Page 1

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

2014 - 2015 DEPARTMENT OF ARCHITECTURE

2014 - 2015 MİMARLIK BÖLÜMÜ


KAPAK FOTOĞRAFI : ZEYNEP YAĞMUR


ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ Çankaya Üniversitesi Mimarlık Bölümünde eğitimin hedefi “kişiliğin eğitilmesi” olarak adlandırabileceğİmiz bir yaklaşım olarak tanımlanabilir. Bu anlayış, her tasarım disiplininde olduğu gibi, mimarlık eğitiminde de hiç değişmeyecek ve hep var olacak bir hedef olan “özgün” yaklaşımı ortaya çıkarmayı amaçlayan ve bunu yapmak için kişinin kendi kişiliğine eğitilmesi görüşüdür.

ÇANKAYA UNIVERSITY DEPARTMENT OF ARCHITECTURE The aim of the education in the Department of Architecture in Çankaya University is to educate personality. This mentality, as in every design discipline, that has never changed in architectural education aims to form “original approach”. To educate one’ s own personality is the mainstream to do this.

prof. dr. a.zeynep onur


.. . .

.. .

.. .

. .

. ..

. .. .

..

..

Alper Gündüz Aslı Uğurlu Aysel Veral Ayşe Ece Onur Ayşegül Eksi Yavuz Babür Ülgüner Banu Erdoğan Beşer Cengiz Özmen Çiğdem Gökhan Deniz Altay Kaya Güniz Sağocak İbrahim Soner Özdemir İlhan Kesmez İpek Memikoğlu Mustafa Önge Nedim Kemer Oktay Veral Olgu Sümengen Oya Kuyumcu Ö.Burcu Özdemir Timuçin Harputlugil Yurdanur Sepkin Zerrin Ezgi Kahraman Ayşe Zeynep Üstün Onur Zeynep Uysal Ürey Ziya Tanalı


. ..

.

. .

.

. . .

. .

. ..

. .

Ebru Çelik Ela Aral Elif F. Tolun Eren Başak Fatih Kaplanoğlu G. Ufuk Demirbaş Gökçe Atakan Gözdem Tubay Gül Öztürk Gülru Tunca Gülsu Ulukavak Harputlugil Özge Süzer Papatya Nur Dökmeci Yörükoğlu Saadet Akbay Yenigül Selçuk Uysal Semih Kelleci Serkan Mertyürek Sila Karatas Başoğlu Suna Sanem Özdemir


PANEL VE KONFERANSLAR


PANELS AND CONFERENCES

Mies den ziyade Oktay derim ben bana kal覺rsa


PERŞEMBE SEMİNERLERİ


THURSDAY SEMINARS


TSMD VE KOLEKSİYON SERGİLERİ


TSMD AND KOLEKSİYON EXHIBITIONS


GEZİLER SİNOP

ANKARA OPERA VE DEVLET BALESİ


TRIP KOSOVA

KIBRIS


ÖĞRENCİ ŞENLİĞİ


STUDENT FESTIVAL


DESIGN NEXT WORKSHOP ALPER SİPER SERHAN GÜNEŞ

EYLÜL ECE SEVGİ MERVE TAŞTAN

CANSU NUR AK SULTAN GÖKÇE

AYŞEN ÇERŞİL BEYZA ÇEBİŞLİ

ALPER SİPER SERHAN GÜNEŞ


BAŞARILARIMIZ

ACHIEVEMENTS


ÖĞR. GÖRV. ALPER GÜNDÜZ “Space” modüler çekmece birimidir. İsmini asimetrik içbükey kapağın ilizyonundan almaktadır. Yan yana ve üst üste gelirken görsel harmoni ve çeşitlilik sağlamaktadır. “Space” is a modular drawer unit. The name of this design, Space is based on the asymmetrical handle on the concave gate which Creates a spaced - hollow illusion. Due to its modular design units are compatible to be used side by side and stowed upon as well on each other to create a varying probability of visual harmony.


DENİZ BAŞAK GÖRÜR Ürünün ilham kaynağı Antik yunan tanrılarında biri olan Hermestir. Onun kanatlı çizmelerinden ilham alarak oluşturduğum yan yüzeylerdeki eğrisel form ürünün genel etkisini yansıtmaktadır. Kamu alanı ve özel mülkiyetler kullanım için uygun bir ürün olan Hermes ergonomik ve rahattır. Ürünün ana malzemesi kontrplak olup ayrıca plexiglass malzemeden de imal edilebilir. The source of inspiration of the product is Hermes, who was the one of the Gods in Ancient Greek. By getting inspiration from his winged boots, later surfaces are created, and the form on the lateral surfaces reflects the general effect of the product. It is suitable to use in public area and private houses. Hermes chair is ergonomic and comfortable. The main material of the product is plywood. Also, the product could be manufactured by using plexiglass.


ALPER SİPER SERHAN GÜNEŞ İskele tasarımında kaleye olan saygılı yaklaşım ve kaleyi çevreleyen akslar temel alınmıştır. İskele, kale siluetini öne çıkarmak için, kaleyi bir zemin olarak arkasına almakta ve şeffaf yapısı ile kalenin kullanılmayan yönünü vurgulamaktadır.

While designing this pier the respectful approach to the castle has been taken.In addition, axis surrounding the castle were inspirational for in the designing process. the pier which has been located in front of the castle increasing the attractiveness of the castle with its transparency.


TEMEL TASARIM I Z. TANALI - Z. ONUR - Z. UYSAL ÜREY- G. ÜNER TUBAY

BASIC DESIGN I


“İki Şeyi Yanyana Koymak Öğrencilerden A4 boyutunda bir kağıt üzerinde “iki şeyi yan yanak koymaları”istenmiştir.Kompozisyonlarını, seçtikleri şeylerin kendi özelliklerini dikkate alarak oluşturmaları ve yapış nedenlerini açıklamaları beklenmiştir.

“Kentteki Ritmik Tekrar” Öğrencilerden kente gitmeleri, kentte ‘ritmiktekrar’ ifade ettiğini düşündükleri herhangi bir durum ya da şeyi tesbit etmek amacıyla gözlem yapmaları, tesbitettikleri bu ‘ritmik tekrarı’ fotoğrafını çekerek belgelemeleri ve onu tasarlayacakları bir 3 boyutlu kompozisyon yoluyla ifade etmeleri istenmiştir.

“Putting Two Things Together” The students were asked to put two things together on an A4 sheet of paper. They were required to define their compositions according to the things themselves and the paper space; and explain their underlying motivations.

“Rhytmic Repetition in the City” The students were asked to go to the city, observe it to detect anything or situation that expresses a ‘rhytmicrepetition’, document it by taking photos and express that rhytmic repetitionin a 3D composition. They were free in the selection of materials and forms.

MEHMET EMRE ÖZTÜRK

BATUHAN AKBULUT

YASEMİN DEMİREL

RIDVAN ÇELEN

BURAK ÇELİK

SELİN NUR YAĞIZ


“A Whole is More than the Sum of its Parts” The students were asked to design and build a 3-D composition to witness the reality that when parts come together they form a whole, which has a reality of its own, independent of the parts. They were required to form their compositions by the repetition of the same geometric shape (like square, triangle, cube, circle, etc.) and to utilize a single geometric shape in each composition, repeated at least 5 times. They were free in the selection of materials however the shortest dimension of their finished form would be at least 40 cm. “Bütün Kendini Oluşturan Parçalardan Daha Fazlasıdır” Öğrencilerden, tasarlayacakları 3 boyutlubir kompozisyonyoluyla, parçaların bir bütünü oluşturduğu ve bu bütünün kendini oluşturan parçalardan daha fazlası olduğu gerçeğini kavramaları istenmiştir. Kompozisyonlarını aynı geometrik formu (kare, üçgen, küp, dairegibi) en az 5 kere tekrarlayarak oluşturmaları ve bunu yaparken yalnız tek bir geometrik form kullanmaları beklenmiştir. Öğrenciler malzeme seçiminde serbest bırakılmış ancak üretecekleri formun en kısa kenarının en az 40 cm olması istenmiştir.

BURAK ÇELİK

BÜŞRA ZAİMOĞLU

SEDA BÜYÜKORHAN

YASEMİN DEMİREL

ÜMİT FUAT SEZEN


“ÇokamaAz” Öğrencilerden tasarlayacakları bir 3 boyutlu kompozisyon yoluyla”çok ama az” duyarlılığını ifade etmeleri istenmiştir. Öğrenciler malzeme seçiminde serbest bırakılmış ancak sonuç ürünün görsel ve biçimsel karakteri üzerine düşünmeleri ve tasarlayacakları ürününkendi içinde bir bütünlüğe ulaşması beklenmiştir. Üretecekleri formun en kısa kenarının en az 50 cm olması istenmiştir.

“ŞiirdekiDenge” Öğrencilerden bir şiir seçmeleri, sectikleri bu şiirdeki ‘denge’nin nasıl kurulduğunu tesbit etmeleri ve bu dengeyi, tasarlayacaklarıbir 3 boyutlu kompozisyon yoluyla ifade etmeleri istenmiştir.Öğrenciler malzeme seçiminde serbest bırakılmış ancak üretecekleri formun en kısa kenarının en az 40 cm olması istenmiştir.

“A Lot But Less” The students were asked toexpress the sensitivity of “a lot but less” via a 3D compositionthat theywould design.They were free in the selection of materials and forms, however they were expected to think about the visual and formal character of their final product and attain a unity within it. The shortest dimension of their finished form would not be smaller than 50 cm.

“Balance in the Poem” The students were asked to select a ‘poem’, detect how the poet had obtained ‘balance’ in his/her poem and express that form of balance in a 3D composition. They were free in the selection of materials and forms, however the shortest dimension of their finished form would not be smaller than 40 cm.

DİLARA ZEĞEREK

BATUHAN AKBULUT

DİLARA KARABUDAK

TUĞANA AYDIN

YAVUZ COŞKUNYÜREK

DİLARA ZEĞEREK

DUYGU ERTÜRKLER

FATMACAN ASLAN

BÜŞRA ZAİMOĞLU


“Benliğinizdeki Karşıtlıklar” Öğrencilerden kendi benliklerine bakmaları ve barındırdıkları ‘karşıtlıkları’ tesbitederek, bu karşıtlıkları tasarlayacakları bir 3 boyutlukompozisyon yoluyla ifade etmeleri istenmiştir.Öğrenciler malzeme seçiminde serbest bırakılmış ancak üretecekleri formun en kısa kenarının en az 50 cm olması istenmiştir.

“Giriş-Geçiş-Varış” Öğrencilerden tasarlayacakları bir 3 boyutlu kompozisyon yoluyla”giriş-geçiş-varış”duyarlılığını ifade etmeleri istenmiştir. Öğrenciler malzeme seçiminde serbest bırakılmışancak sonuç ürünün görselve biçimsel karakteri üzerine düşünmeleri ve tasarlayacakları ürünün kendi içinde bir bütünlüğe ulaşması beklenmiştir.

“Contrasts in Your Self” The students were asked to look into themselves to search for the contrasts that they possess and express those contrastsin a 3D composition.They were free in the selection of materials and forms, however the shortest dimension of their finished form would not be smaller than 50 cm.

“Entry-Transition-Arrival” The students were asked toreflect the sensitivity of “entry-transition-arrival” via a 3D composition that theywould design.They were free in the selection of materials and forms, however they were expected to think about the visual and formal character of their final product and attain a unity within it.

RIDVAN ÇELEN

BÜŞRA ZAİMOĞLU

TUĞANA AYDIN DUYGU ERTÜRKLER

GAMZE KOCABEY

NURŞAH ODABAŞ

EMİNE TURHAN

YASEMİN DEMİREL


“SergiSalonu” Bu projedeöğrencilerdenÇanseraParkında,kendi belirleyecekleri bir alan üzerinde,oyuncakların sergileneceği bir sergi salonu tasarlamaları istenmiştir. Sergi salonunun toplamalanı 500 m2 olarakbelirlenmiş, ve sergilenen bazı oyuncakların satışının yapılabileceği bir dükkanı da içermesi gerektiğ işartı koyulmuştur.Kafenin toplamalanı 50 m2 olarak belirlenmiş ve sergi salonuyla birleşik ya da ayrı bir kütle olarakt asarlanması kararı öğrenciye bırakılmıştır.Proje geliştirme aşamasında, öğrencilerden, yapının/yapılarınbiçimsel karakteri, yapı/lar içerisindeyer alacak işlevlerin biribiriyle olan ilişkileri, yapı/larınçevreve bağlamla olan ilişkileri ve park/kent içindeki konumları üzerinde düşünmeleri beklenilmiştir. The students were asked todesign an exhibition hall at Çansera Park, which would house the exhibition of toys. The structure would also include a retail area for selling some of the toys on display and a cafe for recreation.The hall would cover an exhibition area of 500 m2 and the cafewould cover an area of 50 m2, and could either be designed together with the exhibition area or as a seperate mass. The students were expected to think about the formal character of their structure/s, the relationships of the several different functions within their structure/s, the relationships of their structure/s with the surroundings, and its place within the park and the city.

BATUHAN AKBULUT

BURAK ÇELİK

DUYGU ERTÜRKLER

GAMZE KOCABEY


TEMEL TASARIM II Z. TANALI - Z. ONUR - A. GÜNDÜZ - O. KUYUMCU

BASIC DESIGN II


Tasarım problemi, ibadet kavramının gerektirdiği mekan ve din ilelgili tartışmalar ve okumalar ile çağdaş bir yaklaşım ile camiinin gesininimlerini sorgulanması ve tasarımıdır. Mit-felsefe-bilim- tapınak- ölçek/proporsiyon/ışık

Tasarım problem Atakuleninkarşısındakialandabiryüksekyapıtasarımıdır. Atakule, Çankay’da bir kent simgesidir ve yapılacak olan tasarımın Atakule çevre verilerini dikkate alması beklenmektedir. Ölçek-proporsiyon-kentimgesi- kentbağlamı.

You are assigned to design a mosque image proposal with a contemporary approach by the help of the theoretical discourse and essays about subject related with religion and space requirements of worship. mythos-philosophy-science, the temple; scale/proportion/light,

You are assigned to design a high-rise office buildingconcept proposal opposite of Atakule. Atakule is a landmark in Çankaya, Ankara, and your proposal has to consider Atakule as well as environmental facts of the site. Scale-proportion- landmark- urban context.

BÜŞRA KARADENİZ

CEM KARAHARMAN

İREM KAHYAOĞLU

HELİN ODABAŞI

EMİNE HİLAL

GÖKSU ÖZCAN

BÜŞRA KARADENİZ

MUSTAFA AKKOÇ


Tasarım problemi, Öğretmenler Caddesi ile 1071 Malazgirt Bulvarı arasındaki alana bir toplu konut tasarımıdır. Toplu konutun, sakinlerine yeni bir yaşam tarzını önermesi ve Ankara kenti için çağdaş bir tasarım anlayışı olması beklenmektedir. Yaşamtarzı- ikametgah- kentbağlamı- ölçek- proporsiyon. You are assigned to design a mass-housing building concept proposal on the site in between the 1071 Malazgirt Avenue and Öğretmenler Street. The mass-housing proposals must be a proposalof a new life style for residents and a contemporary design approach for Ankara. Lifestyle- residential- urban context, scale, proportion.

ALPER SOYTÜRK

HANDE ŞAN

MUSTAFA AKKOÇ

RABİA GÖKÇE TAŞÇAN


Tasarım problemi, Tunalı Hilmi caddesin de bir Performans Sanatları merkezi tasarımıdır.Önerinin fonksiyonunu temsil etmesi yanında kent bağlamını tartışması ve dikkate alması düşünülmelidir. Perfofmans sanatları Merkezi klasik, çağdaş, caz gibi çeşitlenen müzikler ve müziğin eşlik ettiği performansların gerçekleşeceği merkezledir. Ses-suskunluk- harmoni- duyular-kentbağlamı.

You are assigned to design an image of a Performing Arts Center in Tunalı street. The proposal must not only attend to specific function but also take into consideration the urban context and impact.Per-forming Arts center host a variety of classical, contemporary such as jazz, world music and to present other forms of music accompanied performances. Sound-silence-harmony- emotion- urban context

BÜŞRA KARADENİZ

HANDE ŞAN

MUSTAFA AKKOÇ

SEVİLAY ZAMUR KOÇAK


TASARIM STÜDYOSU-GRUP I Z. TANALI - B. ÜLGÜNER - A.ONUR

DESIGN STUDIO GRUP I


.. .

.. .

.. .

..

. . .

. . .

. . .

..

.

ALİ SEZER ÖZER ALPER SİPER A. CAN SAYIN AYŞEN ÇERŞİL BEYZA ÇEBİŞLİ CANSU NUR AK E.CEREN TONK ERDİ KURT EYLÜL E. SEVGİ GAZİHN BAKKALCIOĞLU GİZEM ER G. SALİHA KOPARIR İREM AKMİL İ. SERHAN GÜNEŞ KADER DÖNMEZ KÜBRA DEMİREL MERVE TAŞTAN R.BÜŞRA EROĞLU SELİN DEMİRCİ SENA DENİZ ÖZTAŞKIN ŞADİYE TOSUN ŞEYDANUR ÖZCANLI ŞÜKRÜ TÜTÜNCÜOĞLU TİLBE ŞENTÜRK ÜMMÜ GÜLSÜM VARGÜN


ERCAN HACIOSMANOĞLU Söyleyecek sözü olan sade bir yaklaşım A sublime approach the says something.


ŞEYDA NUR ÖZCANLI Karmaşık olmadan elde edilen bir çoğunluk. Plural ality without being complicated.


SERHAN GÜNEŞ Kişisel dokunuşu olan sıradanlık. Usual with a personal touch.


ALPER SİPER Eğimli arazi için bir ifade. An expression for sloopy side.


AYŞEN ÇERÇİL 3. sınıf için başarılı bir sadeleştirme. A successful siplification for a thirt year assignment.


BEYZA ÇEBİŞLİ Yaşadığımız günlere ilişkin görsel bir ifade. An expression of to days visual expression


SENA DENİZ ÖZTAŞKIN Başarılı bir çeşitleme. A successful veriation.


BENGÜ BÜYÜKKAYACI İşlevleri unutmadan görsel bir ifade elde etme çabası. An effort to maintain a visual exprience without forgetting the functional.


EYLÜL ECE SEVGİ Dekonstraktif bir anlayış elde etme çabası. Try to maintain a deconstractive understanding.


MERVE TAŞTAN Her zaman gerekli olan bir bütünlük. A unity that is always needed.


TASARIM STÜDYOSU-GRUP II E. ALANYALI ARAL - C. ÖZMEN - E. BAŞAK - S. KARATAŞ

DESIGN STUDIO GRUP II


. . . .

. . .. . . . . .

. ..

.. .

..

.. .

.. .

. . .

AYLİN D. ALAN A. DİLAN AKMAN BENGÜ BÜYÜKKAYACI BÜŞRA İNAN DENİZ DEMİR EMİNE ATABAŞ EMRE SÜTİÇEN E. NUR KÜÇÜK GÖKALP KILIÇ HALİL DOĞRUER GÖKHAN GÜMÜŞTEKİN İLKİZ ATABEK İREM ÖNDER İZEL POYRAZ K.EMRE YÜKSEL KÜBRA YURTTAŞ LEVENT İLERİ M. ELİF AKDAM MENEKŞE AKSONA MERVE COŞAR MERVE KARAKAYA MERVE OKUMUŞ NAGEHAN VANLIOĞLU ÖZGE ÇOLAKOĞLU RABİA YENİÇERİ SERHAT TAŞ SİNEM ÇANLI ŞEYMA ŞENTÜRK TUĞÇE GÜCENMEZ TUĞÇE YILMAZ UĞURTAN TÜRKELİ VİCDAN CANGÜR

.


MUHAMMED DEMİRKAPI Projede önerilen yapılaşma ile hem tenis kortlarını ve maçları The proposed building aims to provide both a façade and a izlemek için bir cephe ve teras çatı hem de toplanma ve grup roof-terrace for viewing main tennis courts and an inner courtfitness gibi günlük kullanımlara olanak veren bir avlu oluşumu yard for daily activities like gatherings and fitness. hedeflenmiştir.


EMİNE ATABAŞ Projenin temel yaklaşımı hareketli konaklama üniteleri oluşturarak sanatçılara hem koyda seyredebilme hem de iskele boyunca sabit kalarak ortak çalışmalar ve sergİ gibi etkinlikleri düzenleme imkânı sunmaktır. Toplanma alanı ve kafe sanatçılar yanında ziyaretçileri de karşılamak üzere iskele ile ilişkilenmiştir.

The main attitude is to provide movable accommodation units which travel in the bay and rest along the pier for collective work or exhibitions. The gathering area and café is connected to the pier to welcome both artists and visitors.


LEVENT İLAERİ Projede konaklama ünitelerinin, farklı sanatçılar ve onların çalışma ve sergİ alanlarını oluşturacak şekilde üç grup olarak bir araya gelmesi önerilmiş; bir aks boyunca deneyimlenen açık alanlar, arazinin doğal ve topoğrafik verilerini değerlendiren açık hava toplanma mekânı ile sonlanmıştır.

The project aims to integrate the accommodation units in three groups for different artists and their work and exhibition areas. These outdoor areas along a single axis lead to an open-air gathering space using the natural and topographical assets of the site.


İZEL POYRAZ Projede ana yaklaşım kıyıda mevcut tekne tamiri kullanımını devam ettirirken bir yandan da bunu kültürel ve rekreasyonel kullanımlarla bütünleştirerek zengin deneyimler sunan kamusal kent mekânları oluşturmaktır. Kıyıda yaya sürekliliği desteklenirken, Sinop Cezaevi’ nden yaklaşım da tekne tamirinin incelenebileceği bir serge alanı ile vurgulanmıştır.

The design attempt is to provide urban public space on the coast while keeping the current ship mending function in the area, but this time integrating it with the proposed cultural and recreational uses. Alongside the pedestrian continuity on the coast, access from the prison area is highlighted with an underground public exhibit area within the library, where ship mending can be observed.


DENİZ DEMİR Proje, konut ünitelerini çevredeki kentsel dokuyla bağlanan bir sokak hattında toplayan bir yaklaşıma sahiptir. Kuzeyde kentin dolaşım aksından güneyde kıyı kullanımına kadar sokak boyunca ve düğüm noktalarında dükkânlar, spor ve rekreasyon alanlarıyla yaşanabilir kamusal mekânlar önerirken bir yandan da herbirine manzara ve açık kullanım alanları sunar.

The project proposes a street connecting the northern access from Sinop center to the coast line on the south. The proposed layout provides livable public spaces with shops, sports areas and recreational spaces along the street and on the nodes, besides providing view and open-air use areas for each unit.


SİNEM ÇANLI Proje, konut üniteleri tek bir blok boyunca toplamış, aynı zamanda kentten ulaşımı kuzey –güney yönünde bağlayan bu aks üzerinde sosyal ve kamusal kullanımlar da yerleştirilerek kente katkı sağlanmıştır. Mekânsal çeşitlilik, konutların bir araya gelişlerinde ve bloğun kademelenmesinde oluşturulan hareketlerle aranmıştır.

The project collects the accommodation units and social use areas along a single block which also provides a main connection axis between northern and southern accesses from the city centre. Spatial variations are aimed along this block, with the organization of units and use of openings in the mass.


MAKBULE ELİF AKDAM Proje alanı, kentle bütünleşmek için kuzey-güney yönündeki kullanım alanlarını bağlayan akslar önermiş ve bu akslar boyunca alanına Cumhuriyet dönemi karakterini ve önemini tekrar canlandıracak kullanımlar getirmiştir.

The project aims to re-integrate the area to the urban core with the use of a number of axis stitching the north and south sides. These axes also provide use areas revitalizing the early Republican era character and significance of the site.


YEKTA HAMİT DOĞAN Tasarım yaklaşımı, AOÇ alanını yükseltilmiş bir yaya ve bisiklet aksı ile Atatürk Bulvarı tarafına bağlar. Bu aks, alanı katederken rekreasyon ve spor alanları ile, sergi, toplanma ve konser alanları gibi kamusal mekânlar üreterek erişilebilirliği ve kullanımı arttrır.

The design attempt is to re-connect the AOÇ area to spaces along Atatürk Boulevard with the use of an elevated pedestrian route. This route engenders and incorporates public use areas for recreation and sports, also for exhibitions, gatherings and concerts; and aims to revitalize and increase the accessibility and use of the area for both pedestrians and cyclers.


TASARIM STÜDYOSU-GRUP III O. VERAL - Y. SEPKİN - A. VERAL

DESIGN STUDIO GRUP III


.. .

.

. .. . . . .

.. .

. ..

. . .

. . . .

.. .

ABDULLAH ÇOŞKUNASLAN ASLIHAN GÜLSEVEN AYDAN GÜLDEN GÜRBÜZ A. SEDEF YILDIZ AYŞENUR SAĞLAM BUĞRA GÖNÜL BÜŞRA KARAASLAN CEREN ÖNDAŞ DAMLA GÜVENÇ DİLARA AKTAŞOĞLU D. ECE DERİLGEN EDA GÜNDÜZBEY EMİNE UÇAR FATMA KAŞIKÇI G.EDA KOROĞLU İNCİFER KARNAK İREM CAN MELİKE EMEL MELİS DOĞRUL MELTEM TÜFEKÇİOĞLU MERVE ÜNAL MERVE ÜSTÜNER MÜGE SABAN NATALİA SAVCHENKO SABRİYE MİNA ÇİCEK SALTUK FURKAN TOPÇU SELİN AMİKLİOĞLU SELİN EROL SENANUR ZORLU SEVDA ÜLGER YEKTA H.DOĞAN

.


MENEKŞE AKSONA Seçilen arsa Ankara, Ümitköy’ de olup , çevre dokusu Konut bölgesidir. Arsa topoğrafik yapısı Batı-Doğu yönünde eğime sahiptir. Arsa bir yapı adası olup çevresinde araç trafiğine açık yollarla ulaşıma sahiptir. Öğrencimizin İlk Mimari proje çalışması olması gözönünde bulundurulduğunda, konuya ilgi ve heyecan ile çözüm üretme çabası ve arzusu takdirle karşılanmış ve başarılı bulunmuştur.

The given site is in Ankara, Ümitköy. Site is surrounded with dewelling. Site has slope on the axis of West/ East direction. And surrounded motor traffic ways for reaching. This was the first Architectural Design project for the students in ARCH 201 , Menekşe was wishful and full of excitement for reaching the best result . This was the reason of choosing her project.


MERVE KARAKAYA Seçilen arsa Ankara, Ümitköyde olup konut bölgesi içindedir. KuzeyGüney yönünde eğime sahiptir. Arsa çevresi araç trafiği ile çevrilidir. Konu başlığına uygun fonksiyon ve form arayışları ve ulaştığı sonuç başarılı bulunmuştur.

The given site is in Ankara,Ümitköy. Site has slope on axis of North/ South direction. And surrounded with dewelling and motor traffic ways. A successful comment for the main title of the topic. Merve’s effort about finding the best function and form was successful.


SENA NUR ZORLU Seçilen arsa Ankara Ümitköy’de olup , arsa çevresinde biri ana motor trafiği arteri , diğerleri tali araç trafiğine açık dört yönde yol bulunmaktadır. Arsa konut bölgesi içindedir. Kuzey- Güney yönünde eğime sahiptir. “ Sena bu çalışmasında diğer öğrencilerden farklı tasarım kararları alma çabası içinde olmuştur. Sınıf düzeyinde olumlu bulunmuş bir çalışmadır”

The given site is in Ankara , Ümitköy. Site has slope on axis of North/ South direction. And surrounded with dewelling and motor traffic ways. “ In this study , Sena was in different approach for designing decision . And this approach took her succesfull result.


BEYZA ÇEBİŞLİ Seçilen arsa Ankara Gölbaşında , göl manzaralı ve göle eğimli , araç trafiği yolu üzerindedir. 6 Geliş, 6 Gidiş peronuna sahip bir bölgesel Otobüs terminali tasarımı istenmiştir. Gerek plan çözümleri gerekse statik ve örtü sistem seçimi beklenen sınıf düzeyi ile örtüşen bir tasarım olmuştur. Beyza’ nın mesleki beğeni ve estetik anlayışı takdirle karşılanmıştır.

The given site is in Ankara, Gölbaşı and has panorama to Mogan Lake and has slope to the lake. To reach to the site possible with a motor way . Architectural programme contains ; 6 arrival and 6 departure perons for the terminal. Beyza’s approach for choosing the systems for static and roofing cover with functional plan solution was on expected course level. Beyza’s professional like and esthetical understanding was good.


BÜŞRA KARAASLAN Seçilen arsa Ankara Çayyolunda , Batısında araç tafiği yolu olan ,çevresinde villalar bulunan düz bir alandır. Yatak kapasitesi 50 dir. Büşra ve Melis karmaşık fonksiyon ilişkileri olan, ayrıntılı ve çok sayıda mekansal ihtiyaç içeren hastane yapısı projesini sağlıklı işlev ve çağdaş tasarım anlayışı paralelinde gerçekleştirmeyi başaran öğrencilerimiz oldular.

Given site is in Ankara, Çayyolu, has a motor way at the west side and surrounded with villas. Area has no slope. Hospital’s cabacity is 50 beds. Büşra and Melis was successful students for this hospital project which must containcomplex functional relations , multi spaces needing and must be reflect contemporary design mentality . They did.


MELİS DOĞRUL Seçilen arsa Ankara Çayyolunda , Batısında araç tafiği yolu olan ,çevresinde villalar bulunan düz bir alandır. Yatak kapasitesi 50 dir. Büşra ve Melis karmaşık fonksiyon ilişkileri olan, ayrıntılı ve çok sayıda mekansal ihtiyaç içeren hastane yapısı projesini sağlıklı işlev ve çağdaş tasarım anlayışı paralelinde gerçekleştirmeyi başaran öğrencilerimiz oldular.

Given site is in Ankara, Çayyolu, has a motor way at the west side and surrounded with villas. Area has no slope. Hospital’s cabacity is 50 beds. Büşra and Melis was successful students for this hospital project which must containcomplex functional relations , multi spaces needing and must be reflect contemporary design mentality . They did.


İREM CAN Seçilen arsa Çankaya üniversitesi yeni kampüsünde, fakülteler bölgesi ile Isı Merkezi arasındadır. İrem bu çalışmada verilen mimari ihtiyaç programını, işlevlerine uygun, bulunduğu sınıf tasarım seviyesi ile örtüşen bir anlayış ile başarı ile tamamlamıştır.

Given site is in Ankara , in the new campus of Çankaya University, between Faculty zone and Heating Center. İrem, in this study was very successful for realizing the functions between spaces and reaching to the level of the design for Arch 401.


SALTUK FURKAN TOPÇU Seçilen arsa Ankara Gölbaşında Mogan gölü kıyısında ,araç trafiği ile göl arasındadır. Saltuk bu çalışmada mimari ihtiyaç programının gereklerini, lokasyonun artı değerlerini karşılayan, sınıf düzeyine ve çağdaş tasarım anlayışına uygun mimari tasarım kararları ile beğenilen bir ürün ortaya koymuştur.

Given site is in Ankara Gölbaşı and on the beach of Lake Mogan and between the lake and motor way. In this study Saltuk is successful for designing, approach to architectural requiment, site’s positive values and to catch the contemporary design level.


TASARIM ATOLYESİ-GRUP IV S. UYSAL - A. GÜNDÜZ - A. ONUR

DESIGN STUDIO GRUP IV


..

.

..

.

.

.

.

.

.

BENSU BERK ÇAĞATAY ONUR ELMACI DİLA ZEYTİNCİ ECE KARACA ERCAN HACIOSMANOĞLU İBRAHİM ALPDEMİR İBRAHİM HAZAR M.ALİ SEVİNÇ MUHAMMED DEMİRKAPI PELİN TEKŞEN SEMİNE TAN SULTAN GÖKÇE


ERCAN HACIOSMANOĞLU Ebola hastalığı kullanımı için mobil izolasyon ve teşhis ünitesi. A mobile isulation and dioynosis unit for use in ebola disease.


MUHAMMED DEMİRKAPI İş hayatı ile birleşmiş bir ulaşım tecrübesi sunan 2050 yılının havalimanı. An airport designed for the year 2050 which consists of business and transportation.


SEMİNE TAN Gelecekte havalimanları sadec yolculuk etmek için değil zaman geçirebileceğiniz yerler haline de gelecektir. ‘Hydro Airport’ Hem eşsiz bir manzara hem de doğayla iç içe olma imkanı sunar. An airport designed for the year 2050 which consists of business and transportation. ‘Hydro Airport’ is an unique landscape and offers the opportunity to both nature interwined.


SULTAN GÖKÇE Kaliteli bir ulaşım tecrübesi sunan 2050 yılının havalimanı. An airport designed for the year 2050 which consists of quality transportation.


DİPLOMA PROJESİ Z. TANALI - B. ÜLGÜNER - A.ONUR - O. VERAL - Y. SEPKİN - A. VERAL - E. ALANYALI ARAL - C. ÖZMEN - E. BAŞAK

DIPLOMA PROJECT


2014-1025 yılı mimarlık bölümü ilk mezunları...


CANSU NUR AK Düz eğrinin başarılı koordinasyonu. A successful organization with odd and even.


MERVE TAŞTAN

İnsanileştirilen ölçülerand ve büyük ölçek. congress hall cultural center Humanist measures and large scale. a. onur) fınal desıgn studıo (z.tanalı b. ülgüner


MAKBULE ELİF AKDAM Arazi topoğrafyasını doğuda bir kampüs plazası oluşturacak şekildegeri çekilerek yükselen katmanlara dönüştürmektedir. Öneribina, ölçülü azametiyle kampüsle başarıyla uyum sağlamaktadır.

The project alters the topography of the site with slightly rising layersset-back for giving way to a campus plaza on the east. The building successfully adapts itself to the campus offering a sober grandness.


BENGÜ BÜYÜKKAYACI Proje yaklaşımı ÇankayaÜniversitesi Ana Kampüsbinaları Eskişehir yolu silüetini, KültürKongreMerkezi’ne yapılan vurguyla tamamlamaktır ki bu yaklaşım üniversite için yeni bir imge de önermektedir.

The main attitude of the project is to complete Çankaya University Main Campus buildings’Eskişehir road silhouette with an accent on Congress-Cultural Center which will play its role suggesting a new institutional image.


AYŞE SEDEF YILDIZ Seçilen arsa Çankaya Üniversitesi Yeni Kampüsünde , Tören alanı ile iç servis yolu arasında ve Rektörlük ve Kütüphane binaları ile sınırları çizilmiş bir lokasyondadır. “ Sedef dönem boyunca istikrarlı bir çalışma temposu izlemişler ve sonuç olarak Mezuniyet projesi olarakta adlandırdığımız çalışmayı başarı ile tamamlamışlardır”

( Given site is in Ankara , in the New Campus of Çankaya University, between the ceremony area and service road, surrounded with Library and Rectorate buildings ) “ In a stability study tempo of Sedef , reached them to success. In the other hand which we call Graduation Project”


YEKTA HAMİT DOĞAN Seçilen arsa Çankaya Üniversitesi Yeni Kampüsünde , Tören alanı ile iç servis yolu arasında ve Rektörlük ve Kütüphane binaları ile sınırları çizilmiş bir lokasyondadır. “ Yekta dönem boyunca istikrarlı bir çalışma temposu izlemişler ve sonuç olarak Mezuniyet projesi olarakta adlandırdığımız çalışmayı başarı ile tamamlamışlardır”

( Given site is in Ankara , in the New Campus of Çankaya University, between the ceremony area and service road, surrounded with Library and Rectorate buildings ) “ In a stability study tempo of Yekta , reached them to success. In the other hand which we call Graduation Project”


ve bir y覺l bitti...


ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KAMPUS -

MAIN CAMPUS:

YUKARIYURTÇU MAHALLESİ MİMAR SİNAN CAD. NO:4 06810 ETİMESGUT/ ANKARA

BALGAT KAMPÜSÜ - BALGAT CAMPUS:

TEL: 0312 233 10 00

ÇUKURAMBAR MAHALLESİ ÖĞRETMENLER CAD. NO:14 MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇUKURAMBAR/ ANKARA

FAKS: 0312 233 10 24 TEL: 0312 284 45 00 FAKS: 0312 284 45 00

Cankaya University Department of Architecture Spring 2014-2015 Catalog  
Cankaya University Department of Architecture Spring 2014-2015 Catalog  
Advertisement