Page 1

La Contaminació Atmosfèrica Fet per: Carla Folch Berta Pujol Jana Llobet Guillem Aguila Àlex Compte Carla Ruiz Roger Carbó Pau Tamayo Max Enseñat Aleix Condeminas


Què és la Contaminació Atmosfèrica? Carla Folch


Què és: 

És la contaminació de l’aire.Fa referència a la presència a l'aire de determinades substàncies que impliquen risc, danys o molèsties greus per a les persones i els éssers vius.


Tipus de Contaminació Atmosfèrica 

Antropogènica ◦ Produïda per l’home.No Antropogènica ◦ Causant: Forat de la Capa d'Ozó L’efecte Hivernacle La Pluja Àcida La Boira Fotoquímica
Caràcter Local: ◦ Quan els efectes lligats al focus es pateixen al voltant d'aquest focus.Caràcter Planetari: ◦ Quan es veu afectat l' equilibri del planeta i zones allunyades dels focus emissors.

Caràcters de la Contaminació Atmosfèrica


Contaminats Primaris: 

Aquells que s'aboquen directament a l'atmosfera per mitjà de xemeneies, vehicles, etc.

Contaminats Secundaris: 

Aquells que formen per la interacció química entre els contaminants primaris i els components naturals de l'atmosfera (nitrogen, oxigen, etc.).

Contaminació Primària i Contaminació Secundària


Malalties que comporta la Contaminaci贸 Atmosf猫rica Berta Pujol Jana Llobet
La contaminació atmosfèrica ha esdevingut un dels problemes de salut més important dels nostres dies.Les malalties que s'agafen per la contaminació atmosfèrica majoritàriament són cardiovasculars o respiratòries.


Aterosclerosi
Els investigadors del CREAL de Barcelona, conjuntament amb investigadors de Suïssa i de la Universitat del Sud de Califòrnia, van publicar l’estudi de: 

“Contaminació atmosfèrica i evolució de la aterosclerosi en adults”


Què és l’Aterosclerosi? 

L'enduriment de les artèries, és un trastorn comú que passa quan s'acumula greix, colesterol i altres substàncies en les parets de les artèries i formen estructures dures anomenades plaques.Amb el temps, aquestes plaques poden bloquejar les artèries i causar símptomes i problemes a tot el cos.


Quina relació hi ha entre la Contaminació Atmosfèric Atmosfèrica ai l’Aterosclerosi? 

Les conclusions apunten a que la contaminació atmosfèrica accelera el procés de l’aterosclerosi.Concretament els investigadors han arribat a la conclusió de que les persones que viuen a uns 100 metres d’una autopista o carretera amb trànsit elevat tenen molt més risc d'agafar l’aterosclerosi.


Pseudo-Krupp o Pseudolaringitis estridulosa. estridulosa.
L’aire quotidià que respirem sol contenir: monòxid de carboni, diòxid de sofre, diòxid de carboni, òxids de nitrogen i partícules de pols y sutge en suspensió, així com certs metalls pesats i hidrocarburs.Algunes d’aquestes substàncies poden provocar una infecció les vies respiratòries superiors.


Símptomes 

Són: ◦ Forta Tos Nocturna ◦ Dificultats en la Inspiració i Aspiració

Els nens afectats es veuen obligats a ajudarse de tots els seus músculs per a respirar, el nen té por d’ofegar-se i el seu pols s’altera. De vegades, aquests símptomes van acompanyats de febre, no sempre. En casos greus pot produir-se la mort.


Només els hi passa als nens 

Els nens més exposats a la síndrome de Krupp són els que tenen tendència a emmalaltir de l’aparell respiratori.Normalment els i passa 2 i 3 anys d’edat i que viuen en zones molt industrialitzades , tot i que existeixen casos de pseudoKrupp també en nens de 4 a 12 anys.


Solució 

La única solució que s’ofereix als pares, és el canvi de domicili i sobretot tractar de reforçar el sistema immunitari del nen a través d’una alimentació rica en vitamines i elements minerals.


Perquè es destrueix l’Atmosfera? Guillem Àguila Àlex Compte


Per a què està causada la Contaminació Atmosfèrica? 

Per les emissions incontrolades de fums que genera l'activitat industrial, per l'ús de certs mitjans de transport i de determinades calefaccions


Què causa la Contaminació Atmosfèrica?     

Les fàbriques i centrals elèctriques Les centrals nuclears Les plantes químiques La indústria metal·lúrgica La incineració d'escombraries En les activitats agrícoles Els motors de cotxes i avions Les refineries de petroli Les calefaccions de carbó


C贸m ho podem evitar? Carla Ruiz Roger Carb贸
Tots podem contribuir per evitar la contaminació de l'aire.El greu problema de la contaminació de l'aire és que la nostra atmosfera és un espai tancat i tot el que es llanci a l'ambient es queda tancat i l'acumulació de contaminants ja és tal, que s'han començat a danyar capes com la de l'ozó, que ens protegeix dels raigs UV del sol, i la terra pateix un escalfament global que està provocant que les glaceres en els pols es fonguin i que estiguin experimentant grans canvis climàtics.Les accions de prevenció de contaminació de l'aire han de ser contemplades per tots, a tot arreu i tot el temps, perquè realment siguin efectives.


Què podem fer?     

Promoure l'ús prioritari dels transport públic. Afinar i donar manteniment als automòbils. Evitar la crema d'escombraries i llaunes, així com l'ús de coets artificials. Evitar comprar articles d’un sol ús i plàstics que no són biodegradables. Reciclar les escombraries. No llançar escombraries al carrer, boscos i parcs. Usar racionalment els plaguicides. Evitar el consum de tabac. Tenir cura dels boscos, no provocar incendis ni destruir les zones verdes de la ciutat.


Conseqüències de la Contaminació Atmosfèrica Pau Tamayo Max Enseñat


Escalfament de la Terra 

El diòxid de carboni (CO2) que emeten les indústries i les centrals elèctriques que cremen carbó o derivats del petroli passa a l'atmosfera i reté l'escalfor que surt de la superfície de la Terra, això dóna lloc a un escalfament global del planeta.


Pluja Àcida 

Es forma quan el SO2 es combina amb el vapor d'aigua de l'atmosfera i dóna lloc a l'àcid sulfúric. Els núvols resultants deixen caure aigua àcida que afecta de forma molt greu la vegetació.


L’smog o Boirum 

Les emissions de gasos dels cotxes són la causa principals de l'smog, que aquest, afecta de manera important el procés respiratori de les persones, provoca afeccions als ulls i, fins i tot, càncer.


Irritació de les mucoses respiratòries i dels ulls 

Els òxids de nitrogen (N2O, NO, NO2),procedents de la combustió de motors en general, produeixen irritació a les mucoses respiratòries i als ulls. En altes concentracions poden inhibir la fotosíntesi d'algunes plantes.


Limitació del transport d’oxigen 

El monòxid de carboni (CO), procedent de combustions incompletes, és un perill molt important per a la salut humana. Es combina fàcilment amb l'hemoglobina de la sang i limita i destorba el transport d'oxigen.


Diccionari Aleix Condeminas


Artèria 

És un dels vasos tubulars que condueixen la sang des del cor als teixits de l'organisme.


Monòxid de Carboni 

El monòxid de carboni (CO), també anomenat òxid carbonós, és un gas incolor, inodor i insípid que és una mica més lleuger que l'aire. És altament tòxic pels humans i els animals en grans quantitats


Diòxid de Sofre 

El diòxid de sofre (SO2) és un gas incolor amb una característica olor asfixiant.


Gràcies per la vostre atenció!

LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA - POWERPOINT  

La Contaminació Atmosfèrica