Page 1

Pag-ulikid 1

APRIL 2009

VOL. 1 NO. 8 Email: pag-ulikid@yahoo.com

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

APRIL 2009

‘Daku ang pagsalig Konkreto nga karsada sang Jagnaya guin-inagurahan ni MARIELLA SIBUGAN kag JONATHAN PALOMAR ko’ – Besana JAMINDAN, CAPIZ – Lubos ang Purok Maabi-abihon, barangay Jagnaya, kahaba-on nga 174 ka metros kag guinkalipay nga nabatyagan sang pumoluyo sa madinalag-on nga inagurasyon kag pagtugyan sang konkreto nga karsada sa

Personal nga nagsungka ang suspetsado nga si Joseph Besana kay Gov. Tanco sa ESLA. (JPalomar)

ni JONATHAN PALOMAR

ESLA, CAPIZ – Boluntaryo nga nagsungka ang suspetsado sa pagpatay nga si Joseph Besana kay Gov. Victor A. Tanco sadtong Abril 3, 2009 sa Governor’s Mansion ukon sa mas kilala nga Energy Launching System Area (ESLA) nga nahamtang sa barangay Lanot, syudad sang Roxas. Si Besana ang nagpanago sa Metro Manila matapos nga maluthangan ang biktima nga si Juan de Panay gamit ang “improvised” nga armas luthang nga natabo sa banwa sang Panitan sadtong Pebrero 23, 2009. “Daku ang pagsalig ko kay Governor Tanco, ina ang rason kon ngaman sa iya gid ako nagsungka,” pahayag ni Besana. Matapos nga makonsensya si Besana, nagpakig-angot sia kay SPO1 Paul Francisco, ang isa sa mga “detailed” Security ni Sen. Mar Roxas, kag

Jamindan, Capiz sadtong Abril 3, sining tuig. Ang nasambit nga karsada may

CAPIZtahan 2009 “Pagpasanyog sang kultura”

CAPIZ PROVINCIAL PRESS BUREAU

KAPITOLYO, CAPIZ– Ang ika-108 nga paghanduraw sumugod nga guintukod ang gobierno sibil sang Capiz ang mas kilala na sa karon nga CAPIZtahan kag guinsaulog Abril 13-15, sining tuig.

May duha ka pulo (20) ka partisipante ang nagpakita sang artistiko kag pinasahi nga “pyrotechnic display” sadtong Abril 15 sa katapusan nga gab-i sang pagsaulog sang CAPIZtahan 2009. Ang nasambit nga mga partisipante gikan sa nanuhaytuhay nga bahin sang pungsod Pilipinas amo ang Saint Michael Fireworks sang Dumaguete City; Anisan Fireworks sang Sibulan, Negros Oriental; Rosca Fireworks sang Bulacan; Las Buenas Enterprises sang Cebu City; RB Fireworks sang Coron, Cebu City; Avila Fireworks sang Lapu-Lapu City, Cebu; Ulyses

Ang CAPIZtahan nga may tema sa karon nga tuig nga “Pagpasanyog sang Kultura sang Maayo nga Panghimanwa Padulong sa Tayuyon nga Katin-aran” ang madinalag-on nga guinsakdag sang Capiznon. Ang nasambit nga tuigan nga hilikuton ang aprubado sa sala sang Sangguniang Panlalawigan sang Capiz paagi sa ordinansa numero 02-S-2003. Suno kay Dr. Cesar S. Yap Jr., katapo sang Capiz Visitors and Convention Bureau (CVCB), “ ang paghatag igtalupangod sa luto ukon pagkaon sang Capiznon kag iban pa nga negosyo ang dugang nga pagkilala sa kultura sang probinsya sang Capiz kag madinalag-on nga guinsakdag sang pumoluyo.” Nagapati man si Lynette Ponsaran sang DILG-Capiz nga madinalag-on ang pagsaulog sang CAPIZtahan bangud labi nga nalaragway ang kultura sang Capiznon.” Samtang suno kay James Cabag, hepe sang Philippine Information Agency (PIA) diri sa Capiz,”madinalg-on ang pagsaulog sang CAPIZtahan kag mas labi nga guindugukan sang tawo ang mga aktibidades sini, sa diin labi nga natalupangdan kag nakilala ang duag kag kultura sang Capiznon paagi sa mga hilikuton nga nagalaragway sang pagkatawo sang sini nga probinsya.”

sundan sa pahina 6/FIREWORKS...

sundan sa pahina 4/CAPIZtahan...

Ang Panay Bukidnon guinlaragway sa ambahanon ang kultura sang Capiznon. (JPalomar)

sundan sa pahina 5/BESANA...

‘Fireworks Competition’ kasanag sang CAPIZtahan ni JONATHAN PALOMAR

lakip na ang kaingod sini nga duog nga nagpadulong sa Villareal Stadium sa pagsaksi sang maduagon nga “fireworks competition” sadtong Abril 15, 2009. Ang Delumpa Fireworks sang probinsya sang Iloilo ang nakakuha sang una nga lugar, nagpangaduha ang DSS Fireworks sang syudad Ang fireworks sang Iloilo nga nagkampeon sa CAPIZtahan ‘09(AAlarcon) sang Dumaguete; kag VILLAREAL STADIUM, CAPIZ– nagpangatlo ang RB Napun-an sang kalipay ang linibo nga Fireworks sang Coron, Cebu. pumoluyo sang probinsya sang Capiz

CMYK

CMYK

konkreto sa pagpanikasog sang gobierno probinsyal sa liderato ni Gov. Victor A. sundan sa pahina 7/KONKRETO... Tanco.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CAPITOL-Pag-ulikid / 1

C M Y K C M Y K


2 Pag-ulikid

O P I N YON

APRIL 2009

Tipigan

C M Y K C M Y K

May mga bagay sa kalibutan nga nagakinahanglan tipigan, mga bagay nga nangin palaanggiran sang una kag nangin ehemplo sa karon. Ang CAPIZtahan Editoryal 2009, amo ang ika-108 nga kaadlawan sang probinsya sang Capiz, ang duog nga nagpanggas sang mga matinggas nga binhi kag naghatag sang kadungganan sa aton pinalangga nga probinsya. Ang bag-o lang natapos nga hilikuton ang nagpakita sang duag sang kultura sang Capiznon, kinaiya nga dapat tipigan kasubong sang pagprotehir sang mga katigulangan sang sini nga probinsya batok sa mga dumuluong sadto. Ang “Dungog Capiznon,” isa sa mga aktibidades sang CAPIZtahan 2009 nga naglaragway sang dungog kag bugal nga naagum sang Capiznon nga nagdala sa mataas nga pedestal sang kadalag-an. Ang dalayawon nga “Tiangge sa Parke,” naghatag sang pagkilala sa lutong Capiznon kag nagbukas sa ganhaan sang mga pribado nga negosyante kasubong sang grupo sang Capiz Visitors and Convention Bureau. Halos ang tanan nabatyagan ang kalipay sa pagsaulog sang CAPIZtahan sang probinsya kag nahatagan sang kasanag ang nasambit nga okasyon sa ti-on nga magnilupok ang prestihiyuso nga “fireworks competition” nga pinasahi sa iban nga lugar sang pungsod. Ang kultura sang Capiznon kinahanglan naton tipigan para sa masunod nga henerasyon.

Pag-ulikid

“LABI

SA

TANAN

ANG

TAWO”

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

Editorial Board HON. VICTOR A. TANCO Governor ATTY. JOSE O. VILLANUEVA ZOE G. HERRERA, JR. Provincial Administrator Provincial Chief Legal Counsel

Editorial Staff ALLEN A. HERVIAS Associate Editor

EDWARD B. BASILONIA Editor-in-Chief ARNOLD B. ALARCON, JR. Managing Editor

RAMON B.ATINON News Editor

FROILAN B. UNARCE Senior News Reporter

Circulation JAYNIE MORALES ZYCON ESCARIAN SARAH OBIDOS ALBERTO NATABIO ERNESTO GARCIA News Correspondents MARIELLA SIBUGAN RUEL G. DOCE JOHN PHILIP D. DARNAYLA SALIM B. BICLAR SHARON D. DUMALI EDMUND DE ASIS JONATHAN PALOMAR JOEFFRY ESPIRITU ESPEREDION C. PELAEZ RAMON B. ATINON Photographer Cartoonist We encourage our readers to send their feedbacks and comments on the programs, projects and initiatives of the provincial government to this newsletter. The “Pag-ulikid: Labi sa tanan ang Tawo” newsletter is published monthly with editorial office at the Capiz Provincial Press Bureau ground floor, Capiz Provincial Capitol, Roxas City. Telephone Number: (036) 6210-042 loc.163

2 / CAPITOL-Pag-ulikid

E-mail: pag_ulikid@yahoo.com

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

RAMBA ‘09 Dear Atty. Villanueva, Isa ako ka matuod nga bumalasa sang ATTY. JOSE O. VILLANUEVA Provincial Chief Legal Counsel Serbisyo Legal nga guinabantala kada bulan nga isyu sang PAGULIKID Newsletter sang gobierno probinsyal sang Penalizing the Crime of Capiz. Plunder.” Interesado gid ako sa imo Guina-komiter ini nga kolum kay ini tuhoy sa mga layi krimen sang mga opisyal sang kag epekto sini sa aton kabuhi. gobierno sang Republika sang Sa sulod sang nakaligad Pilipinas bisan sia guinpili nga duha ka tuig kag sining sa eleksyon, guinbutang sa ulihi lang, nabati-an naton ang palangakuan ukon paagi sa tinaga nga PLUNDER bilang kontrata. isa ka mabug-at nga krimen. Ang “Plunder Law” Interesado gid ako sini guinbuhat nga kasugoan sanglit nahilabtan diri ang agud silotan ang mga opisyal mga opisyal sang gobierno nga sang gobierno, sia mismo guina-siling nga nagapangawat ukon pagpakighimbon niya sang kuarta sang pumoluyo. sa katapo sang iya pamilya, Mahimo mo ayhan kaparientehan, kakumbuya mapaathag ang PLUNDER nga sa negosyo, sinakpan ukon isa ka krimen kag maghinambit iban pa nga mga persona, sang pila ka mga ehemplo, kon nga naghakop, nagtipon may ara na gid man sini nga ukon nag-angkon sang “illkaso nga nagtuhaw diri sa gotten wealth” paagi sa Pilipinas? pagsimponay ukon pagBRD inangotay nga paghimo sining Roxas City krimen nga buhat, tagsubong

SERBISYO LEGAL

relasyon, koneksyon ukon influenza agud pamanggaron ang kaugalingon sa sining indi matarong nga paagi sa kagastuhanan kag balayran sang pumoluyo nga Filipino kag sa Republika sang Pilipinas. Kon ang kabilogan nga kantidad ukon bug-os nga balor nga napangawat sang nasambit nga opisyal sang gobierno kapin sa singkuwenta ka milyon ka pesos (P50,000,000.00), ang ini nga opisyal sang gobierno nga nakasala sa sining krimen nga “Plunder” mahimo silotan sang pagkabilanggo nga RECLUSION PERPETUA ukon pagkabilanggo tubtob nagakabuhi. Ang bisan sin-o nga persona, opisyal sa gobierno ukon pribado nga tawo nga nagpartisipar sa paghimo sang nasambit nga krimen ang sa amo man pagasilotan, sa kaso nga “plunder.” Bilang bahin sang penalidad, ang guinkuha nga “ill-gotten wealth” sa mga naumid sini, pagabutongon pabor sa estado. Mabinag-binag nga ang penalidad sa krimen nga “plunder” nga amo ang “Reclusion Perpetua” ukon pagkabilanggo tubtob nagakabuhi, ang guinaakusar nga opisyal sang gobierno indi maka-piansa. Sia iga-“detained” sa bugos nga panahon samtang sia guina-vista sa Korte. Dugang pa, ang bisan sino nga opisyal sang gobierno nga may mapag-on nga

PLUNDER

Dear Mr. BRD, Salamat sa imo paghatag sang igtalupangod sa mga layi kag sa epekto sini sa pumoluyo. Ang PLUNDER amo ang krimen nga na-“defined” kag na-“penalized” sa idalom sang Akta Republika Numero 7080 nga guin-amendar sang Akta Republika Numero 7659, isa ka ispesyal nga layi nga napasar kag na-aprobahan sang Kongreso sadtong Hulyo 12, 1991. Ini nga layi guinatawag nga “An Act Defining and

sang “misappropriation, conversion, misuse, or malversation of public funds” ukon pagpanakaw sa tesorerya sang gobierno; subong man sa direkta ukon di-direkta nga pagbaton, sa komisyon, regalo, parte, porsiento, “kickbacks” nga may kahilabtanan sa anuman nga kontrata o proyekto sa gobierno nga ang iya palasandigan amo ang iya talatapan; kag ang pagpamentaha paagi sa paggamit sa opisyal niya nga palangakuan, awtoridad,

sundan sa pahina 7/PLUNDER

CMYK

CMYK


Pag-ulikid 3

KO O P E R AT I BA

APRIL 2009

Prov’l Coop Summit mabinungahon Opisyal sang Sapian ni MARIELLA SIBUGAN kag ALLEN HERVIAS

Madinalag-on ang guinhiwat nga Prov’l Coop Summit nga guintambungan sang nilibo ka mga katapo. (JPalomar)

VILLAREAL STADIUM, CAPIZ – Mabinungahon ang guinhiwat nga Provincial Cooperative Summit nga guintambungan sang mga katapo sang kooperatiba gikan sa napulog anum (16) ka kabanwahanan sang probinsya sang Capiz kalakip na ang dakbanwa sang Roxas sadtong Abril 22, 2009 sa Capiz Gymnasium, Villareal Stadium, syudad sang Roxas. Sa mensahe ni Gov. Victor A. Tanco, nagapati sia nga ang pag-organisa kag ang mangin tagbalay sa sini nga kahiwatan ang nagakinahanglan sang malawig nga pasensya kag pagbinuligay agud maghugpong ang tagsa-tagsa ka kooperatiba para malab-ot ang handum kag

kadalag-an. “Sa 16-anyos nga pagsaulog sang Provincial Cooperative Month, nabatyagan sang pumoluyo kon ano ka aktibo sang kooperatiba sa diin padayon ang suporta sang tawo gikan sa kabaranggayan kag kabanwahanan kag guinhatagan prayoridad ang coop month bilang tuigan nga hilikuton,” dugang nga pahayag sang Gobernador. Nagapati ang Gobernador sang Capiz nga wala sang iban nga maka-benepisyo sa kadalag-an sang tagsa ka kooperatiba, ang tawo mismo nga nagabug-os sini. Ang nasambit nga okasyon ang guin-organisa ni Board Member Ricky Martin,

chairman sang Committee on Cooperatives. “Ang ini nga pagtililipon isa ka okasyon agud mapukaw ang interes sang mga kooperatiba kag mapakigbatu-an ang pangkalibutanon nga krisis pinansyal bangud nagapati ang gobierno probinsyal nga ang ini nga okasyon mangin behikulo para makabulig sa pagpasanyog sang aton ekonomiya,” suno pa kay Board Member Martin. Sa karon, may yara sang 165 ka aktibo nga kooperatiba sa bilog nga probinsya sang Capiz nga yara sa listahan sang Cooperative Development Authority (CDA). Nagtambong man ang mga ahensya sang gobierno kag pribado nga talatapan agud suportahan ang nasambit nga okasyon, kasubong sang Department of Agrarian Reform (DAR), Department of Agriculture (DA), Technical Education and Skills Development Authority (TESDA), Department of Trade and Industry (DTI), Department of Labor and Employment (DOLE), CDA kag Land Bank of the Philippines, kalakip na ang Asian Rural Life Training Center sa Bunsalan, Davao del Norte nga naglaragway sang ila programa.

‘PVDCI daku ang papel sa ekonomiya sang Pontevedra’ – Gov. Tanco ni FROILAN UNARCE kag ARNOLD ALARCON, JR.

(gikan sa wala) Msgr. Alden Bolivar, Gov. Tanco kag Mayor Contreras, mga dinapit nga bisita sang PVDCI 19th annual assembly. (AAlarcon)

PONTEVEDRA, CAPIZ– Guinpanginbulahan ni Gov. Victor A. Tanco ang mga opisyal kag katapo sang Pontevedra Vendors Development Cooperative, Incorporated (PVDCI) sa ila paghimakas nga mangin kabahin sa pagpauswag sang ekonomiya sang banwa sang Pontevedra sa ila guinpatigayon nga 19th annual general assembly sa

CMYK

CMYK

Villa Consorcia, barangay Malag-it, Pontevedra, Capiz sadtong Abril 25, sining tuig. Ang PVDCI ang nagatanay sang serbisyo kasubong sang savings and time deposit, salary loan, individual business loan, OWWA-LDPO loan, GSIS/ SSS pensioner loan, microenterprise/micro financial loan kag cable television. “Dalayawon ini nga

kooperatiba bangud sa inyo pagtimakas nalab-ot ninyo ang mga handum kag nakabulig sa pagpasanyog sang palamugnan sang tawo,” mensahe sang Gobernador. Guindugang pa sang Gobernador sa pagpahayag nga kaupod sia kag sang gobierno probinsyal sa paghatag sang suporta sa PVDCI bilang kabahin man sang programa sa idalom sang iya administrasyon nga maduso ang mga kooperatiba sa progresibo nga bahin. Ang nasambit nga pagtililipon ang guintambungan nanday Mayor Steeve Contreras sang Pontevedra, Proceso Berano Jr. sang Capiz Development Authority sang Capiz, Kenneth Cortes nga chairperson sang PVDCI kag iban nga nagtambong sa nasambit nga kahiwatan.

Made Coop nagsumpa ni FROILAN UNARCE kag JONATHAN PALOMAR

Guinpanginbulahan ni Gov. Tanco ang mga bag-o lang napilian nga opisyales sang Sapian Made Coop. (JPalomar)

KAPITOLYO, CAPIZ– Nangin madinalag-on ang pagpasumpa ni Gov. Victor A.Tanco sa mga opisyal nga napili-an sang Sapian Manpower Development Cooperative (Sapi-an Made Coop) sa Hall of Governors sang Kapitolyo Probinsyal, syudad sang Roxas, Marso 31, sining tuig. Suno kay Gov.Tanco “daku ang mangin kontribusyon sang kooperatiba nga mapasanyog ang ekonomiya sang pungsod.” “Kon ang tagsa ka opisyales kag miembro sini ang nagabinuligay, mas magapag-on kag maga-uswag ang kooperatiba kag ang tanan maka-benepisyo,” dugang nga pahayag sang Gobernador. Guinpahayag man sang gobernador nga suportado niya ang mga kooperatiba diri sa Capiz kag bukas ang iya talatapan sa pagbulig. Ini nga kahiwatan guintambongan nanday Provincial Administrator Zoe G. Herrera Jr, Provincial Chief Legal Officer Atty. Jose O. Villanueva, Board Member Ricky Martin, Board Member Baden Cantiller, kag Sangguniang Bayan members sang Sapi-an nga sanday Jonathan Gallardo, Wally Martinez kag Kenneth Honrado. Ang Sapian Made Coop ang guinabug-osan sang mga propesyonal, retirado nga mga manunudlo, empleyado kag mga negosyante sa banwa

sang Sapian. Daku ang pagpasalamat ni Roberto D. Opina, chairman of the board sang Sapian Made Coop sa suporta nga guinahatag ni Governor Tanco kag sang gobierno probinsyal sa mga kooperatiba. Ang iban pa nga board of directors sang Sapian Made Coop, amo sanday Renato H. Roldan, vice chairman kag mga miyembro nga sanday Wenceslao O. Navarra, Tito O. Obamos, Joey Herrera, Luciano A. Sunggang Sr. kag Rogiel O. Oroceo. Malavil H. David, treasurer; Nebaven m. Gregorios, Secretary; audit committee chairman Edison Borbon kag miyembro nga sanday Alex de la Cruz kag Victoria Mondala; credit committee chairman Nestor O. Obispado kag katapo nga sanday Veronica B. Alvarez kag Julieta A. Sucgang; election committee chairman Ernesto Tumanday kag miyembro nga sanday Octavio Salas kag Gina B. Opina; Renato H. Roldan kag katapo nga sanday Griely Obligacion kag Rolando Mondala; conciliation & mediation committee chairman John Henrich Pediangco kag miyembro nga sanday Nelly A. Roldan kag Gerry Parohinog; membership committee chairman Laura Baldisimo kag miyembro nga sanday Dina P. Basan kag Annabelle Oleo; kag Atty. Jose “Toto” Oñas Villanueva.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CAPITOL-Pag-ulikid / 3

C M Y K C M Y K


4 Pag-ulikid

T URISMO

CAPIZtahan...

Sikad ta!

Nangin madinalag-on ang “biking tour.”

C M Y K C M Y K

Nangin maragtason ang paglunsar sang “sikad ta” ukon “biking tour” antis ang pormal nga pagbukas sang CAPIZtahan 2009 nga guinpatigayon sa kabanwahanan nga sakop sang probinsya sang Capiz sadtong Abril 12, sining tuig. Ang nasambit nga kahiwatan, ang guinpasakupan sang nanuhaytuhay nga “cycling organizations” sa pagpanguna sang Capiz Cycling Club, Inc. (CCCI), kaupod ang hubon sang Northern Iloilo Mountain Bikers, Kalibo Cycling Club kag mga siklista sa banwa sang Ivisan, dala ang pagpati nga sa ila pagsikad maduso nila ang tayuyon nga pagkilala sa kultura sang Capiznon. Nagsugod ang “biking tour” alas 6:00 sang aga gikan sa lima ka dulonan sang Capiz, kasubong sang munisipyo sang Pilar, Maayon, Jamindan, Dumarao kag Tapaz. Nagtagbo ang mga siklista sa Kapitolyo Probinsyal nga dala ang “flaglet” sang tagsa ka banwa nga ila guin-agihan kag nagpadayon sila nga nag-sikad sa nagapanguna nga dalanon sang syudad sang Roxas agud idul-ong ang mensahe sang sini nga selebrasyon. Suno kay Beda “Bing” Arceño, presidente sang CCCI, ang ini nga hilikuton nagapakita nga padayon nga nagahiliusa ang Capiznon sa pag-amlig sang aton kultura.

pagpasaka sang tagsa ka hayahay sang 16 ka munisipyo sang Capiz kag syudad sang Roxas, kalakip ang pungsodnon nga hayahay sang Pilipinas sa pagpanguna ni Gov. Vic Tanco kag sang iya ti-ayon nga si Mrs. Fatima Tanco sa atubangan sang Kapitolyo Probinsyal, Abril 13, sining tuig. Sa mensahe ni Gov. Victor Tanco, “ang matuod-tuod nga Capiznon guinapakita sa bulawanon nga pagalagad sa iya kasimanwa kag ang pagselebrar sang CAPIZtahan isa ka paagi sang paghugpong agud mangin mabakod ang aton probinsya sa pag-atubang kag paghatag solusyon sa mga problema nga aton masugata.” “Ini nga selebrasyon isa man ka paghanduraw sa guinpangabudlayan kag pagpasakit sang sinang-una nga Capiznon nga naghatag sang daku nga katumanan sa guina-angkon karon nga katin-aran sang probinsya, “ dugang nga pahayag ni Gov Tanco. (MARIELLA SIBUGAN)

‘Fiesta Fair’ sang produkto Capiznon Nangin madinuagon ang pagbukas sang “Crafts and Horticulture Fair” sa Provincial Park sa una nga adlaw sang selebrasyon. Kapin sa napulog apat (14) ka mga partisipante ang nagpasundayag sang ila mga koleksyon sang nanuhaytuhay nga “ornamental plants” kag orchids. Suno kay Mrs. Lily Ong, ang chairman sang Small and Medium Enterprise (SME) Center, nga may linibo ka mga klase sang tanum kag bulak ang makit-an nga ila guinabaligya sa sini nga Horticulture Fair kasubong sang Bromiliage, Dracena, Cana kag iban pa. (MARIELLA SIBUGAN)

Fiesta Capiznon

(JONATHAN PALOMAR)

Tagbuanay

Masinadyahon ang CAPIZtahan ‘09. (JPalomar)

Guinpangunahan ni Mayor Dante Bermejo sang Panay ang ila munisipyo sa Tagbuanay ’09. (JPalomar)

Nangin madinalag-on ang guinpatigayon nga Tagbuanay (civic parade) sa pagsugod sang CAPIZtahan sa mga nagapanguna nga dalanon sang dakbanwa sang Roxas sadtong Abril 13, 2009. Guinpasakupan ang nasambit nga parada sang mga opisyal kag empleyado sang gobierno probinsyal, syudad sang Roxas, pribado nga sektor, bulothuan kag pumoluyo sang napulog anum (16) ka munisipyo sang Capiz. Ang parada nagsugod sa Villareal Stadium kag nagpadulong sa mga kalye sang Fuentes Drive, Roxas Avenue, nag-agi sa Kapitolyo Probinsyal sa diin guinhatagan pagkilala ang nagpasakop kag nagtapos sa Immaculate Conception Cathedral para sa Misa Pasalamat. Si Prov’l Adm. Zoe Herrera, Jr. ang nagpahayag sang pagpasalamat sa partisipasyon sa lokal nga gobierno sang kabanwahanan sa ila aktibo nga partisipasyon. (MARIELLA SIBUGAN) Bungad Sa pag-bungad ukon bunggad sa CAPIZtahan, guinpatigayon ang

4 / CAPITOL-Pag-ulikid

Sa ikaduha nga kahigayunan,liwat nga guindugukan ang Capiz Gym sa guinpatigayon nga Fiesta Capiznon sang Abril 13, 2009. Bugana ang guinhanda nga mga pagkaon sa libre nga panyaga para sa tanan nga kapareho lang sa nagapamiesta sa tagsa ka banwa nga nagdala sang kinaiya nila nga mga pagkaon. Nagtambong man sanday Mrs. Cecile Guidote Alvarez, ang Presidential Adviser on Culture kag Executive Director sang National Commission for Culture and the Arts; kag Director Edwin Trompeta sang Department of Tourism sa Rehiyon 6, sa diin lubos sila nga nakunyag sa guinpasundayag nga saot kag ambahanon nga tumandok gikan sa mga “Ati” sang Tag-ao sa Dumarao, kag ang mga taga-Panay Bukidnon sa natung-an nga bahin sang Tapaz. Nagtambong man sa sini nga okasyon ang opisyales kag tiglawas sa napulog anum (16) ka mga kabanwahanan sang Capiz, kag ang syudad sang Roxas bilang paghatag sang suporta sa guinasaulog nga CAPIZtahan. “Ini nga kahiwatan nagapakita sang buhi nga kultura sa paghiliusa kag paghili-ugyon sang mga Capiznon,” pahayag ni Trompeta. (JONATHAN

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

PALOMAR/FROILAN UNARCE)

Huwaran Nanuhaytuhay nga mga Local Government Units sa kabanwahanan sang Capiz ang nagpartisipar sa Huwaran (Interactive Exhibit) nga guinpahamtang sa Kapitolyo Probinsyal sugod sang Abril 13. Guinpakita sa “exhibit” ang maayo nga panghimanwa, pag-amlig, pagpatahum sa palibot, pag-uswag sang ekonomiya, pagpreserbar sang kultura, lokal nga lehislatura, serbisyo publiko, kag ang naangkon nga mga kadungganan. Tiangge, kusina sa Parke Isa sa mga guinhatagan sang pagdayaw ang Tiangge sa Kusina sa Parke (crafts and food fair) nga naghatag sang duag sa pagsaulog sang Capiztahan sumugod sang Abril 13-15, 2009 sa Provincial Park, syudad sang Roxas. Ini nga kahiwatan ang natigayon sa paghimud-os sang Capiz Visitors and Convention Bureau (CVCB) kag gobierno probinsyal sa katuyuan nga ipakilala ang mga tradisyonal nga mga pagkaon sang Capiznon kaangay sang patotim, tinuom nga manok, ensalada nga langka, pinangat, manok sa libas, tuba, guinat-an nga bagungon, kag nanarisari nga mga pagkaon gikan sa dagat. Samtang, nangin kabahin man sa tiangge sa kusina ang Tunog Capiznon nga naghatag sang kalingawan paagi sa Live Band nga naglaragway sang mga ambahanon sang Capiznon sa Hiligaynon, Reggae kag iban pa nga Pop Music. (JONATHAN PALOMAR) Patubas Malipayon ang siyam ka VIC (Viable and Innovative College) nga naggradwar karon nga tuig sa ila tagsa ka kurso matapos nga guinpasiduggan sila sang gobierno probinsyal sadtong Abril 14, 2009. Si Philip Ceasar Hicalde, isa sa mga katapo sang VIC scholars ang naggradwar nga cum laude sa kurso nga Bachelor of Science in Nursing (BSN) sa St. Anthony College diri sa syudad sang Roxas. Daku ang pagsalig ni Gov. Vic Tanco sa mga katapo sang VIC scholars sa ila tagsa ka kurso nga guinpili nga padayon ang iya pag-ulikid bangud kabahin ini sang iya five-point agenda nga “quality and relevant education.” (MARIELLA SIBUGAN)

Pag-ulikid Nangin mabinungahon ang guinpatigayon nga “Passporting” sa Kapitolyo Probinsyal sa pagdumala ni Raquel Olandia, Chief of Staff sang Gobernador sa diin madamo nga Capiznon ang naserbisyuhan. Ang nasambit nga hilikuton ang nakahatag sang ligwa sa tawo nga indi na sila kinahanglan magpadulong sa syudad sang Iloilo. Samtang nagpatigayon man sang dental kag medical services ang gobierno probinsyal paagi sa nagkanuhaytuhay nga ospital sang probinsya sa idalom sang pagdumala sang talatapan sang Provincial Health sa pagpamuno ni Dr. Jarvis Punsalan. Ang nasambit nga hilikuton kabahin sa Pag-ulikid ni Gov. Victor A. Tanco nga mahatagan sang libre nga serbisyo medical ang mga kubos nga pumoluyo sang probinsya. (SARAH OBIDOS)

APRIL 2009

Dungog

C

APIZNOn

ni JEMIN B. GUILLERMO/PIA Capiz

Ang gobierno probinsyal sang Capiz ang nagkilala sa lima ka Capiznon nga naghatag sang Dungog para sa aton probinsya. Ang “Dungog Capiznon,” isa ka hilikuton nga nagakilala sa binuhatan kag pagkabalaka sang Ang lima ka Capiznon nga guinhatagan sang kadungganan. (gikan sa wala) Capt. Bance, rep. ni Dr. isa ka Capiznon nga Bellosillo, Dr. Endriga, Caballero, kag Welfredo Yap. may bulawanon nga pag-ulikid sa probinsya sang Capiz, Sa ti-on sang kalamidad sa kasubong sang mga masunod: probinsya sang Capiz, nagpanikasog si Dr. Endriga sa paghatag sang bulig Citizens Action Group, Inc. pinansyal agud mahatagan yadtong (CACAG) mga lubos nga naapektuhan sang ila pila ka mga kinahanglanon. Padayon man ang iya pagbulig nga mapasanyog ang kultura kag turismo sang Capiz. Si Dr. Endriga ang sa karon tesorero sa syudad sang Quezon sa Metro CACAG Manila kag naga-isahanon “Bulontaryo nga serbisyo para nga tesorero sa Pilipinas nga sa Capiznon,” ini ang nagapanguna nakatapos sa Doctorate Degree in nga tinutuyo sa pagtukod sang Capiz Fiscal Management. Citizens Action Group, Incorporated Capt. Randy G. Bance, PAF (CACAG). Si Captain Ang CACAG ang nagaserbisyo sa dakbanwa sang Roxas kag probinsya Randy G. Bance sang Capiz sa sulod na sang 24 ka sang Philippine Air Force tuig. Guinatapuan sang mga tawo (PAF) indi lang nga nagikan sa nagkalain-lain nga pahinandigan sektor sa syudad sang Roxas nga ang kag modelo para handum mabuligan ang pumoluyo sa sa iya kapareho mga ti-on sang sunog kag iban pa nga mga nga soldado apang kalamidad. Pagkabalaka kag pag-ulikid kasubong nga Bance sa Capiznon ang nagapangibabaw mga Capiznon. nga balatyagon sa mga katapo sang Bilang soldado, guinpakita niya CACAG nga bisan pa sa ila tagsa ka ang iya kaisog, taktika, determinasyon kasakuon kag iban pa nga obligasyon, kag integridad bilang tag-pangapin nagapanguna ang boluntaryo nga sang pungsod batok sa malain nga pagserbisyo para sa tanan nga tawo. mga elemento sa komunidad. Nangin instrumento man sia sa Dr. Victor Bermejo Endriga, Ph.D iban pa nga programa kag patakaran Guinpamatud-an sa Philippine Air Force. sang isa ka Capiznon Sa pagkabalaka sa ang iya pagka-Lingkod iya mga kasimanwa sa Bayan Awardee Pilar, iya guintukod kag sang Civil Service guinpamunoan ang grupo Commission pinaagi sa sang mga lamharon nga pagbulig sa Capiznon mga propesyonal didto agud sa ti-on sang ila labi nga mag-ulikid sa Pilareño ilabi pagkinahanglan. na sa pagpasanyog sang Si Dr. Victor edukasyon, pangabuhian Bermejo Endriga, kag ikaayong lawas. Endriga inanak sang banwa Sang Mayo 12, 2008, sang Panay, matayog nga nakalab- si Captain Bance ang guinpasidunggan ot sang iya mga handum sa kabuhi sang Malacañang bilang isa sa napulo apang wala nalipat kag nagdalok sa ka Outstanding Soldiers sa bug-os nga pagtan-ay sa pagbulig sa Capiznon. sundan sa pahina 6/DUNGOG...

CMYK

CMYK


15,000 ka PhilHealth cards para sa mga imol ni JONATHAN PALOMAR

CAPIZ GYM, CAPIZ – Padayon ang pag-ulikid ni Gov. Victor A. Tanco sa ikaayong lawas sang Capiznon paagi sa kinse mil (15,000) ka PhilHealth cards nga igapanghatag sa mga imol nga pumoluyo. Daku ang pagpasalamat ni Gov. Victor Tanco sa pagtugyan sa iya sang 15,000 ka PhilHealth cards gikan sa Philippine Health Insurance Corporation (PHILHEALTH) nga guintiglawasan nanday Executive Assistant Bien Paul Obordo, Service Office Chief Joe Frederick Diaz kag Social Insurance Officer Mary Jane Amigo, sa isa ka programa

Opisyal nga guinbaton ni Gov. Vic Tanco ang 15 ka PhilHealth cards gikan sa representante sang nasambit nga ahensya sang gobierno. (JPalomar)

nga guinhiwat sa Capiz Gym sadtong Abril 13, 2009 bilang kabahin sa CAPIZtahan 2009. Nagpahayag si Gov. Tanco sa iya mensahe nga 15,000

man ka pamilya sa Capiz ang maka-benepisyo sini nga sarang makabulig sa tion sang pagkinahanglan labi na gid sa galastuhanan sa ospital.

ni FROILAN UNARCE kag JONATHAN PALOMAR

RMPH, CAPIZ – Daku ang pagpasalamat sang pumoluyo nga nakaagum libre nga serbisyo medikal gikan sa mga doktor sang grupo sang Capiznon sa Manila Inc. sa guinpatigayon nga “surgical mission” sadtong Abril 6, 2009 sa Roxas Memorial Provincial Hospital (RMPH), syudad sang Roxas. Kapin sa napulog duha (20) ka mga doktor gikan sa Philippine General Hospital (PGH) ang guintinguhaan nga madala sang Capiznon sa

Manila Inc. diri sa probinsya sang Capiz agud magtanyag sang libre nga serbisyo medical. Ang “surgical team” amo ang nagpatigayon sang pagopera sa may mga goiter, catarata, hernia, bukol kag sungi, sa diin madamo sang mga kubos nga pumoluyo sa banwa sang Sigma kag Mambusao ang naka-benepisyo. Sa nasambit nga hilikuton, guin-suportahan kag personal nga guinbisita nanday Mrs. Judy Araneta Roxas kag Gov. Victor

A. Tanco ang mga pasyente kag boluntaryo nga doktor gikan sa Metro Manila. Suno kay Mrs. Loida Bustamante, presidente sang nasambit nga grupo, daku ini nga bagay para sa ila ang makabalik sa Capiz kag makahatag sang libre nga bulig sa Capiznon. Si Dr. Alberto Roxas, Dean sang College of Medicine sa Unibersidad sang Pilipinas sa Manila kag isa sa mga haligi sang Capiznon sa Manila Inc. ang nagpahayag nga sumugod pa sang tuig 1995 nagapauli sila sa probinsya sang Capiz agud maghatag sang libre nga serbisyo medical kasubong sang operasyon para sa sungi, goiter, catarata, hernia, bukol kag iban pa, kalakip man diri ang paghatag sang nagakaigo nga bulong pagkatapos sang “check-up.” Naghatag man sang iya suporta si Felimon Barbasa, isa sa tagtukod sang nasambit nga grupo.

BESANA...

maatubang ang panumbungon batok sa suspetsado. “Makasalig ka Joseph (Besana) nga makalab-ot sa imo pamilya ang pag-ulikid sang gobierno probinsyal sa pagsalig mo nga ang tanan may yara sang hustisya,” pahayag ni Gov. Tanco. Samtang, ikaduha na ini

nga kahigayunan nga may nagsungka kay Gov. Tanco para sa ila seguridad sa diin una nga nagsungka ang suspetsado sa pagpatay nga si Johnny Ballon sang brgy. Mañoling, President Roxas, Capiz sadtong Enero 27, 2009 kag nagapangatubang karon sa kaso nga “homicide.”

Ang “Capiznon sa Manila” tuigan nga nagahatag sang libre nga serbisyo medikal sa Capiznon. Ang nasambit nga hilikuton ang suportado ni Gov. Vic Tanco, Mrs. Fatima Tanco, Mrs. Judy Araneta Roxas kag RMPH. (JPalomar)

nangin dalan sa pagtawag sang igtalupangod ni Gov. Tanco sa pagsungka sang nasambit nga suspetsado. Pagkatapos sang matawhay nga pagsungka, guintugyan ni Gov. Vic Tanco ang suspetsado kay PNP Provincial Director Jospehus Angan agud

CMYK

ni RAMON ATINON

Ang pagtukod sang gobierno sibil sang Capiz

‘Surgical Mission’ sang Capiznon sa Manila guinpasalamatan

CMYK

Pag-ulikid 5

IK A AYONG LAWAS

APRIL 2009

Ang Kapitolyo sadtong guintukod ang gobierno sibil sang Capiz.

Sa pagtukod sang gobierno sibil sang Capiz, linibo ka mga Capiznon ang napun-an gid sang kalipay kag pagkalangkag nga nagtilipon sa atubangan sang Kapitolyo agud saksihan ang makasaysayan nga adlaw sang Abril 11, 1901, sa diin ini nga hitabo nabalhag sa pamantalaan nga Amerikano – ang New York Times nga may petsa Abril 15, 1901. Ang Capiznon kilala sa pagka-maabi-abihon nga nagsug-alaw sa mga katapo sang United States Philippine Commission nga nagpaathag dayon sang kasayuran nahanungod sa pagtukod sang gobierno sibil sang Capiz. Sang Abril 15, 1901, ang United States Philippine Commission sandig sa Akta Numero 115 ang pormal nga guin-establisar ang gobierno probinsyal sang Capiz. Ang nasambit nga Akta guin-isyu sa idalom sang rehimen nga Amerikano nga amo ang nagadumala sa pungsodnon nga hilikuton sang transisyon halin sa pagguinahom sang Katsila. Ini ang guinsundan sa pagbutang ni Gov. Williamn Howard Taft kay Simplicio Jugo Vidal bilang nahauna nga Civil Governor sang probinsya sang Capiz nga nagsugod sa pagpangalagad sa sini nga tuig tubtob 1903. Pagkatapos sang iya termino, guinboto na sang Capiznon ang masunod nga mga gobernador sa guintalana

(RAtinon)

nga eleksyon tubtob nakalab-ot na sa ika-20 nga gobernador sa pagkapili kay Gov. Victor A. Tanco sadtong Mayo 14, 2007 nga pinili-ay. Ang ika-100 nga anibersaryo sang probinsya sang Capiz guinsaulog sang Abril 1, 2002 kag ang labing talalupangdon nga kahiwatan amo ang pagbukas sang isa ka “marker” ukon palatandaan tuhoy kaundan sang Philippine Act No. 115 nga nahamtang sa may tu-o nga bahin sa atubangan nga puertahan sang Kapitolyo; kag subong man ang nahuman sa pinta nga mga laragway sang gobernador nga guinbutang sa natukod nga Hall of Governors. Sa ika-107 nga paghanduraw, ang selebrasyon nagsugod nga may kinaiya nga pagkilala suno sa Ordinansa nga guinpasad sang Sangguniang Panlalawigan nga nagatigulo, “NAMING THE CELEBRATION OF THE CAPIZ PROVINCE CHARTER ANNIVERSARY EVERY APRIL 15 AS ‘CAPIZtahan’ INSTITUTIONALIZING ITS YEARLY HOLDING . . .” Sa ika-108 nga pagsaulog, ang mga kahiwatan labi pa nga guinpasangkad kag nangin maduagon kag madinalagon nga natigayon ang konsepto sang paghiliugyon sa pagpasanyog sang kultura sang maayo nga panghimanwa padulong sa tayuyon nga katinaran, sa liderato ni Gov. Victor A. Tanco.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CAPITOL-Pag-ulikid / 5

C M Y K C M Y K


6 Pag-ulikid

BALITA

Edipisyo sang CAPSTEA igapatindog ni FROILAN UNARCE

PROV’L PARK, CAPIZ – Guinpangunahan ni Gov. Victor A. Tanco ang “ground-breaking ceremony” sang natalana nga edipisyo nga igapatindog para sa Capiz School Teachers and Employee Association (CAPSTEA), Inc. sadtong Abril 14, 2009 sa barangay Tiza, syudad sang Roxas. Kaupod ni Gov. Tanco sa nasambit nga seremonya sanday Prov’l Legal Chief Counsel Atty. Jose O. Villanueva, CAPSTEA Pres. Silvestre Valaquio, Assistant Schools Division Superintendent Angelita Ragudo sang Department of Education kag ang mga katapo sang Board of Trustees sang asosasyon. Guinpahayag ni CAPSTEA Secretary n Helen Jumpay nga daku ang ila pagpasalamat sa gobierno probinsyal sa pagpamuno ni Gov. Tanco C M Y K C M Y K

Bellosillo

Nagikan sa pamilya sang mga manunudlo, si Doctor Adolfo Blanco Bellosillo ang may daku nga pagkabalaka sa tagipusuon sang Capiznon. Bisan pa nga nangin madinalagon na nga doktor, wala niya guinakalipatan ang iya una nga handum nga mangin manunudlo. Sa sulod sang walo ka tuig, guinbuhos niya sa Capiz ang iya pagpangalagad. Apang mas madamo pa gid ang nagakinahanglan sang iya serbisyo indi lamang sa Pilipinas kundi tubtob sa gua sang pungsod. Agud mas madamo ang iya maserbisyuhan, iya guintukod kag guinpamunoan ang Foundation for Lay Education on Heart Diseases, Incorporated nga naglab-ot sa nagkalain-lain nga sektor sang komunidad lakip na diri sa sa Capiz sa pagpaathag tuhoy sa sakit sa

6 / CAPITOL-Pag-ulikid

“Pres. Manuel A. Roxas 61st Death Anniversary”

Guinpangunahan ni Gov. Vic Tanco ang “groundbreaking ceremony” sa igatukod nga CAPSTEA Bldg. (FUnarce)

sa bulig nga matigayon ang pagpatindog sang bag-o nila nga talatapan. Isa lamang sa mga prayoridad ni Governor Tanco sa idalom sang iya administrasyon ang “Quality and Relevant Education” kay guina-ulikdan niya ang mga manunudlo nga

may daku sang papel agud mahatagan sang nagakaigo nga edukasyon para sa buasdamlag sang kabataan. Nagtambong man sa nasambit nga kahiwatan sanday Provincial Engr. Edgar Agana, Board Members Ricky Martin kag Nenita Martelino. FIREWORKS...

Dr. Adolfo B. Bellosillo

Paghanduraw ni RAMON ATINON

DUNGOG...

Pilipinas sa pagpanikasog sang Metro Bank Foundation, Incorporated kag Rotary Club of Makati Metro.

APRIL 2009

kurason. Federico Caballero Ang tinuga nga ang tagsa ka tinaga guina-updan niya sang binuhatan kag integridad, si Federico Caballero nakatigayon sang proyekto “Balay Turun-an,” ukon “ School for Living Tradition (SLT) nga nakabulig sa mga komunidad sa kabukiran sang Tapaz, Capiz, bisan sa Calinog, Iloilo bangud sa ehemplo nga nadihon sa ila; nga nagbunga sing daku sa pagbulig nga mabuhi kag mapreserbar ang epiko sang Panay nga isa ka malahalon nga pinanubli gikan sa panahon nga wala pa ang mga Katsila. Sa iya katungdanan b i l a n g kabulig sa pagpaambit sang iya kinaalam sa tumandok nga kultura kag sa patag sang pag-arte upod sa mga Caballero bulothuan, LGU’s (Local Government Unit), mga iskolar, manalawsaw kag gumuloa , nangin posible nga malab-ot ang iban pa nga tumandok nga kinaalam kag mga arte. Si Federico Caballero, ang tawo nga may matuod nga dedikasyon, makibanwahanon kag hugot nga nagatuman sa iya guinasaad nga mga bulohaton.

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Fireworks sang Cebu City; Twin Cat Fireworks sang Bocaue, Bulacan; Digispec Fireworks sang Oroquieta City; Blue Thunder Fireworks sang Sta. Maria, Bulacan; Frenz M Fireworks sang Gen. Santos City; Tiger Fire sang Sta. Maria, Bulacan; Joaquin Fireworks sang Talamba, Cebu; Delumpa Fireworks sang Iloilo City; Futec Fireworks sang Pulilan, Bulacan; Skyline Fireworks sang Bocaue, Bulacan; Six J Fireworks sang Valenzuela City, Metro Manila; DSS Fireworks sang Dumaguete City; Nation Fireworks sang Bulacan; kag Golden Peacock Fireworks sang Sta. Maria, Bulacan. Guinpasidunggan ni Gov. Victor Tanco ang pumoluyo tungod sa pagpakita sang paghugpong kag pahiliusa sa sini nga kahiwatan. Suno pa sa Gobernador, ang ini nga okasyon “to the people, by the people and of the people of the province of Capiz.” Suno kay Board Member Ricky Martin, chairman sang pyrotechnic display “tumalagsahon lang ini nga okasyon para sa Capiznon nga dapat naton suportahan bangud isa ini nga nagahatag kasanag sa CAPIZtahan.” (dugang nga balita gikan kay FUnarce kag AAlarcon)

MANUEL ACUÑA ROXAS

ROXAS MONUMENT, SYUDAD SANG ROXAS– Guinhanduraw ang ika61 anyos katuig nga pagtaliwan sang anay Presidente Manuel Acuña Roxas paagi sa simpli nga programa nga guinpatigayon sang lokal nga gobierno sang syudad sang Roxas kag mga opisyal sang probinsya kag munisipyo sang Capiz sadtong Abril 15, sining tuig. Ini guinhiwat pagkatapos sang misa pasalamat sa Metropolitan Cathedral sa diin ang mga opisyal kag empleyado sang syudad kag probinsya ang nagpadulong dayon sa bahin sang monumento ni President Roxas agud saksihan ang seremonya sa paghalad diri sang bulak. Naghatag sang mensahe sanday Gov. Victor Tanco kag City Mayor Vicente Bermejo sa tunga sang nagtalambong nga mga bisita, mga barangay kapitan sang syudad kag opisyales sa kabanwahanan sang Capiz. Ang mga mensahe nagpahanumdom sang pagpasidungog kay Pres. Manuel A. Roxas nga naghatag sang inspirasyon nga mangin sulondan sang Capiznon kag Filipino sang maayo nga ehemplo sang liderato. Guinhanduraw ang banwahanon nga binuhatan ni Pres. Roxas

sa paghimud-os niya nga maangkon ang bug-os nga kahilwayan sang pungsod sa diin nagapabilin ini nga palanubli-on sa ulihi nga henerasyon. Para kay Gov. Tanco, “daku nga kadungganan para sa Capiz nga may isa ka Manuel A. Roxas nga nangin pinakauna nga Presidente sang Republika sang Pilipinas.” Bag-o nangin Presidente si Manuel A. Roxas, sia ang ika-anum nga gobernador sang Capiz sa idalom sang pagginahum sang gobierno sibil sang Amerikano sadtong 1919. Napili-an nga tiglawas sa una nga distrito sang Capiz kag nangin Speaker of the House sa Kongreso sa sulod sang napulog duha (12) ka tuig. Sang 1945, napilian sia bilang presidente sang Senado kag sang l946 nangin nahauna nga Presidente sang Republika kag katapusan nga Presidente sang Commonwealth, apang wala natapos ni Pres. Manuel Roxas ang iya termino sang hinali sia nagtaliwan sadtong Abril 15, 1948 samtang emosyonal nagapamulongpulong sa pagdepensa sang demokrasya, sa may U.S. Air Force Base, Clark Field sa Angeles, Pampanga, bilang dinapit nga bisita ni Maj. Gen. Eugenio L. Enbank sang USA 13th Airforce.

CMYK

CMYK


Pag-ulikid 7

ISPORTS

APRIL 2009

84 ka estudyante pasado Capitol-Pitbulls daog kontra Team Katapatan, 88-65 sa VIC scholarship ni FROILAN UNARCE M & V Basketball Friendship Game

ni MARIELLA SIBUGAN

Matapos ang masandukot nga hinampang sang Capitol-Pitbulls kontra Katapatan, ululupod sila nga nagpalitrato. (AAlarcon)

VILLAREAL STADIUM, CAPIZ – Daog ang CapitolPitbulls kontra Team Katapatan sang 47th Infantry Division (ID) sang Philippine Army sa iskor nga 88-65, sa guinpatigayon nga “Sen. Mar Roxas and Gov. Vic Tanco friendship game” sa Capiz Gymnasium, Villareal Stadium, syudad sang Roxas sadtong Abril 26, sining tuig. Ang hubon sang CapitolPitbulls ang guinadumalahan

sang mag-ulutod nga Victor L. Tanco Jr. kag Vladimir L. Tanco kaupod ang mga empleyado sang gobierno probinsyal sang Capiz. Samtang ang Team Katapan sang 47th ID sang Phil. Army ang guinabogusan sang mga lamharon nga katapo sang nasambit nga hangaway sang armadong kusog sang Pilipinas. Suno kay Provincial Administrator Zoe G.

KONKRETO...

Ang mga kwalipikado sa category B ang indi na magpa-idalom sa “panel interview.” Ang iban nga nakapasar sa “qualifying exams” ang igapa-idalom sa “panel interview” agud nga masala ang matinggas nga binhi nga iskolar sang probinsya. Suno kay Gov. Victor A. Tanco, “bulahan ang mangin iskolar sang Capiz bangud ang mangin kabahin sini isa ka kadalagan nga dapat tipigan agud malab-ot ang handum para sa buasdamlag.” “Suportahan naton ang ini nga programa bangud nagapati ako nga ang edukasyon isa sa mga dalan padulong sa kadalag-an,” dugang pa nga pahayag sang Gobernador.

na. Kon madumdoman mo, ang anay Presidente Joseph Ejercito Estrada guinsumbong sa atubangan sang Sandiganbayan bangud sa “Plunder.” Guinpamatbatan sia nga nakasala apang sang ulihil guinpatawad. Ini ang rason kon ngaa bisan sa ti-on nga guinapamatud-an pa ang ini nga kaso, nagpabilin sia sa prisohan. May yara pa sang iban nga mga kaso sa “plunder” nga guina-“initiate” sang may ikasangkol nga mga awtoridad apang wala pa subong sang mga rekord kon bala ini nagmadinalag-on o wala. Wala sapayan, sa karon, ang pungsodnon nga mga pamantalaan, radyo kag telebisyon nagatalakay sa isyu sang ZTE Broadband, ang fertilizer scam kag ang Legacy scam, sa diin guinaalegar nga may partisipasyon ang pila ka mga opisyal sang gobierno; kag sa kontrobersiya, guina-alegar man nga nadalahigan sang

pila ka milyon ka pesos, sobra ina sa P50,000,000.00 nga kuarta sang pumoluyo. Kon makumpleto na ang imbestigasyon kag makusog ang ebidensya batok sa guinaalegar, isa pa ka kaso sang “plunder” ang matigayon nga iga-vista sa Sandinganbayan; kag kon ang mga kinahanglanon naman nga mga ebidensya sandig sa layi ang natigayon na, dayon may magamadinalag-on naman nga panumbongon sang “plunder” batok sa nakasala nga mga opisyal sang gobierno. Sa sina nga kabangdanan, ang pumoluyo dapat makahibalo sang “development” sang nasambit nga imbestigasyon agud masayuran nila ang mga detalyado, sa kon ano bala ang iban pa nga kaso sang “plunder.” Gani, Mr. BRD, nagasigahum ako nga nahatagan ikaw sang maathag nga ideya sa kon ano bala ang “plunder” o pagpangawat, kag subong man ang praktikal nga mga ehemplo sa aplikasyon sini nga layi.

PLUNDER...

Jagnaya, Jamindan road

Suno kay Gov. Tanco, “ang pag-konkreto sang karsada naga-simbolo sa pag-ulikid sang gobierno probinsyal sa brgy. Jagnaya kag subong man nga ini kaangay sang umbilical cord nga naga-angot, sa probinsya kag barangay, kag kon ano man ang kinahanglanon sang pumoluyo mangin dalan ina pakadto sa gobierno probinsyal.” Dugang pa nga pahayag sang gobernador, “kabahin sila sang probinsya nga bisan ang ila

CMYK

Herrera Jr., ang nasambit nga hinampang isa ka maayo nga ehersisyo kag makapapag-on sa pag-abyanay sang gobierno probinsyal kag Phil. Army. “Kabay kon tani nga mahatagan man sang kahigayunan nga makapasakop ang mga non-government organizations (NGO), Philippine National Police (PNP) kag iban pa nga ahensya sang gobierno,” dugang nga pahayag sang Administrador.

KAPITOLYO, CAPIZ – Mapalaron ang 84 ka mga estudyante nga nakapasar sa guinpatigayon nga “qualifying examinations” para sa Viable and Innovative College (VIC) scholarship sadtong Abril 18-19, sining tuig sa Kaptiolyo Probinsyal, syudad sang Roxas. Sa category A, para sa apat katuig nga kurso sa kolehiyo may ara sang 49 ka estudyante ang nakapasar kag 35 naman ang nakasulod para sa duha katuig nga kurso. Samtang sa category B, may ara sang anum ka estudyante ang nakalampuwas para mangin kabahin sang 4 katuig nga kurso sa kolehiyo kag tatlo naman para sa duha katuig.

CMYK

Gov. Tanco kag Board Member Advincula guinpangunahan ang ang inagurasyon. (JPalomar)

lugar malayo, ang pagtatap kag bulig sang gobierno makalab-ot gihapon sa ila.” Dugang diri, ang nasambit nga kahiwatan kadungan sa pagsaulog sang kapistahan sang patron nga si Sr. San Vicente Ferrer sa nasambit nga barangay sa diin guintambongan nanday Board Member Winston Advincula, Brgy. Captain Norberto Llorente sang Jagynaya kag mga opisyal, kalakip sa mga nagpartisipar sa “playground demonstration.”

impormasyon kriminal nga na“file” batok sa iya samtang ang kaso yara pa sa Korte, pagasuspendihon sa iya opisina. Dungan sa pag-“file” sang kaso nga “plunder,” ang natungdan nga opisyal sang gobierno mahimo man niya ma-atubang sing dulungan ang “administrative proceedings” kon ang isa nai-file na. Ini grabi nga sala kag mabug-at nga krimen, indi lamang sa gobierno kundi subong man sa bug-os nga pungsod Pilipinas. Ina kon ngaa, ang guinapatuman nga peryud sa diin ang suspetsado nga “plunderer” mahimo makasuhan bisan duha ka pulo (20) na ka tuig natukiban ang nahimo niya nga krimen. Dugang man, ang estado may katungdanan nga ibalik ang “ill-gotten wealth” kag indi mabalabagan sang guinatawag nga “prescription,” “laches,” ukon “estoppels.” Diri sa Pilipinas, ang “Plunder Law” nagamit

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

CAPITOL-Pag-ulikid / 7

C M Y K C M Y K


8 Pag-ulikid MAR padayon sa krusada sa ‘mas abot kayang gamot’

MAR ROXAS

Padayon si Senador Manuel “MAR” Roxas sa iya krusada nga “tuloy ang laban para sa mas abot kayang gamot” paagi sa mga “medical mission” nga guinapatigayon sa probinsya

sang Iloilo kag Aklan. Sa nasambit nga libre nga serbisyo medikal ang guinpatigayon sa mga banwa sang Molo, Cabatuan, Altavas, Sta. Barbara, New Lucena, San

Enrique, Barotac Viejo, Jaro kag Pototan, tanan sakop sang probinsya sang Iloilo. Samtang ang banwa sang Altavas kag Tangalan, parehas nga sakop sang probinsya sang Aklan ang nakaagum sang libre nga serbisyo medikal. Suno sa talatapan sang Senador Roxas padayon pa ang krusada sang nasambit nga senador kag magapadayon pa sila sa paghatag sang libre nga serbisyo medikal. Daku naman ang pagpasalamat sang pumoluyo nga nakaagum sang libre nga “medical mission” bangud para sa ila, isa ini ka kahigayunan nga mahatagan sang igtalupangod ang ila ikaayong lawas. (edb)

APRIL 2009 VOL. 1 NO. 8

THE OFFICIAL NEWSLETTER OF THE PROVINCIAL GOVERNMENT OF CAPIZ

APRIL 2009

CAPIZ PROV’L PRESS BUREAU

Tanan nga tawo kabahin sang Pag-ulikid.

C M Y K

Gov. Vic Tanco guinbisita ang mga pasyente sa “medical mission” sang Capiznon sa Manila.

C M Y K

MAR padayon nga paborito sang mga estudyante.

Gov. Vic Tanco kag Mrs. Fatima Tanco personal nga guinlantaw ang produkto sang Capiznon.

Mahalaga Ang Republika.

Oras na... aton guid ini. “Labi sa tanan ang Tawo.”

FIREWORKS HIGHLIGHTS

“Ang importante mahatagan sang oras sa pag-ulikid ang Capiznon,” Gov. Tanco.

Iloilo City-Champion

Cebu City-3rd Place

Gov. Vic Tanco nagapangamuyo nga mabutang sa maayo nga kahimtangan ang Capiznon.

Dumaguete City-2nd Place

Printed by:

8 / CAPITOL-Pag-ulikid

CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Lay-out by: JEMON URSOS

CMYK

CMYK

Pag-ulikid Newsletter - April 2009  
Pag-ulikid Newsletter - April 2009  

The Official Newsletter of the Provincial Government of Capiz

Advertisement