Page 1

Yurtdışından OSB Örnekleri

Ekim 2013, C.T.

Yurtdışından OSB Örnekleri


Slough Ticaret Bölgesi YERİ: Berkshire, Slough, Birleşik Krallık KURULUŞU: 1920 YÜZÖLÇÜMÜ: 1.97 km2 YAPI ALANI: 700,000 m2 BİNA ADEDİ: 600 İŞYERİ ADEDİ: 500 FİRMA ADEDİ: 400 NÜFUS: 20,000 NOTLAR: •

İngiltere'nin eski sanayi bölgelerindendir.

Avrupa'da tek bir özel girişimciye ait olan en büyük endüstri bölgesidir.

Kendi özel elektrik santrali vardır.

Bölgedeki firmaların bazıları: Fiat Group Automobiles UK Ltd, Centrica, Yell, Electrolux, GlaxoSmithKline, Mars Confectionery, ICI Paints, the datacentre operator Network-i and OKI Printing Solutions. Küçük orta ve büyük ölçekte başka önemli firmalar da vardır.

Yurtdışından OSB Örnekleri


Slough Ticaret Bölgesi YERİ: Berkshire, Slough, Birleşik Krallık KURULUŞU: 1920 YÜZÖLÇÜMÜ: 1.97 km2 YAPI ALANI: 700,000 m2 BİNA ADEDİ: 600 İŞYERİ ADEDİ: 500 FİRMA ADEDİ: 400 NÜFUS: 20,000 NOTLAR: •

İngiltere'nin eski sanayi bölgelerindendir.

Avrupa'da tek bir özel girişimciye ait olan en büyük endüstri bölgesidir.

Kendi özel elektrik santrali vardır.

Bölgedeki firmaların bazıları: Fiat Group Automobiles UK Ltd, Centrica, Yell, Electrolux, GlaxoSmithKline, Mars Confectionery, ICI Paints, the datacentre operator Network-i and OKI Printing Solutions. Küçük orta ve büyük ölçekte başka önemli firmalar da vardır.

Yurtdışından OSB Örnekleri


Kalundborg'da "Ortak yaşam"

Kalundborg Ekolojik Sanayi Bölgesi, Danimarka'nın Kalundborg şehrinde kurulu bir endüstriyel "ortak yaşam" ağıdır. Bölgedeki imalat tesisleri birbirlerinin atıklarını veya yan ürünlerini kullanarak ayrıca kaynakları paylaşarak işbirliği yaparlar. Site, endüstriyel ortak yaşam fikrinin tam anlamıyla hayata geçirildiği ilk örnektir. Bu işbirliği ve bunun çevreye etkileri devlet tarafından planlanmamış, piyasa güçlerinin bir sonucu olarak kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Özel sektöre ait ekolojik sanayi bölgelerinin planlaması için iyi bir örnek oluşturur.

Yurtdışından OSB Örnekleri


Kalundborg'da "Ortak yaşam"

• • • • • • •

Asnaes Elektrik Santrali (Termik), sanayi bölgesinde elektrik üretir, ilaç firmasına, rafineri santraline ve belediyeye (çevredeki konutlara) buhar enerjisi sağlar, balık çiftliklerine de ısı verir. Atık çamuru alçı pano imalatçısına, çıkan külleri çimento santraline gönderir. Rafineri santralinden gelen atık suyu arıtır ve çıkan çamuru toprak iyileştirme santraline gönderir. Staoil yakıt rafineri santrali, elektrik santralinden gelen buhar gücü ile gaz üretir ve atık suyu ve soğutma suyunu elektrik santraline gönderir. Novo Nordisk (ilaç firması) elektrik santralinden gelen buhar gücünü üretim hattında kullanır ve atık çamuru tarlalara, atık suyu da arıtma tesisine gönderir. Gyproc Nordic East (alçı pano firması) elektrik santralinden aldığı atık çamuru üretim hattında kullanır, gübre fabrikasına sülfür verir. Bioteknisk Jordrens (toprak iyileştirme firması) üretim hattında atık çamuru kullanır. (Suavanee, 2002) (R. and L. Ayres, 2002)

Yurtdışından OSB Örnekleri


Kalundborg'da "Ortak yaşam"

Yurtdışından OSB Örnekleri


Kalundborg'da "Ortak yaşam"

http://www.symbiosis.dk/en

• • • • • • • •

Bu "ortak yaşam" döngüsü sayesinde sadece elektrik santralinde %80 enerji korunumu sağlanır. Yıllık CO2 emisyonu 240.000 ton azaltılmıştır. Geridönüşüm ve yeniden kullanım sayesinde yılda yaklaşık 3.000.000 m3 su korunur. 800.000m3 likit gübre üretilir. 30.000 ton saman 5.400.000 lt etanole dönüştürülür. 150.000 ton maya 800.000 domuzun beslenmesinde kullanılan soya proteininin %70'inin yerini alır. Atık gazların geri dönüştürülmesi sayesinde elde edilen 150.000 ton alçı, ithal edilen doğal alçının yerini alır. Bu sayede katılımcı başına yılda 160.000.000 € ekonomi sağlanır.

Yurtdışından OSB Örnekleri


Yurtdışından OSB Örnekleri

Yurtdışından osb örnekleri 2013 10 21  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you