Gobernador. Paagi sa “House Bill No. 269,” guinakilala ang sektor sang mga pamatan-on kag guinahatagan ligwa nga hanason sila sa pagbalay sang mga programa nga makabulig sa kauswagan sang aton komunidad. Nakasaad man sa nasambit nga polisiya ang pagtib-ong kag pag-amlig sang pisikal, moral, espiritwal, kinaalam kag pagpakigbahin sa ikaayo sang sosyodad sang isa ka pamatanon nga Filipino. Sa sini nga kaangtanan, guinalauman man sang Gobernador ang partisipasyon sang mga lamharon sa pagtibong sang aton probinsya, kalakip ang pagpasalamat sa NYC sa pagdihon sang sini nga programa agud mapamati-an ang tingog sang mga lamharon kag mga panan-awan padulong sa mas progresibo kag produktibo nga panghimanwa.

SERBISYO...

Prayoridad sang pumoluyo ang malimpyo nga tubig.

PRESIDENT ROXAS, CAPIZ – Nahatagan na sang katumanan ang handum sang pumoluyo nga makaangkon sang “ilimnan nga tubig” paagi sa “Barangay Mañoling Water System Association (BAWASA)” matapos nga guin-inagurahan sadtong Hulyo 1, 2009. Guinpahayag ni Brgy. Captain Janito Anastacio, nga “daku ang pagpasalamat sang pumoluyo kay Gov. Victor A. Tanco, Board Member Raymund Locsin, Mayor Rosauro Buenafe kag iban pa nga gobierno lokal

nga nagbulig nga mapatigayon ang nasambit nga proyekto.” Suno kay Governor Tanco, “isa sa mga prayoridad sang sini nga administrasyon ang inprastraktura sa komunidad nga makabenipisyo labi sa tanan ang tawo.” Nagtambong man sa nasambit nga okasyon sanday Board Member Locsin, Mayor Buenafe, OIC Prov’l Engineer Edgar Agana kag President Roxas Water District General Manager Renato Golero.

25 KA ESTUDYANTE...

sang tanan. Kon ang R.A. No. 9184 liwat nga guinalapas, dayon ang natungdan nga opisyal sang gobierno pat-od nga magapangatubang indi lamang sa mga probisyon penal sang nasambit nga layi nga amo ang penalidad nga pagkabilanggo sa indi magnubo sa anum (6) ka tuig kag isa (1) ka adlaw tubtob napulog lima (15) ka tuig, kundi magapangatubang man sia

CMYK

C M Y K

CMYK

sang mga liabilidad sa idalom sang R.A. 3019 ukon kilala sa “Anti-Graft and Corrupt Practices Act.” Gani, ang mga opisyal sang gobierno nga indi magsunod sa guinpatuman sang “Government Procurement Reform Act,” MAGANDAM, ang nabuhat mo nga krimen mahimo masapwan kag ang may kalig-unan nga ebidensya magapamatuod sang imo kasal-

anan. SB ABC, mahimo ka magkadto sang personal sa akon talatapan sa oras sang opisina kag i-presentar sa akon ang imo ebidensya kag ang akon opisina magabulig sa imo nga ipasaka ini nga butang sa OMBUDSMAN. Tubtob sa masunod nga isyu. Salamat.

sa SEP ang naga-eskwela na sa CIE kag nagakuha sang tagduha ka tuig nga vocational nga mga kurso, kasubong sang “personal computer operation, consumer electrical technician kag automotive servicing technician.” Tinutuyo sang nasambit

nga programa ang paghatag sang kahigayunan sa mga pigado apang nagatimakas nga estudyante nga makatapos sa pag-eskwela paagi sa “pay one, free one,” nga programa sa edukasyon nga isa sa prayoridad ni Governor Tanco para sa Capiznon.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

(CPPB/Jonathan Palomar)

CAPITOL-Pag-ulikid / 3


4 Pag-ulikid

B A R A N G AY

Brgy. X guinsuguran na ang proyekto

UNAHON...

C M Y K

4 / CAPITOL-Pag-ulikid

“Mapadayon na pagpatahum sang Brgy. Hall,” ini ang pahayag Barangay Captain Rolando Camacho sang brgy. VII matapos nga mabaton ang P100,000.00 nga pondo gikan sa gobierno probinsyal. ***** Opisyal nga guinbaton ni Barangay Captain Oscar Aponesto sang Brgy. Cabugao ang P100,000.00 nga pondo gikan sa gobierno probinsyal para sa pagpakaayo sang farm-to-market road. ***** Malipayon nga guinbaton ni Brgy. Captain Nelson Vidal sang Brgy. XI ang P100,000.00 nga pondo para sa mga inprastraktura nga proyekto sang nasambit nga barangay. ***** “Ang P100,000.00 nga pondo para sa konstruksyon sang drainage ang isa sa mga prayoridad nga proyekto nga makabulig sa pumoluyo,” ini ang pahayag ni Brgy. Capt. Freddie Doroteo sang Brgy. V, matapos mabaton ang nasambit nga kantidad gikan sa gobierno probinsyal. ***** MAAYON

“Ang handum nga labi nga mapatahum ang Barangay Hall,” ang guinhatagan sabat ni Gov. Victor A. Tanco paagi sa pagtugyan sang P200,000.00 kay Brgy. Captain Mario Bornales sang Brgy. Carataya sang damlag lang. ***** Guintugyan ni Gov. Victor A. Tanco ang P100,000.00 kay Brgy. Captain Alfredo Cantiller sang Brgy. Old Guia para sa konstruksyon sang Barangay Health Center sadtong Mayo 25, 2009. ***** Guinbaton man ni Brgy. Captain Rene Barrios sang Brgy. Jebaca ang P100,000.00 para sa pagpakaayo sang Health Center sadtong Hunyo 10, 2009. ***** Personal nga guinbaton ni Brgy. Capt. Edmundo Batan sang Brgy. Parallan ang P100,000.00 kay Gov. Victor A. Tanco sadtong

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

SYUDAD SANG ROXAS, CAPIZ – Malipayon nga guinpresentar ni Brgy. Captain Roberto Avelino ang nasuguran na nga proyekto sang Barangay X (Diyes), Syudad sang Roxas gikan sa P100,000.00 nga bulig pinansyal sang gobierno probinsyal sang magpadulong ang katapo sang Capiz Provincial Press Bureau (CPPB) sang damlag lang sa nasambit nga lugar. Ang nasambit nga bulig pinansyal ang guinpaobra sang ila balibung-an, talatapan sang Punong Barangay, hagdanan kag covered rooftop. Sa matandaan, guinbaton ni Brgy. Captain Avelino ang

Hulyo 14, sining tuig, para sa konstruksyon sang Barangay Hall. “Sa karon temporaryo lang ang amon Brgy. Hall kag daku gid ang amon pagpasalamat kay Governor Tanco sa paghatag sang katumanan sa nasambit nga proyekto,” pahayag ni Brgy. Capt. Batan. ***** Daku ang kalipay ni Brgy. Capt. Reynaldo Duabe sang Brgy. Alayunan sang personal niya nga mabaton ang P200,000.00 kay Gov. Victor A. Tanco sadtong Hulyo 16, 2009 para sa konstruksyon sang multi-purpose drying pavement ukon sa mas kilala nga solar dryer. “Sa 15-anyos ko nga pagpangalagad bilang opisyal sang barangay, si Governor Tanco pa gid lang ang nakahatag sang sini nga sahe sang proyekto sa amon barangay,” suno kay Duabe. ***** Opisyal nga guinbaton ni Brgy. Captain Renato Delfin sang Brgy. Indayagan ang P200,000.00 nga pondo kay Gov. Vic Tanco sadtong Hulyo 23, 2009 para sa pagpakaayo kag “extension” sang Barangay Hall. ***** “Ang dugang nga pagpatahum sang amon ‘school stage’ ini paagi sa bulawanon nga tagipuson ni Governor Tanco,” pahayag ni Brgy. Capt. Rustico Deseo sang Barangay Cabungahan nga personal nga nagbaton sang P200,000.00 sadtong Hulyo 23, 2009 para sa nasambit nga proyekto sang cabungahan Elem. School. ***** PANAY Opisyal nga guinbaton ni Lourdes Oropio, teacher in-charge sang Magubilan Elem. School ang P17,731.00 nga bulig pinansyal sang gobierno probinsyal sa pagpakaayo sang klasihan, kisami kag atup sang pila ka parti sang nasambit nga eskwelahan sadtong

Kuha ni MSIBUGAN

C M Y K

“Unahon naton nga hatagan sang pagtamod ang kinahanglanon nga proyekto sang tawo sa barangay agud mangin matalunsay padulong sa mas progresibo nga pagsinalayo,” ini ang pahayag ni Governor Tanco. Suno pa sa Gobernador, “ibalik naton sa tawo ang proyekto nga makabenipisyo sila kag makaserbisyo sa pangkabilugan.” “Maluwas sa inprastraktura nga aton guinapatigayon, guinahatagan gid sang gobierno probinsyal sang pag-ulikid ang ikaayong lawas, turismo, edukasyon kag pagpasangkad sang aton ekonomiya,” dugang nga pahayag sang Gobernador. Sang mapakig-angutan sang media si Gov. Vic Tanco, iya guinpahayag nga bukas ang iya talatapan sa tanan nga barangay nga naga-kinahanglan sang bulig pinansyal para sa ila mas kinahanglanon nga proyekto. Ang mga barangay nga nakabaton sang bulig pinansyal matapos nga mag-sumiti sang resolusyon nga nagahingyo sang pondo para sa proyekto sang ila natungdan nga duog, amo ang mga masunod: ROXAS CITY Malipayon si Barangay Captain Reynaldo Araw-Araw sang Brgy. Barra matapos nga mabaton ang P100,000.00 nga pondo sang damlag lang gikan sa gobierno probinsyal para sa proyekto nga inprastraktura sang nasambit nga barangay. ***** Personal nga guinbaton ni Brgy. Captain Fredelito Alvarez Jr. sang Brgy. Sibaguan ang P100,000.00 nga pondo gikan sa gobierno probinsyal para sa pagkongkreto sang karsada kag pagpaobra sang barangay out-post. ***** Daku nga kalipay ni Brgy. Captain Rolando Clarito sang Barangay Culajao matapos nga mabaton ang P100,000.00 nga pondo gikan sa gobierno probinsyal para sa pagkaayo sang Brgy. Hall kag pag-mintenar sang Street Lights. ***** “Katumanan sang proyekto nga guinahandum sang Barangay Adlawan,” suno kay Brgy. Captain Rolando Celoso matapos nga mabaton ang P100,000.00 nga pondo gikan sa gobierno probinsyal para sa pagpakaayo sang mga inprastraktura nga proyekto sa barangay. ***** Guintugyan ni Gov. Victor A. Tanco ang P100,000.00 nga pondo gikan sa gobierno probinsyal sang Capiz kay Barangay Captain Rodelo Artillero sang Brgy. Dumolog para sa tatlo ka waiting shed. *****

JULY 2009

Ang bulig pinansyal sang gobierno probinsyal para sa Brgy. X guinsuguran na.

pondo nga P100,000.00 kay Gov. Victor A. Tanco sang nagligad nga Hunyo sining tuig. “Daku gid ang pagpasalamat namon kaupod sang amon

konseho kag pumoluyo sang Brgy. X kay Governor Tanco sa iya pag-ulikid sa amon kinahanglanon,” pahayag ni Brgy. Captain Avelino.

Hunyo 24, sining tuig. *****

ni Governor Tanco para sa konstruksyon sang footwalk sa amon barangay isa ka dalan padulong sa kauswagan,” suno kay Brgy. Capt. Vicente Ramil Bolina sang Brgy. Ameligan matapos nga iya mabaton ang P100,000.00 gikan sa gobierno probinsyal sang Hulyo 23, sining tuig. ***** PRESIDENT ROXAS

(CPPB/Mariella Sibugan)

Daku ang kalipay ni Brgy. Captain Danilo Baydo sang Brgy. Candual matapos nga mabaton ang P100,000.00 sang damlag lang gikan kay Gov. Victor A. Tanco para sa konstruksyon sang Barangay Hall. ***** Malipayon si Brgy. Captain Diaste Genoves sang Brgy. Pili matapos nga guintugyan sa iya ni Gov. Victor A. Tanco ang P50,000.00 nga bulig pinansyal sadtong Hulyo 23, 2009 gikan sa gobierno probinsyal para sa “pagpakisami kag pintura sang Barangay Hall.” ***** PONTEVEDRA

Guinkalipay ni Brgy. Capt. Felipe Contreras ang P100,000.00 nga bulig pinansyal sang gobierno probinsyal nga guintugyan ni Gov. Victor A. Tanco sadtong Hulyo 8, 2009 para sa pagpakaayo sang Barangay Health Center sang Brgy. Pantalan, President Roxas. ***** TAPAZ

Guinkalipay ni Brgy. Capt. Ramon Bartolo Sr., sang Brgy. Agbanog, Pontevedra matapos nga mabaton ang P150,000.00 gikan kay Gov. Victor A. Tanco sadtong Hulyo 14, 2009 para sa pagreparar sang nagatulo nga balibung-an sang Brgy. Hall sa ti-on nga magulan. ***** “Ang pondo nga guinhatag

Guinbaton sang mga katapo sang Capiz Electric Cooperative (CAPELCO) nga sanday (gikan sa wala) Doris Abela, Rogelene Bula kag Grace Jerzan ang P100,000.00 gikan kay Gov. Victor A. Tanco sadtong Hunyo 24, 2009 para sa bag-o lang natapos nga elektripikasyon sa Sitio Karatagan, Brgy. Katipunan, Tapaz.

CMYK

CMYK


JULY 2009

Estudyante, pumoluyo nakaagum libre nga serbisyo medikal

“libre na, malapit pa ang medical mission ni Gov. Tanco para sa tawo,” pahayag sang pumoluyo.

nagahugpong man sa gihapon. Kaupod ni Sen. Mar Roxas, Governor Tanco kag sang inyo sadto tingog sa konseho, magahatag sang padayon nga serbisyo, pagpalangga kag pag-ulikid sa pumoluyo sang Dumarao kag sa probinsya sang Capiz,”dugang pa sang subang nga anak sang Gobernador. Guinpangunahan ang

Task force AHMP guin-organisa sa Capiz ni MANUELA BESANA

Kuha ni MSIBUGAN

DUMARAO, CAPIZ – Kapin sa 400 ka pumoluyo kag estudyante sang Capiz State University (CapSU) Dumarao Campus ang nakaagum sang libre nga serbisyo medikal nga guinpatigayon sa nasambit nga bulothuan sadtong Hulyo 15, sining tuig. Suno sa mensahe ni Gov. Victor A. Tanco nga guinbasa ni Victor L. Tanco Jr., bilang tiglawas sang Gobernador, “guinpatigayon ang ini nga civic action (CIVAC) tungod nahibaluan naton nga ang ikaayong lawas ang isa sa mga prayoridad sang karon nga administrasyon labi na gid sa kabataan tungod nakasandig sa ila ang maayo nga buasdamlag sang probinsya.” Personal man nga guinpahayag ni J.R Tanco, nga “daku ang kalipay ko para sa mga nagtambong diri sa CIVAC tungod ini nagapakita lamang nga kita nga mga Dumaraonon

Pag-ulikid 5

IK A AYONG LAWAS

nasambit nga hilikuton ni anay Board Member Aldwyn CruzAm, medical kag dental team guikan sa mga district hospitals sang probinsya sang Capiz. Naghatag man sang suporta sanday Board Member Nonoy Evan Contreras kag Mrs. Fatima Tanco, ti-ayon sang Gobernador. (CPPB/Mariella Sibugan)

KAPITOLYO, CAPIZ – Sa katuyoan nga mapasangkad ang ikaayong lawas sang Capiznon guin-organisa sang gobierno probinsyal sang Capiz sa sang damlag lang ang “Provincial Task Force on Accelerated Hunger Mitigation Program,” ukon AHMP on the “Promotion of Good Nutrition” ukon (PGN), paagi sa National Nutrition Council. Ang nasambit nga “task force” nga pareho nga katapo sang Provincial Nutrition Council (PNC) nga guinapamunoan ni Gov. Victor A. Tanco kag Provincial Nutrition Action Officer Salim Biclar, kaupod ang ahensiya sang Department of Public Works and Highways (DPWH), National Food Authority (NFA), Department of Interior and Local Government (DILG)

Kampanya kontra ‘Dengue Fever’ labi nga guinpabaskog

NUTRISYON...

Salim Biclar. Suno kay Mrs. Biclar, “ang nasambit nga okasyon may kaangtanan sa estilo sang pagpangabuhi nga nagapatuhoy sa kaugalingon nga pagguinawi kasubong sa ehersisyo, pamatasan sa pagkaon, pagsigarilyo, paginom sang makaholubog nga ilimnon kag ang paggamit sang droga, pag-amlig kag “stress management.” Sa mga pagtu-on, may mga balati-an nga ang guinatunaan amo ang estilo sa pagpangabuhi nga angot sa dili maayo nga pag-guinawi kasubong sang pagpalipas sang pagkaon sa insakto nga oras, Anorexia Nervosa, Sedentary lifestyle ukon wala pag-ehersisyo, limitado nga tiempo sa pisikal nga ehersisyo, pagsigarilyo, pagkagumon sa internet kag mga hampang sa computer. Sa kabug-osan nga pagpanalawsaw, ang populasyon sa Pilipinas, nagaluntad ang pagdamo sa mga “overweight.” Sa karon nga kahimtangan, 19.6% sang mga may edad na ang “overweight” o sobra ang bug-at, 4.8% sa Filipino nga pamatanon naman ang “overweight,” kag sa hamtong nga pumoluyo

CMYK

CMYK

may 22.5% ang “Hypertensive,” l4.6% ang mga “Diabetics,” 8.5% may ara sang “High Cholesterol levels,” kag 14.5% ang may “Metabolic Syndrome.” Samtang, ang balati-an sa tagipusuon, “stroke,” kanser kag diabetes yara sa napulo ka nagapanguna nga mga kabangdanan sang kamatayon sa Pilipinas. Ang “Hypertension” kag sakit sa tagipusuon amo naman ang napulo kag nagapanguna nga balati-an. Sa sini nga kaangtanan, ang Presidential Proclamation No. 958 nga napetsahan sang Disyembre 20, 2005 napasad sa pagsuporta sa 2005-2015 “Decade of Healthy Lifestyle.” Praktisan ang “Healthy Lifestyle” nga indi magsigarilyo, magkaon sang makapapagros nga mga kalan-on kag ilimnon kag mag-ehersisyo sing tayuyon. Guinapanugyan man nga mangin masako ang kaugalingon sa mapuslanon nga hilikuton, magpakighalubilo sa kaabyanan kag magpasakop sa isports, kalakip na ang Healthy Diet nga nagapatuhoy sa mga prutas, utanon, wala tambok nga gatas, lean meats, fish, beans, eggs, nut

kag mga pagkaon nga manubo ang saturated fats, trans fat, cholesterol, asin (sodium) kag added sugar. Ang tayuyon nga aktibidad pisikal makapapagros sa kabugosan sang aton lawas, maganubo ang katalagman sa colon cancer, diabetes, highblood pressure. Dugang diri, makapugong sa bug-at, makabulig nga mapabakod ang tul-an, maskulo kag lutalutahan, mapabakod sang may edad na kag makapaumpaw sa guinabatyag nga sakit sa Arthritis. Agud mapabilin ang ikaayong lawas kag mapahagan-hagan ang kakapoy, sundon ang masunod nga pito (7) ka tuloytuyan: 1. Likawan ang magsigarilyo; 2. Tayuyon nga mag-ehersisyo; 3. Magkaon sang nagaka-igo; 4. Kon mag-inom, kasarangan lamang; 5. Tama nga paggamit sang bulong; 6. Mag-angkon sang ihibalo sa pag-amlig; 7. Magtuon nga madumalahan ang guinabatyag nga “stress.” “Indi pa ulihi ang tanan nga suguran ang “Healthy Lifestyle” paagi sa paggamit sang tatlo (3) ka ‘Ds,’ Determinasyon, Disiplina kag Debosyon,” panawagan ni Mrs. Biclar.

kag Department of Education (DepEd). Sa sini nga kaangtanan, ang National Nutrition Council (NNC) nagpili sang 135 kag “nutritionally depressed” nga mga barangay sa 16 ka munisipyo sang Capiz kalakip ang Syudad sang Roxas. Ang nahinambitan nga pagpili guinbasi sa resulta sang Operation Timbang (OPT). Ang talatapan sang Provincial Nutrition nagdul-ong sa mga munisipyo sang mga “billboard” nga nagapasayud sang “An Egg a Day is OK” kag “Gabay sa Wastong Nutrisyon billboard (set of 10,)” kalalkip na ang mga posters tuhoy man sa “Gabay sa Wastong Nutrisyon, Milk Code, Breast feeding, Vegetable, Egg and Eat a Variety of Foods” gikan sa NNC.

Aedes Aegypti

RMPH, CAPIZ – Nagmando na si Gov. Victor A. Tanco nga labi nga pabaskugon sang gobierno probinsyal sa pagpanguna sang Provincial Health Office (PHO) ang kampanya sa pagtapna sang sakit nga “hemorrhagic fever” ukon sa mas kilala nga “Dengue Fever” nga nagaluntad sa dakbanwa sang Roxas kag probinsya sang Capiz. Sa pahayag ni Dr. Samuel Delfin, Provincial Health Officer I “nga sang damlag lang may kapin sa 67 ka kaso sang sakit nga Dengue sa probinsya sang Capiz.” Suno sa listahan sang PHO tuhoy sa makamamatay nga sakit, ang Syudad sang Roxas ang may pinakamadamu nga kaso nga naglab-ot sa 35 kag isa diri ang nadulaan sang kabuhi.

Ang munisipyo sang Panay may ara sang napulo, 6 naman ang sa banwa sang Mambusao kag apat naman ang sa bahin sang Dumalag. Dugang diri, guinapanan-aw ni Dr. Delfin nga mahimo nga magataas ang kaso sang Dengue tuga sang maulanon nga panahon. Sa mensahe ni Gov. Victor A. Tanco sang mapakig-angutan sia sang media, “tinlo-an ang palibot sang aton panimalay kag sundon ang panugyan sang Departamento sang Ikaayong Lawas agud malikawan ang sakit nga Dengue.” (CPPB/Mariella Sibugan)

Maglantaw sa Alto Cable channel 5

Pag-ulikid TV Program

8:00 am-9:00am Martes kag Huwebes

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CAPITOL-Pag-ulikid / 5

C M Y K


6 Pag-ulikid

E D U K A S YON

JULY 2009

26 ka eskwelahan sa Capiz benipisaryo sang Phil. Dictionary

13 ka banwa nakabaton libro sa ‘Pre-schoolers’ ni FROILAN UNARCE

ni FROILAN UNARCE

C M Y K

Si Niña Patawaran sang PDP ang nagpanguna sa distribusyon sang nasambit nga mga libro kaupod nanday Gov. Vic Tanco kag FCC Pres. Expedito Señeres nga guinpatigayon sa FCC Gym, Hulyo 3, 2009.

Victor Umiten Elem. School kag Balaring Elem. School, tanan sa banwa sang Ivisan; Sapian Elem. School kag Majanlud Elem. School, parehas sakop sang munisipyo sang Sapian;; Bungsi Elem. School kag Juan Andaya Elem. School sa Mambusao; Agcabugao Elem. School kag Angub Elem. School sa Cuartero; Lus-onan Elem. School sa Panay; Loreto A. Balgos Elem. School sa Sigma; San Vicente Elem. School sa Jamindan; Vedasto T. Javelosa Elem. School sa Brgy.

Kuha ni JPALOMAR

C M Y K

FCC, CAPIZ – Madinalagon nga guinlunsar ang proyekto sang Philippine Dictionary nga may 26 ka bulothuan ang nangin benipisaryo sa probinsya sang Capiz sadtong Hulyo 3, 2009 nga guinpatigayon sa Filamer Christian College (FCC), syudad sang Roxas. Guinpahayag ni Gov. Victor A. Tanco, nga “ang gobierno probinsyal sang Capiz ang nagasuporta gid sa sini nga proyekto kag nagalaum ako nga magadamo pa ang kasubong sini nga programa ang maga-abot diri kag maestabilisar sa palaabuton.” Ang nasambit nga proyekto ang natigayon sa pagbinuligay nanday Gov. Victor A. Tanco, FCC President Dr. Expedito Señeres kag sang mga katapo sang Philippine Dictionary Project (PDP) sa pagpanguna ni Ms. Nina Patawaran, tagtukod sang PDP. Ang mga benipisaryo nga bulothuan amo ang Juan Jarencio Elementary School,

Culilang, President Roxas; Sta. Fe Elem. School sa Pilar; Bailan Elem. School sa Pontevedra; San Antonio Elem. School, Bagong Barrio Elem. School, Arisgal Elem. School kag San Nicolas Elem. School, tanan sakop sang Tapaz; Quinat-uyan Elem. School sa Maayon; Jesus Gonzalo Albaña Elem. School sa Panitan; Duran Elem. School kag San Martin Elem. School sa Dumalag; Centro Primary School sa Centro; Gibato Elem. School kag Tinaytayan Elem. School sa Dumarao.

DepEd, CAPIZ – Sa handum sang gobierno probinsyal nga mapasangkad ang kalidad sang edukasyon, guinpangunahan ni Gov. Victor A. Tanco ang distribusyon sang tag-50 ka libro para sa kada Pre-schoolers nga bulothuan nga guinpatigayon sa talatapan sang Departamento sang Edukasyon (DepEd) sa probinsya sang Capiz sa Brgy. Banica, Syudad sang Roxas sadtong Hulyo 2, sining tuig. Ang 50 nga libro nga guinapanghatag sa kada bulothuan ang guinabog-usan sang English, Mathematics kag Pilipino. Suno kay Governor Tanco, “prayoridad sang sini nga administrasyon ang edukasyon kag guina-suportahan ko gid ang programa sang DepEd.” “Indi kita makaangkon sang isa ka mainuswagon nga pungsod kon may mga tawo pa nga wala sang edukasyon,” dugang pa

sang Gobernador. Ang mga eskwelahan nga nakabaton sang nasambit nga mga libro, amo ang Maindang Elementary School sa Cuartero, Agbay-ang Elem. School sa Dumalag, Dacuton Elem. School sa Dumarao, Don Catalino Andrada Elem. School sa Ivisan, Maayon Elem. School, Ilawod Elem. School sa Mambusao, Bonga Elem. School sa Panay, Enseñagan Elem. School sa Panitan, San Pedro Elem. School sa Pontevedra, Badiangon Elem. School sa President Roxas, Lonoy Elem. School sa Sapian, Atty. Santiago Abellavito Elem. School sa Sigma kag Don Joaquin Artuz Elem. School sa Tapaz. Ang nasambit nga okasyon ang guintambungan sang mga manunudlo kag district supervisors sa pagpanguna ni Dr. Eveleth Gamboa, ang Division Superentindent sang probinsya sang Capiz.

Stage sang Pawa Elem. School guin-inagurahan ni MARIELLA SIBUGAN

PTA, SPG sang Jagnaya Elem. School nagsumpa

6 / CAPITOL-Pag-ulikid

sadtong Hulyo 20, sining tuig. Guinpanginbulahan sang “inducting officer” nga si Gov. Victor A. Tanco, ang bag-o nga mga opisyal sang PTA kag SPG sang nasambit nga eskwelahan sa ila guinapakita nga dedikasyon

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

(CPPB/Jonathan Palomar kag Froilan Unarce)

Kuha ni MSIBUGAN

JAMINDAN, CAPIZ – Madinalag-on nga nagsumpa ang bag-o nga opisyales sang Parents Teachers Association (PTA) kag Supreme Pupil Government (SPG) sa guinpatigayon nga “Joint Induction Ceremony” sa Jagnaya Elementary School

Kuha ni JPALOMAR

Guinpanginbulahon ni Gov. Tanco ang opisyales sang PTA kag SPG sang Jagnaya Elem. School.

kag pagbinuligay para sa kauswagan sang nasambit nga bulothuan. Daku naman ang kalipay nga nabatyagan sang mga estudyante, manunudlo kag guinikanan sang Jagnaya Elem. School sa pagtambong ni Governor Tanco sa nasambit nga okasyon. Nagtambong man sa nasambit nga okasyon si DepEd District Supervisor Wilhelmina Ucag, Brgy. Capt. Nobert Llorente sang Brgy. Jagnaya, Mr. Enrique Barrios, principal sang Jagnaya National High School; Rev. Fr. Antonio Arinquin, parish priest sang Brgy. Jagnaya kag Mrs. Quima Villa, principal sang Jagnaya Elem. School.

Katumanan para sa Pawa Elem. School ang makaangkon sang kumlpleto nga entablado.

PANAY, CAPIZ – Madinalagon nga guin-inagurahan ang “stage” sang Pawa Elementary School nga guintambungan ni Gov. Victor A. Tanco sadtong Hulyo 14, 2009 sa Barangay Pawa, Panay, Capiz. Sa mensahe ni Governor Tanco iya guinpalab-ot nga “prayoridad sang akon administrasyon ang maayo nga pagtulon-an bangud malapit guid sa akon taguipusuon ang edukasyon nga mangin dalan sang kadalag-an.” Nagapati ang Gobernador nga ang mga lamharon amo ang madason kag guinalauman nga lider sa ila barangay, banwa, probinsya kag pungsod. “Kinahanglan naton nga tatapon ang mga kabataan para

makaangkon sang isa ka maayo nga buasdamlag,” guindugang pa sang Gobernador. Guinpanginbulahan man sang Governor Tanco ang mga nagbulig sa nasambit nga eskwelahan agud labi nga mapasangkad ang kalidad sang edukasyon. Samtang sa pihak nga bahin, nagpanghatag sang regalo sa mga estudyante sang nasambit nga bulothuan ang Ladder of Hope Project nga guinpangunahan ni Ms. Ivy Artates Lee. Nagtambong man sanday Provincial Legal Officer Atty. Jose Villanueva, Board Member Ricky Martin, DepEd Capiz Division Superintendent Dr. Eveleth Gamboa kag Brgy. Captain Edna Cortel sang Pawa.

CMYK

CMYK


Pag-ulikid 7

ISPORTS

JULY 2009

Atleta sang Capiz nakabaton insentibo

ni RAMON ATINON

ni JONATHAN PALOMAR

ANG GUINHALINAN SANG TINAGA NGA CAPIZ

Kuha ni JPALOMAR

Atleta sang Capiz nagatib-ong sa dignidad sang Capiznon.

KAPITOLYO, CAPIZ – Opisyal nga guintugyan ni Gov. Victor A. Tanco ang insentibo nga nagalab-ot sa P400,000.00 sadtong Hulyo 23, sining tuig gikan sa gobierno probinsyal para sa mga atleta sang probinsya sang Capiz. Guinpahayag ni Governor PANGAMUYO...

Sa “homily” nga guinbasa ni Rev. Fr. Noel Vincent Abalajon, guinlaragway si Mrs. Aquino nga indi man sia ang pinakamaayo nga nangin Presidente sang Pilipinas... isa sia ka iloy, simbolo sang pagpanganinaw, espejo sang aton pungsod, pinakamabaskog nga dagway sa pagpakigbato batuk sa mga biktima sang inhustisya, korapsyon, pagpamigos sa politika kag pagkamudmod sang moralidad sang isa ka Filipino. Ang nasambit nga paghatag sang pangamuyo kay anay Presidente Corazon C. Aquino ang guin-updan nanday Board Members Esteban Evan Contreras II, Enrique Martin, Alfonso Bediones Jr. kag Nenita Martelino. Sang damlag, nagpatigayon sa pagpanakod ang mga empleyado sang gobierno probinsyal sang “yellow ribbon” sa Kapitolyo Probinsyal kag plaza publiko sang dakbanwa sang Roxas, kalakip ang mga pampsahero nga tricycle kag salakyan. (CPPB/edb)

CMYK

CMYK

Tanco, “dapat nga hatagan sang igtalupangod kag pag-atipan ang aton mga atleta tungod ini sila ang nagahatag sang dungog kag bugal sa aton probinsya.” Ang nasambit nga mga atleta ang nakakuha sang bulawan nga medalya sa mga kumpetisyon sa rehiyunal kag

nasyonal. Suno kay Jennylyn Progio, guinakilala nga “reyna” sa 110 meter-hurdles sa Western Visayas, “daku ini nga bulig pinansyal para sa amon nga mga atleta kag guinapasalamatan gid namon si Gov. Tanco sa iya masami nga suporta sa amon.”

VMLP guinbaton ang P1-M nga bulig pinansyal ESLA, CAPIZ – Pormal nga guintugyan ni Gov. Victor A. Tanco sa Vice Mayors League of the Philippines (VMLP) –Capiz Chapter ang tseke nga P1,000,000.00 bilang bulig pinansyal para sa mga biktima sang bagyo Frank gikan sa Syudad sang Cebu sadtong Hulyo 3, 2009 sa Energy System Launching Area (ESLA), Syudad sang Roxas. Ang bulig pinansyal gikan sa Syudad sang Cebu ang guinpaagi sa gobierno probinsyal sang Capiz agud ang naulihi nga gobierno lokal amo ang magatugyan sa VMLP Capiz Chapter bilang kabahin sang sini nga probinsya. Ang nasambit nga kantidad ang guinpartiniser

ni Vice Mayor Michael Rama sang Syudad sang Cebu nga amo man ang national chapter president sang VMLP agud mabuligan sang 16 ka munisipyo sang Capiz nga nahalitan sang bagyo Frank sadtong Hunyo 2008. Guinpalab-ot ni Vice Mayor Victoria Quirao sang banwa sang Sigma ang iya pagpasalamat kay Governor Tanco sa paghatag sang pag-ulikid sa Vice Mayors League. Ang nasambit nga bulig pinansyal ang guinbaton sang mga katapo sang VMLP Capiz Chapter nga sanday Isaias Arboleda sang Ivisan, Victoria Quirao sang Sigma kag Naome Dumapig sang Pontevedra. (CPPB/Mariella Sibugan)

Bag-o nag-abot ang mga Katsila, ang duog nga bahin sang Capiz ang guinatawag sadto nga Ilaya kay nahamtang ini sa katung-an sang karon nga probinsya sang Aklan. Ang mga pumoluyo diri guinatawag nga Ilayanhon ukon Ilayanon. Nag-abot ang panahon nga ang Capiz nangin isa ka minuro kag guinkilala nga Aklan bilang sakup ukon distrito sang Katilingban it Madya-as nga guindumalahan ni Datu Bangkaya. Gani, Aklan o Akean ang daan nga ngalan sang Capiz. Nakaligad ang mga tinuig, suno sa panaysayon, ang magulang nga bata ni Datu Bangkaya nga si Balingangan amo ang nagbulos sa iya sa pagdumala sang nasambit nga Katilingban. Sang tuig 1126, ang asawa ni Balingangan nagbun-ag sang maanyag nga kapid nga babae kag guinhingalanan nga Bulan kag Adlaw. Bilang paghatag sang dungog sa madinalag-on nga liderato ni Balingangan, ang sakup nga guinadumalahan niya ang guintawag nga Aklan kag Capid ukon Aklan kag ang iya Kapid. Sa pag-abot sang panahon sang Katsila, may panugiron nga ang una nga hubon sang mga Katsila nga nag-abot diri sadtong 1569 halin sa Andalucia, Spain, nakasugata sila sang isa ka tumandok nga babae nga nagakugos sang duha ka lapsag. Sa ila pagpamangkot kon ano ini nga duog, ang nasambit nga babae nagsabat nga ini “Kapid,” sa panumdoman nga guinpamangkot sia sining mga dumoluong tuhoy sa iya mga lapsag. Sa panumdoman naman sang mga Katsila, “Capid” ang ngalan sini nga duog nga ila dayon guin-adoptar. Apang sang ulihi, ang tinaga nga “Capid” nangin CAPIZ sanglit ang letra nga “d” sa kinatsila guinamitlang kaanggid sa matig-a nga “th.” Isa pa gid ka panaysayon nga sa pagpanglakaton sang mga Katsila, nakit-an nila nga dagaya diri ang pinasahi nga isda nga maniwang, mahaba ang lawas kag guinatawag sang mga tumandok nga “lapiz.” Ang dili paghibati-ay kag pag-intiendehanay sang mayad ang nagresulta sa pagtawag sang sini nga lugar nga CAPIZ. Nagasugid naman ang isa ka bersyon nga sa baybayon sang una nga minuro nga guintukod sang mga Katsila sa bukana sang suba sang Banica ang guinatawag nila nga Pan-ay, may nasapwan diri ang mga Katsila sang tumalagsahon nga sahi sang “shell” sa “mollusk family” nga kilala sang mga tumandok nga “pi-os” ukon “kapis;” tungod sina, guinayop ang ngalan nga CAPIZ sa kabug-osan nga duog. Sadtong 1703, pormal nga guintukod sang Katsila ang probinsya nga guin-adoptar ang ngalan nga gikan sa kabisera sini nga amo ang CAPIZ kag ang mga pumoluyo diri guinatawag nga Capiznon ukon Capisnon. Ang tinaga nga Capiznon sang ulihi nabaylohan sang Capicenos kay nabudlayan ang mga Katsila magmitlang sang “z.” Sa pag-abot sang mga Amerikano sadtong 1901 guin-ilisan nila ang “spelling” sang Capicenos bilang Capizenos. Leyenda man ukon indi, ini ang guinsugoran sa kon paano ang probinsya guinhingalanan nga CAPIZ.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CAPITOL-Pag-ulikid / 7

C M Y K


8 Pag-ulikidang nagakadapat sa ‘Pili-on 2010 nga pinili-ay’ - Roxas

MAR ROXAS

C M Y K C M Y K

“Sa paghingapos sang siyam (9) ka tuig nga pag-uyat sa puesto ni President Gloria Macapagal-Arroyo, ang mga Filipino dapat maghimudos na nga madumalahan ang pungsod sang isa ka “activist government” nga makapatuman sang nga mga reporma agud makabawi sa mga epekto sang korapsyon kag abuso sa poder sang sini nga pagdumalahan,” pahayag ni Sen. Mar Roxas sining karon lamang. “Madugay na nga ang kabuhi sang aton pumoluyo guinahugot ni GMA. Ang mga Filipino takus sa sistema nga guinatatap ang ila mga kinahanglanon kag sa isa ka “activist government” nga guinahatagan sang daku nga igtalupangod ang interes sang kadamuan labaw sa pila

ka gamhanan,” dugang pa ni Roxas. Guinpahayag pa sang Senador gikan sa probinsya sang Capiz nga “nagapati ako nga ini mahimo naton maangkon kay ang mga Filipino makasarang nga madangat ang progreso paagi sa pagtimakas. Pareho sa akon, ang Filipino nagapati sa kaayohan sang tanan. Ang kasing-kasing sang Filipino matarong.” “Kon kaisa napilitan kita nga ibaligya ang aton mga ‘internal organs,’ kaangay sang bato kag atay agud lang mabuhi, apang ang tagipusuon sang mga Filipino indi gid mabaligya,” siling pa ni Mar. Kinahanglan sang pungsod nga makabawi sa naguba nga sistema sa politika, sosyal

Mar guin pangamuyo-an sang mga lider sang “Philippine Council for Ecumenical Churches” para magpabilin nga mapag-on nga lider sa interes sang pumoluyo.

Prrrt...Mar nagbulig sa pag-areglo sang trapiko nga dulot sang SONA apisar sang maulanon nga panahon sa Metro Manila.

kag ekonomiya nga guintuga sa administrasyon ni Arroyo, ang Capiznon nga Senador nagpahayag nga ang mga pumoluyo dapat mangin maalam kag labi nga maid-id sa pagpili nila sa 2010 nga pinili-ay sang lider nga magahatag sang igtalupangod sa pangkabilugan nga interes. Suno pa kay Sen. Roxas, “indi kita magpatiplang sa “politics-as-usual mentality,” sa ano man nga mga mani-obra nga nagalaragway sa malikumon nga mga kasumpong.” Siling pa sang guinakabig nga Mr. Palengke, “ang pagpili indi labi kabug-at kay ang pagpili isa ka simpli: nga guinapili ang magkabuhi sa nagligad parehas sang mga naghinugyaw sa SONA, ukon ang magtrabaho nga ululupod para sa buasdamlag nga maangkon ang matuod nga halangdon kag dalayawon nga mga Filipino.” “Sa karon,, guinalatag ko ang akon mga ‘cards’ para inyo makit-an. Ang guinapangayo ko lang nga inyo ako matalupangdan nga yara ako sa inyo luyo, nga ang kada isa sa aton nagaupdanay. Nagapati ako sa inyo, kag nagalantaw sa maayo nga palaabuton sa diin mabalay naton liwat ini nga pungsod upod sa inyo. Nabatyagan ko kamo. Mag-ulolupod kita, indi ko kamo pagpabay-an. Mabato kita,” guinpabutyag ni Sen. Roxas, ang apo ni anay Pres. Manuel Acuña Roxas kag anak sang anay Senador Gerry Roxas. (CPPB/Ramon Atinon kag

JULY 2009 VOL. 1 NO. 11

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

CAPIZ PROV’L PRESS BUREAU Sa buasdamlag sang komunidad, kabataan ang guinalauman. Epelaez

“Responsibilidad sang opisyal kasubong ang pag-ulikid sa tawo,” Gov. Vic Tanco. Epelaez

(gikan sa wala) Gov. Vic Tanco, Senior Board Member Nonoy Contreras kag TV Host Korina Sanchez naghatag mensahe para sa kababaihan sang Capiz. Epelaez

Salamat sa PhilHealth Card. CPPB

Arnold Alarcon Jr.)

Mar guinbaton ang “award of recognition” sadtong Hulyo 15, 2009 bilang pagkilala sa iya malahalon nga kontribusyon sa pagpauswag kag kadalag-an sang “contact center industry” sa Pilipinas.

Ang mapagros nga pumoluyo mangin produktibo sa komunidad. CPPB

“Ari kami sa pag-alagad sa inyo,” Gov. Vic Tanco.

MAR kag KORINA guinakalangkagan ang pagtambi-palad.

Epelaez

Printed by:

8 / CAPITOL-Pag-ulikid

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

JULY 2009

Lay-out by: JEMON URSOS

CMYK

CMYK

Pag-ulikid Newsletter - July 2009  

The Official Newsletter of the Provincial Government of Capiz

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you