Page 1

H E R テ郎 Ve l ko m e n t i l テク y r i ke t v e d s t o r h a v e t

visitfosnavaag.no


h e r øy ko m m u n e 01: Bruer knyter øyane saman 02: Herøy har eit rikt kulturliv

03: Kort veg mellom naturopplevingane

Med storhavet som næraste nabo og kort veg til Ålesund, Ulsteinvik, Volda og Ørsta ligg Herøy kommune midt i matfatet. Dei enorme ressursane i det fiskerike havet har alltid vore grunnlaget for busetnad, vekst og utvikling. Båten var og er ein sentral del av livet til dei knapt 9000 innbyggjarane, og ein stor del av Noregs fiskeri- og offshorereiarlag har adresse i kommunen. Eit framgangsrikt og samfunnsengasjert næringsliv bidreg også i stor grad til gode og varierte fritidstilbod både til fastbuande og besøkande. Organisasjons- og kulturlivet blomstrar, med eit imponerande utval kor, korps, idrettslag, kulturskule, festivalar, sogespel, konsertar, lag og foreiningar av alle slag. I 2012 vart kommunen kåra til den beste ungdomskommunen i fylket. Alle øyane med busetnad i kommunen er knytte til kvarandre og fastlandet med bruer og undersjøisk tunnell (Eiksundsambandet). Vegen er kort frå den eine storslagne naturopplevinga til den neste. Fugleøya Runde er kjent for Noregs tredje største og eitt av landets mest artsrike fuglefjell. Her finn du også utstillinga av Rundeskatten. Men også resten av kommunen har mykje å by på både av natur og meir urbane aktivitetar.

Foto: Kay Åge Fugledal

01

02


Foto: Oddbjørn Monsen

03


F o s n avåg 04: Den naturlege hamna gir ly

05: Kaia er også kulturarena

Kommunesenteret Fosnavåg har vakse fram rundt den lune, naturlege hamna som til alle tider har gitt ly til båtar og mannskap. Den vesle kystbyen er fleire gongar kåra til den fremste næringsbyen i Noreg. Her er ingen store kjøpesenter, men i staden ei rad nisjebutikkar med eit anna utval enn det kjedebutikkane tilbyr. Hit kjem mange langvegs ifrå for å finne det spesielle. I tillegg har byen hotell, kino og kulturhus, badeland, kaféar og restaurantar, bakeri, vinmonopol, matbutikkar, gjestebrygge og sykkelutleige. Servicekontoret ved rådhuset er turistinformasjon i sentrum.

Foto: Kay Åge Fugledal

04


Foto: Stargate

05


runde 06: Goksøyra med sti til fuglefjellet

07: Gullmyntar frå Rundeskatten

Fuglefjellet på Runde er eit nasjonalt ikon og kjent langt utanfor landegrensene. Fjellet er lett å nå til fots, og også frå båt er det ei stor oppleving. Om våren og sommaren yrer det av liv i dei stupbratte fjellsidene, i lufta og på sjøen av lundefugl, havsuler, storjo, ulike måseartar, alke, lomvi og skarv. Over det heile patruljerer majestetiske havørner. Den som opplever sverminga til lundefuglen ein vår- eller sommarkveld gløymer det aldri! Fuglefjellet er sårbart og freda i hekketida. Besøkande må halde seg på stiane og ikkje uroe fuglane. Lokale båtførarar tek gjestar med på turar til fuglefjellet fleire gongar pr. dag i turistsesongen.

Foto: Stargate

06

Foto: Oddbjørn Monsen

07


r u n d e s k at t e n 8: Lundefuglen svermar om kvelden

I 1725 forliste det nederlandske handelsskipet «Akerendam» i Kvalnesbukta ved Runde i eit forrykande uver. Dei 200 menneska om bord omkom. Skipet var lasta med mellom anna 19 kister fulle av sølvog gullmyntar då det kom ut av kurs på vegen til Indonesia. Fem av kistene vart berga i tida etter forliset. Tragedien vart etter kvart gløymt, heilt til tre hobbydykkarar fann enorme mengder myntar på havbotnen i 1972. Rundeskatten inneheld meir enn 57 000 myntar og store mengder andre gjenstandar frå skipet. Mesteparten vart oppbevart ved Bergen Sjøfartsmuseum i nesten 40 år. I 2011 henta Runde Miljøsenter skatten heim og laga utstillinga som fortel den spennande historia. Ved miljøsenteret kan du også sjå den premierte naturdokumentaren «Havets sølv», som fortel om ein av dei største biologiske prosessane i havet: Sildegytinga utanfor Mørekysten. Samspelet mellom havstraumar, vind, fisk og fugl forklarer kvifor Runde har Noregs tredje største fuglefjell og kvifor Herøy er mellom dei viktigaste fiskerikommunane i landet. Foto: Oddbjørn Monsen

08


n at u r o g h i s to r i e 09: Eldorado for dykkarar

10: Finn ro ved Herøy Kystmuseum

Over alt i Herøy er spektakulære naturopplevingar lett tilgjengelege, frå hav og fjøre til fjelltoppar med eventyrleg utsikt og merka turstiar. Indre delar av kommunen har skjergard, lune badeviker og lysløype i fjellet, i ytre finn du storhavet og fuglefjellet. På Skorpa lever ein flokk villgeiter, ein selkoloni held til på Grasøyane, og er du heldig får du også sjå spekkhoggarar på nært hald. Herøy kystmuseum fortel ikkje berre den interessante historia til den gamle handelsstaden, her er også kopien av Kvalsundfæringen utstilt. Den vart funne i lag med Kvalsundskipet i 1920 i ei myr på Kvalsund. Originalen er datert til ca. år 690 og er kjent som Noregs eldste rekonstruerte skip. Ein kopi av Kvalsundskipet er utstilt ved Sunnmøre museum i Ålesund. Fleire andre gamle handelsstader finst også i kommunen, frå tida då skipsleia var hovudvegen. Gravrøyser og runeskrifter vitnar om busetnad også i enno eldre tider. Herøy

kommune

er

eit

eldorado

for

fotturistar,

fotografar,

fugleinteresserte, padlarar, hobbyfiskarar både frå land og båt, sykkelturistar, badegjester, dykkarar og historieinteresserte. I Fosnavåg Foto: Per Eide

09

kan du leige syklar, og fleire stader tilbyr utleige av båt.

10


Foto: Mariann Skorpen Berge

10


o v e r n at t i n g 11: Gjestebrygge i sentrum

12: Runde fyr er turisthytte

Det er mykje å velje i for overnattingsgjester i Herøy, frå telt til hotell. I kommunen finst campingplassar med hytter og oppstillingsplass for bubilar, rorbuer med utleige av båt, ferieleilegheiter, gjestehus, rom til leige og gjestebrygger for tilreisande med båt. Runde fyr er den mest populære turisthytta til Aalesund-Sunnmøre turistforeining.

Foto: Oddbjørn Monsen

11


Foto: Sindre Nakken

12


F o s n avåg

13: Kort veg til alt i Herøy

Goksøyra G

RUNDE

HERØY

Meir informasjon om tilbod i Herøy

ULSTEIN

kommune finn du på: K Kvalsvik

www.heroy.kommune.no www.visitfosnavaag.no

REMØYA

NERLANDSØY Kvalsund

visitfosnavaag.no

LEINØYA Sande

Fosnavåg

Torvika

BE BERGSØYA

Flåvær ær

Herøy

K SANDE

K

Moltustranda Sandvika Tjørvåg Myrvåg

Leikong

Leikanger

Foto forside: Stargate

13

Visitfosnavaag - Velkommen til Herøy  

Velkommen til øyriket ved storhavet Visitfosnavåg Herøy kommune

Visitfosnavaag - Velkommen til Herøy  

Velkommen til øyriket ved storhavet Visitfosnavåg Herøy kommune