Page 1

Maj Invest # 04/13 f o n d s m æ g l e r s e l s k a b e t m a j i n v e st a /s

Centralbanker gør aktier attraktive Verdens største investorer køber stort ind. De store virksomheder køber deres egne aktier, og de finansierer dette ved at udstede store mængder af obligationer. Det er attraktivt at købe aktier.

Side 8-9

Konjunkturtal skaber forvirring på markedet

Tillid til porteføljemanagere er afgørende

Kongebrogaarden bød på aktier og lave renter

På trods af at ISM-indekset peger lidt nedad, er den underliggende konjunktur på vej op.

Maj Invests porteføljemanagere køber de aktier, de kan lide - så er vægten i et indeks underordnet.

Der blev netværket, talt økonomi og udvekslet erfaringer til Maj Invests seminar på Kongebrogaarden.

Side 2

Side 4-5

Side 6-7


Arvids klumme

Negative konjunkturtal skaber forvirring på markedet cheføkonom arvid stentoft jakobsen

ISM opfattes som indikator for konjunkturen i USA, men er reelt indikator for den kortsigtede udvikling. Lige nu peger ISM nedad, men den underliggende konjunktur er på vej op.

D

e sidste fire år er økonomien gennem vinteren og det tidlige forår tilsyneladende kørt derudad, men er gået i stå igen hen over sommeren. Det har fået folk til at tale om, at konjunkturcyklerne efter finanskrisen er blevet meget kortere. På det seneste har vi på ny set en tendens til afsvækkelse i de økonomiske nøgletal. Mønstret med at økonomien går i stå sommeren over gentager sig tilsyneladende. Jeg mener imidlertid ikke, at konjunkturcyklerne reelt er blevet kortere. Tværtimod har vi haft et meget langvarigt og dybt konjunkturtilbageslag, som vi nu er på vej ud af. Oven i det, har vi så haft nogle usædvanligt markante, korte fluktuationer i konjunkturen, men det hænger sammen med en serie markante lagerkorrektioner. PMI-indekset for den forventede lagerudvikling, som bygger på interview med indkøbschefer fra områderne omkring Philadelphia og New York, er en god indikator for de

2

planlagte lagerændringer i USA. Dermed bliver det også en god indikator for den kortsigtede konjunkturudvikling, sådan som den kommer til udtryk i eksempelvis ISM. Under finanskrisen gennemførte man en dramatisk reduktion af lagrene, og siden da har man over tre omgange bygget lagrene op igen. Vi er nu tæt på at fuldende den fjerde lagercyklus af denne type, men denne gang er der ikke tale om en lageropbygning som sådan, men at sæsonmønstret fra de tre foregående episoder gentager sig. Dette sæsonmønster i lagrene er nyt, og de er formodentlig opstået i sammenhæng med den globale supply-chain. De planlagte lagerændringer har altid domineret den kortsigtede konjunkturudvikling, men tidligere var det også et udmærket billede på den underliggende konjunktur, fordi

man ikke havde det markante sæsonmønster. Markedet er dog ikke opmærksomt på, at det er lagrene, der driver udsvingene i ISM. Markedet opfatter derfor det nye sæsonmønster i lagrene, som om det var udsving i den underliggende konjunktur. Aktiemarkedet er tilsyneladende enig i, at vi er på vej mod et holdbart opsving. Det var obligationsmarkedet også i starten af året, men renterne er vendt igen, efter den kortsigtede lagercyklus er begyndt at pege nedad. Jeg mener, at aktiemarkedet grundlæggende har ret, men på kort sigt er der risiko for, at udviklingen i de økonomiske nøgletal vil bekræfte obligationsmarkedets pessimisme. Det giver risiko for midlertidigt svagere aktiemarkeder henover sommeren, men også for rentestigninger senere på året og ind i 2014.

Lagercyklus vs. ISM Lagre (faldende < 46 < stigende)

ISM ordreindgang (faldende < 50 < stigende)

60

80

55

70

50

60

45

50

40

40

35

30

30

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

20

Lagre – forventet udv. 6 mdr. frem (Philadelphia Fed, Empire State) ISM, ordreindgang

Kilde: IHS Global Insight, Maj Invest-beregninger


Nyt fra Maj Invest

Maj Invest Makro Den 22. marts blev Maj Invest Makro børsnoteret, og der er foretaget indkøb/investeringer i 32 selskaber. Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier samt obligationer og lignende instrumenter. Afdelingen henvender sig til investorer, der søger en meget

aktiv allokering af midlerne og samtidig ønsker højere risiko, og dermed mulighed for højere afkast, end i afdeling Pension. Læs mere om Maj Invest Makro på majinvest.dk eller ring på 33 38 73 00 og få mere information.

Omlægninger i marts og april i Investeringsforeningen Maj Invest H

ver måned offentliggør Investeringsforeningen Maj Invest de største positioner i de enkelte afdelinger. Vi bringer her et udpluk af månedens omlægninger. Der er ofte foretaget yderligere handler, hvor de enkelte positioner er justeret i de forskellige afdelinger, end de her anførte. Vi har alene fokuseret på handler, hvor der enten er nye aktier i porteføljen, eller hvor aktier er udgået.

riet Royal Unibrew er solgt ud af porteføljen.

Maj Invest Value

Maj Invest Aktier

Ny i porteføljen er tøj- og smykkevirksomheden Christian Dior og televirksomheden TDC. Der er solgt ud i den amerikanske fødevareproducent Archer-Daniels Midland, den amerikanske vinproducent Crimson Wine, det franske olie- og gasselskab Total Fina samt finske UPM-Kymmene, der producerer papir og træ.

Ny i porteføljen er det amerikanske medicoteknikselskab Agilent Technologies, det amerikanske forsikringsselskab AIG, amerikanske EMC, der leverer lagringsudstyr, det amerikanske kabelselskab Time Warner Cable samt amerikanske United Health, der specia-

Maj Invest Kontra Der er solgt ud i det canadiske mineselskab Agnico-Eagle Mines, den canadiske guldproducent GoldCorp, det canadiske guldmineselskab Kinross Gold, det australske guldmineselskab Newcrest Mining samt den amerikanske guldproducent Newmont Mining Corporation.

Maj Invest Danske Aktier Ny i porteføljen er sikkerhedsfirmaet G4S og vindmølleproducenten Vestas Wind Systems. Brygge-

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Gammeltorv 18, 1457 Kbh. K Tlf. 33 38 73 00 www.majinvest.com

liserer sig inden for sygeforsikring. Der er solgt ud i den amerikanske halvlederudstyrsproducent Applied Material, Newmont, olie- og gasselskabet Petrobras, det schweiziske pharmaselskab Roche, samt den britiske televirksomhed Vodafone.

Maj Invest Pension Ny i porteføljen er Agilent Technologies, AIG, EMC, Time Warner Cable og United Health. Der er solgt ud i Applied Material, Newmont, Petrobras, Roche, Vodafone, den japanske producent af spillekonsoller og videospil Nintendo, det japanske telekommunikationsselskab NTT Docomo samt den japanske bilproducent Yamaha Motor.

Maj Invest Makro I marts måned blev Maj Invest Makro oprettet som en ny afdeling under Maj Invest. Der er derfor foretaget nye indkøb/investeringer i 32 selskaber i henhold til afdelingens investeringsrammer.

produktion: Capital Relations Landemærket 49, 1119 Kbh. K Tlf. 27 13 50 85 www.capitalrelations.dk

redaktion: Ansvh. chefredaktør: Henrik Parkhøi Tekst: Capital Relations Design: Katharina A. Larssen

3


Tilliden til PM’erne er Porteføljemanagere er langt fra lige aktive, selv om de forvalter en aktivt styret fond, viser en analyse fra Morningstar. Hos Maj Invest er løsningen simpel: Porteføljemanagerne køber de aktier, de kan lide – og så er vægten i indekset underordnet.

D

ebatten om aktive versus passive fonde er blusset op på ny efter artikler i dagbladet Børsen, der med baggrund i en ny analyse fra Morningstar, har sat fokus på, hvor aktiv en aktiv forvalter i virkeligheden er. Og det er bestemt ikke alle rådgivere, der er lige aktive, selv om medlemmerne betaler for det. Baggrunden for analysen er det relativt nye nøgletal active share, der er udarbejdet af forskerne K.J. Martijn Cremers og Antti Petajisto fra Yale School of Management.

4

”Med nøgletallet active share har investorerne fået et væsentligt input til at bedømme, hvilke udbydere af fonde, man foretrækker. Et væsentligt resultat i den første artikel fra Cremers og Petajisto viser nemlig en sammenhæng mellem performance og active share,” siger direktør Henrik Parkhøi fra Fondsmæglerselskabet Maj Invest. I de mest ekstreme eksempler er intuitionen til at forstå: En fuldstændig passiv strategi vil med 100 pct. sikkerhed underperforme hvert år, da den følger markedsaf-

kastet fratrukket omkostninger. ”For os er det rimeligt simpelt. Vores porteføljemanagere køber de aktier, de kan lide. Så kan vægten i et indeks være underordnet,” siger Henrik Parkhøi. Chefporteføljemanager Kurt Kara med ansvaret for Maj Invest Value har kun 25 til 30 aktier i porteføljen ad gangen. Når man har hele verden som investeringsunivers, er active share ikke ligefrem noget, der optager Kurt Kara i det daglige arbejde. Og dog. ”For mig er det et spørgsmål om, hvordan man arbejder med sin portefølje i en kortere periode med underperformance. Her er det vigtigt, at man ikke reducerer sin risiko, ellers sidder du fast. Mange porteføljemanagere har nok en tendens til at blive nervøse, og af frygt for at gøre mere skade end gavn, er der måske nogle, der læg-


afgørende i Maj Invest ger sig tættere op af indekset. Der er jo et pres fra omverdenen om, at du både skal være mester i maraton og stille op til 100m løb. Problemet er, at kunderne betaler prisen, hvis frygten for at fejle overvinder glæden ved at slå markedet,” siger Kurt Kara. Jo tættere porteføljemanageren er på sit benchmark, des sværere bliver det at krybe op af hullet og få genereret merafkast til investorerne. Der er jo også omkostninger, der skal betales. Ifølge Henrik Parkhøi er hele konceptet i Fondsmæglerselskabet Maj Invest netop indrettet til at håndtere det pres, som en porteføljemanager altid vil opleve. ”Det ligger efterhånden i husets DNA, at vi har meget stor tillid til vores porteføljemanagere. De træffer 100 pct. deres egne beslutninger, og fra ledelsens side er der

meget lang snor. Al vores erfaring viser, at det gavner investorerne på den lange bane. For der er ingen tvivl om, at det er på maratondistancen – på langt sigt – vi skal måles,” siger han. Samtlige porteføljemanagere, der var med ved

stiftelsen af Maj Invest (LD Invest) i 2005, er stadig ansat og rådgiver de samme porteføljer. Det er blandt andet den konsistens, der har givet Maj Invest topplacering i den månedlige rating fra Morningstar i snart fem år.

Faktaboks For at vurdere, hvor aktiv en aktivt forvaltet fond er, kan forskellige nøgletal anvendes. Et ofte benyttet nøgletal er det, der kaldes tracking error. Det måler variationen i de månedlige afvigelser i afkastet mellem fond og indeks. En lav tracking error (under 1) er et udtryk for, at fondens performance minder meget om indekset. Er tallet mellem ca. 1-2 indikerer det en semiaktiv fond, og rene aktivt forvaltede fonde vil typisk have en tracking error på 4 eller mere. Den seneste analyse fra Morningstar benytter i stedet nøgletallet active share. Nøgletallet er udviklet af K.J. Martijn Cremers og Antti Petajisto og ifølge dem, er alle fonde med en active share over 60 pct. reelle aktivt forvaltede fonde. Er andelen lavere end 60 pct., er fonden ikke en virkelig aktivt forvaltet fond. Er andelen under 20 pct., er der tale om rene indeksfølgere jf. Cremers og Petajisto Kilde: Morningstar

5


Økonomi, aktier og netværk Det summede af økonomi, aktier og netværk til Maj Invests seminar på Kongebrogaarden. Blandt talerne var blandt andre cheføkonom Arvid Jakobsen og adm. direktør Jeppe Christiansen fra Maj Invest, der talte om de større linjer i verdensøkonomien. Men der var også tid til at netværke og udveksle erfaringer.

D

et er de færreste steder, man kan kombinere billige aktier, lave renter, Krysters Kartel og et godt glas rødvin. Men det kunne

6

man i forrige måned på Kongebrogaarden til Maj Invests seminar for samarbejdspartnere. ”Vi bestræber os på at holde et uformelt seminar med høj faglig standard og hyggeligt socialt samvær. Det synes jeg personligt, vi ramte meget godt, og vi kan i hvert fald konstatere fra vores evaluering, at samtlige deltagere deler denne opfattelse. Det bedste er næsten, at alle deltagerne på seminaret også gav udtryk for, at de ønsker at deltage næste år,” siger senior relationship manager Søren Hvidberg fra Maj Invest. Netop muligheden for at få faglige input og samtidig netværke med kolleger fra branchen var lige i øjet, mener afdelingschef Steffen Ussing fra Sydbank. Så der var rig lejlighed til at diskutere tidens

store tema: Hvad stiller man som rådgiver op, når renten er i bund, og kunderne vil have stabile afkast? ”Jeg fornemmer egentlig ikke, at vores kunder er specielt mere risikovillige end tidligere. Men det meget lave renteniveau gør jo, at man leder efter alternativer, som udover virksomhedsobligationer også kunne være valueaktier og selskaber, der udbetaler høje udbytter. Det var nogle meget gode input til det underliggende tema på Kongebrogaarden”, siger Steffen Ussing. Ifølge Søren Hvidberg fra Maj Invest var der lagt en rød tråd i programmet med fokus først på den overordnede aktivallokering og makro fulgt op af, hvordan to forskellige strategier for en porte-


på Kongebrogaarden

følje af globale aktier bruger det makroøkonomiske input. ”Vi fik en meget positiv update på verdensøkonomien fra cheføkonom Arvid Stentoft Jakobsen. Og hvis man deler den opfattelse af makrobilledet, kan man få en ret direkte eksponering til dette positive syn i aktiechef Henrik Ekmans ”all weather”-portefølje

i Maj Invest Aktier. Omvendt er der Maj Invest Value, hvor chefporteføljemanager Kurt Kara vender det lidt på hovedet, og primært benytter makroanalyser som et pejlemærke for, om der er lande eller regioner, som for eksempel Europa, man skal passe særligt på, når man investerer,” siger Søren Hvidberg.

Steffen Ussing Afdelingschef i Sydbank ”Det var et meget givtigt seminar på Kongebrogaarden. Dels fik vi jo en grundig opdatering af den seneste udvikling og dermed ny inspiration. Men jeg synes faktisk også, at muligheden for at netværke og høre fra kolleger i branchen er et væsentligt element. Både de store og små udfordringer kan være rart at få vendt med kolleger i samme position som en selv.”

7


Sidehoved

Centralbankerne gør I de seneste 15 år har obligationer været en bedre investering end aktier, men centralbankerne er ny investor på obligationsmarkedet, og det har drevet renterne i bund. Der er således stadig flere tegn på, at aktier er billige.

D

e globale finansmarkeder er i høj grad præget af den store likviditetsmængde, som centralbankerne skaber. Verdens fire største centralbanker har siden finanskrisen købt obligationer og renteinstrumenter for et beløb, der svarer til 7000 mia. dollar. Det vil sige, at centralbankerne er kommet ind som nye investorer på obligationsmarkedet. Ny efterspørgsel og nye investorer, som indtræder på et marked, der i øvrigt ikke ændres, vil altid betyde, at priserne stiger, og renterne falder. Årsagen til de enorme rentefald i stort set hele verden er derfor det simple forhold, at de store centralbanker nu køber obligationer med ”arme og ben”, og derfor presser obligationskurserne op.

8

Der er ikke tale om en traditionel boble. Der er tale om en helt bevidst økonomisk politik med det formål at sænke renten. Ingen ved, hvornår renten rigtigt begynder at stige. Det er alene finansministre og centralbankdirektører i de førende lande, som afgør dette. Hvis væksten stiger tilstrækkeligt, vil man formentlig fastholde de nuværende meget lave renteniveau-

Renteniveau og forventet afkast

er. En ting er imidlertid sikkert; renten kan næppe falde længere, idet den i de fleste lande ligger i intervallet 0-2 pct. for AAA-statsobligationer. I tabellen på denne side er angivet renteniveauer og afkastniveauer på aktiemarkederne i 2013 sammenlignet med de tilsvarende niveauer i 1999. Som det fremgår, har vi i dag den diametralt mod-

1999

2013

Kort rente, 3 mdr.

3,5%

0,1%

Obl. rente, 10 år

5,0%

1,3%

Udbytte pct.

1,2%

2,7%

E/P

3,0%

7,1%

Køb obligationer

Køb aktier

Konklusion


Sidehoved

aktier mere attraktive satte situation af den, vi oplevede i de glade vækstdage omkring 2000. Dengang var renteniveauet 5 pct., medens udbytterne på aktier var 1 pct., og det løbende indtjeningsniveau i største corporates var omkring 3 pct. Mange købte dengang aktier, fordi man forventede en evig høj vækst i virksomheder og alle væsentlige lande. Det skete som bekendt ikke, og i virkeligheden har langt de bedste investeringer de sidste 15 år været køb af obligationer. I dag er vi i den modsatte situation. Sikre AAA-statsobligationer giver 2 pct. i rente, medens store veldrevne globale virksomheder giver 3 pct. i udbytte samt en indtjening i selskabet, der akkumulerer hen ved 7 pct. årligt. Med andre ord er det ud fra en fundamentalt langsigtet betragtning meget attraktivt at købe aktier. Afkastniveauer ligger reelt 5-6 pct. højere på aktiemarkedet end obligationsmarkedet. Udviklingen kan tilnærmelsesvis dokumenteres ved tre forhold,

som viser denne markante prisskævhed. For det første tilbagekøber store virksomheder egne aktier i et omfang, der overstiger den mængde aktier, der sælges ved nye IPO’s og børsemissioner. Virksomhederne nettokøber altså aktier i rekordomfang. For det andet udsteder virksomheder store mængder obligationer. De lave renter gør, at alle de største virksomheder i verden udsteder obligationer, og dermed låner kapital på et niveau omkring 500 mia. dollar årligt. I historisk sammenhæng er der tale om rekord høje gældsudstedelser fra de store virksomheder. For det tredje ser vi, at de langsigtede investorer også for alvor er begyndt at købe op. To af verdens bedste investorer køber stort ind for tiden. Dels har Warren Buffet via Berkshire Hathaway købt Heinz Ketchup for 28 mia. dollar sammen med 3G-fonden. Dels har den mexicanske storinvestor Carlos Slim købt store aktieposter i europæiske teleselska-

ber, og dels har Dell Computer, Virgin Media og NBC Universal alle fået præsenteret købstilbud fra storinvestorer, der ønsker at købe. Der er altså meget stærke indikationer for, at aktier simpelthen er for billige. Verdens største investorer køber stort ind. De store virksomheder køber deres egne aktier, og de finansierer dette ved at udstede store mængder af obligationer. Det er attraktivt at købe aktier.

Jeppe Christiansen Adm. direktør Adm. direktør for Fondsmæglerselskabet Maj Invest

9


175

200 100

150

175 75

180 100 160 75

Faktaark Investeringsforeningen Maj 150

125

50 125dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13

100

100

Maj Value AktierValue AktierMSCI World 75 Invest

Maj Invest Aktier Aktier Kontra

50

125

Aktier 150 100

MSCI World

50 100 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 Maj Invest Value Aktier

120 120 110

100 140 75

110 100 100

75 130

100 90 80

50 50 120 dec dec05 05 dec dec06 06 dec dec07 07 dec dec08 08 dec dec09 09 dec dec10 10 dec dec11 11 dec dec12 12 dec dec13 13

80 90 60 d 70d

Maj Invest Aktier

150 virksomheder, bredt repræsenteret på brancher og regioner. Der foku90 langsigtet, og afdelingen går gerne mod strømmen, hvis det seres 140 140 dec 05 at dec 06 dec 07 dec 08 dec en 09 virksomheds dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 vurderes, markedet undervurderer potentiale.

50 filosofi, at det på længere sigt især kan betale sig at investere i seldec 05der dec 06 dec at 07være dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 skaber, vurderes prismæssigt undervurderede.

125

130 130

Maj Invest Danske Obligationer Danske Obligationer Value Aktier MSCI World EFFAS 1-10

Maj Invest Kontra Obligationer Kontra 120

100 150 175

130 125 50 120 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 100 110

100 110

EFFAS 1-10

100 150

EFFASWorld 1-10 MSCI

120 160 200 110 110 150 175 140 100 100 150 130 90 90 125dec 05 dec dec 06 06 dec dec 07 07 dec dec 08 08 dec dec 09 09 dec dec 10 10 dec dec 11 11 dec dec 12 12 dec dec 13 13 120dec 05

140 75 150

Danske Obligationer 75

MSCI World

150

150 noterede aktier. Afdelingen investerer ud fra den grundlæggende

Obligationer

90 50 150 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 140 Maj Invest Kontra

EFFAS 1-10

MSCI World

130

Aktier MSCIi obligationer, World Afdelingen investerer udelukkende der er udstedt i 120

Pension Maj Invest Kontra investerer i fire områder: Korte obligationer i ud-

150 danske kroner, og der er således ikke nogen valutarisiko ved at inve110 i afdelingen. stere

100 130 90

ÅTD

30-04-2013

Danske Aktier

26,1

12,6

Europa Aktier

15,6

150 Makro 140 Danske Obligationer

60 80 180

40 160 60 de de 140 120

60 90 40 80

de 70

5 år

Fondskode

ÅOP

★★H

+0,4

+0,7

DK0060005171

1,46

60

5,4

100 HHHH

-0,6

+0,3

DK0060079960

0,59

50

8,3

7,9

HHHH90

-1,0

+4,2

DK0060005254

1,82

40

12,0

8,8

+2,7

+5,3

DK0060005338

1,85

EFFAS 1-10 DK0060157196

1,90

110

HHHHH

13,9EFFAS 1-10 9,3 --

0,8

5,9

1,8

--

dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13

Obligationer -1,1 --

160

--

150

HHHH

140

--

--

DK0060442713

1,10

+1,1

+1,2

DK0060005098

0,45

+2,7

+2,1

DK0060004950

0,65

Obligationer 130

10,5

2,4

HHHHH

Pension 120

10,5

4,9

HHHHH

+4,0

+4,8

DK0060004877

0,87

Kontra 110

-0,3

-0,3

HHHH

+0,9

+7,9

DK0060037455

1,59

130 120

110 Note: Afkast i forhold til kategori er det annualiserede merafkast i forhold til den sammenlignelige Morningstar Kategori™. Afkast er opdateret pr. 30. 100 100 april 2013.

10

140 90 120 40 d 120de 100

3 år

dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13

Danske GlobalObligationer Sundhed

120 180 70 180 110 160 60 160 100 140 50

80 100

2012

Value Aktier

130 80

aktier, 110 hvor aktiemarkedsrisikoen kan være afdækket ved brug af op140

Overblik

50 Aktier

40 150 100 de 140 90

100 110

90 Afkast Rating Årligt 100 120dec 05 dec merafkast 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 75

90 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13

O

50 160 110

120 150 valgte valutaer, obligationer med lang løbetid, guldaktier samt globale

tioner/futures. Afdelingen kan investere i derivater på udækket basis.

125 100

60

80 100

EFFAS 1-10

100 75 160

90 50 140 dec05 05 dec dec06 06 dec dec07 07 dec dec08 08 dec dec09 09 dec dec10 10 dec dec11 11 dec dec12 12 dec dec13 13 dec 130 Maj Invest Danske Obligationer

100 125 150

Danske Obligationer EFFAS 1-10 Pension 100 Afdelingen investerer i 40-60 primært større danske og udenlandske

Aktier MSCI World Afdeling Value Aktier kan investere i danske og udenlandske børs-

60 140 160 de 130 140

110

MSCI World

80 150 180

150

Pension

75 125

75

P

50 175 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 125

dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 150

120d 100

MSCI World MSCI World

75 150 200

175

140 50

90 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13

de

180 160 140 120 100 80 60 40

de


70

100

110 100

75 75

Invest

dec 13

50 50 dec05 05 dec dec06 06 dec dec07 07 dec dec08 08 dec dec09 09dec dec10 10dec dec11 11dec dec12 12dec dec13 13 dec

Maj Invest Pension Danske Obligationer Pension

EFFAS 1-10

Maj Invest Obligationer Obligationer Europa Aktier

140

80 130

MSCI World

70 120 180

150 90 90

Miljø & Klima

MSCI World

125 dec dec 05 05 dec dec 06 06 dec dec 07 07 dec dec 08 08 dec dec 09 09 dec dec 10 10 dec dec 11 11 dec dec 12 12 dec dec 13 13 180 100

140

dec 08

dec 09

MSCI World

dec 11

dec 12

dec 13

dec 07

50

80 90 60

40

EFFAS 1-10 MSCI Europa Aktier

Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier inden for miljøog klimaområdet og inden for blandt andet medicinal-, medikoteknik40bioteknologisektoren og sektoren for sundhedsydelser. Den aktuog 100 150 dec 06 af dec 07 og dec 08 dec 09 decpt. 1025%. dec 11 dec 12 dec 13 elle andel miljøklimaaktier udgør 50 110 160

90 140 80

130 Danske Aktier Maj Invest Danske Aktier

OMXC Capped

70 120 180 60 110 160 50 100 140 4090 120 dec dec07 08 dec dec dec dec 11 11 dec 1212dec dec0605 dec dec 07 06 dec 0809decdec 09 10 dec 10 dec dec13 13 100

Danske Aktier

OMXC Capped

60 180 40 160 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 140 120Maj Invest Danske Aktier

OMXC Capped

Der investeres i danske aktier samt øvrige aktier noteret på Køben100

havns Fondsbørs. Strategien for afdelingen er den langsigtede inve80 stering, hvor der lægges stor vægt på at have et godt kendskab til de selskaber, der investeres i. 60 40 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13

OMXC Capped

dec 08

dec 09

dec 10

Invest Europa Aktier Europa Aktier

dec 11

dec 12

dec 13

MSCI Europa Aktier

40 80 dec 05 dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 dec 12 dec 13 70

100 80 90

MSCI World

EFFAS 1-10

dec 05

60 90

60

Obligationer Europa Aktier

40

80 100

110 100 100

dec07 05 dec 0608dec 07 dec10 09 dec 1011dec 11 dec 13 13 dec dec decdec 09 08 dec dec decdec 12 12 dec 70

60

Afdelingen kan investere i alle obligationstyper uanset kreditvurdering og valuta. Det betyder, at afdelingen også kan investere i for eksempelvis emerging markets-obligationer og high yield-obligationer. 160 60

100 110

dec 10

80

Danske Aktier

120 Maj

Aktier MSCI Europa dec 05Europa dec 06 dec 07 dec 08 dec 09 dec 10 dec 11 decAktier 12 dec 13 120 120 110

Maj Invest Global Sundhed

dec 13

100

Maj Invest Obligationer 100

140

herunder statsobligationer og kreditobligationer med lav rating. Forde140 150 50 mellem aktier og obligationer tilpasses løbende for at opnå det lingen 120dec 05 dec 06 dec 07 hensyntagen dec 08 dec 09 dec 10ogdec 11 dec 12 dec 13 bedst mulige afkast under til risiko afkastmuligheder.

60

dec 13

120

MSCI World

dec dec 06 07 dec dec 10 10 decdec 11 11dec dec06 05 dec 0708decdec 08 09 dec dec 09 dec dec12 12 dec dec 13 13 120

80 180

80

Miljø & Klima

140 40 90

Obligationer EFFAS 1-10 160 Afdelingen investerer i danske og udenlandske aktier og obligationer, 75 160

110 60 140 160 100dec 07

180

60 110 160 50 100

130 140 90

dec 13 dec 13

D

90 140

120 80 150 180

dec 13

EFFAS 1-10 MSCI Europa Aktier 160

100

dec 13 13 dec

dec 06

100 150

130 Invest Global Sundhed Maj Miljø & Klima Pension

dec 13

40

140 140

175 100 100

dec 13

90 60 dec 06 08 dec 07 dec 10 11 dec 11 dec dec 05 07 decdec dec 0908 dec dec 09 10 decdec dec 1212 dec dec 13 13

110 160

Kontra 120 120 200 110 110

dec 13

50

150 150

130 130

dec 13

60

100 80

dec 06

dec 07

dec 08

Maj Invest Europa Aktier

dec 09

dec 10

dec 11

dec 12

dec 13

MSCI Europa Aktier

Danske Aktier

OMXC Capped

Sammensætningen af porteføljen sker ud fra et mål om ved passiv 180 aktieudvælgelse at generere et afkast, der ligger tæt op af MSCI Europa inkl. nettoudbytter geninvesteret. Afdelingen vil normalt 160 være fuldt investeret i udvalgte, større europæiske aktier. 140

120 Ansvarsfraskrivelse

100 Dette magasin er udarbejdet af Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S (Maj Invest). Magasinet er alene udarbejdet som et generelt informationsmateria80Magasinet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb/salg af værdipapile. rer, valuta eller finansielle instrumenter. Magasinet tager ikke udgangspunkt i 60 og er ikke tilpasset nogen investors personlige forhold. Magasinet er ikke investeringsrådgivning og er ikke investeringsanalyse eller anbefaling og bør 40ikke opfattes som sådan. Magasinets informationer kan ikke erstatte individuel professionel rådgivning. Magasinet er baseret på informationer fra dec som 05 dec dec 07 dec 08 dec men 09 dec decpåtager 11 dec dec 13 kilder, Maj 06 Invest finder troværdige, Maj 10 Invest sig12 ikke ansvar for materialets rigtighed eller for dispositioner foretaget på baggrund af magasinet herunder eventuelle tab, og der tages forbehold for eventuelle trykfejl i magasinet. Maj Invest og dets moderselskab samt medarbejdere i disse selskaber kan udføre forretninger, etablere, afslutte, ændre eller have positioner i værdipapirer, valuta, finansielle instrumenter, som er omtalt i magasinet. Maj Invest kan endvidere udføre investerings- eller porteføljerådgivning for kunder, som er omtalt i magasinet f.eks. Investeringsforeningen Maj Invest og honoreres herfor. Magasinet er beskyttet af ophavsretslovgivningen i Danmark. Magasinet er til modtagerens personlige brug og må ikke udleveres, kopieres eller offentliggøres til andre uden Maj Invests skriftlige tilladelse andet end i det omfang, det er nødvendigt for andre personer indenfor samme organisation. Risiko: Vurderinger i magasinet er baseret på skøn og forudsætninger en investering i værdipapirer herunder investeringsbeviser er forbundet med risici. Bevægelser i markedet generelt eller hændelser knyttet til værdipapirer kan påvirke kursudviklingen, som dermed kan adskille sig væsentligt fra det i magasinet forventede. Oplysninger om afkast i magasinet er historiske, og historiske og tidligere afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast. Vurdering af fremtidige afkast er baseret på formodninger, som måske ikke realiseres.

11


Hos Maj Invest holder vi af birkestammen som symbol. Den vokser, som vi selv anskuer vækst – naturligt og forankret i solide rødder. Den er år om at gøre frø til træ. Årtier om at blive gigantisk. Og dog har den en smittende ivrighed. En birk skyder nemt en meter om året. På gunstige år to. Og når stormen kommer, og det gør den med jævne mellemrum, så er stammen smidig og tåler mere end de fleste. Den vokser ikke ind i himlen, hvilket vi alle skal huske på, at intet gør. Mindre kan også gøre det. Bare man holder jordforbindelsen.

12

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Gammeltorv 18 1457 København K Tlf. 33 38 73 00 www.majinvest.com

Maj Invest Magasin Maj  

Maj Invest Magasin Maj

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you