Molo no01/2016

Page 1

no 01/2016


INNHALD

3 M O LO

U TG I T T AV

4 TØ R R S KO D D TO K T PÅ H AV S E N S B OT N

Herøy Næringsforum Opplag: 35 000

6 D E I LØY N D E S KAT TA N E PÅ H E R ØY 8 SMAKSHOLMEN 1 0 V I D SY N

A N S VA R L I G R E DA K TØ R Karl Petter Sortehaug

1 2 BY F J E L L E T 1 4 D R I TA B RA I F O S N AVÅG

JOURNALIST

1 7 B L A N K T O G B U L D RA N D E B I L E V E N T Y R

Torill Myren Bjørnar T. Sævik Eileen Gjerde Veronica Frantzen

1 8 S J Ø LY S T 2 1 T R YG G H A M N F O R G A M A L K Y S T K U LT U R 2 2 H AV YA R D C U P 2 3 M O LT U S T RA N DA M O S J O N S F E S T I VA L

G RA F I S K D E S I G N

2 4 V I L F Y L L E PA R K E N T I L B R E S T E P U N K T E T

CANN AS

2 6 D E N VA K RA S T E M U S I KA L E N 2 8 S O M M A R DAG E N I KVA L S V I KA

TRYKK

30 KLAR FOR PIR

07 Media

31 NYE SPENSTIGE SPRELL 3 2 F I N F LY T

F OTO G RA F

3 4 O V E R N AT T I N G S S TA D E R O G G J E S T E H A M N E R

Siv-Elin Nærø

3 5 O V E R S I K T S KA R T 3 6 P R O G RA M O V E R S I K T 2 0 1 6

På framsidefotoet ser vi: Magnus Bergseth og Lisa Dorthe Sævik

visit fosnavaag Herøy Næringsforum Postboks 69 6099 Fosnavåg www.visitfosnavaag.no


Det er ei glede å få lov til å vise fram alt Herøy kan by på av opplevingar både av natur og kultur. Her kan du smake dei beste fiskerettar, lukte på den salte havlufta, kjenne vinden ruske, høyre god musikk og sjå både teater og vakker utsikt. I mange samanhengar veks kulturen fram og naturen blir gjort meir tilgjengeleg gjennom stor innsats av frivillige. I denne utgava av Molo kan du mellom anna lese om den nye turløypa på byfjellet over Fosnavåg som får folk i alle aldrar ut på tur. Du kan også lese om Herøyspelet som går inn i sin 25. sesong og har vist vikingmusikalen for rundt 60.000 menneske. Ein fantastisk kulturdugnad. Frivilleg arbeid ligg også i botn når fastbuande og tilreisande kan glede seg til Fosnavågveke og Fosnavågrock, Havyardcup, Kvalsvikdag og Mosjonsfestival. Eit anna eksempel på lokalsamfunnet sin dugnadsinnsats er rekkja av bilar som vart stilt til rådvelde då det var filma til Børning2. Saman vert ein gode og saman lagar vi ein stad som er verd å besøke og verd å bu på.

Karl Petter Sortehaug Ansvarleg redaktør


4

TØRRSKODD TOKT PÅ HAVSENS BOTN

Tekst: Torill Myren Foto:Siv-Elin Nærø

Linus har funne skjell og andre skattar i fjøra tidlegare. I dag får han halde ein skatt frå havsens botn.

LINUS KOPPERSTAD (9) gjer store auge i utstillingsromet til Runde miljøsenter. Modellen av Akerendam med sine 40 kanonar ser ut som ei ekte sjørøvarskute. - Dette var ein kul plass, meiner han og synest at kanonkula kanskje var det tøffaste. - Det ser ut som om kanonkula er brukt, for den er litt øydelagt.

KLAR FOR NY SESONG • Runde miljøsenter er ein forskingsstasjon og formidlingssenter. Om våren held kafeen og utstillingen ope i samband med søndagsforedrag. I påska og gjennom sommaren er der ope kvar dag.

Men så kjem Nils-Roar Hareide, dagleg leiar ved Runde miljøsenter. Han har med noko endå meir spennande. Ein pakke som klirrar. Han opnar forsiktig og ut kjem det sølvmynt etter sølvmynt. Linus får lov til å halde. - Du er heldig, seier Nils Roar. Det er kun vi som jobbar her som har halde i myntane. Vi må passe godt på dei, for dei er ikkje våre sine. Vi berre passar på dei for staten Norge og har ikkje lov verken til å selje dei eller gi dei vekk.

• Miljøsenteret har også ei stor utstilling av sjøfuglar i tillegg til utstillinga av Rundeskatten og utstillinga «Kaldt hav». • Runde miljøsenter leiger ut leilegheiter som er godt egna til for eksempel familiar. Miljøsenteret har også samarbeid med Sunnmørsbadet og tilbyr pakkeprisar til overnattande gjester..

I 1972 fann tre dykkarar Rundeskatten. Ein skatt målt i reine pengar, men også ein skatt målt i historisk verdi. Broderisakser og kanonar, beltespenner og koparkjelar, geværkuler og sølvgaflar. Det er så mykje som fortel om folkeliv og båtliv frå 1725 då Akerendam forliste. Og så var det desse mengdene av gull og sølv. Med i lasten var nitten kister med kvar hundre kilo gull og sølv.

• www.rundecentre.no

Skatten veg omtrent like mykje som ein liter mjølk, eller kanskje ein liter eplejuice, meiner Linus Kopperstad.

GULL PÅ BOTNEN. Forliset var gøymt og gløymt heilt til dykkarane kom over skatten. Då kom også historia om det hollandske handelsskipet opp til overflata igjen. Kaptein Nicolaas de Roy saman med mannskapet, offiserar og offiserskoner, til saman 200 personar omkom. Skute og skatt gjekk til botns. Nokre av gullmyntane glitrar no i ein utstillingsmonter på Runde miljøsenter. - Eg har vore på Bømlo og leita etter gull, fortel Linus. - Kom hit, så skal du få sjå kvar gullet blir laga, seier Nils Roar og tek Linus med over i utstillinga «Kaldt hav». Havutstillinga har vore på Norgesturne før ho


Akerendam forliste utanfor Runde i 1725. Ein modell av skuta er utstilt på Runde miljøsenter i lag med myntar og mange andre gjenstandar frå skuta.

no er tilbake på Runde. Noko av det som er utstilt er steinar med gull og ein film om vulkanane på havbotnen som sprutar ut verdfulle mineral. - Her, seier Nils Roar, her kjem gullet og så gjennom millionar av år bevegar det seg gjennom havbotnen og kjem opp i fjella der du kan leite etter gull. SÅ MANGE SORTAR SKATTAR. Linus og Nils-Roar ser på den store jordkloda som er utstilt og er einige om at havet er kjempestort og at det kan vere vanskeleg å finne desse vulkanane. Men Linus veit råd. - Dei kan ha ned ein fiskekrok, og hvis kroken er brent når den kjem opp, så er der ein vulkan.

forlis og drama, gullfeber og draumen om ein skatt. - Det hadde no vore stilig om eg fann ei slik kiste utanfor naustet vårt, meiner Linus. Han får vite at det finst ei forteljing om eit skip med ein mykje større skatt som forliste utanfor Nerlandsøya der Linus bur. Linus er klar. Han vil leite etter ein skatt. - Det finst så mange sortar skattar. Det kan vere ei bjørnetann. Eller ei dinosaurtann. Og går du på skattejakt i fjøra, vil du alltid finne noko spennande.

Nysgjerrigheita er vekt. Linus spør og lurer. Utstillinga om Rundeskatten viser bilde av kanonar , dykkarar og store kasser med myntar. Det er skattejakt og spenning. I eit anna rom viser dei NRK-programmet om Rundeskatten. Det er

Linus Kopperstad får sett fart på både vitelyst og fantasi når Nils-Roar Hareide frå Runde miljøsenter fortel om gullskattar og andre skattar i havet.


6

Tekst: Eileen Gjerde Foto: Mariann Skorpen Berge, Eileen Gjerde

• www.heroykystmuseum.no • Museet og kafeen er open i juni, juli og august; onsdag, torsdag, fredag og søndag frå kl. 12-16. Elles etter avtale. • Aktuelt: Nye informasjonsskilt som fortel om staden si historie på norsk og engelsk

DEI LØYNDE SKATTANE PÅ HERØY PÅ HERØY finn vi mange spor i landskapet, både svært gamle og frå nyare tid. Det vi oppfattar som urørt natur gøymer mange kulturminne frå meir enn tusen år - både på land og i sjø. Og kjenner vi godt etter, kan vi nesten sjå og høyre menneska som har vore på denne staden, midt i leia og kystlandskapet, på veg til kyrkje, for å handle eller på si ferd gjennom Flåværleia. ØYA HERØY har hatt ein sentral plass i regionen vår i over tusen år. Her var det tingstad med gildestove, kyrkjestad, prestegard, handelsstad og mykje meir - eit mangfald av aktivitetar i samspel mellom menneska og naturen. Den gode hamna på Herøy gav grunnlag for ein kulturoase som framleis er i hevd, og i dag vert den særs vakre øya mykje nytta som friluftsområde, i tillegg til å huse Herøy Kystmuseum sine aktivitetar, middelalderkyrkjestaden, Herøystemna og sogespelet “Kongens Ring”. I vår fekk staden nye informasjonsskilt. Desse er sett opp for å gjere kulturminna endå betre kjent for publikum og er lett tilgjengelege for alle som tek turen til staden. HERØY KYSTMUSEUM framstår i dag slik det vaks fram på 1800-talet med ulike bygningar, interiør, fiskereiskapar og båtar. I sommarmånadane har museet faste opningstider, og du kan mellom anna nyte ein kopp te eller kaffi og kystens beste vaflar. Sjøen, steingarden, blomstrane, det verbitte treverket og dei stolte husa set ramma rundt opplevinga, anten du søkjer ei stund åleine, eller saman med andre.

Folk har samlast på Herøy i over tusen år, og øya har ei snart tusenårig lang historie som kyrkjestad. Den gamle middelalderkyrkja som sto på Herøy kan ha vore påbegynt så tidleg som på 1000-talet. Det vert fortsatt halde gudstenester på den gamle kyrkjetomta.8

Tekst: Torill Myren Foto:Siv-Elin Nærø

SMAKSHOLMEN Gjennom århundrar har det vore handel med fisk på

Skotholmen. No skal holmen by på smaken av sjømat og opplevinga av hav. • www.skotholmen.no

DETTE GLER EG MEG VERKELEG TIL, seier Magnus Bergseth. Han skal sørge for gode matopplevingar på Skotholmen. Bergseth er utdanna kokk og starta lærlingtida si på fiskerestauranten Maki i Fosnavåg. Alt då gnistra det i draumen om å vere med å gi sjømatopplevingar på Skotholmen. På Maki arbeidde han i lag med Ole-Jonny Hjelmeseth, og dei to står no bak selskapet som skal drive med mat på Skotholmen. - Her skal vi by på sjømat så lokalt som vi berre kan få det. RÅTT OG GODT. Det handlar om sesongar – og det handlar om kva som bit på stonga. For den som vil, vert det lagt opp til at ein kan følgje maten frå han vert dregen opp frå havet og til han ligg på tallerkenen. Det vert sjølvsagt servert klassikarar som bacalao og fiskesuppe, men menyen kan gå frå pale til dei raraste og råaste asiatiske sjømatrettar. - Alt kjem an på kva vi får inn om morgonen. Bergseth både avslutta læretida si og arbeidde seinare som kokk på Cornelius Sjømatrestaurant som ligg på ein holme like utanfor Bergen, og han er skreddarsydd til jobben på Skotholmen. På Skotholmen ventar ope kjøken og matopplevingar både når ein hentar sjømaten og lagar sjømaten. OPPLEVING. Tone Sævik er også mellom dei som står bak satsinga på Skotholmen. Den siste tida har ho arbeidd med å sy saman opplevingspakkar til holmen som ligg ein fem-minutts båttur utanfor Fosnavåg. Her blir ferdige pakkar, men også rom for skreddarsaum. - Vi tenkjer matopplevingar som går hand i hand med ulike og unike havopplevingar. Vi vil tilby båttur både med rib,


Ole-Jonny Hjelmeseth og Magnus Bergseth har tidlegare arbeidd i lag på Maki. No gler dei seg til å gi folk smak av alt frå pale til dei raraste og råaste sjømatrettar på Skotholmen.

med plattgattaren Skreddaren og båt til fiske for den som ønskjer det. Vi legg opp til tema-arrangement mellom anna ut frå sesongane. Og vi arbeider med avtalar med ulike samarbeidspartnarar. Det er viktig for oss å bruke lokale, gode krefter . Det er saman vi blir gode.

RØFT OG TØFT. Skotholmen byr på mange mulegheiter. I første byggesteg vert no sjøbuda sett i stand. Der møter den røffe sjøbuda ny design i ein nyskapande miks. - Det gamle skal brukast som smykke og det nye skal få det gamle til å skine, seier Tone Sævik.

Skotholmen skal bli ein stad for både kortreiste gjester og dei med lengre reiseveg. Opplevingane på Skotholmen skal bli for private, bedrifter og ferie- og fritidsreisande. - Tenk berre kor mykje båttrafikk det er langs kysten om sommaren.

Bak sjøbuda vert det laga til uteområde med grill, uteservering og utsyn til sola som sig i havet.

I sommar kan dei legge til ved Skotholmen og møte ein holme med ei mange hundreår lang historie som handelsstad. Holmen har også vore fiskemottak og har i tillegg ei spennande krigshistorie.

Sjømat på Skotholmen skal bli ei oppleving anten det er solnedgang og sommarkveld eller hauststormar. - Dette vert spennande. Dette måtte eg berre få vere ein del av, seier kokk Bergseth.

På Skotholmen kan ein feire bryllaup og store dagar, eller berre møte vener og kjente på ein holme full av god smak.


VIDSYN Lengst der borte ligg Sunnmørsalpane. Nærare

ligg kystfjella. Berg, knaus og fjell reiser seg ut av solskimrande sjø og bølgjande hav. Opne landskap og lyngheiar byr på himmelhøgt vidsyn til havrand og tinderekke.

Herøy havland.

Herøy heimland.

10

Tekst: Torill Myren Foto: Odd Magne Kvalsund

Les meir om “Byfjellet” på neste side.

Fosnavåg

Hornseten

Leinehornet

Teigetua

Skotholmen

Remøy

Runde

Rundebranden


11

Vestkapp

Dollsteinen

Sandsøy

Sandshamn

Hidsegga

Flåvær Sollia

Rjåhornet Sandvikhornet

Igesundvarden


BYFJELLET Hundre høgdemeter gir utsikt til tusen. Og her kan du spasere i pumps – eller satse på blodslit i monsterbakken.

12

Tekst: Torill Myren Foto: Siv-Elin Nærø

VEGEN FRAM TIL TURLØYPE Initiativet kom frå private som brukte området til fjellturar og såg slitasje på stien og behov for oppgradering. Det vart etablert eit partnerskap mellom kommunen, Trimgruppa i Bergsøy idrettslag og arbeidsgruppa for Heid turløype. Dette gjorde det lettare når ein skulle søkje om sponsorstøtte og tippemidlar. No står Herøy kommune som eigar av turløypa og har ansvar for løypa og lysa langs løypa. Heida Vel vil stå ansvarleg for andre nye tiltak langs løypa. Første byggesteg var på om lag 700 meter opp frå Tussabygget på Elsebø (Bergslibakken 12). Det er no bygd turløype i tre byggesteg som gir eit fint nettverk av stiar over Tverrfjellet.


- Eg kom ned igjen frå fjellet gang på gang og var så moldete. Stien her såg ikkje ut på grunn av stor slitasje. Noko måtte gjerast, fortel Andreas Kvalsund, ein av initiativtakarane til turstien. Han og tre andre initiativtakarar møttest tidleg sommaren 2009 for å snakke om stien til Tverrfjellet, byfjellet i Fosnavåg. Sidan då har alle gode krefter gått i lag, for å få folk ut å gå.

Andreas Kvalsund og Anlaug Varhaugvik gler seg over at turløypa over Tverrfjellet er mykje brukt. No er det klart for neste etappe; fleire benkar og bord, trimapparat og gapahuk.

I dag har byfjellet Tverrfjellet fått eit nettverk av godt tilrettelagde stiar. Du kan gå ei 2,5 kilometer lang rundløype forbi skular og barnehagar, kulturhus og badeland før du går oppover Bergslia byggefelt og innover dei gruslagde stiane. Du kan gå på tilrettelagte trapper og bratt sti rett ned til hamna i Fosnavåg der «Fosnavågaren” og “Vågsholmen og Nørvågen vel” har bygd sti. Eller du kan stikke av til topps på Hornseten på natursti. Då får du om lag hundre høgdemeter til, utsyn nordover mot Grasøyane fyr og sørover mot Stadhavet. FJELLTUR OG HAVDUR. Men ikkje minst kan du med Heid turløype spurte eller rusle deg over Tverrfjellet. Fjellet som ligg på tvers, som bakveggen til Fosnavåg og hamna. Det er berre hundre høgdemeter frå hamnebassenget til Tverrfjellet. Men desse hundre høgdemetra gir deg utsyn til tusen. Innover kan ein sjå i Sunnmørsalpane som toppar seg, men det er utover, utover som gir opplevinga. Havrand og himmel. Alle blåtonar – og nokre fargar til. Nokre dagar strålande. Andre dagar rått og piskande. Kvar dag er utsikta ny og kvar kveld byr solnedgangen på nye fargar når eldkula forsvinn ned i havet. Det er dei gamle fjell i syningom, men havet er levande og nytt. Nokre dagar kviskrar og sukkar det stille. Andre dagar syng det i dirrande havdur. Og av og til bråkebuldrar det i storbåra der ute. Du ser det frå byfjellet. Kjenner det. Luktar det. Og rett under deg kan du høyre lydane frå kystbyen. Ein båt som sig inn på hamna, ein bil som gir gass, måsar som skrik. Og kanskje susar havørna forbi. FJELL FOR FOLK FLEST Det er denne herlegheita dugnadsgjengen i Heida vel i lag med mellom anna kommunen, ein dyktig entreprenør og mange positive sponsorar har opna opp for folk. Her går folk som er nesten nitti år og her går

småbarn og barnehagebarn. Det er tid for å rusle og oppleve naturen for nokre, medan andre strenar forbi og trenar i meir heseblesande fart. For den som verkeleg vil få opp pulsen, så byr både stien frå hamna og vegen frå kulturhusområdet på sugande bratter. Meir roleg gange er det om du vel å gå opp frå Tussa-bygget på Elsebø. Men uansett møtest ein på Tverrfjellet og til utsynet over havet. Og det er mykje folk som bruker turstien. - Det er enormt kor mykje folk som går på tur. Heilt utruleg, seier Anlaug Varhaugvik som er ei av dei som har lagt igjen mykje dugnadsinnsats på Heid tursti. - Men det er berre så kjekt å sjå og tenke på at så mange kjem seg ut på tur på grunn av denne turløypa. Eg blir stolt når dei eg møter i turløypa skryter høgt av - og nesten lovprisar dugnadsgjengen for arbeidet dei har gjort. Det er klapp på skuldra, fine ord og nokre har til og med takka opp i handa! Eit styre og eit dugnadslag på rundt tjue personar er dei som har stått bak. Nyleg fekk dei Herøy kommune sin frivilligpris som takk for innsatsen. Dei har bak seg ein dugnadsinnsats på nærare tusen timar. No er det først og fremst meir tilrettelegging for bruk av stiane som står for tur. Lys er alt kome på plass i tillegg til nokre benkar og bord. No skal det bli endå fleire benkar – og trimapparat i lag med benkane. Det skal bli informasjonstavler og det skal skiltast. Berge og Flusund grendalag har begynt på ein liten gapahuk eit stykke inne på stien, og midt på Tverrfjellet med utsikt til horisonten og sommarsola som sig i hav bygger Heida Vel gapahuk med opning mot Fosnavåg, Rundebranden og storhavet. Tverrfjellet har vorte byfjell. Ein stad folk møtest.


14

IBørning2 blir oppfølgar til

Børning, den nest mest sette filmen på norske kinoar i 2014. Norsk actionkomedia produsert av Filmkameratene AS. Premiere hausten 2016. Mellom skodespelarane finn vi Anders Baasmo Christiansen, Marie Blokhus, Otto Jespersen, Sven Nordin og Jenny Skavlan. Regissør er Hallvard Bræin medan John M. Jacobsen er produsent.

DRITA BRA I FOSNAVÅG - Drita bra! Kom igjen! Vri deg med klokka, sånn, fint! Herleg!

REGISSØREN AV BØRNING2, Hallvard Bræin, ropar kommandoar og oppmuntring ut over skodespelarar, stab og forfrosne statistar. Filmindustrien har kome til Fosnavåg. Det er eit gigantisk apparat, partytelt over utstyr og regissør – og ein diger ankerhandterar som må flyttast. Den låg ikkje der då det vart filma dagen før. Dagens opptak må utsetjast og improviserast. Kamera går over skinnene, «Roy» (Anders Baasmo Christiansen) ligg på bakken før han reiser seg opp og blir utskjelt av ekskona (Marie Blokhus). Ho er til gjengjeld både entusiastisk og hyggeleg når kamera er slått av. - Vi har vorte så godt i mottekne. Og her er statistar som står på frå fem om morgonen til seint på kveld. At det er surt og kaldt tek ho ikkje så tungt. Ho har varmesålar i støvlettane og stor dunjakke til å ha utanpå kostymet i pausane. - Og no skal no dette bli Børningfilm på is. Det er surt, men det skal bli kaldare, dette er berre oppvarminga til nedkjølinga, ler ho.


Tekst: Torill Myren Foto: Børning, Siv-Elin Nærø

Børning2 startar i Fosnavåg og skal som film ende i Murmansk. Dette skal bli verdas første bilfilm på snø. - Drita bra, seier regissør Bræin. GOD REKLAME. I Herøy får han god hjelp av rundt hundre statistar og ein amcarklubb som stiller med 45 bilar og sjåførar. Og så legg Herøy næringsforum til rette som best dei kan. Dagleg leiar i Herøy næringsforum, Geir Idar Kvalsvik, trur Børning2 kan gi ein betydeleg reklameverdi. - Vi veit at den første filmen, Børning, har gitt mange fleire besøkande til stadene som var med i den filmen. Den første Børning-filmen var den nest mest sette filmen på norske kinoar i 2014 og trekte 380.000 personar til kinosalane. Ikkje berre får Fosnavåg ein sentral plass i Børning2. Fosnavåg får også førpremiere på filmen. Til hausten blir det raud løpar og gjenvisitt av skodespelarane.

15

SPEKTAKULÆRT. Herøy har eit visst rykte når det gjeld bilar frå før. Under innspelinga av Børning er bilparken forsterka med mellom anna Lamborghini, Audi R8 og ein Königsegg CCXR. Bilrace over Rundebrua skal gi spektakulære opningsscener til filmen. - Veldig bra, meiner Hallvard Bræin. Han gir ros til statistar og dugnadsånda som han ikkje har sett makan til. - Folk står på. Det blir skaffa bilar og svære båtar. Det er heilt eineståande. Bræin får no oppfylt ønsket om å vise fram Sunnmøre på film. Bræin har besteforeldre frå Vanylven og har vore mange somrar på Sunnmøre. - Det har vore ein draum dette, å få filme i havgapet. Naturen på Sunnmøre og Fosnavåg er fantastisk vakker. Det er ein av grunnane til at vi ville filme her. Det blir drita bra!


fosnavagkonserthus.no

Bilete: Frode Alnæs

HAUSTSTORM Hausten 2016

Dramatisk, lågmælt, kaotisk, fredfullt. I haust blir kino- og konsertsalen i Fosnavåg konserthus fylt av store opplevingar og kontrastar. Kom og opplev blant anna Margot, Vamp (på Herøy amfi i juli), Tusvik & Tønne, DeLillos, Come Shine med Jan Erik Vold, Nils Petter Molvær, Lars Vaular, Sigvart Dagsland, Frode Alnæs, To Rustne Herrer – og ikkje minst gallaframsyning av Børning i oktober. Vel møtt til ein stormfull haust.

Foto: Mona Nordøy


BLANKT OG BULDRANDE BILEVENTYR NO ER DET ATTER VÅR I LANDET, og det er på tide å få alle amerikanske glis ut i sola. Amcar Ytre Sunnmøre inviterer for 32. gong til vårmønstring på Herøy kulturhus. - Ta fram den gamle klassikaren eller den nye modellen frå i fjor og vis den fram på vårmønstringa i Fosnavåg 1. mai. Dette er dagen då Fosnavåg vert invadert av amerikanske bilar og motorsyklar. Tidlegare år har det vore over 400 køyretøy og 4000 personar innom portane denne dagen. Som tidlegare år slepper alle amerikanske bilar og syklar gratis inn. Inkludert i inngangsbilletten i år er også inngang til det flotte badelandet i Herøy, Sunnmørsbadet. - Her får ein mykje valuta for inngangspengane. Lat mor og barn bade medan far ser på bil – eller omvendt. Nord Helikopter kjem med eit av sine helikopter, og det vil vere muleg å få sjå Fosnavåg frå lufta. Dette har tidlegare år vore

svært populært både for liten og stor. I år kjem også den flotte gjengen frå HOG Chapter Nordvest på besøk. Buldrande og blankpolerte Harleys varmar eit kvart hjarte. Arrangørane håper også på å få besøk av nokre store, flotte «Bit Trucks». Amerikanske trailerar ruvar godt på norske vegar. Innandørs vert det modellbilutstilling, så her er det berre å ta med seg modellbilen sin og stille den ut. Der vert også standar av ulike slag i tillegg til kafe der ein kan kjøpe seg ein god middag. På uteområdet er det også kiosk. Store, flotte premiar frå USA skal delast ut i heile nitten klasser. Ei av klassene er ei eiga gjesteklasse. Der er det nødvendig med påmelding.

Foto: Arnt-Jarle Johansen

17

PROGRAM: kl.09.00 Startar med innsjekking og opplining av køyretøya. kl.12.00 Ope for publikum ca.kl.16.00 Premieutdeling etterfølgd av cruising. www.amcarys.no.


18


SJØLYST Tekst: Torill Myren Foto: Steffen Voldsund

www.havopplevelse.no

Sjøtur med stil, sjøtur med fart eller sjøtur på eiga hand?

Auto Marine byr på leigebåtar og båtturar alt etter kva du ønskjer. Ute er det surt og kaldt og lite som minner om sommar, men inne på Auto Marine lyser Marius Nytun opp ved tanken på sommar, sjø og båt. - Berre det, når ein ligg ute på bukta der med Akerendam, ser utover mot Runde fyr og husa der, og så får kveldssola som går ned i horisonten … Nei, då er det mykje bra fotomotiv, gliser han, og fortel om entusiastiske deltakarar på båtturane. Auto Marine starta opp med sal av båtar og båtutstyr i 2005. Ganske snart kom også draumen om å drive båtutleige. - Vi tenkte at vi hadde lyst til å drive med utleige av båtar også. Vi tilbyr ein totalpakke innanfor dette med båtar, og vi har verkeleg tru på at reiseliv vil vekse. FLYTEDRESS OG HØGE HÆLAR. Auto Marine opnar opp for at både tilreisande og fastbuande utan eigen båt, kan få kome seg på sjøen. Med vinterens nyinnkjøpte plattgatter byr dei på noko for ein kvar smak. Med rib er det på med flytedrakt og briller, fart og naturopplevingar til havs. Men farta til rib-en opnar også for lengre turar. Kva med rib gjennom Hjørundfjorden og besøk på Øye? Eller kva med tur til Stad der minibussen ventar på å ta deg anten til Vestkapp eller Hoddevika? - Vi har drive med rib-en i ein sesong, og fått veldig gode tilbakemeldingar. Det er fart og spenning alt etter ønska frå dei om bord samtidig som vi tenkjer sikkerheit.

Med plattgatteren Skreddaren kan ein køyre selskap og høge hælar om ein vil det. Den verneverdige veteranbåten frå 1951 har plass til over 60 passasjerar, men er best egna for inntil rundt femti personar om ein skal ha selskap og servering om bord. Her er det bord og benkar, tilrettelagt for ein sosial båttur med stil og i snekkefart. - Båten er veldig godt tilrettelagt for selskap, og vi håper folk kan få fine feiringar om bord. Men det opnar også for båttur i nærområdet med ein trygg og god båt. Marius Nytun og eigar av Auto Marine, Kurt Fylling henta Skreddaren frå Stavanger i vinter. Dei hadde seg ein tredagars seglas oppover langs vestlandskysten og fekk testa båten ut over Stadhavet. - Han oppførte seg veldig fint, fortel dei om den sist innkjøpte båten i flåten. MANGE TURMÅL Auto Marine byr på fleire ulike mål for båtturane. Det er alt frå tur rundt Bergsøya til kystsafari frå Grasøya, utom Kvalsvika og retur gjennom Flåværleia. Lenger i veg kan ein fare til Åramsundet, til Stad, til Raudøya i Ørstafjorden – eller Ålesund. Den som vil ha seg nokre timar eller ein dag på sjøen på eiga hand, kan også leige skjærgardsjeep hos Auto Marine. - Det er eit tilbod for dei som ikkje har båt, men som kan tenke seg ein tur på sjøen. Det gjeld både fastbuande og folk som er på besøk.

19


BADEGLEDE I FOSNAVÅG! Konkurransebasseng, bølgebasseng, play & spray, straumkanal, velvære-basseng, barnelagune, to stupebrett og eitt stupetårn, sauna og steam-bad, badekafe og badebutikk. 20

www.sunnmorsbadet.no


TRYGG HAMN FOR GAMAL KYSTKULTUR Herøy kystlag er klar til dyst for å berge historia frå vår kyst. Tekst: Torill Myren Foto: Torill Myren

FRÅ SJØOVERFLATA og heilt til topps i tredje etasje på det gule murhuset frå 1950 er det stort og smått som fortel om kystfolket si næraste historie. Frå dei minste flasker i medisinkista til den store dorryen som ligg i båthallen, frå rekkja med fotografi til rekkja med motorar. - Vi har ei vesentleg og sjeldan motorsamling, fortel karane i Herøy kystlag med ikkje så reint lite stoltheit og peikar på glødekulemotorar, semidieselmotorar og dieselmotorar. Det er Nogva, Tenfjord og Rapp. Namn på motorar som set i gang minnemaskineriet hos mange. Herøy kystlag vart skipa i 1991 og er eit av dei 126 kystlaga i Forbundet Kysten som har både størst anlegg og størst samling. I tillegg til slipp og hus frå gamle Brødrene Nerem Mek. Verksted og flytebrygge ved anlegget, så driftar kystlaget også alle dei tre gjestebryggene rundt på hamna i Fosnavåg. NOKO VETUGT. På slippen er det folk stort sett kvar dag. Meininga er at dette skal vere ein plass å møtest. Nokre vøler på båtane sine, andre jobbar med hus, båtar og gjenstandar på museet. Og den viktigaste gjenstanden er kanskje kaffitraktaren. Det er sosialt å vere med i kystlaget. - Ein må no ha litt å styre med, ein stad å møtest og få gjort noko vetugt, ler Peder Pettersen og Per Ove Djupvik. Svein Sporsheim legg til at mange har vore på sjøen med både båtar og motorar som no er på slippen. Leiar i kystlaget, Robert Voldnes, seier at det er mange

Herøy kystlag si samling femner vidt og frå den minste mutter til større båtar.

årsaker til at folk er med i kystlaget. Nokre er opptekne av det reint museale og andre er vil gjerne bidra med det meir praktiske. - Kva hadde skjedd med alle desse båtane og gjenstandane viss ikkje de tok vare på dei? - Nei, då er det nok stor fare for at mykje av det vore brent og kasta.

21

www.heroy-kystlag.no

HISTORIE. I staden har det no fått plass på slippen. Der blir det teke vare på og informasjonen samla. Kvar gjenstand har si historie. Skrivepulten der alle setlane på leveringar på Holmsildbuda vart skrive. Skiltet frå Sunnmøre og Romsdal fiskesalslag sitt kontor i Fosnavåg. Waage-båten og Blankholmbåten. Lysaggregatet både frå Flåvær og Svinøy fyr. Planane framover er mange. Ein ønskjer seg grindnaust til å stille skikkeleg ut dei mange båtane kystlaget har. Heile Notaneset der slippen held til kan bli eit område for kystkultur. Der står hus og sjøbuder som er hundre år gamle. I litt mindre format og i nærare framtid er neste steg på vegen med å synleggjere kystkulturen under «Gamalmotorens dag» i Fosnavåg laurdag 11. juni. Då ønskjer ein velkomen alt som finst av gamle motorar, anten det no er i båtar eller traktorar eller kva det er, til Fosnavåg. Det blir gromlyd og mimring. Og sal av siste rest av kystlaget si vidgjetne boknasild. Kystkulturen skal både smakast og luktast, sjåast og høyrast den dagen.

Robert Voldnes, Per Ove Djupvik, Peder Pettersen og Svein Sporsheim er nokre av medlemen i Herøy kystlag som tek vare på, forvaltar og formidlar den gamle kystkulturen.


22

Tekst: Torill Myren Foto: Bergsøy IL - Fotball

HAVYARDCUP er for veldig mange ein fin start på sommaren. Gjennom åra har Havyardcup vakse seg til ein stor fotballcup. Tusen spelarar med trenarar, foreldre, søsken og andre som er med, betyr at 3.000 til 4.000 menneske fyller Havila Stadion Fosnavåg. I år er dagen laurdag 4. juni. Jente- og gutelag til og med fjorten år frå heile Sunnmøre er inviterte til Fosnavåg og Havila Stadion Fosnavåg. Der fyller dei begge fotballbanene gjennom ein heil dag. Mellom kampane er det lagt opp til ulike aktivitetar og matsal som skal vere med å gjere også ventetid og pausetid til gode stunder på fotballdagen. Rundt Herøy kulturhus har det vakse fram eit fleirbruks stadionområde med rom for både sandvolleyball, tennis og sykling, men det største området gjeld fotball. To baner, klubbhus og overbygd tribune gir Bergsøy IL fotball eit svært godt utgangspunkt for både drift og å arrangere Havyardcup. – Vi gler oss til 4. juni og cup, og trur den niande Havyardcupen skal bli like bra som det har vore før om åra, seier dagleg leiar i Bergsøy fotball, Tom Beddari.

HAVYARDCUP


MOLTUSTRANDA MOSJONSFESTIVAL NO ER TIDA SNART KOMEN for årets festival på Moltustranda. Siste helga i mai går den av stabelen, og heile bygda er involvert. Moltustranda IL er arrangør, men hadde ikkje klart dette uten den sterke dugnadsånda som er på Moltu. Alle løpa startar og stoppar ved Coop butikken og det er her det meste skal foregå denne helga. Her blir sal av god mat og god drikke som ein kan nyte i den koselege teltlandsbyen vår. Ungane kan fare på leikeland på skulen og kose seg med hopp og sprett. Fredag startar vi med Moltumila, eit løp som går gjennom heile bygda, der nokon spring medan andre tek ein sosial kosetur i roleg tempo. Her har vi óg Minimila som er tilrettelagt for borna. På kvelden blir det undehaldning i teltet og kos og hygge med musikk etterpå. Laurdag er det Motbakkeløp til Hidsegga. Ein fantastisk flott tur på ein topp som ruver 556m over havet. Her er løyperekorden på under 35 minutt! Om kvelden blir det dans, og vi er så heldige at vi har fått booka bandet Charlie. Eit band som har hatt pause ein god del år, men som no er tilbake med energien på topp. Her kan ein danse til flott musikk! Søndag så er det Tour de Moltu. Eit sykkelritt som går fleire runder gjennom bygda, totalt 4,8 mil for dei sprekaste. I alle sportslege aktivitetar er det lagt opp til både mosjonsklasse og konkuranseklasse med premiar. Mosjonshelga vert avslutta med ein god bygdemiddag på grendahuset. Arrangøren står klare med alle sine hjelparar og satsar på god auke i deltakarar i år óg. Vi håper sjølvsagt på godt vér, og at mange tek turen til denne flotte festivalen som slår eit slag for folkeliv og folkehelsa.

Til høgre: Charlie Lengst til høgre: Christoffer Remøy Endresen

Tekst: Veronica Frantzen Foto: Ida Moltu, Charlie

23


24

Tekst: Bjørnar T. Sævik Foto: Lisa Endresen/Fosnavaag Rock Gitte Johannessen Stephen E. Butkus Hans Fredrik Asbjørnsen

VIL FYLLE PARKEN MED GODLYDAR Festivalsjef i Fosnavåg Rock, Frank-Levi Kvalsund, garanterer nok ein eventyrleg festival - Vi håper å fylle parken i Fosnavåg til randa i sommar, seier ein positiv festivalsjef.

www.fosnavaagrock.no

24. og 25. juni sparkast sommaren for alvor i gang i kystperla Herøy. Desse dagane blir Fosnavåg Rock arrangert for tredje år på rad og kan by på eit rocka, kunstnarisk og spennande program for musikkentusiastar og festivalsjeler. - Det blir ein folkefest i like stor grad som dei føregåande festivalane, om ikkje endå betre. Vi har bestilt det flottaste vêret Sunnmøre kan by på, seier Frank-Levi Kvalsund, som blei bønhøyrd av vêrgudane under fjorårets festival. Fosnavåg Rock gjekk i fjor frå å vere eit ambisiøst minusprosjekt

til å bli eit suksessprosjekt som gjekk i null på økonomien. Festivalen var i følgje Kvalsund fantastisk på alle måtar, med økonomi som gjekk bra, publikumsauke og eventyrleg festivalstemning med lite bråk og vellukka festivalcamp. LOVAR SPENNANDE PROGRAM På årets line-up står Di Derre med folkekjære Jo Nesbø i spissen som den store godbiten, men fleire andre artistar er også booka. Fatty Sunroad, Mystery Train, Cocktail Slippers og Kontrollert Kaos er klare. Fredag 29. april er det tid for sleppefest. – Denne datoen oppmodar eg alle og ein kvar til å sette av. Det blir arrangert eit


spektakulært releaseparty på Thon Hotel Fosnavåg, som også er ein viktig samarbeidspartnar for oss. Det blir artistslepp, sal av billettar, live musikk og god stemning. Saman med store norske artistar vil lokale krefter også få plass på festivalscena i parken. Arrangørane bak festivalen meiner det er viktig å skape ein arena som også kan bidra til å styrke det rike musikklivet vi har lokalt og regionalt. - Vi vil at lokale talent skal få mulegheit til å utvikle seg gjennom festivalen og vil fortsette å vise fram lokale band og artistar i tillegg til meir etablerte musikarar, fortel Kvalsund. EIT LYSPUNKT I DEN VANSKELEGE TIDA. Det er vanskelege tider for næringa i kommunen noko som sjølvsagt vil kunne merkast også for festivalen. Men til trass for den vanskelege situasjonen i offshorebransjen er viktige aktørar positive til Fosnavåg Rock. - Næringslivet er svært positive til festivalen, men tidene er sjølvsagt vanskelege. Vi forstår fullt ut at det er vanskeleg for dei å bidra som tidlegare, men difor vil eg i år legge vekt på at folk må støtte opp under festivalen. Vi treng at folk og publikum møter opp, noko eg trur og håper vil skje, forklarer festivalsjefen. Frivilligheit er også noko som er essensielt og som oppmodast til, i følgje Kvalsund. I fjor hadde festivalen kring 200 frivillige som arbeidde med alt frå servering til å ta vare på dei besøkande artistane. - Fleire har allereie meldt si interesse for årets festival, noko som er kjempebra, avsluttar festivalsjefen som håper å sjå folk på festivalen.


26

Tekst: Bjørn Ove Endresen Foto: Herøyspelet, Mariann Skorpen Berge

www.heroyspelet.no Dagens Næringsliv «Jeg har snakket med andre som har vært både på Stiklestad og på Herøy, og som mener Herøyspelet er bedre enn Stiklestad» Sunnmørsposten Ei soge om suksess. Dette er historia om korleis folk i Herøy får til noko som ingen andre i regionen får til. Vestlandsnytt Jubileumsutgava av Kongens ring er den beste nokon gong Eva Mørkeset, leiar «Barneteateret Vårt» Det er eit fantastisk spel og ei historie som har alt som skal vere med. Høgdramatisk med mord og sjalusi, men også kjærleik! Agnes Kittelsen: Kongens Ring er eit av dei verkeleg gode historiske spela i Norge

DEN VAKRASTE MUSIKALEN Dei siste 25 åra har meir enn 60.000 personar sett «Kongens Ring». OM VIKINGMUSIKALEN. Vikingmusikalen ”Kongens Ring” er basert på sogeskrivar Snorre sine forteljingar om kong Olav Haraldssons liv og levnad. Musikalen har sidan starten vakse seg stor, og meir 60 000 personar har sett den vakraste musikalen i Møre og Romsdal. Vakker song bitt musikken og historia saman. Kvart år kjem orkestermedlemer og songarar frå heile Sunnmøre saman på Herøy og skaper ei magisk stemning i Herøy amfi. Det heile er leia av av Gerald Pettersen, som har har vore regissør alle dei 25 åra åra spelet har vorte sett opp. Pettersen har til dagleg sin arbeidsplass ved den Nationale Scene i Bergen. KJENTE SKODESPELARAR ER MED. Gjennom åra har mange kjente skodespelarar som Helge Jordal, Karoline Krüger, Jon Bleiklie Devik, Agnes Kittelsen, Pål Sverre Valheim Hagen, Nils Ole Oftebro, Anette Hoff og Bjørn Willberg Andersen vore med. Dei fleste av aktørane kjem tilbake år etter år og saman med lokale aktørar øvar dei fram ei forestilling som held eit høgt kunstnarleg og underhaldningsmessig nivå. ØYA HERØY. Sjølve spelet skjer i amfiet på sagaøya Herøy, som kommunen har fått namnet sitt frå. Her kan du vandre på godt tilrettelagde stiar og oppleve litt av øya si over tusenårige historie som kyrkjestad og handelsstad. På gardstunet kan du få servert alt frå kaffi til full middag og borna kan få prøve kostymar, sverd og leike vikingar. Og heilt ute på enden av øya finn du amfiet der publikum får sjå musikalen Kongens Ring. OPPLEVINGAR I DISTRIKTET. Og kvifor ikkje ta heile helga her ute i havlandet? Du kan slå opp teltet ditt, parkere bobilen i distriktet, eller nytte hotellpakken som vi tilbyr i samarbeid med Thon Hotel Fosnavåg. Bu godt på eit nytt hotell som har utsikt til både fjell og hav og som er blitt kjent for sine gode frokostar og andre rettar. I distriktet kan du nyte lokal mat på lokale restaurantar, gå i spennande butikkar, ta turen til det største badelandet i Møre og Romsdal, gå på fjelltur til fuglefjellet på Runde, sjå utstillinga av Rundeskatten, eller kanskje du berre vil finne eit svaberg og prøve fiskelykka? Musikalopplevinga med Kongens ring kan verte sommarens beste kortreisthelg, så legg inn 2. og 3. Juli på kalendaren din, inviter med familie og vener og ta turen ut til oss i Herøy havland.


27


Inge Kvalsvik og Anita Kvalsund ønskjer velkomne til Kvalsvika og Kvalsvikdagen. – Her er mykje å sjå og oppleve, seier dei.

28

Tekst: Torill Myren Foto: Siv-Elin Nærø

SOMMARDAGEN I KVALSVIKA Kvalsvikarane har prikka inn toppforma og godeveret i år også. Laurdag 13. august blir det sommar og folkeliv.

GARANTIAR skal ein vel vakte seg for, men Kvalsvik grendalag har hatt full klaff med veret dei rundt ti gongane dei har arrangert Kvalsvikdagen. Når Kvalsvikdagen kjem, ja, då kjem sola også. Og det er ikkje berre godt ver dei byr på under Kvalsvikdagen, men det er god stemning i tillegg. Slikt dreg folk til bygda ytst i havet. Anita Kvalsund og Inge Kvalsvik i Kvalsvik grendalag fortel om eit par tusen besøkande. Dei kjem i bil, bobil og med båt. Siste åra er det lagt ut flytebrygger så båtfolket kan overnatte i tillegg til at det også er bobilparkering. - Dei som kjem har høyrt om denne fantastiske dagen med god mat, med utstillingar og salsbuder i nausta, aktivitetar for store og små, fin stemning og ein kjekk utedans om kvelden. MUSIKK OG BUTIKK. I år er det Stine Nilsen Band som står for musikken og underhaldninga på dansen om kvelden. På dagtid vert det lagt opp til ulike slags aktivitetar. Funballz på hamna er eit tilbod. Båttur for å oppleve fuglefjellet på Runde frå sjøsida er eit anna. Klovneriet og opplegg for barna vert det også. Og så er det utstillarane, då. I naustrekkja ved Kvalsvikhamna vert det rydda plass til utsal av både handarbeid, kunst – og klippfisk. I fjor hadde ein også stor suksess med utstilling av skutemodellar. Det gjentek arrangørane i år. Over Hamnevegen kan ein kjenne lukta av steikte vaflar og grillmat. Det blir bore fram porsjon på porsjon av den vidgjetne laksemiddagen. Og det er kaker i fleng. - Visst er det mykje arbeid dette, men så godt som heile bygda er med på ein eller annan måte. Og det er no kjekt både for oss som held på og dei som kjem på besøk. Inntektene går til grendalaget og dermed tilbake til heile bygda – og dei som kjem til bygda. Grendalaget syter mellom anna for skilting og stiar til Kvalsvika sine andre attraksjonar som Mulevika og Muletua. Bading i Mulevika eller fjelltur på Muletua – eller begge deler – passar også inn om ein besøkjer Kvalsvika. Ein liten avstikkar til fyrlykta på Golleneset byr også på nærkontakt med natur og storhav. - Velkomne skal de vere. Her er mykje å sjå og oppleve.

Når ein kjem til Kvalsvika, er tur til Mulevika eller Muletua – det meir ukjente, men like vakre nabofjellet til Rundebranden – vel verd ein tur.


29

Thon Hotel Fosnav책g Gerhard Voldnes Veg 7 6090 Fosnav책g fosnavag@thonhotels.no +47 700 81 000

Thon Hotel Fosnav책g | Gerhard Voldnes Veg 7 | 6090 Fosnav책g


KLAR FOR PIR Herøy ungdomsråd spelar igjen opp til Pirfestival. Det er berre å glede seg. SIDAN 2009 har det vore ungdomsfestival i Herøy i september. Her har ein fått høyre nokre av dei heitaste artistane i Norge, og grupper som Erik og Kriss, Cir.Cuz, Raylee, Staysman&Lazz og Katastrofe har alle vore gjester på Pirfestivalen.

30

I tillegg til musikken så har Pirfestivalen også bode på aktivitetar og underhaldning. Paintball, gokart, kajakktrening og rånebiltreff har stått på programmet. Detaljane i årets program er ikkje heilt klare enno, men koordinator for ungdomsrådet, Mona Ryssevik, forsikrar om at planlegginga er godt i gang. Tidlegare festivalar har vore ein stor suksess med godt oppmøte også frå nabokommunane. Leiar i Herøy ungdomsråd, Mathias Dybvik, fortel dei difor legg opp til transporttilbod slik at det skal bli lettare for ungdomar frå heile regionen å delta på Pirfestival. Herøy har to gongar vorte kåra til årets ungdomskommune av representantar på Ungdomens fylkesting. - Det betyr at Herøy har eit topp tilbod av aktivitetar for unge, og pirfestivalen spelar også her ei viktig rolle, seier Ryssevik og Dypbvik.

NYE, SPENSTIGE SPRELL Etter fjorårets pause er Makrellfestivalen tilbake. Større og meir sprellande enn før.

GUNTHER DAHLER OG MONICA BJØRHOVDE ved Thon Hotell Fosnavåg er med på å drage i trådane. - Vi ønskjer å vere med å bidra til aktivitet i Fosnavåg, og Makrellfestival er eit godt tiltak som bygger både på historiske tradisjonar og notidas næringsliv. Fiskeri er og har vore ryggrada i samfunnet her ute. Med det som utgangspunkt legg ein no opp til todagars Makrellfestival. I samarbeid med Herøy næringsforum blir fredagen ein næringsdag med seminar om fiskeri og mulegheitene i havet, og der ein skal ha med både lokale og nasjonale foredragshaldarar, mellom dei er eventyraren Jarle Andhøy. På hotellet vert det også rigga til med utstillarar frå maritim næring og fredagskvelden vert avslutta med havets festbord. - Då skal vi vise fram noko av alt godt som kan lagast med fisk og sjømat. NÆRT OG GODT. Laurdag vert Allmenningskaia teken i bruk. Då skal folk freistast av lokal og kortreist fisk og sjømat. Leverandørar som Sandefisk og Njardar er sjølvsagde gjester. Herøy kystlag skal vise fram nokre av alle skattane dei har i sine samlingar. Og det vert ulike utstillarar som kjem med alt frå den minste fiskesluk til større båtar.


Tekst: Torill Myren Foto: Vegard Fimland Katrine Lunke

Dei som vil skal dessutan få kome seg ut på sjø anten ein vil glide langs havoverflata i kajakk, fare på fiske eller på båttur til Runde. Til hausten er også tur til matopplevingar på Skotholmen noko som kan kombinerast med besøk på Makrellfestivalen. Og sjølvsagt besøk i butikkane i Fosnavåg. Kvelden vert avslutta med Kokken Tor som spelar til dans i teltet på kaia. MATLYST I OKTOBER. Ein månad etter Makrellfestivalen står det meir mat på menyen på Thon hotell Fosnavåg. Første helga i oktober byr hotellet inn til matfestival. - Då ønskjer vi å knyte til oss alle desse gode tilbydarane av tradisjonsmat som vi finn i området, og vi kallar det «Fjord til fjell», fortel hotelldirektør Gunther Dahler.

Han fortel at dei allereie har avtale med om lag tretti leverandørar som skal vere med på marknad i Fosnavåg denne helga. - Det blir sal og smak av mat frå havgapet til Sunnmørsalpane. I tillegg vert det matfagleg dag, kokkekamp og opplegg for barna. Og laurdagskvelden bygger hotellet kveldens middag opp ut frå alle dei lokale leverandørane. Dahler gler seg. - Det er fantastisk mykje god mat som vert produsert her i regionen. Denne ønskjer vi å vise fram.

WWW.VISITFOSNAVAAG.NO har meir om program og påmelding.

31


32

Tekst: Torill Myren Foto: Siv-Elin Nærø

MEIR OM HERØY KAJAKKLUBB HER: www.facebook.com/Heroykajakk/ heroykajakk.wordpress.com/

FIN FLYT PADLE STILT langs med land eller barske seg mot båra? - Det er det som er så fint med kajakk. Det er for kven som helst, og så kan ein padle eit lite stykke på flatt hav, gå i land på ein holme og ta seg ein kaffi, eller ein kan fare lenger ut til storhav og båre, ein kan drive med elvepadling, eller kajakkpolo... I Herøy kajakklubb har dei greidd å overbevise stadig fleire. Klubben har nærare 200 medlemer. Dei av medlemene som har grunnkurs hav kan bruke kajakkar som klubben har klubbnaustet på Jensholmen. I EITT MED NATUREN. Rundt Jensholmen byr farvatnet på mange mulegheiter. Det er kort veg ut i Flåværleia og storhavet for den som ønskjer det. Det aller næraste farvatnet byr på holmar og skjær, lune viker og livd for vind og bårer. - Kajakk er berre veldig kjekt. Det er ei sånn friheit og avkopling. Og så er det sosialt. Medlemene i klubben er engasjerte. Dei snakkar varmt om holmeturar med både matopplevingar og naturopplevingar. - Med kajakk får ein sjå og oppleve naturen på ein måte ein ikkje gjer elles. Ein kjem heilt ned på sjøoverflata og føler at ein går i eitt med naturen. FOR ALLE. Dei forsikrar om at kajakk både er ein trygg sport og ein sport for alle. - Du har padleåre som balansestang og det skal nesten litt til å greie å velte. Vi har folk her som har padla i fleire tiår og ikkje velta ein einaste gong. Dessutan har vi fokus på sikkerheit og opplæring i redning. Og padling er for alle, forsikrar dei. - Vi har hatt med fem-åringar på tur. Då er det berre å ta med slepetau og ta dei på slep når dei ikkje greier meir sjølve. Vi satsar dessutan på ungdom, og har også padlarar på over sytti år. I tillegg er dette ein fin sport for funksjonshindra.

Herøy kajakklubb har naust på Jensholmen, eit fint utgangspunkt for padleturar. F.v.: Børre Brandal, Christer og Oliver Torvik, Morten Lillenes, Eilen Reinaas og Elin Svendsen.

Det er god trening for heile kroppen. Og ei god oppleving for heile mennesket. - Det er berre å kome å bli med, for eksempel på klubbtur. Dette er den nye folkesporten.


33

Kajakk er berre veldig kjekt. Det er ei s책nn friheit og avkopling


34

Foto: Siv-Elin Nærø

OVERNATTINGSSTADER GJESTEHAMNER I HERØY Fosnavåg Om lag tretti båtplassar midt i sentrum av Fosnavåg. Lun hamn med tre meters djupne, flytebrygge med vatn og straum. Sanitæranlegg. Kort til butikkar og andre sentrumsfunksjonar. http://gjestehavner.batmagasinet.no/ fosnavag-gjestebrygge/

Lanternen Om lag tjue båtplassar ved Lanternen Marina. Flytebrygge med straum og vatn. Slipp. Kort veg til Lanternen med kafe og kiosk med nokre daglegvarer. http://gjestehavner.batmagasinet.no/ lanternen-marina-heroy/ Båtmagasinet har også registrert Kvalsvik, Runde og Hestholmen ved Kjeldsund som uthamner. Sjå meir info på http://uthavner.batmagasinet.no/category/ more-og-romsdal/heroy/

GOKSØYR CAMPING Utleigehus, loshytte, hytter, oppstillingsplass for bobil/campingvogn, teltplass og kiosk. Båttur rundt Runde, selsafari og fisketurar. www.goksoyr.no

JAKOBS RORBUER To rorbuer med til saman fjorten sengeplassar. Terrasse, grill, flytebrygge. Båt kan leigast etter avtale. www.jakobsrorbu.no

RUNDE MILJØSENTER Åtte leilegheiter, kvar med fem sengeplassar. Kafe, formidlingssenter og utstilling av Rundeskatten og fugleutstilling. www.rundecentre.no

HAVFERIE KVALSVIKA Tre rorbuer og ei hytte. Til saman om lag 25 overnattingsplassar. Boblebad og sauna. Båtar til leige. www.havferie.com

KJELDSUND Fleire hytter ved sjøen, kvar med plass til åtte-ti personar og ei storhytte med sju soverom. Robåt og kano. www.nms.no/kjeldsund

RØYRA FERIESENTER To hytter i sjøkanten, kvar med plass til seks til åtte personar i tillegg til nyrenovert hus med fem soverom. www.royraovernatting.no

HERØY KYSTCAMP Oppstillingsplass for campingvogner/bobil, teltplass, to hytter og ei rorbu. Båtutleige, røykeomn for fisk, sløyebud. www.kystcamp.no

LANTERNEN AS Ti hytter, to rorbuer og oppstillingsplass for bobil/campingvogn, tømestasjon. Båtutleige, sløyehus for fisk, kafe. www.lanternen.no

SÆVIK UTLEIGEHYTTER To hytter på kaikanten, kvar med sengeplass til åtte-ti personar. Dykkekompressor og RIB-båt i tillegg til to andre båtar. www.ansimax.no

HOTEL NEPTUN Hotel Neptun ligger i Fosnavåg sentrum, med storhavet som nærmeste nabo. Bed & Breakfast. www.hotelneptun.net

RUNDE FYR TURISTHYTTER DNT-hytte med 24 sengar fordelt på fleire rom og loft. Sjølvbetjent. Nøkkel må hentast på Runde eller turistinformasjonen i Ørsta. http://alesund.turistforeningen.no

THON HOTEL FOSNAVÅG Nytt konferansehotell på kaia i Fosnavåg. 115 rom. Restaurant. Båtutleige. Kinosal, konserthus og skipssimulator i same bygget. www.thonhotels.no

visitfosnavaag.no


ÅLESUND LUFTHAMN, (AES),

35

ÅLESUND ØRSTA-VOLDA ÅLESUND - HAREID, HURTIGBÅT

ÅLESUND

RUNDE

FOSNAVÅG ULSTEINVIK

HAREID

ØRSTA-VOLDA


P R O G R AMO VERSIKT H E RØY

01/05/16 AMCAR

2016

27-29/05/16

MOSJONSFESTIVAL PÅ MOLTU

04/06/16

HAVYARD CUP

FOSNAVÅG KONFERANSEN 2016 SETT AV DATOEN: TORSDAG 16.JUNI - THON HOTEL FOSNAVÅG

OPTIMISME I HAVROMMET

11/06/16

16/06/16

16 - 27/06/16

GAMALMOTORENS DAG

FOSNAVÅG-KONFERANSEN

FOSNAVÅG-VEKA

24 - 25/06/16

FOSNAVÅG ROCK

13/08/16

KVALSVIKDAGEN

02-03/07/16

HERØYSPELET KONGENS RING

02-03/09/16

MAKRELL OG PIR FESTIVAL

18/07/16

VAMP PÅ HERØY AMFI

07-09/10/16

MATFESTIVAL