Page 1

Kif Kif en shouf shouf op ontDeKKing

Katrijn D’hamers & hilDe schoefs illustraties van roman KlochKov


Met liefde van ... Katrijn voor Oona en Nyssa Hilde voor Lars en Hylke Roman voor Люба Scenografie: Illustraties:

Katrijn D’hamers & Hilde Schoefs Roman Klochkov

Drukwerk:

Leën, Hasselt, België

Deze publicatie ontstond in het kader van het project ‘Kif kif en shouf shouf’ naar aanleiding van het ‘Jaar van de Kleuter’ in samenwerking met de Vrije Basisschool Don Bosco Hoboken in opdracht van de CANON Cultuurcel van het Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Eerste druk © FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw & CANON Cultuurcel, Brussel, 2008 Verantwoordelijke uitgever: FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw D/2008/11.524/9 | ISBN 978-90-8992-000-3 | NUR 273


Kif kif en shouf shouf Op ontdekking

Katrijn D’hamers & Hilde Schoefs Illustraties van Roman Klochkov

FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw & CANON Cultuurcel, Brussel, 2008


Kif Kif Shouf Shouf - prentenboek  
Kif Kif Shouf Shouf - prentenboek  

Leerkrachten uit het kleuteronderwijs die in hun klasjes willen werken omtrent diversiteit bekeken vanuit de leefwereld van de kinderen, kri...