Page 1

www.ca p g r o s. c o m

El Casal Nova Aliança inicia un cicle de titelles amb la companyia Binixiflat | Diumenge 28.

Foto: R. Gallofré | Futura ubicació d’un dels dos macroprostíbuls

12.00h. Mataró

Mataró i Maresme

Del 26 al 4 març 2010 any XXVI Núm. 1103

Esports

Report

L’alcalde i el regidor L’AGD Mataró d’Urbanisme, guanya el segon cridats a declarar partit de la Lliga per l’afer de Can Europea davant el Fàbregas Saint Omer

El projecte Triangle-Molins completa el mapa d’equipaments esportius de Mataró

Mataró

Marxa enrere • L’Ajuntament de Mataró rectifica i suspèn l’atorgament de llicències per a prostíbuls enmig d’un clima de gran tensió política • L’oposició reclama la dimissió de l’alcalde i dels responsables de Llicències i Urbanisme • El regidor del PPC Juan Carlos Ferrando deixa el càrrec per haver mediat en l’obertura d’un bordell

núm.1103

1


2

núm.1103


núm.1103

3


4

núm.1103


Mataró i Maresme

Sm

Comença el cicle Nits de Jazz, amb 8 concerts al Casal Nova Aliança. Dijous 4. 21.00h. Mataró

31

Sumari

Mataró

| 6

Esports

| 20

Opinió

| 26

Quedem?

| 28

Agenda

| 39

Cartellera de cinema

| 42

Reportatge

| 44

Gastronomia

| 49

Empresa

| 54

La llar

| 56

Junior

| 64

Motor

| 66

Salut

| 60

Programació TV i ràdio

| 69

Guia immobiliaria i la construcció

| 98

8

20

44

Consulta l’última hora a www.capgros.com CAPGRÒS no es fa necessàriament responsable del contingut dels articles i missatges comercials en l’edició

Sant Benet16,18 08302 de Mataró (Barcelona) Tel.: 937904546 Fax: 937906072 www.capgros.com | www.capgrosserveis.com Redacció: redaccio@capgros.com Publicitat: publicitat@capgros.com

83.000 Lectors setmanals (Onada febrer 2010) Publicació associada

35.000 exemplars

Difusió controlada per l’Oficina de Justificació de la Difusió

EDITA Capgròs Comunicació S.L. DIRECTOR Mateu Ros i Monrós PUBLICITAT F. Salazar, E. Ros, K. Brau, E. Gamell. DISSENY GRÀFIC i MAQUETACIÓ F. Pous (Cap Disseny), M. Ramis. REDACCIÓ J. Vives (Directora), V. Bueno, S. Fernández, M. Guillem, R. Gallofré (Fotografia). ADMINISTRACIÓ R. Muñoz, Y. Argüelles, J. Nogueras i F. Vivas. Imprimeix: Grupo Gráfico 2005 S.L.. D.L.B. B-19984 -1984 CAPGRÒS es distribueix tots els divendres de forma gratuïta. Els exemplars es reparteixen a la ciutat de Mataró i a les poblacions del Maresme: Alella, Masnou, Premià de Mar, Premià de Dalt, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt, Cabrils, Cabrera, Argentona, Orrius, Dosrius, Canyamars, St. Andreu de Llavaneres, St. Vicenç de Montalt, Caldes d’Estrach, Arenys, Canet, St. Pol, Calella, Pineda, Sta. Susanna i Malgrat.

núm.1103

5


m ataró

| redaccio@capgros.com |

Fre d’emergència als macroprostíbuls

Multitudinària roda de premsa de Baron i Romero | FOTO: ROMUALD GALLOFRÉ

L’Ajuntament suspèn l’atorgament de llicències per fer un Pla Urbanístic que reguli la presència de prostíbuls a la ciutat per: Judith Vives

Ciutat | Marxa enrere. L’Ajuntament ha decidit suspendre l’atorgament de llicències d’obres i activitats vinculades als prostíbuls i donar-se un temps per elaborar un Pla especial urbanístic que reguli i condicioni al màxim la presència d’aquests locals a la ciutat. La mesura, aprovada per decret el dijous 18 però feta pública diumenge 21, s’ha pres per

6

núm.1103

les pressions ciutadanes i enmig d’un clima de gran tensió política, en què no han faltat el creuament

Baron admet la manca de previsió per evitar els prostíbuls i denuncia la indefensió dels ajuntaments

d’acusacions entre la Generalitat i l’Ajuntament per la responsabilitats a l’hora d’atorgar llicències, així com les dures crítiques dels grups de l’oposició, molestos per la manca d’informació i disconformes amb la presència de macroprostíbuls a la ciutat. Tot l’afer ha generat un gran ressò mediàtic, i una inesperada conseqüència política en la dimissió del regidor del PPC, Juan Carlos Ferrando, que va mediar entre l’Ajuntament i un client de la seva gestoria per obrir un local de prostitució a Mataró. L’alcalde, Joan Antoni Baron, i


íbuls

Macroprost

Atorgament de llicències

Mataró

la regidora de Llicències, Alícia Romero, van comparèixer dilluns 22 en una multitudinària roda de premsa per explicar la decisió de suspendre l’atorgament de llicències i l’elaboració del Pla Especial Urbanístic. Baron va admetre que ha faltat “previsió” per evitar l’arribada de macroprostíbuls a la ciutat però també va denunciar la situació d’indefensió dels Ajuntaments davant les inconcrecions de la normativa de la Generalitat que regula aquesta activitat. Segons l’alcalde, la decisió de suspendre llicències s’ha pres

Les claus del decret

El solar de Via Sèrgia on es vol obrir un macroprostíbul | FOTO: R. G.

L’Ajuntament suspèn l’atorgament de llicències municipals ambientals, d’activitats, d’obres i d’edificació necessàries per locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució

La Generalitat contradiu l’Ajuntament sobre la llicència del prostíbul | J. V.

Economia | La competència El termini de suspenció serà d’un any prorrogable a 2 i aplicable a tot el terme municipal L’empresari té un mes per recórrer la decisió davant l’Ajuntament o dos per presentar recurs al TSJC després del “debat i alarma social” que s’ha generat a la ciutat. Baron també va recalcar que la llicència ja atorgada “està totalment ajustada a dret” i va afegir que davant la “preocupació ciutadana” el govern ha buscat possibles sortides legals. “Una ordenança pròpia hauria estat poc eficient, perquè s’haurien pogut imposar restriccions que contradiuen l’esperit del decret del 2002”, va assegurar l’alcalde, i per això s’optarà per fer un Pla Especial Urbanístic similar al que es va elabora per regular la presència d’antenes de telefonia mòbil al municipi. Amb el Pla Especial Urbanístic, assegura el govern, es poden explorar més restriccions i condicionar més la presència d’aquest tipus de locals a la ciutat.

per autoritzar les llicències per a prostíbuls és de l’Ajuntament i no de la Generalitat. El govern català únicament emet un informe “preceptiu però no vinculant” que detalla les condicions i requisits legals que han de complir aquests tipus de locals en funció de la legislació vigent en matèries com ara Treball, Jocs i Espectacles o Sanitat, però l’última paraula per autoritzar la llicència d’activitats la té el consistori. Així ho van explicar fonts del govern català a Capgròs.com, abans de l’aprovació del decret que suspèn l’atorgament de llicèncices, i per desmentir les paraules de la regidora de Llicències, Alícia Romero, que dissabte 13 va assegurar que era la Generalitat qui autoritza aquestes llicències. Romero feia referència a l‘Ordre PRE/335/2003, per la qual es va aprovar una ordenança municipal tipus sobre els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució. Aquesta Ordre s’aplica a municipis com Mataró que no tinguin ordenança municipal pròpia. La Generalitat regula els locals de

prostitució des de l’any 2002, quan es va aprovar el Decret 217/2002, que estableix els requisits i condicions específiques d’a aquests locals i els seus annexos. El decret incloïa una disposició transitòria que fixava un termini de sis mesos per tal que els ajuntaments aprovessin ordenances municipals específiques. Els ajuntaments que, com el de Mataró, no van elaborar la normativa pròpia en aquell moment, s’han d’acollir a l’ordenança municipal tipus aprovada per l’Ordre del 2003. Romero admet que Mataró no va elaborar una ordenança pròpia “perquè no es va detectar que aquest fos un tema sensible”. La responsable de Llicències insisteix en què l’Ajuntament es va acollir a l’ordenança municipal tipus i que aquesta permetia únicament realitzar modificacions puntuals però que no permet prohibir els prostíbuls. La regidora insisteix en què l’Ajuntament ha autoritzat la llicència per al macroprostíbul després de rebre l’informe favorable de la Generalitat. Segons Romero, un informe jurídic de l’Ajuntament assegura que aquest informe sí que és vinculant. núm.1103

7


íbuls

Mataró

Macroprost

CiU afirma que l’Ajuntament ha comès ‘frau de llei’ en el cas del prostíbul | Vern Bueno

Política | L’Ajuntament ha comès “frau de llei” en la concessió de la llicència per a la instal·lació d’un macroprostíbul a la ciutat. Així ho defensa el president de CiU a Mataró, Joan Mora, que recorda que el decret de la Generalitat que regula aquest àmbit estableix que els locals on es prestin serveis sexuals “han de disposar de llicència municipal específica” per dur a terme l’activitat. El consistori, en canvi, ha tramitat una llicència “mediambiental” al promotor d’aquest bordell, Josep Maria Colomer Ribot. Mora considera que l’Ajuntament ha incomplert amb els requisits que marca el decret de la Generalitat i que, per tant, ha comès frau de llei. El líder de CiU ha responsabilitzat d’aquesta situació a la regidora de Promoció Econòmica, Alícia Romero, i al regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, als quals ha demanat que “dimiteixin” o bé siguin cessats per l’alcalde Joan Antoni Baron. Mora s’aferra a la documentació per defensar que la llicència està mal tramitada i argumentar que no és la Generalitat qui l’atorga, tal i com afirma el govern municipal,

Mora |

R. G.

sinó el propi Ajuntament . L’article 15 del Decret 217/2002 de la Generalitat (aprovat pel govern de CiU), que regula els locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució, remarca que aquests necessiten una llicència específica municipal. L’Ajuntament, però, va tramitar l’estiu passat una “llicència mediambiental tipus 2”. El dia 25 de juny de 2009 Bassas va signar un informe favorable sobre la compatibilitat del projecte del prostíbul amb el planejament urbanístic de Les Hortes, preceptiu per a l’atorga-

La CUP alerta de la ‘conflictivitat’ que poden generar els macroprostíbuls | V. B.

Política | Activitats incontrolades i delictives, explotació laboral, criminalitat, corrupció i inseguretat, emparades en la manca de transparència d’aquests negocis. La CUP considera que aquests fets es podrien produir a l’entorn dels dos macroprostíbuls projectats a Mataró. La formació destaca que les dimensions dels clubs i la seva 8

núm.1103

Safont-Tria |

FOTO: R. G.

concentració en una mateixa zona implicarien “un nivell de conflictivitat

ment de la llicència. I el 28 de juliol, Romero va acceptar la tramitació de la llicència, la tipologia de la qual no s’ajusta a la legalitat d’aquest àmbit segons defensa CiU. “Porten set mesos actuant amb nocturnitat i ocultisme, amb moltíssima diligència i desplegant una catifa vermella a l’arribada del macroprostíbul a la ciutat”, ha dit Mora. Segons Mora, el govern ha “mentit a tota la ciutadania” ja que l’Ajuntament “no està lligat de mans” per atorgar la llicència. CiU entén que la suspensió per decret de les llicències d’obres i activitats vinculades als prostíbuls signada per l’alcalde dijous 18, demostra que el consistori sí té competència per aturar la llicència i la tramitació de la mateixa. Ha recordat, a més, que la pròpia directora general de Jocs i Espectacles de la Generalitat ha “desmentit” els arguments del govern i els ha obligat a “rectificar”. La situació viscuda en la darrera setmana demostra, segons el líder de CiU, que l’alcalde “no controla els seus regidors”, en referència a la participació de Romero i Bassas en aquest procés, i que “ignorava totalment que a la ciutat s’anava a obrir un local d’aquestes característiques”. És per això que ha demanat la dimissió o cessament dels dos regidors implicats.

elevat”, tant per la gran afluència de clients com per la possible aparició d’activitats negatives al voltant dels locals. Aquest fet provocaria un augment de l’activitat dels cossos policials. La CUP també denuncia les “dificultats” per protegir els drets de les dones que treballen en aquests macroprostíbuls. La formació lamenta que els macroprostíbuls projectin una imatge externa de Mataró “molt relacionada amb el negoci sexual”, cosa que “s’oposa frontalment a la de ciutat amable, culta i emprenedora que fins ara s’ha volgut divulgar”.


íbuls

Mojedano demana dimissions per la ‘nefasta’ gestió del cas dels prostíbuls | Judith Vives

Política | El líder del PPC Pau Mojedano critica el canvi de criteri de l’alcalde, Joan Antoni Baron, que ha signat un decret suspenent l’atorgament de llicències per a prostíbuls a la ciutat després d’haver dir que no es podia fer res per evitar la seva instal·lació a la ciutat. El popular també valora molt negativament el fet que aquesta decisió s’hagi dut

El portaveu popular |

Romero i al regidor d’Urbanisme Ramon Bassas com a màxims responsables d’un afer que qualifica de “poc transparent”. “A part de ser una presa de pèls als ciutadans, l’alcalde ha actuat de manera barroera i poc elegant

signant el decret sense informar els portaveus”, insisteix Mojedano, que així ho ha manifestat personalment en la Comissió Municipal Informativa celebrada aquest dilluns, dia 22. “Estem cansats que l’oposició s’assabenti de les coses pels mitjans”, diu Mojedano, que adverteix al govern que amb aquesta actitud “la col·laboració que ha ofert el PPC al govern fins ara s’ha acabat”.

FOTO: R. G.

a terme sense informar l’oposició, que se n’ha assabentat a través dels mitjans. El portaveu està convençut que amb aquest gest, Baron està “salvant les seves espatlles” i les de la regidora de Promoció Econòmica, Alícia Romero, després de la “nefasta gestió” del govern en l’afer dels macroprostíbuls i reclama “responsabilitat polítiques”. Pels populars, la decisió de congelar les llicències després de defensar que l’Ajuntament no podia fer res per frenar els prostíbuls deslegitima tant a la regidora com a l’alcalde. Mojedano creu que “o bé l’alcalde no sabia res d’aquest afer o sí que n’estava informat i ens enganyat”. Per aquest motiu, els populars reclamen ara una investigació “a fons” i insisteix en què caldrà depurar responsabilitat. En aquest sentit, Mojedano apunta directament a l’alcalde, a la regidora núm.1103

9

Mataró

Macroprost


íbuls

Macroprost

Mataró

Declaració dels grups

Imatge del veïnat | FOTO: R. GALLOFRÉ

Els veïns de Pla d’en Boet, inquiets pels efectes dels prostíbuls al barri | V. Bueno

Veïns | Els veïns del Pla d’en Boet consideren que la instal·lació dels dos macroprostíbuls al polígon Les Hortes augmentarà els problemes i conflictes que ja pateix el barri a causa de la zona d’oci nocturn dels seus entorns. Per aquest motiu, s’han posicionat frontalment en contra de l’arribada d’aquests bordells, tal i com posa de manifest un comunicat de la darrera assemblea de l’associació de veïns celebrada dimecres passat. El president de l’entitat, Quim Navarro, creu que plou sobre mullat. Segons ell, els establiments dedicats a la prostitució “generen conflictes de diferents tipus”, els quals se sumaran als “problemes” que ja es viuen al barri per la concentració de bars i discoteques del polígon industrial del Pla d’en Boet. “En aquesta zona patim problemes de neteja, delinqüència, droga i sorolls, si hi afegim més oci i més activitat, la cosa anirà a més”, resumeix. Navarro apunta que el Pla d’en Boet ha estat històricament “castigat” amb una imatge negativa relacionada amb problemes de droga i violència que els ha donat “mala fama”. “En 10

núm.1103

els darrers anys hem lluitat per despendre’ns d’aquesta connotació negativa, i ho estem aconseguint”, recalca el president veïnal. Ara creuen que els dos macroprostíbuls poden tirar per terra tota aquesta feina. “Sempre ens toca a nosaltres”, recalca. El problema, però, no és només d’imatge. Ja fa anys que els veïns de la zona es queixen

Tots els grups municipals de l’Ajuntament van valorar, en una Junta de portaveus celebrada dijous passat, dia 18, la possibilitat de redactar una declaració conjunta sobre la presència dels macroprostíbuls a la ciutat, si bé hi ha discrepàncies en el possible contingut d’aquesta declaració. El grup municipal popular, en aquest sentit, ha presentat una proposta de cara al proper ple ordinari del mes de març per tal que l’Ajuntament elabori una ordenança municipal pròpia per regular els prostíbuls. A més, els populars també demanaran al govern municipal que insti al govern de la Generalitat a modificar la legislació vigent sobre aquest tema.

de les dificultats que comporta viure a tocar dels nombrosos bars i discoteques del polígon, ja que pateixen directament els nombrosos actes d’incivisme que cometen els usuaris d’aquests establiments. “Si la policia és incapaç de controlar tot això, com s’ho farà quan a sobre tinguem els prostíbuls?”, es qüestiona Navarro.


núm.1103

11


íbuls

Mataró

Macroprost

Ferrando plega per ‘no perjudicar el PPC’ després de mediar en l’obertura d’un bordells

Ferrando en la roda de premsa per explicar la dimissió | R. GALLOFRÉ | J. Vives

Política | Juan Carlos Ferrando ha dimitit del seu càrrec de regidor per preservar la seva dignitat i honorabilitat i per no perjudicar el projecte popular a la ciutat. El número dos del PPC a Mataró va comparèixer divendres 19 davant els mitjans, en solitari, per explicar les raons de la seva renúncia, després que transcendís que va fer gestions per un client de la

seva gestoria per obrir un prostíbul a Mataró. Ferrando va negar haver mediat per obrir cap prostíbul, i ha explicat que únicament va mantenir una conversa “privada i informal” amb la regidora de llicències, Alícia Romero, per preguntar-li les possibilitats que un client de la seva gestoria obrís un local “d’alterne” a la zona de Porta Laietana. Per Ferrando, si aquest fet s’hagués conegut en un altre moment no

Fotonotícia

Sánchez Camacho demana més seguretat a Mataró Política | La presidenta del PP de Catalunya, Alícia Sánchez Camacho, va donar suport dijous, dia 18, a la recollida de firmes per demanar més seguretat a Mataró que porta a terme la formació a nivell local. | RED. 12

núm.1103

hauria tingut cap repercussió, però el fet que l’episodi hagi transcendit coincidint amb la polèmica pels dos macroprostíbuls l’ha fet creure que el millor era “marxar a casa”. La seva dimissió es va conèixer l’endemà de la visita de la presidenta del PPC Alícia Sánchez Camacho a Mataró, en la qual va manifestar que “no pot ser que Mataró es conegui pels macroprostíbuls” i va anunciar que el seu partit presentaria iniciatives al Parlament per posar-hi fre. En la roda de premsa, Ferrando va demanar perdó al seu partit i a “l’església” per l’ofensa que pugui haver causat, si bé va defensar que la seva feina com a assessor d’empreses l’obliga “a donar respostes als meus clients”. Amb la veu trencada, Ferrando també li va agrair al cap del grup Pau Mojedano per haver-li donat l’oportunitat d’anar a la llista. Per últim, Ferrando va acusar el govern d’haver filtrat la informació per tapar els seus problemes interns. Va recordar que l’alcalde Joan Antoni Baron i el regidor d’Urbanisme Ramon Bassas estan imputats però “ningú es mou de lloc ni dimiteix” i, opten, en canvi, per engegar un “aspersor de merda”.

López, reelegit president local del PPC per unanimitat Política | José Manuel López va ser reelegit president local del PPC de Mataró per unanimitat en l’assemblea del dia 22. López valora positivament la “unanimitat” i la posa com a “exemple invers” de la situació que viu el govern i la ciutat, on cada vegada “hi ha més convulsions”. “Nosaltres en canvi hem redreçat la situació”, assegura López, recordant que l’assemblea es va ajornar uns mesos per tal d’assolir consens entre els dos bàndols i poder donar per tancada la crisi interna. El consens s’ha reflectit en la nova junta local, integrada per representants dels dos sectors. | J. V.


íbuls

Macroprost

Firmes

De tant en tant la problemàtica de la prostitució surt a la llum pública. Exemples recents els podem trobar en el passat 2009 quan alguns diaris nacionals la feien visible amb la prohibició dels anuncis de sexe; quan els alcaldes de Girona ho denunciaven en les seves carreteres; quan l’Alcalde de Barcelona es preocupava per l’estigmatització de l’espai públic; quan hi havia manifestacions de professionals del sexe a algunes ciutats europees denunciant les imposicions i les sancions d’alguns ajuntaments... o ara en aquests moments el debat dels macrocomplexes a Mataró. Malgrat el vaivé mediàtic i l’aflorament temporal de la prostitució, aquesta és un fet, una realitat social que és manifesta. Existeix i està arrelada a les estructures socials creant situacions de desigualtat, explotació i exclusió, i associada també amb la dimensió de les idees, els valors, els prejudicis, els interessos... de la societat patriarcal i del sistema econòmic de capitalisme avançat. Quan és tema d’opinió pública, també es trasllada a l’àmbit polític i hi ha qui demana solucions, qui demana regularització i plantejar el debat en el terreny dels drets laborals i sanitaris, qui exigeix persecució penal a les persones que en fan ús, qui cerca culpabilitzar a les que són víctimes, qui demana l’abolició, qui afirma que abordar el tema des de la voluntarietat és un error perquè les prostitutes de luxe són només una minoria, qui critica l’explotació de les dones... però passats aquests moments de centralitat mediàtica torna a desaparèixer l’interès d’aquest debat i plantejar solucions. Només continuen treballant el tema poques entitats que volen millorar les condicions de les treballadores del sexe.

Els debats sobre la prostitució Aquestes entitats composades per professionals del camp social i molts voluntaris evidencien la forma de mesurar el fenomen a nivell legal, laboral, social convertint-se en uns actors també incòmodes perquè evidencien experiències com són les de països que han posat en marxa algunes iniciatives i no han assolit els objectius perseguits, com s’han generat noves situacions de discriminació, d’explotació i perpetuació d’un sistema pervers que és la mercantilització de les relacions sexuals. Debat a part, la realitat d’alguns

Cal abordar la problemàtica des del compromís i a partir d’una reflexió de fons estudis estadístics sobre el tema evidencien que Espanya és un país consumidor de sexe de pagament on un de cada dotze homes major de 16 anys ha utilitzat o utilitza aquesta fórmula per mantenir relacions amb un altri. D’altres, com la Encuesta Nacional de Salut, estudis de salut apunten que són un terç dels homes adults i un 0,3% de les dones els que utilitzen els serveis sexuals de pagament, ja sigui amb una persona del sexe contrario o del mateix. Tornant, quina pot ser una via de solució? Abordar la problemàtica des del compromís i amb una voluntat política i social d’intervenir-hi a partir d’una reflexió a fons per conèixer i comprendre les causes. I aquí no s’hi valen ni les dobles morals ni dues vares de mesurar, ni la frivolitat.

Manuel Cusachs Historiador i Periodista

Mataró

Jordi Merino Sociòleg

Fets i gent

Bordells a Mataró Els bordells són presents a la nostra ciutat des de temps immemorials. L’any 1571 quan Mataró no arribava a 1000 habitants, els regidors acorden que les dones que “viven malament del cos (...) sien tretes y foragitades”. L’any 1816 dues dones porten homes a casa seva on intercanviaven amor per diners. El 1832 l’acte tenia lloc al carrer Santa Marta on un pagès llogava barraques a les meuques. L’Ajuntament hi vol posar fre i anuncia que farà arreglar els viaranys per evitar “los actos clandestinos, indecentes y escandalosos que sin duda se cometen (...) al abrigo de las llamadas tancas, estrechez y obscuridad de dicho camino transversal. L’any 1836 es recullen a l’antic convent de carmelites les dones de “mala conducta.” Al 1878, al carrer de Sant Agustí, s’instal·len dues “deleidades encantadoras” però la Policia les expulsà. El desembre de 1884 al carrer de Sant Francesc de Paula s’obre “un templo a la diosa Venus”. Poc abans havia obert un altre temple semblant al carrer Nou. L’any 1886 a Mataró hi ha “trece templos dedicados a cierta deidad gentilicia hija de la espuma del mar”. A finals del segle XIX les prostitutes es concentren al Callao. L’any 1889 els regidors disposen el seu tancament però se’n obren als carrers de Fray Luís de León, al de Sant Joan i a la Muralla del Tigre. L’any 1901 hi ha cases de cita als carrers de Cisneros i d’Onofre Arnau. Després de la guerra civil el districte “dels rocs” va entrar en decadència fins a tancar-se a partir del 1956. Més recentment hi havia el Club Oasis, entre Mataró i Vilassar. núm.1103

13


Mataró

Mora defensa el seu model de ciutat en un acte amb aroma de campanya | J. Vives

Política | Mataró ha de tenir caràcter internacional però amb una identitat catalana i unitària, i ha d’exercir de capital de la comarca. Per fer-ho, cal impulsar un urbanisme humà i aconseguir que sectors que la cultura, el comerç, el turisme o el mar siguin la base per a noves indústries locals. L’Ajuntament ha “d’ajudar a fer”, amb complicitat però sense intervencionisme en la societat civil i els agents privats. El president de CiU a Mataró, Joan Mora, va exposar les seves propostes en un acte dimecres 17 que va omplir la sala d’actes de Caixa Laietana. Mora va pronunciar una llarga conferència titulada “Fem el canvi” amb la qual va donar la seva visió de la situació actual de l’actual i va anar desgranant les mesures per fer possible una ciutat més “competitiva, productiva i eficaç”. Per això, va relligar totes les propostes que ha defensat. Que Mataró sigui una ciutat internacional on tothom es pugui defensar amb l’anglès i que disposi

30 anys manant provoquen formes de govern que traspuen sensació de propietat, una certa prepotència i desídia

Cal traspassar al món privat i a la lliure iniciativa ciutadana algunes tasques que permetrien que l’administració perdés pes

El líder de Ciu | FOTO: A. C. d’una universitat internacional és una de les propostes, compatible amb un Mataró amb identitat catalana sense “por” a fer consultes per la independència, i capaç de ser capital de comarca i crear sinèrgies amb els municipis de l’entorn a través de l’Agència per al redesenvolupament econòmic.

Nova forma de governar Mora també va defensar la necessitat de “fer un canvi” en les formes de governar la ciutat, unes formes basades actualment en la

A CiU estem preparats i volem liderar el canvi de govern amb la ferma voluntat de sumar els esforços de tothom

“desídia, la prepotència i el sentiment de propietat”. En contraposició, va defensar que arriba “el moment de la meritocràcia”. Ciu, va afegir, està “preparada per governar”. I va finalitzar amb un proverbi xinès: “Trieu una feina que us agradi, i no sentireu mai més que treballeu”.

L’alcalde de Castelló destaca el Mataró Marítim com a aposta de futur | J. V.

Política | El projecte Mataró Marítim és una proposta “diferent” que mira “al futur amb garanties i seguretat” i que pot ajudar a la ciutat a “generar benestar i projecció econòmica”. Així ho creu l’alcalde de Castelló, el popular Alberto Fabra, que dimarts, dia 23, va visitar Mataró per conèixer el projecte de la mà del cap del grup municipal del PPC, Pau Mojedano. Fabra es va interessar en aquest projecte que té punts en comú amb les actuacions que s’han dut a terme a Castelló per 14

núm.1103

Fabra amb Mojedano al Port de Mataró | FOTO: R. GALLOFRÉ posicionar el municipi aprofitant l’important pes econòmic que té la indústria de la ceràmica i, també, la seva projecció marítima. Fabra

creu que els dos municipis “tenen l’oportunitat de generar una nova economia i buscat tot allò que ens pugui diferenciar de la resta”.


Mataró

L’alcalde i el regidor d’Urbanisme declaren per l’afer de Can Fàbregas | J. Vives

Política | L’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, i el regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, estan citats a declarar divendres, dia 26, al jutjat número 3 de Mataró, com a imputat en l’afer de Can Fàbregas. Baron, Bassas i la lletrada del servei d’Urbanisme de l’Ajuntament estan imputats per dos presumptes delictes contra el patrimoni històric i contra l’ordenació del territori pel desmuntatge i trasllat de la nau catalogada de Can Fàbregas i de Caralt. El jutge va admetre el 14 de gener passat la querella presentada pel fiscal provincial pel desmuntatge de la nau i va imputar l’alcalde, el regidor d’Urbanisme i la lletrada del servei. A més, el jutge també va dictar mesures cautelars per paralitzar les obres de desmuntatge i trasllat de la nau, el solar de la qual ha d’acollir el futur Corte Inglés, i prohibir la destrucció dels elements del subsòl de l’edifici. L’Ajuntament va recórrer l’admissió a tràmit de la querella, contra les inculpacions de Baron, Bassas i lletrada i contra les mesures cautelars adoptades pel jutge, recursos que no van ser acceptats. A més, el jutge no va admetre la petició d’avançament de les declaracions, tal i com havien demanat amb l’objectiu d’intentar aclarir els fets el més aviat possible. Per això, es manté la data del 26 de febrer per les declaracions. La Plataforma Baron tenia previst celebrar dimecres 24, després de tancar l’edició, un acte de suport a l’alcalde. D’altra banda, les obres de desmuntatge i trasllat continuen parades en compliment de les mesures cautelars dictades pel jutge, tot i que tan sols quedava per traslladar un tros de la base de la xemeneia. El subsòl està cobert de sorra per evitar que es malmeti.

Bassas i Baron en el ple municipal | FOTO: A. CANALEJO

núm.1103

15


Mataró

Els treballadors de l’Hospital denuncien acomiadaments improcedents

Tallen el pas subterrani del Cargol per les obres de millora de l’accés

| Red.

Treball | El comitè d’empresa

| Red.

del Consorci Sanitari del Maresme (CSdM), que és qui gestiona l’Hospital de Mataró, han fet públiques les seves queixes a la direcció pels darrers acomiadaments que s’han donat al centre. Consideren que és la gota que ha fet vessar el got d’una política de personal que titllen d’”insostenible”. El comitè preveu convocar pròximament una assemblea per proposar mobilitzacions per fer front a la situació. El personal es queixa perquè fa dos anys que tenen els salaris congelats, perquè la contractació de personal es fa “a dit” i per l’enfortiment de l’estructura directiva en detriment del personal assistencial. Ara lamenten dos acomiadaments recents. Es tracta d’una doctora de l’àrea de Teràpies Naturals i d’un treballador del departament d’Informàtica. L’empresa justifica els acomiadaments per una disminució “continuada” del rendiment dels treballadors que “afecta al bon funcionament de l’empresa”.

Urbanisme | El pas subterrani

El centre hospitalari | FOTO.: R. G. Des del comitè d’empresa asseguren que no s’ha seguit el procediment correcte per dur a terme els acomiadaments. Els treballadors expliquen que la direcció de l’hospital hauria d’haver obert un expedient disciplinari als treballadors, en tractar-se d’una falta qualificada de ‘molt greu”, abans d’acomiadar-los. “En cap moment hem tingut cap notificació de la instrucció de cap expedient, irregularitat, sanció o advertiment en relació als treballadors afectats’” asseguren.

Veïns de Valldeix denuncien que els han prohibit aparcar a la riera | S. F.

Mobilitat | Les empreses veïnes de la nova seu del Servei de Manteniment han denunciat que l’Ajuntament els ha prohibit aparcar a la riera, on ho feien fins ara. Segons Sonia Leardy, de l’empresa Construcciones Metálicas Tybsa, se’ls va comunicar que no podrien deixar més els cotxes a la riera degut “a l’increment de nou trànsit generat per Manteniment”. Els treballadors que tota la vida han aparcat en aquesta zona no entenen que ara es parli de vigilar 16

núm.1103

L’edifici de Manteniment | R. G. la mobilitat quan “passen camions enormes cada dos per tres i no és una riera que tingui problemes amb la pluja”. Les empreses han tornat a enviar una resposta a l’Ajuntament mostrant el seu desacord amb els

del Cargol, que permet accedir al passeig Marítim, està tallat parcialment al trànsit de vianants i vehicles des del passat dilluns, dia 22 de febrer, i fins a principis del mes de maig, per les obres que s’hi porten a terme. El Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí treballar en aquest pas subterrani des del passat mes de desembre per adequar i millorar les condicions de l’accés. Les obres afecten també al pas subterrani del carrer de Jordi Joan. El projecte té un pressupost d’ 1.257.130 euros. Els treballs preveuen la supressió de barreres arquitectòniques, mitjançant la construcció de rampes, l’adequació de la il”luminació, la millora dels acabats i la instal·lació de jardineres. Al gener de 2009, el Ple de l’Ajuntament va prendre el compromís d’assumir el manteniment i conservació de les obres un cop aquestes siguin enllestides pel Ministeri.

arguments esgrimits. Lluny de fer cas de les indicacions del govern, els treballadors segueixen aparcant a la mateixa zona. A més, els senyals de trànsit que indiquen la prohibició d’aparcar, instal·lats fa poc a la riera, els han tapat fins que es trobi una solució. “Ens van dir que aparquessin al voltant de la nau que hi ha espai de sobres, però això significa omplir de vehicles l’espai quan pugen clients”, ha explicat la treballadora. A més, tampoc els han proposat que puguin aparcar en la zona habilitada al davant de Manteniment. Leardy ha explicat que ja han acordat entre les empreses fer recollida de signatures i portar la queixa a mobilitat si l’Ajuntament no els dóna una solució.


Mataró

Els veïns d’Argentona pagaran una taxa en funció de la brossa que generin | ACN

Argentona | L’Ajuntament d’Argentona és el primer de Catalunya en implantar la ‘taxa justa’, un sistema tarifari personalitzat de la taxa de recollida d’escombraries que fa pagar els veïns en funció del volum de deixalles que generen. Tècnicament és un ‘sistema de pagament per generació de residus’, però a Argentona ja ho coneixen com la ‘taxa justa’. Es tracta d’una iniciativa pionera a Catalunya, però que ja funciona en moltes ciutats europees i també al municipi d’Esporles, a Mallorca, que va ser el primer de l’estat espanyol es aplicar aquest tipus de tarifa. Fins ara, la taxa de la brossa al municipi era de 151 euros per a tothom. Amb el nou sistema, els rebuts tindran un import fix inferior, de 95 euros anuals i una altra de variable, en funció del rebuig i els envasos que es generin a cada llar. El cost de la resta de fraccions –orgànica, vidre i paper– està inclòs a la part fixa. Per controlar i fixar aquesta part variable, cada llar haurà d’adquirir les bosses d’escombraries a l’Ajuntament. La de rebuig és de color vermell, té una capacitat de disset litres i val 0,65 euros la unitat. La d’envasos és de 35 litres, groga i té un cost unitari de 0,35 euros. L’import de les bosses serveix per pagar el cost del reciclatge dels residus que contenen. La regidora de Medi Ambient d’Argentona, Assumpta Boba, ha explicat que d’aquesta manera s’incentiva la recollida selectiva, ja que la ciutadania que generi menys residus i recicli més pagarà una taxa d’escombraries més econòmica, ja que haurà d’utilitzar menys bosses de rebuig.

Més informació a www.capgros.com núm.1103

17


Manu Tenorio actuarà a la Sala Privat el 19 de març

Més de mil alumnes al concurs Memorial Joaquim Casas

Mataró

Literatura | El Concurs Literari Joaquim Casas, que viu enguany la seva 30ª edició, ha estat tot un èxit de participació. Més d’un miler d’alumnes dels centres escolars públics i privats de primària i de secundària de la ciutat han enviat els seus treballs a Òmnium Cultural, organitzadora de l’esdeveniment. L’admissió dels escrits es va tancar a finals de gener.

El dia 12 de març el jurat es reunirà en la tradicional “Nit llarga” per dictaminar el seu veredicte. Com sempre, el lliurament de premis als guardonats tindrà lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament dins dels actes de celebració de la Diada de Sant Jordi. Els premis prenen el nom de l’escriptor Joaquim Casas Busquets (1911-1993), un dels més grans del segle XX a Mataró, que Josep Puig i Pla (que va ser membre del jurat) va definir com “el nostre Josep Pla”. | RED.

El cantant | ARXIU

Fotonotícia Música | El cantant sevillà Manu Tenorio, que va saltar a la fama amb la primera edició d’Operación Triunfo, serà a la sala Privat el dia 19 de març per presentar el quart àlbum de la seva trajectòria. Porta per títol Tres Palabras, i en ell ofereix una selecció de cançons tradicionals llatines que Tenorio ha adaptat a la seva particular veu respectant la seva essència. El concert tindrà lloc de la mà de Caixa Laietana i l’Activitat Davsa. | RED.

Detenen tres persones per robar en un comerç a la Via Europa Successos | Els Mossos d’Esquadra han detingut tres persones per un presumpte robatori en un establiment. La unitat d’investigació de Mataró, junt a la col·laboració ciutadana, va poder enxampar a dos dels tres delinqüents, mentre que el tercer es va poder trobar ahir dijous, dia 18. Els fets van passar el 22 de desembre, quan un comerç de la Via Europa va patir un atracament. Els lladres van endur-se els diners de la caixa enregistradora. Poc després es van enxampar a dos dels infractors: Mohamend EB, de 20 anys, marroquí i veí de Mataró; i Cristian FD, de 22 anys, espanyol i també veí de Mataró. El tercer no es va enxampar fins el dia 18 a Maspalomas, a Gran 18

núm.1103

Menys visites de les previstes al Saló Boda Fires | La 17a edició del Saló Boda, organitzat per la Unió de Botiguers, va atreure unes 10.000 persones el cap de setmana passat al recinte firal del Parc Central, unes 2.000 menys del que estava previst. | FOTO: A. C.

Mataró Ràdio registra 2000 oients diaris i 19000 mensuals

Un estanc ven una Lototurf premiada amb 1’3 milions

Comunicació | Mataró Ràdio és, amb 2000 oients diaris i 19.000 mensuals, l’emissora de ràdio líder a la comarca i la primera de les que integren la xarxa del Consorci de Comunicació Local de Catalunya. Així es desprèn de les dades del darrer informe del Baròmetre de la Comunicació. Segons l’estudi, un miler d’oients són de fora la comarca i escolten la ràdio per internet. El perfil dels oients és d’homes i dones i proporció equilibrada i entre 25 i 64 anys. | RED.

Oci | L’Estanc Sánchez, del carrer Verge del Pilar, ha venut una butlleta encertada de Primera Categoria en l’Aposta Hípica Lototurf. El guanyador s’emportarà un premi d’1.325.955 euros. La butlleta premiada va ser validada en aquest establiment que regenta Maria Dolors Sánchez. La venedora ha assegurat que li ha fet “molta il·lusió” donar aquest premi, el més gran que ha concedit fins ara. El passat mes de juny ja va repartir un premi de 70.000 euros gràcies a la Bonoloto. | J. V.


núm.1103

19


e sports

| esports@capgros.com |

L’AGD Mataró depèn d’ell mateix El conjunt mataroní goleja 53 el Saint Omer i es col·loca segon en solitari de la Lliga Europea; un triomf o un empat a Itàlia els classificarà.

per: Salva Fernàndez

Hoquei| L’AGD Mataró va aconseguir la seva segona victòria a la lliga europea, aquest cop davant el Saint Omer. Triomf històric que permet, a més, tenir opcions reals de passar ronda a la següent fase de la màxima competició continental. L’equip va tornar a tenir una primera part de somni en un dissabte europeu en el que tot va anar rodat. L’equip, intractable a casa –golejada al Follonica en la segona jornada- guanyava 3-0 als francesos abans del descans. Feliu i Eric Florenza van ser els artífex dels tres primers gols de la nit, que semblaven sentenciar el partit. Tot i això, el matx es complicaria en la represa malgrat aconseguir la victòria final.

20

núm.1103

La visita dels francesos a Mataró, propicia. FOTO: A. CANALEJO En el segon període els francesos van trobar-se amb un 4-0 que se’ls posava molt coll amunt. Van buscar l’honor amb dos gols consecutius que retallaven distàncies, però Florenza, de falta directa, va tallar qualsevol intent de remuntada. Finalment els mataronins van perdre el gol-avarage amb el Saint Omer, que seria decisiu en cas d’empat a final de la lligueta només amb ells ja que van guanyar 5-3. De moment, el general en cas de triple

empat és favorable als mataronins, que es troben segons en solitari a falta de dues jornades per acabar la lliga. L’equip té opcions reals de passar ronda. Si empata o guanya a la pista del Follonica estarà matemàticament a següent ronda.

Proper partit

Sp

Primera Divisió: CP Monjos - AGD Mataró Dissabte, dia 27 a les 20.30h CP Monjos


El Joventut Handbol Mataró torna a perdre punts en l’últim sospir

| S.F.

Futbol | El CE Mataró ha golejat

| Redacció

de manera escandalosa al Vilassar de Mar aquest matí de diumenge, dia 21. El conjunt de Miguel Ángel Tabares ha destrossat el derbi amb un contundent 0-6 marcat pels nervis i les expulsions. Dos gols de Cristian avançaven als mataronins ben aviat. El Vilassar de Mar ha tingut llavors l’ocasió del partit. Penal i expulsió a favor dels de Manel Moya. Àngel, mític golejador mataroní de la penúltima etapa Creixell, ha fallat en enviar l’esfèrica al pal. Els mataronins han fet el tercer i els nervis s’han apoderat dels locals. El davanter Àngel ha estat expulsat per protestar, I el partit s’ha trencat definitivament. En la represa han anat caient els gols dels mataronins a càrrec de Rafa, Marc Pérez i l’últim de Landi, que tornava als terrenys de joc després de la seva lesió. El partit no ha acabat a poc més de deu minuts pel final, ja que el Vilassar de Mar no tenia els jugadors mínims per seguir el matx entre expulsions i lesions. D’aquesta manera, el conjunt groci-negre se situa a sis punts de la

Handbol | El Joventut Handbol

El CN Mataró goleja el Waterpolo Navarra en un final de partit intens | Eric Porcel

Waterpolo | El CN Mataró Quadis va encadenar aquest dissabte, dia 20, la seva tercera victòria consecutiva a la piscina del CD Waterpolo Navarra en un partit còmode. Aquest resultat permet als maresmencs deixar enrere el CN Sabadell en la lluita per la quarta posició. Els d’Ernest Gil van basar la seva victòria en una defensa contundent que va anul·lar l’atac de l’equip local. El matx es va decidir en el tercer període, però va ser al darrer, amb quatre gols, que el CN

Golejada a domicili.

FOTO: J. RIBAS

salvació, que la marca ara mateix la Gimnàstica Iberiana. El tècnic Tabares està trencant totes les estadístiques de l’equip aquesta temporada: quatre jornades, tres victòries, un empat i 10 punts de dotze possibles.

Proper partit

Sp

Primera Catalana: CE Mataró - Sants Diumenge, dia 28 a les 17.00h Mpal Mataró

Mataró Quadis va aconseguir un marcador més contundent. El màxims anotadors de l’equip mataroní van ser Romain Blary i Àlex Codina amb tres i dos gols respectivament. Els mataronins tenen en la seva mà mantenir la quarta posició, que serviria per superar la classificació de la passada temporada, on van acabar cinquens. El CN Mataró va aprofitar, d’aquesta manera, la derrota del CN Sabadell a la seva piscina contra el CN Terrassa i continua la seva persecució als equips de la part alta. El proper partit serà dissabte vinent a les 12.45h a casa contra el CE Mediterrani, equip de la part baixa de la classificació que aquest cap de setmana.

Mataró no acaba de trobar-li el punt a la segona volta de la Primera Estatal. El conjunt que dirigeix Josep Maria Guiteras no va poder passar de l’empat a 29 gols davant el Saragossa. El partit corresponent a la vintena jornada de lliga no va sortir com esperaven els mataronins, i l’equip no va poder superar a un rival de la part baixa malgrat tenir el partit a la seva mà en més d’una ocasió. Aquest resultat serveix per allunyar encara més la posició dels mataronins de la zona alta. 21 punts i setè classificat, però amb molts rivals per sobre. El descens, que queda també molt lluny. Els mataronins, per això, ja no tenen cap objectiu pel que lluitar més enllà de donar la millor cara possible d’ara fins al final de la temporada.

Sp

Proper partit

Primera Estatal: Joventut - Sant Esteve Sesrovires Dissabte, dia 27 a les 18.00h Teresa Maria Roca

Segona derrota conscutiva del Futsal Mataró Futbol Sala | El Futsal Mataró tenia un desplaçament complicat a Ripollet, un clàssic a la categoria que fa de la seva pista, de dimensions reduïdes i un ambient molt càlid, un fortí. En joc tres punts molt importants per distanciar-se dels equips de la part baixa i la cinquena posició provisional. L’equip va caure derrotat per 3-2, tot i que el matx no va ser tant ajustat com mostra el marcador. Es perdia per 3-0 i després es va poder maquillar el resultat, tot i que no va servir de gaire. Els vermells cauen de la cinquena posició, però segueixen amb comoditat lluny del descens. núm.1103

21

Esports

El CE Mataró destrossa el Vilassar de Mar per 0-6 i suma quatre partits sense perdre


Esports

El rugbi a Mataró comença a prendre forma en un projecte al Municipal Camí del Mig

Els integrants de l’equip mataroní al camp de Cerdanyola | Eric Porcel

Rugbi | L’arribada del rugbi a Mataró està a punt de convertir-se en una realitat gràcies a l’arribada, a partir de la temporada vinent, del Rugbi Club Mataró. Associat amb el Rugbi Badalona actualment, L’equip podrà gaudir d’un camp propi a la ciutat degut a la instal·lació d’unes porteries de rugbi al Camp Municipal de futbol de Cerdanyola, duta a

El femení del Platges de Mataró suma una victòria important a casa | Red.

Bàsquet | El femení del Platges de Mataró sembla estar agafant el to correcte en els partits que disputa com a locals. Les mataronines van guanyar 98-76, una puntuació poc habitual entre les jugadores d’Albert Illa, que va servir per tombar un rival que es troba més ben col•locat en la classificació. Aquesta victòria serveix per mantenir-se quartes per la cua però amb matisos. Actualment té quatre equips per sobre amb només una victòria més, fet que ha 22

núm.1103

FOTO: A.C.

terme gràcies a la inversió de l’Estat espanyol amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). L’equip, que ja està realitzant entrenaments en aquest nou emplaçament, començarà a competir oficialment a Mataró a partir del mes de setembre. El club es va constituir l’estiu de 2007 quan un grup d’amics van començar a jugar a rugbi a la platja

de servir per seguir lluitant per la salvació i poder mantenir-se a la Lliga Femenina-2. Mariona Ortiz, 13 punts, 6 rebots, 11 assistències i un enorme 32 de valoració. Junt amb ella, Roser Buch amb 25 punts també va tenir una actuació destacada. El proper compromís serà difícil. Les noies visiten el diumenge, dia 28 a les 12.30h a l’Space Eivissa, tercer classificat amb 13 victòries que ja va guanyar al Platges de Mataró en el partit de la primera volta. Donar la sorpresa com a visitant, on no s’han prodigat les bones actuacions, sembla bàsic per recuperar el temps perdut en la primera meitat de la temporada. L’equip lluitarà fins el final per salvar-se.

primer amb una pilota de futbol. Mica en mica van anar sumant-se joves a la iniciativa i, un any després, van associar-se amb el Rugbi Badalona per l’absència d’instal·lacions a Mataró. El Rugbi Club Mataró ha evolucionat des d’aquells inicis en els que ni tan sols tenien una pilota de rugbi per jugar i, actualment, es plantegen crear una escola de rugbi per fomentar la pràctica d’aquest esport a la capital maresmenca. Segons afirma Héctor Rueda, jugador de l’equip i membre fundador, hi ha “la voluntat de crear una lliga escolar amb una modalitat de rugbi sense placatges per a nens a partir dels vuit anys”. Així mateix, el mateix Rueda ha confirmat que es comença a forjar un equip femení que espera poder competir properament. Des del club han explicat que a Federació Catalana ja “ha donat el vistiplau a la idea” ja que, gràcies a iniciatives com aquesta, el rugbi català comptarà “amb més clubs i més categories que ajudaran a l’evolució d’aquest esport a Catalunya”. A més de les porteries de rugbi, al Camp Municipal de futbol s’hi col·locarà una nova gespa artificial. La inversió serà de més de 250.000 euros.

El CN Mataró de tennis taula tomba l’Inca mallorquí Tennis Taula | El conjunt femení de tennis taula del CN Mataró va aconseguir una victgòria còmoda en la seva visita a Mallorca per enfrontar-se a l’Inca TT. L’equip mataroní va dominar des d’un primer moment gràcies a les victòries de Liu Chang i de Joanna Parker. Gàlia Dvorak va perdre el tercer punt (1-2) però en dobles es va desfer, junt amb Chang, de les seves rivals. Amb tot ja decidit, el darrer punt va ser per Chang un altre cop, que va tombar a Ana Maria Arrom. Això li permet mantenir-se quart i seguir de ben a prop els tres primers classificats de la Super Divisió femenina.


núm.1103

23


El femení del CN Mataró tomba per la mínima el Cablescom Saragossa | Redacció.

Waterpolo | El CN Mataró el Tot va tombar el Saragossa. El partit va començar malament pels interessos de les mataronines, que es van veure superades en un parcial inicial dur. 4-2 a favor de les aragoneses i el fantasma de la copa un altre cop per sobre del conjunt català. Tot i això, Ciara Gibson i Roser Tarragó van posar fil a l’agulla amb un segon quart esplèndid en el que es va capgirar el marcador. Un parcial d’1-5 col·locava el 5-7 al marcador, tot 24

núm.1103

Primera Catalana

Lliga EBA

CE Mataró - Sants

Diumenge dia 28 17.00h Mpal de Mataró

Sedis Mausa - Platges

Dissabte dia 27 19.45h Sedis Mausa Lliga Femenina-2

Eivissa - Platges Mataró

Victòria a casa. | FOTO: A. CANALEJO l’enfrontament i donar el triomf als unionistes. Els unionistes estan ara a una victòria del segon, el Granollers, i a dues del Vic, que ja torna a dominar la lliga EBA en solitari. El proper compromís dels unionistes serà dissabte, dia 27 a les 18.45h davant el Sedis Mausa. El rival està en zona perillosa, pel que a casa seva serà complicat de guanyar. A més, a la primera volta ja va donar-li un bon revés als mataronins, que van perdre quan l’equip estava en un moment dolç.

i que quedava palès que el matx encara estava per decidir després del descans. En la represa la igualtat va fer acte de presència, on els dos conjunts només van aconseguir fer un gol cadascun. Les mataronines seguien tenint l’avantatge de dos gols, i amb una defensa ven treballada no haurien d’haver passat ensurts. Però a l’inici del període definitiu les aragoneses van empatar a vuit el partit. El públic va esperonar al seu equip, que tornava a tenir opcions de victòria. Gol de les de Tarrés. Empat de nou de les locals. Amb el 9-9 i el partit en un moment clau, penal clar favorable a les mataronines. Roser Tarragó no va fallar i va fer el 9-10 definitiu.

HANDBOL

Diumenge dia 28 12.300h Eivissa Primera Estatal

HOQUEI

va tornar diumenge passat, dia 21, al camí de la victòria davant l’Arenys Bàsquet. Després d’ensopegar la setmana anterior amb un rival directe com el Mollet, els unionistes tenien un partit trampa amb l’Arenys Bàsquet. El conjunt veí es troba en descens, però els seus partits sempre tenen resultats ajustats. Si a això se li suma el fet que un derbi sempre té un plus més, no semblava enfrontament fàcil. Tot i això, l’equip va saber tombar als arenyencs gràcies a un gran darrer període, en el que es va aconseguir la diferència necessària per no patir més del compte. Els de Joan González tornen a ser tercers i tornen a tenir a prop els dos primers classificats. El matx entre els dos conjunts va estar igualat en tots els parcials, de tal manera que els mataronins no podien escapar-se en el marcador en cap moment. Només va ser en el darrer període, amb un parcial de 24-14, quan es va poder trencar

FUTBOL

Bàsquet | El Platges de Mataró

Del 20 al 21 de febrer

BÀSQUET

| Redacció.

Agenda esportiva

Lliga Europea

WATERPOLO

Esports

El Platges de Mataró guanya i s’emporta el derbi a casa davant l’Arenys Bàsquet

Divisió d’Honor

Joventut Handbol Sesrovires

Dissabte dia 27 18.00h Teresa Maria Roca

CP Monjos - AGD Mataró

Dissabte 27 20.30h Monjos

CNM Quadis - CN Mediterrani

Dissabte dia 27 12.45hh Joan Serra

L’Iluro HC goleja l’Egara i s’acosta al lideratge Hoquei Herba | L’Iluro HC va guanyar a casa un nou partit, aquest cop davant l’Egara, que els permet perfilar-se com a ferms candidats al liderat. Els taronges van golejar per 6-2 als de Terrassa i podrien ser líders aquesta setmana si la resta de partits obtenen resultats favorables pels interessos dels mataronins. El partit estava sentenciat al poc, ja que després del primer gol als cinc minuts i el conseqüent empat dels visitants, va començar l’atac constant dels mataronins, que van ser molt superiors i que a l’inici de la segona part ja havien sentenciat el partit.


núm.1103

25


opinió Editorial

|

Envian’s les teves cartes amb opinions o queixes a opinio@capgros.com |

Fotodenúncia

fotodenuncia@capgros.com

Fre als macroprostíbuls L’Ajuntament ha trigat una setmana en reaccionar a la iniciativa d’un empresari d’obrir dos macroprostíbuls. Després de set dies de polèmica, confrontació i gran rebombori mediàtic arreu de l’Estat, que no deixa Mataró en bon lloc, el consistori ha decidit suspendre per decret l’atorgament de les llicències vinculades als prostíbuls. Una mesura necessària i majoritàriament ben rebuda però també un cop d’efecte que arriba molt tard i que posa en entredit el govern. Primer, els responsables municipals van defensar que tenien les mans lligades per aturar la presència dels macroprostíbuls, ja que la concessió de llicències per aquests recintes depenia de la Generalitat. Després del creuament d’acusacions amb la Generalitat, la suspensió de llicències demostra que l’Ajuntament sí podia fer alguna cosa. L’alcalde denuncia que els ajuntaments estan indefensos davant les inconcrecions de la normativa vigent. Però tot i que pugui ser veritat, això no disculpa la manca de previsió del govern, que no va preveure l’elaboració d’una ordenança pròpia que hauria estalviat alguns problemes. L’Ajuntament no ha reaccionat fins que veïns, oposició i fins i tot la pròpia Generalitat se li han tirat a sobre. Per últim, resulta realment sorprenent que l’única víctima política fins ara sigui el regidor del PP Juan Carlos Ferrando. Ha hagut de dimitir després que transcendís que va fer de mediador entre un client seu i l’Ajuntament per aconseguir la llicència per un prostíbul. Si aquest fet secundari, sense relació directa amb els polèmics macroprostíbuls, és motiu de dimissió, què passa amb les parts directament implicades? 26

núm.1103

Brutícia acumulada Un vianant que passeja habitualment per la plaça de la Muralla fa notar la brutícia que s’acumula als laterals de la passarel·la d’accés a la plaça. Alguns ciutadans incívics llencen papers i deixalles en aquest espai, que ofereix una imatge molt deixada. | R. G.

Cartes dels lectors El dijous dia 11 d’aquest mes, es va celebrar al Foment de Mataró, un acte d’homenatge a les persones que varen ser represaliades durant l’època franquista. Tal com es va comentar en aquest acte, per fi, encara que tard i pobre, s’ha reconegut l’aportació a les llibertats del nostre país, de les persones que durant la fosca etapa del franquisme, van patir la repressió del règim. En l’acte, en què hi assitia l’alcalde de Mataró i el secretari general del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, es va lliurar un diploma de gratitud, a les persones que van patir privació de llibertat per motius politics, durant la llarga etapa de la dictadura. El que no va quedar molt clar en aquest acte, és a qui realment es volia homenatjar. Tots els que van ser cridats per rebre el diploma de mans de les autoritats presents, eren vells lluitadors antifranquistes, que varen perdre alguns dels seus anys a la presó perquè les futures generacions poguessin gaudir de les llibertats que tenim actualment, però com es diu en matemàtiques, ha de ser condició necessària i suficient perquè es compleixi la finalitat del acte i en aquest cas,

només va ser necessària però no suficient, o sigui tots els que hi eren s’ho mereixien, però no hi eren tots els que s’ho mereixien. Per què es van quedar alguns dels que van patir la repressió, amb pèrdua de la seva llibertat física al marge del reconeixement? Com es van fer les llistes?. Segons els comentaris, si no havies demanat la subvenció com a pres polític, que va atorgar la Generalitat, no constaves en les llistes i per tant no eres mereixedor de l’homenatge. Trista condició si era aquesta. Crec que s’hauria de ser més acurat ja que, altre cop, s’han fet, sense voler, distincions o separacions entre uns i altres, la qual cosa, no només es una falta de ètica per els que no hi eren, si no que exhibeix una dèbil i trista memòria històrica. Aquí, a diferencia d’altres països amb situacions semblants, no s’han demanat responsabilitats als torturadors de la dictadura, els quals han continuat la seva vida sense tenir cap tipus de remordiment de la seva actuació i ara també s’obliden algunes de les persones que varen patir aquestes tortures. FRANCESC SALMERON


Qüestió d’educació Ricard Aymerich M. de Renovació Pedagògica

Les set potes d’un gran pacte

El semàfor Alícia Romero | Regidora de Llicències

Com la popular vella quaresma, alguns assumptes necessiten d’uns quants puntals per aguantar-se. Des de fa uns mesos, tenim sobre la taula una proposta ministerial de gran acord social i polític sobre educació. La proposta, si s’ha d’aguantar, necessita recolzar-se sobre uns quantes potes. 1. Pluralitat. La nostra és una comunitat educativa i política de molts colors i tons; arribar a una veu coral demana paciència i temps. 2. Oportunitat. Sense precedents anteriors (per això estem ja molt cansats dels canvis normatius que han acompanyat cada canvi en el color del govern estatal), es fa una proposta de consens, l’única fórmula capaç de treure’ns d’un estat de salut francament millorable del nostre sistema educatiu. 3. Vista. Hi ha qui creu que les lleis del mercat són el millor regulador de l’oferta i la demanda escolar. Aquestes lleis són molt injustes. No hi ha excel·lència (paraula de moda) sense equitat; i no hi ha equitat sense algun mecanisme regulador dels excessos del mercat. Que n’hi ha, i molts.

4. Condicions. Si es parla de servei públic educatiu (com fa la proposta de pacte) ha de quedar clar que el concert educatiu del que gaudeixen molts centres privats està condicionat a l’acompliment d’una finalitat social imprescindible: atendre per igual la totalitat de l’alumnat sense cap restricció. 5. Homologació. Cal assumir el compromís social d’acostar-nos a la mitjana europea de despesa en educació (molt més alta que la nostra) i d’absentisme i abandó escolars (molt més baixa que la nostra). 6. Acord integral. No hi haurà acord polític si, abans, no hi ha acord entre els representants dels diversos sectors de la comunitat educativa. 7. Humilitat. I és que algunes qüestions –com ara l’educació– són massa importants com per deixar-les, només, en mans dels polítics. De fet, també diuen el mateix de nosaltres, els mestres. Hi ha coses que són massa importants, i l’educació n’és una.

El govern suspèn llicències per a prostíbuls després d’haver assegurat que tenia les mans lligades per frenar aquests locals a la ciutat

Juan Carlos Ferrando | Regidor del PPC

Dimiteix per no fer mal a la imatge del seu partit després d’haver mediat entre l’Ajuntament i un client de la seva gestoria per obrir un prostíbul

Miguel Ángel Tabares | Entrenador del CE Mataró

El seu equip ha guanyat 10 dels 12 últims punts després d’una golejada al Vilassar de Mar i s’acosta a la salvació

Cartes del lector “Els lectors poden enviar les seves cartes i fotografies a opinio@capgros.com Les cartes no han de superar els 1000 caràcters i han d’estar signades amb nom i cognoms i el DNI. Capgròs es reserva el dret de resumir o publicar el contingut que es consideri oportú”.

núm.1103

27


Cada setmana t’enviem el quedem? | Subscriu-te a capgros.com/quedem Escena d’una de les obres de Binixiflat | CEDIDES

El Casal aposta per programar titelles Nova Aliança i la companyia Binixiflat acorden crear un cicle estable de titelles el segon i el quart diumenge de cada mes per: Vern Bueno

Infantil | La Mútua Nova Aliança i la companyia d’Arenys de Munt Bixinflat han arribat a un acord per programar al Casal espectacles de titelles dues vegades al mes, de forma estable durant tot l’any. Les representacions se celebraran el segon i el quart diumenge de cada mes, a les 12 del migdia. Binixiflat s’encarregarà de les tres primeres sessions amb espectacles de producció pròpia, per deixar pas després a propostes d’altres companyies, tant catalanes com internacionals. La responsabilitat de la programació recaurà en la pròpia companyia arenyenca, que compta amb 25 anys d’experiència en el sector i un munt d’espectacles a les seves espatlles. “És un experiment que ens fa molta il·lusió, sobretot per l’aposta tan intensa que ha fet 28

núm.1103

Nova Aliança pel teatre de titelles”, ha explicat Biel Porcel, director de la companyia. L’objectiu de Binixiflat i Nova Aliança és convertir Mataró en un referent cultural en l’àmbit de les titelles, figures, ombres i objectes. “Que els diumenges els

La responsabilitat de la programació recaurà en la companyia arenyenca, amb 25 anys d’experiència mataronins tinguin un lloc on gaudir d’espectacles familiars”, resumeix Porcel. Binixiflat no descarta iniciar noves activitats com ara produccions pròpies, cursos, tallers, treballs de recerca i exposicions, així com representacions per a públic adult. La programació, que compta amb

Cicle de titelles al Casal Nova Aliança 28/2 · 12.00 h “Informe Caputxeta. Pere Flash TeleTitella” Espectacle de titelles a càrrec de la Companyia Binixiflat. Preu: 6 €; 4 € socis Mútua Aliança

14/3 · 12.00 h “Rita, la rínxols i els tres ossos” Titelles amb la Companyia Binixiflat. Preu: 6 €; 4 € socis Mútua Aliança

28/3 · 12.00 h “En Pere beneït” Titelles amb la Companyia Binixiflat. Preu: 6 €; 4 € socis Mútua Aliança

el suport de l’IMAC, s’iniciarà el 28 de febrer amb el muntatge Informe Caputxeta, de Binixiflat. Aquesta obra de titelles està protagonitzada per Pere Flaix, un periodista que s’endinsa en un reportatge d’investigació per descobrir què va passar realment entre la caputxeta i el llop. L’oferta continuarà amb dues obres més de Binixiflat, Rita, la Rínxols i els Tres Ossos, el 14 de març, i En Pere Beneit, el 28 del mateix mes.


Presenten l’obra guanyadora del II Premi Helena Jubany Llibres | El dramaturg alacantí Joan Lluís Moreno Congost va ser el guanyador de la segona edició del Premi Helena Jubany de narrativa curta o recull de contes, amb l’obra Compta comptes. Tal i com estava previst en les bases del premi, l’obra ha estat publicada per l’editorial Trantàgora. El llibre es presentarà aquest divendres, dia 26, a la llibreria Robafaves. RED. La fitxa: Divendres, dia 26. A les 7 de la tarda a la llibreria Robafaves

Q?

Coetzee protagonitza la tertúlia literària de la Pompeu Llibres | Vida i època de Michael K és un dels llibres més intensos del Nobel J. M. Coetzee. Michael K és un jardiner que intenta sobreviure enmig de la violència que sacseja el seu país, buscant un tros de terra per començar de nou. Al voltant d’aquesta novel·la girarà la tertúlia mensual de la biblioteca Pompeu Fabra, moderada com és habitual per l’escriptor Toni Sala. RED. La fitxa: Dimecres, dia 3. A les 7 de la tarda a la llibreria Robafaves

Q?

L’Espai F mostra els resultats del projecte Zona Intrusa Art | Zona Intrusa és una iniciativa de l’IMAC que ha apropat l’art contemporani als joves de set instituts de secundària de la ciutat. L’Espai F del Foment inaugura aquest divendres una exposició amb el resultat d’aquest projecte, fruit del treball dels propis alumnes al voltant de quatre eixos temàtics: el monument, l’art públic, l’equipament cultural i les pràctiques culturals dels mataronins. RED. La fitxa:

Divendres, dia 26. A les 8 del vespre a l’Espai F

Q? núm.1103

29


via d’adquisició d’obres municipal, gràcies als acords que s’estableixen amb els artistes joves i emergents que exposen periòdicament a la Sala 2 del centre (Raúl Roncero o Xavier Roldan, entre d’altres). “És una nova via força més arriscada, ja que apostem per artistes nous que no sabem quina trajectòria tindran”, va destacar Penedès, que considera “interessant” que el patrimoni públic també estigui conformat per obres d’aquest tipus de creadors. El fons d’art municipal es nodreix, a més, a través d’encàrrecs, exposicions organitzades per l’IMAC i per donacions d’artistes o particulars.

Visitants a l’exposició, el dia de la inauguració | ANNA ALUART

Reordenació del fons d’art L’exposició forma part del projecte que ha encetat l’IMAC per sistematizar, unificar i homologar criteris per gestionar el Fons d’Art municipal. Penedès va apuntar que s’està “centralitzant i digitalitzant” la base de dades i treballant per crear una plataforma de recerca accessible a través d’Internet. La feina també ha de servir per “detectar buits” d’artistes o èpoques que no cobreix el Fons.

Quedem?

Can Palauet mostra les adquisicions més recents del fons d’art de l’Ajuntament

| V. B.

Art | La sala d’exposicions de Can Palauet presenta, fins al dia 18 d’abril, una mostra que recull les noves adquisicions del fons d’art de l’Ajuntament de Mataró. L’exposició està integrada per les obres que han ingressat en aquest fons des de 2006, tant a la Col·lecció del Museu de Mataró com en altres col·leccions d’art del consistori. Impulsada per l’IMAC, aquesta iniciativa pretén divulgar els treballs d’artistes, la majoria

mataronins o vinculats a la ciutat, que són propietat pública però que sovint no es poden veure exposats. Des de 2006, l’Ajuntament ha adquirit unes 150 obres, entre elles prop d’un centenar del fons donat per Xavier Ubach (que no estan representades a la mostra). El president de l’IMAC, Sergi Penedès, explica que s’ha establert un tall a partir de 2006 perquè aquell va ser l’any de la inauguració de Ca l’Arenas. Amb la pinacoteca del carrer Argentona es va obrir una nova

La fitxa: Fins al 18 d’abril a la sala d’exposicions de Can Palauet

Q?

Caixa Laietana presenta quatre mirades artístiques a l’Ateneu | V. B.

Art | Quatre pintors d’estils i procedències ben diferenciades uneixen les seves visions artístiques a l’Ateneu, de la mà de Caixa Laietana i l’exposició “Qu4tre”, que celebra la seva sisena edició. La veneçolana Irene Bou, el barceloni Kiku Poch, el vigatà Albert Coma i la mataronina Teresa Vidal són els protagonistes d’aquesta mostra, amb obres radicalment diferents però unides per la seva profunditat i potència. No es tracta d’una exposició col·lectiva, sinó de 30

núm.1103

Un dels quadres presents a l’exposició | CEDIDA

quatre mostres individuals. “Qu4tre” retrata temes com la soledat tràgica de l’individu, paisatges mediterranis únics, encontres efímers i un diàleg

entre l’orient i l’occident.

La fitxa: Dijous, dia 4. A 2/4 de 8 del vespre Q? a l’Ateneu de Caixa Laietana


| V. B.

Música | “Cada vegada anem a més”. Pere Pons, president de l’associació Big Sam Hal·ler Quartet, no dubta en afirmar que s’han “envalentonat” a l’hora de confeccionar la programació del seu nou cicle Nits de Jazz, el cinquè que organitzen a Mataró i que tindrà lloc entre els dies 4 de març i 6 de maig al Casal Nova Aliança. Preparen un total de vuit concerts, l’oferta més ambiciosa que han presentat fins ara, amb músics de gran renom en l’escena jazzística i amb el “segell de la casa”; com sempre, els concerts tindran lloc dijous a les 9 de la nit,

amb una copa de cava i pastes per a tots els assistents. La programació inclou noms tan destacats com el saxofonista Perico Sambeat (com a membre del Joan Díaz Quartet), o Nono Fernández, que oficiarà el seu retorn a l’escenari després d’un any i mig de retirada. El festival s’obrirà el dia 4 de març amb el quartet de Pere Foved i es tancarà el sis de maig amb l’espectacle Plujazz, a càrrec d’Elisabeth Raspall Quartet. Durant aquests dos mesos també passaran pel Casal el trompetista mataroní Ivó Ollé, Gats Quartet, 256 Trio o Tacirupeca y sus lobos retent homenatge a Telonius

Monk. Amb aquest cartell, Big Sam Hal·ler Quartet pretén repetir l’èxit de públic que ha aconseguit en els anteriors cicles, els quals han demostrat la fam de jazz que té la ciutat. De fet, l’objectiu de Big Sam és convertir Mataró en un referent dins del món jazzístic. Suport de la Generalitat Hi ha una raó clau que marca l’impuls que ha pres el cinquè Nits de Jazz respecte a les anteriors edicions. És el suport directe de la Generalitat, que ha inclòs el cicle dins del circuit Ressons Jazz que promou el departament de Cultura. D’aquesta manera, quatre dels vuit concerts del cicle cicle seran espectacles inclosos en aquest circuit. 5è cicle Nits de Jazz al Casal Aliança

El trompetista local Ivó Oller.

4/3 · 21.00 h - “Reflexions en sis”

FOTO: CEDIDA

Concert a càrrec de Pere Foved (bateria i veu), acompanyat d’Andreu Martínez (guitarra elèctrica), David Pastor (trompeta) i Jordi Franco (baix elèctric). Preu: 12 € (amb copa de cava)

11/3 · 21.00 h - “Telonious Monk” Concert a càrrec del grup Tacirupeca y sus lobos. Preu: 12 € (amb copa de cava)

18/3 · 21.00 h - “Jazz Nu” Concert a càrrec d’Ivó Oller (trompeta i fluguelhorn), acompanyat per Marc Sort (saxo), Martí Ventura (piano), Dick Them (contrabaix) i Josep “Pinyu” Martí (bateria). Preu: 12 € (amb copa de cava)

25/3 · 21.00 h - Standards de Jazz

Perico Sambeat, una de les grans estrelles del certamen. FOTO: CEDIDA

Concert a càrrec de la formació Gats Quartet. Preu: 12 € (amb copa de cava)

15/4 · 21.00 h - Standars Concert a càrrec de 256 Trio. Preu: 12 € (amb copa de cava)

22/4 · 21.00 h - Jazz Concert a càrrec de Nono Fernández Trio. Preu: 12 € (amb copa de cava)

29/4 · 21.00 h - “Originals propis” Concert a càrrec del Joan Díaz Quartet, amb la col·laboració de Perico Sambeat. Preu: 12 € (amb copa de cava)

6/5 · 21.00 h - “Plujazz” Concert a càrrec de l’Elisabeth Raspall Quartet. Preu: 12 € (amb copa de cava) núm.1103

31

Quedem?

L’associació Big Sam Hal·ler Quartet ofereix el cicle ‘Nits de Jazz’ més ambiciós


Quedem?

El Cicle de Músiques Tranquil·les rep el vessant ‘blues’ de Quico Pi de la Serra | V. B.

Música | El Cicle de Músiques Tranquil·les convida aquest divendres un dels cantautors catalans més veterans i emblemàtics. Es tracta de Quico Pi de la Serra (Barcelona, 1942), músic inquiet i compromès, sovint més allunyat dels focus que altres companys dels mítics Setze Jutges. Amb més de 45 anys de carrera, Pi de la Serra segueix apostant per nous projectes. És el cas de Quicol·labora, que presentarà a Mataró, en el qual el cantautor es reuneix amb dos dels grans exponents del blues fet a Catalunya, Amadeu Casas i Joan Pau Cumelles. En format trio, Quicol·labora recupera cançons que l’artista feia temps que no cantava, amb nous arranjaments de regust blues. El públic podrà sentir, després de molts anys, temes com Si els fills de uta volessin no veuríem mai el sol, Passejant per Barcelona, o Complicitat, a més de versions de blues clàssic com Guitar Shuffle o My Man. Tots ells,

interperetats amb veus, cordes i harmòniques de tota mena que es fusionen amb un discurs musical fins ara inèdit en el panorama català. El recital de Pi de la Serra serà un dels més atractius del Cicle de Músiques

El cor de Palafolls.

Gospel Viu obre un cicle d’activitats solidàries en benefici d’Haití | V. B.

Solidaritat | Un concert benè-

L’àlbum compta amb una dotzena de cançons plenes de força, ritme i alegria. Un pas endavant més en la trajectòria d’un grup que cada cop apunta més alt.

fic del cor de Palafolls Gospel Viu, aquest dissabte dia 27 a la Basílica de Santa maria, donarà el tret de sortida al programa d’activitats de la campanya ‘Mataró amb Haití’, iniciativa d’un conjunt d’entitats i col·lectius de la ciutat que compta amb el suport de l’Ajuntament. La campanya té com a objectiu recaptar fons per ajudar a la reconstrucció del país caribeny, arrasat per un terratrèmol. Les activitats, que compten amb música, ball, conferències i esport, s’allargaran fins al 7 de març. Més enllà del concert de Gospel Viu, l’acte més destacat de la campanya serà el festival que tindrà lloc el 6 de març al Foment Mataroní, amb l’actuació de prop d’una vintena d’entitats locals, principalment de dansa i balls regionals. També destaca la conferència “La resposta de la Creu Roja en Emergències Humanitàries, el 5 de març a la Peixateria, la xocolatada i les activitats infantils a diferents mercatsel mateix dia 6, o la caminada popular que tindrà lloc l’endemà, des de l’Ermita de Sant Simó fins a la plaça Santa Anna, organitzada per les Dones de Vista Alegre.

Q?

La fitxa: Gospel Viu. Dissabte, dia 27. A 2/4 Q?

El veterà cantautor.

FOTO: CEDIDA

Tranquil·les, que organitza Casa de la Música Popular i que compta amb 17 concerts.

La fitxa: Divendres, dia 26. A les 10 de la nit Q? al Casal Nova Aliança. Preu: 12-15 euros.

Canteca de Macao reafirma l’aposta del Clap pel mestissatge | V. B.

Música | Més enllà del cicle de Músiques Tranquil·les, el Clap ofereix la seva habitual programació de concerts. Aquest dissabte hi aterra un grup que s’identifica al 100% amb “l’estil” de la sala mataronina. Es tracta de Canteca de Macao, banda ja molt consolidada dins l’escena mestissa a l’Estat espanyol. La seva barreja d’estils, que inclou reggae, ska i rumba, sumada a un directe frenètic i molt ben rodat, l’ha convertit en un grup molt popular en aquest àmbit. També hi ha ajudat molt la publicació del disc Agua para la Tierra, que va sortir al mercat la passada tardor. 32

núm.1103

FOTO: CEDÌDA

El grup, actuant al Clap. A. ALUART

La fitxa: Dissabte. dia 27. A les 10 de la nit a la sala Clap. Preu: 10-13 euros.

de 10 de la nit a Santa Maria. 10 euros.


La cartes entre Pau Casals i Andreu Claret, a Òmnium Llibres | Correspondència a l’exili és un llibre que repassa l’amistat entre el músic Pau Casals i Andreu Claret, un dels fundadors d’ERC. És obra d’Anna Dalmau i Anna Mora, que seran aquest dimecres a la seu d’Òmnium Cultural. Estaran acompanyades del musicòleg Francesc Cortés. L’acte també comptarà amb una actuació dels violoncelistes Jordi i Daniel Claret. RED. La fitxa: Dimecres, dia 3. A les 8 del vespre Q? a Òmnium Cultural (C/ Argentona 59)

Cicle de conferències al voltant del Dia de la Dona Dona | La psicòloga Carmen Ferrer, col·laboradora de Capgròs, dóna el tret de sortida aquest dijous, dia 4, al cicle ‘8 de març. Dia de la dona’. Ferrer oferirà a la Pompeu Fabra la conferència “arrels i integració de la dona immigrant”. El cicle compta amb dues conferències més que tractaran temes com les causes de la depressió en la dona i el fet migratori en aquest col·lectiu. RED. La fitxa: Dijous, dia 4. A les 7 de la tarda a la biblioteca Pompeu Fabra

Q?

Seminari sobre les amenaces a la biodiversitat a Can Palauet Medi Ambient | “La sisena extinció” és el títol del seminari organitzat pel Museu de Mataró que analitza el procés de pèrdua de biodiversitat que viu el planeta. Aquesta setmana hi haurà dues conferències a Can Palauet, dedicades a l’origen, funcions i amenaces de la biodiversitat, i l’amenaça que pateix Catalunya en matèria d’extinció d’espècies. RED. La fitxa: Dimecres, dia 3. A 2/4 de 8 de la tarda a Can Palauet

Q? núm.1103

33


Quedem?

Sala Cabañes estrena la comèdia ‘No et vesteixis per sopar’ de Marc Camoletti | V. B.

Teatre | Després d’Els Pastorets, Sala Cabañes aposta per la comèdia amb l’estrena aquest dissabte de No et vesteixis per sopar. L’obra, escrita per Marc Camoletti, es va donar a conèixer sota la direcció de Ricard Raguant i amb Joan Pera i Amparo Moreno com a protagonistes. Ara és Josep Maria Rabassa qui l’adapta per a l’escenari mataroní, després de l’èxit que va aconseguir en la direcció d’altres obres de gran èxit com El Mètode Gronhölm o Estralls. No et vesteixis per sopar explica la història d’en Bernat i la Josefina, un matrimoni poc avingut. La dona marxa un cap de setmana i el marit aprofita per citar-se a casa amb la seva amant, la Susi. Però en Robert, un amic del matrimoni que a més és l’amant de la Josefina, es presenta a casa per sorpresa. Tots quatre hauran d’amagar les relacions que en realitat els uneixen per intentar sortir indemnes d’aquesta incòmode situació. L’escenari perfecte per

un vodevil en tota regla. Rabassa explica que en aquest muntatge ha adoptat un estil de revista teatral, pujant el to de veu dels actors i augmentant l’expressivitat del gest en aquesta comèdia. El repartiment

Una escena de l’obra.

FOTO: O. MIRAS

està encapçalat per Jordi Romagosa, Coral Consegal, Jessica Pérez, Diana Gámez i Joan Rovira.

La fitxa: Dissabte 27. A 2/4 de 10 de la nit a Q? Sala Cabañes. També els dies 28, 6 i 7.

Humor costumista en una nit de monòlegs a la Cova amb Jonathan Vives

núm.1103

aquest dissabte, dia 27, dues sessions d’un recital que combina la poesia, la música i elements audiovisuals. Porta per títol “En blanc i negre”, i consistirà en la lectura de poemes de dos autors mataronins, Lola Casas i Joan Carles González Pujalte, a càrrec de quatre lectors (Enric Domingo, la pròpia Casas, Judit Rosa i Andrea Domènec). Estaran acompanyats pel guitarrista Manel Pujol i amb la projecció d’imatges relacionades amb els poemes que es llegiran. El muntatge tindrà una durada d’uns 40 minuts i en finalitzar hi haurà un col·loqui entre els lectors, els poetes i el públic assistent.

La fitxa: Dissabte, dia 27. A les 6 de la tarda Q? i a les 9 del vespre a l’Aula de Teatre

Les Esmandies acull les jornades ‘Viure i conviure en la diversitat’ | V. B.

| V. B.

34

| V. B.

Poesia | L’Aula de Teatre acull

Societat | La FAVM organitza el

Oci | “L’humor és l’arma més meravellosa per combatre l’estrés, la rutina i l’avorriment”. Amb aquesta carta de presentació arriba el monologuista Jonathan Vives, protagonista de la nit de divendres a La Cova. Actor, guionista i showman, compta amb un currículum de més de 500 actuacions arreu de l’Estat espanyol. Jonathan Vives ha col·laborat amb el gran showman Andreu Buenafuente i el grup teatral La Cubana i va presentar l’espectacle Los monólogos de la marihuana, a la sala Villaroel de Barcelona. A més, ha estat més d’un any en cartell al

Doble recital pòetic, teatral i musical a l’Aula de Teatre

L’humorista.

FOTO: CEDIDA

Teatreneu amb el muntatge +Noche de monólogos. Els seus monòlegs estan plens d’humor, bogeria i crítica social, amb l’objectiu clar de no deixar el seu públic indiferent.

La fitxa: Divendres, dia 26. A les 10 de la Q? nit a La Cova. Preu: 8-10 euros.

cicle de conferències “Viure i conviure en la diversitat”, a càrrec de membres docents de les universitats catalanes. El cicle s’iniciarà aquest dimarts, dia 2, amb el professor de la Universitat de Girona Marco Aparicio, que tractarà les darreres reformes en el règim d’estrangeria. En les següents cites es parlarà qüestions com la interculturalitat com a eina per aconseguir la cohesió social, o la presència de la comunitat xinesa a Catalunya. Tindrà lloc cada dimarts a Les Esmandies fins al 23 de març, dia en què es projectarà al Foment la pel·lícula Edén al Oeste, de Costa-Gavras

La fitxa: Dimarts, dia 2. A 2/4 de 8 de la tarda al casal Les Esmandies.

Q?


núm.1103

35


coses vistes 01

02

02 Desenes de milers de persones van donar-se cita de nou a una nova edició de la Fira de l’Arbre, amb activitats noves com la doma de cavalls o la promoció de l’agricultura ecològica | A. C 03 01 El quintet barceloní Love of Lesbian va demostrar dissabte passat a la sala Clap, plena a rebentar amb prop de 700 persones, que es troben en el seu millor moment. | DDM / A. ALUART

03 El multitudinari comiat a en Pellofa el Dimecres de Cendra a la plaça de la Muralla va cloure el Carnestoltes. En el seu testament, va deixar “un vestit a ratlles” per a Baron i Bassas | ANNA ALUART

36

núm.1103


Els Amics de les Arts mostren el seu bon moment a la Sala Privat

Un moment de l’actuació. | A.A. | Salva Fernández

Els Amics de les Arts van demostrar a Privat que, fins a nova ordre, estan de moda pel que a pop català es refereix. Amb la pista de la discoteca plena i abundant gent als voltants de la mateixa, van fer una repassada al treball que els ha catapultat a l’èxit, el disc Bed&Breakfast, sense oblidar els seus primers temes. Totes les cançons acabaven tenint encant. Se’ls pot atribuir certa irregularitat en algun dels temes que composen Bed&Breakfast. Sensació que queda totalment diluïda un cop sonen en directe. L’energia amb la que toquen tots i cadascun dels temes i la naturalitat sobre l’escenari fan que l’absurditat d’algunes rimes i lletres quedin oblidades. El concert va anar in crescendo fins arribar a un final intens. Van guanyar-se el públic per diversos motius. Es va presentar en exclusiva (mundial, van matisar) el videoclip de L’home que vesteix de gos. Si a això se li afegeix que en les seves cançons parlen del desig de ser en Son Goku, del desastre personificat que són en les tasques domèstiques o d’enviar una ex a Islàndia, està clar que acaben arribant a la gent. I si a sobre ho fan bé i en català, que sigui per molt de temps. núm.1103

37


quedem? Quedem?

Maresme Titelles per a la reflexió al Teatre Principal d’Arenys L’escenari del Teatre Principal rep el muntatge de titelles Tsimane, que vol fer reflexionar el públic sobre les diferents maneres de viure en el món, la relació de les persones en equilibri amb la natura i l’explotació desmesurada dels recursos naturals. Ho fa a través dels Tsimane, un petit poble indígena de la selva amazònica que expliquen les seves històries i costums, i que estan amenaçats per la desforestació. Tsimane és obra de la companyia Zia Guantazo, resident a Arenys de Mar.

La fitxa: Diumenge, dia 28. A les 6 de la tarda al Teatre Principal d’Arenys de Mar

Q?

Laia Porta Quartet al cicle ‘Va de Jazz’ de Vilassar de Mar El cicle Va de Jazz de Vilassar de Mar convida aquest diumenge el conjunt Laia Porta Quartet, integrat per trompeta, guitarra, contrabaix i veu. Un so singular i diferent, amb la pròpia Porta com a cantant, per repassar alguns dels estàndards del jazz més representatius de la història d’aquest estil musical. El grup també oferirà temes de collita pròpia a l’escenari de l’Ateneu Vilassanès. El cicle Va de Jazz manté d’aquesta manera l’aposta mensual pel jazz català de qualitat.

La fitxa: Diumenge, dia 28. A les 7 de la tarda Q? a l’Ateneu Vilassanès de Vilassar de Mar

38

núm.1103


Mataró Cap de setmana

Divendres 26 Conferència FUNDACIÓ HOSPITAL. C/ Sant Pelegrí, 3 • 18.00 h. “Fibromiàlgia: una malaltia del cervell i no una malaltia psiquiàtrica”. A càrrec del Dr. Joan Deus. Organitza: AFIMAT. Publicacions ROBAFAVES. C/ Nou, 9 • 19.00 h. II Premi Helena Jubany. Presentació del llibre “Compta comptes”. Organitza:

Divendres 26

Dissabte 27

Música CASAL NOVA ALIANÇA. C/ Bonaire, 25 • 22.00 h. Pi de la Serra presenta “Quicol·labora”. Preu: 12 € ant.; 15 € taq. Organitza: Casa de la Música Popular. Marc:

Teatre SALA CABAÑES. La Riera, 110-120 • 21.30 h. “No et vesteixis per sopar”. Obra de Marc Camoletti. Organitza:

5è cicle de músiques tranquil·les.

Sala Cabañes.

nista i showman. Preu: 8 € Atrapalo; 10 € taquilla. Organitza: La Cova. Música SALA PRIVAT. C/ Carrasco i Formiguera, 32 • 00.15 h. Concert a càrrec de Rafa Pons. Preu: 9 € Atrapalo; 12 € Caixa Laietana i guixeta. Organitza: Sala Privat.

Dissabte 27 Música AULA DE TEATRE. C/ Meléndez Valdés, s/N • 18.00 h. “En blanc i negre”. Recital poètic i musical a partir de poesies de Lola Casas i Joan Carles González. També a les 9 del vespre. Preu: gratuït.

Associació Cultural Helena Jubany i Lorente.

Exposició ESPAI F. C/ Nou, 11 • 20.00 h. “Zona Intrusa 3”. Inauguració d’aquesta mostra, resultat del treball pedagògic realitzat als centres d’educació secundària de Mataró. Conferència SALA D’ACTES CAIXA LAIETANA. C/ Santa Teresa, 61 • 20.00 h. “Peripècies de la colla Maimakansu”. A càrrec de Salvador Carbonell i Arnau, president de la colla. Organitza: Amics de la ciutat de Mataró i Caixa Laietana.

Música CASAL NOVA ALIANÇA. C/ Bonaire, 25 • 22.00 h. Pi de la Serra presenta “Quicol·labora”, acompanyat per dos dels exponents del blues al nostre país, Amadeu Casas i Joan Pau Cumellas. Preu: 12 € ant.; 15 € taq. Organitza: Casa de la Música Popular.

Teatre SALA CABAÑES. La Riera, 110120 • 21.30 h. “No et vesteixis per sopar”. Representació d’aquesta obra de Marc Camoletti, sota la direcció de Josep M. Rabassa. També els dies 28 (18.30h), 6 (21.30h) i 7 (18.30h) de març. Preu: consulteu. Organitza: Sala Cabañes.

Música BASÍLICA DE SANTA MARIA. Pl. Sta. Maria • 21.30 h. Concert a càrrec de Gospel Viu. Dins la campanya “Mataró amb Haití”. Preu: 10 €. Organitza: Fundació Grup 3r Món. Música SALA CLAP. C/ Serra i Moret, 6 • 22.00 h. Concert a càrrec del grup Canteca de Macao. Preu: 10 € ant.; 13 € taq. Organitza: Casa de la Música Popular.

Marc: 5è cicle de músiques tranquil·les.

Diumenge 28

Teatre LA COVA. C/ Batista i Roca, 61 • 22.00 h. Espectacle de monòlegs a càrrec de Jonathan Vives, actor, guio-

Infantil CASAL NOVA ALIANÇA. C/ Bonaire, 25 • 12.00 h. “Informe Caputxeta. Pere Flash Tele-Titella”. Espectacle de titelles a càrrec de

la Companyia Binixiflat. Preu: 6 €; 4 € socis Mútua Aliança. Organitza:

gestió en un futur”. Acàrrec del Sr. David Andrés i València. Organitza:

Companyia Binixiflat i Aliança Mataró.

Cristianisme s.XXI.

Infantil PL. PEIXATERIA. • 13.00 h. Serra la Vella. Tallada d’una de les potes de la Vella Quaresma. Organitza: Confraria de les Set Setmanes.

Teatre FOMENT MATARONÍ. C/ Nou, 11 • 18.00 h. “La Canción del Olvido”. Sarsuela a càrrec de la Joventut Lírica de Barcelona, Cors i Orquestra simfònica titular. Preu: consulteu. Organitza: Foment Mataroní. Ball ESCOLA GEM. C/ Àvila, 9-43 • 18.00 h. Vols ballar gitanes?. Fins a les 8 del vespre, assajos gratuïts. Preu: gratuït. Organitza: Mestres del Gai Saber. Ass. cultural i d’esbarjo.

Música EL DAU. C/ Pujol, 26 • 20.30 h. Concert de pop rock a càrrec de Vinodelfin. Preu: 4 €. Organitza: Casa de la Música Popular. Marc: 5è cicle de músiques tranquil·les.

de dilluns a ...

Dimarts 2 Infantil BIB. POMPEU FABRA. Pl. d’Occitània, s/n • 18.00 h. L’hora del conte. Amb la narració de “Babaiaga” de Taï-Marc Le Thanh, a càrrec de Montse Margalef. Preu: gratuït. Organitza: la Biblioteca. Conferència CAN PALAUET. C/ Palau, 32 • 18.00 h. “Tunísia: modernitat i tradició”. A càrrec d’Àngel Morillas, historiador i professor d’Art i coordinador patrimoni UNESCO. Preu: 4 € per sessió. Organitza: IME. Marc: Monogràfic ‘Mediterrani: nord-sud. Patr. cultural i natural’.

Conferència LES ESMANDIES. Rda. O’Donnell, 94 • 19.30 h. “Les fronteres de la ciutadania”. Marco Aparicio, professor de la Universitat de Girona, parlarà de les darreres reformes en el règim d’estrangeria a l’Estat Espanyol i a la Unió Europea. Preu: gratuït. Organitza: FAVM. Marc: Jornades ‘Viure i conviure en la diversitat’.

Dilluns 1

Dimecres 3

Conferència LES ESMANDIES. Rda. O’Donnell, 94 • 18.00 h. “Maria Callas: la seva vida i la seva veu”. A càrrec de Maria Teresa Julià. Preu: 4 € per sessió. Organitza: Les Esmandies

Infantil ROBAFAVES. C/ Nou, 9 • 18.00 h. L’hora del conte. Amb la narració de “Em dic Yoon” de Helen Recorvits. Preu: gratuït. Organitza: Robafaves.

Casal de Barri. Marc: Monogràfic musical ‘Òpera. Maria Callas’.

Activitat literària BIB. POMPEU FABRA. Pl. d’Occitània, s/n • 19.00 h. Véns a la tertúlia?. Tertúlia entorn del llibre “Vida i època de Michael K”, de J.M. Coetze. Activitat moderada per l’escriptor Toni Sala. Preu: gratuït. Organitza: la Biblioteca.

Conferència SALA D’ACTES CAIXA LAIETANA. C/ Santa Teresa, 61 • 20.00 h. “El Patrimoni artístic de l’Església Catòlica: manteniment i

núm.1103

39

Agenda

agenda Informació facilitada per les pròpies associacions, entitats, ajuntaments, particulars, i PMC de Mataró


Agenda

agenda Informació facilitada per les pròpies associacions, entitats, ajuntaments, particulars, i PMC de Mataró Diumenge 28

Divendres 26

Infantil CASAL NOVA ALIANÇA. C/ Bonaire, 25 • 12.00 h. “Informe Caputxeta. Pere Flash Tele-Titella”. Espectacle de titelles a càrrec de Cia. Binixiflat. Preu: 6 €; 4 € socis Mútua Aliança. Organitza: Binixiflat

Conferència Llavaneres. AJUNTAMENT • 20.30 h. Conferència sobre el cardenal Vives. A càrrec de Fra V. Serra de Manresa. Preu: gratuït. Organitza: Parròquia de Sant Andreu,

Conferència CAN PALAUET. C/ Palau, 32 • 19.30 h. “La biodiversitat: origen, funcions i amenaces”. A càrrec de Joandomènec Ros, del departament d’Ecologia de la UB. Preu: gratuït amb inscripció prèvia. Organitza: Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Marc: Seminari ‘La sisena extinció’.

Publicacions ÒMNIUM CULTURAL. C/ Argentona, 59 • 20.00 h. “Correspondència a l’exili: Pau Casals i Andreu Claret”. Presentació d’aquest llibre d’Anna Dalmau i Anna Mora, a càrrec de Francesc Cortés (musicòleg) i les mateixes autores. També hi haurà l’actuació musical dels violoncel·listes Jordi i Daniel Claret. Preu: gratuït. Organitza: Òmnium Cultural.

Dijous 4 Infantil BIB. CAIXA LAIETANA. C/ Pujol, 19-25 • 17.30 h. Els dijous a la Biblio. Amb la narració de “Extraterrestres en calçotets” de Claire Freedman. Organitza: Caixa Laietana. Infantil BIB. POMPEU FABRA. Pl. d’Occitània, s/n • 18.00 h. Club gomet vermell. Tertúlia a partir de lectures per fomentar la lectura entre els més petits. Organitza: la Biblioteca. Publicacions ROBAFAVES. C/ Nou, 9 • 19.00 h. Presentació dels llibres “L’aigua” de Marc Romera i “Cansat de diumenges” d’Andreu Galan i Martí, i tertúlia amb ambdós autors. Preu: gratuït. Organitza: Robafaves. Conferència BIB. POMPEU FABRA. Pl. d’Occitània, s/n • 19.00 h. “Arrels i integració de la dona immigrant”. A càrrec de 40

núm.1103

Carmen Ferrer Román, Psicòloga Clínica – Psicoanalista. Preu: gratuït. Organitza: la Biblioteca. Marc: Cicle de conferències ‘8 de març. Dia de la dona’.

Conferència CAN PALAUET. C/ Palau, 32 • 19.30 h. “El deute d’extinció: una amenaça latent en una Catalunya canviant”. A càrrec de Joan Pino del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). Preu: gratuït amb inscripció prèvia. Organitza: Secció de Ciències Naturals del Museu de Mataró. Marc: Seminari ‘La sisena extinció’.

Exposició ATENEU CAIXA LAIETANA. C/ Bonaire, 3-5 • 19.30 h. “Qu4tre”. Inauguració d’aquesta mostra amb Irene Bou, Albert Coma, Kiku Poch i Teresa Vidal. Preu: gratuït. Organitza: Caixa Laietana. Conferència SALA D’ACTES CAIXA LAIETANA. C/ Santa Teresa, 61 • 20.30 h. “Salut i malaltia”. A càrrec de Valentí Agustí, metge-psiquiatra president de la Comunitat Terapèutica del Maresme, i Marcelo Edwards, psicoanalista coordinador Equip Aïna. Organitza: Centre de Formació i Prevenció. Marc: Cicle Psicoanàlisi Avui “ Salult i malaltia”.

Música CASAL NOVA ALIANÇA. C/ Bonaire, 25 • 21.00 h. “Reflexions en sis”. Concert a càrrec de Pere Foved. Preu: 12 € (amb copa de cava). Organitza: Big Sam Hal·ler Quartet Jazz. Marc: Cinquè cicle de Nits de Jazz.

Música EL DAU. C/ Pujol, 26 • 21.30 h. Concert a càrrec de la formació Bedroom. Preu: 3 €. Organitza: Casa de la Música Popular. Marc: 5è cicle de músiques tranquil·les.

Museu-Arxiu Vives i Tutó i Ajuntament.

Maresme Divendres 26 Infantil Vilassar de Mar. BIBLIOTECA MUNICIPAL E. LLUCH. Sta. Eulàlia, 66-80 • 18.00 h. L’hora del conte. Amb la narració de “El rei truites”, a càrrec de Joan González (a partir de 4 anys). Preu: gratuït. Organitza: la Biblioteca.

Conferència Arenys de Mar. CALISAY. Riera del Pare Fita, 31 • 18.00 h. “L’evolució de l’instrument (de la segona meitat del s. XIX als nostres dies)”. A càrrec de Pere Andreu Jariod. Preu: 17 € (tot el cicle). Organitza: Aula d’Extensió Univeritària.

el cardenal Vives. A càrrec de Fra V. Serra de Manresa, arxiver dels caputxins de Catalunya. Preu: gratuït. Organitza: Parròquia de Sant Andreu, Museu-Arxiu Vives i Tutó i Ajuntament. Marc: Les despulles del cardenal Vives i Tutó, a Llavaneres.

Audiovisual Arenys de Mar. CALISAY. Riera del Pare Fita, 31 • 20.30 h. “Volta als ‘Annapurnes’ pel Thorong-la”. Projecció comentada d’aquest audiovisual a càrrec de Francesc Calopa i David Subirón. Preu: gratuït. Organitza: Centre Excursionista.

Dissabte 27 Jocs Arenys de Mar. CALISAY. Riera del Pare Fita, 31 • 17.00 h. Tarda variada amb play station, tennis-taula... Organitza: Regidoria d’Infància i Joventut.

Festa Vilassar de Mar. DIVERSOS INDRETS. • 19.00 h. Festa de la democràcia amb motiu de la consulta sobre la independència. Durant tot el cap de setmana tindran lloc diversos actes amb motiu de la consulta. Organitza: Plataforma Vilassar de Mar Decideix.

Exposició Llavaneres. MUSEU ARXIU. Can Caralt • 19.30 h. “Feliu Plasencia, escultures”. Inauguració d’aquesta mostra. Organitza: Museu Arxiu. Exposició Argentona. SALÓ DE PEDRA. C/ Gran, 61 • 20.00 h. “13D: jo també vaig votar”. Inauguració d’aquesta mostra del material gràfic relatiu a la jornada del 13D. Organitza: Argentona pel Dret a Decidir.

Conferència Llavaneres. AJUNTAMENT. Pl. de la Vila, 1 • 20.30 h. Conferència sobre

Religió Llavaneres. AJUNTAMENT. Plaça de la Vila, 1 • 17.00 h. Exposició de les despulles del cardenal Vives i Tutó. Fins a les 8 del vespre. També diumenge, de 10 a 11 del matí. Organitza: Parròquia de Sant Andreu, Museu-Arxiu Vives i Tutó i Ajuntament. Marc: Les despulles del cardenal Vives i Tutó, a Llavaneres.

Publicacions Arenys de Mar. BIB. P. FIDEL FITA. C/ Bonaire, 2 • 19.00 h. “El matrimonio, un camino para dos”. Presentació d’aquest llibre de Josep Araguàs a càrrec d’Alex Miranda, Mónica de la Flor i José Escuder. Preu: gratuït. Organitza: la Biblioteca.

Diumenge 28 Portes obertes Llavaneres. EL CASAL. Av. Catalunya, 56 • 09.00 h. Consulta popular. Fins a les 8 del vespre, sobre el dret a decidir. Hi haurà també una urna mòbil. Organitza: Decideix Llavaneres.


Diumenge 28

Diumenge 28

Infantil Arenys de Mar. TEATRE PRINCIPAL. C/ Església, 45-47 • 18.00 h. “Tsimane”. Espectacle de titelles ambientat a l’Amazònia, a càrrec de la Cia. Zia Guantazo. Preu: 5 €. Organitza:

Música Vilassar de Mar. ATENEU VILASSANÈS. Sant Josep, 35 • 19.00 h. Va de jazz i música moderna. Concert de jazz a càrrec de Laia Porta Quartet.

SC L’Esperança-Regidoria de Cultura.

Organitza: Ateneu Vilassanès i Lali Vinaixa.

Activitat literària Arenys de Mar. CALISAY. Riera del Pare Fita, 31 • 10.00 h. Un passeig per Sinera. Itinerari guiat per diversos indrets de la nostra vila que varen inspirar Salvador Espriu. Inscripcions a la Biblioteca P. Fidel Fita. També el dia 7 de març. Preu: gratuït. Organitza: Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu, Regidoria de Cultura í Biblioteca P.Fidel Fita.

Religió Llavaneres. AJUNTAMENT. Plaça de la Vila, 1 • 11.00 h. Trasllat de les despulles del cardenal Vives de l’Ajuntament a l’església parroquial, i ofici solemne. Organitza: Parròquia de Sant Andreu, Museu-Arxiu Vives i Tutó i Ajuntament. Marc: Les despulles del cardenal Vives i Tutó, a Llavaneres.

Festa Llavaneres. C/ DEL CARDENAL VIVES. Davant la seva casa natal

• 12.30 h. Festa popular. Amb ballada de sardanes. Organitza: Parròquia de Sant Andreu, Museu-Arxiu Vives i Tutó i Ajuntament. Marc: Les despulles del cardenal Vives i Tutó, a Llavaneres.

Infantil Arenys de Mar. TEATRE PRINCIPAL. C/ Església, 45-47 • 18.00 h. “Tsimane”. Espectacle de titelles ambientat a l’Amazònia, a càrrec de la Cia. Zia Guantazo. Preu: 5 €. Organitza: SC L’Esperança-Regidoria de Cultura.

Teatre Arenys de Mar. CASAL DE JOVENTUT SERÀFICA. C/ de la Torre, 80 • 18.15 h. “La Reina de Bellesa”. Representació d’aquesta obra de Leenane de Martin McDonagh a càrrec del grup l’Ull de Bou de St. Esteve Sesrovires. Preu: 6 €; 5 € socis; 1 € estudiants. Organitza: Regidoria de Cultura i GACX. Marc: 38è Concurs de Teatre Amateur Premi Vila d’Arenys de Mar 2010.

Música Vilassar de Mar. ATENEU VILASSANÈS. Sant Josep, 35 • 19.00 h. Va de jazz i música moderna. Concert de jazz a càrrec de Laia Porta Quartet. Organitza: Regidoria de Cultura, Ateneu Vilassanès i Lali Vinaixa.

Dimarts 2 Conferència Arenys de Mar. CALISAY. • 18.00 h. “És possible una alternativa al capitalisme?”. A càrrec d’Antoni Comín del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia. Organitza: Aula d’Extensió Univeritària.

Organitza: Servei Municipal de Català-Reg. de Cultura i Escola d’Adults.

Dimecres 3 Publicacions Llavaneres. BIBLIOTECA MUNICIPAL. C/ Clòsens, 65 • 19.00 h. “Goundi, unas vacaciones diferentes: una aventura solidaria en El Chad”. Presentació d’aquest llibre d’Isabel Rodríguez Vila, membre de l’associació Misión y desarrollo para Goundi, a càrrec de la doctora Carme Coll, directora del PASSIR del Barcelonès Nord i Maresme. Organitza: Biblioteca Municipal i Regidoria de Cultura.

Trobada Arenys de Mar. BIBLIOTECA P. FIDEL FITA. C/ Bonaire, 2 • 19.00 h. Voluntariat Lingüístic. Es presenten les parelles de participants, formades per un voluntari i un aprenent. Marc: 6a edició de la campanya Voluntariat per la Llengua.

Dijous 4 Infantil Arenys de Mar. BIBLIOTECA P. FIDEL FITA. C/ Bonaire, 2 • 18.00 h. L’hora del conte. A càrrec de Cristina Sánchez. Preu: gratuït. Organitza: la Biblioteca.

núm.1103

41

Agenda

Adreceu-nos els vostres actes a agenda@capgros.com o a la pàgina web www.capgros.com


Cartellera de cinema del 19 al 25 de febrer | Crítiques i sinopsis a capgros.com

8 Cinemes Arenys | Nacional II - 93 792 33 90 Titol

Tiana y el sapo Invictus Shutter Island Al límite The lovely bones Percy Jackson y el ladrón... Arthur y la venganza de... Historias de San Valentín Daybreakers El hombre lobo Up in the air

Ds, Du Resta de dies Ds, Du Resta de dies Ds, Du Resta de dies Ds, Du Resta de dies -

1a Sessió

Tarda

Nit

S. Golfa

16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 -

18.00 20.00 19.00 18.00 18.15-20.30 18.00-20.20 19.00 18.00 18.15-20.30 18.00-20.20 18.00 20.15 18.00-20.15 18.00 20.15

22.30 22.00 22.00 22.45 22.40 22.00 22.00 22.45 22.40 22.30 22.30 22.30

01.00 00.40 00.40 01.00 01.00 00.40 00.40 01.00 01.00 00.45 00.40 00.45

Sessió golfa divendres i dissabte. 1a sessió dissabtes i festius - Estrena:

Daybreakers Dir.: Peter i, Michael Spierig. Int.: Ethan Hawke, Willem Dafoe, Claudia Karvan...

Sinopsi | L’any 2019 gairebé tots els habitants del planeta han estat infectats per una misteriosa plaga que els ha transformat en vampirs. Els humans són ara una espècie en perill d’extinció i es veuen obligats a viure reclosos, amagant-se per escapar dels vampirs. La seva salvació està a les mans d’Edward Dalton, un vampir investigador que no s’alimenta de sang humana.

Foment Mataroní | C/ Nou, 11 - 93 790 34 50 Dilluns 18 h, sessió de l’espectador Titol

Yo también Buscando a Eric Caminando (vos)

Dies

1a Sessió

Tarda

Nit

S. Golfa

Ds Dl Ds, Dl Dt

-

18.00 18.00 20.00 20.00

22.15 -

-

Shutter Island

Centre Parroquial d’Argentona | C/ Bernat Riudemeia, 4 Titol

No es tan fácil Planet 51

Dies

1a Sessió

Tarda

Nit

S. Golfa

Ds Du Du

17.30

19.30 -

22.00 -

-

Cinesa Mataró Parc 902 33 32 31 Programació no facilitada en el moment de tancar l’edició. Consulteu-la a www.capgros.com/serveis/cartellera

42

núm.1103

Dir.: Martin Scorsese. Int.: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley...

Sinopsi | El 1954, en l’apogeu de la Guerra Freda, l’agent federal Teddy Daniels i el seu nou company Chuck Aule van a Shutter Island per investigar la desaparició d’una assassina múltiple de l’infranquejable Hospital Ashecliffe. Envoltats de psiquiatres i d’assassins psicòpates a la remota illa, l’atmòsfera suggereix que res no és el que sembla.


Cinema

Les estrenes de la setmana

Al límite

The lovely bones

Up in the air

Dir.: Martin Campbell. Int.: Mel Gibson, Ray Winstone, Danny Huston, Shawn Roberts...

Dir.: Peter Jackson. Int.: Mark Wahlberg, Rachel Weisz, Saoirse Ronan, Stanley Tucci...

Dir.: Jason Reitman. Int.: George Clooney, Vera Farmiga, Anna Kendrick, Jason Bateman...

Sinopsi | Thomas Craven és un veterà detectiu d’homicidis del districte de policia de Boston i un pare vidu. Quan la seva única filla, Emma de 24 anys, és assassinada a les escales de casa seva, tot el món suposa que ell era l’objectiu. Però ell aviat sospita el contrari, i s’embarca en la missió d’esbrinar la vida secreta de la seva filla i del seu assassinat.

Sinopsi | La història gira entorn de Susie Salmon, que va ser assassinada quan tenia només 14 anys el desembre de 1973. Després de la seva mort, continua pendent de la seva família terrenal. Atrapada en un més enllà lluminós, Susie descobreix que ha de decidir-se entre el seu desig de revenja i el seu anhel per veure reposar-se als seus i seguir el seu camí.

Sinopsi | Ryan Bingham és un especialista en retalls financers i consumat viatjant de negocis modern que, després de passar anys tan ricament en l’aire, de sobte es troba preparat per fer una connexió autèntica. Ryan porta molt de temps content amb el seu despreocupat estil de vida, vivint per tota Nordamérica en aeroports, hotels i cotxes de lloguer...

Arthury la venganza de Mal...

Percy Jackson y el ladrón del...

Tiana y el sapo

Dir.: Luc Besson. Int.: Freddie Highmore, Mia Farrow, Ronald Crawford, Robert Stanton...

Dir.: Chris Columbus. Int.: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario...

Dir.: Ron Clements, John Musker.

Sinopsi | Arthur està molt content perquè aquesta nit acaba el desè cicle de la lluna i per fi podrà tornar a la terra dels Minimoys per retrobar-se amb Selenia. Allà han preparat un enorme banquet en el i la petita princesa s’ha posat el seu vestit de pètals de rosa per a l’ocasió. Però el pare d’Arthur escull just aquest dia per anunciar que escurcen les seves vacances.

Sinopsi | Estem el segle XXI però els déus de l’Olimp semblen haver-se escapat de les pàgines del llibre de text de Percy sobre mitologia grega per colar-se en la seva vida. Percy s’ha assabentat que el seu vertader pare és Poseidó, déu del mar, la qual cosa significa que Percy és un semideu. Alhora, Zeus, el rei de tots els déus, ha acusat Percy de robar-li el seu llamp...

Sinopsi | Els creadors de ‘La sirenita’ i ‘Aladdin’ ens porten aquesta versió moderna d’un conte clàssic que presenta a una bella jove anomenada Tiana, a un príncep gripau que anhela desesperadament tornar a ser humà, i a un petó fatídic que portarà ambdós a viure una divertidíssima aventura pels misteriosos paisatges de Luisiana.

UN CONCURS DE CINE! El hombre lobo

Historias de San Valentín

Dir.: Joe Johnston. Int.: Benicio Del Toro, Anthony Hopkins, Emily Blunt, Hugo Weaving...

Dir.: Garry Marshall. Int.: Julia Roberts, Anne Hathaway, Jessica Alba, Jessica Biel...

Sinopsi | La infantesa de Lawrence Talbot es va acabar bruscament la nit que va morir la seva mare. Se’n va anar de l’endormiscat poblet de Blackmoor i va tardar dècades a recuperar-se i intentar oblidar. Quan Gwen Conliffe, la promesa del seu germà, el troba i li prega que l’ajudi a buscar al seu amor, Lawrence Talbot torna a casa.

Sinopsi | Encreuament de diverses històries durant aquest dia assenyalat: una d’oficial de l’exèrcit que abandona l’Iraq i que viatja fins a Los Angeles en un vol en el qual també hi va un homosexual, la parella del qual, un jugador de futbol americà, encara no ha sortit de l’armari; l’amo d’una floristeria que li proposa matrimoni a la seva noia...

Com es titula la novel·la en què es basa la pel·lícula ‘The lovely bones’? Premiats: Oriol Garrido Moraleja • Cristina Peris Parramon

Respon a través del portal www.capgros.com Podeu recollir Per gentilesa de: les entrades directament a les taquilles de 8 Cinemes Arenys núm.1103

43


r eport maresme

Per: Salva Fernández Fotos: R. Gallofré

Una nova peça pel mapa de l’esport mataroní

El complex esportiu Triangle-Molins podria veure la llum en el següent mandat i completaria l’oferta esportiva dels darrers anys, amb noves instal·lacions i la renovació d’altres existents. Un nou escenari que facilita el dia a dia dels clubs de la ciutat.

El complex esportiu del TriangleMolins tindrà dos pavellons connectats que substituiran el Josep Mora, tres piscines que rellevaran la Piscina Municipal i aparcament soterrat per donar sortida a tot tipus d’activitats, tant esportives com culturals. Així ho va anunciatr el regidor d’esports, Ivan Pera, en la presentació de l’estudi de viabilitat d’aquest equipament. La diputació de Barcelona ha donat llum verda al que ha de ser un dels projectes més ambiciosos a nivell esportiu de la ciutat. “No és un projecte definit ni tancat, sinó l’inici del camí”, va puntualitzar Pera. Aquest 44

núm.1103

espai, que en el seu embrió estava destinat a donar sortida a la base de la UE Mataró –abandonant així la Gàbia i el Josep Mora, anirà més enllà amb un espai per a la boxa, que es troba actualment al gimnàs del Velòdrom, i amb una zona pel rocòdrom de competició cobert. A nivell de lleure, el nou espai d’aigua que substitueix la Piscina Municipal, Pera va dir que aquesta ja “ha donat tot el que havia de donar”, estarà completat amb una sala d’activitats dirigides i de musculació; els dos pavellons connectats serviran també per donar sortida a actes culturals i

musicals entre d’altres. El Triangle-Molins serviria no només per moure diversos clubs de la ciutat cap a un futur millor a nivell d’equipaments, sinó que podrà completar l’escenari esportiu de la capital del Maresme, que en els darrers anys s’ha posat les piles per adequar-se a les necessitats dels clubs i dels ciutadans. Ivan Pera va explicar que aquests moviments referents al nou equipament tenen a veure, també, amb la voluntat en un futur de plantejar-se la zona de la piscina municipal i el velòdrom com a possible emplaçament del proper Teatre de la ciutat.


Pera presenta l’estudi de viabilitat.

Un equipament per acollir actuacions culturals Una de les principals novetats que portarà sota el braç el projecte Triangle-Molins serà el de poder utilitzar els dos pavellons connectats com un recinte per a celebrar-hi actes com actuacions en directe. Ara per ara no es pot adequar cap equipament d’aquestes característiques a la ciutat per aquest tipus d’esdeveniments, pel que no hi ha alternatives si, per exemple, un dia plou i hi ha concert previst. Es col·locarà zona d’aparcament soterrat que també servirà per potenciar aquest tipus d’ús.

En aquest sentit, Pera va explicar que el futur del ciclisme en pista dependrà de molts factors: “cal un projecte que garanteixi mantenir el ciclisme, i quan parlo de projectes sempre poso com exemple l’hoquei herba; si té sortida buscarem un nou emplaçament; en cas constrari no construirem una cosa per la que no hi hagi demanda”. Pera va assegurar que per això estan en contacte amb els equips de ciclisme de la ciutat.

L’estudi de viabilitat ha xifrat en uns 19 milions d’euros el cost del projecte Triangle-Molins. Pera va destacar positivament la seva ubicació, que tindria un àmbit d’influència de 60.000 persones a la ciutat i que, a més, no començaria de zero. “Calen 4.000 associats per donar embranzida a les instal·lacions relacionades amb l’esport de lleure, de les quals més de 1.000 procedeixen ja

d’inici de la Piscina Municipal”. El regidor també va assegurar que diversos operadors s’han interessat pel projecte, que té previst tenir també un espai de restauració per donar cobertura a tot l’equipament. Durant aquest 2010 es vol tenir tancada la proposta de projecte per, si tot anés bé, haver avançat en l’aprovació abans d’acabar el mandat.

Aportacions del nou Fons Zapatero

La gespa del Camp Municipal de futbol de Cerdanyola, primer camp de la ciutat en tenir gespa artificial a la ciutat, es renovarà aquest proper estiu amb la instal·lació, també, de porteries de rugbi. L’aportació de l’Estat espanyol a Mataró amb el Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) permetrà a l’Ajuntament destinar més de 250.000 euros per col·locar materials d’última generació. El disseny d’aquesta remodelació seguirà el dels darrers camps actualitzats, amb línies del terreny de joc de color blanc i línies grogues per fer dos camps de futbol 7. També s’adequarà la xarxa de reg a la nova alçària de la gespa artificial, que tindrà 70 mil·límetres d’altura. El FEOSL també servirà per col·locar la gespa artificial al camp municipal de futbol de la Llàntia, amb un cost de prop de 526.000 euros. . Aquestes obres comporten instal·lar gespa d’última generació de 45 mil·límetres d’altura.

núm.1103

45


Camps verds per al futbol

Primera fase de l’estadi d’atletisme enllestida

En aquest 2010 el Pacte pel Futbol signat l’any 2007 estarà completat pel que fa en els acords arribats a nivell d’instal·lacions, amb un total de 7 camps amb gespa artificial d’última generació (Municipal de Mataró, Can Xalant, Pla d’en Boet, Cirera, Rocafonda i els futurs Cerdanyola i Llàntia). Aquest any es va estrenar el de Cirera i Pla d’en Boet, mentre que al Camí del mig i el de la Llàntia se’ls prepararà a l’estiu. Amb aquest escenari, el futur passa pels objectius esportius: competitivitat, cohesió, valors i bona gestió. L’Institut d’Esports seguirà amb la millora d’instal·lacions, que ara estaran relacionades amb temes més concrets com més vestuaris, espais sociasl, reforma de grades o el fet de crear espais d’usos polivalents.

A finals de 2008 es va poder tornar a fer servir l’Estadi Municipal d’Atletisme. Nou mesos d’obres que permeten passar de sis a vuit carrils, la creació d’un carril per la marxa i un altre de gespa artificial. Mòduls nous per completar uns treballs amb un cost de sis milions d’euros que permeten acollir competicions actuals gràcies a l’ampliació del circuït i a la millora de la qualitat de la pista. Encara falta fer una segona fase en el següent mandat tal i com estava previst. De moment, segons Pera, segueixen a sobre de la instal·lació, ja que estan arreglant la coberta del vell gimnàs i, quan “es pugui”, s’hi col·locaran noves màquines L’hoquei herba torna a Mataró que substitueixin a les actuals. La comissió de clubs d’atletisme gestiona i parla amb Han passat sis anys d’exili, però l’Iluro HC va l’administració quines millores s’han poder tornar aquest 2009 a jugar a Mataró després d’anar prioritzant fins arribar a de temporades senceres disputades a Barcelona. Poder la segona fase. tenir la base i el primer equip en un camp finançat amb el fons Zapatero (FEIL) de l’any passat serveix, segons el president Oriol Cortada, per poder fer créixer l’entitat i posar-lo en el mapa dels clubs d’hoquei més importants de Catalunya. La confiança des de la regidoria d’esports ha estat màxima, i Ivan Pera els ha posat d’exemple en més d’una ocasió. “un projecte ha de tenir clar des d’on se surt i fins on es vol arribar, com aconseguir-ho i ha de ser un benefici per l’esport, els esportistes i la ciutat. L’Iluro té tot això i més”. La nova instal·lació ja va acollir un partit de la selecció espanyola i s’hi podrien fer estades internacionals.

46

núm.1103


Pavelló Euskadi per la temporada vinent Un altre dels projectes que es tancarà aquest 2010 per poder començar la temporada el mes de setembre és el Pavelló Euskadi. Aquesta instal·lació, que hauria d’estar acabada abans de l’estiu, comptarà amb una pista poliesportiva que es podra fer servir de dues maneres segons la divisió que se’n faci, una sala esportiva per acollir de manera fixa aparells per a fer gimnàstica i equipaments amb vuit vestidors i d’altres per a tècnics i àrbitres. La prioritat, segons el regidor d’esport, està en “esport escolar, esport i salut, gent gran i esport federat”. Dels competitius està previst que li facin us la gimnàstica, el bàsquet i el futbol sala. Servirà, a més per oxigenar altres pavellons com el Teresa Maria Roca. La inversió per aquest espai, que comptarà amb grades per 400 persones, és de 5’5 milions i mig d’euros.

El futur de la zona dels turons, a l’aire L’altre gran projecte junt amb el del Triangle-Molins és el de la zona dels turons. A diferència del complex esportiu que es vol dur a terme, l’espai on havia d’anar el nou camp del CE Mataró entre d’altres equipaments es troba en punt mort. A finals de 2008 es va ajornar la seva posada en marxa per problemes de costos: actualment no espot finançar una obra de tants diners. Els motius es troben en la ubicació i el tipus de terreny, que obligava a fer tot tipus d’actuacions per instal·lar els tres camps que ara per ara no és viable. Pera ha admès que té en ment alguna altra ubicació per la futura casa del CE Mataró, però vol esperar primer a que el club s’estabilitzi per tenir amb qui parlar sobre el futur equipament.

Re

Capgròs també en anglès

A map of Mataró’s sports facilities

The Triangle-Molins sports complex is to have two connected pavilions which are to take the place of the Josep Mora facilities, three pools instead of the municipal swimming pool as well as underground parking, all to help promote different types of sporting or cultural activity. This project is, without a doubt, the most ambitious of all the sports facility projects that the council has planned. However it won’t be until the end of the council’s mandate that there will be more concrete information and time estimates. It will also be the last in a few years that have seen the town’s sports amenities increase more than ever. As well as taking advantage of the ‘Fons Zapatero’ in order to fulfil long-standing promises such as the grass hockey pitch or bring forward the ‘Pacte pel Futbol’ (the football pact), the council has been able to sort out other outstanding problems. An athletics track that is good enough to host events at state level has been constructed; a pavilion which has various uses has been built on carrer Euskadi and there is only one unknown factor left and this affects the ‘turons’ area which was initially to be the ground for CE Mataró. However, problems with the building works mean that there are other possibilities in the long-term in order to finish ‘drawing the map’ of sports amenities in the capital of the Maresme. núm.1103

47


aparador comercial aparadorcomercial Tot tipus de menjar en un supermercat automàtic El Supermercat automàtic ofereix alimentació, menjars preparats, parafarmàcia i refrescos les 24 hores del dia amb un serveix via pantalla tàctil. | RED. Supermercat Automàtic | Baixada Santa Anna 7 | Mataró

aparadorcomercial Serveis de perruqueria i estètica per homes i dones A Dreams Colors ofereixen serveis de perruqueria de tot tipus, tallar, pentinar, colors, extensions o estirats definitius. Servei per a homes i dones amb promocions constants. | RED. Dreams Colors Perruqueria| | Plaça Can Gassol, 7 | Mataró

48

núm.1103


gastronomia Mataró

EL CELLER ................................937553110 EL DELFÍN ..................................937903252 EL FANALET ...............................937907842

ALVARIÑO ..................................937575193 ALVARIÑO LAIETÀNIA..... .........937551266 ANTIC CELLER D’EN MARC ......9374103 58 ARCIMBOLDO ...........................937906658 ASADOR BRAS. EL ÁLAMO ..........937961413 ATENAS .....................................937572546

EL GRAÓ ....................................937907211 EL NOU-CENTS..........................937993751 EL PORTET ................................937551696 EL POPULAR .............................937987437 EL RACÓ DEL JABUGO .............937960796 EL RACÓ DEL TORRENT ..........937576930 EL REBENQUE ..........................937991304 EL TRABUCAIRE .......................937410256

MALAMBO .................................937988059 MANDIOCA TAPIOCA ................937962512 MENJARS CULINARTS .............931147246 Menjars tradicionals per emportar. Qualitat i innovació MEZZALUNA .............................937993498

BAR RESTAURANT ILURO .......937903208 BAR REST. MUNDIAL ...............937981597 BELLAVISTA ...............................937575339 BLUE RESTAURANT..................937552174

GRAN MÓN ................................937579422 GRAN SIGLO..............................937586031 GRUPO CHA CA LA VONG .......937984859

NISHIKI ......................................937586837 NOU WOK...................................935104357 NOVA ROSALEDA .....................937994321

IL QUARTIERE ...........................937572021

PATA NEGRA ..............................937410084 PINTXAO TAVERNA BASCA ......937995605 PIZZERIA CAMINETTO .............937961428 PIZZERIA GATTOPARDO .........937986662 PIZZA ITÀLIA .............................937588198 PIZZERIA LLUÍS ........................937962968 PIZZ. RACÓ D’EN MIQUELET.......937902648

CA LA TIETA ...............................937550024 CA L’ANGELITA ..........................937588508 CA L’OLIVA .................................937986650 Varietat de carns a la brasa, menjar casolà i cuina catalana. Menú diari, dijous tancat. CACTUS RESTAURANT .............937901389 CAMBADOS ...............................937908117 CAN BRUGUERA .......................937903643 CAN COSTA ................................937907883 CAN DIMAS ................................937903209 CAN LARU ..................................937903234 CAN MANOLO ............................937982892 CAN ROSENDO ........................937907613 CAN TORRU ...............................937576463 CANTINA SANTA CLARA ...........937579231 CASA FERMÍN ...........................937905807 CAVA86 .......................................937980486 CAVALL D’OR .............................937578710 CEL BLAU 2 .................................937906250 També per emportar menú diari, 5,95€. Festius 7,50€. EL CAU GRILLAT .......................937410474

KAZKABARRA ...........................937901354 KRISTAL SEVEN ........................937578822 LA DITA................... ....................937589239 LA LLAGOSTETA ........................937906311 Peix fresc i marisc, carns a la brassa LA LLUNA ...................................937577411 LA MANDOLINA ........................937562183 LA MAR .......................................937409115 LA MARINA ................................937901842 LA MORERA...............................937960754 LA PÈNTOLA .............................937902610 LA PIAZZA ..................................937908788 LA TARDOR ................................937903344 LA TAVERNETA ..........................937579892 LA TROKA ..................................937989995 Menú de dilluns a divendres també dissabte i diumenge LA TAGLIATELLA ........................937416294 LA TREVA ...................................937569084 L’ALLIOLI .....................................937962358 LASAL VARADOR .....................931140580

LAU CIUTAT ................... ............937961293 LES MIL I UNA NITS..................937992891 LES TAPES DE L’ORTEGA ........937907546 LETÒNIA .....................................937586209

QUICO ........................................937570303 RESTAURANT ASADOR ........... 93799 3336 RACÓ D’EN MARGARIT ........... 93790 6678 RESTAURANT BOCCA .............. 937411269 RESTAURANT EL CELLER ........ 937553110 REST. FLOR DE CERA ............... 937905202 RESTAURANT KARMA .............. 937992720 RESTAURANT LA PISCINA ....... 937962806 RESTAURANT NORAI................ 937907565 REST. PIZZERIA ISAAC ............ 937994952 RESTAURANT SCORPIO ......... 937997412 RESTAURANT AURUM ............. 937964804 REST. CHINO KUAI LE .............. 937908302 ROCABLANCA ............................ 937994755 RUSTIK ....................................... 937906858 SALSA TROPICANA .................. 937988126

El Carnestoltes ha quedat enrere i, en plena Quaresma, toca menjar bunyols. Casa Graupera ofereix els tradicionals bunyols de vent o de l’empordà presentats en diferents versions. Preu: 25, 00 eur/ Kg | Casa Graupera | C. Sant Simó, 5, Mataró | Tel.: 93 755 02 22 | www.casagraupera.com/ núm.1103

49


Gastronomia

SANGIOVESE ............................ 937410267 SAUDADES ................................ 937575699 SENTITS. .................................... 937586249 SERGANA .................................. 937409115 SUQUET ..................................... 937907257 TAVERNA SERENGETI.............. 937901250 TILT.............................................. 937414954 TOT BO ....................................... 937903276 TOT PER PICAR ......................... 937983800 URI RESTAURANT ..................... 937551801 VILLANUEVA .............................. 937579028 VINT-I-4 ....................................... 937909470

XIONG MAO............................... 937578096 YUAN LU KAITENSUSHI .......... 937573041

Maresme 1789.............................................935553455 CAN JONC...................................935552068 CAN SORS .................................935556154 CELLER MARFIL ALELLA .........935404661 EL NIU ........................................935551700 FLO..............................................935552144 L’ESPINETA D’OR ......................935403986 CAN BALADIA ............................937974008 CAN RIBOSA..............................937970851 D’ARGENT ..................................937561795 EL CELLER D’ARGENTONA........937970269 ELS CAÇADORS ........................937561321 LA ORQUESTRA ........................937971370 LA TORRETA ..............................937972507 LES GINESTERES .....................937970255 MASIA RAIMI ............................937561699 SALMAIA ....................................937974238 SANT JAUME .............................937970001 TERRACOTTA .............................937560457 CASA PONCIO ...........................937921132 CASTELL JALPÍ ..........................937937177 EL POSIT D’ARENYS ................937920841 EL PORTINYOL ..........................937920009 EL REBOST D’EN PEP ..............937957664 LA BODEGUETA D’EN LLUÍS........937958146 L’ERA RESTAURANT .................937950114 HISPANIA...................................937910457 MARINERS ................................937923820 REST. DEL PUERTO .................937921483 NOU DE NOU .............................937924425 SUBIRANS .................................937911290 XOL .............................................937538645 CAL GRAS ..................................937531953

50

núm.1103

CA L’ESTRANY ...........................937507066 CAN RIN .....................................937509001 CAN TOSCA ................................937507899 HOSTAL DE LA PLAÇA ..............937531902 HOTEL CABRILS........................937532456 LA BODEGA ...............................937531805 PIZZERIA DE L’HORT ..............937533350 SAL I PEBRE ..............................937538090 SPLA ...........................................937531906 TEMPO .......................................937508671 TENAS ........................................937538398 XARET ........................................937507549 XEFLIS .......................................937508195 CLÀSIC .......................................937502464 Aperitius, cuina casolana, àmplia terrassa, bar de copes. Menú diari 11euros. EL RACÓ DE L’ÀNGEL ...............937542251 FERRAN’S ..................................937502552 MASIA CAN RODÓN .................937506445 PAPAGENO ................................937591746 SANTA MARTA ...........................937542693 CA LA NURI ................................937697193 CA L’ISARD JARDI .....................937690503 EL HOGAR GALLEGO................937662027 LA LLAR DE FOC .......................937691948 LA LLAR DEL PESCADOR .......937697150 LA PEIXATERIA .........................937691878 LES ARTS ...................................937694214 PIZZERIA TANGER ...................937690340 PIZZERIA TASTA-HO ................937660737 VIDAL JORDA .............................937661649 ZHAO ..........................................937662037 CAN RICAN SUÑÉ......................937910051 EL TALLER ..................................937912601 EL VELLARD ..............................937910003 LA CALA ......................................937910259 MARIA GALANTE.......................937910400 MAROLA .....................................937913200 VORAMAR ..................................937910944 EL PARADOR DE CANET ..........937940694 LA FONT .....................................937943673 SANT JORDI DE CANET ............937954696


CAN MIQUELÓ ..........................651514683 CAN VICTOR ...............................937955010 LA RECTORIA ............................937955912 Obrim tots els dies menú a 10 €, i caps de setmana a la carta. BENGUISAT RESTAURANT ........937917806 L’OLLA BENIGNA .......................937918240 PUJOL GENSANA ......................937919052 EL CORTIJO ................................937654707 GRAN CASANOVA .....................937653042 L’AVI PEP ......................................93765845 LOS OLIVOS ...............................937654545 MUNTANYA I RIUS ....................937614767 PETRUS ......................................639481127 ENRICO ......................................935553062 EL TIMONEL ..............................935401987 LA COVA DEL MASNOU ...........935552825 TRATTORIA COLOMA ................935403317 XARCUTERIA COLOMA ............935555102 ...................................................... CA LA MARGARIDA ..................937671220 CAN FORMIGA ..........................937671735 DIAGONAL .................................937671502 REVERTER .................................937671915 SAFRA ........................................937671777

DALT VILA ...................................937926656 EL ITALIANO ...............................937929079 EL RACÓ DEL NAVEGANT ........937928613 EL RACÓ DE LA HÍPICA ............937952215 LA BRASA ..................................937926419 LA CREMA..................................937928241 LAS PALMERAS ........................937930044 LA PANIFICADORA ...................937928085 MAS NADAL ...............................937927244 MASIA GRAUPERA ...................937926447 PETIT SUÑÉ ...............................937927622 PINS MAR ..................................937926902 SANÇ RESTAURANT .................937927551 TABERNA DEL PORT ................937927303 CASTELL DE L’OLIVER ..............937911529 MALIBÚ ......................................937912123 EL RACÓ DEL BUGATTI ............937910480 EL TOC ........................................937915016 EL TURÓ DEL SOL ....................937911274 ESTO ES MÉXICO .....................937913678 FONDA VENTURA .....................937910563 HANDICAP GOLF ........................937913498 LA CALETA ..................................937911658 LA LAR DE L’ALLI OLI ................937912906 MONTALTMAR ...........................937911017 SANT PAU...................................937600662 LA CASA .....................................937602373

BEC D’OR ...................................937513953

9 MANELIC .................................937537490 CAL ANDREU .............................937507445 CAL SENYOR .............................937532160 EL RACÓ DE CAN FELIU ...........937532916 EL CHEFF ...................................937523432

CLUB NÀUTIC P. DE MAR ...........937548350 EL REBOST DE PREMIÀ ..........937523893 EL PALLER .................................937524168 LES FORQUILLES .....................937523848 . BLUE FINN .................................937927592 CAN JAUME ................................937926960 CAN MARIO ...............................937929130 CAN MORERA............................608918937 CAN PERE JOAN ........................937926790 CLUB NÀUTIC EL BALÍS ...........937926326

ATLÀNTIDA2 ...............................937594649 CAN PA AMB TOMÀQUET ........937592804 CAN PA AMB TOMÀQUET ........937592804 ALJAIMA .....................................937501158 EL TERRAL .................................937506915 NOVA ATLÀNTIDA......................937594649 PALOMARES .............................937593234 PANTAIBÈRIC ............................937596946 TINACRIA ...................................937590793 XIONG MAO............................... 937501318

CAL MUSIC ................................937548018 CAN VERBOOM .........................609181896

Gastronomia

6Q ................................................937940509

núm.1103

51


nous emprenedors El teu vídeo a la primera plana dels cercadors

Abraham Adell i la seva empresa Mediaseo volen obrir nous camins de màrqueting a través de la xarxa. per: Xavier Amat

El mateix projecte de final de carrera, que va cursar a l’Escola Universitària Politècnica de Mataró (EUPMT), ha permès al jove de Sant Andreu de Llavaneres Abraham Adell fundar la seva pròpia empresa, Mediaseo – Internet Vídeo Marketing. La idea és senzilla però pionera a l’Estat: que als cercadors d’internet, i en una posició ben destacada, no hi apareguin només els links a pàgines web, sinó també vídeos d’allò que es busca. Això, és clar, obre un camp nou a les empreses, a la seva difusió i publicitat, 52

núm.1103

ja que, com explica el mateix Adell, “fins fa poc per trobar vídeos s’havia d’anar al YouTube, i amb aquest nou sistema ja apareixen al mateix nivell que els enllaços a pàgines web quan fas la recerca als cercadors”. L’eslògan de Mediaseo és rotund: “Els temps canvien, una nova via de màrqueting ja és possible per a l’empresa”. Mediaseo, que tot just està fent les primeres passes i encara no té una ubicació física – llicències

empresarials impensables fa uns anys i que ara permeten les noves tecnologies – s’encarrega de tot el procés: pensar i elaborar els vídeos, posicionar-los a través de les paraules clau en els cercadors, i fer el seguiment de l’impacte que tenen per mesurar-ne l’efectivitat. La idea del vídeo que realitza no és explicar tot allò que fa l’empresa, sinó només un tast i que els que el vegin “acabin visitant el web on, allí sí, l’empresa hi pot tenir tota la informació que li convingui”. “Hi ha una molt alta demanda a internet de visualització de vídeos, els possibles clients volen veure videos del que és l’empresa, d’allò que fa, i la utilització de vídeos on-line per a buscar informació ja és del tot habitual”, explica Adell.


Patrocinadors

Primers contactes L’evolució de Mediaseo està essent molt ràpida. Tot just el novembre passat Abraham Adell presentava el seu projecte als Premis Cre@tic, atorgats per l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Mataró (IMPEM). No se’n va emportar cap reconeixement, però una consultoria de Barcelona sí que s’hi va mostrar interessada i en aquest temps han treballat conjuntament per començar a donar a conèixer el servei. “Els nostres clients vénen de sectors tan diferents com agències de moda, de publicitat, d’assessoria d’imatge, del sector editorial, del farmacèutic... ”, informa Adell, que diu veure’s en el paper d’empresari i anar ampliant l’equip de treball a mesura que la demanda ho faci possible. “No descarto instal·lar l’empresa al Tecnocampus Mataró-Maresme, si bé els nostres clients podran ser de qualsevol indret”, conclou.

La fitxa Mediaseo Correu electrònic: info@mediaseo.net Web: www.mediaseo.net Any de creació: 2010 Fundador: Abraham Adell

Innovació i emprenedoria en turisme Es pot ser innovador i emprenedor des de tots els sectors, també des del turisme. De fet, va ser un dels primers sector innovadors que hi va haver a l’economia catalana a principis del segle XX. Però a partir de la dècada dels anys 50, el país no busca el turisme, se’l troba, i l’accepta perquè aporta unes divises necessàries per treure la població de la pobresa. Si els turistes venien tant si es feia bé com malament, per què preocupar-se? Ara, i aprofitant aquests anys de crisi, quan perdem competitivitat perquè altres països ofereixen preus menors, es veu la necessitat de tornar als nostres orígens. El turisme suposa l’11% de la riquesa que es genera al nostre país, i salva moltes vegades una balança de pagaments, l’espanyola, estructuralment deficitària. La innovació en turisme ha de venir de la mà del món universitari, que és on es troba el coneixement i des d’on es pot fer una transferència cap a el sector empresarial i cap a les administracions públiques. Es tracta de crear una xarxa de collaboració entres totes tres figures: universitat, empresa i administració.

per: Albert Blasco Peris Coordinador estudis de Turisme de l’Escola Universitària del Maresme

En aquest sentit, el parc científic i de la innovació Tecnocampus Mataró-Maresme representa una aposta important. No en tenim prou amb una platja, unes ruïnes repintades o un museu ben posat; hem d’aportar valor afegit, sempre pensant a satisfer les necessitats canviants dels turistes. La nostra comarca té tots els potencials per convertir-se en una destinació sòlida i de qualitat: riquesa gastronòmica, recursos culturals de primer ordre, una naturalesa propera i poc alterada... però tot això s’ha de transformar en producte i s’ha de vendre. Aquí és on entra en escena l’emprenedoria. En tenim exemples prou clars: el Centre d’Atenció Turística de Tiana, la Denominació d’Origen Alella, el restaurant Sant Pau de Sant Pol de Mar (amb tres estrelles Michelin) o la Fundació Turística de Barcelona-Costa del Maresme. La nostra situació privilegiada és una oportunitat, però hem de convertirla en una fortalesa i això només ho aconseguirem creant serveis i productes des de la innovació i l’esperit emprenedor.

núm.1103

53


empresa Les pimes catalanes superen la mitjana europea en l’ús de les TIC

| ACN

Les petites i mitjanes empreses de

Catalunya estan, en la majoria de camps, per sobre de la mitjana de les pimes de l’Europa dels Quinze

(UE15) en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta és una de les principals conclusions de l’enquesta TIC-Empreses 2008-2009, que s’ha presentat aquest dimarts al matí i que han elaborat l’Idescat i la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya. Més de la meitat de treballadors utilitza l’ordinador almenys un cop a la setmana i el 45 per cent fa servir equips connectats a Internet amb la mateixa freqüència.. ‘El nivell d’inversió de les petites i mitjanes empreses catalanes en les TIC s’ha mantingut en els darrers anys tot i la crisi econòmica. Continua havent-hi projectes purament TIC, però molts altres

Consulta el setmanari Capgròs en PDF a www.capgros.com 54

núm.1103


que ha estat sol·licitat per prop de 1200 empreses, amb una inversió realitzada de 400.000 euros, s’ha generat una inversió induïda de prop de 5 milions’. Les conclusions dels primers dos anys del Pla Pimestic són que la petita i mitjana empresa catalana està digitalment ben equipada,

Empresa

utilitzen aquestes tecnologies per a millorar la innovació dins de l’empresa, perfeccionar processos interns o obrir mercats’, ha explicat Carles Gómara, gerent d’ACC1Ó, que ha presentat els resultats de l’enquesta, feta a 4.000 empreses catalanes, juntament amb Jordi Bosch, secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació del Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya, i Josué Sallent, director general de la Societat de la Informació. Bosch també ha presentat els resultats del Pla Pimestic, que fomenta l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació entre les petites i mitjanes empreses catalanes, entre 2007 i 2009. ‘Sobre un total de 9,5 milions dedicats a ajuts per a la implementació de projectes TIC, s’ha generat una inversió de 66,5 milions d’euros. Respecte el servei d’orientació,

Més de la meitat dels treballadors utilitza l’ordinador almenys un cop a la setmana tot i que el grau de penetració dels usos de les TIC és millorable. Tanmateix, l’augment en la utilització d’aquestes tecnologies en relació amb 2007 ha fet que Catalunya hagi retallat distàncies i fins i tot hagi superat la mitjana de la UE15 en molts camps.

núm.1103

55


l a llar Consells estètics i funcionals a l’hora d’escollir les tauletes de nit

| Redacció / ACPG

Dormitori | Les dimensions de les tauletes de nit no superen els 50 cm d’amplada i els 70 cm d’alçada i es poden comprar amb

56

núm.1103

la resta del conjunt mobiliari o per separat. La majoria són de fusta, però també poden tenir elements d’altres materials com metall, pedra i plàstic.

L’estil clàssic de decoració exigeix sempre tauletes de nit de fusta, millor de color fosc, bé en rústic o vernissades amb tons nets. Les millors opcions són el roure, el pi o el cirerer. Els tiradors de metall podrien complementar perfectament una tauleta d’estil rústic o colonial. Per rematar les tauletes d’una forma clàssica, poden tenir potes de ferro, taulers de làmines de marbre o forja a les cantonades. Els colors i els treballs de marqueteria que tinguin les tauletes també poden aportar una connotació diferent a la decoració del dormitori. Per això podeu optar per adquirir tauletes de fusta sense vernissar i pintar-les vosaltres mateixos. Els tons clars són perfectes per a habitacions avantguardistes i amb molta il·luminació, els colors naturals per a una habitació amb estil clàssic, i els tons més foscos i cridaners per a les habitacions amb decoració més arriscada.


Per decorar el vostre espai de treball feu servir colors clars o neutres

Aspectes a tenir en compte a l’hora de muntar una oficina a casa | Redacció / ACPG

Reformes | Si a casa disposeu de prou espai, munteu-vos un despatx en una habitació ampla, lluminosa i tranquil·la. Si la vostra activitat professional no requereix que tracteu directament amb els clients, i compteu amb un espai molt reduït, podeu

convertir qualsevol espai de la casa en una zona que s’utilitzi per a treballar. Si, en canvi, heu de rebre clients, convé que la vostra oficina sigui utilitzada només per a aquesta tasca i que estigui situada al més a prop possible de la porta d’entrada.

espais inútils per col·locar-hi prestatgeries i arxivadors. Pel que fa a la il·luminació, procureu que l’escriptori estigui el més a prop possible d’una finestra o col·loqueu una làmpara de sostre, perquè il·lumini puntualment la taula de treball, a una altura màxima de 70 cm respecte al pla de la taula per evitar enlluernaments.

núm.1103

57

La llar

Per decorar el vostre espai de treball feu servir colors clars o neutres. Les tonalitats blaves i verdes, matisades amb tons crema, creen ambients relaxats que afavoreixen el rendiment intel·lectual. Distribuïu el mobiliari de forma que us sigui còmode i escolliu una cadira que sigui com més ergonòmica millor. Aprofiteu les cantonades i els


La llar

La col·locació dels quadres no és només una qüestió de gust

i sobretot per a quadres que es volen veure des de zones de lectura, barres de cuina... • Els mobles grans necessiten quadres de grans dimensions per aconseguir un equilibri harmònic. En aquests casos, un recurs decoratiu és col·locar dos o tres quadres, de forma que impactin visualment, o un únic quadre que destaqui pels colors utilitzats, la mida del llenç o el guixa del marc. • Quan el quadre és un tríptic (repartit en tres llenços diferents), s’ha de tenir molta cura amb

Els mobles grans necessiten quadres grans per aconseguir un equilibri harmònic | Redacció / ACPG

Decoració | Col·locar un quadre pot semblar senzill, però s’han de seguir alguns criteris bàsics. • S’ha de calcular visualment la distància que hi ha entre el moble sobre el qual s’ha de col·locar el quadre i el sostre, i destinar 2/3

58

núm.1103

d’aquest espai a la col·locació del quadre, deixant una distància sobre el capçal o sofà d’uns 20 centímetres. • Es considera que un quadre està a l’alçada de la vista quan està a uns 150 cm del terra; aquest criteri s’ha de seguir sobretot per a quadres de grans dimensions,

la distància de separació entre ells, han d’estar suficientment separats perquè sigui visible que es tracta de tres bases, però suficientment junts perquè es pugui veure la pintura d’una vegada. La distància ha d’oscil·lar entre 5 i 8 centímetres.


núm.1103

59


salut i bellesa La migdiada ens “espabila” i millora substancialment l’aprenentatge | laMalla.cat

SiB | No hi ha res com fer una migdiada després de dinar per tornar a la feina més descansats i atents. Ho diu el sentit comú i ho corrobora un estudi de la universitat californiana de Berkeley (EUA), segons el qual fer la migdiada asserena la ment i millora l’aprenentatge. En definitiva, ajuda a que les persones siguin més intel·ligents. “El son no només cura el malestar del cansament, sinó que a nivell neurocognitiu et porta més enllà d’on estaves abans de fer la migdiada”, explica Mattew Walker, professor de psicologia d’aquesta universitat i autor principal de la investigació. L’estudi reforça, per tant, la hipòtesi que el son facilita l’emmagatzematge de la memòria a curt termini i permet fer lloc a nova informació, segons Walker. Per arribar aquesta conclusió, els

60

núm.1103

investigadors van estudiar 39 adults sans i els van dividir en dos grups: uns feien migdiada i els altres no. Durant el dia, tots dos grups feien dos exercicis d’aprenentatge per posar a prova l’hipocamp, la regió del cervell que ajuda a emmagatzemar memòries sobre esdeveniments. Un dels exercicis es feia al migdia i els resultats entre els dos grups no eren molt dispars. L’altra a les dues de la tarda, quan només part dels participants va dormir 90 minuts. En aquesta segona ronda d’exercicis es va observar que el grup que no havia dormit obtenia pitjors resultats. L’explicació és que romandre despert moltes hores fa que la nostra ment funcioni a un ritme més lent. En concret, quedar-se una nit sense dormir baixa fins gairebé un 40% la capacitat per emprendre noves activitats degut a la paralització d’algunes activitats del cervell.


núm.1103

61


Salut i bellesa

El Govern aprova la normativa que universalitza l’accés a la sanitat

Marina Geli, Consellera de Salut. | FOTO: LAMALLA.CAT | laMalla.cat

SiB | El Govern de la Generalitat ha aprovat aquest dimarts el Projecte de llei d’accés a l’assistència sanitària

62

núm.1103

de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, coneguda com a llei d’universalització de la sanitat. Amb aquest pas, s’inicia


sanitària de Catalunya. Geli ha assegurat que els beneficis que suposen aquesta universalització “superen amb escreix” les dificultats econòmiques que pugui comportar, si bé ha assegurat que s’ha aprovat “amb els càlculs fets” i “és assumible”. Geli ha apuntat que el sector de la salut “resisteix bé la crisi perquè es van fer els deures correctament” en època de “bonança econòmica”. Geli ha assegurat que “no s’han retallat prestacions” encara que “s’ha hagut de ser més eficients”.

Salut i bellesa

la tramitació parlamentària que ha de permetre aprovar la llei en els propers mesos. Fins ara, un 0,7% de la població, uns 60.000 professionals, quedava exclosa de l’assistència sanitària pública. Principalment eren professionals liberals i membres de congregacions religioses. És per això, que la consellera de Salut, Marina Geli, ha informat que amb aquesta normativa “se subsana una qüestió històrica”. La consellera de Salut, ha recordat que des del 1986 quan es va universalitzar definitivament aquest dret, aquests col·lectius van quedar fora. És per això que, segons la consellera, amb aquest acord es fa efectiva la igualtat de condicions i la universalització del sistema sanitari. Quan entri en vigor, aquesta llei suposarà el final de la discriminació d’aquest grup de població i, per tant, haver fet realitat l’equitat en la prestació de serveis sanitaris reconeguda en la Llei d’ordenació

Geli assegura que els beneficis d’aquesta universalització “superen amb escreix” les dificultats econòmiques que pugui comportar

núm.1103

63


junior

Envia la foto del teu nadó, nom, cognoms i data de naixement a nado@capgros.com i la publicarem en aquesta secció

Compartir llit amb el nadó amb seguretat | www.dormirsinllorar.com

El collit o el llit familiar és una opció personal que ha de prendre cada família, i que no hem d’acceptar o rebutjar per imposició dels altres. Si volem practicar-ho, hem de saber que és una opció segura i beneficiosa sempre que es compleixin uns requisits de seguretat, que a primera vista poden semblar excessius, però que no són més que una qüestió de sentit comú: • Prendre precaucions per evitar que el bebè caigui del llit. Per a això, posar el matalàs ben enganxat a la paret i posar el bebè entre la paret i la mare, o bé posar una barrera de seguretat. Espai patrocinat per

64

núm.1103

• Col·locar el bebè al costat de la mare, en lloc d’entre el pare i la mare. • Posar el bebè a dormir sobre la seva esquena. • Utilitzar un llit gran. • Alguns pares i els seus bebès dormen millor si el bebè és molt

a prop però no al mateix llit; per a ells, la millor opció és un bressol “en sidecar”, és a dir, totalment enganxat al llit. • No sobreabrigar ni embolicar massa el bebè. No utilitzar mantes pesades. No cobrir mai el seu cap. Tingui en compte que la calor humana augmentarà la seva temperatura. • Si el capsal del llit té barrots en els que pugui quedar atrapat el cap del bebè, folrar-lo temporalment amb alguna cosa de tela. Comprovar que no existeix cap buit entre el matalàs i el capsal o els peus del llit. • No permetre que els animals domèstics dormin al mateix llit que el bebè.


en mesura de protecció rep atenció en la família biològica, és a dir, amb els pare o la mare, avis, oncles o altres parents del menor. L’atenció en família pròpia, és a dir, amb els pare o la mare o amb tots dos, representa el 14’4% del total.

Atenció en família aliena

| laMalla.cat

El nombre de menors tutelats atesos en família ha experimentat aquest 2009 un creixement molt més elevat que l’atenció en centres, gràcies a l’augment dels acolliments i l’adopció nacional. Així ho ha explicat la consellera d’Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, durant la presentació del balanç de l’actuació del Departament en matèria d’infància i adolescència. Sempre és preferible que un infant sigui atès en família durant el temps en què està en mesura de protecció, ja que la família és el millor entorn on pot créixer un nen o una nena i el millor lloc per aprendre i desenvolupar-se com a persona., segons la Generalitat. Un total de 5.258 infants tutelats

es troben atesos en família (pròpia, extensa o aliena). Això, suposa un increment del 6% respecte a l’any 2008. A finals del 2009 hi havia 7.879 nens i nenes tutelats pel Departament d’Acció Social i Ciutadania, un 5,5% més que l’any anterior. La meitat dels menors tutelats, atesos en la família biològica Que alguna persona o família amb qui l’infant tingui una relació de parentiu assumeixi la seva guarda, mentre els seus pares biològics no se’n poden fer càrrec, és una de les mesures de protecció que més s’ha incrementat: 150 menors més que 2008, un increment del 6’1%, i agrupa el 33’3% del total de menors tutelats. Actualment, el 47’7% dels menors

Quan l’infant no pot quedar-se ni amb els pares ni amb cap persona o família de parentiu, s’intenta que l’infant sigui atès per una altra família, ja sigui amb caràcter temporal, com l’acolliment simple, o amb caràcter permanent, amb l’acolliment preadoptiu. L’any 2009 el nombre de famílies acollidores ha augmentat un 13’6% i el nombre d’infants acollits ha arribat fins a 801. El nombre de famílies de la modalitat de família col·laboradora, que consisteix en acollir infants que es troben en centres els caps de setmana i durant les vacances escolars, també ha experimentat un creixement del 9’1% i els infants que gaudeixen d’aquest servei són ja 147, davant els 136 que en gaudien en finalitzar el 2008. Quan els pares del menor estan impossibilitats per exercir la seva potestat i es preveu que aquesta situació sigui permanent; quan ho sol·liciten davant l’organisme competent i fan abandonament dels drets i deures inherents a la seva condició, o si ho determina una autoritat judicial, s’aplica l’acolliment preadoptiu, que és el pas previ obligatori a l’adopció. L’adopció es constitueix per resolució judicial i un cop feta aquesta resolució la relació del menor amb la nova família té els mateixos efectes que un fill o una filla natural. L’any 2009, el nombre d’acolliments preadoptius ha augmentat un 8’1%. Al mateix temps, el nombre de sol·licituds d’adopció nacional ha augmentat un 25’4%, mentre que les sol·licituds d’adopció internacional han disminuït un 39’5%, fins a pràcticament igualar-se unes i altres. núm.1103

65

Junior

Creix el nombre d’infants tutelats per famílies a Catalunya


motor Característiques de l’Honda CR-V |Redacció

L’Honda CR-V és un tot terreny lleuger, que substitueix el model que va arribar al mercat a finals de l’any 2006. Respecte delseu predecessor, el nou CRV presenta una imatge més esportiva i de qualitat, gràcies als acabats en alumini del paraxocs, la graella, el capó i les llandes. L’interior manté l’essència de l’anterior model, tot i que també ofereix nous entapissats i hi ha nous detalls com un indicador de marxa recomanada en les versions amb canvi manual. En qualsevol cas, l’interior es confortable i pot encabir amb total comoditat cinc passatgers. Des de la posició del conductor, aquest gaudeix d’una completa panoràmica, amb una visualització ràpida i eficient del quadre d’instruments. El maleter, divisible en tres parts gràcies a una safata situada en el mig -que es pot treure- és de gran

66

núm.1103

Aposta diferent. | FOTO: CEDIDES capacitat, amb 556 litres, ampliables a 955 litres. El vehicle disposa de dues motoritzacions, una de benzina 2.0 i-VTEC de 150 cavalls i una altra dièsel 2.2 i-DTEC, també de 150 cavalls. El motor a benzina assoleix una velocitat màxima de 190 km/h, amb una

acceleració de 0 a 100 en poc més de 10 segons i un promig de consum de 8,2 litres als 100 quilòmetres. Pel que fa a l’opció dièsel, estem parlant d’un motor que acredita també una velocitat de 190 km/h, amb una acceleració de 0 a 100 en 10 segons.


Motor

La berlina de Toyota, Auris, canvia d’aspecte i es renova per dins | Vern Bueno

El Toyota Auris és una berlina que presenta, en aquesta última versió, lleugers canvis respecte del model anterior del 2007 pel que fa a l’interior i a l’equipament i també a l’exterior. El vehicle estarà disponible al llarg d’aquest any 2010, amb carrosseria de 3 i 5 portes i amb quatre nivells d’equipament: Live, Active, Advance i Ts. D’aquesta manera es renova un dels vehicles clàssics de la companyia japonesa, que té nous afegits tant per dins

Aposta diferent. | FOTO: CEDIDES com per fora. Alguns dels elements de l’exterior que canvien són els fars, els pilots, segueix a la pàgina Passasegüent a la pàgina 68

núm.1103

67


Motor

ve deVelade pàgina asnterior la pàgina 67

la graella, el para-xocs i els fars antiboira. També té un nou disseny les llandes d’aliatge; mentre que a l’interior s’ha fet un redisseny del quadre d’instruments, el volant i el pom de canvi de marxes. Alguns elements del confort de sèrie en el model més bàsic del Toyota Auris són: aire condicionat, obertura a distància del dipòsit de combustible, alçavidres elèctrics davanters, ordinador de viatge, retrovisors exteriors elèctrics i sistema d’engegada i d’aturada automàtic. Motor De moment, el Toyota Auris està disponible amb dos motors a benzina i dos dièsel. Els propulsors a benzina són l’1.3 de 99 cavalls i l’1.6 de 132 cavalls; mentre que les variants dièsel són l’1.4 de 90 cavalls i el 2.0 de 126 cavalls.

68

núm.1103


televisió

| Consulteu-la també a www.capgròs.com/programació_tv |

NOTA: La programació de Televisió ha estat facilitada per l’ACPG a partir de la informació de les mateixes cadenes televisives.

Divendres 26 TV3 06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins 13.05 Tvist 14.00 TN Comarques 14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.30 Divendres 18.30 Les germanes mcleod 19.20 Rex 20.15 Esport club 20.35 Espai terra 21.00 Tn vespre+ el temps 21.50 Zona zàping 22.15 La gran pel·lícula: «DOS POLICIES REBELS 2» 2003 Dir.: Michael Bay. Int.: Will Smith, Martin Lawrence... Els detectius de Miami Mike Lowrey i Marcus Burnett tenen una nova missió: descobrir una xarxa de fabricació i distribució de pastilles d’èxtasi. Les pistes els porten cap a un despietat senyor de la droga, Johnny Tapia... 00.45 Pel·lícula: «Els nous c e n t u r i o n s » 1 972 D i r. : Richard Fleischer. Int.: George C. Scott, Stacy Keach... 02.20 Divendres 04.00 Notícies 3/24

33 06.30 Automobilisme 08.00 Planeta terra 09.30 Horitzons 11.35 L’ànima del 33 11.45 Horitzons 12.10 Ritmes poprock 12.45 City folk 13.00 Automobilisme 14.30 Planeta terra 17.15 Cronos

18.05 Horitzons 18.50 Blogs europa 19.00 Cànon lletres 19.55 L’ànima del 33 20.00 Territoris col·lecció 20.35 Champions magazín 21.00 La riera 21.35 Thalassa 22.45 L’hora del lector 23.45 El documental 01.10 Territoris col·lecció 01.40 Cànon lletres 02.35 Thalassa

La 1 06.30 Telediario matinal 09.00 Los desayunos de tve 10.15 La mañana de la 1 14.00 Informativo territorial 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.15 Amar en tiempos rev. 17.00 En nombre del amor 18.25 España directo 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 22.15 La hora de jose mota 23.30 Cine 01.00 La noche en 24 horas 02.30 Deporte noche

A3 06.00 Repetición programas 06.30 Noticias de la mañana 08.45 Espejo público 12.30 La ruleta de la suerte 14.00 Los simpson 15.00 A3 noticias 1 16.00 Ven a cenar conmigo 16.45 Tal cual lo contamos 19.15 El diario 21.00 Antena 3 noticias 2 22.00 Dec 02.15 ...quién gana esta noche

Tele 5 06.30 Informativos telecinco 09.00 Programa de Ana Rosa 12.30 Mujeres y hombres y... 14.00 Arguiñano en tu cocina 14.30 De buena ley 15.00 Informativos t5 15.45 Sálvame diario 19.00 Toma cero y a jugar 20.00 Pasapalabra 20.55 Informativos t5 21.45 Salvame de luxe 02.30 Locos por ganar

Cuatro

La 2 07.00 Los lunnis 09.35 Aqui hay trabajo 10.00 Uned 11.00 Sumarios J. Ol. inv. 13.00 Resumen paralimpicos 13.15 Los lunnis 15.30 Saber y ganar 16.00 Grandes docs. 19.00 Jara y sedal 19.30 El hombre y la tierra 20.00 La 2 noticias express 20.05 Tras la 2 21.00 La lista 21.45 Suerte en tus manos 22.00 El cine de la 2 23.30 Cine 01.00 Conciertos de radio-3 01.30 Tve es musica

07.00 Matinal cuatro 09.20 Medicopter 10.20 Alerta cobra 12.30 Mañanas de cuatro 14.00 Noticias cuatro 14.55 Noticias 4 deportes 15.30 Valientes 16.30 Betty 18.10 El zapping de surferos 18.45 Paswoord 20.00 Noticias cuatro 21.00 El último superviviente 21.55 Hermano mayor 23.00 Callejeros 23.45 La búsqueda 01.30 Callejeros 02.15 Crossing jordan 03.25 NBA: New Memphis Grizzlies – Charlotte Bobcats

La Sexta 07.30 Buenafuente 08.30 Cocina con B.Oteiza 09.00 Despierta y gana 10.35 Jag: alerta roja 11.30 Crímenes imperfectos 14.00 La sexta noticias 14.55 Padre de familia 15.25 Sé lo que hicisteis 17.30 Què vida más triste 18.00 Numb3rs 19.00 Navy 20.00 La sexta noticias 20.55 La sexta deportes 21.30 Cine 23.25 Caso abierto 01.20 Shark

TV Mataró Maresme Dig. 08.00 Ba-ba + Què Non? 08.30 Xicalla 08.35 Ments 09.00 Natura’t 09.30 24 Hores Maresme 10.00 Webcam ràdio 13.00 La neu 13.30 Mirades de cargol 13.45 24 hores 14.15 Al dia 14.45 Cuina a bon preu 15.00 La fàbrica 16.15 L’entrevista 16.45 Diari de la música 17.15 El traç 17.45 Solidària 18.15 La neu 18.45 Xicalla 19.00 Ba-ba + Què Non? 19.30 Esports en xarxa 20.00 Sobrevent 20.15 24 Hores 20.45 Cuina a bon preu 21.00 Última sessió 22.00 Creure avui 22.30 Infotic 22.45 Culs inquiets 23.15 Visc de la terra 23.30 24 Hores Maresme 00.00 Carrers

núm.1103

69


Dissabte 27 Televisió

TV3 06.00 Notícies 3/24 09.00 Champions magazín 09.25 Travelogue of mast. 09.30 Planetari 12.10 Duval i moretti 13.10 La salut al cistell 13.55 Zona zàping 14.15 Tot un món 14.30 Telenotícies migdia 15.45 Tarda de cine: «MUSSOL GRIS» 1999 Dir.: Richard Attenborough. Int.: Pierce Brosnan, Stewart Bick...

A les muntanyes de Canadà, l’any 1930, Archie viu amb una índia iroquesa, caçant amb trampes als boscos. Archie veu la devastació que l’home blanc està causant a la natura canadenca i mirarà de conscienciar la gent per aturar-la. La seva feina cridarà l’atenció del govern i es farà famós arreu del país... 17.50 Pel·lícula: «La venjança de la Pantera Rosa» 1978 Dir.: Blake Edwards. Int.: Peter Sellers, Dyan Cannon... 19.40 Quin país 20.20 El gran dictat 21.00 Tn vespre+ el temps 21.50 El partit 00.00 Pel·lícula: «44 minuts de pànic» 2003 Dir.: Yves Simoneau. Int.: Michael Madsen, Ron Livingstone... 01.30 El partit

33 06.00 Ritmes.Clips

70

núm.1103

06.05 L’ànima del 33 06.15 Travelogue of mast. 06.20 Ritmes poprock 06.55 Planeta terra 09.30 Ritmes col·leccions 10.00 Ritmes hit parade 10.25 Sputnik 11.25 Ritmes.Cat – hit p. 11.50 Tr3sc 12.00 Quèquicom 12.25 Karakia 13.35 Valor afegit 13.50 L’ànima del 33 14.05 Esports 20.30 Parlament 20.55 Tot un món 21.05 Nydia 21.30 Loto 6/49 21.35 Cinema 3 22.10 Sala 33: «El silenci abans de Bach» Dir.: Pere Portabella. Int.: Àlex Brendemühl, Feodor Atkine... 00.25 Filmoteca 33. Cicle altres mirades: «Ben X» 2007 Dir.: Nic Balthazar. Int.: Greg Timmermans, Marijke Pinoy... 02.00 Clàssica 02.40 Rodasons 03.05 Nydia 03.30 Ritmes cat 03.55 L’art de menjar 04.25 Escapades saboroses 04.50 Destins alternatius 05.15 Ritmes cat 05.50 Ritmes.Clips

La 1 06.00 Noticias 24h 07.50 Los lunnis 13.00 Cine para todos 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.00 Sesión de tarde 19.00 Cine de barrio 21.00 Telediario 2 21.35 Informe semanal 22.35 Versión española 00.30 Cine 02.30 Tve es musica

La 2 06.00 J. Ol. de invierno 2010 06.30 That’s english 07.30 Uned 08.00 Los conciertos de la 2 09.35 Agrosfera

10.30 En lengua de signos 11.00 Parlamento 12.00 El club de pizzicato 12.40 Palabra por palabra 13.10 Tendido cero 13.40 Premier/ACB 20.30 Pendent 21.00 Historias de trenes 21.30 No disparen...concierto 22.30 Documentos tv 23.30 La noche temática 01.30 J. Ol. de invierno 2010

A3 06.00 Repetición programas 06.45 Joan of arcadia 07.30 Megatrix 09.30 Pendent 13.00 Impacto total 14.00 Los simpson 15.00 A3 noticias 1 15.45 Multicine 21.00 Antena 3 noticias 2 22.00 El peliculón 23.30 Cine 02.15 ...quién gana esta noche

Tele 5 07.00 Boing 07.05 Bakugan 07.35 Las supernenas 07.55 Angel’s friends 08.20 Pokémon 08.40 Titeuf 09.20 Ben 10 09.40 Ben 10 alien force 10.15 Patito feo 12.00 I love tv 12.30 Decogarden 13.00 Vuélveme loca 15.00 Informativos t5 16.00 Cine en familia 18.00 Especial 20.55 Informativos t5 21.45 La noria 02.15 Si lo aciertas, ganas 04.00 Infocomerciales 05.00 En concierto 05.15 Cómo se rodó

Cuatro 07.05 Scrubs 09.00 El zapping de surferos 10.00 Gastronomía insólita 12.00 Trabajos sucios 14.00 Noticias cuatro

14.55 Noticias 4 deportes 15.40 Home cinema 20.00 Noticias cuatro 21.00 Cine cuatro 02.30 Las vegas 04.15 Marca y gana 05.45 Shopping televenta

La Sexta 06.00 La sexta en concierto 07.00 Lo mejor de la sexta 07.30 Teletienda 08.30 Sexto nivel 09.00 Documentales 14.15 La sexta noticias 14.55 Documentales 17.45 Bones 19.35 Minuto y resultado 20.20 La sexta noticias 21.20 La previa liga 22.00 El partido: Barça-Malag. 00.00 Post partido 00.45 Historias con D.O. 01.35 Campeonato póker 02.30 Gana ahora

TV Mataró Maresme Dig. 08.00 Ba-ba; Què Non? 08.30 Última sessió 09.30 Resum de notícies 10.15 Arquitectures 10.45 Sobrevent 11.15 La tribuna 11.45 L’entrevista 12.15 Diari de la música 12.45 Creure avui 13.15 Resum de notícies 14.00 XS Esports 16.00 Pares, fills i escola 16.30 Waterpolo: CN Mataró Quadis – CE Mediterrani 17.30 Especial Carnestoltes Alt Maresme 18.15 Autoindefinits 18.45 Pantalla Oberta 20.15 Sobrevent 20.30 Sense aixecar la mà 21.00 Info cap de setmana 21.30 Al dia vespre 22.00 Esports en xarxa 22.30 L’altra pantalla 00.30 Filmets 01.00 Bad music 01.30 Info cap de setmana 02.00 Doc’s 03.00 Diari de la música 03.30 Solidària


TV3 06.00 Notícies 3/24 09.00 Signes dels temps 09.45 Tresors del món, pat... 10.00 Planetari 11.30 Buscant la trinca 13.15 Crackòvia 13.45 Polònia 14.15 Tot un món 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Apm? Extra 16.25 Tarda de cine: «E L REGNE DEL CEL» 2005 Dir.: Ridley Scott. Int.: Orlando Bloom, Eva Green...

33 06.00 Ritmes.Clips 06.10 L’ànima del 33 06.20 Travelogue of mast. 06.25 Ritmes arrels 07.00 Planeta terra 08.40 Clàssica 09.35 Rodasons 10.00 Ritmes cat 10.25 Néixer de nou 10.40 Parlament 11.00 Tresors del món, pat... 11.20 Cinema 3 11.50 Tr3sc 12.00 Esports 04.00 Viure catalunya 04.10 Expedició al lang-tsé 04.35 Astrònoms de la preh. 05.25 Ritmes concert 05.50 Ritmes.Clips

La 1

El segle XII, en plena època de les croades, el cavaller Godfrey d’Ibelin, compromès amb el manteniment de la pau a terra santa, emprèn la recerca de Balian, el seu fill il·legítim. Balian, que viu a França i treballa de ferrer, acaba de perdre la dona i el fill. Com que no té res a perdre, s’uneix a la missió del seu pare i marxa a jerusalem... 18.55 Supernanny 19.50 Just for laughs 20.20 El gran dictat 21.00 Tn vespre+ el temps 21.50 30 Minuts 22.25 Ventdelplà 23.50 Pel·lícula: «Marie and Bruce» 2004 Dir.: Tom Cairns. Int.: J. More, M. Broderick... 01.20 Parlament 01.40 Pel·lícula: «El miracle de la neu» 2005 Dir.: Peter Werner. Int.: Julie Ann Emery, Jennifer Esposito... 03.30 Notícies 3/24

06.00 Noticias 24h 07.50 Los lunnis 12.00 Cine para todos 13.40 Planeta tierra 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.00 Sesion de tarde 19.00 España directo 21.00 Telediario 2+ el tiempo 22.15 Pelicula de la semana 00.00 Especial cine 01.45 Ley y orden 02.30 Tv es musica 03.00 Noticias 24 h

La 2 06.00 J. Ol. de invierno 2010 06.45 That’s english 07.30 Uned 08.00 Los conciertos de la 2 08.35 Buenas noticias 08.50 Shalom 09.05 Islam hoy 09.20 Babel en tve 10.00 Ultimas preguntas 10.25 Testimonio 10.30 El dia del señor 11.30 Pueblo de dios 12.00 A pedir de boca 12.30 Nosotros también 13.00 Turf 14.00 Caminos a Santiago 14.30 Ruta quetzal

15.00 Otros pueblos 16.00 Sumarios J. Ol. de inv. 18.00 Cuadernos de paso 19.00 Bubbles 19.30 El escarabajo verde 20.00 Tres 14 20.30 Página 2 21.00 Redes 21.30 Ciudades para el s.xxi 22.00 En portada 22.45 Estudio estadio 00.00 Metropolis 00.30 Tve es música 02.30 J. Ol. de invierno 2010

A3 06.00 Repetición programas 06.45 Joan of arcadia 07.30 Megatrix 11.00 Pendent 13.00 Impacto total 14.00 Los simpson 15.00 A3 noticias 1 15.45 Multicine 21.00 Antena 3 noticias 2 21.45 Pendent 02.30 ...quién gana esta noche

Tele 5 07.00 Más que coches gt 07.30 Boing 07.35 Bakugan 07.55 Angel’s friends 08.20 Pokémon 08.40 Titeuf 09.20 Ben 10 09.40 Ben 10 alien force 10.15 Patito feo 11.30 I love tv 12.30 Bricomania 13.00 Vuélveme loca 15.00 Informativos t5 16.00 Cine en familia 18.00 Cine en familia ii 20.00 Pasapalabra 20.55 Informativos t5 21.45 Fresa ácida 22.45 Pendent 00.30 Gran hermano 02.15 Si lo aciertas, ganas 03.30 Nosolomúsica

Cuatro 06.35 Nba en acción 07.05 Scrubs 09.00 El zapping de surferos

11.00 Encantador de perros 13.00 El último superviviente 14.00 Noticias cuatro 14.55 Noticias 4 deportes 15.40 Home cinema 20.00 Noticias cuatro 21.00 Desafío extremo 22.30 Perdidos en la tribu 00.30 Cuarto milenio 03.00 Más allá del límite 04.30 Marca y gana 06.30 Shopping. Televenta

La Sexta 06.00 La sexta en concierto 07.00 Lo mejor de la sexta 07.30 Teletienda 08.30 Documentales 14.15 La sexta noticias 14.55 Megaconstrucciones 15.55 Documental 16.55 Minuto y resultado 20.20 La sexta noticias 21.30 Salvados 22.20 El mentalista 01.00 Vidas anónimas 02.15 Astro tv

TV Mataró Maresme Dig. 08.00 Ba-ba; Què Non? 08.30 El traç 09.00 Pares, fills i escola 09.30 Resum de notícies 10.15 A banda i banda 11.15 Creure avui 11.45 Última sessió 12.45 L’entrevista 13.15 Resum de notícies 14.00 XS Esports 16.00 Hoquei herba: Iluro HC – CD Terrassa 17.45 Handbol: CJH Mataró – H sant Esteve Sesrovires 19.15 Hoquei patins: CP Monjos – CH AGD Mataró 20.15 Freaky tv show 20.30 Creure avui 21.00 Info cap de setmana 21.30 Al dia vespre 22.00 Esports en xarxa 22.30 Telemonegal 00.00 D.O. 01.00 Mirades de cargol 01.15 Fet a mà 01.30 Info cap de setmana 02.00 Última sessió 03.00 La setmana

núm.1103

71

Televisió

Diumenge 28


Dilluns 1 Televisió

TV3 06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins 13.05 Tvist 14.00 TN Comarques 14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.35 Divendres 18.30 Les germanes mcleod 19.20 Rex 20.15 Esport club 20.35 Espai terra 21.00 Tn vespre+ el temps 21.55 Crackòvia 22.25 La sagrada família 23.30 Àgora 00.40 Pel·lícula 02.15 Divendres 04.00 Notícies 3/24

33 07.00 Identitats 07.50 Tot un món 07.55 Planeta terra 09.15 Viure catalunya 09.30 Horitzons 12.10 Ritmes concert 12.45 City folk 12.55 Hat trick espanyol 13.25 Hat trick barça 14.30 Planeta terra 17.10 L’ànima del 33 17.15 Thalassa 18.00 Horitzons 18.50 Tresors del món, pat... 19.10 Cànon visions 20.00 L’ànima del 33 20.05 Taller 20.35 Futbolcat. 21.00 La riera 21.35 Cronos 22.30 Singulars 23.10 Ànima 00.05 Segle xx 00.55 Taller 01.20 Cànon visions

72

núm.1103

02.10 Futbol cat. 02.35 Singulars 03.15 Ànima 04.05 Cuidem el planeta 04.30 Pel·lícula: «Més enllà de les estrelles» 2003 05.50 Ritmes.Clips

La 1 06.00 Noticias 24h 06.30 Telediario matinal 09.00 Los desayunos de tve 10.15 La mañana de la 1 14.00 Informativo territorial 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.15 Amar en tiempos rev. 17.00 Bella calamidades 17.25 En nombre del amor 18.25 España directo 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 22.15 Pendent 23.30 Volver con... 00.15 Repor 01.00 La noche en 24 horas 02.30 Deporte noche 03.15 Tve es musica

La 2 06.00 Tve es música 06.45 That’s english 07.00 Los lunnis 09.35 Aqui hay trabajo 10.00 La aventura del saber 11.00 J. Ol. de inv. sumario 13.00 Los lunnis 15.30 Saber y ganar 16.00 Grandes docs. 19.00 El hombre y la tierra 19.30 Tres 14 20.00 La 2 noticias 20.20 Zoom net 20.30 Programa champions 21.00 La lista + Bonoloto 22.00 El cine de la 2 23.30 Acción directa 00.00 Conciertos de radio-3 00.30 Resumen P. League 01.20 Programa teledeporte madrugada 05.00 Tve es musica

A3 06.30 Noticias de la mañana 08.45 Espejo público 12.30 La ruleta de la suerte 14.00 Los simpson 15.00 A3 noticias 1 16.00 Pendent 16.45 Tal cual lo contamos 19.15 El diario 21.00 Antena 3 noticias 2 21.45 El club del chiste 22.15 El internado 00.15 A fondo zona cero 02.15 Astro show

Tele 5 06.30 Informativos telecinco 09.00 Programa de Ana Rosa 12.30 Mujeres y hombres y... 14.00 Arguiñano en tu cocina 14.30 De buena ley 15.00 Informativos t5 15.45 Sálvame diario 19.00 Toma cero y a jugar 20.00 Pasapalabra 20.55 Informativos t5 22.00 C.S.I. Miami 23.00 C.S.I. Las vegas 00.00 C.S.I. New york 00.45 C.S.I. Miami 02.15 Locos por ganar

Cuatro 07.00 Matinal cuatro 09.20 Medicopter 10.20 Alerta cobra 12.30 Mañanas de cuatro 14.00 Noticias cuatro 14.55 Noticias 4 deportes 15.30 Entre fantasmas 17.20 Valientes 18.45 Paswoord 20.00 Noticias cuatro 20.55 Vaya tropa 21.25 El hormiguero 22.15 Callejeros viajeros 23.30 21 Días 00.45 La guía sexual s. XXI 01.30 Documental 02.30 Marca y gana

La Sexta 07.30 Salvados 08.30 Cocina con B.Oteiza 09.00 Despierta y gana 10.35 Jag: alerta roja 11.30 Crímenes imperfectos 14.00 La sexta noticias 14.55 Padre de familia 15.25 Sé lo que hicisteis 17.30 Que vida más triste 18.00 Numb3rs 19.00 Navy 20.00 La sexta noticias 20.55 La sexta deportes 21.30 El intermedio 22.15 Generación ni-ni 00.00 Buenafuente 01.15 El intermedio

TV Mataró Maresme Dig. 08.00 Ba-ba + Què Non? 08.30 Xicalla 08.35 Solidària 09.00 La setmana 09.30 Info cap de setmana 10.00 Webcam ràdio 13.00 Natura’t 13.10 El traç 13.30 Fet a mà 13.45 Info cap de setmana 14.15 Al dia 14.45 Handbol: CJH Mataró – H sant Esteve Sosrives 16.00 Pantalla oberta 17.30 Sense aixecar la mà 18.00 Última sessió 18.45 Xicalla 19.00 Ba-ba + Què Non? 19.30 Esports en xarxa 20.00 Trasllats 20.15 24 Hores Maresme 20.45 Cuina a bon preu 21.00 Hoquei patins: CP Monjos – CH AGD Mataró 22.30 Arquitectures 23.15 Infotic 23.30 24 Hores Maresme 00.00 Carrers 00.30 Civils 01.00 Al dia 01.30 24 Hores Maresme


TV3 06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins 13.05 Tvist 14.00 TN Comarques 14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.35 Divendres 18.30 Les germanes mcleod 19.20 Rex 20.15 Esport club 20.35 Espai terra 21.00 Tn vespre+ el temps 21.50 Alguna pregunta més 22.25 Buscant la trinca 00.05 Entre línies 00.40 The nine 01.20 Pel·lícula: «Els fills del vent» Dir.: Julie Seri. 02.45 Divendres 04.30 Notícies 3/24

33 06.00 Ritmes.Clips 06.05 L’ànima del 33 06.15 Travelogue of mast. 06.25 Ritmes concert 07.00 Identitats 07.55 Planeta terra 09.30 Horitzons 11.35 L’ànima del 33 11.40 Horitzons 12.10 Ritmes clàssica 13.20 Blog europa 13.35 Ànima 14.30 Planeta terra 17.10 L’ànima del 33 17.15 Segle xx 18.05 Horitzons 18.55 Tresors del món, pat... 19.10 Blogs europa 19.15 Cànon sons 20.10 L’ànima del 33 20.15 Blog europa 20.35 Km 0 21.00 La riera

21.35 Karakia 22.50 60 Minuts 23.50 Quina hora és 00.40 Blog europa 00.55 Cànon sons 01.45 Km 0 02.10 Rutes de l’art 02.55 Lluitant per la vida 04.25 Pel·lícula: «Germanes de sang» 2001 05.50 Ritmes.Clips

La 1 06.30 Telediario matinal 09.00 Los desayunos de tve 10.15 La mañana de la 1 14.00 Informativo territorial 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.15 Amar en tiempos rev. 17.00 Bella calamidades 17.25 En nombre del amor 18.25 España directo 20.00 Gente 21.00 Telediario 2+el tiempo 22.15 Españoles en el mundo 23.10 Destiño: españa 00.05 Españoles en el mundo 01.00 La noche en 24 horas 02.30 Deporte noche 03.15 Tve es musica

La 2 07.00 Los lunnis 09.35 Aqui hay trabajo 10.00 La aventura del saber 11.00 Esta es mi tierra 12.00 Los pueblos 13.00 Zona abc 13.15 Los lunnis 15.30 Saber y ganar 16.00 Grandes docs. 19.00 El hombre y la tierra 19.30 Página 2 20.00 La 2 noticias 20.30 Cámara abierta 21.00 La lista + Bonoloto 22.00 El cine de la 2 23.40 Concurso de cortos 23.50 Conciertos de radio-3 00.20 Programa teledeporte 05.00 Tve es musica

A3 06.30 Noticias de la mañana 08.45 Espejo público 12.30 La ruleta de la suerte 14.00 Los simpson 15.00 A3 noticias 1 16.00 Ven a cenar conmigo 16.45 Tal cual lo contamos 19.15 El diario 21.00 Antena 3 noticias 2 21.45 El club del chiste 22.15 Los protegidos 00.00 Pendent 02.00 Astro show

Tele 5 06.30 Informativos telecinco 09.00 Programa de Ana Rosa 12.30 Mujeres y hombres y... 14.00 Arguiñano en tu cocina 14.30 De buena ley 15.00 Informativos t5 15.45 Sálvame diario 19.00 Toma cero y a jugar 20.00 Pasapalabra 20.55 Informativos t5 21.45 Gran hermano 02.30 Si lo aciertas, ganas

Cuatro 07.00 Matinal cuatro 09.20 Medicopter 10.25 Alerta cobra 12.30 Mañanas de cuatro 14.00 Noticias cuatro 14.55 Noticias 4 deportes 15.30 Entre fantassmas 17.20 Valientes 18.45 Paswoord 20.00 Noticias cuatro 20.55 Vaya tropa 21.25 El hormiguero 22.15 Perdidos 23.15 Hay alguien ahí 01.00 Cine cuatro 02.30 Marca y gana

La Sexta 06.00 La sexta en concierto

07.00 Lo mejor de la sexta 07.30 Buenafuente 08.30 Cocina con B.Oteiza 09.00 Despierta y gana 10.35 Jag: alerta roja 11.30 Crímenes imperfectos 14.00 La sexta noticias 14.55 Padre de familia 15.25 Sé lo que hicisteis 17.30 Qué vida más triste 18.00 Numb3rs 19.00 Navy 20.00 La sexta noticias 20.55 La sexta deportes 21.30 El intermedio 22.15 Cine 00.00 Buenafuente 01.15 El intermedio

TV Mataró Maresme Dig. 08.00 Ba-ba + Què Non? 08.30 Xicalla 08.35 Ments 09.05 Circòpates 09.30 24 Hores Maresme 10.00 WEBCAM RADIO 13.00 Terra de vins 13.30 Visc de la terra 13.45 24 Hores Maresme 14.15 Al dia 14.45 Cuina a bon preu 15.00 Bàsquet: Arenys Bàsquet – Cosehiza Monzón 16.30 A banda i banda 17.30 El traç 18.00 Ciutadella 18.20 Carreteres secundàries 18.45 Xicalla 19.00 Ba-ba + Què Non? 19.30 Esports en xarxa 20.00 Joves.tv 20.15 24 Hores Maresme 20.45 Cuina a bon preu 21.00 La tribuna 21.30 Pares, fills i escola 22.00 Diari de la música 22.30 Especial Carnestoltes Alt Maresme 23.30 24 Hores Maresme 00.00 Carrers 00.30 Angles 01.00 Al dia 01.30 24 hores Maresme

núm.1103

73

Televisió

Dimarts 2


Dimecres 3 Televisió

TV3 06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins 13.05 Tvist 14.00 TN Comarques 14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.35 Divendres 18.30 Les germanes mcleod 19.20 Rex 20.15 Esport club 20.35 Espai terra 21.00 Tn vespre+ el temps 21.50 Més dinamita 22.20 Banda ampla 00.05 Pel·lícula: «Justícia per a tothom» 1979 02.00 Divendres 03.30 Notícies 3/24

33

02.55 Viure catalunya 03.05 Vora el mar 03.35 Imatges d’un paisatge 04.20 Pel·lícula: «Sincopat» 2003 Dir.: Miguel Milena. 05.50 Ritmes.Clips

La 1 06.00 Noticias 24h 06.30 Telediario matinal 09.00 Los desayunos de tve 10.15 La mañana de la 1 14.00 Informativo territorial 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.15 Amar en tiempos rev. 17.00 Bella calamidades 17.25 En nombre del amor 18.25 España directo 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 22.15 Comando actualidad 00.00 59 Segundos 01.30 La noche en 24 horas 03.00 Deporte noche 03.45 Tve es musica

La 2 06.00 Ritmes.Clips 06.05 Ritmes clàssica 07.15 Identitats 08.05 Tot un món 08.10 Planeta terra 09.30 Horitzons 12.10 Ritmes cat 12.45 City folk 13.00 Quina hora és? 13.50 Karakia 14.30 Planeta terra 17.10 L’ànima del 33 17.15 60 Minuts 18.10 Horitzons 19.05 Blogs europa 19.15 Bàsquet 21.05 La riera 21.40 Loto 6/49 21.45 Quèquicom 22.40 Valor afegit 23.05 Sputnik 00.10 Ritmes concert 00.50 Cànon panorama 01.40 Quèquicom 02.30 Valor afegit

74

núm.1103

06.00 Tve es música 06.45 That’s english 07.00 Los lunnis 09.35 Aqui hay trabajo 10.00 La aventura del saber 11.00 Pendent 12.00 Los pueblos 13.00 Objetivo 2012 13.30 Los lunnis 15.30 Saber y ganar 16.00 Grandes docs. 19.00 El hombre y la tierra 19.30 Redes 2.0 20.00 La 2 noticias 20.30 Miradas 21.00 La lista + Bonoloto 22.00 El cine de la 2 23.30 Muchachada nui 00.00 Conciertos de radio-3 00.30 Tve es musica

A3 06.30 Noticias de la mañana

08.45 Espejo público 12.30 La ruleta de la suerte 14.00 Los simpson 15.00 A3 noticias 1 16.00 Ven a cenar conmigo 16.45 Tal cual lo contamos 19.15 El diario 21.00 Antena 3 noticias 2 21.45 El club del chiste 22.15 Los hombres de paco 00.30 Flaspoint 01.45 Camp Eu. de poker 02.45 Astro show 04.30 Repetición programas

Tele 5 06.30 Informativos telecinco 09.00 Programa de Ana Rosa 12.30 Mujeres y hombres y... 14.00 Arguiñano en tu cocina 14.30 De buena ley 15.00 Informativos t5 15.45 Sálvame diario 19.00 Toma cero y a jugar 20.00 Pasapalabra 20.55 Informativos t5 21.45 Mira quién baila 00.45 Mira quién mira 02.30 Si lo aciertas, ganas 04.00 Infocomerciales

Cuatro 07.00 Matinal cuatro 09.20 Medicopter 10.20 Alerta cobra 12.30 Mañanas de cuatro 14.00 Noticias cuatro 14.55 Noticias 4 deportes 15.30 Entre fantasmas 17.20 Valientes 18.45 Paswoord 20.00 Noticias cuatro 20.00 Vaya tropa 21.25 El hormiguero 22.15 Cine cuatro 03.15 Marca y gana

La Sexta 06.00 La sexta en concierto 07.00 Lo mejor de la sexta 07.30 Buenafuente

08.30 Cocina con B.Oteiza 09.00 Despierta y gana 10.35 Jag: alerta roja 11.30 Crímenes imperfectos 14.00 La sexta noticias 14.55 Padre de familia 15.25 Sé lo que hicisteis 17.30 Qué vida más triste 18.00 Numb3rs 19.00 Navy 20.00 La sexta noticias 20.55 La sexta deportes 21.30 El intermedio 22.15 Bones 00.00 Buenafuente 01.15 El intermedio 02.15 Astro tv 05.00 Teletienda

TV Mataró Maresme Dig. 08.00 Ba-ba + Què Non? 08.30 Xicalla 08.35 Arquitectures 09.30 24 Hores Maresme 10.00 Webcam radio 13.00 El rodamón 13.30 La ruta dels templers 13.45 24 Hores Maresme 14.15 Al dia 14.45 Cuina bon preu 15.00 A banda i banda 16.00 L’entrevista 16.30 Joves.tv 16.45 Carreteres secundàries 17.15 La setmana 17.45 Culs inquiets 18.15 ESO Lliga 18.45 Xicalla 19.00 Ba-ba + Què Non? 19.30 Esports en xarxa 20.00 El poble del costat 20.15 24 Hores Maresme 20.45 Cuina a bon preu 21.00 La tribuna 21.30 Informació econòmica 22.00 Pantalla oberta 23.30 24 Hores Maresme 00.00 Carrers 00.30 Naturalment 01.00 Al dia 01.30 24 Hores Maresme 02.00 Filmets 02.30 Mirades de cargol


TV3 06.00 Notícies 3/24 08.00 Els matins 13.05 Tvist 14.00 TN Comarques 14.20 El medi ambient 14.30 Telenotícies migdia 15.40 Cuines 15.50 La riera 16.35 Divendres 18.30 Les germanes mcleod 19.20 Rex 20.15 Esport club 20.35 Espai terra 21.00 Tn vespre+ el temps 21.50 Disculpin les molèsties 22.25 Polònia 23.00 Danys i perjudicis 00.00 Sense ficció 01.10 Pel·lícula: «Rose Hill» 1997 Dir.: Christopher Cain. 02.50 Divendres 04.30 Notícies 3/24

33 06.00 Ritmes.Clips 06.05 L’ànima del 33 06.15 Travelogue of mast. 06.25 Ritmes cat 07.00 Identitats 07.50 Tot un món 08.00 Planeta terra 09.30 Horitzons 12.10 Ritmes arrels 12.45 City folk 12.55 Singulars 13.35 Valor afegit 14.00 Quèquicom 14.30 Planeta terra 17.10 L’ànima del 33 17.15 El documental 18.40 Grans idees per a un petit planeta 19.15 Cànon art 20.05 Territoris dansa 20.35 Nba.Cat 21.00 La riera 21.35 Temps de neu

22.05 Filmets 23.35 Millennium 01.10 Cànon art 02.00 Nba.Cat 02.25 Temps de neu 02.55 Millennium 04.25 Viure catalunya 04.35 Pel·lícula: «L’orquestra de les estrelles» 2002 05.50 Ritmes.Clips

La 1 06.00 Noticias 24h 06.30 Telediario matinal 09.00 Los desayunos de tve 10.15 La mañana de la 1 14.00 Informativo territorial 14.30 Corazón 15.00 Telediario 1 16.15 Amar en tiempos rev. 17.00 En nombre del amor 18.25 España directo 20.00 Gente 21.00 Telediario 2 22.15 Aguila roja 23.30 50 Años de... 00.00 Cine 01.30 La noche en 24 horas 03.00 Deporte noche 03.45 Tve es musica 04.00 Noticias 24h

La 2 07.00 Los lunnis 09.35 Aqui hay trabajo 10.00 La aventura del saber 11.00 Pendent 12.00 Los pueblos 13.00 Los lunnis 15.30 Saber y ganar 16.00 Grandes docs. 19.00 El hombre y la tierra 19.30 El escarabajo verde 20.00 La 2 noticias 20.30 Zoom tendencias 21.00 La lista incluye sorteo loteria primitiva y nacional 22.00 El cine de la 2 23.30 Dias de cine 00.30 Conciertos de radio-3 01.00 Programa teledeporte 05.00 Tve es musica

A3 Antena 3 06.30 Noticias de la mañana 08.45 Espejo público 12.30 La ruleta de la suerte 14.00 Los simpson 15.00 A3 noticias 1 16.00 Ven a cenar conmigo 16.45 Tal cual lo contamos 19.15 El diario 21.00 Antena 3 noticias 2 21.45 El club del chiste 22.15 Pendent 02.15 Astro show

Tele 5 06.30 Informativos telecinco 09.00 Programa de Ana Rosa 12.30 Mujeres y hombres y... 14.00 Arguiñano en tu cocina 14.30 De buena ley 15.00 Informativos t5 15.45 Sálvame diario 19.00 Toma cero y a jugar 20.00 Pasapalabra 20.55 Informativos t5 21.45 Pendent 22.30 Acusados 00.30 Pendent 02.00 Si lo aciertas, ganas

Cuatro 07.00 Matinal cuatro 09.20 Medicopter 10.20 Alerta cobra 12.30 Mañanas de cuatro 14.00 Noticias cuatro 14.55 Noticias 4 deportes 15.30 Entre fantasmas 17.20 Valientes 18.45 Paswoord 20.00 Noticias cuatro 20.55 Vaya tropa 21.25 El hormiguero 22.15 Cine cuatro 02.30 La llamada millonaria

La Sexta 07.30 Buenafuente 08.30 Cocina con B.Oteiza

09.00 Despierta y gana 10.35 Jag: alerta roja 11.30 Crímenes imperfectos 14.00 La sexta noticias 14.55 Padre de familia 15.25 Sé lo que hicisteis 17.30 Qué vida más triste 18.00 Numb3rs 19.00 Navy 20.00 La sexta noticias 20.55 La sexta deportes 21.30 El intermedio 22.15 ¿Quién vive ahí? 00.00 Buenafuente 01.15 El intermedio 02.15 Astro tv

TV Mataró Maresme Dig. 08.00 Ba-ba + Què Non? 08.30 Xicalla 08.35 Inormació econòmica 08.50 Raval 14 09.00 Terra de vins 09.30 24 Hores Maresme 10.00 Webcam radio 13.00 Autoindefinits 13.25 Psicpatologia digital 13.30 Connectats 13.45 24 Hores Maresme 14.15 Al dia 14.45 Cuina a bon preu 15.00 La tribuna 15.30 Pantalla oberta 17.00 Noves visions 17.15 Terra de vins 17.45 Autoindefinits 18.15 Natura’t 18.45 Xicalla 19.00 Ba-ba + Què Non? 19.30 Esports en xarxa 20.00 Informació econòmica 20.15 24 Hores Maresme 20.45 Cuina a bon preu 21.00 L’entrevista 21.30 El traç 22.00 La fàbrica 23.15 Joves.cat 23.30 24 Hores Maresme 00.00 Carrers 00.30 Escenaris 01.00 Al dia 01.30 24 hores 02.00 Diari de la música

núm.1103

75

Televisió

Dijous 4


graella Mataró Ràdio | 89.3 del 26 de febrer al 4 de març Divendres 05.00 Com Llevar-se 08.00 Informatiu del matí 08.30 El despertador 10.00 Viu la vida dia a dia 13.00 Ones de mar 14.00 Informatius Mataró 14.30 COM 15.05 Minuts poètics 15.10 Les escoles a la ràdio 16.00 La guardiola 17.00 Culturetes 18.00 Fal·lera geg./Limitació/Per tot.. 19.00 Informatius Mataró 19.30 Informatiu Cultura 20.00 La prèvia 21.00 Makina sound 22.00 BPM 23.00 Escena Rock 00.00 Informatius Mataró 01.00 COM Dissabte 06.00 Amunt i avall 08.00 L’efecte papallona 09.00 L’hora del conte 09.30 Altaveu 10.00 Magical Mistery Tour 11.00 El crit del col·lectiu 12.00 QSCS? 13.00 Radioactius 14.00 Informatius Mataró 14.30 COM Esports 15.00 Minuts poètics 15.05 Amunt el teló 17.00 Music Sound de Lux. 18.00 Carnet Esportiu FM 21.00 Ilurion

76

núm.1103

22.00 La Sal Session 23.00 Etiqueta negra 00.00 in session 01.00 L’altra cara de la lluna Diumenge 06.00 Amunt i avall 07.00 El dia a la COM 08.00 Paisatges humans 09.00 Al so de la tenora 10.00 5 i la Torna 13.00 La Xefla 14.00 Informatius Mataró 14.30 COM Esports 15.00 Minuts poètics 15.05 El racó 16.00 Variacions 17.00 Carnet Esportiu 20.00 El radiocasstte 21.00 Zero absolut 22.00 Les músiques d’en Pol 23.00 Alerta Otaku 00.00 Banc de Proves 01.00 Quedem a la Ràdio 03.00 Bad Músic Dilluns 05.00 Com Llevar-se 08.00 Informatiu del matí 08.30 El despertador 10.00 Viu la vida dia a dia 13.00 Galàxia Llibre 14.00 Informatius Mataró 14.30 COM 15.00 Minuts poètics 15.10 Perfils 15.30 Amb una mirada nova 16.00 Amb veu de dona 17.00 Pàgines de ràdio

17.30 L’hora del conte 18.00 Educació dia a dia 19.00 Informatius Mataró 19.30 Informatiu Cultura 20.00 La crònica 21.00 Mirant amunt 22.00 Rumbo a Río 23.00 Una altra història 00.00 Informatius Mataró 01.00 COM Dimarts 05.00 Com Llevar-se 08.00 Informatiu del matí 08.30 El despertador 10.00 Viu la vida dia a dia 13.00 I... com estàs de salut? 14.00 Informatius Mataró 14.30 COM 15.00 Minuts poètics 15.10 Adona-te’n 15.30 El calaix d’Arquímedes 16.00 La tertúlia 17.00 Tertúlia digital Ràdio 18.00 Mataró cruïlla d’Europa 19.00 Informatius Mataró 19.30 Informatiu Cultura 20.00 Tir lliure 21.00 Chelsea Hotel 22.00 Variacions 23.00 Retalls de nit 00.00 Informatius Mataró 01.00 COM Dimecres 05.00 Com Llevar-se 08.00 Informatiu del matí 08.30 El despertador 10.00 Viu la vida dia a dia

13.00 Altaveu 14.00 Informatius Mataró 14.30 COM 15.00 Minuts poètics 15.10 Finestra al mar/G. Country 16.00 Seguirem somiant 17.00 Notícia de llibres, música i... 18.00 Gent d’avui 19.00 Informatius Mataró 19.30 Informatiu Cultura 20.00 La veu dels barris 21.00 Joves TV 22.00 Jazz Club 23.00 Les nits d’en Robafaves 00.00 Informatius Mataró 01.00 COM Dijous 05.00 Com Llevar-se 08.00 Informatiu del matí 08.30 El despertador 10.00 Viu la vida dia a dia 13.00 El portal de la muralla 14.00 Informatius Mataró 14.30 COM 15.00 Minuts poètics 15.10 Rodamon 16.00 Peluts 17.00 L’hora de la gent gran 18.00 Recordant el passat 19.00 Informatius Mataró 19.30 Informatiu Cultura 20.00 Són al cine 21.00 El racó 22.00 33 rpm 23.00 Borratxos de música 00.00 Informatius Mataró 01.00 COM


necrològiques

| Del 16 al 21 de febrer |

Joana Vilapriñó Fá. Va morir el dia 15 de febrer a l’edat de 97 anys. El funeral va tenir lloc a la capella de les Germanetes d’Arenys de Mar el dia 17.

Carmen Prados Borrego. Va morir el dia 18 de febrer a l’edat de 77 anys. El funeral va tenir lloc al seu domicili particular de Mataró el dia 19.

Fulgencio Torrente Pérez. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 84 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 21.

Júlia Lorente i Campos. Va morir el dia 16 de febrer a l’edat de 75 anys. El funeral va tenir lloc a l’església de Santa Maria d’Arenys de Mar el dia 17.

Antonio Román Sánchez. Va morir el dia 18 de febrer a l’edat de 83 anys. Directe al crematori de Les Valls el dia 19.

Bibiana Sánchez Cermeño. Va morir el dia 20 de febrer a l’edat de 87 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 21.

Rubén Samsó Olivares. Va morir el dia 14 de febrer a l’edat de 23 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 17.

Andrés Belmonte Hernández. Va morir el dia 18 de febrer a l’edat de 90 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 19.

Pantaleón Loro Cobos. Va morir el dia 15 de febrer a l’edat de 84 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 17.

Josep Torres Fontanals. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 48 anys. El funeral va tenir lloc a l’església de Santa Maria d’Arenys de Mar el dia 20.

Paquita Tarragó i Rodon. Va morir el dia 16 de febrer a l’edat de 87 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 17.

Maruja Noms i Gili. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 75 anys. El funeral va tenir lloc a l’església de Santa Maria d’Arenys de Mar el dia 20.

Victoria Serrano Mata. Va morir el dia 16 de febrer a l’edat de 97 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 17.

María Parra Alonso. Va morir el dia 18 de febrer a l’edat de 83 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 20.

Jaume Font i Llobet. Va morir el dia 15 de febrer a l’edat de 86 anys. El funeral va tenir lloc a l’església de Sant Andreu de Llavaneres el dia 17.

Isabel Martín Fernández. Va morir el dia 18 de febrer a l’edat de 84 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 20.

Magdalena Vélez González. Va morir el dia 17 de febrer a l’edat de 93 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 18.

Aurora Valencia Fuentes. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 96 anys. El funeral va tenir lloc a l’església de Sant Joan Bosco de Mataró el dia 20.

Antonio Luque Pérez. Va morir el dia 16 de febrer a l’edat de 81 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 18.

Antonio Díaz Cobos. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 81 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 20.

Dionisio Porras Fernández. Va morir el dia 17 de febrer a l’edat de 83 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 18.

Pedro Apolo Barroso. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 78 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 20.

Manuel Ragels López. Va morir el dia 17 de febrer a l’edat de 55 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 18.

Ninfa Jacas i Brach. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 82 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 20.

Patrocinia Ruedas Martín. Va morir el dia 17 de febrer a l’edat de 49 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 19.

Maria del Mar Rosa Montiel. Va morir el dia 17 de febrer a l’edat de 43 anys. Directe al cementiri de Vilassar de Mar el dia 20.

Eduardo-Mario Chávez Gutiérrez. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 66 anys. Directe al cementiri d’Arenys de Mar el dia 21. Ceferino Jiménez Gallardo. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 77 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 21. Mateo Fernández Martínez. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 79 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 21. Demetrio Hernantes del Rincón. Va morir el dia 20 de febrer a l’edat de 73 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 21. Joana Camps i Rementol. Va morir el dia 19 de febrer a l’edat de 72 anys. El funeral va tenir lloc a l’església de Santa Maria d’Arenys de Mar el dia 22. Agustina Fàbregas i Viura. Va morir el dia 20 de febrer a l’edat de 88 anys. El funeral va tenir lloc a l’església de Sant Julià d’Argentona el dia 22. Maria Artilles i Bellido. Va morir el dia 21 de febrer a l’edat de 95 anys. El funeral va tenir lloc al tanatori de Mataró el dia 22. Enrique Navas Rosales. Va morir el dia 20 de febrer a l’edat de 60 anys. Directe al crematori de Les Valls el dia 22. Esqueles al diari local capgròs.com/necrologiques Cabré Junqueras S.A. 93 741 53 70 núm.1103

77


entreteniments | www.sudokusweb.com

Sudoku | Nivell fàcil

4 2 6 8 9 5 7 9 2 8 9 5 6 7 8 3 9 1 6 5 1 8 9 4 2 6 3 3 3 7 2 7 2 4 1 5 Sudoku | Nivell difícil

5

9 3 8

7

4 7 1 6 4

3 2 8

7

5

Fàcil 4 3 8 7 2 1 5 9 6

2 5 1 8 6 9 4 3 7

6 7 9 4 3 5 8 1 2

8 1 4 2 5 7 9 6 3

3 9 2 6 1 8 7 5 4

7 6 5 3 9 4 2 8 1

1 8 3 9 4 2 6 7 5

5 4 7 1 8 6 3 2 9

9 2 6 5 7 3 1 4 8

5 2 6 4 8 3 7 9 1

1 3 9 7 6 5 4 8 2

7 8 4 1 9 2 3 5 6

3 9 8 6 4 7 2 1 5

6 5 2 9 3 1 8 4 7

4 7 1 5 2 8 9 6 3

2 4 7 8 1 6 5 3 9

8 6 5 3 7 9 1 2 4

9 1 3 2 5 4 6 7 8

Sudoku | Solucions

TAURE (21/4 al 20/5) Treballaràs en allò que t’interessa i portaràs la batuta. Canvi d’activitat que et farà viure amb més entusiasme. Salut: bé • Diners: bé • Amor: molt bé • Sort: bé. Nº 5. BESSONS (21/5 al 20/6) Els esdeveniments t’aniran mostrant el canvi a seguir. Període en què pots estar susceptible. Salut: regular • Diners: bé • Amor: bé • Sort: regular. CRANC (21/6 al 21/7) Pots tenir alts i baixos de salut, però sobretot emocionals. Pot aparèixer alguna sorpresa de diners que t’afavoreixi. Salut: regular • Diners: bé • Amor: regular • Sort: regular. LLEÓ (22/7 al 23/8) Pots comptar amb el suport de la teva parella per calmar alguns desenganys. Acabaràs fent amistat amb el veïnat. Salut: regular • Diners: bé • Amor: bé • Sort: bé. Nº 2. VERGE (24/8 al 23/9) T’agradarà autocomplaure’t i satisfer als altres. Hauràs de prendre una decisió improvisada en un assumpte laboral. Salut: bé • Diners: bé • Amor: bé • Sort: regular.

ESCORPI (24/10 al 22/11) Accepta de bon grat els consells de ta mare. Intenta llegir algun llibre en aquest idioma que pretens perfeccionar. Salut: bé • Diners: bé • Amor: bé • Sort: bé. Nº 4.

CAPRICORN (22/12 al 20/1) Hauràs de buscar un regal per a un casament o un acte similar. Dies favorables per enfocar la feina amb bon humor. Salut: bé • Diners: bé • Amor: bé • Sort: bé. Nº 9.

Ompliu les caselles buides del requadre de 9x9 quadrats amb xifres de l’1 al 9. No s’ha de repetir cap número en una mateixa fila –horitzontal o vertical– ni subquadrícula de 3x3. Difícil

ÀRIES (21/3 al 20/4) Tindràs vitalitat, però evita els excessos. Període favorable pels teus interessos econòmics. Imposa’t més amb els fills. Salut: regular • Diners: bé • Amor: bé • Sort: bé. Nº 3.

SAGITARI (23/11 al 21/12) Dies que pots rebre una forta impressió d’un fet que aparegui als mitjans de comunicació i que t’obligarà a implicar-t’hi. Salut: bé • Diners: bé • Amor: bé • Sort: bé. Nº 8.

5 1 4 3 2 3 9

6

núm.1103

del 26 de febrer al 4 de març

BALANÇA (24/9 al 23/10) Pots veure’t implicat en un enfrontament que no va amb tu i en què hi ha en joc temes de poder. Procura no posar-t’hi. Salut: bé • Diners: bé • Amor: bé • Sort: bé. Nº 7.

2

78

Astres Madame Odamae

AQUARI (21/1 al 18/2) Situacions econòmiques en què hauràs d’anar amb compte. Estaràs actiu i enèrgic. No abusis del teu cos. Salut: regular • Diners: bé • Amor: molt bé • Sort: bé. Nº 0. PEIXOS (19/2 al 20/3) Aprofita aquests dies per de-dicar-te a algunes activitats domès-tiques. Prendràs les decisions correctes. Salut: bé • Diners: bé • Amor: bé • Sort: bé. Nº 8.

✯✯ Madame Odamae ✯✯

Interpretación de los sueños. Amor, trabajo y pareja. • Tarot - Videncia - Sueños • Consultas privadas al: 93

707 65 34


a nuncis classificats Per insertar anuncis per paraules dirigiu-vos a: MATARÓ •Centre: Publicitat Fermalli Maresme: Muralla Sant Llorenç 2 O a la nostra redacció: Capgròs, c. Sant Benet 16-18. •Cirera: Estanco-librería Sánchez, c. del Pilar, 16. •Rocafonda: Llibreria l’Estel, c. Poeta Punsola, 26. •La Llantia: Estanco Molina. C/ Irlanda, 14. esquina Dinamarca. •Molins: Llibreria Los Molinos, c. Ntra. Sra. de la Esperanza, 53. •Cerdanyola: Llibreria Gatassa, c. Gatassa, 18. MARESME •Arenys de Mar: Llibreria i tabacs Àngela Mateu, Rambla Bisbe Pol, 70. •Argentona: Llibreria Casabella, c. Puig i Cadafalch, 10. •Caldes d’Estrach: Estanc de Caldes, Camí Ral, 26. •St. Andreu de Llavaneres: Comercial Munné, plaça de la Vila, 5. •Vilassar de Mar: La copisteria, Narcís Monturiol, 126.

Treball •NOIA responsable cerca feina. Tel. 696 54 56 69 •AVON busca venedors/es liders. Tel.646 48 19 88 •MATARÓ. EMPRESA lider sector electrodomésticos busca personas para varios departamentos. Interesados con edad comprendida entre 17 y 34 años llamar 620 43 93 84 •S´OFEREIX OFICIALA de perruqueria amb 5anys expèriencia vehicle propi. Tel. 650 16 44 10 •PEDICURA A DOMICILI.TELF686.75.82.72 •CHICA BUSCA trabajo. Limpieza, cuidado ancianos con referencias. Tel.617 68 75 80

•ES PRECISA OFICIALA de perruqueria amb català parlat. Tel.689 36 34 97 •CUIDO PERSONAS mayores fija. Tel.639 59 46 61 •JOVES. Atenció al client. Tel.660 18 60 84 •S´OFEREIX AUXILIAR Enfermeria -Geriatria i atenció especialtzada alhzeimer. Tel.635 47 35 79 •SE OFRECE AUXILIAR enfermeria geriatria responsable para cuidado de personas mayores o enfermos. Tel.695 06 79 57 Sra.Rosa •SEÑORA BUSCA TRABAJO limpieza cuidado ancianos (noches) fines semana. Tel.652 54 51 14 •OFICIAL DE CONSTRUCCIÓN busca trabajo. Tel.630 10 31 71 •NECESSITO SENYORA de fer feina catalana que sàpiga fer plata, daurats i planxa amb cotxe. Edat 35 a 40 anys. Tel.93 799 43 24 •SEÑORA DE ARGENTONA con coche se ofrece para trabajar. Tel.669 88 42 64 •SE OFRECE CHICA para canguro mañanas. Tel.620 11 89 61 •SEÑORA BUSCO trabajo de limpieza por horas o interina. Experiencia 17 años. Tel.617 00 15 73 •SE NECESITA camarera los domingos. Tel.93 757 58 92

•SEÑORA CON REFERENCIAS, cariñosa busca trabajo por las noches o fines de semana para personas mayores. Tel.637 95 79 99 / 93 702 18 12 •CHICA LIMPIEZA plancha 8e/ hora. Tel.647 05 67 99 •LIMPIEZA. CHICA ESPAÑOLA se ofrece. Coche. Mucha experiencia. Tel.637 50 25 06

Es precisa

dissenyador pàgines web. Mitja jornada matí o tarda. Imprescindible experiència en Flash, Html, CCS, PHP... Enviar currículum a info@matarogroc.com •PINTOR presupuesto sin compromiso. Se hacen estuco, tierra y cornisa. Tel. 678 46 27 51 •PREJUBILADO de 59 años. Se ofrece para chofer o acompañante, personas mayores por las tardes. Tel. 639 94 63 03

núm.1103

79


Classificats •PINTOR con experiencia presupuesto sin compromiso todo tipo de pinturas. Tel. 663 87 54 54 •SE OFRECE chico para trabajo. Tel. 93 798 38 05 •BUSCO TRABAJO media jornada tardes de lunes a viernes. Carnet de conducir. Tel. 678 46 27 51 •NOI RESPONSABLE busca feina per a treballar mitja jornada. Mati, tarda o nit. Moto i cotxe. Tel. 679 46 84 44

Compra-venda •VENDO CARAVANA seminueva grande, incluye cocina, avancé, cenador, etc. Está en camping S’abanell (Blanes). 11.000e. Tel. 647 67 41 49 •VENC MONO per moto de gran cilindrada, d’una sola peça, Dainese de pell de cangur. Molt bon estat. Preu a convenir. Tel. 647 61 06 65

80

núm.1103

•VENC MONO de 2 peces Alpinestar i 2 jaquetes Alpinestar. Molt bon estat. Preu a convenir. Tel. 647 61 06 65 •VENDO PLOTTER, ideal ingenieros, planos. Modelo: Roland - GRX-400AR. Tel. 607 83 92 11 •VENDO SOMIER TURCA laminas de madera, nuevo, de 110m. Tel. 677 48 71 88 •COMPRO LIBROS y bibliotecas enteras, paso a domicilio. Tel. 93 795 54 21 •SE VENDE VITRINA expositora 2,50mtrs, cámara refrigeradora 2,50x2,50x2,50mtrs, cortadora de embutido, peso con cajón, muebles de panaderia. Fruteria y estanterua semi-nuevos. Ocasión, buen precio. Tel.605 96 03 27 •VENC MODUL cuina completa mod. UDEN de IKEA montada. Nou sense estrenar (per trasllat). Tel.93 790 12 63/678 34 96 96 •VENDO JAULAS de canarios 100x50c económicos. Tel.93 798 79 60 •PARTICULAR VEN Chaqueta i pantaló per moto de pell amb protecció, botes, casc, guants. Tot de pell. T/38. Per noia. Bon estat. Tel.661 31 37 69 •COMPRO MAQUINARIA de hosteleria de ocasión. Interesados/as llamar 654 31 15 06/666 45 26 00 •VENC BICI CARRETERA Conor WRC, negre, en molt bon estat. Talla 52. 400 . Tel. 675 85 87 11

Classes •REFORÇ ESCOLAR, experiencia. Tel.667 53 40 65

•PROFESSORA amb experiencia dóna classes de belles arts, olis, aquarel·les, tifanys, restauració mobles, ceràmica, seda... i més. Apunta’t. Tel. 629 71 61 29 Maica •CLASSES DE MÚSICA. Harmonia, Solfeig, Improvisació i Llenguatge Modern. Iniciació Instrumental, Guitarra, Saxo... Classes particulars i en grup (també a domicili). Tel. 680 92 52 44 •CLASSES primaria, secundaria, deures i repàs. Tel.676 37 27 70

Motor


Classificats

•VENC VOLKSWAGEN Passat TDI Trendline, familiar, full equip, any 03, 7.900 .Tel 606 30 35 38. •ES CEDEIX RENTING D´UN COTXE (per empreses o professionals), model: Volkswagen 2,0 TDI Highline 140cv Passat Variant´05, antiguetat: 21 gener 2008, kilometratge: 40,000km. aprox. quota mensual: 645e (amb assegurança i Iva inclosos). Demanar per Olga Rué: 93 497 24 56

Varis •SE HACEN TRANSPORTES con camión y furgoneta. Economicos. Santi. Telf.616 17 82 16 •SE FUMIGAN pinos, arbustos y campos en general. Tel.616 17 82 16 •PINTOR MisteRapid muy economico, experiencia. Sr. Molins. Tel.697 85 08 88 •SI TIENES QUE REPARAR, arreglar, cambiar, pintar, impermeabilizar etc en su domicilio o su comunidad llamenos y les visitaremos el mismo dia de su llamada. Precios anti-crisis. Compruébelo. Ricardo: 693 42 07 53 / 93 790 54 01 •PALETA AUTÒNOM molta experiència. Econòmic. Formalitat. Tel.653 79 65 06 •MUSEU - TEXTIL Ermita (Les Sureres) •PINTORES B.B.B-rapido.Tel.651 67 36 35 •INFOGRATISwww.medicinanaturaluniversal.org.Tel.651 67 36 35 •PINTURA, REFORMAS, electricidad, fontanería, albañilería. Tel.651 67 36 35 •JARDINER AUTÒNOM, reparació de regs, podes, manteniment, tota mena de tasques relacionades. Tel.615 61 56 39 •MAGIA, COMUNIONES, aniversarios... Telf-629 08 61 95/93 757 62 44

•MONTAMOS COCINAS, BAÑOS, pladur, suelos, alicatados, empermeabilización de terrados, pequeñas y grandes reformas. 12 /hora y presupuesto cerrado. Seriedad y rapidez. Tel. 609 458 157 •PINTORS. Tel.606 61 74 81 •PINTOR ECONOMICO. Limpieza, experiencia, pisos, escaleras... Tel.657 97 08 20 •TRANSPORTES Y MUDANZAS. Precios economicos. Tel.627 28 82 08 •REPARATOT. Servei Urgent 24 hores. Tel.622 04 70 10 •ANTONIO - PINTOR. Todo en pinturas y

decoración, colocación de placas, cornisas, estantes de escayola, parquet, eliminamos manchas de humedad, moho, alisamos estucado.. etc. Experiencia y seriedad. Antonio, tel. 600 44 52 65 Mataró •WEBS CREACIÓ, MANTENIMENT i allotjament pàgines. Tel. 93 790 36 15. •MANUEL CUSACHS I CORREDOR: periodista i investigador. Arbres genealògics, biografies, història d’entitats, fons notarials, arxius, premsa, registre de la propietat. Tel. 93 796 34 56 E-mail: mcusachsc@telefonica.net •PINTOR. Tel.671 90 60 48

núm.1103

81


Classificats

Vidència

•VIDENTE ANGELA nunca fallo Tel. 806 47 48 61 visa 902 73 74 76 •VIDENCIA PILAR nº1 aciertos 806 40 56 53 visa 93 707 12 89 •ELENA 972 21 55 90 visa-806 51 56 15.Experiencia, atiendo personalmente. Tf.1,16, tm.1,51. apd 22101-08080 + 18anys •NARA VIDENTE, 93 717 21 34. Visa, no es gabinete.

•REFORMAS economicas. Tel.663 07 62 11 •REPARACIONES DOMESTICAS. Tel.663 07 62 11 • JARDINER. Tel.605 89 04 45 •PETITES MUDANCES i transports. Tel.690 29 02 44

•HIPOTEQUES refinanciació i obtenció, estudi financer. BiG 93 741 00 44 •SE HACEN MUDANZAS, pequeñas - grandes. Presupuestos sin compromiso. Tel. 677 45 77 02 •REFORMAS - INTERIORISMO. Tel. 678 45 71 30. www.gaudiqualitat.com

•¿DESEA TENER UN NEGOCIO? le ofrecemo s una amplia gama de oportunidades de negocio con facturación demostrable. Venga a vernos y le informaremos sin compromiso. ¡Llámenos! BiG Tel. 93 741 00 44. •PILAR TAROT seriedad total. Tel. 806 40 19 39 •TAROT de Elena Vázquez. Respuestas claras. tel. 806 40 19 30 •VICKY TAROT, 806 48 41 33 / 902 50 18 20 (visas)

82

núm.1103


núm.1103

83


84

núm.1103


guia comercial ® ADVOCATS ABOGADOS TERES 93 755 14 22 ABS ADVOCATS 93 799 35 96 ANTONI FRANCESC GIMÉNEZ LÓPEZ 93 799 28 92 BALTASAR SANVICENTE SALES 93 796 49 05 BUFET ADELAIDA MOLINA 93 799 77 88 BUFETE GRAUPERA 93 380 63 30 CE CONSULTING EMPRESARIAL 93 790 71 46 COL·LECTIU RONDA 93 798 28 04 ELENA VILLA BOIX 60 978 28 79 ENRIC CARBONELL GUINDULAIN 93 757 17 01 GUAL ADVOCATS 93 740 90 00 JOAN ANGUITA ORTEGA 93 796 22 08 Ma DOLORES FERNÁNDEZ SAINZ DE LA MAZA 93 798 07 52 Ma TERESA ALIBERAS 93 757 25 77 MARIA MONTSERRAT ADVOCADA 93 799 66 18 ROSER MONTLLEÓ ALSINA 93 796 25 44 SANTIAGO GARCÍA 93 790 62 69 SANTIAGO GARCÍA CARRILLO 93 790 62 69 SANTIAGO MARTÍNEZ SAURÍ 93 790 11 57 SÍLVIA PIQUÉ ROBLES 93 796 49 05 TARINAS VILADRICH ADVOCATS S.L.P. 93 115 51 11 ® AGÈNCIES DE VIATGES OVER GIRAMÓN 93 798 17 70 VIAJES AZUL 93 798 15 38 VIATGES ILURO 90 224 52 47 VIATGES MARAGALL 93 755 01 48 ® ALIMENTACIÓ BOTER ALIMENTACIÓ 93 798 01 47 CAN CRESTES 93 796 29 05 DISTRIBUCIONS JOAN FLORIACH I FILLS. S.L 60 773 55 14 MENJARS CULINARTS 93 114 72 46 ROSTISSERIA VAN LONDEN 93 756 24 81 ® ALUMINIS I VIDRIERES ALUDEMA, SL 93 798 32 47 ALUMINIS ILURO, S.L. 93 755 60 25 ALUMINIS PEÑALBA 93 756 13 22 ALUSISTEM TANCAMENTS 93 799 69 90 CARPINTERÍA DE ALUMINIO ILURO 93 755 60 25 CARPINTERIA MARPE 93 757 72 73 CRISTALLERIA MASCARELL 93 755 25 25 CRISTALLERIES CASTRO 93 798 61 93 CRISTALLERIES DIAZ 93 799 70 08 GLAS 93 757 04 92 HERMANOS RUIZ 93 799 28 01 JOSE RUIZ MAURIN 93 756 12 42 TALLERS FLORIACH 93 798 42 37

TOT VIDRE GIBERNAU 93 798 19 32 VIDRES MASCARELL 93 755 25 25 ® ANIMACIÓ INFANTIL DIVER CASTILLO 93 741 62 22 ® ANIMALS DE COMPANYIA I

VETERINARIS CAN GOS 93 790 31 02 CLÍNICA VETERINARIA 93 799 36 52 CON. VETERINARI CIRERA 93 741 15 62 SERVEIS VETERINARIS DE MATARÓ 93 799 55 99 SOCIETAT PROTECTORA D`ANIMALS MATARO 93 741 40 91 TIP I NET 93 799 60 21 ® ANTENES TELECOMUNITATS 93 741 21 83 ® ARQUITECTURA I

ENGINYERIA ANGKOR ARQUITECTURA 93 755 22 70 COLLIFULCARÀ ARQUITECTES 93 741 04 06 ENG ENGINYERIA 93 799 83 11 PEP ROS 93 796 40 89 PUNT.DE.FUGA 68 783 84 70 STUDIJOC 3D 93 798 35 16 XAVIER NOGUÉS ARQUITECTE 93 755 44 62 ® ARTESANIA BELLES ARTS BOTER 93 796 28 76 ® ASSEGURANCES ASSEGURANCES BILBAO 93 798 46 47 ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, SL 93 798 79 12 CORREDURIA DE SEGUROS VILA 93 757 84 42 DKV SEGUROS 93 757 43 00 FELIU, CORREDORIA D’ASSEGURANCES 93 757 17 39 GMG 93 757 61 60 LA NOVA ALIANÇA MATARONINA 93 755 18 40 ® ASSESSORIES I GESTORIES A & M ASSESSORIA 93 798 41 73 AMSEL ASSESSORS, SL 93 755 47 20 ASSESSORIA BUCH 93 799 51 11 ASSESSORIA DOMINGO 93 757 64 71 ASSESSORIA EMPRESARIAL ILURO, SL 93 798 79 12 ASSESSORIA XIFRÀ 93 741 90 61 CAMBRA DE LA PROPIETAT 93 798 50 57 CE CONSULTING EMPRESARIAL 93 790 71 46 ESTIL HÀBITAT 93 758 99 37 GESTIMARESME 93 790 93 36 GESTORIA BARCELÓ, SL 93 798 96 11 GESTORIA CASAS 93 790 42 42 GMG 93 757 61 60 ILURO GESTIÓ, SCP 93 757 31 04

LAIA ASSESORS 93 799 92 80 MATARÓ IN PREMIÀ IN 93 755 50 80 TARINAS ASSOCIATS, S.L. 93 115 51 11 ® ASSISTÈNCIA A DOMICILI AL TEU ABAST 93 540 77 23 TOT AJUDA 93 790 60 34 ® AUTOESCOLES AMBIENT AUTOESCOLES 93 741 46 22 ® AUTOMÒBILS ANTONIO POCH PEDROSA 93 798 90 16 AUTOMÓVILES CÁRDENAS 93 796 33 87 BLACK POINT 93 798 58 56 CARS BARCELONA (DREAM MOTORS 93 223 45 00 COCHESIMPECABLES.COM 93 799 96 10 ESTABLIMENTS COLL 93 790 15 10 GARATGE BLAU 93 799 26 00 GOMMA MOTORS 93 755 32 08 I-B ILURO BUS AUTOCARES 93 790 70 02 LAND MOTORS, S.A. 93 720 61 60 MARESME LESSEPS 93 758 96 21 MARTHE RENT A CAR, SL 93 799 81 91 MB MOTORS, S.A. 93 741 80 00 NEUMATICOS TORRES 93 757 56 05 OPEL 93 741 26 00 PNEUMÀTICS VILOMARA 93 798 07 98 QUADIS 93 741 80 47 RADIADORS ASTI 93 790 16 11 RECICLAUTO 93 790 49 18 TALLER LLISÀ 93 755 23 29 TALLERS EUROPA 93 790 71 63 TALLERS HERRERA 93 796 06 40 TALLERS LLICARI 93 799 03 11 ® BANCS, CAIXES D’ESTALVIS

I SERVEIS FINANCERS CAIXA D’ESTALVIS LAIETANA93 741 75 00 FUNDACIÓ CAIXA LAIETANA 93 741 75 00 GESFACIL SIGLO XXI S.L. 93 715 69 03 ® BARS, PUBS, CERVESERIES BAR ALSUS 1 93 757 46 76 BAR FRANKFURT LOS OLIVOS 93 741 55 02 TAVERNA SERENGETI 67 883 74 58 ® BICICLETES MATARÓ BIKES 93 799 79 26 MON - BIKE 93 114 04 85 ® BOTIGUES ERÒTIQUES KITSCH, S.L. 93 755 18 73 ® CAFÉS, CAFETERIES,

XOCOLATERIES GRANJA ROSITA 93 796 00 54 GRANJA SANT JOSEP 60 996 15 17 LA GOFRERIA 93 790 74 17 ® CALEFACCIÓ, GAS I AIRE

CONDICIONAT INSTAL.LACIONS BIGAY 93 790 10 25 INSTAL·LACIONS NORDIC, S.C.P. 93 707 46 23

INSTAL-MAT 93 790 10 33 SOLAR DISTRICT S.L. 93 757 63 45 WATT RENOVABLES, S.L. 93 799 83 11 ® CARNISSERIES CARNS ASTURGÓ 93 790 26 62 ® CÀTERING CAN CRESTES 93 796 29 05 MENJARS CULINARTS 93 114 72 46 ® COMPLEMENTS MODA I

VIATGE DANIELA MONTICONE 93 707 47 81 ® COMUNICACIÓ CÀPSULA 93 790 45 46 ® CONSTRUCCIONS BRECA - XANDER 93 757 53 03 CHACOSA CONS., S.L 93 796 47 20 CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALONSO 60 521 79 74 CONTAINERS Y TRANSPORTES LOPEZ VERAGUAS 93 798 46 99 DESTREP 93 741 04 48 FERROS ILURO 93 799 63 08 L & C DISSENY REFORMES D’INTERIORS, S.L. 93 741 23 24 MAT MAT CERAMICAS 93 796 51 83 MAURI SOLÉ 93 757 83 89 NEVADO I VILA, SCP 93 796 34 19 OTR REFORMAS 93 799 36 73 REFOR-MAT 93 755 18 89 REFORMES LA SERRA 93 799 98 89 REHABILITACIONS FERME 93 799 10 39 REHABILITACIONS FUTURA 93 790 54 01 REHABILITACIONS TOT ART 93 790 49 05 ® COPISTERIES COPISTERIA CASTELLÀ 93 796 40 93 PLOT DISSENY 93 790 48 13 ® CUINES I BANYS CUINES CHACÓN 93 757 33 14 ® DESEMBUSSAMENTS CUBAS MAFE 93 796 07 74 DESATASCOS J.MASSA 93 753 22 37 SERVEI DE NETEJA PERE I ANGEL 93 750 20 71 ® DESRATITZACIÓ,

DESINSECTACIÓ, DESINFECCIÓ APLEX (CONTROL DE PLAGUES)93 798 97 92 ILURO PLAGAS 93 707 59 28 ® DETECTIUS D. ZEPOL 93 799 61 61 DETECTIUS COLLETT 93 755 22 81 ® DISCOTEQUES POPOTITOS DISCO 69 517 82 66 ® DISSENY CÀPSULA 93 790 45 46 IMPRÈS 93 755 63 00 ® ELECTRICITAT BOMBAS Y MOTORES BERMÚDEZ 93 796 00 52 núm.1103 85


Guia comercial

EMILI BONE 93 796 14 12 INSTAL.LACIONS BIGAY 93 790 10 25 INSTAL·LACIONS JULI C. RUIZ 93 790 23 08 INSTAL·LACIONS PINMO 93 755 09 29 INSTAL-MAT 93 790 10 33 ® ELECTRODOMÈSTICS ANTONI SÁNCHEZ GARCÍA 93 799 48 12 CASTANY ELECTRODOMÈSTICS 93 790 24 99 COMERCIAL ESTEBAN 93 790 70 55 DELBLANCH 93 758 64 46 PICÓN & PRATS 93 790 62 55 ® ESCOLES I ACADÈMIES ACADEMIA INLINGUA MATARÓ 93 757 65 71 ACADÈMIA TRIANGLE 93 790 33 45 ALBA HAYAL ACADÈMIA DE DANSA DEL VENTRE 93 380 64 87 ARES, REFORÇ ESCOLAR 66 753 40 65 AULA MÚSICA MASAFRETS 93 758 64 93 BRITANNIA MATARÓ 93 757 00 41 CENTRAL PARK 93 799 95 08 CENTRE DE SECUNDÀRIA FRETA 93 790 47 58 COL·LEGI MARISTES DE VALLDEMIA 93 755 48 60 COR DE MARIA 93 790 10 53 ESCOLA ELS SALESIANS 93 757 84 89 ESCOLA GEM 93 798 94 61 ESCOLA PIA SANTA ANNA MATARÓ 93 790 16 27 FORMACAT 93 536 14 47 FUNDACIÓ IFO 93 792 48 22 GET IT ENGLISH 93 796 20 61 IES THÓS I CODINA 93 741 42 03 INTERNATIONAL HOUSE 93 796 01 25 L’ART D’ANTAR 93 757 95 05 MATARÓ IN PREMIÀ IN 93 755 50 80 NOU 3, ESCOLA D’ANGLÈS 93 790 84 52 ON STAGE ESCOLA DANSA 93 741 48 98 SOM-HI MARESME 93 755 63 51 STUDIJOC 3D 93 798 35 16 TEENS CENTER 93 757 31 13 THE ACADEMY 68 796 60 82 ® ESPORTS BASOLI S.A. 93 756 20 37 DOCTORE BIKE 93 790 87 08 INTERSPORT-RONDA 43 93 757 34 88 SBR STORE 93 755 18 13 U.R. LARU 93 790 52 00 ® EXCAVACIONS OTERO EXCAVACIONES 93 758 67 62 ® EXTINTORS CONTRAFOC 93 796 43 04 ® FARMÀCIES I PARAFARMÀCIES ANTIGA FARMACIA DR. SPA 93 790 10 43 FARMÀCIA EL TORRENT 93 798 70 04 FARMÀCIA JULIANA PLANA BORRÀS 93 798 55 50 FARMÀCIA ROCA I ALBERO, M. PILAR 93 790 19 57 FARMAFREE 93 790 78 35 86

núm.1103

® FERRETERIES FEIMAT 93 757 66 52 FERRETERIA CANDAU 93 799 24 51 FERRETERIA COLOMER 93 790 12 56 FERRETERS DE MATARÓ, SLU 93 755 18 66 ® FLORS I PLANTES FIORI ART FLORAL 93 798 88 51 FRÈSIA 93 796 14 08 LA MATA JARDINERS 93 757 97 06 ® FOTOGRAFIA FOTO ART 93 757 44 18 FOTOGRAFIA MARGA CRUZ 61 979 41 29 JOAN SELVA FOTÒGRAFS 93 755 31 18 MRG VIDEO Y FOTOGRAFÍA 93 757 64 20 SERGIO RUIZ FOTOGRAFIA 93 796 06 08 ® FUNERÀRIES CABRE JUNQUERAS, SA 93 741 53 70 ® FUSTERIES I BRICOLATGE BARANDAS SAN JOSE 61 042 35 25 L & C DISSENY REFORMES D’INTERIORS, S.L. 93 741 23 24 NEVADO I VILA, SCP 93 796 34 19 TREBALLS DE REPARACIO 93 799 53 99 ® FUTUROLOGIA EL TEU MÓN MÀGIC 93 755 09 87 ® GALERIES D’ ART FUNDACIÓ CAIXA LAIETANA 93 741 75 00 FUNDACIO PALAU 93 791 35 93 ® GIMNÀSTICA FITNESS FACTORY CLUB 93 757 59 00 PARADISE 93 741 49 87 ® GUARDAMOBLES ALFONSO JARA MUDANZAS60 894 60 85 ® HÍPICA CENTRO ECUESTRE LLAVANERES 93 792 77 77 ® HOSTALERIA (MAQUINARIA

I EQUIPAMENT) COMERCIAL ROVIRA MOBBA 93 790 30 05 MICRA SISTEMES CONTROL I PESATGE 93 741 00 20 SUMINISTROS HOSTELERIA Y VARIOS 93 757 57 48 ® HOTELS NH HOTEL CIUTAT DE MATARÓ 93 757 55 22 ® IMMOBILIÀRIES- ADM.

FINQUES ANDREU 93 790 25 68 ASSESSORIA IMMOBILIARIA COCA 93 799 11 61 B I G IMMOBLES, S.L. 93 741 00 44 FINCAS EULALIA 93 757 87 24 FINCAS LITORAL-EUROCASA 93 798 93 52 FINQUES BONAMUSA 93 757 12 31 FINQUES CABRESPINA 93 756 03 06 FINQUES CASTELLÀ 93 757 83 83 FINQUES COMAJUAN 93 798 00 50 FINQUES GUILLEM 93 796 50 00 FINQUES NADAL 93 757 35 35 FINQUES POUS 93 790 39 45 FUCA 93 757 99 99 GESTORIA BARCELÓ, SL 93 798 96 11

IMMOBILIARIA C & M 93 796 51 48 INMOBILIARIA 9 PIS 93 799 08 81 INMOBILIARIA ESPIN CORREDOR 65 886 20 85 IPA INVERSIONS 93 790 51 64 M. MACIA, ADM. DE FINQUES 93 799 44 74 MAURI GESTIONS IMMOBILIAR 93 790 86 20 MEDITERRANI SITGES 1, S.L. 93 201 58 25 STUDI IMMOBILIÀRIA 93 755 60 47 SU CASA 93 757 12 82 ® IMPREMTES COPISTERIA CASTELLÀ 93 796 40 93 COPY-RAP, S.L. 93 757 34 40 DANNIGRAPH IMAGEN 93 757 61 17 IMPREMASPE, SL 93 799 57 61 TAG-CS, SL 93 757 53 78 ® INFORMÀTICA I INTERNET CÀPSULA 93 790 45 46 GRUPO NETPC MARESMA, S.L. 93 757 85 91 I-MAN-COPENA, SCP 93 758 68 28 SAM 93 755 18 31 ® INSTAL.LACIONS

COMERCIALS, APARADORS RÈTOLS DOMEN 93 757 90 78 ® INSTITUTS DE BELLESA CARE DENT 93 796 50 23 CENTRO ESTÈTICA EDEL 93 798 72 35 DEPIL·LAT PELL BELLA 67 075 09 94 IMAT INSTITUT MÈDIC ESTÈTIC 93 755 02 65 JUANI MATA CARRERA 93 798 47 67 KORR 93 798 08 45 KORRES NATURAL PRODUCTS 93 790 35 51 MONTSE ROS 61 731 99 16 ® INTERIORISME I

DECORACIÓ DECOR STIL 93 796 07 91 PEP ROS 93 796 40 89 PIXEL ADICTS 93 757 16 33 PUNT.DE.FUGA 68 783 84 70 ® JARDINERIA LA MATA JARDINERS 93 757 97 06 ® JOIERIES BRAZALETE S.L. 93 302 46 86 ESTEL D’ OR 93 756 21 67 ILURO - ORO 93 798 32 85 JORDI TRENS JOIER 93 755 16 15 MARTA CAMPOY 93 796 28 44 MONICA TRENS PIÑA 66 620 58 19 SATERRA 93 790 20 91 ® LAMPISTERIA INSTALEC ROVIRA 93 798 96 32 J. DAIRA & PERNICLAU, S.L.93 799 81 70 LAIA INSTAL·LACIONS 93 796 14 12 ® LLAMINADURES DETALLS NATÀLIA 93 757 74 74 EL RATOLÍ 93 536 21 08 ® LLARS D’INFANTS EL CARRILET 93 741 03 94 EL PETIT PRÍNCEP 93 799 56 04

EL XUMET 93 757 52 82 ELS PINS 93 798 04 23 ESCOLA BRESSOL PICAROL 93 798 76 12 LA CASETA 93 796 22 68 LLAR D’INFANTS ANCA 93 790 75 53 LLAR D’INFANTS LA FADA 93 790 34 98 LLAR D’INFANTS LA MAINADA 93 790 27 27 LLAR D’INFANTS MENTXU 93 798 33 43 LLAR D’INFANTS ST JORDI 93 757 79 09 PEQUES, ESCOLA BRESSOL 93 790 15 46 QUITXALLA 93 799 32 52 TIMBAL-3 93 757 64 42 ® LLIBRERIES EL TEU MÓN MÀGIC 93 755 09 87 HIPERCENTRE CASABELLA 93 797 10 63 LLIBRERIA ROBAFAVES 93 790 55 82 ® LUDOTEQUES DIVER CASTILLO 93 741 62 22 ILLA FANTASIA 93 751 45 53 ® MANYANS CERRAJEROS DEL MARESME 93 799 45 06 ® MAQUINÀRIA F. MASRIERA I FILLS, SL 93 796 40 02 ® MARBRES I GRANITS HNOS. SANCHEZ CAÑADAS S.C.P. 93 798 49 19 ® MARCS I MOTLLURES CANVI ART 93 798 03 23 ® MASSATGES TAO WOMAN 93 741 03 66 ® MATALASSERIES COSTA DESCANS 93 798 53 60 ® MATERIAL D’ OFICINA EQUIMAR 93 790 33 43 ® MATERIAL DE LA

CONSTRUCCIÓ GRESS ARGENTONA, S.L. 93 741 47 16 ® MEDICINA GEMA 93 796 44 44 JOSEP VILAS MELERO 93 755 06 37 MATEU CABRÉ ROURE 93 796 44 44 ® MEDICINA NATURISTA I

TERÀPIES ALTERNATIVES ESFERA 93 798 37 89 FUNDACIÓ SALUT DEL CONSORCI SANITARI 93 741 77 00 HERBANATUR 93 790 73 55 KORR 93 798 08 45 LEPANT CENTRE 93 790 62 98 MIMOS 64 582 00 30 NUCLIO 93 790 96 05 OTILIA BOIX CUESTA 93 757 11 00 SENSAZIONI NATURALI 93 510 46 11 ® MEDICINA: CENTRES MÈDICS CENTRE MÈDIC REHASTET 90 225 12 25 CON. DOCTOR SALTOR, SL 90 219 62 54 FISIOSALUT 93 799 78 58 MUTUALITAT NTRA SRA. DEL CARME MPS 93 796 51 87 ® MEDICINA: CLÍNIQUES

DENTALS CARE DENT

93 796 50 23


LOGOPEDA SILVIA FERNÁNDEZ 66 761 71 86 PSICÒLEG JOAN VALLBONA 62 998 30 86 SAP-SERV. ASS. DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 93 757 64 60 TERESA CRUZ MONSERRAT 93 790 63 15 ® MISSATGERS MISSATGERS SANT VALENTÍ 93 798 66 05 MOTO EXPRÉS 93 798 80 54 ® MOBLES COSTA DESCANS 93 798 53 60 GALERIAS DEL TRESILLO 93 712 24 24 HIPERCENTRE CASABELLA 93 797 10 63 MAC MOBLES NOU ESQUEMA 93 741 16 67 MAURI SOLÉ 93 757 83 89 NOU ESQUEMA 93 741 16 67 OTAZEN FACTORY OUTLET 93 798 27 62 ® MODA I CONFECCIÓ A.B. DOMINGUEZ 67 949 23 55 ALEDO 93 790 40 84 BLANCH 93 790 98 98 CALIFORNIA JEANS 93 757 60 62 DANIELA MONTICONE 93 707 47 81 DLOLA 93 757 56 36 ELISABETH PUIG GIRALT 93 790 88 19 KOKO 93 798 28 87 LA MODA 93 741 00 55 LA MODISTA 93 741 00 19 MAR CASANOVAS 66 760 48 71 MARIA GARCIA 93 796 08 01 MEUTEU 93 758 95 71 MIRALLES 93 790 38 71 MONTSE PEDROSA 93 758 82 72 OUTLET MOTARD 93 114 04 42 PUNT ROMA 93 741 60 00 REYMAN 93 790 30 13 TAILOR & CO 93 790 48 66 TOT A MIDA 93 757 43 65 ZIG ZAG 93 741 15 51 ® MOTOS BASOLI S.A. 93 756 20 37 DR. MOTO 93 798 48 27 JAB 90 273 48 81 MOTOS BOQUET 93 757 90 06 MOTOS XEVI 93 757 95 99 PAYA 93 741 59 30 SPORT MOTOS 93 757 71 30 ® MUDANCES ALFONSO JARA MUDANZAS60 894 60 85 ILURO MUDANZAS Y TRANSPORTES 67 745 77 02 ® MÚSICA CO-AUVISA-90 93 755 41 21 FESTAMUSIC 93 515 20 70 LLIBRERIA ROBAFAVES 93 790 55 82 ® NÀUTICA PORT DE MATARÓ 93 755 09 61 ® NETEJA AMBI NET 66 399 18 91 ARQUERA NETEGES 93 757 91 91 MASTER CLEAN NET 93 741 91 87 NET BRILL, SL 90 210 82 02

NET-BRILL 93 799 62 61 NETSPORT 93 540 92 00 O2 SERVEIS 93 791 06 73 PAVIDNET 93 757 76 83 SUMINISTROS HOSTELERIA Y VARIOS 93 757 57 48 ® OFICINES COWORKINGPOINT 61 632 24 93 ® ÒPTIQUES CENTRE BROCK, SALUT VISUAL 93 757 88 82 OLIVER ÒPTICS 93 757 32 82 ONA ACÚSTICA 93 799 98 92 ÒPTICA CATALUNYA 93 757 10 84 ® ORTOPÈDIES ALTHEA ACCESIBILIDAD 68 797 94 97 APARELLS ORTOPÈDICS CURTO 93 796 33 01 CAFRANC ORTOPÈDIA 93 796 30 01 COTILLERIA FRANSI 93 790 58 32 FARMÀCIA ROCA I ALBERO, M. PILAR 93 790 19 57 ® PARAMENT DE LA LLAR CORTINES CASTANY 93 790 27 41 ROS & ROS 93 790 40 52 SECOND COMPANY 93 798 48 31 ® PARQUETS ENTARIMATS I PARQUETS ROHER 67 042 69 69 PARQUETS ARTERO 63 741 99 12 ® PASTISSERIES I

BOMBONERIES PASTISSERIA EL PILAR 93 796 15 93 ® PERFUMERIES I BELLESA KORRES NATURAL PRODUCTS93 790 35 51 ROSA 93 799 44 38 ® PERRUQUERIES ALBERT MAGNE 93 757 08 52 NM PERRUQUERS 93 798 99 29 PERRUQUERIA CARISMA 68 936 34 97 PERR. MIGUEL ANGEL 93 798 42 45 PERRUQUERIA PÈLS 93 757 37 38 PERRUQUERIA SEGLE XXI 93 741 47 28 REBAL 93 799 41 65 ® PERSIANES PERSILURO 93 799 40 54 ® PINTORS ANTONIO PINTOR 60 044 52 65 PINTURES CIVIT 93 798 31 00 ® PISCINES INTERCONS 66 956 32 11 ® PLÀSTIC SIROPLAST, SL 93 790 56 64 ® POLLASTRES, OUS, CAÇA AVÍCOLA VINYALS 93 790 11 49 ® PUBLICITAT MERITXELL MIS BUSCÀ 93 741 63 76 STRATEGYCOMM 93 790 12 53 ® RECREATIUS GARRIGA 3 93 799 58 00 SEGWAY STP 93 755 55 33 ® RECURSOS HUMANS 6TMA, RECURSOS HUMANS93 790 66 33

® REFORMES RADA METALISTA Y MANTENIMIENTO 65 895 59 87 REFORMA - T 93 757 79 10 REFORMAS NOU SOL, S.L. 93 757 52 19 REFORMAS RASAL, E.A.J. 66 380 25 35 ® REGALS DETALLS NATÀLIA 93 757 74 74 EL RATOLÍ 93 536 21 08 THINGS 93 796 11 81 ® RESIDÈNCIES TERCERA EDAT RESIDÈNCIA LAIA 93 758 81 87 ® RETOLACIÓ IMPRÈS 93 755 63 00 RETOLMAT 93 796 32 84 ® ROBA DE LA LLAR EL PETIT MERCAT 93 790 59 62 ® ROBA INTERIOR COTILLERIA FRANSI 93 790 58 32 ® SEGURETAT CYMES SISTEMES DE SEGURETAT 90 252 59 02 ® SUBMINISTRAMENTS

INDUSTRIALS COMERCIAL ROVIRA MOBBA 93 790 30 05 DROGUERIA BOTER 93 790 15 48 MARESMINOX, SL 93 799 02 55 MICRA SISTEMES CONTROL I PESATGE 93 741 00 20 MOLLES CASTELLS 93 799 02 51 ® TALLLERS METAL.LÚRGICS CONSTRUCCIONS METÀL·LIQUES DOBLE B S.L. 93 799 34 15 HERMANOS RUIZ 93 799 28 01 TALLER MECÀNIC DURÀN 93 796 43 05 ® TEIXITS JOFER & TEXT 2002, SL 93 757 97 45 ® TELEFONIA YOIGO 90 299 94 11 ® TELEVISIÓ, VÍDEO, RÀDIO COMERCIAL RADIOCAPTOR 93 757 92 92 COMERCIAL SOUND 93 758 69 30 SERVITEC, SCP 93 799 39 80 ® TENDALS SOL I AMBIENT 93 798 23 43 TOLDOS HIDALGO 93 796 38 05 ® TINTORERIES, BUGADERIES TOT PLANXA 93 798 91 91 ® TRANSPORTS ILURO MUDANZAS Y TRANSPORTES 67 745 77 02 TECNOPICKING 93 757 42 93 ® UNIFORMES I ROBA

ESPECIAL CONFECCIONS EL MARINO ® VINS I CAVES BOTER ALIMENTACIÓ CELLERS MONSERRAT VINALIUM ® WEBS CÀPSULA

93 790 20 58 93 798 01 47 93 755 09 64 93 711 72 62 93 790 45 46

núm.1103

87

Guia comercial

CLÍNICA DENTAL ARUS 93 799 13 55 CLÍNICA DENTAL BUCALIS 93 741 40 06 CLINICA DENTAL MARMOL 93 755 30 95 CLÍNICA DENTAL ROLDÁN 93 790 13 30 CLÍNICA DENTAL SALOMÓ 93 798 56 52 CLÍNICAS ARGELIA FERRERO 93 757 47 21 DENTAL DIVÍ 93 796 18 93 DRA. NOGUERAS CLÍNICA DENTAL FAMILIAR 93 755 11 77 FUNDACIÓ SALUT DEL CONSORCI SANITARI 93 741 77 00 INSTITUTO CIMAX 93 756 21 85 JORGE HELBIG CEREZO 93 799 73 62 SERRA, INSTITUT ODONTOLÒGIC 93 799 12 12 ® MEDICINA: ESTÈTICA CENTRE CLÍNIC MIR MIR 93 755 60 24 IMAT INSTITUT MÈDIC ESTÈTIC93 755 02 65 INSTITUTO CIMAX 93 756 21 85 OTILIA BOIX CUESTA 93 757 11 00 VELLISIMO 93 790 65 62 ® MEDICINA: GINECOLOGIA CGO CENTRE GINECOLÒGIC 93 757 54 10 DR. ADOLFO SANGINÉS-URIARTE 61 004 97 32 GABINET GINECOLOGIA PILAR ROCA 93 755 05 82 IMARA 93 790 91 92 ® MEDICINA: LABORATORIS MDB. LAB. ANÀLISIS DURÁN BELLIDO 93 790 17 86 ® MEDICINA: LOGOPÈDIA EQUIP DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 93 755 13 14 SAP-SERV. ASS. DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 93 757 64 60 ® MEDICINA: ODONTOLOGIA IOTT, OFTAL FUTURA 93 741 61 20 ® MEDICINA: OFTALMOLOGIA CLÍNICA BADIA 93 790 49 94 CENTRE PATOLOGIA OCULAR93 758 86 58 IOTT, OFTAL FUTURA 93 741 61 20 JOSÉ IGNACIO AYNETO AMAT93 799 72 04 ® MEDICINA: PODOLOGIA CAFRANC ORTOPÈDIA 93 796 30 01 CONSULTORI SAMUEL SANS 93 798 95 53 LLUÍS MIQUEL RIU 93 757 47 93 ® MEDICINA: PSICOLOGIA ART - TERAPIA 93 757 05 26 CENTRE DE FORMACIÓ I PREVENCIÓ AÏNA 93 755 36 05 CENTRO CLÍNICO PSICOANALÍTICO 68 634 60 19 ENEDINA MARTÍN SÁNCHEZ61 751 51 61 ENRIC CARBONELL GUINDULAIN 93 757 17 01 EQUIP DE PSICOLOGIA I LOGOPÈDIA 93 755 13 14 ESMENT 93 790 55 72 ESPAI DE DIÀLEG 66 445 66 96 GACEM, GABINETE PSICOLOGÍA APLICADA, S.L. 93 790 40 53


guia immobiliària i de la construcció Compra-venda immobiliària

•PISO en venta, 4 hab. 2 baños, 150m2 con terraza de 50m2. Zona Rocablanca. Tel. 610 21 86 26 •COMPRA DE CASAS, pisos y terrenos. Tasación sin compromiso por Agente Propiedad Inmobiliaria. B i G. Tel. 93 741 00 44. •MATARÓ- PARC CENTRAL venc pis 95m2, 3hab, 2banys, 28m2 menjador, balcó 13m llarg. Preu:330.000 (parquing inclos). Tel.607 20 39 01. Finques No •VENDO LOCAL comercial 300m2 con opción 150m2 altillo. Rda. Alfonso X el Sabio. Precio a convenir. Ideal restaurante, taller mecanico, bazar, supermercado, tienda de ropa. Etc... Tel. 615 11 26 04 (Toni) •MATARÓ Av. America, 146 piso planta baja 54m2, 2hab, ideal inversionistas o vivienda propia. Perfecto estado. 97,000e negociables. Urge vender. Tel.659 49 03 09 •VENDO LOCAL muy barato. Zona Corte Ingles. Tel.608 49 62 75 •MASIES CENTENARIES rústicas y cultivables, con y sin casa, una de ellas con 7,000m2 de invernaderos. A precios increibles. Zona Maresme, Valles y la Selva.

88

núm.1103

Tel.659 49 03 09 •OCASIÓN VENDO parcela urbana Fogars Tordera 48,000e. Comisión 3000 si la vendes. Tel.653 79 65 06 •LLOGO VENC local 125m2 Mataró (Ptge. Mossen Molé, 30). Tel.93 798 07 46/93 790 20 96 •SE VENDE PISO centro Mataró, situado al lado de la playa, zona tranquila, 50m, 2 hab. 1 db. Reformado y amueblado. Trastero 15m2. Precio 220.000e. Negociables. Tel. 678 46 27 51 •VENDO PARQUING Lluis Companys. Tel.659 32 96 05 •ES VEN CASA a Mataró, zona Vista Alegre, 260m2, pàrquing 2 cotxes, 5 habitacions, gran sala d´estar-menjador amb xemeneia, 4 banys, terrassa solàrium, pati. Preu: 490,800 euros. Tel.665 26 27 08

•MATARÓ AV.JAUME RECODER. Pis en venta 80m2, 3hab (2dobles), 2banys, sala menjador, galeria, terrat, cuina reformada, calefacció, armaris encastats. Finques No. Tel.645 45 71 56 •MATARÓ RDA.O´DONNELL particular vende piso, 2hab. dobles. 155.000 . Tel.660 97 85 86 •PISO EN VENTA z/Playa Renfe. Piso de 3hab con ascensor junto playa y centro, distribución cuadrada, balcón y galería. Se lo entregamos reformado y usted puede elegir los acabados por tan solo 200,000e. Tel.93 114 22 99 / 637 46 94 53

Lloguer traspàs •LLOGO APARTAMENT al centre de Mataró zona Can Xammar. Tot moblat i reformat. Ideal parelles. Tel. 616 03 33 35


Immobiliàris •CERCO COMPANYA pis. Tel.696 54 56 69 •LLOGO PARKING c/ Plató, 1-3 Preu:75e. Tel.616 10 99 48 •SE ALQUILA apartamento en Arenys de Mar junto a playa. Semi-nuevo. Por 550e/mes. Tel. 607 96 64 23 •SE ALQUILA local en el centro de Mataró. Zona Cami Ral con Jaume Recoder, 80m2 de local y 20m2 de sotano. 900e. Tel. 616 03 33 35 •MATARÓ - CERDANYOLA. Se vende o alquila local de 170m2. Tel. 655 98 17 20 •ALQUILO habitación amplia, excelente ubicación. Tel.680 26 92 50 •CANET alquilo habitación. Precio:300 . Tel.654 89 49 55 •ALQUILO habitacion. Tel.630 77 80 63 •ES LLOGA local al centre de Mataró, zona Can Xammar. Interessats trucar al 616 03 33 35. •ALQUILO habitación centro Mataró. Tel.617 16 03 42 •SE TRASPASA bar / cafeteria, recien montada por problemas de salud. Tel.687 93 77 26 •SE TRASPASA BAR restaurante Mataró. En pleno funcionamiento. Tel.637 54 71 98 •TORRE CAN GINEBRA. Ideal parejas, 1habitación, cocina-salón, llac de foc. Terreno 2000m2. Precio:550 . Tel.609 86 99 95 •ALQUILER Urb. Marinada. Piso 124m2 + 60m2 terrazas, amueblado, 3hab, 2 suite, 1doble, 2baños, cocina office, 2plazas parquing. Vistas al mar. Precio:850 + gastos. Tel.609 86 99 95 •ALQUILO habitación en piso compartido. Mataró. Tel.93 380 69 68 núm.1103

89


90

núm.1103

Immobiliàris


a professionals titulats autònoms. Excel·lents condicions. 93 798 47 67 de 15 a 19 h

•MATARÓ LLOGO locals 200m2. Preu:650 , 75m2. Preu:450 . Tel.93 798 81 06/635 96 99 10 •CALELLA, alquiler piso, 2 hab, amueblado, cerca estacion. Precio: 480 /mes Tel.686 51 28 79 •ALQUILO LOCAL COMERCIAL 80m2, c/Bialet Massé, Mataró al lado lenceria Montse Pedrosa. Precio:500 /mes. Tel.93 758 82 72 •OCASIÓN TRASPASO panaderia cafeteria Mataró Rda. O´Donnell, 120m2. Tel.645 88 10 35 Precio negociable. •TRASPÀS VINACOTECA restaurant Mataró Centre, ple funcionament, clientela fixa. Lloguer:900 . Tel.93 757 04 11 •PARTICULAR LLOGO PIS Mataró Cirera 60m2, 2hab, terrassa 33m2 a nivell, traster. Tot moblat, electrodomestics. Tel.626 32 70 90 •ALQUILO PARCELA 100m2 para camión etc.. Tordera 200e/ mes. Tel.653 79 65 06

•PARKING Mataró c/S.Cugat. Preu:50 . Tel.639 70 84 23 •Z/ SALESIANOS. Piso 3 habitaciones, amueblado, ojos de buey, ascensor, puertas roble, calefacción, balcón. Listo para entrar a vivir. 600e. Tel.93 114 22 99 / 637 46 94 53

•SE ALQUILA habitación en Argentona. Tel.662 02 30 46 •SE TRASPASA bar vivienda 10,000e. Tel.658 33 21 12 •SE ALQUILA HABITACIÓN a persona responsable. Tel.93 798 67 96 / 636 63 49 37

núm.1103

91

Immobiliàris

CENTRE DE TERÀPIES LLOGA DESPATXOS


92

núm.1103

Immobiliàris


núm.1103

93


94

núm.1103


núm.1103

95


96

núm.1103


núm.1103

97


per: V. Bueno | Fotos: R. Gallofré

el focus

‘Comptar amb dues universitats independents va ser una mala aposta’ Marcos Fáundez Director de l’Escola Universitària Politècnica de Mataró

Marcos Fáundez va encarar la direcció de l’Escola Universitària Politècnica (EUPMt) ara fa mig any en un dels moments més importants de la història del centre. Té en perspectiva la fusió amb l’Escola Universitària del Maresme i la integració conjunta en l’edifici TecnoCampus de cara al curs vinent, per actuar com a “catalitzadors de l’activitat econòmica i del coneixement” a Mataró. “Amb l’EUM hi ha una mena d’idil·li professional”. Segons ell, comptar amb dues universitats independents en una ciutat com aquesta va ser “una mala aposta”. Ara, els dos centres es veuen mútuament com “una oportunitat de guanyar massa crítica, noves àrees de coneixement altament complementàries i possibilitats de créixer”. Mentre l’EUPMt se centra en estudis d’enginyeria, l’EUM ho fa en els empresarials, dos àmbits en principi molt diferents. “Però TecnoCampus vol singularitzar-se en emprenedoria i innovació, així que les dues potes són fonamentals. És tan important el coneixement científic i tecnològic com la capacitat d’establir un pla d’empresa”. En tot cas, de cara al curs 2010-2011, el primer a l’edifici TCM, no es plantegen “obrir noves titulacions”. Fáundez considera que el TecnoCampus no servirà com a substitutiu de l’actual teixit econòmic mataroní. “Jo ho veig més com un complement. Cal seguir apostant per sectors tradicionals com el tèxtil i la construcció, però reinventant-los cap a temes de sostenibilitat, eficiència energètica i intel·ligència”..

Llegeix l’entrevista completa a www.capgros.com 98

núm.1103


núm.1103

99


100

núm.1103

Capgròs núm. 1103  
Capgròs núm. 1103  

Del 26 de febrer al 4 de març.

Advertisement