__MAIN_TEXT__

Page 1

MEMÃ’RIA CURS 2014- 2015


ÍNDEX

Presentació

3

Què fem?

4

Xifres Generals

5

Recursos humans

5

Els nostres projectes

6

El programa pro-infància

7

Els nostres projectes: centre diari

8

Els nostres projectes: esplai setmanal

14

Activitats d’estiu

15

Activitats extraordinàries

19

Tancament econòmic

20

2


PRESENTACIÓ En Papa Francesc quan va visitar Cuba el passat mes de setembre a la plaça de la revolució va dir: “Qui no serveix per servir, no serveix per viure”. Doncs us puc ven assegurar que a l’ Associació Eductiva can Palet estar plena de vida. Educadores i educadors, monitores i monitors, voluntàries i voluntaris, personal administratiu i de manteniment donen forma als projectes i a les activitats que Jordi Fàbregas Oliván President

us presentem en aquest document, on més enllà de les dades i els números, observareu que donem serveis a les persones per la millora del seu benestar, tan en l’aspecte social, humà, transcendent, lúdic, vital... Finalment tot això no seria possible sense l’ajuda de capital públic i privat i a les entitats de les quals formem part, on vull donar les gràcies públicament, , però sobretot donar a les gràcies a tota la família de Can Palet per servir als infants, joves, famílies... persones. L’altre dia llegint unes tires de la Mafalda, em vaig aturar en una on en Felip portava una olla al cap i la Mafalda portava una colador també al cap on es disposaven a jugar a pistolers... I en Felip li diu a la Mafalda: - Aquest casc ple de forats no serveix, deixa entrar totes les bales, Mafalda es mira el colador i diu: Però deixa sortir totes les idees. Deixar sortir totes les idees! FRASE que em va recordar tota la feina que fem

Josep Rodríguez i Montserrat amb Director General

els infants al Associació Educativa Can Palet. No es bo tenir les idees

tancades, les hem de fer sortir, fer-les créixer, potenciar-les, descobrir-les... i aquí rau el nostre dia a dia! En la memòria que teniu a les mans observareu tota la feina que hem fet el darrer curs, on gracies als voluntaris i al personal entre tots hem ajudat a posar una llavor a cada infant, i que, ajudarem a regar-la cada any amb els diferents projectes que tenim: Centre Diari, CanPa Xics, CanPa Joves, Esplai, Casals i Colònies... Posar en paper la feina de tot un curs es difícil quan treballes amb infants, perquè cada dia podries fer una memòria i això es el que ens fa GRANS: El nostre dia a dia. Gràcies Família de Can Palet

3


QUÈ FEM? MISSIÓ L’Associació Educativa Can Palet és una entitat sense ànim de lucre, dedicada a l'acció social i a l'educació en el lleure, que treballa a favor de la integració social dels infants i joves principalment en el barri de Can Palet de Terrassa. L’associació vol donar resposta als nous reptes socials que sorgeixen a la zona, convertint-se en un espai de convivència entre infants de diferents orígens on aquest no sigui un factor de desigualtat i exclusió social. La nostre missió és l’educació de ciutadans i ciutadanes conscients, crítics i actius dins la seva ciutat i dins la societat mundial, alhora que esdevinguin tolerants amb les diferències. IDEARI Treballem per l’educació d’infants, joves i adults en el temps de lleure per aconseguir despertar en aquests uns comportaments, actituds i valors amb la intenció que transcendeixin a totes les situacions de la vida; transformant-la. Aquests comportaments, actituds i valors es deriven de l’ideari i el plantejament educatiu propi de l’associació que es resumeix en aquests sis punts: 1.

Una proposta humanitzadora i personalitzadora

2.

Una proposta des de l’animació

3.

Una proposta des de l’Església

4.

Una proposta per un país: Catalunya

5.

Una proposta en incidència social

6.

Una proposta des del voluntariat, sense excloure la possibilitat de contractar a personal per complementar els fins de l’entitat.

4


XIFRES GENERALS INFANTS I JOVES

292

PERSONES VOLUNTÀRIES

14 202

FAMÍLIES PERSONES EN PRÀCTIQUES SOCIS I SÒCIES

6

PERSONAL TÈCNIC

17

34

5


RECURSOS HUMANS PERSONAL Director General: Josep Rodríguez Administració: Patricia Hernández Coordinació: 1. Anna Funosas 2. Cristina González 3. Albert Rodríguez Psicòloga: Carla Redín Treballadora social: Laia Rosa Educadors: 1. Enric Alegre 2. Núria Cadevall 3. Marta Gómez 4. Nayeli Herència 5. Laia Jara 6. Helena Serna 7. Ivette Vives Manteniment i Neteja: 1. Alba Molina 2. Mina Rouass

VOLUNTARIAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Mariona Duch Arola Serrat Cristina Pérez Oleguer Cadevall, Clàudia García Elena González Laura Gomáriz Núria Reyes Víctor Forte Anna Argemí Ariadna Folch Cristina Garrido

Adrià Pérez Oriol Jiménez Mireia Fernández Patricia Reche

6


ELS NOSTRES PROJECTES CALENDARI ASSOCIACIÓ EDUCATIVA CAN PALET

CENTRE DIARI ESPLAI

ASSEMBLEA

CANPA XICS CANPA JOVE

CASALS DE NADAL CASALS D’ESTIU 5 SETMANES

JUNTA DIRECTIVA President: Jordi Fabregas Secretària: Núria Cadevall Tresorer: Miquel Salazar Director General: Josep Rodríguez Vocal de les famílies: Xavi Folch Vocals Centre Diari: Anna Funosas Cristina González Albert Rodríguez Vocal Esplai: Mariona Duch

CASALS

CASALS D’ESTIU 3 SETMANES CASALS D’ESTIU JOVES

COLÒNIES 7


EL PROGRAMA PRO-INFANCIA CAIXA PRO-INFÀNCIA (Obra Social “la Caixa”) Els projectes que realitza l’Associació Educativa Can Palet reben el suport i la col·laboració del programa pro-infància, per aquest motiu tenim en compte les línies d’intervenció i les activitats que s’emmarquen en aquest. Atenció Psicoterapèutica Atenció psicoterapèutica personalitzada Atenció psicoterapèutica a famílies

Reforç Educatiu Aula Oberta Atenció individualitzada Educació no Formal i Temps Lliure Centre Obert Colònies urbanes Campaments Recolzament Educatiu Familiar Taller Educatiu Familiar

8


ELS NOSTRES PROJECTES : CENTRE DIARI RE DIARI

El Centre Diari és un servei diürn, que realitza una tasca preventiva des de l’àmbit no formal amb infants i joves del barri de Can Palet; convertint-se en un espai de convivència entre infants de diferents orígens, on aquest no sigui un factor de desigualtat i exclusió social. Amb aquesta tasca el Centre Diari pretén ser un agent educatiu dins del barri. Des del Centre Diari entenem l’educació com un procés participatiu on fomentar la convivència, l’arrelament i la implicació en el barri, per tal de lluitar conjuntament contra l’exclusió social. Per aconseguir aquesta fita, el Centre Diari treballem des de tres vessants: l’educació en el lleure, on l’entitat ja hi té 50 anys d’història, el reforç escolar i l’acció social amb les famílies. Entenem que el treball conjunt d’aquests tres àmbits i realitzat de manera interdisciplinària amb els altres agents del barri (Serveis Socials, escoles, instituts etc.) facilitarà l’assoliment dels objectius que ens plantegem. En definitiva, el projecte de Centre Diari de Can Palet pretén ser un espai de convivència pels diferents infants i jove del barri, i un motor de canvi i de noves oportunitats per aquests i les seves famílies. Per dur a terme la nostra tasca, el Centre diari es desglossa en dos grans projectes: o

CanPa Xics: adreçat als infants entre 3 i 12 anys.

o

CanPa Jove: adreçat a joves a partir dels 12 anys.

Les activitats dels dos projectes han seguit el calendari marcat per el curs escolar, quedant de la següent manera:

uny del 2015.

9


CANPA XICS Durant el curs 2014-2015 han participat del projecte de CanPa Xics un total de

70

infants dels 3 als 12 anys, distribuïts en 7 grups. L’equip estava format per: o

6 Educadors/es

o

Una coordinadora pedagògica

o

Una psicòloga

ACTIVITATS RELITZADES: Aula Oberta (reforç escolar): diàriament els infants han fet una hora de reforç escolar on han comptat amb el suport d’un educador per fer les tasques de l’escola, així com també reben un suport educatiu en aquelles àrees en les que tenen majors dificultats. Per poder garantir un recolzament de qualitat, realitzem coordinacions de manera personal amb els tutors escolars dels infants, per tal de garantir un treball conjunt. Centre Obert (activitats de lleure): Aquest segon bloc consisteix entre treballar els hàbits i valors amb els infants mitjançant activitats de lleure, que els permetin treballar de manera conjunta les relacions entre iguals i fomentar un esperit de convivència i de pertinença al grup. Les activitats sempre són adequades per cada edat i parteixen de Centre d’Interès per els més petits o vinculats a projectes per els més grans, tot i aquests canvis els valors que es treballen generalment són els mateixos. Un altre aspecte al que hem donat molt protagonisme és al treball de les emocions, vinculant-lo a la dinàmica del dia a dia.

10


Atenció psicològica: Intervenció amb 9 infants i 9 famílies. Extraescolars: Des de ja fa alguns anys apostem per els beneficis que aporten les activitats extraescolars d’esport i creativitat als infants i per aquest motiu un dia a la setmana el dediquem a treballar-ho. Aquest curs 2014-2015 els extraescolars que els infants han pogut gaudir han estat: Ruggby, Creativitat i psicomotricitat (aquest últim estava destinat als infants més petits del centre). Colònies: De la mateixa manera que creiem en l’esport i les activitats creatives, des de l’entitat sempre em apostat fermament pels beneficis que generen les colònies, ja que creiem que al gaudir d’uns dies de convivència facilita el treball de molts hàbits que en el dia a dia no es poden treballar. Per aquest motiu un any més hem realitzat les colònies, però aquest any hem marxat 5 dies per Setmana Santa, ampliant d’aquesta

manera

tots

els

objectius per treballar. Les colònies van ser a la Casa de La Cinglera a Vilanova de Sau, i va resultar una experiència molt positiva tant per els infants com pels educadors, i que esperem amb molta il·lusió repetir el proper curs.

Sortides: Al llarg del curs hem realitzat diverses sortides tant amb els nens com amb les famílies. Algunes d’aquestes sortides han sigut: o

Sortida a Port Aventura

o

Sortida a la natura amb les famílies

o

Sortida al Camp Nou

11


CANPA JOVE En el curs 2013-2014 l’entitat va impulsar el projecte CanPa Jove amb la finalitat de donar resposta a les necessitats especifiques que presenta el col·lectiu de joves en l’àmbit personal, social, formatiu i laboral. Durant el curs 2014-2015 han participat del projecte de CanPa Jove un total de

55

joves a partir de 12 anys. L’equip estava format per: o

3 Educadors

o

Una coordinadora pedagògica

o

Una psicòloga

Aula Oberta (reforç escolar) Les activitats de suport educatiu s’han dut a terme de Dilluns a Dijous de 16h a 19h de la tarda. En el suport educatiu han participat

40 joves

que estan

cursant els estudis secundaris obligatoris. En aquest espai els i les joves realitzen les tasques del institut o reforcen aquelles assignatures en les que tenen més dificultat. Per garantir una intervenció de qualitat i una millora dels resultats acadèmics, s’han realitzat reunions de coordinació amb els instituts. Centre Obert (activitats de lleure) Les activitats de lleure ens ajuden a treballar valors i actituds per potenciar l’autonomia i la iniciativa dels joves. Aquestes s’han desglossat en diferents blocs tenint en compte els interessos, les necessitats i expectatives dels joves. o Tallers: A través dels tallers s’ha tractat de prevenir conductes de risc (drogodependències, relacions sexuals de risc...)

treballar les habilitats socials

(respecte, treball en equip...), conèixer diferents formes d’oci a través de diferents activitats culturals i socials. o Jocs i dinàmiques de grup: A través d’aquestes s’ha treballat la cohesió del grup, les emocions, els valors...

12


Atenció psicològica: intervenció amb 7 joves i 7 famílies. Orientació Formativa i laboral Les activitats d’orientació formativa i laboral s’han dut a terme de Gener 2015 fins a Juny 2015 amb un total de

10 joves que finalitzaven la 4t d’ESO i 15 joves majors

de 16 anys. Aquestes activitats s’han realitzat a través de les tutories individuals i del curs de competències laborals realitzat per la Fundació Pere Tarrés, han participat del curs 7 joves. Joves que han finalitzat 4t d’ESO en el 2015, estudis als que s’han vinculat posteriorment: -

Batxillerat: 6 joves

-

CFGM: 4 joves.

-

PFI: 1 jove

-

Repetidors de 4t ESO: 2 joves.

Joves majors de 18 anys, estudis als que s’han vinculat: -

Curs de competències laborals: 7 joves.

-

CFGM: 1 jove

-

Cursos de formació professional: 8 joves.

Extraescolars S’han realitzat extraescolars durant tot el curs els dimecres a la tarda de 17h a 19h. Els extraescolars que s’han realitzat són: ball en el President Salvans, creativitat en els local de l’Associació Educativa Can Palet i fútbol en el poliesportiu de Can Jofresa. Colònies setmana santa Les colònies ens ofereixen un espai de convivència on podem treballar l’autonomia, els respecte vers als companys i la natura. Aquest curs els joves van anar de colònies 5 dies del 28 de Març del 2015 al 1 d’Abril 2015

a la casa de colònies el

Company situada a Vilanova de Sau. Sortides Durant el curs s’han realitzat diferents sortides que han contribuït a la cohesió del grup i conèixer les oportunitats de lleure de l’entorn més proper. S’han realitzats sortides a la natura, per carnestoltes, cinema, recollida d’aliments...

13


PROJECTES i ACTIVITATS CONJUNTES CanPa Xics i CanPa Jove Projectes Berenars: Diàriament es porta a terme el projectes de berenars impulsat per Fundació Probitas. L’objectiu d’aquest projecte és garantir l’àpat del berenar i treballar amb els infants uns hàbits alimentaris saludables. Treball amb famílies Dins del centre hi ha una treballadora social que fa seguiment i acompanyament a 68 famílies. Paral·lelament s’han fet diferents activitats segons les demanades i necessitats d’aquestes: o

Projecte Xerrem: Grup de conversa exclusivament en català. Aquest projecte ha estat impulsat per l’entitat Terrassenca Veu Pròpia els quals treballen amb col·laboració de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL).

o

Projecte ACAF (Atenció centrada en l’autonomia familiar): L’objectiu d’aquest projecte es empoderar a les famílies per la seva autonomia social, laboral, familiar i econòmica. Aquest projecte s’ha dut a terme a través del suport de la Generalitat de Catalunya.

o

Taller educatiu familiar: Dins d’aquest taller han participat 8 famílies dels centre. A través del suport de la psicòloga del centre i una educadora, s’han treballat hàbits i pautes de relació entre les famílies i infants.

Activitats conjuntes Sortida a Port Aventura El 22 de Novembre vam anar a Port Aventura amb els infants i joves de l’entitat. Castanyada El 31 d’Octubre vam celebrar la castanyada realitzant un túnel de terror i una parada de castanyes en el centre cívic alcalde Morera. Festa de Nadal El 12 de Desembre vam fer una festa de nadal amb els infants i les seves famílies en els locals de l’entitat. Campus Futbolnet: El 22 de Maig la Fundació del FCB ens va convidar a participar del campus que realitzen en les instal·lacions del FCB. Festa Final: El 12 de Juny vam realitzar la festa final conjuntament amb els infants de centre diari i les famílies.

14


ESPLAI SETMANAL Han participat de l’esplai de dissabtes

66 infants entre

4 i 16 anys.

L’esplai de dissabtes ha realitzat les activitats e els dissabtes per la tarda de 16h a 19h d’Octubre del 2014 a Juny del 2015. Les activitats de Lleure pretenen treballar els valors i actituds a través de jocs, dinàmiques de grup, sortides… sent un recurs socioeducatiu pels infants i joves del barri de Can Palet i/o ciutat. S’han realitzat tot tipus d’activitats: diferents

tallers, jocs d’interior, gimcanes pel

centre de la ciutat, un Lipdub, activitats de reflexió, sortides a la natura, etc.

Esplai joves Van participar del projecte

10 joves

de 14 a 16 anys acompanyats per 2

monitors voluntaris. Durant tot el curs d’esplai els joves han realitzat diferents campanyes econòmiques per tal de poder realitzar un petit viatge en setmana santa. Amb el pressupost de tot el que havíem aconseguit vam marxar a un càmping de Tarragona. Els

joves

van

ser

els

encarregats

planificar-se i organitzar-se (fer la compra, els àpats, netejar, etc.) durant 5 dies. Allà vam realitzar petites rutes, activitats lúdiques com anar a la Bolera, activitats d’aventura, també vam anar a la platja i a la piscina.

15


CASALS DE NADAL En el període de vacances de Nadal, els Casals són una opció molt important i cada vegada més imprescindible per tal de donar continuïtat a la tasca educativa i a la vegada, poder ajudar a les famílies; que per diverses qüestions no poden estar a casa amb els infants. Es tracta d’un projecte d’educació en el lleure i alhora un servei per garantir un àpat als infants amb una situació familiar desafavorida. Aquesta demanada creixent per a satisfer les necessitats bàsiques dels infants del barri, sumada a la tasca educativa que es realitza a l’entitat al llarg de tot l’any, fa que els Casals de Nadal tinguin una importància dins dels serveis del barri oferint un espai de convivència, cohesió, assistència i amb un rerefons educatiu.

Data d’inici del projecte: 24 de desembre de 2014 Data final del projecte: 5 de gener de 2015 Nº d’infants: 60 infants de 3 a 16 anys. (33 nens i 27 nenes) Nº de monitors/es: 6 monitors/es

CTIVITATS REALIS: Durant els Casals de Nadal es realitzen tot tipus d’activitats, des dels jocs més tradicionals fins a videojocs. Cada grup d’edat adapta les activitats segons les necessitats i capacitats dels infants del seu grup i adequades a la franja d’edat, però tots els grups sota el mateix paraigües. Tots els grups vam visitar l’exposició dels pessebristes de Terrassa, vam celebrar una festa de cap d’any i vam realitzar un taller de cuina. Aquestes tres activitats es van realitzar de forma conjunta i amb els grups d’edat barrejats.

16


ACTIVITATS D’ESTIU D’ES CASALS En el període de vacances d’estiu, els casals són una opció molt important i cada vegada més imprescindible, perquè ens ajuden a donar continuïtat a la tasca educativa que realitzem durant el curs, i a la vegada són una eina d’aprenentatge i intercanvi d’experiències entre els infants. D’aquesta manera, els casals, a la vegada que els nens i nenes del barri s’ho passen bé, també treballen molts aspectes importants com els valors de l’amistat, el respecte, la solidaritat, etc. CASALS 4 SETMANES

CASALS 5 SETMANES

CASALS DE JOVES

Dates: 22 de Juny al 17 de Juliol del 2015

Dates: 22 de Juny al 24 de Juliol del 2015

Dates: 22 de Juny al 10 de Juliol del 2015

Activitats

Activitats o

Activitats de lleure: Durant els casals vam realitzar activitats de tot tipus amb els infants (jocs, tallers, jocs de pistes, de proves, etc. ) Les activitats estaven basades en el Centre d’Interès del Circ, en el que gracies a una furgoneta podíem viatjar per diferents països, coneixent a persones que treballaven al circ, i vivint aventures i experiències molt divertides.

Amb aquestes activitats a més a més de gaudir, també hem

treballat valors i hàbits. o

Sortides: a la piscina, visita al Circ,

a la Platja amb els grans, al

Cosmocaixa amb els mitjans, a la natura amb els petits, activitat conjunta amb FUPAR amb el grup més petit, pujada a la Mola dels grans... entre

o Activitats de lleure: Diada esportiva, jornada de tallers, dinàmiques de grup, sopar de joves... o Sortides: a la piscina, a Barcelona, per la ciutat i el barri. També vam realitzar l’ “Acampada Jove” durant 3 dies els joves van fer una ruta pel camí de ronda (Costa Brava). -

Equip

1 responsable

d’altres activitats que s’han realitzat en el barri i en la ciutat de Terrassa.

Equip

7 monitors/es 1 responsable

Espais

Escola President Salvans.

60 infants (3 a 12 anys)

Equip

Espais

9 monitors/es 1 responsable 3 voluntaris/es 2 persones de practiques En els locals de l’entitat, C/Colom 129.

80 infants (3 a 12 anys)

4 monitors/es

Els casals d’estiu de joves es van dur conjuntament amb el Grup Colònies Ca N’Anglada en els locals de l’EspaiBit cedit per l’Ajuntament de Terrassa.

Espais

40 joves (13 a16 anys) 17


ACTIVITATS D’ESTIU Colònies A Can Palet realitzem colònies des de l'any 1965, i les acostumem a dur a terme durant la última quinzena del mes de Juliol. Els infants gaudeixen de la convivència amb els educadors i altres companys en una casa de colònies envoltada per la natura. Aquest curs les colònies es van fer a la Casa de Colònies Cadamont situada a la Garrotxa. Dates: Del 20 al 31 de Juliol del 2015.

Han participat 82

infants de 4 a 16 anys, un equip de voluntaris amb 10 monitors/es, 7

pre-monitors i un responsable.

o Activitats de lleure enmig de la natura o Tallers o Activitats d’orientació. o Excursions o Rutes o Piscina o Gimcanes

18


ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES Rambla Jove La Rambla Jove és una activitat tradicional de la Festa Major de Can Palet; on les diferents entitats de la ciutat poden mostrar i donar-se a conèixer. o

Espai per les activitats infància i joves.

o

Entitats

solidaries:

activitats

de

sensibilització, venda de productes, tallers... o

Parades

de

moviments

socials

o

reivindicatius: els quals fan difusió de les iniciatives que duen a terme i també activitats de sensibilització. o

Punt de recollida d’aliments.

Sant Jordi El 23 d’Abril del 2015 com cada any l’Associació va muntar dues

parades de

roses i de llibres al centre de Terrassa en motiu a la diada de Sant Jordi. Els beneficis d’aquest dia els destinem a becar infants i adolescents perquè puguin participar

de

les

activitats

d'estiu

que

organitzem des de l'Associació, siguin a casals d'estiu o les colònies d'estiu.

19


TANCAMENT ECONÒMIC DESPESES 2014 - 2015 REPARACIÓ I DESPESES CONSERVACIÓ VARIES(FOTOCOPIAD LOCALS, CONTAPLUS, ORA,MISSATGERIA,FO DESPESES CASALS, AMORTITZACIONS COTXE, WEB, RMACIÓ, etc) COLONIES, INMOBILITZAT PLATAFORMA,ALARM 4% EXTRAESCOLARS MATERIAL I A… 5% INTANGIBLE 1% perdues varies 1% SERVEIS BANCARIS (FACTURES NO 0% COBRADES, SUBV. ETC). ASSEGURANÇES 4% 0% ARRENDAMENT I SERVEIS CANONS PROFESSIONALS 1% (GESTORIA,PREVENCI Ó RISCOS,…) DESPLAÇAMENTS 2% 2% SORTIDES (CASES COLONIES) 7% SUBMINISTRAMENTS (TELÈFON, AIGUA, LLUM) 1% MATERIAL OFICINA I INFORMATICA 1%

PERSONAL 71%

INGRESSOS 2014 - 2015 Ingressos excepcionals 0,80%

Ingressos quota socis 0,02% Donacions 1,99% FEDAIA 1,81% Sant Galderic 0,30%

MCECC 1,07%

Ingressos per serveis varis (beques,gestió personal,…) 29,84%

PRESTACIÓ DE SERVEIS VARIS (COLONIES, CENTRE DIARI, CASALS) 7,75%

Ajuntament de Terrassa 5,89% Generalitat 13,72%

La Caixa 36,48%

Diputació de Barcelona 0,32%

20


TANCAMENT ECONÒMIC DESPESES ANY 2014-2015 PERSONAL MATERIAL OFICINA I INFORMATICA SUBMINISTRAMENTS (TELÈFON, AIGUA, LLUM) SORTIDES (CASES COLONIES) DESPLAÇAMENTS SERVEIS PROFESSIONALS (GESTORIA, PREVENCIÓ RISCOS,…) ARRENDAMENT I CANONS ASSEGURANÇES SERVEIS BANCARIS DESPESES CASALS, COLONIES, EXTRAESCOLARS REPARACIÓ I CONSERVACIÓ LOCALS,COTXE, WEB, PLATAFORMA, ALARMA DESPESES VARIES(FOTOCOPIADORA,MISSATGERIA,FORMACIÓ, etc) AMORTITZACIONS INMOBILITZAT MATERIAL I INTANGIBLE Pèrdues vàries (FACTURES NO COBRADES, SUBV. ETC). TOTAL

342.302,60 € 5.840,82 € 5.437,36 € 32.224,83 € 8.048,14 € 8.409,98 € 5.784,73 € 1.049,13 € 575,50 € 26.901,43 € 3.975,90 € 21.556,94 € 3.329,08 € 18.289,00 € 483.725,44 €

TOTAL

38.581,52 € 68.333,33 € 29.341,00 € 1.616,04 € 181.691,39 € 5.343,94 € 1.500,00 € 9.030,16 € 9.921,50 € 100,00 € 148.605,55 € 3.999,61 € 498.064,04 €

INGRESSOS 2014-2015 PRESTACIÓ DE SERVEIS VARIS (COLONIES, CENTRE DIARI, CASALS) GENERALITAT DE CATALUNYA AJUNTAMENT DE TERRASSA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LA CAIXA “OBRA SOCIAL” MCECC FUNDACIÓ SANT GALDERIC FEDAIA DONACIONS INGRESSOS QUOTA SOCIS INGRESSOS PER SERVEIS VARIS (BEQUES,GESTIÓ PERSONAL,…) INGRESSOS EXCEPCIONALS

21


Formem part de:

Adherits a:

Parròquia de Sant Josep Terrassa

Amb el suport:

22

Profile for Associació Educativa Can Palet

Memòria curs 2014-2015  

Memòria curs 2014-2015  

Profile for canpalet
Advertisement