Page 18

Ki wani s

Ki wani s ’mi s s i oni st ohel ps er vet hechi l dr enoft hewor l d.T heyar ea gr oupofs er vantl eader sdi decat i ngt hei rt i met os er vi ceandes peci al l y hel pi ngt hechi l dr enoft hewor l dl ear n,gr ow,andt hr i ve.T heyhel p s pons oral l br anchesofKi wani sandpr ovi deuswi t hasmuchas s i s t ance ast heycan.

Akt i onCl ub

Akt i onCl ubi st heonl ys er vi cecl ubf oradul t swi t hl i vi ngdi s abi l i t i eswi t h over12, 000member sar oundt hewor l d!T hei rmi s s i oni st opr ovi deadul t s l i vi ngwi t hdi s abi l i t i esanoppor t uni t yt odevel opi ni t i at i ve,l eader s hi ps ki l l s andt os er vet hei rcommuni t i es .

Ci r c l eK Ci r cl eKi st hecol l egi at ebr anchoft heKi wani sF ami l y.I t ’ st hel ar ges t col l egi at ecommuni t ys er vi ceor gani z at i onwor l dwi dewi t hover13, 000 member s !T heywor kt of os t ercompas s i onandgoodwi l l t owar dot her s t hr oughs er vi ceandl eader s hi p,t odevel opabi l i t i esandt heabi l i t i esof al l peopl e,andt odedi cat et hems el vest ot her eal i z at i onofmanki nd’ s pot ent i al .

1 8

Capital Key Volume 60 Issue III  
Capital Key Volume 60 Issue III  
Advertisement